کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ علم
[1399/03/19]

علم تاریخ از نگاه سید ظهیرالدین مرعشی  

دکتر فریدون شایسته

 

علم تواریخ، از علوم ضروریه است، چندانک شاعر تعداد علوم ضروریه عربیه را دریک بیت ذکر کرده است: نحو و عروض و قافیه/ شعر و لغت، انشا و صرف/ خط و معانی و بیان/ تاریخ و علم اشتقاق تا کسی بر احوال گذشتگان عالم، واقف نشود از فواید: العلم علمان، علم ‌الابدان و علم الادیان، بی‌بهره‌ و بی‌نصیب، خواهد بود. زیرا که مسافران عالم و حاضران این دم، بر سه قسم‌اند:

۱-پیامبران و اولیا که خلاصه موجودات و برگزیده کائنات اند.

۲-فرعونیان، نمرودیان و متابعان شیطان، ظالم نفس خودند.

۳-سایر اهل عالم، مقصد آنند که اگر صحبت اخیار اختیار کنند از جمله نیکان شوند و به ناز و نعمت جنان واصل گردند و اگر در صحبت اشرار مواظبت نمایند، از جمله فجار و اهل آتش گردند.و علم تاریخ، مخبر و مبنی است از احوال طوایف ثلاثه، پس هرکه علم تاریخ را ضبط کند و بر اطوار سابق بالخیرات، واقف گردد، بداند که عمل خیر ایشان، ترک هوای نفسانی و لذات جسمانی است. مثل کم خوردن، کم گفتن، ترک راندن شهوت کردن و متابعان شیطان رجیم نکردن و مضمون قول قائل کریم که فلا تتبع اللهی فضیلک عن سبیل الله را نصب گردانیدن است و این جمله، موجب ازدیاد ایمان و صحت ابدان و رفع ودفع آلام و اسقام ایشان است.

منبع:‌ تاریخ گیلان و دیلمستان، به تصحیح دکتر منوچهرستوده، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ ۱۳۴۷،ص۵.

 

میر ظهیرالدین مرعشی (زاده ۸۱۵ ق. در آمل، درگذشته ۸۹۲ ق. نویسنده و مورخ و سیاستمدار ایرانی بود. او نویسنده کتاب‌های تاریخ طبرستان و رویان و مازندران و تاریخ گیلان و دیلمستان است. وی همچنین از سیاست‌مداران فرمانروایی آل‌کیا در گیلان بوده است.

    بازدید:521
    یادداشت ها
    Parameter:305755!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار