کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

حکمت (عرفان، فلسفه، کلام، منطق)  

 

 1. دو رساله فلسفی: عین الحکمه و تعلیقات / نویسنده میر قوام الدین محمد رازی تهرانی؛ تصحیح و تحقیق علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 2. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین/ تألیف ابی سعد محسن بن محمد بن کرامه جشمی بیهقی؛ تصحیح محمدرضا انصاری قمی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸.
 3. گنجینه بهارستان: حکمت/ به کوشش علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری‫، ۱۳۷۹.
 4.  الملخص اصول الدین / مؤلف المرتضی ابوالقاسم علی بن الحسین بن محمد الموسوی؛ تحقیق محمدرضا انصاری قمی، با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.
 5. فارابی و مکتبش / ایان ریچارد نتون؛ مترجم گل بابا سعیدی، با همکاری نشر نقطه، ۱۳۸۱.
 6. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات / تألیف قطب الدین محمد بن محمد الرازی؛ مع حاشیه میرزا حبیب الله المشتهر بالفاضل الباغنوی؛ حققه و صححه مجید هادی زاده، با همکاری مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۰.
 7. الاربعینیات لکشف انوار القدسیات / القاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی؛ صححه و علق علیه نجفقلی حبیبی، با همکاری مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۰.
 8. اللمعات العرشیه / تألیف محمدمهدی بن ابی ذر النراقی؛ تحقیق علی اوجبی، ۱۳۸۱.
 9. اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه/ ملا مهدی نراقی، ترجمة دکتر علیرضا باقر، با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن، 1381.
 10. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس/ لئو. جی. اِلدرز، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، 1381، (چاپ دوم: 1387).
 11. الصراط المستقیم (فی ربط الحادث بالقدیم)/ تألیف میر محمدباقر داماد؛ حققه و قدم له علی اوجبی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نشر میراث مکتوب، ۱۳۸۱.
 12. تسنیم المقربین: شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری / شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی؛ تصحیح و تحقیق محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۳۸۲.
 13. مفهوم خدا: رهیافت‌های جامعه‌شناسانه، انسان‌شناسانه و روان‌شناسانه به سوی منشأ مفهوم خدا/ نویسنده جان باوکر؛ مترجم عذرا لوعلیان، ۱۳۸۳.
 14. قواعد السلاطین / تألیف محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی؛ به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۴.
 15. ساختارگرایی / نویسنده ژان پیاژه؛ مترجم رضا علی اکبرپور، ۱۳۸۴.
 16. ازلیة النفس و بقائها/ تألیف ابن کمونه؛ تصحیح و تحقیق و مقدمه انسیه برخواه؛ مقدمه انگلیسی زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی، ۱۳۸۵.
 17. دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم/ نویسنده معمر اسکندر اوغلو؛ مترجم عذرا لوعلیان، با همکاری نشر علم، ‫۱۳۸۸.
 18. ایضاح مخالفه السنه لنص الکتاب والسنه ‫/ تألیف ابومنصورالحسن بن یوسف بن علی بن المطهر «العلامه الحلی»‫؛ تصحیح و تحقیق بی بی سادات رضی بهابادی، ‫با همکاری نشر دلیل ما (قم)‫‫، ‫۱۳۸۷.
 19. گنجینه بهارستان: حکمت (1)/ به کوشش علی اوجبی؛ ترجمه مقدمه به انگلیسی عبدالقادر هاشمی، ترجمه مقدمه به عربی بشیر جزایری‫، ۱۳۷۹.
 20. المشارع و المطارحات / مؤلف شهاب‌الدین سهروردی؛ مترجم و حاشیه نگار صدرالدین طاهری، ۱۳۸۵.
 21. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار) / تألیف محمد بن برهان الدین سمرقندی؛ تحقیق و تصحیح احسان الله شکرالهی، ۱۳۸۸.
 22. اسئله یوسفیه: جدال اندیشگی تفکر شیعه اصولی با اخباری: مکاتبات میر یوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورالله شوشتری/ به کوشش رسول جعفریان، ‫۱۳۸۸.
 23. اعتراف‌نامه: روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدیدالاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدیدالاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی/ پژوهش، تصحیح و توضیحات منصور صفت گل، 1388.
 24. نصوص الکلم علی کتاب فصوص الحکم/ تألیف ابوفراس محمد بدرالدین حلبی؛ به کوشش علی اوجبی، ۱۳۸۹.
 25. نقد فلسفه دارون/ تألیف ابی المجد الشیخ محمدرضا النجفی الاصفهانی؛ تحقیق حامد ناجی اصفهانی، ۱۳۸۹.
 26. کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی و البینات، کتاب السیر از الابانه ‫/ تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی، همراه زوائد الابانه ‫/ تألیف و تهذیب شمس‌الدین محمد بن صالح گیلانی‫؛ با مقدمه محمد عمادی حائری‫، ۱۳۸۹.
 27. آیینه جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا/ تألیف ابوسعید بن یحیی یمنی؛ تصحیح و تحقیق محمدرضا موحدی، الهه ربیعی مزرعه‌شاهی، 1390.
 28. ست رسائل فی اثبات واجب الوجود بالذات و فی الالهیات ‫/ شمس الدین محمد بن احمد الخفری‫؛ تحقیق و تعلیق فیروزه ساعتچیان؛ با مقدمه انگلیسی رودیگر آرنسن‫، ۱۳۹۰.
 29. شرح فصول نصیریه/ تألیف محمد بن احمد خواجگی شیرازی (متکلم سده ۱۱ ق.)؛ تحقیق و تصحیح خدیجه مقدس زاده،‫۱۳۹۰.
 30. عرش الایقان فی شرح تقویم الایمان عرش الایفان فی شرح تقویم الایمان/ تألیف سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی (درگذشته ۱۱۲۱ ق)؛ تحقیق و تصحیح علی اوجبی، اکبر ثقفیان، ۱۳۹۰.
 31. شفاءالقلوب و تجوهرالاجسام/ تألیف غیاث الدین منصور بن صدرالدین محمد دشتکی؛ تحقیق و تصحیح محمد اوجبی، ۱۳۹۰.
 32. دو رساله از کاشف الغطاء علیه میرزا محمد اخباری: رساله المسائل والاجوبه و کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدوالعلماء/ تحقیق و تصحیح رسول جعفریان، ۱۳۹۱.
 33. شرح کتاب الاشارات والتنبیهات (شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا) ‫/ فخرالدین محمد بن عمر رازی‫؛ با مقدمه سید محمد عمادی حائری، ۱۳۹۱.
 34. المشارع والمطارحات (الطبیعیات)/ شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهروردی؛ نجفقلی حبیبی، 1393.
  بازدید:1332
  یادداشت ها
  Parameter:303958!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار