کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 97 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و یکم خرداد‌ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تشکر و انجام وظایف

2- انتخاب بقیه اعضاى هیئت رئیسه (نواب رئیس منشى‌ها کارپردازها)

3- اقتراع شعب شش‌گانه‏

4- اعلام عده اعضای کمیسیون‌هاى پارلمانى‏

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 97

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیست و یکم خرداد‌ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تشکر و انجام وظایف

2- انتخاب بقیه اعضاى هیئت رئیسه (نواب رئیس منشى‌ها کارپردازها)

3- اقتراع شعب شش‌گانه‏

4- اعلام عده اعضای کمیسیون‌هاى پارلمانى‏

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و پنج دقیقه پیش از‌ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تشکر و انجام وظایف

رئیس ـ از حسن ظن و اعتمادى که در جلسه گذشته همکاران محترم نسبت به بنده ابراز فرموده و مرا مورد لطف خود قرار داده‌اند از صمیم قلب شکر گذارى می‌کنم و از درگاه خداوند متعال استعانت می‌نمایم که به ما توفیق عنایت فرماید تا در حفظ قانون اساسى و سلطنت مشروطه و حقوق قانون اساسى و سلطنت مشروطه و حقوق مردم و مجلس شوراى ملى مجاهدت نمائیم (نمایندگان- ان‌شاالله) و با کال بی‌نظرى وظایف خطیرى را که بر عهده گرفته‌ایم انجام دهیم (نمایندگان- ان‌شاالله).

تردیدى نیست که آقایان نمایندگان محترم در پیشرفت منویات شاهنشاه مفخم براى ترقى کشور و سعادت و رفاه مردم و اصلاحات ضرورى با وضع قوانین مفید با حسن نیت و روح وحدت و وطن‌پرستى از بذل مساعى مضایقه نخواهند فرمود (صحیح است).

در این دوره نوزدهم خوشبختانه بین مجلسین شوراى ملى و سنا حسن تفاهم کامل موجود است (صحیح است) و امیدوارم هر یک از دو مجلس به وظایفى که قانون اساسى براى آن مقرر داشته صادقانه عمل نماید (نمایندگان - انشاالله) جاى شکرگذارى است که در مجلس نیز بین همکاران محترم و حفظ اصول اختلاف‌نظرى مطلقاً وجود ندارد (صحیح است). امیدوارم در تمام مسائل و مطالب با محترم شمرده افکار و عقاید یکدیگر که لازم حکومت مردم بر مردم است تکالیف وجدانى و وظایف نمایندگى خود را انجام دهند تا منافع و مصالح مادى و معنوى ملت ایران از هر حیث به نحو احسن محفوظ و مصون بماند (نمایندگان ان‌شاالله).

2- انتخاب بقیه اعضاى هیئت رئیسه (نواب رئیس منشى‌ها کارپردازها)

رئیس ـ دستور امروز انتخاب بقیه هیئت رئیسه است حالا شروع می‌شود به انتخاب دو نفر نایب رئیس به انتخاب جمعى در یک ورقه دو اسم نوشته می‌شود، آقایان نظار آقایان: دکتر رضایی، مهندس بهبوردى. کورس به اتفاق آقایان مسعودى و سعیدى (منشى) در اخذ و استخراج آراء نظارت می‌کنند اخذ رأى شروع می‌شود.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقا سعیدى «منشى» اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: احمد طباطبایی. دکتر حسنت افشار. مهندس شیبانى. دکتر بینا. دکتر دیبا. عماد تربتى. سلطانى. شادمان. خرازى. عبدالحمید بختیار. موسوى. باقر بوشهرى. قنات‌آبادى. امید سالار. صادق بوشهرى. اعظم زنگنه. مهندس هدایت. مهندس جفرودى. مهندس ظفر. محمود محمودى. عباسى. غضنفرى. دکتر وکیل. سنندجى. محمود جلیلى. دکتر فریدون افشار. صارمى. صدرزاده. بزرگ‌نیا. دکتر شاهکار. بیات ماکو. حشمتى. حبیب پناهى. مهدى ارباب. ابتهاج. على قوام. مهندس فیروز. فضائلى. خزیمه علم. تیمورتاش. دکتر اسدى. سراج حجازى. رستم امیر بختیار. دولت‌آبادى. صفارى. دکتر سعید حکمت. اردلان. یار افشار. مهندس فروغى. دکتر رضایی. فخر طباطبایی. سرتیپ شیبانى. جعفر بهبهانى. علامه وحیدى. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر نیرومند. برومند. مشایخى. دکتر مشیر فاطمى. دکتر سید امامى. قبادیان. دادگر. کدیور. پردلى. اریه. احمد مهران. محمد على اقبال. ارسلان خلعت‌برى. دکتر هدایتى. دکتر دادفر. بزرگ ابراهیمى. دکتر شفیع امین. دیهیم. هدى. امیر نصرت اسکندرى. مهندس اردبیلى. حکیمى. دکتر عدل. بهادرى. مجید ابراهیمى. شادلو. عامرى. نصیرى. جلیلوند. عرب شیبانى. دکتر پیرنیا. افخمى. محسن اکبر. محمود ذوالفقارى. مرآت اسفندیارى. سالار بهزادى. معین‌زاده. دهقان. مرتضى حکمت. گیو. فرود. صراف‌زاده. کشکولى. سلطان‌مراد. بختیار. دهستانى. آقایان. کورس. سعیدى. دکتر جهانشاهى. سعید مهدوى. عمیدى نورى. فروهر. بوربور.

(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و نتیجه به قرار ذیل بود).

مهره تفتیشیه 110. اوراق رأى 111.

رئیس ـ یک ورقه از آراء را بدون اینکه بخوانید باطل کنید.

(پس از ابطال یک ورقه رأى و قرائت آراء مأخوذه نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى عماد تربتى ـ 87 رأى.

آقاى اردلان ـ 86 رأى‏

آقاى دولت‌آبادى ـ 3 رأى.

آقاى سنندجى ـ 2 رأى.

آقایان دکتر سید امامى، اسکندرى، دکتر شاهکار، صراف‌زاده هر یک داراى یک رأى بودند.

رئیس ـ آقایان اردلان و عماد تربتى به نیابت ریاست انتخاب شدند (نمایندگان - مبارک است). شروع می‌شود به انتخاب شش

+++

 نفر منشى به انتخاب جمعى آقاى جلیلى بفرمائید.

جلیلى ـ بنده خواستم از لطفى که آقایان سال گذشته نسبت به بنده فرمودند امروز تشکر کنم و همین طور از آن عده آقایانى که در دوره 18 باز نسبت به بنده لطف فرموده بودند. حالا تشکر کنم و عده‌ای از آقایان از دو، سه ماه به این طرف به بنده پیشنهاد کرده‌اند که باز داوطلب براى منشى شدن باشم تشکر می‌کنم و می‌خواستم به عرض آقایان برسانم بنده از اینکه منشى بشود صرف‌نظر کرده ام (قنات‌آبادى - مبارک است).

رئیس ـ آقاى بهبهانى بفرمائید.

جعفر بهبهانى ـ می‌خواستم به عرض مقام ریاست و سایر آقایان نمایندگان برسانم که قبل از تشکیل جلسه آقایان منفردین تصمیم گرفته بودند که به دو نفر نواب رئیس آقایان اردلان و عماد تربتى رأى بدهند (صحیح است).

رئیس ـ حالا دیگر محتاج گفتن نبود آقاى عزیز زنگنه بفرمائید.

اعظم زنگنه ـ آقاى سلطانى از طرف فراکسیون آزاد کاندیدا هستند و بنده انصراف خودم را اعلام می‌کنم.

رئیس ـ شرع می‌شود به انتخاب شش نفر منشى به انتخاب جمعى در یک ورقه.‏

(اسمى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله سعیدى «منشى» اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: دکتر بینا. دکتر عدل. دکتر دیبا. قوام. فرود. عماد تربتى. مهندس سلطانى. خرازى. دکتر حسن افشار. حمید بختیار. قنات‌آبادی. موسوى. صادق بوشهرى. مهندس ظفر. باقر بوشهرى. شادمان. دکتر جهانشاهى. مهندس هدایت. محمودى. دکتر سید امامى. عباسى. غضنفرى. دکتر وکیل. تیمورتاش. سنندجى. عزیز اعظم زنگنه. صارمى. ارباب. خزیمه علم. فولادوند. احمد طباطبایی. محسن اکبر ثقه‌الاسلامى. ابتهاج. دکتر فریدون افشار. یار افشار. دکتر سعید حکمت. بزرگ‌نیا. شجاع ماکو. دکتر مشیر فاطمى. فضائلى. پناهى. حشمتى. احمد مهران .‌ مهدوى. سلطان‌مراد بختیار. مهندس فروهر. بوربور. مهندس فیروز. امید سالار. اردلان. دولت‌آبادی. مهندس جفرودى. دکتر رضایی. فخر طباطبایی. علامه وحیدى. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. شیبانى. مشایخى. صفارى. جلیلوند. پردلى. کدیور. قبادیان. دکتر اسدى. شادلو. مراد اریه. سالار بهزادى. اقبال. دکتر امیر اصلان افشار. بهبهانى. خلعت‌برى. دکتر هدایت. دکتر شاهکار. دکتر دادفر. ساکینیان. بزرگ ابراهیمى. دکتر شفیع امین. دیهیم. هدى. اسکندرى. مهندس اردبیلى. حکیمى. عمید نورى. مجید ابراهیمى. عامرى. نصیرى. عرب شیبانى. احمد افخمى. دکتر پیر‌نیا. محسن مرآت اسفندیارى. معین‌زاده. دهقان. صدرزاده. مرتضى حکمت. دشتى. جلیلى. گیو. صراف‌زاده. حمید بختیار. آقایان. کشکولى. کورس. مهندس بهبودى. دکتر ضیایی. مسعودى. سعیدى‏.

(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 106 اوراق رأى 106

(پس از شماره آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شده)

آقایان سعیدى 96 رأى. جلیلوند 85 رأى. مسعودى 80 رأى مهندس سلطانى 79 رأى. باقر بوشهرى 69 رأى. ثقه‌الاسلامى 68 رأى و دادگر 56 رأى سالار بهزادى 32 رأى دکتر دادفر 14 رأى یارافشار 4 رأى و آقایان فولادوند، دکتر بینا، مهندس اردبیلى و جلیلى هر یک یک رأى داشتند.

رئیس ـ آقایان سعیدى، جلیلوند، مسعودى، مهندس سلطانى، باقر بوشهرى، ثقه‌الاسلامى، به سمت منشى انتخاب شدند (نمایندگان مبارک است). حالا شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى، آقاى صارمى بفرمائید.

صارمى ـ بنده خواستم به عرض آقایان برسانم که کاندید کارپردازى نیستم و از مهر و محبتى که در چند روزه آقایان مبذول فرموده‌اند سپاسگزار هستم و تشکر می‌کنم و توفیق آقایانى که انتخاب می‌شوند از خداوند متعال خواستارم (احسنت).

رئیس ـ آقاى دکتر سید امامى بفرمائید.

دکتر سید امامى ـ آقاى پناهى از طرف فراکسیون آزاد و یک عده دیگرى از آقایان کاندیدى کارپردازى بودند و ما خیلى میل دشتیم که ایشان کار پرداز بشوند ولى خودشان حاضر نشدند و به نفع آقاى بختیار صرف‌نظر کردند (احسنت).

رئیس ـ آقاى امیر سالار بفرمائید.

امید سالار ـ چند نفر از آقایان بنده را براى کارپردازى در نظر گفته بودند با کمال تشکر به عرضشان می‌رسانم که بنده کاندید نیستم (احسنت) رأیشان را خراب نکنند.

رئیس ـ آقا صفارى بفرمائید.

صفارى ـ بنده خواستم عرض کنم که همکاران محترم نسبت به بنده اظهار لطف فرموده و بنده را کاندید کارپردازى کرده‌اند خواستم با عرض تشکر از حضورشان تمنى کنم که بنده کاندید نیستم.

رئیس ـ شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: ثقه‌الاسلامى. دکتر حسن افشار. قنات‌آبادی. قوام. مهندس شیبانى. دکتر بینا. فیلیکس. آقایان. صفارى. فضائلى. جلیلى. مشایخى. دکتر سعید حکمت. خرازى. امید سالار. پناهى. موسوى. زنگنه. باقر بوشهرى. حمید بختیار. شادمان. سعید هدایت. ارباب. مهندس سلطانى. مهندس دهستانى. محسن اکبر. گیو. غضنفرى. دکتر وکیل. محمودى. صدرزاده. سراج حجازى. سنندجى. اقبال. احمد طباطبایی. یار افشار. دکتر فریدون افشار. صارمى. بزرگ نیا. بیات ماکو. دکتر دیبا. رستم امیر بختیار. ابتهاج. مهندس ظفر. تیمور تاش. عمد تربتى. خزیمه علم. حشمتى. مهندس جفرودى. دکتر مشیر فاطمى. مهندس فیروز. بوربور. دادگر. دولت‌آبادی. مهندس فروهر بهبهانى. مهندس فروغى. مرتضى حکمت. دکتر اسدى. دکتر رضایی. دکتر جهانشاهى. دکتر شاهکار. علامه وحیدى. دکتر امیر حکمت. اردلان. توماج. برومند. دکتر امیر نیرومند. شیبانى. احمدت مهارن. جلیلوند. دکتر سید امامى. سعید مهدوى. فولادوند. محسن مرآت اسفندیارى. دشتى. دکتر امیر اصلان افشار. فرود. مهندس اردبیلى. ارسلان خلعتبرى. دکتر شفیع امین. دیهیم. هدى. امیر نصرت اسکندرى. بهادرى. حکیمى. فخر طباطبایی. مجید ابراهیمى. عامرى. نصیرى. عرب شیبانی. دکتر پیر‌نیا. افخمى. محمود ذوالفقارى. دهقان. پردلى. معین‌زاده. صراف‌زاده. سلطان‌مراد بختیار. کشکولى. سالار بهزادى. کورس. مهندس بهبودى. دکتر ضیایی. مسعودى. سعیدى.

(مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از استخراج آراء نتیجه به قرار زیر بود).

مهره تفتیشیه 104 اوراق رأى 104

آقاى شادمان 77 رأى. آقاى سلطان‌مراد بختیار 75 رأى. آقاى احمد مهران 70 رأى. آقاى خرازى 47 رأى. آقاى صارمى 6 رأى. آقاى پناهى 3 رأى. آقاى صفارى 2 رأى. آقایان: قنات‌آبادی، دکتر دادفر، امید سالار، اعظم زنگنه. صراف‌زاده، شیبانى، عباسى، غضنفرى و اکبر هر یک، یک رأى داشتند.

ورقه سفید یک برگ.

رئیس ـ آقایان شادمان و سلطان‌مراد بختیار و احمد مهران به سمت کار پرداز مجلس انجام شدند (مبارک است).

3- اقتراع شعب شش گانه‏

رئیس ـ حالا شروع می‌کنیم به اقتراع شعب شش گانه عده حاضر در مرکز 122 نفر است هر شعبه‌ای بیست نفر و بعد شعبه اول و دوم یک نفر اضافه می‌کنیم.

(اقتراع به وسیله آقاى محمد على مسعودى «منشى» به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول آقایان: محمد باقر برومند. شادمان. حکیمى. مهندس دهستانى. بهادرى. دکتر پیرنیا. فرود. خلعت‌برى. صدرزاده. کشکولى. بزرگ‌نیا. عامرى صراف‌زاده. سعیدى مهدوى. بزرگ ابراهیمى. محمد رضا خرازى. محمد مهران. دکتر هدایتى. دکتر جهانشاهى. قنات‌آبادی.

شعبه دوم آقایان: ابتهاج. دولت‌آبادی. امید سالار. سالار بهزادى. رضا حکمت. على قوام. تیمورتاش. جلیلى. دشتى. فضائلى. دکتر بینا. توماج. فولادوند. دکتر شفیع امین. عماد تبتى. دکتر سید امامى. بیانت ماکو. افخمى. محمد على مسعودى. دکتر حسن افشار.

یک نفر از نمایندگان آقا بیست و یک نفر شد.

مسعودى ـ بنده اسم خودم را در ظرف می‌اندازم.

عمیدى نورى ـ ما تمام اسامى را یادداشت کردیم، آقاى مسعودى، شما نفر نوزدهم هستید و آقاى دکتر افشار بیستم و اشتباهى نشده.

مسعودى ـ بنده درست شمرده آقایان گفتند بیست و یک نفر شده بنده اسم خودم را خارج کردم.

عمیدى نورى ـ شما نفر نوزدهم بودید (همهه نمایندگان)

مسعودى ـ حالا طورى نشده چرا شلوغ می‌کنید.

رئیس ـ تمام اسامى را در ظرف بریزید و دوباره قرائت کنید چون اشتباه شده است.

عمیدى نورى ـ این صحیح نیست این خلاف قاعده است.

رئیس ـ شما مطابق چه ماده‌ای از آئین‌نامه حرف می‌زنید. اولاً شعبه اول و دوم بیست و یک نفر باید باشد و چهار شعبه دیگر بیست نفر.

عمیدى نورى (در وسط مجلس نزدیک تریبون) ـ صحیح نیست این ترتیب خلاف سابق است خودتان فرمودید بعد یک نفر به شعبه اول و دوم اضافه می‌شود به علاوه اضافه هم نبود با آقاى مسعودى و آقاى دکتر افشار تازه بیست نفر شد.

رئیس ـ از آنجا که نمی‌شود صحبت کرد بروید سر جایتان بنشینید و اجازه بگیرید

+++

 و صحبت کنید نظم جلسه و ادارة مجلس با من است.

اردلان ـ دو شعبه اول و دوم که اقتراع شده صحیح بوده است باید شعب بعد اقتراع شود.

رئیس ـ شلوغ شده است در ابتدا شعبه اول باید بیست نفر باشد بیست و یک نفر شده است.

رئیس ـ تمام اسامى که در ظرف بریزید به هم بزنید و دو مرتبه هم شعبه اول و هم شعبه دوم و سایر شعب را خارج کنید.

عمیدى نورى ـ این صحیح نیست انتخاب شعب اول و دوم انجام شده است.

رئیس – به شما اجازه نمی‌دهم حرف بزنید. اداره مجلس با من است آقاى مسعودى اسم‌ها را بیندازید در ظرف و از نو اسامى شعبه‌ها را خارج کنید.

مسعودى ـ بنده انداختم و همین کار را کردم. (همهمه نمایندگان زنگ رئیس).

اردلان و دولت‌آبادی ـ اشتباه نشده بود که شما این کار را کردید.

رئیس ـ آقاى مسعودى اسامى چهل نفر شعبه اول و دوم را که در ظرف ریخته‌اید بیرون بیاورید و کنار بگذارید و بعد بقیه شعب را اقتراع کنید (صحیح است).

چند نفر از نمایندگان ـ نمی‌شود مخلوط شده است.

رئیس ـ صورت شعبه اول و دوم را از تند نویسى بگیرید اسامى براى شعبه‌های دیگر خارج می‌شود هر کس در شعبه اول و دوم بود کنار گذاشته می‌شود (صحیح است).

(اقتراع شعب به عمل آمده و هر نامى که قبلاً براى شعبه‌های اول و دوم تعیین شده بود کنار گذارده شده و بقیه اعضاء شعب به قرار آتى تعیین شدند)

شعبه سوم آقایان: دکتر رضایی. دکتر مشیر فاطمى. مرآت اسفندیارى. عمیدى نورى. ارباب. رستم گیو. باقر بوشهرى. دکتر سعید حکمت. صارمى. محمود ذوالفقارى. هدى. مرتضى حکمت. اریه. خیمه علم. دکتر محمد هاشم. وکیل. رستم امیر بختیار. مهندس ظفر. علامه وحیدى. نورالدین امامى. دهقان.

شعبه چهار آقایان: اعظم زنگنه. ثقه‌الاسلامى. عبدالحمید بختیار. حسن کورس. پناهى. عباسى. محمودى. نصیرى. کدیور. مهندس جفرودى. یارافشار و دکتر فریدون افشار. معین‌زاده. دکتر اسدى. مهندس اردبیلى. مهندس فروغى. مهندس شیبانى.

شعبه پنجم :کیکاوسى. مهندس بهبودى. فخر طباطبایی. بهبهانى. غضنفرى. سلطان‌مراد بختیار. اردلان. شادلو. حشمتى. مهندس فیروز. احمد طباطبایی. موسوى. سعیدى. مجید ابراهیمى. دکتر دادفر. دکتر امیر حکمت. محمد على اقبال. مهندس هدایت. اورنگ. جلیلوند.

شعبه ششم آقایان: دکتر امیر نیرومند. مشایخى. پردلى. دکتر دیبا. دادگر. اسکندرى. مهندس فروهر. مهندس سلطانى. صفارى. دکتر شاهکار. دیهیم. صادق بوشهرى. سنندجى. بوربور. فیلیکس. آقایان. دکتر ضیایی. محسن اکبر. سراج حجازى. کاظم شیبانى. ساکینیان. به شعبه اول علاوه می‌شود: آقاى سعید مهدوى به شعبه دوم علاوه می‌شود آقاى خسرو قبادیان.

عمید نورى ـ آقاى مهدوى در شعبه اول هستند نفر چهاردهم است.

یک نفر از نمایندگان ـ اسم آقاى عرب شیبانى خوانده نشد.

مسعودى ـ پس آقاى عرب شیبانى به شعبه اول اضافه می‌شود و به شعبه دوم آقاى خسرو قبادیان.

رئیس ـ اسامى شعبه اول و دوم را هم مجدداً قرائت کنید.

(به شرح سابق قرائت شد)

4- اعلام عده اعضاء کمیسیون‌هاى پارلمانى‏

رئیس ـ آقایان توجه کنید به واسطه تفکیک وزارت گمرکات و انحصارات از وزارت دارایی باید یک کمیسیون براى گمرکات و انحصارات قائل بشویم چون بعضى کمیسیون‌ها 18 نفر است و بعضى 12 نفر حالا به نظر آقایان است که این کمیسیون 18 نفر باشد یا 12 نفر البته این کار بنا به نظر هیئت رئیسه است که عده اش تعیین کند ولى به نظر آقایان گذاشتیم کمیسیون‌هایی که باید انتخاب بشوند کمیسیون راه 18 نفر، کمیسیون برنامه 18 نفر، کمیسیون فرهنگ 18 نفر، بازرگانى 18 نفر، امور خارجه 18 نفر، کشاورزى 18 نفر، پست و تلگراف 12 نفر نظام 12 نفر، امور استخدام 12 نفر، امور اجتماعى و کار 12 نفر، کمیسیون عرایض 6 نفر، محاسبات 6 نفر، گمرکات و انحصارات (جمعى از نمایندگان - 18 نفر) پس آن هم 18 نفر و چهار کمیسیون هست که تغییرى نمی‌کند کمیسیون تحقیق که عده آن 18 نفر است، کمیسیون تجدید نظر در آئین‌نامه، کمیسیون خاص نفت که تازه انتخاب شده است، کمیسیون همکارى با مجلس سنا این چهار کمیسیون بجاى خود باقى می‌ماند و سایر کمیسیون‌ها باید از شعب انتخاب بشوند آقایان اعضای شعب هیئت‌رئیسه خودشان را انتخاب کنند و بعد هم کمیسیون‌ها را انتخاب کنند که تا روز پنجشنبه این کار عملى شود.

5- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس ـ فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم مجلس روز پنجشنبه خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:295159!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)