کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نسخ خطی و کتب کمیاب
0.0 (0)
به مناسبت روز مجلس
[1399/09/08]

سوگند نامه پنج تن از سران مشروطه بر قرآن کریم  

 

نسخه شماره 12273 قرآن  کریم چاپ روسیه به سال 1316 هجری است که در بخش خطی کتابخانه مجلس نگاهداری می شود و در برگ آخر آن سوگند نامه پنج تن از سران مشروطه با مهر و امضا بدین عبارت است:

هو بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

بشهادت کلام الله مجید ما پنج نفر امضا و مهر کنندگان ذیل هم عهد و هم قسم شده در پیشرفت مصالح ملک و ملت و اساس اصول مشرو طیت با کمال اتحاد ساعی و با دوستان هم دوست و با دشمنان دشمن بوده و بیاری خداوند متعال اسباب استحکام استقلال مملکت ایران را فراهم کنیم فی غره ذی القعده 1328.

اسماعیل ممتاز الدوله                  محمد ولی خان

نجفقلی بختیاری                             علیقلی خان بختیاری

(قابل ذکر است یکی از امضاها ناخوانست).

 

 

    بازدید:752
    یادداشت ها
    Parameter:306022!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار