کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

دین و علوم قرآنی  

 

 1. مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام / به روایت ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی؛ به کوشش علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 2. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین / تألیف ابی سعد محسن بن محمد بن کرامه جشمی بیهقی؛ تصحیح محمدرضا انصاری قمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 3. گنجینه بهارستان: مجموعه ۱۷ رساله در علوم قرآنی و روایی/ به کوشش مهدی جهرمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۰.
 4. گنجینه بهارستان (مجموعه ۷ رساله در علوم قرآنی و روایی)/ به کوشش محمدحسین درایتی، ۱۳۸۳.
 5. گنجینه بهارستان (مجموعه ۱۱ رساله در علوم قرآنی)/به کوشش حسین مرعشی، ۱۳۸۵.
 6. گنجینه بهارستان (۵ رساله در تجوید و قرائت)/ به کوشش حسین مرعشی، ۱۳۸۹.
 7. ملحق نهج البلاغه/ بروایه احمد بن یحیی بن ناقه الکوفی (۴۷۷ - ۵۵۹ ق.)؛ تحقیق محمدجعفر الاسلامی؛ باشراف قیس العطار، ۱۴۳۴ ق./ ۲۰۱۳ م./ ۱۳۹۲ش.
 8. صافی در شرح کافی/ خلیل قزوینی؛ تحقیق محمدحسین درایتی، حمید احمدی جلفایی؛ با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۳۸8.
 9. الحاشیة علی اصول الکافی/ احمد بن زین العابدین العلوی العاملی؛ تحقیق صادق الحسینی الاشکوری، با همکاری دارالحدیث للطباعه و النشر قم؛ ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸۸ش.
 10. الحاشیة علی اصول الکافی/ سید احمد علوی عاملی، مصحّح سید صادق اشکوری، قم: دارالحدیث للطباغه و النشر؛ ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸۸ش.
 11. الحاشیه علی اصول الکافی/ تألیف بدرالدین بن احمد الحسینی العاملی؛ جمعها و رتبها محمدتقی الموسوی؛ تحقیق علی الفاضلی، با همکاری دارالحدیث للطباعه و النشر قم، ۱۴۳۰ ق.‫/ ۱۳۸8ش.
 12. الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی‫/ محمدهادی بن محمد معین الدین الشیرازی ‫؛ تحقیق علی الفاضلی، ‫با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 13. الحاشیه علی اصول الکافی [کلینی]/ تألیف رفیع الدین محمد بن حیدر النائینی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی، با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۴۲۴ ق./ ۱۳۸۲ش.
 14. الهدایا لشیعه ائمة الهدی: شرح اصول کافی/ شرف الدین محمد مجذوب التبریزی؛ تحقیق محمدحسین درایتی، غلام حسین قیصریه‌ها، با همکاری ‫مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر، ۱۳۸۹.
 15. الذریعه الی حافظ الشریعه: شرح اصول الکافی/ رفیع الدین محمد بن مؤمن الجیلانی؛ محمدحسین الدرایتی، با همکاری دارالحدیث قم، ۱۴۳۰ ق/ ۱۳۸۸ش.
 16. الدرّ المنظوم، شیخ علی کبیر/ مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 17. الحاشیة علی اصول الکافی/ شیخ علی صغیر؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی، با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث قم، سازمان چاپ و نشر‫، ۱۴۲۴ ق./ ۱۳۸۲ش.
 18. تحفة الاولیا/ محمدعلی بن محمدحسن فاضل نحوی اردکانی، تصحیح محمد مرادی، جلد 1 و 2، تصحیح عبدالهادی مسعودی، جلد 3 و 4؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه قم، مرکز للطباعه و النشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 19. شرح فروع الکافی/ محمدهادی بن محمد صالح مازندرانی، تصحیح محمدجواد محمودی، محمدحسین درایتی، جلد 1 ـ 3، تصحیح محمدجواد محمودی، علی حمیداوی، جلد 4 و 5، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 20. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی/ به کوشش مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین درایتی؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 21. البضاعةالمزجاة: شرح کتاب الروضه من الکافی/ محمدحسین قاریاغدی؛ تحقیق حمید الاحمدی الجلفائی، با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، ۱۴۳۰ ق. ۱۳۸۸.
 22. منهج الیقین/ سید علاءالدین محمد گلستانه، مصحّحان: سید مجتبی صحفی، علی صدرایی خویی، ‫با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه قم، مرکز للطباعه والنشر، ۱۳۸۹.
 23. بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)/ تألیف و تدوین سیّد محمد عمادی حائری، 1388.
 24. النضید المستخرج من شرح ابن ابی الحدید/ تألیف فخرالدین عبدالله بن الهادی الحسینی الزیدی الیمینی؛ تحقیق محمدرضا الانصاری القمی، ۱۴۲۸ ق./ ۲۰۰۷ م./ ۱۳۸۶ش.
 25. الشافی در شرح اصول الکافی/ خلیل قزوینی؛ تحقیق محمدحسین الدرایتی؛ با همکاری مؤسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، مرکز للطباعه والنشر‫، ۱۴۳۰ ق./ ۱۳۸۸ش.
 26. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه/ قطب الدین محمد بن علی شریف لاهیجی؛ تحقیق و تصحیح اکبر ثقفیان، ‫۱۳۹۱.
 27. عقداللآلی/ ملّا محمد اسماعیل فدائی کزّازی؛ تصحیح و تحقیق دکتر غلامحسین فدائی و مهدی سلیمانی آشتیانی، دو جلد، 1393.
  بازدید:432
  یادداشت ها
  Parameter:303957!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار