کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تاریخ مطبوعات ایران
[1399/10/03]

روزنامه آموزگار  

صادق پیله‌ور

 

مشروطه خواهان درست اندیش ایران از نقش و ارزش مطبوعات دردفاع از حقوق ملی و انسانی و پاسداری از آزادی و استقلال و آموزش مردم به خوبی آگاهی داشتند. مطبوعات در قانون اساسی چهارمین رکن مشروطیت شناخته‌ می‌‌شود و از  آن زمان تاکنون درستی این شناخت را شاهدیم. «آموزگار» نیز با شعار «صحبت آموزگار  دولت جان پروراست» آن را به اثبات رسانیده است.

«آموزگار» روزنامه‌ای علمی، اخلاقی، ادبی ست که از هر گونه مطالب به حال ایران سخن می‌راند به مدیر مسئولی محمد تقی شیرازی درجمادی الثانی 1329قمری در رشت چاپ و منتشر می‌گردید.

از ویژگی‌های آموزگار تفسیر و تشریح مرامنامه فرقه دموکرات ایران با زبانی ساده و همه فهم است، یعنی دهقانان و رنجبران و حتی پیشه‌وران منطقه را به مسایل سیاسی و حقوق ملی آشنا می‌ساخت.

دیگر ویژگی این روزنامه این است که  دروغگو و دروغ نویس نبوده و موافق میل شخص و هیچکس چیزی درج نمی‌کرد. می‌توان مهم ترین ویژگی روزنامه فوق‌الذکر را چاپ و نشر داستان‌های کوتاه دانست. در اولین مقاله در نخستین شماره با عنوان «رنجبر کیست» آشکار می گردد.

رنج بر کیست

رنج بر کسی است که مال و ثروت و معاش و زندگانی خود را تحصیل نماید و اداره کند به واسطه مشقت و زحمت و خستگی در راه مشروع بدون آنکه مانع از حقوق دیگران شود.

انتشار روزنامه پس از 23 شماره در ذیقعده 1329متوقف گردید.

موجودی کتابخانه مجلس:ا ز شماره 1 تا 23 بصورت افست می باشد.

 

    بازدید:587
    یادداشت ها
    Parameter:306073!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار