کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نسخ خطی و کتب کمیاب
0.0 (0)
برگی از کتب قدیمی
[1399/11/13]

حاشیه آخوند خراسانی (ره) بر فرائد الاصول  

محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

"درر الفرائد فی الحاشیه علی الفرائد" در اصول فقه، یکی از حواشی و تعلیقات وزین مرحوم آخوند خراسانی(وفات 1329 قمری) بر کتاب "فرائد الاصول" یا همان کتاب معروف" رسائل " مرحوم شیخ مرتضی انصاری( وفات 1281 قمری) است. دررالفرائد چندین بار به چاپ رسیده، از جمله چاپ سنگی آن به شماره ثبت 1356 از مجموعه اهدائی احتشام السلطنه(از روسای مجلس شورای ملی) که در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود.

این چاپ به تصحیح و اهتمام شیخ احمد کرمانی اصفهانی و شیخ احمد شیرازی و منقول از خط مصنف در طهران به سال1315 هجری بوده و شامل شش رساله از حواشی آخوند خراسانی در مباحث اصولی: قطع(تالیف 1315ق)، ظن( تالیف 1302ق)،  اصالت برائت(تالیف 1295ق)، استصحاب، تعادل و تراجیح (تالیف 1291ق)و رساله ای با عنوان فواید در برخی مباحث فقهی و اصولی است.

چنانچه در صفحه آخر این چاپ ملاحظه می‌شود  در حاشیه سمت راست یادداشتی است با مهر اعتماد السلطنه بدین عبارت: بسم الله الرحمن الرحیم از جانب وزارت انطباعات قدغن اکید می‌شود که حاشیه جناب آخوند ملا محمد کاظم خراسانی دام افضاله العالی که تازه بطبع رسیده است از تاریخ ذیل تا دو سال دیگر احدی از داخله در هر نقطه از بلاد ایران حق طبع آن را ندارد چنانچه کسی در ظرف این مدت متصدی طبع آن شود یا در خارجه طبع نموده به ممالک محروسه وارد سازد مطبوعات داخله و محمولات خارج کلیه ضبط دیوان اعلی و مرتکب آن مجازات و سیاست خواهد شد فی غره شهر رمضان المبارک 1315.

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازدید:440
    یادداشت ها
    Parameter:306147!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار