کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 98 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 11 مرداد ماه 1311 (28 ربیع‌الاول 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب لایحه پرداخت قسمتی از دیون وزارت خارجه

3) تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) تصویب لایحه اصلاح ماده 7 قانون متمم ممیزی

5) تصویب فوریت لایحه عوارض راه

6) تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس

7) اجازه طرز تقسیم عواید 25% ثبت اسناد

8) نطق آقای رئیس و اقتراع برای شرفیابی در حشن مشروطیت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 98

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 11 مرداد ماه 1311 (28 ربیعالاول 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب لایحه پرداخت قسمتی از دیون وزارت خارجه

3) تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) تصویب لایحه اصلاح ماده 7 قانون متمم ممیزی

5) تصویب فوریت لایحه عوارض راه

6) تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس

7) اجازه طرز تقسیم عواید 25% ثبت اسناد

8) نطق آقای رئیس و اقتراع برای شرفیابی در حشن مشروطیت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم امردادماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند- اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غایبین با اجازه – آقایان: امیر ابراهیمی- فرشی – حیدری- امیر تیمور- یارعلی- دکتر ضیایی-

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تیمورتاش- اورنگ- اسکندری- آشتیانی- فتوحی- احتشام‌زاده- عبدالحسین خان دیبا- افسر- قوام

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: حاج میرزا جبیب‌الله امین- حاج حسین آقا مهدوی- مسعود ثابتی- محمد ناصر خان قشقایی

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- قبل از دستور

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور

رئیس- وارد دستور شویم؟(نمایندگان بلى) خبر کمیسیون بودجه راجع به یک قسمت از تعهدات سنوات قبل وزارت خارجه مطرح است.

- 2]طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت قسمتى از دیون وزارت امور خارجه[

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 14093 دولت راجع به یک قسمت از دیون و تعهدات سنوات قبل وزارت امور خارجه را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح و بالاخره با

+++

ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک عین ماده مزبور را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه مى‌دهد که معادل یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک پهلوى و چهل و شش هزار و هفتصد و چهل ریال تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت امور خارجه را مطابق صورت منضمه از محل اعتبار مصوب 1311 وزارتخانه مربوطه کارسازى دارد.

رئیس- آقاى مخبر

دکتر طاهرى(مخبر)- یک کلمه(از) قبل از کلمه تعهدات افتاده(از تعهدات و دیون سنوات قبل).

رئیس- نظر آقاى وزیر امور خارجه با این افزودن موافقت دارد؟

وزیر امور خارجه- بلى‏

رئیس- اشکال دیگرى ندارد

(گفته شد خیر)

رئیس- موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 72 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأى هشتاد و نه نفر با اکثریت هفتاد و دو رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان-آقایان:رهبری- ساکینیان- دکتر احتشام- رهنما- هزار جریبی- دکتر طاهری- دبیر سهرابی- افخمی- اسعد- مخبر فرهمند- دکتر ملک‌زاده- مؤید احمدی- بیات- حکمت- پیرنیا- دکتر امیر اعلم- مولوی- محمد ناصر قشقایی- دکتر شیخ طالش خان- فزونی- اسدی- معتضدی- حاج میرزا- حسین خان فاطمی- مفتی- مسعودی خراسانی- میرزا علی چایچی- علوی- دبستانی- محمد علی میرزا دولتشاهی- حسن علی میرزا دولتشاهی- کفایی- مقدم- دکتر سمیعی- بیات ماکو- میرزا محمد حسین خان نواب- ثقةالاسلامی- حبیبی- تربیت- صفاری- شریعت‌زاده- میرزا یانس- دهستانی- خواجوی- محیط- ملک‌زاده آملی- علی خان اعظم زنگنه- حاج میرزا حبیب‌الله- امیر دولتشاهی- مهدوی- طهرانی- شریفی- دادور- لیقوانی- دربانی- حاج محمد رضا بهبهانی- موقر- دکتر لقمان- معتصم سنگ- فهیمی- وهاب‌زاده- ناصری- بوشهری- حاج غلامحسین لک- عراقی- ملک‌مدنی- لاریجانی- طهرانچی- ایزدی- بهبهانی- یونس آقا وهاب‌زاده- مسعود ثابتی

] 3- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه[

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید؟

وزیر مالیه- آقایان البته در خاطر دارند که در آخر سال گذشته قانونى براى انحصار دخانیات گذشت و خود آقایان اصرار فرمودند یعنى این طور تقاضا کردند و میل داشتند که خود دولت اداره بکند و بالاخره چون آن وقت میسر نبود بنابراین شد که از اول سال 1312 خود دولت مباشرت کند یعنى انحصار را عملى بکند دخانیات را و این کار خیلى دیر شده یعنى سه چهار ماه پیش از این باید این کار را شروع کرده باشیم و همین طور به تأخیر افتاده است لایحه‌اش را درست کرده‌اند و با بانک باید مذاکره کرد براى مساعده که باید گرفت و خیلى متأسفم که به تأخیر افتاده است و باید با کمال عجله اقدام کرد و عجله‌اش هم این است که از اول سال آینده که دولت مجبور و مکلف مى‌شود که تمام محصول توتون و تنباکو و توتون سیگار را خودش از زارع و مالک بخرد و انبار کند و باید انبارهاى خیلى زیادى داشته باشد مطابق اصول علمى خشک و با تهویه کافى و همچنین دولت مکلف است که تمام ماشین خانه‌ها را و کارخانه‌ها را و ماشین‌ها را خودش بخرد و علاوه بر این کارخانه‌ها و ماشین‌هاى لازم را بیاورد آنها هم خرج زیاد دارد براى این کار به طور کلى پنجاه میلیون ریال به اصطلاح قدیم خودمان پنج میلیون تومان اعتبار لازم است که به طور مساعده از بانک بگیرند و چون در قانون سابق براى بیست میلیون ریالش اجازه هست که اداره دخانیات مى‌توانست بیست میلیون ریال استقراض کند لهذا حالا اجازه سى میلیون دیگر هم مى‌گیریم که مى‌شود جمعاً پنجاه میلیون ریال و علاوه بر اینها چون که آن بیست میلیون ریال در واقع براى این کار نبود به طور کلى نوشته‌اند براى عمل انحصارى ولى در واقع براى کارهائى دیگر بود یعنى براى همین کارهایى است که حالا مى‌کند پارسال هم داشته بیست میلیون ریال را امسال هم دارد کاغذهاى سیگار مى‌خرند بعضى چیزهاى دیگر مى‌خرند ولى انحصار عملى نیست لهذا وقتى که آن بیست میلیون ریال

+++

و این سى میلیون ریال ضمیمه آن شد و مخصوص این کار شد براى عمل هذه‌السنه‌شان هم محتاج وجهى هستند که حتى بیست میلیون هم لازم نیست ده میلیون هم لازم نیست بلکه پنج میلیون ریال براى کار امسال کافى است یا این است که این بیست میلیون ریالى که تصویب شده است به علاوه سى و پنج میلیون ریال دیگر براى کار هذه السنه اجازه داده شود یا این است که همان بیست میلیون ریال که براى کار هذه السنه اجازه داده شده است پانزده میلیونش براى ابنیه باشد یک پنج میلیون جدیدى بشود یعنى سى و پنج میلیون لهذا اینجا یک لایحه بقید دو فوریت تقاضا کردم بعد یک فوریت براى این که مانع بحث نشویم که به کمیسیون برود یک فوریت تقاضا کردم براى این که سى و پنج میلیون ریال علاوه بر آن بیست میلیون ریال تقاضا مى‌شود که جمعاً پنجاه و پنج میلیون ریال مى‌شود و به این طور مصرف مى‌شود: پنج میلیون ریال آن امسال مصرف مى‌شود که به جاى خودش برمى گردد و بیست میلیون ریالش هم براى مصرف امسال است در امسال و سال‌هاى آینده براى بناى انبارها و خرید ماشین‌ها و غیره و سى میلیون ریالش فقط از سال آینده حق استفاده دارد که براى خرید خود توتون و اینها است این یک لایحه. و آقاى رئیس متذکر شدند و فرمودند خودش چون مالى است یک فورى است پس فوریتى لازم ندارد قصد بنده هم این است که به کمیسیون برود و چون خودش یک فورى است تقاضاى فوریت را شفاهاً پس مى‌گیرم. یک لایحه دیگر راجع به اسکناس است آقایان مى‌دانند که نود میلیون اسکناس سابقاً تهیه شده بود در وقتى که اسکناس هر ریالى یک ریال طلا بود که حالا شاید شش قران هفت قران باشد وقتى که ریال معادل یک قران شد لازم شد که دویست و پنجاه میلیون ریال دیگر ضرب شود که سیصد و چهل میلیون ریال شود ولى حالا که آنجا ضرب مى‌شود از دو ملاحظه اینجور صلاح دانسته شد که یک قدرى بیشتر ضرب شود یک دلیل عمده‌اش این است که این کلیشه حاضر کردن و ترتیب جدید سفارش دادن این خودش یک مخارج خیلى زیادى دارد خود اسکناس در ظرف چهار پنج سال دیگر به مرور پاره و خراب‏ مى‌شود و از بین مى‌رود یک قدرى باید ذخیره باشد منحصراً براى مصرف همان‌هایى که خراب مى‌شود. یکى دیگر هم دلیلى که خیلى قوى‌تر است این است که این کمپانى حاضر شده است که اگر حالیه که این را چاپ مى‌کند سفارش بدهند آن مقدارى که بعد از این ممکن است سفارش بدهیم و یک سال دو سال دیگر مجبور مى‌شویم شاید نصف کمتر از آنچه که بعد ممکن است حالا چاپ کنند لذا دولت صلاح دانست که به اندازه که سفارش داده یک نصف بیشترى براى آنهایى که تبدیل مى‌شود زیادتر چاپ شود که حاضر باشد به جاى آنهایى که باطل مى‌شود و فاسد مى‌شود و تقاضا مى‌نمایند جداگانه همین طور مضبوط بماند براى آن این هم یک لایحه است این را به قید دو فوریت تقاضا مى‌کنم چون موقعش مى‌گذرد. یک لایحه دیگر هم که انتظار آن را آقایان همیشه مى‌کشند و مى‌فرمایند راجع به عوارض راه است یکى از مقاصدش معاف کردن برنج است از عوارض راه و به بعضى چیزهاى دیگر هم تخفیفاتى داده شده است یک لایحه مختصرى هم وزارت عدلیه دارد که بنده قبول کردم از طرف آقاى وزیر عدلیه(چون یک جنبه مالى هم دارد) پیشنهاد کنم و این هم فوریت دارد و دو فوریت تقاضا شده است حتى مى‌خواهم تقاضا کنم که همین حالا مطرح بفرمایند و این راجع به یک قانونى است آقایان رأى دادند که صد و بیست و پنج اضافه عایدات ثبت اسناد مخصوص یک وجه خاصى تشکیل شود که صد سى براى ثبت اسناد و صدى هفتادش براى تکمیل تشکیلات عدلیه باشد در امسال استثناء بالخصوص مجبور شده‌اند به توسعه ثبت اسناد که کافى نمى‌دانند صدى سى را و میل‌شان این است که امسال به طور استثناء نصف بشود از سال آینده باز همان صدى سى و صدى هفتاد خواهد بود ولى امسال صدى پنجاه براى ثبت اسناد و صدى پنجاه براى بسط تشکیلات عدلیه

+++

باشد و این را هم با قید دو فوریت تقاضا کرده‌ام باقى یکى یک فوریت است یکى هم لایحه معمولى است.

-4 ]تصویب لایحه اصلاح ماده 7 قانون متمم ممیزى[

رئیس- قبلاً جماعتى از آقایان تقاضا کرده‌اند که قانون متمم قانون ممیزى که کار آسانى است مقدم باشد(صحیح است) این است که بدواً آن را مطرح مى‌کنیم.

رهنما- این لوایحى که تقاضاى فوریت آن شده است چه مى‌شود؟ ...

رئیس- الان شروع مى‌کنیم این کارى ندارد.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 43602 دولت راجع به اصلاح ماده 7 قانون متمم ممیزى براى شور دوم در کمیسیون با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و ماده واحده سابق را براى تصویب پیشنهاد مى‌نماید.

رئیس ماده واحده مطرح است.

ماده واحده- هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (به طورى که در ماده ششم قانون متمم ممیزى مصوب دوازدهم آبان 1309 تصریح شده است) معلوم شود که مؤدى محصول ملک را بیش از دو عشر و با عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقى در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه التفاوت بین عایدات قلمدادى در اظهارنامه و عایدات حقیقى به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد.

ماده هفتم قانون ممیزى ملغى و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم مقام آن خواهد بود.

رئیس- آقاى افشار فرمایشى دارید؟

افشار- در این که این قانون یعنى پیشنهادى وزارت مالیه نسبت به قانون سابق یک ارفاقى هست تردیدى نیست لیکن در قانون سابق و در این قانون یک اشکالى هست و باید اشکال رفع شود. اشکال بنده در این است که براى مأخذ جریمه دو مأخذ قائل شده‌اند یعنى عایدات خالص مالکانه و کل محصول ملک و براى محصول ملک اگر تفاوت بیشتر از دو عشر باشد مؤدى را جریمه مى‌کنند و اگر عایدات مالکانه را کمتر از یک عشر بنویسند به همین ترتیب جریمه تعلق مى‌گیرد. چون در اظهارنامه‌ها هم عایدات مالکانه و هم محصول کل ملک نوشته مى‌شود آن وقت براى تشخیص جریمه هم وزارت مالیه و هم مردم دچار اشکال خواهند شد یعنى باید یا عشر عایدات مالکانه را مأخذ جریمه قرار دهند یا دو عشر کل محصول را براى این که این اشکال پیش نیاید بنده از آقاى وزیر مالیه تقاضا مى‌کنم که توجه بفرمایند عایدات مالکانه مأخذ قرار داده نشود زیرا در قانون ممیزى سابق و در قانون متمم ممیزى اساساً عایدات مالکانه را مأخذ مالیات قرار نداده‌اند فقط کل محصول ملک مأخذ مالیات است. لذا باید کل محصول ملک را مأخذ جریمه قرار داد و به همین ترتیبى که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود(پس از تشخیص محصول ملک و مالک مطابق ماده دوم قانون متمم ممیزى معلوم شود که مؤدى محصول ملک و عواید مالکانه را بیش از دو عشر کمتر از میزان حقیقى در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادى در اظهارنامه و عایدات حقیقى به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد) در این صورت اشکالى براى مردم پیدا نمى‌شود و الا اگر براى جریمه دو مأخذ قرار بدهند هم براى وزارت مالیه و هم براى مردم تولید اشکال خواهد شد.

وزیر مالیه- بنده شاید درست منظور آقا را ملتفت نشدم ولى این ‌اندازه که ملتفت شدم تصور مى‌کنم این سخت‌تر از این است که اینجا نوشته شده است براى این که اگر محصول را مأخذ مابه‌التفاوت بگیریم این چندین برابر مالیات مى‌شود منظور این است که هم در قلمداد کردن محصول ملک و هم در قلمداد کردن عایدات اشتباهى یعنى خطاى عمدى کرده باشد جریمه مالیات پنج برابر مابه التفاوت عایدات حقیقى و عایداتى که قلمداد کرده است مأخوذ خواهد شد.

+++

رئیس- اشکال دیگرى نیست؟

دیبا- اجازه مى‌فرمایید؟

طباطبایى دیبا- چنان که فرمودند این لایحه از طرف وزارت مالیه به مجلس تقدیم شده حقیقتاً اصلاح و ارفاق خوبى است براى مؤدیان سابقاً اگر مؤدیان در اظهارنامه‌شان خلاف حقیقتى معلوم مى‌شد مابه‌التفاوت تمام گرفته مى‌شد ولى در این اصلاحى که شده مابه‌التفاوت گرفته نشده است مالیات مابه‌التفاوت جریمه گرفته مى‌شود. سابقاً این طور بود که اگر صد خروار تفاوت بود مابین اظهارنامه و آنچه که حقیقت بود آن وقت یک برابر آن را مى‌گرفته‌اند که تمام صد خروار باشد ولى حالا در این لایحه فقط پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت را مى‌گیرند مثلاً در صد خروار آن وقت تمام صد خروار را مى‌گرفتند ولى حالا در صد خروار هفده خروار و نیم گرفته مى‌شود و این ارفاق خوبى است و از این جهت موافقم ولى یک تذکرى داشتم که در ضمن یک پیشنهادى که دارم و تقدیم مى‌کنم متذکر شده‌ام و آن این است که آن قانون در 309 تصویب شد موافق آن قانون وزارت مالیه عمل کرد یعنى از اشخاصى که اظهارنامه داده‌اند و بعد معلوم شده که خلاف حقیقت بوده مابه‌التفاوت را گرفته‌اند این قسمت هم که فعلاً در این قانون نوشته مى‌شود در موقع آن قانون باید اجرا شود باید آنچه گرفته وزارت مالیه از مؤدیان آنها را مسترد دارد و در این قانون تصریح نشده این است که بنده یک پیشنهادى تقدیم کردم که ماحصل پیشنهاد این است که در ذیل ماده علاوه شود و وزارت مالیه مکلف است آنچه را از موقع تصویب قانون مزبور علاوه بر میزان مذکور در این ماده مأخوذ شده به مؤدیان مسترد دارد آنچه از مردم گرفته‌اند. چون اگر این ماده نبود و از سابق اجرا نمى‌شد و از همین موقع اجرا مى‌شد عیبى نداشت یک چیزى بود ولى در این ماده نوشته شده که از موقع تصویب آن قانون اجرا مى‌شود و علیهذا باید آنچه از مردم علاوه گرفته‌اند مابه‌التفاوت را مسترد دارند.

رئیس- آقاى دهستانى موافقند.

دهستانى- بلى. عرض بنده راجع به موضوعى بود که آقاى دیبا فرمودند و عقیده دارم که پیشنهاد ایشان قرائت شود.

رئیس- اشکال دیگرى نیست. پیشنهاد آقاى دیبا قرائت مى‌شود:

پیشنهاد مى‌نمایم ذیل ماده واحده علاوه شود:

مالیه مکلف است آنچه را از موقع تصویب قانون مزبور علاوه بر میزان مذکور در این ماده مأخوذ شده باید به مؤدیان مسترد دارد.

وزیر مالیه- بنده آنچه که از خود لایحه مى‌فهمم این است که منظور آقا در این لایحه تأمین شده براى این که در این ماده مى‌گوید از تاریخ تصویب آن قانون قائم مقام خواهد بود ولى البته به طور قطع نمى‌توانم عرض کنم که آیا چیزى گرفته شده یا نه ممکن است که اصلاً چیزى گرفته نشده باشد ولى بر فرض این که گرفته شده باشد این اشکال زیادى دارد(یک نفر از نمایندگان چرا) آقا صد تا قانون در این مملکت بوده و یک کسى سالى صدى ده مالیات مى‌داده حالا آمدیم و صدى یک مالیات قرار دادیم و ارفاقى کردیم باید گذشته‌ها را یعنى صدى نه‌هاى قبل را پس بدهیم این بسیار کار مشکلى است زیرا قانون و پیشنهاد جدیدى مى‌خواهد که از فلان محل و فلان عایدات بگیریم و پس بدهیم و این عملى نیست ولى گمان مى‌کنم موقوف‌المطالبه گذاشته شده و این هم که خود وزارت مالیه و دولت نوشته‌اند همین مقصودى است که آقا گفتند ولى اگر به موجب قانونى که خودش قانونیت دارد و در جریان است و صحیح است و گرفته شده حالا عملى نیست که پس داده شود.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى دیبا را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند(عده قلیلى قیام نمودند) قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگرى آقاى ملک مدنى کرده‌اند

+++

پیشنهاد مى‌کنم یک عشر در ماده واحده به دو عشر تبدیل شود.

طهرانچى- ملک مدنى‏

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم بنده مى‌خواستم که در اصل خود ماده نظرى که دارم به عرض آقاى وزیر مالیه برسانم که مجال نشد لهذا این قسمت را پیشنهاد کردم در موقعى هم که آن قانون متمم ممیزى مى‌گذشت بنده اینجا عرض کردم که در صورتی که مالک یک دفتر مرتبى هم داشته باشد باز نمى‌تواند به طور قطع معین کند عایدات خودش را که اگر چنانچه صورت داد یک عشر تفاوت نداشته باشد براى این که وضعیت مالکین بر همه معلوم است و الان هم آقاى وزیر مالیه تشریف دارند و خودشان از جریانات ملاکین و عمل‌شان که مباشرین‌شان در محل مى‌کنند مطلع هستند که اینها یک صورت منظمى ندارند و هیچ مالکى به عقیده بنده نمى‌تواند صورت عایدى ملکش را به طور تحقیق معلوم کند که یک عشر تفاوت نداشته باشد به طوری که در آن روز مذاکره شد و اظهار شد راجع به عواید کلیه دو عشر قائل شدند بنده مى‌خواستم تقاضا کنم اینجا هم دو عشر قائل شوند که در عمل هم تولید اشکال هم براى مأمورین و هم براى اشخاص که اظهارنامه ممیزى را مى‌نویسند تولید نشده باشد زیرا اگر ما بخواهیم قائل بشویم یک عشر تقریباً یا باید مأمور مالیه یک قدرى غمض عین بکند و مراعات بکند و حقیقت قضیه کشف نمى‌شود یا اگر مالکى صورت داد باز با حقیقت تطبیق نکرده ولى در دو عشر خیال نمى‌کنم اشکالى هم براى مالک و هم مأمور مالیه باشد و تقریباً ممیزى‌ها هم اکثراً خاتمه پیدا کرده و اگر موافقت بفرمایند پیشنهادى که شده دو عشر بشود به نظر بنده یک ارفاقى است درباره ملاکین.

وزیر مالیه- باید عرض کنم که اسباب تعجب بنده است بنده و خیلى از ماها تصور کردیم که این در یک دقیقه تمام مى‌شود. آقا ما آن قانون سابق را نه تغییر مى‌دهیم نه خیال تغییرش را داریم و نه تغییر خواهیم داد چندین روز اینجا بحث شده همین دو عشر را خود مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرد که آورد به دو عشر هزار دلیل در اینجا گفته شد براى این که عایدات مالکانه را خود مالک مى‌داند محصول را نمى‌داند ما هم قصد نداریم به قانون دست بزنیم اصلاً ممیزى‌ها هم تمام شده است اظهارنامه دادن هم تقریباً تمام شده آقایان مسبوق هستند که حتى جریمه که بر ندادن اظهارنامه تعلق گرفته بود ما قانون آوردیم اینجا قانون مخصوص آوردیم که هرکس تا آخر اردیبهشت ماه داده باشد ما معاف کنیم و تصور مى‌کنم که یک چیز خیلى کمى مانده باشد و وزارت مالیه مشغول ترتیب جزو جمع صحیح مملکت است از شصت و دو هزار قریه و مزرعه که در مملکت اظهارنامه‌اش باید داده شود چهل هزار تایش داده شده حسابش هم تصفیه شده است یعنى ترتیبش داده شده حالا ما برگردیم به اصل قانون که یک عشر بشود یا دو عشر بشود اینها نمى‌شود اصل قانون مى‌گوید که در محصول ممکن است آدم بیشتر اشتباه کند آن هم یک عشر نوشته شده بود همین بحث شد آخرش به دو عشر رسید و در عایدات مالکانه خوب خاطر دارم که خیلى از آقایان مى‌فرمودند که اگر نیم عشر هم نوشته شود اهمیت ندارد براى این که من عایدات ملکم را خودم مى‌دانم اما محصول خودم را از کجا بدانم براى اینهم آمدیم این طور نوشتیم و این قانون تمام شده است فقط آقا ما اینجا براى یک کلمه قانون آوردیم و این است که همین ایراد هم همان وقت شد مى‌گفتند که جریمه باید سنگین باشد تا این ترتیب پیش نیاید ولى بعد نوشتند ادارات مالیه که نسبت به بعضى‌ها این جریمه سنگین است و خوب است این جریمه را نسبت به مابه‌التفاوت قرار بدهیم و براى همین یک کلمه این قانون را آوردیم حالا اگر برویم سر یک عشر و دو عشر اصلاً مى‌رویم سر اصل قانون و تمام قانون مطرح مى‌شود و این رسم نیست آقا! این را عجالتاً بگذاریم آقا خودتان فرمودید نزدیک است تمام بشود شاید تمام شده شاید نزدیک است این است که

+++

آنهایى که جریمه دادنى شده‌اند و داده‌اند دیگر به آنها چرا ظلم بشود از ده تا یکى مانده آنها هم مثل آنهاى دیگر و بنده اطمینان مى‌دهم به حضرتعالى که هیچ زحمتى در این باب وارد نخواهد شد.

رئیس- یک پیشنهاد دیگرى آقاى فهیمى کرده‌اند:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد مى‌کنم قسمت اخیر این ماده به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده هفت قانون ممیزى ملغى و نسبت به مواردى که از تاریخ تصویب قانون مزبور تصمیم قطعى اتخاذ نشده است مطابق این قانون رفتار خواهد شد.

رئیس- آقاى فهیمى.

فهیمى- یک پیشنهادى آقاى دیبا فرمودند البته بنده به آن ‌اندازه نمى‌توانم موافق باشم که آنچه را هم که تا به حال اخذ شده بیاورند پس بدهند لکن یک اشکال دیگرى پیش مى‌آید این که در قانون نوشته شده بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور مطابق این قانون باید عمل بشود در عمل ممکن است این اختلاف مابین مؤدیان مالیاتى و اعضا مالیه فراهم بشود بنده نظرم این است که آنچه را که عمل کرده‌اند و تصمیم قطعى اتخاذ کرده‌اند تمام شده است و گذشته است ولى آنچه را که هنوز تصمیمى اتخاذ نکرده‌اند و در حال اختلاف است مابین مؤدیان و مأمورین مالیه مطابق این قانون عمل شود پیشنهادى که بنده کردم روى این اصل است که در آنچه که مطابق آن قانون عمل نکرده‌اند برطبق این پیشنهاد عمل بشود.

وزیر مالیه- یک دفعه دیگر پیشنهاد خوانده شود.

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

ماده هفت قانون ممیزى ملغى است و نسبت به مواردى که از تاریخ تصویب قانون مزبور تصمیم قطعى اتخاذ نشده است مطابق این قانون رفتار خواهد شد.

وزیر مالیه- به نظر بنده مانعى ندارد مقصود هم همین بوده است قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى هزارجریبى‏

هزار جریبى- طورى که خود قانون نوشته است تا آن تاریخ مراعات حال مردم بیشتر مى‌شود ولى حالا این پیشنهادى که آقاى فهیمى کردند آنچه که گرفته‌اند هیچ مى‌شود ولى این قانون مى‌گوید موافق آن طریقى که گذشت از تاریخ تصویب قانون مزبور یعنى آن قانون را لغو مى‌کند و این قانون را جانشین آن قانون مى‌کند و این براى مردم بهتر است مذاکره هم در کمیسیون شده بود آقاى وزیر مالیه هم قبول کرده بودند ولى این طورى که آقاى فهیمى مى‌گوید بیشتر براى مردم اسباب زحمت است همه روزه و آن چیزهایى را که گرفته‌اند نمى‌شود پس گرفت. خوب است آقاى فهیمى این پیشنهادشان را پس بگیرند.

رئیس- آقاى وزیر مالیه موافقید؟

وزیر مالیه- عرض کردم که هر دو یک حکم دارد بنده پیشنهاد آقاى فهیمى را قبول کردم.

بعضى از نمایندگان- خبر کمیسیون را رأى بگیرید.

وزیر مالیه- مانعى ندارد هر دو در حکم واحد است.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- چون آقاى وزیر مالیه این پیشنهاد را قبول کردند جاى همان قانونى است که پیشنهاد کرده‌اند به مجلس پس اگر بخواهیم رأى بگیریم آن طوری که آقایان مخالف با آن پیشنهاد هستند تصور مى‌کنم که باید پیشنهاد کنند که به خبر کمیسیون رأى گرفته شود پیشنهاد لفظى هم نمى‌شود. باید کتبا پیشنهاد بشود. به مقام ریاست مجلس آن وقت رأى بگیریم.

رئیس- همین طورى که فرمودند باید بشود و وقتى که مخبر هم قبول کنند آن وقت به جاى ماده لایحه واقع مى‌شود. نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر کمیسیون(آقاى بیات)- خود لایحه به عقیده بنده بهتر است تقاضا مى‌کنم همان باشد.

رئیس- پس رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى فهیمى

+++

آقایانى که قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. رأى مى‌گیریم به خود لایحه مطابق پیشنهادى دولت آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى رهنما.

رهنما- بنده در دستور عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

رهنما- در میان لوایحى که آقاى وزیر مالیه تقدیم مجلس کرده بودند یک لایحه بود راجع به عوارض مالیات صادرات. این را با خودشان هم قبلاً مذاکره شده بود که اصولاً این لایحه یکى از لوایح بسیار مفید براى دولت است براى این که برطبق اصول و رویه است که الان دو سال است دولت دارد عمل مى‌کند و آن عبارت است از ترویج صادرات و امتعه داخلى و جلوگیرى از قسمت‌هاى مازاد حوایج زندگانى که از خارج وارد مى‌شود(صحیح است) این قانون این عوارض را برطرف مى‌کند یعنى عوارضى که بر دوش صادرات و امتعه داخلى است برمى‌دارد، در امور مالیاتى غالباً عجله مى‌کنیم ولى در این قبیل مسائل که عبارت است از آسایش مردم و زارع و تاجر و تهیه کننده محصول داخلى در این کارها یک قدرى وا مى‌گذاریم به طبیعت این لایحه انصافاً هم براى مردم مفید است و هم براى دولت ضرر ندارد یعنى رفع مالیات‌هایى از امتعه داخلى مى‌کند به بودجه عمومى مملکت هم به هیچ وجه صدمه و لطمه وارد نمى‌آورد(طهرانى ما این قانون را ندیدیم) حالا مى‌بینید پس بنابراین چه ضرورت دارد آقا ما این را فوریتش را تقاضا کنیم فوریتش مطرح شود آقاى طهرانى هم ملاحظه بفرمایند اگر دیدند که همین طور است یعنى براى امتعه داخلى مفید است مالیات را هم از آن برمی‌دارد و به بودجه مملکت هم صدمه نمی‌زند رأى به فوریتش مى‌دهند بنابراین بنده تقاضا مى‌کنم آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند که نسبت به این لایحه به دو فوریت رأى داده شود(صحیح است)

وزیر مالیه- بنده در فوریتش عرضى ندارم خود کار هم البته فورى است. ولى مى‌خواهم عرض کنم که به یک فوریت اکتفا بفرمایید علتش را هم عرض می‌کنم که لایحه به قدرى مفصل است که اگر از دو فوریت مقصود این است که قرائت بشود و مطرح بشود از حالا تا آخر وقت مجلس فقط قرائتش طول خواهد کشید و چون مفصل است کمیسیون هم باید آن را مطالعه کند(صحیح است)

]5- تصویب فوریت لایحه عوارض راه[

رئیس- باید لایحه را بخوانیم براى فوریتش که رأى مى‌گیریم‏

(به شرح آتى قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

تجربیاتى که در طى اجراى قانون مالیات راه مصوب 19 بهمن 1304 در مدت شش سال به عمل آمده است تعدیل مالیات مزبور را ایجاب می‌نماید. علیهذا لایحه ذیل را که مشتمل بر هشت ماده است براى اصلاح مالیات مزبور تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید.

ماده اول- مالیات راه از وزن غیرخالص مال‌التجاره‌هایى که به مملکت وارد یا از مملکت صادر می‌گردد مطابق صورت ذیل بر اساس طلا اخذ مى‌شود:

1- از اشیاء ذیل یک من(640 مثقال) ده دینار اخذ مى‌شود:

قصیل، یونجه، کاه، علوفه، هیزم.

خاک رس، خاک سرخ (اکسید دوفر)، سنگ، سفال، آهک، گچ، آجر، سیمان، مازوت، قطران.

مواد معدنى خام غیرمذکور در این صورت.

طلا، نقره‏

حروف مطبعه،

بطرى‏

2- از اشیاء ذیل یک من بیست دینار اخذ مى‌شود:

تخته و الوار و چوب، الیاف نباتى، عناب، روناس، انواع نمک طعام غیرمذکور در این صورت، نفت و بنزین

+++

و کازلین و بنزل و پارافین و سایر مواد نفتى غیرمذکور در این صورت آهن، چدن، قلع، روى.

اشیاء آهنى، دست افزار ماشین و قطعات مجزا و یدکى آن که مشمول قانون 7 داو 1303 نباشد. اقسام شیشه و شیشه لامیا و شیشه ساعت، اشیاء ساخته شده از سیمان.

انواع کاغذ و پاکت و مقواى غیرمذکور دز این صورت اوراق و کتب و نقشه‌جات مطبوعه.

3- از اشیاء ذیل یک من پنجاه دینار اخذ مى‌شود:

انواع غلات و بلغور، برنج، سیب زمینى.

گزانگبین، ترنجبین.

روغن ماشین و سایر روغن‌هایى که به کار چرب کردن می‌رود اعم از تصفیه شده یا نشده.

املاح شیمیایى غیرمذکور در این صورت.

قند و شکر.

4- از اشیاء ذیل یک من یک ریال اخذ می‌شود:

انواع آرد و نان غیر مذکور در این صورت، ماهى نمک سود، چاى، بهدانه، انغوزه، تخم پنبه، کنجد، درمنه، سقز، کتیرا، کنجده، تخم کرچک، تخم شاهدانه‏

نباتات طبى و بذر و ریشه و گل و پوست نباتات و میوه‌هاى غیرمذکور در این صورت، سریش، خرما، مرکبات، فواکه.

انواع خشکبار غیرمذکور در این صورت.

شیره انگور، انواع خوشاب و کمپوت، روغن‌هاى نباتى غیرمذکور،.

پر طیور، تخم نوغان، پوست اغنام و احشام، روده، موم، صدف شاخ و سم حیوانات، میشن، تیماج.

مواد حیوانى غیرمذکور در این صورت.

رشته کنف، نخ قند، طناب، انواع نخ غیرمذکور در این صورت، حصیر، جوال، کیسه، پارچه علفى به جهت کیسه، زغال چوب، انواع زغال سنگ.

انواع رنگ‌هاى طبیعى و مصنوعى، لعاب‌هاى غیرالکلى، واکس،

نمک مکلس، دوا، ترکیبات شیمیایى غیرمذکور در این صورت.

انواع کائوچو و رزین‏

حلبى، فنر، آلومینیوم، اشیاء ساخته شده از آلومینیوم، فلزات غیرمذکور در این صورت، ماشین تحریر، لوازم و قطعات آلات تفریح، آلات و ادوات علمى و طبى و جراحى، عینک، اسباب ساعت، اسباب عکاسى و سینماتوگراف و تلفون و تلگراف و ادوات الکتریک،

آب معدنى و آب‌هاى گازدار مصنوعى‏

ملزومات دفترى، کاغذ دیوار، اشیاء کاغذى.

چینى، لامپا، کبریت، کاغذ سیگار، اسلحه و مواد محترقه، غیرمذکور در این صورت، فیروزه.

5- از اشیاء ذیل یک من دو ریال اخذ می‌شود:

نشاسته، آرد سیب زمینى، حبوبات، سبزی‌هاى تر و خشک، مواد لبنى، ماهى تازه یا یخ زده، کشمش، مویز، میوه محفوظ در قوطى، قهوه بو نداده، انواع تخمه، نمک طعام (تصفیه شده) ادویه و چاشنى غذا و انواع ترشی‌ها، نبات.

مو، پشم، کرک، پنبه، کنف، روت، خام گاومیش و انواع پوست حیوانات غیرمذکور در این صورت، سرب، مس، نیکل، اشیاء ساخته شده از قلع و سرب و روى، اشیاء ساخته شده از نیکل یا از برنج، ساعت (غیر طلا و نقره) و بازیچه‌هاى علمى تفنگ و اسلحه شکارى- دوچرخه و سه چرخه بچگانه- قرمزدانه- مازوج، حنا، انواع صمغ- لعاب‌هاى بى‌الکل.

پشم رشته- نخ خیاطى- نوار- بند کفش.

مشمع- منسوج نخى غیر مذکور در این صورت- کفش چرمى- زین و برگ اشیاء سراجى- آئینه بلور- لنتر- شمع- اسباب تدخین اجناس- و مواد دخانیه غیرمذکور در این صورت.

6- از اشیاء ذیل یک من سه ریال اخذ می‌شود:

انواع فاستونى ململ‏

7- از اشیاء ذیل یک من چهار ریال اخذ می‌شود:

بیسکویت ماکارونى و سایر اقسام خمیر خوراکى، شیر محفوظ در قوطى، قهوه بو داده، روغن زیتون عصیر یا آب فواکه و مرکبات(غیرالکلى) گلاب.

+++

مخمل نخى، منسوج کنفى، منسوج کتانى، منسوج نخ و علف، منسوج نخ و پشم، انواع شال، منسوج پشمى غیرمذکور در این صورت.

اسباب و آلات ورشو، گرامافون، صفحه گرامافون، آلات تفریح غیرمذکور در این صورت.

اغنام(هر رأس).

8- از الاغ هر رأس شش ریال اخذ مى‌شود.

9- از تریاک یک من ده ریال اخذ مى‌شود.

10- از اشیاء ذیل یک من ده ریال اخذ می‌شود.

نان قندى، کره یا ماهى محفوظ در قوطى، انواع شیرینى و حلویات، انواع مربا، انواع شربت، کاکائو، شکلات.

آب جو، مشروبات طبى، زعفران.

پیه، روغن حیوانات(غیر از مواد لبنى).

کلاه، چتر، عصا، کالش صابون، سایر لوازم نظافت و آرایش و ترکیبات آن، اسباب سفر، ورق بازى، سیگار و سیگارت کاغذ و پاکت، مقواى لوکس، مخمل پشمى، مخمل ابریشمى، مخمل پشم و نخ، منسوج ابریشمى غیرمذکور در این صورت.

منسوج کشباف، منسوج نخ و ابریشم، ملبوس دوخته گلابتون اصل، اسباب علاقبندى غیرمذکور در این صورت.

پارچه‌هاى کائوچو شده، لعابهاى الکلى.

اشیاء ساخته شده از چوب، اشیاء ساخته شده از مس، اشیاء سفالى لعاب دار، اشیاء خاتم کارى شده، اشیاء کنده کارى، نقره زرگرى شده، آلات موسیقى غیرمذکور در این صورت. قطعات آلات موسیقى.

گاو و حیوانات غیرمذکور در این صورت(هر رأس).

11- از اشیاء ذیل یک من بیست ریال أخذ می‌شود:

تخم مرغ، خاویار، عسل، گوشت (پخته یا خام) پسته، ابریشم، پیله، ابریشم مصنوعى، زیرپیراهن، زیرشلوار، جوراب نخى جوراب پشمى دستکش کفش گیوه صابون عطرى عطریات و پودر کلیه اشیاء بدلى اعم از احجار و جواهر و مروارید و غیره، منسوج قلاب‌دوزى شده منسوج پولک دوزى شده پارچه‌هاى گلابتونى پارچه‌هاى صمغى پارچه نمدى انواع منسوجات و پارچه‌هاى غیرمذکور در این صورت.

تورى نخى.

قالى- گلیم- زیلو- نمد.

احجار کریمه- جواهرات- اشیاء زرگرى شده- ساعت(طلا و نقره).

اشیاء صنعتى و کلکسیون اشیاء زیرخاکى و کهنه کتب قدیمه تمبر پست تابلو جار چلچراغ پیانو الکل تقلبى ...

شتر و اسب و مادیان و قاطر و گاومیش(هر رأس)

12- از اشیاء ذیل یک من سى ریال اخذ می‌شود:

تورى ابریشمى، انواع الکل و شراب و سایر مشروبات الکلى غیر مذکور در این صورت.

13- از اشیاء ذیل یک من چهل ریال اخذ می‌شود:

ملبوس دوخته کش باف، دستمال نخى، دستمال ابریشمى، تورى قلاب دوزى شده، اشیاء خرازى و سایر مصنوعات غیرمذکور در این صورت.

14- از اجناس و اشیایى که در تحت هیچ یک از عناوین مذکوره در این صورت نیاید یک من یک ریال اخذ می‌شود.

تبصره 1- محصول و اشیایى که به طور کاپوتاژ از یک سرحد خارج و از سرحد دیگر وارد ایران می‌شود از مالیات راه معاف است و از آنچه به طور ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد مالیات راه فقط یک مرتبه در موقع ورود اخذ خواهد شد.

تبصره 2- چهارپایانى که موقتاً به ایران داخل یا از ایران خارج می‌شوند از پرداخت مالیات مذکور در این قانون معاف خواهند بود. فقط در ازاى پلاک یا مهر مخصوصى که براى تشخیص به آنها داده می‌شود دو ریال در اولین دفتر گمرکى ایران دریافت می‌شود و مادامی که علامت تشخیص مزبور را دارند چیزى از آنها دریافت نخواهد شد.

ولى از بار و مال‌التجاره‌اى که به وسیله این قبیل دواب عمل می‌شود مطابق این قانون مالیات راه اخذ خواهد شد.

+++

تبصره 3- مالیات‌هاى مذکور در فوق یک مرتبه در موقع ورود یا خروج دریافت می‌شود و دیگر به عنوان مالیات راه هیچ گونه حقوق و عوارضى در بین راه و شهرها از بار و مال‌التجاره دریافت نخواهد شد.

ماده دوم- دولت مجاز است در موقع صدور امتعه و اجناس که محصول یا مصنوع داخله باشد جایزه صدورى تا میزان مالیات راه که از جنس گرفته مى‌شود به صادرکننده بپردازد. مدت و میزان جوایز مزبور و اجناس که بر صدور آنها جایزه تعلق می‌گیرد برطبق تصویب نامه هیئت وزرا تعیین می‌شود.

تبصره- جایزه هر جنس صدورى از محل عوارضى که برطبق این قانون به آن تعلق مى‌گیرد پرداخته خواهد شد و دوایر مربوطه مجاز خواهند بود که محاسبه عمل را به طریق فوق انجام داده عواید خالص حاصله را در دفاتر خود ثبت نمایند.

ماده سوم- اشیاء ذیل از تأدیه مالیات راه در ورود و صدور معاف خواهند بود:

الف- وسایط نقلیه‏

ب- آنچه به موجب بند دوم قانون مصوب لیله اول اسفند 1307 از پرداخت حقوق گمرکى معاف است.

ج- مکاتیب و مراسلات‏

د- اسباب سفر مسافرین‏

ه- اشیاء متعلق به اشخاص یا شرکت‌هایى که به موجب امتیازنامه از حقوق گمرکى و سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.

و- نهال اشجار و نهال گل‏

ز- مروارید به موجب قانون 22 اردیبهشت 1311

ماده چهارم- اشیاء ذیل در موقع ورود از مالیات راه معاف خواهند بود:

الف- اشیایى که براى احتیاجات دربار سلطنتى از خارجه وارد می‌شود.

ب- اشیائى که براى تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم است برطبق قانون 20 آذر 1307

تبصره- اشیاء مزبور از حقوق انباردارى گمرکى نیز معاف خواهد بود.

ج- معافیت‌هاى قانونى مصوب 7 دلو 1303 فقط براى مدتى که در قانون تصریح شده است.

د- اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بى‌بضاعت در موقع بازگشت به ایران به موجب قانون 15 آبان 1309

ه- تخم پنبه نوع امریکایى و نوع مصرى‏

و- لفاف و ظروف مال‌التجاره صادره از ایران در موقع بازگشت‏

ز- مال‌التجاره ایرانى‌الاصل که در خارجه به فروش نرسیده در موقع بازگشت‏

ح- گونى، کیسه و جوال و لوازم باربندى‏

تبصره- از ذغال چوب در موقع ورود به میزان یک من ده دینار مالیات راه اخذ خواهد شد.

ماده پنجم- اشیاء ذیل در موقع صدور از مالیات راه معاف خواهند بود:

الف- تریاک برطبق مقررات قانون انحصار دولتى تریاک مصوب 26 تیر 1307

ب- شلتوک، برنج، گندم، جو.

ماده ششم- عایدات حاصله از مالیات مقرره فوق توسط وزارت مالیه وصول و به طریق ذیل تقسیم می‌شود:

الف- وزارت مالیه اجازه دارد در هر سال براى وصول و اداره کردن این مالیات صدى سه از کل عایدات آن را به بودجه وزارت مالیه انتقال داده به مصرف برساند.

ب- وزارت مالیه معادل مبلغ خالص عایدات سنه 1304 مالیات‌هاى معارفى و صحیه و خیریه را که به موجب ماده 4 قانون مالیات راه مورخ 19 بهمن ماه 1304 ملغى شده با رعایت قوانین مربوطه که بعداً از تصویب مجلس گذشته به مؤسسات صحیه و معارفى و خیریه خواهد پرداخت و نیز در هر سال به شرط تصویب هیئت وزراء مبلغ پانصد هزار تومان براى تعمیرات و اصلاحات اساسى شهر طهران و مبلغ سیصد هزار تومان براى اصلاحات و تعمیرات اساسى سایر شهرها طبق قانون بلدیه مصوب

+++

30 اردیبهشت 1309 به مؤسسات بلدى تأدیه خواهد شد بقیه عایدات عموماً اختصاص به تعمیر و تأسیس راه‌هاى شوسه خواهد داشت.

ماده هفتم- این قانون یک ماه پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده هشتم- از تاریخ اجراى این قانون قانون 19 بهمن 1304 و قانون 13 مهر 1306 ملغى است.

قانون مصوب پنجم ربیع‌الاول 1328 قمرى و قانون 13 میزان 1303 شمسى راجع به نوافل کماکان ملغى و مطالبه و وصول مالیات‌ها و عوارض ذیل کما فى السابق منسوخ و موقوف المطالبه خواهد ماند.

باج راه، سوق الدواب، قپان، میزاندارى، میدان ولرد، دلالى اعم از دلالى تریاک و حیوان و مال‌التجاره مالیات‌هاى مراتع دواب، راه گذر، مالیات هوایى، کلیه عوارض تحمیلى بر ارزاق و اجناس و سوخت اعم از زغال و هیزم و غیره، فواکه، کلیه عوارض و مالیات‌هاى بلدى و معارفى و خیریه و صحیه که توسط مأمورین مالیه و سایر مأمورین دولتى و مؤسسات معارفى و خیریه و صحیه و غیره از اهالى شهرها و قصبات یا از مال‌التجاره که به شهرها وارد شده یا از آنجا عبور مى‌نمایند مأخوذ می‌شد و همچنین کلیه مالیات‌ها و عوارضى که دولت و افراد یا مؤسسات به هر اسم و رسم از مال‌التجاره یا وسایط نقلیه که به شهرها یا قصبات وارد یا از آنجا عبور می‌نمایند یا خارج می‌شود یا در جاده‌هاى مملکت سیر می‌نماید دریافت می‌گردد مگر این که مالیات‌ها و حقوق و عوارض مزبوره به موجب قانون مخصوصى که بعداً نسخ نشده باشد برقرار گردیده و اخذ شود.

رئیس- فوریت مطرح است. اشکالى نیست. آقایانى که فوریت را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

]6- طرح و تصویب لایحه طبع اسکناس[

وزیر مالیه- تمنا دارم این لایحه اسکناس براى این که موقعش فوت می‌شود و معطلى هم ندارد مطرح شود. به قید دو فوریت.

(به شرح آتى قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به قسمت اخیر ماده 5 قانون اصلاح واحد و مقیاس پول مصوب اسفند 1310 که به موجب آن به بانک ملى اجازه داده شده است معادل دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس جدید علاوه بر نود میلیون ریال اسکناسى که قبلاً طبع و به جریان گذاشته شده است به جریان بیاورد و نظر به آن که در موقع سفارش دادن طبع و تهیه دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس مذکور معلوم شد که هرگاه در ضمن طبع و تهیه همین اسکناس‌ها یک مقدار اسکناس اضافى هم سفارش داده شود قیمت آن به مراتب ارزان‌تر و بیشتر مقرون به صرفه خواهد بود و چون اسکناس‌هایى در جریان گذاشته‌اند بعد از مدتى به واسطه کهنه‌گى و ‌اندراس قابل داد و ستد نبوده و طبعاً بایستى از جریان خارج شوند على اى حال یک مقدار اسکناس اضافى براى این که به جاى اسکناس‌هاى کهنه و مندرس گذاشته شوند لازم و ضرورى خواهد بود علیهذا ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد می‌نماید:

(ماده واحده)

دولت مجاز است علاوه بر سیصد و چهل میلیون ریال(340000000 ریال) اسکناسى که به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول اجازه داده شده است که در جریان گذاشته شود معادل یک صد و بیست و پنج میلیون اسکناس ریال هم به عنوان ذخیره طبع و تهیه نماید. این مقدار اسکناس اضافى فقط به جاى اسکناس‌هایى که به واسطه کهنه‌گى و ‌اندراس از جریان خارج می‌شوند به جریان گذاشته خواهند شد.

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفى نیست؟(اظهار شد- خیر) این لایحه یک فوریت دارد. دو فوریت ندارد آقایانى که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. قبل از این که رأى به ورقه را اعلام کنم خواهش می‌کنم آقایان تشریف نبرند. بنده خودم به شخصه عرایضى دارم. آقایانى که با لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده شصت و پنج ورقه سفید تعداد شد).

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى هشتاد و هشت با اکثریت شصت و پنج رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان-آقایان: لاریجانی- کفایی- بنکدار- امیر حسین خان بختیاری- افخمی- یونس آقا وهاب‌زاده- مصدق جهانشاهی- شریعت‌زاده- مؤقر- مؤید احمدی- میرزا محمد حسین خان نواب- دبیر سهرابی- میرزا محمد خان وکیل- مخبر فرهمند- فزونی- مفتی- مسعودی خراسانی- محمد علی میرزا دولتشاهی- حاج میرزا حسن خان فاطمی- اسمعیل قشقایی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- معتضدی- دکتر ملک‌زاده- دکتر شیخ- رهبری- امیر اعلم- باستانی- بیات ماکو- مقدم- مولوی- ثقة‌الاسلامی- چایچی- دکتر سمیعی- حبیبی- دبستانی- ساکنیان- تربیت- محیط- دهستانی- طالش خان- صفاری- اسدی- خواجوی- ملک‌زاده آملی- لیقوانی- حاج محمد‌رضا بهبهانی- امیر دولتشاهی- علیخان اعظم زنگنه- میرزا یانس- طهرانی- شریفی- دادور- بهبهانی- دربانی- دکتر احتشام- ایزدی- معتصم سنگ- وهاب‌زاده- دکتر لقمان- فهیمی- ناصری- هزار جریبی- مسعود ثابتی- رهنما- طباطبایی دیبا

-7]اجازه تقسیم عواید 25% ثبت براى بسط ثبت و تشکیلات قضایى[

رئیس- آقاى رهنما و آقاى شریعت‌زاده بنده را متذکر کردند که یک کار کوچک دیگرى هم هست که محل نظر هم نیست و خیلى لازم است. و مربوط است به آن تقسیم اعتبار عدلیه این را هم چون خیلى کوچک است انجام می‌کنیم بعد عرضم را می‌کنم (صحیح است) براى تسهیل گرفتن رأى هم دستور داده شده که یک نفر از اول و یک نفر از آخر شروع کنند که سهولت انجام شود.

(ماده واحده لایحه وزارت عدلیه به شرح آتى قرائت شد)

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود عوایدى را که از محل بیست و پنج صدم اضافه مخارج ثبت اسناد که به موجب قانون مصوب اسفند هزار و سیصد و ده دریافت می‌شود استثنائاً براى یک ساله هزار و سیصد و یازده تنصیف و صدى پنجاه آن را براى تکمیل و اضافه تشکیلات دوایر قضایى و صدى پنجاه دیگر را براى تکمیل و اضافه تشکیلات ثبت اسناد تأدیه و محسوب دارد.

رئیس- لایحه فورى است. فوریت مطرح است. مخالفى نیست. موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى ناصرى فرمایشى دارید؟

ناصرى- بنده فقط می‌خواستم عرض کنم که عقیده داشتم در آخر ماده قید شود بودجه تفصیلى که از این عایدات تهیه خواهد شد این را بیاورند به کمیسیون بودجه که برطبق مصوبات کمیسیون عمل شود پیشنهادى هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام.

پیشنهاد آقاى ناصرى:

پیشنهاد مى‌کنم به ماده واحده اضافه شود که بودجه تفصیلى آن را به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى رسانده مصوبات کمیسیون مزبور را مجرى نمایند.

رئیس- نظر دولت چیست؟

وزیر مالیه- بلى بنده هم قبول مى‌کنم. صحیح است باید بودجه مفصلش به کمیسیون بودجه بیاید.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده واحده با افزایش پیشنهاد آقاى ناصرى که دولت قبول کرد. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى هشتاد و نه با اکثریت هفتاد رأى تصویب شد.

] 8- نطق آقاى رئیس و اقتراع براى شرفیابى به مناسبت جشن مشروطیت[

رئیس- یک عرضى هم بنده دارم:

یک رشته کوه عظیم را نمی‌توان یک باره و با یک نگاه دید ولى یک قسمت آن را موقع احتیاج می‌توان از نظر گذراند.

یک کتاب بزرگ را نمی‌توان در یک دقیقه خواند و مطالعه کرد اما یک سطر زیبا و مفید آن را می‌توان در موقع خودش حفظ نمود.

ذکر عظمت و شماره نیکوکاری‌هاى اعلیحضرت پهلوى خلدالله ملکه و سلطانه به ایران و ایرانیان شبیه به معاینه همان کوه و قرائت همان کتاب است فعلاً ما مصادف با یک قسمت آنیم و با عید مشروطیت مواجه و روبرو هستیم مناسب است نسبت به این موضوع به خصوص احساسات و افکار خودمان را ابراز و اظهار کنیم(صحیح است) آقایان آن فترت‌هاى طولانى گذشته و آن تعطیل‌هاى نابهنگام مشروطیت را لامحاله بیاد دارند و به سهولت با اوضاع کنونى مقایسه می‌فرمایند «البته- البته»

براى این که این تابلوى مقایسه حساس و مرئى باشد یکى از فرمایشات و تصمیمات شاهانه را که اخیراً فرموده و هنوز در گوش ما طنین آن باقى است یادآورى می‌کنم:

البته آقایان به خاطر دارند یکى از روزهاى دوشنبه که در حضور ملوکانه به مناسبت گرما و بنایى مجلس صحبت از تعطیل تابستانى بود مى‌فرمودند: «اگر عمارت‌هاى مجلس در نتیجه بنایى آماده و مهیا نیست براى آن که در کارها مختصر وقفه و تعطیلى روى ندهد می‌توان در چادر و فضا انجام وظیفه کرد».

اینک با سنجش اوضاع و تشخیص برترى و ترجیح برجسته آن اجازه مى‌فرمایند که جماعتى را به حکم قرعه براى عرض تبریک انتخاب کنیم. این است که اقتراع می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده آقایان مفصلة‌الاسامى معین شدند)

آقا سیدکاظم یزدى مولوى خواجوى امیر دولتشاهى- مصدق جهانشاهى- میرزا محمدتقى طباطبایى- معتضدى- ناصرى- دکتر سنگ- جمشیدى- رهبرى- دکتر ملک‌زاده.

-9]موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- اجازه می فرمایید.

جلسه آینده سه‌شنبه 18 امرداد سه ساعت قبل از ظهر. دستور لوایح متعلق به آقاى وزیر مالیه.

(مجلس سه ربع از ظهر گذشته ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت تعهدات و دیون و سنوات قبل وزارت خارجه

ماده واحده – مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که معادل یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک پهلوی و چهل و شش هزار و هفتصد و چهل ریال از تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت امور خارجه را مطابق صورت منضمه از محل اعتبار مصوب 1311 وزارتخانه مربوطه کارسازی دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

در حدود بودجه و اعتبار

علاوه بر بودجه

د

ریال

د

ریال

1

آقای میرزا داوود خان مفتاح بابت اضافه مصارف سفارت لندن و واشنگتن

1481 پهلوی

2

صندوق خرانه – اعتبار برای پرداخت مصارف چراغانی کارگذاری آذربایجان در 1304

4868ریال

3

اعتبار برای پرداخت قرض ساختمان محل آتشه نظامی سفارت کابل سنه 1307

مطالبات اعضا وزارت امور خارجه در سال 1307 که به واسطه انقضای دوره مالی پرداخت نگردیده

 

11500

4

آقای هویدا (عین الملک) بابت تلگرافات

30

144

5

آقای اسدخان بهادر بابت تلگرافات

20

759

6

آقای پناه پور بابت تلگرافات

40

32

7

آقای فرخ خان براغن بابت تلگرافات

55

345

8

مرحوم حاج قلی خان بابت تلگرافات

55

61

9

آقای ظهیر همایون بابت دو ماه حقوق 307 و تلگرافات

95

7284

10

آقای عبدالصمد خان بابت تلگرافات

80

210

11

آقای عبدالعظیم میرزا بابت تلگرافات

35

34

12

آقای عباسخان مهاجر بابت تلگرافات و خرج سفر

90

1776

13

آقای میرزا محمد خان شایسته بابت تلگرافات

90

2379

14

آقای حاجب بابت تلگرافات

50

4201

15

آقای محسن خان وافی بابت تلگرافات

50

296

16

آقای یدالله میرزا عضدی بابت تلگرافات

30

1512

17

آقای مولوی بابت تلگرافات

70

94

18

آقای مبصر روشنی بابت تلگرافات

15

160

19

آقای علی قلی خان انصاری (مشاورالممالک) بابت تلگرافات و تتمه خرج سفر و میهمانی در ورشو و حق الزحمه تذکره نویس های مسکو

35

6757

20

آقای نورزاد بابت خرج سفر

_

1378

21

آقای ممتاز بابت خرج سفر

90

1122

22

آقای هدایت بابت خرج سفر

25

702

23

آقای رضا قلی خان شقاقی بابت خرج سفر

 

800

24

آقای عبدالحمید خان بابت خرج سفر

 

160

25

آقای ضیایی بابت خرج سفر

 

120

 

26

آقای فرزام خرج سفر حقوق سه روزه و قیمت دورأس اسب

 

669

 

120

27

مشهدی حیدر فرشچی بابت حق التقویم

 

400

   

28

آقای دکتر قدیمی بابت لوازم دفتری

   

70

74

29

آقای عبدالحسین خان انصاری بابت خرج سفر

45

444

   

30

آقای میرزا مهدیخان اعتصام بابت قیمت اثاثیه و

مصارف کویته

   

65

1488

31

آقای بهنام بابت حق الکفاله

 

7200

   

32

آقای یمین اسفندیاری بابت کمیسیون تفکیک تابعیت

50

3165

 

33

آقای عبدالصمد خان بابت کمیسیون تفکیک تابعیت

45

3563

   

34

آقای کریمی بابت کمیسیون تفکیک تابعیت

45

2464

30

997

35

صفرعلی خان بابت قیمت یک دست لباس

30

159

   

40

48244

65

19068

1418پهلوی

+++

نمره‌ترتیب

شرح

وجوهی که بدون کسر به تمام پرداخته می‌شود

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

در وجه صندوق خزانه برای پرداخت مصارف چراغانی

اعتبار پرداخت قرض ساختمان عمارت آتشه نطامی در کابل

اعتبار پرداخت مطالبات آقای مفتاح از بابت لندن و واشنگتن

آقای هویدا بابت تلگرافات

آقای اسدخان بهادر

آقای پناه پور

آقای براغن

مرحوم حاج قلی خان

آقای عبدالصمد خان

آقای عبدالعظیم میرزا

آقای مهاجر

آقای میرزا محمد خان شایسته

آقای محسن خان وافی

آقای عضدی

آقای مولوی

آقای مبصر روشنی

آقای نوزاد

آقای ممتاز

آقای هدایت

آقای رضا قلی خان شقاقی

آقای عبدالحمید خان

آقای ضیایی

آقای فرزام

مشهدی حیدر

آقای دکتر قدیمی

آقای عبدالحسین خان انصاری

آقای میرزا مهدی خان اعتصام

آقای صفرعلی خان

جمع

30

20

40

55

55

80

35

90

90

50

30

70

15

90

25

70

45

65

30

4868

11500

1481پهلوی

144

759

22

345

61

210

34

1776

2379

296

1512

94

160

1278

1123

702

800

160

120

789

400

94

444

1488

159

85

31836

1481پهلوی

+++

نمره‌ترتیب

شرح

اصل مبلغ طلب

پرداختی از قرار 10 ریال

18- 4 ریال

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

آقای ظهیر همایون

آقای حاجب

آقای علی قلی خان انصاری (مشاور الممالک)

آقای بهنام

آقای یمین اسفندیاری

آقای عبدالصمد خان

آقای کریمی

جمع

خلاصه

مطالباتی که بدون کسر بالتمام پرداخته می شود

مطالباتی که از قرار هر 10 ریال 18 – 4 ریال پرداخته می شود

جمع

اعتبار مصوبه

اضافه اعتبار

95

50

35

50

45

75

8248

4201

6757

7200

3165

3563

3461

15

3046

1757

2825

3010

1325

1490

1450

50

35634

15

85

15

14903

1481پهلوی

31836

14903

1481پهلوی

46740

1500پهلوی

46740ریال

19پهلوی

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات وزارت خارجه بوده و صحیح است

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

+++

قانون‏

اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزى‏

ماده واحده- هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (به طوریکه در ماده ششم قانون متمم ممیزى مصوب 12 آبان 1309 تصریح شده) معلوم شود که مؤدى محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقى در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادى در اظهارنامه و عایدات حقیقى به عنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.

ماده هفتم قانون متمم ممیزى ملغى و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم مقام خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اجازه طبع و تهیه یک صد و بیست و پنج میلیون اسکناس اضافى به عنوان ذخیره‏

ماده واحده دولت مجاز است علاوه بر سیصد و چهل میلیون ریال(340000000 ریال) اسکناسى که به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول اجازه داده شده است که در جریان گذاشته شود معادل یک صد و بیست و پنج میلیون اسکناس ریال هم به عنوان ذخیره طبع و تهیه نماید. این مقدار اسکناس اضافى فقط به جاى اسکناس‌هایى که به واسطه کهنه‌گى و ‌اندراس از جریان خارج می‌شوند بجریان گذاشته خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

راجع به عواید اضافى ثبت اسناد در سال 1311

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود عوایدى را که از محل صدى بیست و پنج (25%) اضافه مخارج ثبت اسناد که به موجب قانون مصوب اسفندماه 1310 دریافت می‌شود استثنا براى یک ساله 1311 تنصیف و صدى پنجاه آن را براى تکمیل و اضافه تشکیلات دوایر قضایى و صدى پنجاه دیگر را براى تکمیل و اضافه تشکیلات ثبت اسناد تأدیه و محسوب دارد و بودجه تفصیلى آن را به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى رسانده مصوبات کمیسیون مزبور را مجرى نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293331!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)