کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » دنیای کتاب
0.0 (0)
معرفی کتاب؛
[1397/11/13]

عقل و ضد عقل در روزگار ما  

 

«عقل و ضد عقل در روزگار ما»، پدیدآور: کارل یاسپرس، ناشر: نشر چشمه، تاریخ چاپ: ۱۳۹۶، مترجم: ضیاء تاج الدین، مکان چاپ: تهران، تیراژ: ۵۰۰ نسخه، تعداد صفحات: ۱۰۳ص

 

کتاب حاضر شامل دو مقاله با عنوان‌های «عقل و ضد عقل در روزگار ما» و «فلسفه ی من» نوشته کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی سده بیستم است. یاسپرس سال 1883 در آلمان زاده شد و در 1969 در سویس چشم از جهان فروبست. بسیاری او را در زمره ی برجسته ترین فیلسوفان وجودگرا (اگزیستانسیالیست) و میراث دار سنت کانتی برای دفاع پرشورش از عقل می دانند. یاسپرس زندگی علمی پرفراز و نشیبی داشت: ابتدا در رشته ی حقوق تحصیل کرد، و سپس به حیطه ی روان پزشکی روی آورد و سرانجام در اواخر دهه ی سی زندگی اش یعنی اوایل دهه ی 1920، و به گفته ی خودش در آستانه ی چهل سالگی، فلسفه را در حکم راه زندگی علمی برگزید و آن را هدف زندگی اش تا واپسین دم قرار داد. نقد موشکافانه ی او از سرشت ضد عقل مکتب فروید تا حدی مرهون پیشینه ی او در علم روان پزشکی است. البته حیطه ی نفوذ یاسپرس نه فقط فلسفه و روان پزشکی بلکه الاهیات را نیز در بر می گیرد.

در مقاله نخست «عقل و ضد عقل در روزگار ما»، یاسپرس عقل را تعریف می کند و سپس نحله های فلسفی ناسازگار با علم و عقل را که از منظر او در مارکسیسم و روان کاوی تجلی یافته اند، نقد می کند و پیامدهای ضدعقل این نحله ها را بر می شمرد. در مقاله ی دوم «فلسفه ی من»، یاسپرس نخست با نگاهی از درون و بر پایه ی تجربه های خود، سیر گرویدن خود را به فلسفه روایت می کند، سپس به موضوع تبدیل سنت به بخشی از هویت ما می پردازد و استدلال می کند که ما حقیقت را از منابه موجود در سنت تاریخی مان درک می کنیم. در این بخش ، او خصیصه های تاریخ فلسفی فلسفه را تبیین می کند. در پایان یاسپرس به موضوع کشش به مسائل بنیادین در فلسفه می پردازد و این باور خود را می کاود که فلسفه صرفا آگاهی از گیتی، معرفت شناسی، یا شناخت نظام ها و متون تاریخ فلسفه نیست بلکه فلسفه در وجود انسان از رهگذر یافتن خود در قلب زندگی شکل می گیرد.

 

فهرست مطالب:

عقل و ضدعقل در روزگار ما، چالش روش علمی، عقل، عقل در کشاکش مبارزه، فلسفه من، مسیر رشد من، تبدیل سنت به بخشی از هویت ما، کشش به سوی مسائل بنیادین

 

منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

    بازدید:582
    یادداشت ها
    Parameter:303788!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار