کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 96 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 خرداد ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه راجع به بیماری‌های آمیزشی و واگیری از ماده 17

3- معرفی آقای عباسقلی گلشاییان به سمت کفالت وزاررت دارایی

4- بقیه شور اول لایحه بیماری‌های آمیزشی و رأی به ورود در شور دوم

5- تصویب مرخصی آقای شیرازی

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 96

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 خرداد ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه راجع به بیماری‌های آمیزشی و واگیری از ماده 17

3- معرفی آقای عباسقلی گلشاییان به سمت کفالت وزاررت دارایی

4- بقیه شور اول لایحه بیماری‌های آمیزشی و رأی به ورود در شور دوم

5- تصویب مرخصی آقای شیرازی

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : اورنگ - جلایی - فاطمی - دکتر سنگ - دکتر ملک­زاده - خواجه نوری - دهستانی - مستشار - ملک مدنی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : کیوان - منصف - ناصری - نواب یزدی - امامی - شباهنگ .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : لیقوانی - بیات .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه راجع به بیماری‌هاى آمیزشى و واگیرى از ماده 17]

رئیس- بقیه شور اول لایحه بیماری‌هاى آمیزشى و واگیرى. ماده هفدهم:

ماده 17- با مایه آبله انسانى آبله‌کوبى ممنوع است و متخلف به هشت روز تا یک ماه حبس و پرداخت پنجاه و یک تا پانصد ریال و یا به یکى از این دو کیفر محکوم می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا فقط بنده یک عرضى داشتم ممنوع بودن آبله انسانى براى تلقیح صحیح است ولى علت منعش را بنده چون نمی‌دانم خواستم بپرسم آیا منعش از این جهت است که مضر است و ایجاد مرض مى‌کند یا این که موجب اتلاف نفس می‌شود اگر از این جهت است که حقیقه باعث اتلاف نفس می‌شود این مجازاتى که در اینجا نوشته شده کم است براى این که اینجا مى‌نویسد با مایه انسانى آبله‌کوبى

+++

ممنوع است و متخلف بهشت روز تا یک ماه حبس تأدیبى و پرداخت 51 تا 500 ریال ویل به یکى از این دو کیفر محکوم می‌شود اگر باعث اتلاف نفس یا سبب اشاعه مرض گردد این حبس و مجازات به عقیده من خیلى کم است این است که خواستم یکى از آقایان اطبا مجلس یا آقاى مخبر توضیح بدهند که ممنوع بودن این از چه جهت است و این مجازاتى که مترتب بر این عمل است که ممنوع شده است تناسبى ندارد مگر توضیح بدهند.

مخبر کمیسیون کشور (هاشمى)- ممنوع بودنش مسلماً از این جهت که ممکن است مایه آبله نا پاک باشد و موجب فساد شود ولى معلوم نیست که منجر به اتلاف نفس بشود یا نشود و راجع به تشدید جرم آقاى انوار در غالب از مواد این لایحه نظرشان این بود که تشدید بشود بایستى خاطرشان متوجه باشند که این قانون نوازدى است و در عین حال ارفاق هم باید در اجرایش در کار باشد تا وقتى که یک چیزى که سال‌ها و قرن‌ها معمول است به واسطه عدم اطلاعات علمى باید رفته رفته به وسیله تبلیغ و سایر وسائل مقتضى مأنوس شوند و بدانند و بفهمند که آبله‌کوبى با مایه انسانى خوب نیست از این جهت در آغاز انتشار این قانون نباید فقط نظر به تشدید جرم باشد چون صورت خوبى ندارد.

رئیس- ماده 18:

ماده 18- هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکى از بیماری‌هاى واگیر نامبرده زیر فوراً به بهدارى محل اطلاع دهد.

1-وبا و اسهال‌هاى وبایی شکل‏

2- طاعون‏

3- تب زرد

4- مطبقه (تیفوئید)

5- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)

6- آبله‏

7- مخملک‏

8- سر‌خجه‏

9- خناق‏

10- اسهال خونى‏

11- سرسام واگیر (مننژیت سربرد اسپینال)

12- تب عرق گز (سوت مى لى یر)

همین وظیفه براى ماماها در مورد تب نفاسى و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود رئیس خانواده به اهل خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرین همین وظیفه را عرض یک هفته تلفات متعدد غیر عادى مشاهده نمودند فوراً مطلع نمایند که اقدام مقتضى بنماید.

تبصره - علاوه بر بیمارى نامبرده بیماری‌هاى زیر هم در صورتی که اماکن پر جمعیت مانند مدارس کارخانه‌جات و پرورشگاه کودکان و زندان و غیره دیده می‌شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهدارى محل را مطلع نماید.

سیاه سرفه، جذام، باد سرخ، ورم غده، بنا‌گوش، سل سینه، گریپ، ذات‌الرّیه (پنومونى)، تراخم، سیاه زخم‏.

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده پیشنهادى در اطراف این ماده داشتم ولى از براى این که بهتر بتوانم ذهن اعضاء کمیسیون مربوط را روشن کنم اجازه خواستم توضیحاتى در اطراف این قانون و مخصوصاً این ماده به عرض برسانم چون در موقع شور کلیات مسافر بودم و نتوانستم از موقع استفاده کنم این است که حالا عرایضم را عرض مى‌کنم.

در حفظ‌الصحه عمومى یک مبحثى است که در آن بحث مى‌کنند که بعضى اقوام یا اشخاص را در نظر مى‌گیرند و با دقت مطالعه مى‌کنند مى‌بینید اینها داراى اندامى تا موزون و روحى فوق‌العاده خسته هستند و یک کسانى هستند که یک امراض واگیرى و امراض مسریه به طور مستقیم یا به طور ارث در وجود آنها راه یافته است و جسم

+++

و روح آنها را دستخوش خستگى قرار داده است و این نوع مردم اگر یک اقدامات جدى و مؤثرى براى جلوگیرى مرض و بهبودى حال خودشان می‌کنند ممکن است که دستخوش نیستى و فنا بشود این جمله را براى این به عرض رساندم براى این که آقایان به اهمیت این قانون و اهمیت این موضوع که به عقیده بنده با تصویب این قانون یک مبارزه بر علیه سهمنا‌کترین ملى ما می‌شود مسبوق می‌شوند و اگر به نظر بعضى در اظهارات خودم راه اغراق پیش گرفتم چندان جاى تعقیب نیست چون هر کس در هر شعبه که وارد است خیال مى‌کند براى اصلاح و ترقیات کشور آن شعبه مؤثر‌تر است و باید اصلاحات از آن شعبه شروع بشود مثلاً فرض بفرمایید اگر یک کسى از یک تاجرى سؤال کند که راه بهبودى اوضاع کشور و ترقى اصلاحات آن چیست فورى خواهد گفت البته بهبودى اوضاع اقتصادى و اگر از یک نفر عالم سئوال بشود البته خواهد گفت ترویج معارف و یک نفر فیلسوف خواهد گفت بهبودى اخلاق بهترین وسیله براى ترقى و تعالى یک ملتى است پس جاى تعجب نیست که یک طبیب هم بگوید که نیروى طبیعى و جسمى نیرومند و سالم و قوى بهترین پایه ترقى و تعالى یک ملتى است و روح قوى را ملتى وقتى مى‌تواند داشته باشد که جسم قوى و نیرومند داشته باشد کتابى اخیراً در امریکا راجع به مرض مالاریا طبع شده است که حقیقه خواندنى است که تأثیرات این امراض را در روح انسانى به طور مفصل شرح می‌دهد که چطور این امراض اراده را از انسان سلب می‌کند و چطور روح را ضعیف می‌کند و بدن را ناتوان می‌کند و بالاخره انسانى که مبتلا به این مرض شد فاقد شجاعت می‌شود و فاقد خیلى از ملکات اخلاقى می‌شود این است که اهمیت این لایحه اهمیت جلوگیرى از امراض واگیر به درجه در زندگانى عمومى ما مؤثر است که به عقیده بنده اگر کتابى هم نوشته شود در این موضوع و منتشر شود خیلى زیاد نیست و چیزى که مقصود بنده بود در این لایحه که به عرض رساندیم این است که اگر صلاح بدانید این است که افراد را هم موظف کنند موظف قانونى که در صورتی که مبتلا به یکى از این امراض شدند و موظف باشند فوراً بروند به طبیب مراجعه صلاحیت‌دار اطلاع خواهد داد یا خودشان مستقیماً به یکى از مراجع صحى اطلاع بدهند و هر قدر زودتر در خاموش کردن این امراض جدیت به خرج برود بهتر از انتشار آن جلوگیرى می‌شود امروز در بعضى از ممالک فعلاً اشخاص موظف هستند که به محض این که مبتلا شدند خبر بدهند و همین طور تعقیب می‌شود که ببینند سرچشمه مرض کجا است و این مرض از کجا سرچشمه گرفته و سعى می‌کنند که آن سرچشمه را خاموش کنند که از مرض جلوگیرى شود و دیگران مبتلا نشوند داین است که بنده پیشنهادى مختصرى تهیه کرده و تقدیم می‌کنم که البته در کمیسیون مورد مطالعه و بحث قرار خواهد گرفت و امیدواریم از این حیث پیشرفت کاملى فراهم شود.

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- بنده خواستم قبلاً مختصرى راجع به این لایحه عرض کنم و حالا عرض می‌کنم که این لایحه یکى از بهترین لوایحى است که در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى می‌خواهند به موقع اجرا بگذارند و پیشنهاد به مجلس کرده‌اند در قسمت ماده 18 یک چیزى به نظر بنده آمد و عرض می‌کنم که تب راجعه را هم اضافه کند چون در بعضى مواقع دیده می‌شود که تب راجعه هم صورت واگیرى و اپیدمى و انتشار پیدا می‌کنم و عده را مبتلا مى‌کند به این جهت پیشنهاد کردم که تب راجعه را هم جزء این تبصره ذکر کنند.

[3- معرفى آقاى عباسقلى گلشائیان به سمت کفالت وزارت دارایی]‏

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى منصور)- به فرمان مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که آقاى گلشائیان به کفالت وزارت دارایی تعیین شده‌اند و ایشان را به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (مبارک است).

+++

[4- بقیه شور اول لایحه بیماری‌هاى واگیرى و آمیزشى‏]

رئیس- چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى معدل‏

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم در ماده 18 قسمت زیر اضافه شود.

13 - امراض جلدى واگیر دار- معدل‏

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى‏

ماده زیر را پیشنهاد می‌کنم به قانون بیماری‌هاى آمیزشى اضافه شود.

ماده 25 - در یکى از بانک‌ها‌ى دولتى صندوقى یا صندوق پس‌اندازان کارگران و مزدوران باز می‌شود و یک بیستم از مزد افراد در آنجا ذخیره می‌شود و در مواقع بیمارى و پیرى و بیکارى بتواند از آن استفاده کنند- معدل‏

مقام ریاست مجلس شوراى ملى‏

ماده زیر را پیشنهاد می‌نمایم که با قانون بیمارى آمیزشى اضافه شود

ماده 24 - دولت مکلف است قبل از پایان دوره دوازدهم قانونگذارى قانون حمایت کارگران و مزدوران بیمار را به مجلس بیاورد- معدل.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که در بعضى مواقع دیده شده که تب راجعه که تیفوس رکارنت معروف است صورت اپیدمی را پیدا می‌کند پیشنهاد می‌کنم که تب راجعه هم به صورت بیماری‌هاى مذکور در تبصره ماده 18 اضافه شود دکتر ادهم‏

تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم‏

تبصره - اشخاصى که مبتلا به امراض واگیر هستند مکلف است بدون فوت وقت به پزشک رجوع کرده و یا کسالت خود را به مراکز صلاحیت دار بهدارى اطلاع دهند دکتر ملک‌زاده‏

رئیس- پیشنهادها به کمیسیون رجوع می‌شود . ماده 19:

ماده 19 - در مواقعى که تشکیل یک منطقه استحفاظى براى رعایت پاکیزگى آب مورد احتیاج باشد مالکین آب و اراضى یا شهردارى آن منطقه موظفند که دستورهاى بهداشتى را که مأمورین می‌دهند مراعات نمایند آلوده نمودن آب‌هایی که به مصرف شرب می‌رسد ریختن زباله یا هر نوع کثافت در گذرهاى عمومى ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آئین‌نامه‌‌اى که بهدارى تنظیم می‌نماید به کیفر خلافى محکوم می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده در اطراف این ماده هرچه بخواهم عرض بکنم تصور می‌کنم تمام آقایان حاضر همه بلا استثنا از بنده یا بیشتر و بهتر لااقل مساوى اطلاعات بنده اطلاعات داشته باشند فقط خواستم تذکر بدهم به آقاى وزیر کشور که این مسئله استحفاظ و جلوگیرى از ریختن زباله در آب مکرر در قوانین دیگر سابقه دارد آیا ضمیمه شدن این ماده هم به این قانون در حکم همان مواد باید باشد یا حقیقه حالا که آمده است یک اثر مخصوصى باید پیدا بکند بنده امیدواریم با آن وعده‌هایی که آقاى وزیر کشور دادند در این قسمت یک توجهى بشود زیرا آب‌هاى مشروبى تنها از جانب بعضى افراد کثیف نمی‌شود بلکه قسمت عمده به وسیله یک عده سپور که مستخدمین دولت هستند توى مجرى ریخته می‌شود و یک علاقه به این کار دارند حالا گاهى هم از یک خانه یک وقتى یکى بیرون می‌آید و می‌ریزند ولى این همین طور که خیابان را جاروب می‌کند غیر از ریختن توى مجرى کار دیگرى نمى‌کند حالا در اینجا نباید ارفاق کرد ارفاق چیز خوبى است ولى دقیق که باید اجرا شود و با حقوق افراد تماس دارد این جا ارفاق به عقیده بنده معنى ندارد باید در این موارد خیلى سخت و شدید مجازات کرد تا این که مجازات اسباب تصفیه اخلاق عمومى می‌شود این تذکرى بود که به آقاى وزیر کشور دادم البته خودشان بهتر از بنده این معایب را مى‌دانند البته این طورى هم که بنده در نظر دارم نمی‌شود جلوگیرى کرد جزء این که آب‌هاى کشور لوله‌کشى شود تا از این کثافت راحت بشویم اما مطابق معمول که گفته شده است مالا یدرک کلّه اگر حالا نمى‌توانیم از هر جهت آب‌هاى مشروبى خودمان را

+++

صحیح و سالم کنیم ولی می‌توانیم جلوگیری از مأمورین بکنیم که خیابان‌ها را که جاروب می‌کنند داخل در مجرای آب نکنند.

وزیر کشور- تذکر نماینده محترم البته صحیح است بنده هم اعتراف می‌کنم کهآن طوری که باید رعایت پاکیزگی نمی‌شود. البته این تا اندازه مربوط به تربیت عمومی و تربیت جامعه است باید حقیقتاً مردم بدانند که آن آبی که باید بیاشامند آن را نباید کثیف کنند قسمتی که تذکر دادند راجع به مأمورین رفت و روب این را هم نمی‌توانم صد درصد رد کنم ولی وعده می‌دهم همان طوری که سابقاً در کمیسیون مذاکره شد در این باب یک اقدام جدی نموده و این نگرانی برطرف شود ولی چیزی را که می‌توانم بشارت بدهم همان موضوعی است که اشاره فرمودند و آن موضوع لوله‌کشی آب شهر است و این موضوع تحت مطالعه است و مقدمات کار هم تمام شده است و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی وزارت کشور جدیت کامل دارد بلکه امسال این کار را شروع بکند به این معنی که کار مناقصه خاتمه یافته و از لحاظ ساختن تصفیه خانه‌ها و منابع این قسمت حل شده است و امیدواریم که امسال ما بتوانیم این دو قسمت را شروع به ساختمان بکنیم و نصب لوله‌ها را هم برای سال دیگر تأمین نیم البته تصدیق می‌فرمایید که هر اقدامی که ما بکنیم به آن منظور اصلی نخواهیم رسید یعنی هر اندازه ما مجازات قرار دهیم و فشار بیاوریم کم و بیش مردمانی هستند که رعایت حفظ‌الصحه و بهداشت را نمی‌کنند مگر وقتی که آب به لوله برود و چون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در این باب اوامر اکیدی صادر فرموده‌اند بنده امیدوارم که بتوانم این موضوع را عملی کنم و آقایان خاطرشان آسوده باشد.

رئیس- ماده 20.

ماده 20- اشخاصی که بر خلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم نمایند از پانزده تا سی روز حبس تأدیبی و یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر نقدی محکوم می‌شوند.

رئیس- آقای انوار

انوار- گرچه به نظر بنده بعضی از این مواد باید در جای دیگر بحث شود این است که بنده ناچار شدم یک صحبتی که شاید خیلی مربوط به این ماده نباشد در اینجا بکنم شاید مورد توجه آقای وزیر کشور بشود بنده موضوع غذاهایی که سالم نیست در این مهمانخانه‌هایی که تازه تأسیس شده است و حقیقتاً یک بلای خانمان‌سوزی شده است این هتل‌ها که تازه تأسیس شده است و اویلا اگر این طور است که خدا بیامرزد آن قهوه‌خانه‌های قدیم را اگرچه این موضوعات با شهرداری است ولی چون شهرداری هم تحت نظر وزارت کشور است این است که عرض می‌کنم و امیدوارم یک توجهی بشود راجع به این مهمانخانه‌ها و این غذاهای غیرسالم که حقیقتاً این مهمانخانه‌ها یک مقتلی شده است توجهی در این باب بفرمایند که این موضوع خیلی اهمیت دارد در تحت یک قاعده‌ای باشد این اولا . ثانیا عرض می‌کنم گرچه همکار محترم من آقای دکتر جوان در مسئله مجازات فرمودند در این باب دیگر صحبت نمی‌کنم و خود آقای وزیر کشور هم در کمیسیون فرمودند در نظر می‌گیرند ولی حالا که آثار غذاهای ناسالم به قتل نفس رسیده است آن وقت ما بیاییم مجازات را این اندازه قرار دهیم همان طور که آقایان اظهار کرده‌اند دولت در این مسئله باید یک مقررات خیلی سختی در نظر بگیرد و پیشنهاد به مجلس بکند که مردم را در این قسمت مقررات وارد یک زندگانی نوی بکند و الا باز هم عرض می‌کنم به مساهله و مسامحه که این ملت کم‌کم و خورد خورد جلو بروند شانصد سال خواب بوده‌اند حالا هم باید لالائی برایشان بگوییم چه معنی دارد در مهمانخانه پایتخت دولت شاهنشاهی همچو واقع شود که بیست و پنج نفر بمیرند و بعضی ناخوش شوند این است که مقررات سخت باید وضع شود و عمل بکنند مثلاً در آن ماده که بنده اجازه خواسته بودم غرضم در این بود که آلوده نمودن آب شهر ممنوع است و متخلف به چهار روز تا هفت روز حبس مجازات می‌شود.

+++

اینها یک چیزهایی است که زندگانى باب است و تهدید می‌کند زندگانى را علت و علت ندارد مملکت ایران با این هوا و آفتاب همه گرفتار ضعف و نقابت است که علت چیست علت عدم رعایت حفظ‌الصحه است عدم رعایت بواسطه چیست به واسطه مأمورین است شهردارى باید مواظبت کند وزارت کشور باید هر روز در این باب تأکید کند می‌دانم که یک مرتبه و دو مرتبه و سه مرتبه اثر نمی‌کند ولى حقیقتش این است که انبیاء عمل می‌کردند و به ضرب شمشیر دعوتشان کرد اطباء و دولت تمام مردم مجهز شوند از براى این که زندگانى نوین تازه‌اى در اینجا بکند و با این مجازات‌هاى جزیی و تخلفات کلى گمان نمی‌کنم به جایی برسد.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- جوابى که بنده به فرمایشات آقاى انوار را دادیم از لحاظ مخبرى کمیسیون دادگسترى و از لحاظ اشکال قانونى که بیان فرمودند آن این است در این ماده ذکر شده صرفاً براى فروش مواد غذایی فاسد است که مشترى می‌داند و هم فروشنده این کیفرش در قانون کیفر عمومى معین شده هر کسى مشتر‌‌ی را از حیث کیفیت یا کمیت فریب دهد مجازات سخت‌ترى از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبى بنده در نظر دارم برایش مقرر شده این مال وقتى است که جنسى را عاملاً در معرض فروش بگذارد براى مصرف و مشترى هر عالم است این مجازات خفیف صرفاً براى این است حالا اگر عنوان عمد داریم هر کسى فریب داد و جنس فاسدى را هم فروخت و او هم نتیجه استعمال مسموم شد اینها آثار متربه بر عمل او است که یک مراحل قانونى مخصوصى را طى مى‌کند تا جایی که ممکن است عنوان بنابراین ترتیب نباید در اصول قانون فراموش شود اما از جهات دیگرى که در حاشیه این بیاناتى که فرمودند توضیح دادند البته یک شایعه است که گفته می‌شود بیست نفر یا بیست و پنج نفر بر ما محرز نیست انقدر هست که غذاى فاسدى در یک جایی فروخته‌اند و این در همه جا است تمام مهمانخانه‌ها هم اینجور نیست گاهى اشتباهات می‌شود گاهى دقت‌هاى کمترى می‌شود آنها هم مجازات خودشان می‌رسند به این جهت توجه کاملاً بر‌جاست و مقررات هم محترم است.

رئیس- ماده 21:

ماده 21- اشخاصی که مانع اجراى مقررات بهداشتى می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکى از بیماری‌هاى واگیر می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبى و 51 تا 500 ریال به یکى از این دو کیفر محکوم می‌شود.

رئیس- ماده 22:

ماده 22 - کلیه پزشکان و ماماها و دارو‌سازان مکلفند که دستورهاى بهدارى کل را براى مبارزه با بیمارى واگیر به موقع اجرا گذارند متخلفین به کیفرهاى خلافى بر طبق آئین‌نامه بهدارى محکوم می‌شوند.

رئیس- ماده 23:

ماده 23- آئین‌نامه اجراى این قانون توسط اداره کل بهدارى تهیه و تصویب وزارت دادگسترى و وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- دارویی که براى درمان بیماریهاى آمیزشى به کشور وارد می‌شود از عوارض گمرکى معاف است.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

معدل- یک ماده الحاقیه هم بنده پیشنهاد کرده بودم.

رئیس- آن هم به کمیسیون فرستاده می‌شود رأى می‌گیریم به ورود در شور ماده دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس-گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده می‌شود:

+++

آقاى شیرازى در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شیرازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[6- موقع و دستور جلسه - بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 11 خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293824!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)