کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
معرفی تازه‌های نشریات؛
[1398/06/24]

شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد  

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، شمارۀ 64 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال هفدهم، شمارۀ اول، بهار و  تابستان 1397) به صاحب امتیازی این مؤسسۀ پژوهشی منتشر شد.

 

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی/ سجّاد آیدِنلو

آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد»/ جواد بشری

بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) / ندا حیدرپور نجف‌آبادی

الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی/ سعید شفیعیون

مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه/ حیدر عیوضی و رسول جعفریان

برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران/ آلاء وحیدنیا

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی

 

صاحب امتیاز:  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجدالدین کیوانی/ مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک

    بازدید:578
    یادداشت ها
    Parameter:304762!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار