کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نسخ خطی و کتب کمیاب
0.0 (3)
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
[1398/01/31]

در مدح امام زمان ارواحنا فداه  

تهیه: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

به نقل از دیوان تشنه طهرانی یا جهان پیما، سروده میرزا محمد تقی خان مشهور به کلاهدوز و متخلص به تشنه و معروف به تشنه طهرانی از شاعران دوره قاجار ( نسخه شماره 9517 کتابخانه مجلس):

باز هنگامه گل گشت و تماشای چمن         روز نوروز شد و دیده نرگس روشن

پای دارید که باز از اثر باد بهار                 خرقه شیخ به میخانه شده دفتر من

وقت آنست شکوفه شکند طرف کلاه          نرگس شوخ به اطفال شود چشمک زن

وقت آنست که کالای من و مفتی شهر        رهن مِی گردد و زنّار فتد بر گردن

وقت آنست که مشاطه رخسار چمن         پرده بردارد و همخوابه شود با بهمن

وقت آنستکه طفلان چمن یکسره مست      سر به بازار گذارند و قدم در برزن

وقت آنست که فراش بهاری بندد             کمر سرو به آزادی بازوی سمن

وقت آنست که فصاد بهار از چپ و راست    شیشه ها پر کند از فاسد خون دل دن

عنبرافشان شده ابر از اثر فروردین            بسته ره بر اثر قافله مشک ختن

وقت آنست که از مقدم گلچین بهار         خیزد از بلبل و قمری دو هزاران شیون

لوحش الله چو شب است این که شب آید خورشید       بر سر تخت حمل همچو شهنشاه زمن

صاحب تیغ دو سر والی اقلیم وجود        حامی ملک و ملل حامل آیات حسن

خسرو کون و مکان مهدی هادی که کند      فخر از سایه او عرش خدای ذوالمن

ای شهنشاه ملک چاکر و افلاک سریر      پرده بردار که از شوق بسوزیم کفن

به سر سید بطحا که سر از غیب برآر      دو جهانی به بلایند و گروهی به محن

رخش همت بجهان بر سر این دشت جهان     آب رحمت بفشان بر سر این اهل زمن

تیغ ابرو بنما تا که جهان گردد راست     دست و بازو بگشا تا که بیاساید تن

خلقی اندر طلبت نقد روانها بر کف            جمعی اندر اثرت شکّر شوقت به دهن

چهره بنمای که تا چهره بپوشد خورشید       دیده بگشاکه شود دیده عالم روشن

رخ برافروز که تا ماه شود پرده نشین           قد برافرازکه تا سرو گشاید دامن

صبر تا چند ایا مایه هستی ازل                حلم تا چند ایا خلد برینت مسکن

قوم را سر به طواف سر چوگان تو گوی       خلق را دل ز غمت قصه مور است ولکن

خیز و از پا بفکن رایت دجالی را               کز ازل نام تو شد  مهدی دجال شکن

خاک را پاک کن از آب دم تیغ دو سر          که پر از فتنه جهان گشته و دلها آهن

حلم تا چند و کی ای وارث دستار رسول      صبر تا چند و کی ای حارث ارباب فتن

جمله را چشم به راه  است چو برنا و چو پیر     جمله را دست فراز است چو از مرد و چو زن

ای امیر عرب ای فخر عجم تیغ بکش              وقت تیغ است که از بیخ کنی شاخ وثن

خیز و از چهره عالم ببر این زنگ ظلام        که توئی زنگ زدای همه سرّ و علن

دامن پاک بر این خاک کش ای گوهر پاک    گوهر فیض خدائی نشود در مکمن

لب شیرین بگشا تا که ببندند زبان            از نوای نمکینت همه زاغ و زغن

 

تصویری از یکی از صفحات نسخه خطی منظور

 

بازدید:1221
یادداشت ها
Parameter:304072!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار