کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » دنیای کتاب
0.0 (0)
دنیای کتاب
[1399/11/05]

حکمت تطبیقی و مقارنه‌ای  

 

کتاب  حکمت تطبیقی و مقارنه‌ای (دو جلدی)  به نگارش یحیی کبیر؛ انتشارات قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)؛ 552ص.: ؛ نوبت اول چاپ : سال 1398 ، با شمارگان 500 نسخه چاپ و  به قیمت 82000 تومان روانه بازار گردید.

               

حکمت تطبیقی و مقارنه‌­ای بررسی وجود شناختی و معرفت‌شناسی و شناخت حکمت عام و خاص، با روش مقایسه و تطبیق بین مکاتب فلسفی مشاء و اشراق و متعالیه از طرفی، و بین فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و شرق، از طرف دیگر، با تفوق و برتری حکمت متعالیه صدرایی است. البته توجه خاصی هم به هرم هستی اهل عرفان شده است. مخصوصاً زوایای پنهان اندیشه فلسفه علامه طباطبایی، علامه شهید مطهری، دکتر مهدی حائری یزدی و استاد مصبح یزدی در آن روش و تبیین شده است، در نهایت سیر اندیشه فلسفی در بستر حکمت متعالیه صدرایی و حاجی سبزواری در آن، غایت مولف در تالیف و تصنیف کتاب می­باشد.

در این کتاب سعی شده جهت ورود به مباحث فلسفی از متون سه گانه آموزش فلسفه استاد مصباح و اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی و بعضاً کاوش‌­های عقل نظری مرحوم حائری یزدی با محوریت سرفصل های آموزش فلسفه که مبوب و منظم است، محور تحلیل و نقد و بررسی گیرد .اما از آنجاییکه که فلسفه از چند زاویه مورد توجه قرار می­گیرد؛ ابتدا توجه به تاریخ فلسفه ضروری می­باشد زیرا از جهت متدلوژی علوم، آشنایی با تاریخ هر علمی در اولویت قرار دارد و در این کتاب بطور اختصار در محدوده مباحث استاد مصباح یزدی و استاد شهید مطهری بدان پرداخته شده است و افزون بر آن، به تحقیق محقق مشتاق سپرده شده است . سپس مبحث شناخت شناسی مورد نظر قرار گرفته بطوری که انواع شناخت مورد توجه قرار گرفته است، سپس حکمت نظری بر محور هستی شناسی و مسائل مرتبط با آن و در نهایت نیز به حکمت عملی پرداخته است.

کتاب حاضر پس از بیان مباحث مقدماتی، در سه بخش و دوازده فصل تهیه وتنظیم شده است. مباحث مقدماتی در سه فصل اعم از نگاهی به سیر تفکر فلسفی از آغاز تا عصر اسلامی، نگاهی به سیر تفکر فلسفی از قرون وسطی تا قرن هیجدهم میلادی و نگاهی به سیر تفکر فلسفی در دو قرن اخیر بیان کرده است.

نگارنده کتاب «حکمت تطبیقی و مقارنه‌ای» در بخش اول این اثر «معانی اصطلاحی علم و فلسفه» را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش، فلسفه و علوم، تقسیمات فلسفه، رابطه موضوع با مسائل، فسلفه و سفسطه، ماهیت مسائل فلسفی، ارزیابی روش تعقلی، ایده آلیسم، موقعیت فلسفه، رابطه میان فلسفه و علوم، کمک های فلسفه به علوم وبرعکس، ضرورت فلسفه، راز انسانیت، مبادی فلسفه را تبیین کرده است.در بخش دوم این اثر با عنوان «شناخت شناسی» پس از بیان مقدمه ای بر این مسأله، در شش فصلِ «بداهت اصول شناختی»، «اقسام شناخت»، «علم حضوری»، «علم حصولی»، «مفاهیم کلی و اقسام آن»، «ارزش معلومات» این بخش را تدوین کرده که در این فصول مباحثی از قبیل رد شبهه شک گرایان، امکان شناخت، نخستین تقسیم علم، همراهی علم حصولی با علم حضوری، لزوم بررسی علم حصولی، تصور و تصدیق، ویژگی هر یک از اقسام معقولات، اطلاقات مفاهیم اعتباری، حس گرایی، گرایش به پوزیتویسم، اصالت حسن یا عقل، ارزش شناخت، پیدایش کثرت در ادراکات، راه حصول علم، حسیون، عقلیون، تفسیر هستی شناختی، حدود علم و نظریه های جدید آورده شده  است. و در بخش سوم این اثر، نویسنده در چهار فصل مسائل مربوط به «هستی شناسی» را بررسی می کند؛ در فصل اول این اثر مباحث پیرامون هستی از جمله بداهت مفهوم وجود، نسبت بین وجود و ادراک، مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود، بداهت واقعیت عینی بیان شده است؛ همچنین در فصل دوم این بخش که به واقعیت هستی اشیا اختصاص یافته، مباحثی اعم از مبادی فلسفی، اصول متعارفه فلسفی و اصولی موضوعه در فلسفه مطرح شده و در فصل سوم نیز، وجود و ماهیت مورد بررسی قرار گرفته که در این فصل مباحثی همچون ارتباط مسائل وجود و ماهیت، اعتبارات ماهیت و کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود و... بیان گردیده است؛ در فصل پایانی بخش سوم این اثر اصالت وجود واقعیت تبیین شده که در فصل مذکور موضوعاتی اعم از مجاز فلسفی، دلیل عمده اصالت وجود، وحدت در مفهوم وجود، متواطی و مشکک، وحدت و کثرت در وجود عینی، اقوال درباره وحدت و کثرت هستی و تفاین و کثرت وجودات، بررسی شده است. امید است کتاب حاضرمورد توجه محققین و پژوهشگران محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب کتاب عبارتند از:

مباحث مقدماتی

فصل اول: نگاهی به سیر تفکر فلسفی از آغاز تا عصر اسلامی

فصل دوم : نگاهی به سیر تفکر فلسفی از قرون وسطی تا قرن هیجدهم میلادی

فصل سوم: نگاهی به سیر تفکر فلسفی در دو قرن اخیر

بخش اول: معانی اصطلاحی علم و فلسفه

فصل اول: معانی اصطلاحی علم و فلسفه

فصل دوم: فلسفه چیست؟

بخش دوم: شناخت شناسی

فصل اول: بداهت اصول شناخت شناسی

فصل دوم: اقسام شناخت

فصل سوم: علم حضوری

فصل چهارم: علم حصولی

فصل پنجم: مفاهیم کلی و اقسام آن

فصل ششم: ارزش معلومات

بخش سوم: هستی‌شناسی

فصل اول: مباحث پیرامون هستی

فصل دوم: واقعیت و هستی اشیا

فصل سوم: وجود و ماهیت

فصل چهارم: اصالت وجود و واقعیت

کتابنامه

نمایه‌­ها

کتاب حاضر با شماره بازیابی  599855  و 599856 در کتابخانه مجلس موجود و قابل دسترسی محققین و پژوهشگران گرامی می­‌باشد

مریم نوری کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل

    بازدید:1065
    یادداشت ها
    Parameter:306133!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار