کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
معرفی تازه‌های نشریات؛
[1398/09/09]

سی و دومین شماره اندیشه مهر، ویژه نامه‌ای در باب «علم دینی»  

 

 سی و دومین شماره مجله الکترونیکی «اندیشه مهر» به کوشش گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر با مطالب متنوعی منتشر شد.

 

گزارش مهم‌ترین نشست‌های اندیشه، مطالب بخش اول این شماره را تشکیل می‌دهد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به گزارش همایش روز جهانی آینده، «هـم اندیشـی علـم دینـی»، «بازخوانـی و بررسـی آرا و اندیشـه هـای شـریعتی»، «ســومین همایــش ملــی تمــدن نویــن اســلامی»،  جلسه نقــد و بررســی کتــاب «انقــلاب علمــی»، نشسـت «مبانـی نظـری و فلسـفه مجـازی»، «نشست نقـد و بررسـی پوزیتیویسـم، همایـش «نظریه علــم اســلامی و کاربســت آن در نظــام آمــوزش وپــرورش»، نشست «تاریخ اندیشـه سیاســی درایــران»، نشســت «دیــن، فرهنــگ و فنــاوری» اشاره کرد.

 

در بخش گفتگو هم گفتگوهایی با حمید تنکابنی، رییــس مرکــز اســناد فرهنگــی آســیا، دهقانی فیروزآبادی، حجت الاسلام خسروپناه، یحیی جهانگیری، مریم صانع پور انجام شده است.

 

در بخش یادداشت سی ویکمین شماره مجله اندیشه مهر، هم یادداشت و مطالبی از سیدجوادطاهایی، قاسم پورحسن،  مهدی نصیری، عبدالله صلواتی،  داوود مهدوی زادگان، موسی نجفی، آیت الله رشاد، حمید یزدانی مقدم آمده است.

 

این شماره از مجله اندیشه مهر به صورت ویژه به واکنش هایی که نسبت به نظریات داوری اردکانی درباره علم دینی رخ داده پرداخته است.

 

معرفی تازه‌های نشر پایان بخش این شماره «اندیشه مهر» است.

 

سی و دومین شماره اندیشه مهر را از اینجا دریافت نمائید.

    بازدید:658
    یادداشت ها
    Parameter:305139!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار