کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
تازه‌های انتشارات کتابخانه
[1399/04/14]

دوازدهمین شماره از نشریه اسناد بهارستان منتشر شد  

 

روح‌الله طهمورثی دبیر اجرایی و سرویراستار نشریه اسناد بهارستان در گفت و گویی با روابط عمومی کتابخانه مجلس، از انتشار دوازدهمین شماره از نشریه اسناد بهارستان خبر داد.

وی گفت: بحمدالله بعد از انتشار یازدهمین شماره از نشریه، دوازدهمین شماره نیز به فاصله بسیار کمی روند چاپ و صحافی را طی کرد و منتشر شد که البته تلاش همکاران ارجمند ما در انتشارات کتابخانه و واحد صحافی بخش مرمّت آثار نفیس نیز شایستة تقدیر است.

روح‌الله طهمورثی همچنین اظهار داشت: سیزدهمین شماره از نشریه اسناد بهارستان هم مراحل بازبینی نهایی را طی می‌کند و به زودی به چاپ خواهد رسید. همچنین شماره‌های چهاردهم و پانزدهم نشریه نیز در دست تدوین و ویراستاری است و پس از تکمیل به چرخة چاپ و صحافی سپرده خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات ساختاری و تغییرات در روند اجرایی امور کتابخانه از جمله تدوین و انتشار نشریات، تدوین و انتشار نشریة اسناد بهارستان هم با تأخیر همراه بود که ان شاء الله در دوره جدید شاهد تسریع در امور خواهیم بود.

دبیر اجرایی نشریه اسناد درخصوص محتوای مقالات این شماره، اشاره داشت:

در این شماره از نشریه،‌ علاوه بر مقالاتی با محتوای اسناد و تاریخ پارلمان،‌ مقاله‌ای نیز با عنوان «کتابخانة ملّی مجلس شورا» شامل برخی مطالب نویافته از تاریخ کتابخانه مجلس به چاپ رسیده و البته این مقاله در دو بخش و دو شمارةه متوالی از نشریه اسناد منتشر می‌شود و در باب تاریخ کتابخانه مجلس و فلسفه ایجاد و چگونگی تشکیل و ارتقاء آن، حائز اهمّیت بسیار است. ضمناً در این شماره، بخش جدیدی نیز تحت عنوان «یادداشت کوتاه» ایجاد شده و یک مقالة کوتاه با نکته‌ای مهم و جالب توجّه با عنوان «سهو تاریخی مشروطه» در آن درج گردیده که به زعم نویسنده، یکی از اشتباهات تاریخی در تاریخ مشروطه در این مقاله کشف و تبیین شده است.    

وی فهرست مقالات این شماره از نشریه را به شرح ذیل اعلام کرد:

بررسی بسترها و گام‌های اجرایی قانون خدمات اجتماعی زنان

در مجلس بیست و دوم

لعیا اکبری

زهرا غفاریان

دنیا عسگریان

بررسی انتخابات و عملکرد نمایندگان کرمانشاه

در مجلس شورای ملّی دورة بیست و یکم

حسن زندیه

سهیلا نظری قنبری

واکاوی سیاست خارجی حزب دموکرات

با استناد به مذاکرات مجلس دوم تا پنجم شورای ملّی

ثریا عبّاسی قیداری

دلایل و فرایندِ برکناری مولیتور بلژیکی از ریاست کل پست و تلگراف

در مجلس چهارم شورای ملّی

عبدالرضا فولادوند

سهیلا ترابی فارسانی

تلاقی بحران ناامنی با دموکراسی­خواهی در جنبش مشروطه

صبریه کرمشایی

کتابخانه ملّیِ مجلس شورا (1)

(از مشروطه تا 1307)

مسعود کوهستانی‌نژاد

تحلیل مصوّبات مجالس بیست‌و‌یکم و بیست‌و‌دوم شورای ملّی

پیرامون جایگاه خصوصی‌سازی(1350ـ1342)

فهیمه محبّی‌نیا

محمدباقر قنبرپور

یادداشت کوتاه:

سهوِ تاریخیِ مشروطه!

(سیزدهم یا چهاردهم مرداد 1285؟)

منوچهر نظری

 

 

 

 

    بازدید:555
    یادداشت ها
    Parameter:305816!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار