کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
معرفی تازه‌های نشریات؛
[1397/12/21]

شمارۀ 63 آینۀ میراث منتشر شد  

 

شمارۀ 63 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال شانزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1397) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

مدیرمسئول این مجله دکتر اکبر ایرانی، سردبیر دکتر مجدالدین کیوانی و مدیرداخلی یونس تسلیمی پاک است.

 

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

 

سخن سردبیر

آیا ترجمۀ منظوم «تائیۀ کبری» از جامی است؟/ محمدامیر جلالی

کتابُ الناصری فی ترجمةِ کتابِ القادری فی التّعبیر، ترجمۀ فارسی مورّخ 692ق/ علی صفری آق‌قلعه

ملاحظاتی دربارۀ تحفة الملوک و تصحیح مجدّد آن/ محمود عابدی

بررسی و سنجش معیارهای گزینش متن در «دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ»/ امیر سلطان‌محمدی

کسرۀ بدل از یای نکره، یک ویژگی گویشی ـ رسم‌الخطی/ مسعود راستی‌پور

آراء و آداب معنوی در رسالات آموزشی خوشنویسی/ امین ایرانپور و علی‌اصغر شیرازی

کهن‌ترین گزارش‌های فارسی دربارۀ «آتشک»/ یونس کرامتی و رقیّه حسینی

بررسی انتقادی چاپِ «رسالۀ تحقیقات سرحدیه»/ نصرالله صالحی

بررسی معانی و شواهد واژۀ «کنیسه» در متون فارسی و عربی/ محمود ندیمی هرندی و تهمینه عطائی کچوئی

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی

    بازدید:1017
    یادداشت ها
    Parameter:303944!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار