کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 7 امردادماه 1313 (16 ربیع‌الثانی 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4ـ شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت جهت الصاق باندرل به اجناس انحصارى‏

‏5ـ شور و تصویب لایحه جدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکى

6ـ تقدیم یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

7ـ بیانات آقاى رئیس و اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مشروطیت‏

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 7 امردادماه 1313 (16 ربیع‌الثانی 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

4ـ شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت جهت الصاق باندرل به اجناس انحصارى‏

‏5ـ شور و تصویب لایحه جدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکى

6ـ تقدیم یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

7ـ بیانات آقاى رئیس و اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مشروطیت‏

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز یکشنبه 31 تیر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

اسامی غائبین بی‌اجازه - آقایان : ملک مدنی - دکتر احتشام - نمازی - محلوجی - کازرونیان - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - محمد آخوند - چایچی - کورس - همراز - معدل .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : اسدی - اسفندیاری - دکتر ادهم - وکیلی - شریعت‌زاده - مسعودی خراسانی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیس ـ قبل از این که به صورت‌جلسه رأى بگیریم یک تصحیحى را استجاره مى‌کنم. در قانون استخدام متخصص نجارى چون معلم مدرسه صنعتى نوشته شده است در صورتی که مطابق قانون تربیت معلمین بایستى هنرستان و هنرآموز بنویسیم این است که این تصحیح را بنده به جا آوردم (صحیح است) در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد. آقاى وزیر داخله.‏

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله ـ خاطر محترم آقایان مسبوق است موقعى که در بدو مشروطیت قانون انتخابات می‌گذشت وضعیت مملکت طورى بود که یک عده از سکنه مملکت حال عشایر و ایلى داشتند و براى این که از حق مشروع خودشان محروم نباشند در جدول قانون انتخابات یک عده را به عنوان نمایندگان ایل منظور کردند حالا که بحمدالله وضعیت مملکت تغییر کرده است و زندگانى عادى برقرار است هیچ مانعى ندارد که این شود اشخاص هم در هر جاى مملکت که هستند مثل سایر افراد مملکت رأى بدهند این است که بنده لایحه تقدیم مى‌کنم که ماده 45 قانون انتخابات ملغى شود

+++

و یک حوزه‌هاى دیگرى به جای آنها برقرار می‌شود که این اشخاص در آنجاها رأى بدهند.

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه ـ لایحه‌ای‌ست که البته چون در فراکسیون خیلى درباره‌اش مذاکره شده است و صحبت کرده‌ایم آقایان مسبوق هستند توضیحى دیگر نمی‌دهم چون کاملاً مستحضر هستند حالا تقدیم می‌کنم در فراکسیون هم چنانچه عرض کردم حالا هم تمنى می‌کنم که موافقت فرمایند با دو فوریت بگذرد.

4ـ شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به دولت جهت الصاق باندرل به اجناس انحصارى‏

رئیس ـ قرائت می‌شود.

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏:

از نظر جلوگیرى قاچاق و براى این که عایدات مخصوص راه‌آهن به واسطه توسعه چایکارى در داخله زیاد لطمه نخورد مواد ذیل تقدیم و تقاضاى تصویب آن می‌شود:

1ـ وزارت مالیه مجاز است براى جلوگیرى از قاچاق هر یک از اجناس که انحصار آن با دولت باشد مقرراتى راجع‌به الصاق تمبر یا باندرل یا مهر یا بسته‌بندى خاص با تهیه جنس به شکل و تربیت معین وضع نماید متخلفین از آن مقررات جزء مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات خواهند شد.

2ـ دولت مجاز است نسبت به چاى داخلى از قرار منى شش ریال حقوق انحصارى دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد (9) و (11) قانون نهم خرداد 1304 خواهد بود.

3ـ محکومیت به جرم قاچاق مستلزم محرومیت از کسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است براى پنج سال ولو این که این محکومیت در حکم محکمه قید نشده باشد.

محکمه می‌تواند مدت محرومیت را کم‌تر از ده سال معین کند بدون این که بتواند در هیچ صورت مدت را از دو سال کم‌تر قرار بدهد.

رئیس ـ مذاکره راجع‌به فوریت است (مخالفى نیست). آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است (مخالفى نیست) موافقین با فوریت ثانى قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى ـ این لایحه دو قسمت است قسمت اول راجع‌به طرز جلوگیرى از قاچاق البته همه آقایان در این قسمت موافقت دارند که مالیاتی که وضع شده است براى بهترین کار که آن خط آهن باشد البته اشخاصى که از این عایدات جلوگیرى می‌کنند و به وسایل غیرمشروع قاچاق وارد می‌کنند البته دولت باید به وسایل مختلفه از آنها جلوگیرى کند وسایل جلوگیرى هم اینها است که قند را باندرل بکنند و چاى را بسته‌بندى کنند با این قسمت البته همه موافقیم قسمت آخر لایحه راجع‌به اشخاصى که قاچاق می‌کنند و در محکمه قاچاق آنها کشف شده و مطابق قانون قاچاق که از مجلس شوراى ملى گذشته مجازات می‌شوند منتها اینجا یک مجازات بالاترى نیز برایش فرض شده است و آن این است که از آن شغل محروم باشد مثلاً چاى فروشى است چاى قاچاق کرده البته مطابق قانون قاچاق که از مجلس شوراى ملى گذشته است مجازات می‌شوند و این لایحه پیش‌بینى کرده است که تا دو سال حداقل از شغل چاى فروشى محروم باشد این هم چیز خوبى است براى این که چرا دزدى می‌کند چرا حقوق مردم را پایمال مى‌کند مردم قند گران می‌خورند و نظرشان این است که راه‌آهن دارند آن وقت یک نفر بیاید قاچاق کند هم به دولت ضرر بزند و هم به تجارت این را هم بنده کاملاً موافقم اما قسمت دیگر راجع‌به چاى داخلى است اگر چه بنده نظریات خودم را در فراکسیون عرض کردم آقاى وزیر مالیه هم جواب‌هایى دادند لیکن لازم دانستم در اینجا هم عرض کنم اولاً یک سؤالى بکنم

+++

و توضیح بخواهم که این را در فراکسیون فراموش کرده بودم که آیا مخارج بسته‌بندى را هم از چاى‌هاى داخلى می‌گیرند و این علاوه می‌شود به این شش ریال که سه تومان و شش قران می‌شود اگر این طور باشد پس سه تومان و شش قران است نه شش قران به علت این که مخارج بسته‌بندى را از چاى‌هایى که از خارجه وارد می‌شود اگر بسته‌بندى نشود اینجا بسته‌بندى کنند باز همین مخارج را از او بخواهند گرفت یا نه؟ این را خواستم توضیح فرمایند که آیا از این چاى هم سه تومان و شش قران گرفته می‌شود یا شش قران یعنى مخارج بسته‌بندى هم گرفته می‌شود یا فقط همین شش قران است موضوع دوم عقیده‌ام این بود که عجالتاً راجع‌به محصول و موضوع داخلى که آن همه دولت در این کار کمک کرده که حتى خاطرم هم هست در قانون مالیت ممیزى یک ماده گذاشتیم که اشخاصى که یک دهاتى را آباد می‌کنند یا محصولات جدیدى می‌کارند تا 5 سال از مالیات ارضى هم معاف باشد آن وقت حالا آمده است و چاى عمل آورده است تا به حال که عایدى برنداشته است حالا بخواهد یک من شش هزار بدهد این زیاد است این را هم خواستم تذکر بدهم.

وزیر مالیه ـ بنده فقط خودم را موظف می‌دانم که به آن سؤالى که فرمودند جواب عرض کنم به جهت این که قسمت‌هاى دیگرى که فرمودند توضیحاتى بود در موافقت خودشان راجع‌به لایحه ولى سؤالى را که فرمودند به نظر بنده مختصر اشتباهى به ایشان روى داده است اول جواب سؤال را عرض مى‌کنم بعد آنجایى که خیال مى‌کنم اشتباه است اما جواب سؤال این است که وقتى که در لایحه مطالعه و دقت کنند نوشته شده است که این عایدات مشمول مقررات ماده 9 قانون خرداد ماه 1304 است یعنى چه؟ یعنى همان طور که در قانون انحصار قند و چاى عایدات انحصار چاى و قند منحصر به راه‌آهن است این شش هزار هم بایستى راه‌آهن داده شود پس بنابراین خرج بسته‌بندى نیست بسته‌بندى را الآن هم می‌کنند بنده نمی‌دانم آقاى چاى‌هاى بازار را دیده‌اند غیر از صندوق چای‌هاى بزرگى که از خارج می‌آید که معمولاً بزرگ است و ده پانزده من است همه در بسته است و در بسته‌هاى کاغذى است و ما هم بیش از این تقاضا نداریم بعد از این هم در همین بسته‌ها خواهد بود و اگر ما هم یک مراکزى داشته باشیم که تحت نظر ما بسته‌بندى بشود براى زدن باندرل است که از او چیزى نخواهیم گرفت بسته‌بندى را که الآن می‌کنند بعد هم باید بکنند منتهى در تحت نظر ما و باندرل مجانى که ما خواهیم زد این شش قران هم براى مخارج راه‌آهن است به طورى که چاى‌هاى خارجى هم می‌دهند اما مطلبى را که عرض کردم اشتباه است. فرمودند که اگر مخارج بسته‌بندى را بگیرند آن وقت سه تومان و شش قران می‌شود عرض می‌کنم کدام بسته‌بندى یک من سه تومان خرجش است؟ بسته‌بندى که به طور متوسط حساب کردند در حدود منى دو ریال حساب کرده‌اند که بسته‌بندى می‌شود حالا اگر در بسته‌بندى‌هاى حلبى باشد و یک مارک قشنگى هم داشته باشد البته یک قدرى بیش‌تر تمام می‌شود ولى در هر حال هیچ وقت بیش از دو ریال و سه ریال خرج بسته‌بندى در هر منى نمی‌شود و گویا اشتباه از اینجا حاصل شده است براى آقا که بنده عرض کردم چاى خارجى یک مبلغى در حدود سه تومان و شش قران الان می‌دهد او غیر از این است براى این که چاى خارجى الآن از بابت گمرک و مالیات راه و حقوق انحصار که می‌دهد سه تومان و شش قران است بنده در توضیحاتى که عرض کردم حضور آقایان این بود که ما از چاى‌هایى که از خارج وارد می‌شود هر منى سى و شش ریال می‌گیریم و این سه تومان و شش قران را قبل ازاین که بسته‌بندى هم نشده بود می‌گرفتیم از همه جهت والا بسته‌بندى که سه تومان خرج ندارد که آقا این طور تصور کردند و اشتباه کردند براى این که ممکن بود هر کس خیال کند که این بسته‌بندى که ما الآن آمدیم و می‌خواهیم اتخاذ کنیم

+++

منى سه تومان بر چاى اضافه خواهد شد در صورتی که این طور نیست این است که خواستم این را توضیح بدهم که اشتباهى در بین نباشد.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است براى جلوگیرى از قاچاق هر یک از اجناس که انحصار آن با دولت باشد مقرراتى راجع‌به الصاق تمبر یا باندرل یا مهر یا بسته‌بندى خاص یا تهیه جنس به شکل و ترتیب معین وضع نماید متخلفین از آن مقررات جزء مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات خواهند شد.

رئیس ـ مخالفى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم‏.

ماده دوم ـ دولت مجاز است نسبت به چاى داخلى از قرار هر من شش ریال حقوق انحصارى دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و 11 قانون 9 خرداد 1304 خواهد بود.

رئیس ـ نظرى نیست (خیر) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم.‏

ماده سوم ـ محکومیت به جرم قاچاق مستلزم محرمیت از کسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است براى پنج سال ولو این که این محرومیت در حکم محکمه قید نشده باشد.

محکمه می‌تواند مدت محرومیت را کم‌تر از ده سال معین کند بدون این که بتواند در هیچ صورت مدت را از دو سال کم‌تر قرار بدهد.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ اینجا در قسمت اولش که پنج سال معین شده قسمت آخرش هم باید پنج سال شود نوشته محکمه می‌تواند کم‌تر از پنج سال که منتهى‌الیهش پنج سال است نه ده سال.‏

وزیر مالیه ـ صحیح است.

رئیس ـ دیگر مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) آقایانى که با مجموع لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 75 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 94 به اکثریت 75 رأى تصویب شد.

اسامی موافقین - آقایان : دکتر ادهم - دکتر احتشام - لیقوانی - دکتر ملک‌زاده - دبستانی - دکتر طاهری - ناصری - ایزدی - شریعت‌زاده - اورنگ - نیک‌پور - اسدی - مولوی - مقدم - طهرانچی - فتوحی - هدایت - محیط - معتصم سنگ - طالش خان - مژدهی - شریفی - بختیار - احتشام‌زاده - دکتر سمیعی - روحی - سهراب خان ساگینیان - حسنعلی میرزا دولتشاهی - آقا سید کاظم یزدی - حمزه تاش - دهستانی - رهنما - دشتی - ارکانی - صفاری - ملک مدنی - کمالی - پورسرتیپ - مرآت اسفندیاری - طباطبایی دیبا - مجد ضیائی - دکتر سنگ - امامی - پناهی - محسن خان قراگزلو - اعتبار - جمشیدی - بیات ماکو - محسن آقا مهدوی - میرزا موسی خان مرآت - دربانی - دکتر بهرامی - ملک‌زاده آملی - افسر - لاریجانی - نواب یزدی - حیدری - افشار - منصف - کاشف - افخمی - مسعودی خراسانی - دکتر لقمان - حاج تقی وهاب‌زاده - میرزایی - میرزا یانس - دکتر امیراعلم - مخبر فرهمند - خواجوی - مؤید قوامی - رهبری - ثقة الاسلامی - دکتر شیخ - میرزا علی خان وکیلی .

+++

5ـ شور و تصویب لایحه جدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌به کنترات چهار نفر مستخدم بلژیکى.

خبر کمیسیون‏:

کمسیون بودجه با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 10651 دولت راجع‌به تجدید کنترات آقایان شارل کلاویه هانرى مارى لفبور داریوس دریس مستخدمین بلژیکى وزارت مالیه را مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با ماده واحده پیشنهادى موافقت و علیهذا راپورت آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه 17 مرداد 1313 لایحه نمره 10651 دولت راجع‌به تجدید استخدام آقایان کلاریه و دریس و لفبور ودلکرد اتباع دولت بلژیک را مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت به استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد.

رئیس ـ متن ماده واحده پیشنهادى دولت.‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌دهد قرار داد استخدام آقایان شارل کلاویه و رنه هانرى مارى لفیور و داریوس دریس را براى مدت دو سال دیگر از تاریخ‌هاى معینه ذیل با حقوقى که در مقابل هر یک معین شده است تجدید نماید:

آقاى شارل کلاویه از تاریخ 20 تیر ماه 1313 یا سالى 2700 پهلوى طلا ـ آقاى هانرى مارى لفبور از تاریخ 22 تیر ماه 1313 با سالى 1350 پهلوى طلا ـ آقاى داریوس دریس از تاریخ 20 تیر ماه 1313 با سالى 1040 پهلوى طلا.

نصف حقوق مستخدمین مذکور باسعار خارجى و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخت آن تأدیه خواهد شد.

کرایه‌خانه و سایر شرایط قرارداد استخدام آنها بر طبق قانون استخدام چهار نفر بلژیکى مصوب 30 اردیبهشت ماه 1310 و قانون 23 خرداد 1310 خواهد بود.

نیز به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قرار داد استخدام آقاى رائول دلگرد را با سى و چهار هزار و پانصد (34500) ریال و پانصد و هفتاد و پنج (575) پهلوى طلا حقوق سالیانه براى مدت دو سال دیگر از تاریخ چهارم شهریور 1313 تجدید نماید سایر شرایط قرارداد استخدام مشارالیه بر طبق قانون 21 اردیبهشت ماه 1310 خواهد بود.

وزارت مالیه مجاز است تمام حقوق مستخدمین مذکور در فوق را از قسمت اسعارى اعتبار حقوق و مخارج مستخدمین خارجى مالیه و گمرک تأدیه نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ به عقیده بنده یک تبصره لازم است که بنده پیشنهاد مى‌کنم جزو ماده شود بهتر است چون در قانون سابق مراجعه شد در کمیسیون بودجه از مرخصی‌ها یک استفاده‌هایى دارند سالى یک ماه و ظاهراً استفاده نکرده‌اند این است که بنده یک پیشنهادى به عنوان تبصره تقدیم مى‌کنم و عقیده‌ام این است که آقاى وزیر مالیه قبول بفرمایند.

رئیس ـ قرائت می‌شود.

تبصره ـ وزارت مالیه می‌تواند به مستخدمین بلژیکى مذکور اجازه دهد از مرخصى‌هایی که به موجب قرارداد سابق ذیحق شده و استفاده نکرده‌اند در ظرف مدت قرار دادى که به موجب این قانون منعقد خواهد شد استفاده نمایند.

وزیر مالیه ـ موافقم. اشکالى ندارد.

رئیس ـ آقاى مخبر.

مخبر ـ بنده هم موافقم‏.

رئیس ـ رأى می‌گیریم به ماده واحده با افزایش پیشنهاد آقاى دیبا آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل آمده 73 ورقه سفید تعداد شد).

+++

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 93 با کثریت 73 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : اورنگ - میرزا علی خان وکیلی - دبستانی - مؤید قوامی - رهبری - کاشف - دکتر سنگ - میرزایی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - حمزه تاش - مخبر فرهمند - دکتر ملک‌زاده - خواجوی - دکتر لقمان - جمشیدی - علوی سبزواری - ملک‌زاده آملی - محسن آقا مهدوی - سید کاظم یزدی - میرزا موسی خان مرآت - میرزا یانس - مسعودی خراسانی - بیات ماکو - امامی - اسدی - دکتر شیخ - پناهی - شریعت‌زاده - سهراب خان ساگینیان - تربیت - پارسا - طاهری - لیقوانی - ثقة الاسلامی - مژدهی - دکتر بهرامی - دکتر ضیاء - مجد ضیائی - لاریجانی - افسر ناصری - ارکانی - ایزدی - شریفی - هدایت - سلطانی شیخ الاسلامی - فرشی - دادور - دکتر سمیعی - طالش خان - دربانی - پورسرتیپ - صفاری - عراقی - معتصم سنگ - دبیر سهرابی - نیک‌پور - کمالی - نواب یزدی - مرآت اسفندیاری - کفائی - امیر تیمور - روحی - طهرانچی - منصف - افشار - حیدری - حاج غلام‌حسین ملک - مولوی - مقدم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - فتوحی - طباطبایی دیبا .

6ـ تقدیم یک لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه لایحه دارند.

وزیر مالیه ـ بنده حالا که پشت تریبون آمدم لازم می‌دانم که از آقایان تشکر کنم که به سرعت این کار را که فوریت هم داشت لطف کردند و امروز تصویب کردند و وحشت هم نکنند این لایحه هم یک لایحه‌ای‌ست که از طرف آقاى وزیر عدلیه تقدیم می‌کنم و باید برود به کمیسیون‏.

7ـ بیانات آقاى رئیس و اقتراع جهت شرفیابى در روز عید مشروطیت‏

رئیس ـ ما تا عید مشروطیت جلسه دیگر نداریم بیاد دارم که براى این روز به خصوص همیشه ما احساسات و حق‌شناسى خودمان را با فرستادن نمایندگانى ابراز و با تذکر از نام بلند و عظمت حکومت نورانى پهلوى عید خودمان را آرایش و زینت داده‌ایم (صحیح است) ولى در دسترس ما عبارت‌هاى معدود و اصطلاحات محدودى یافت می‌شود که براى فهماندن مقاصد خود به کار می‌بریم در پاره‌ای از اوقات این وسیله ناتوان و ضعیف می‌گردد و عبارات براى فهماندن روح مقصود ما غیر کافى و نارسا می‌شود وقتی که می‌خواهیم از خورشید وصف کنیم آن را به مجمره فروزان و طبقى درخشان تشبیه می‌کنیم خودمان می‌دانیم که این تعبیر تا کجا ناقص و این تشبیه تا چد حد با منظور ما تفاوت دارد.

زمین تقریباً پانصد میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد و خورشید یک میلیون و سیصد و ده هزار و یکصد و شصت و دو دفعه از زمین ما بزرگ‌تر است ولى ما این جلال و کوکبه را می‌خواهیم در مجمره و طبق توصیف کنیم ابهت و عظمت اقدامات شاهنشاه ما در این فاصله کم به مثابه همین موضوع است و بنده به سهولت اعتراف می‌کنم که براى ابراز احساسات خودم و همکارانم عبارتى که لااقل هزار یک مقصود ما را متضمن باشد پیدا نمى‌کنم (صحیح است ـ آفرین) به تناسب روز و موقع در این ساعت فقط در یکى از صفات ممتازه ایشان بحث می‌کنم (بفرمایید ـ بفرمایید).

احترام به قوانین و ساختن پایه زندگانى اجتماع را بر بنیان قانون و نظامات ـ شالوده ریزى امور مملکت به طرزى که براى همیشه پاینده باشد از نتایج تصمیم بزرگ و برازنده ایشان است ـ استحکام مشروطیت و استوار ساختن حکومت قانونى فکرى است که یک دقیقه هم از نظر ثاقب و دوراندیش ایشان دور نمانده (صیحح است).

همه آقایان متانت و وقار شاه را آزموده و می‌شناسند نباید منتظر بود که ایشان حرفى را چندین بار تکرار فرمایند.

ایشان تصمیمیم را مدت‌ها مى‌سنجند و یک بار می‌فرمایند ـ پشت سر آن عمل و دنباله آن مراقبت در اجراست ـ نبودن فترت تحویل مجوع امور مملکتى به قواعد و نظامات ـ حمایت از مجلس شوراى ملى ـ مهربانى و شفقت و در عین حال ترغیب نمایندگان به کار و خدمت در هر روز و هر ساعت همان دنباله و عقبه تصمیم اول است که در این صورت‌ها و مظاهر گوناگون نموده می‌شود (صحیح است ـ احسنت).

+++

ما علاوه بر وفادارى و صداقتى را که براى همیشه به ایشان مقروضیم باید نشان بدهیم و ثابت کنیم که نیات بزرگ و بلند ایشان را درک می‌کنیم براى این که طریق و وسیله اجراى آن باشیم ـ امانت ـ صداقت ـ وفادارى و بى‌غرضى را رویه‌رو شیوه خود قرار داده‌ایم (صحیح است).

براى عرض و اظهار همین احساسات و براى تقدیم عرض تبریک عید مشروطیت دوازده نفر به طور قرعه انتخاب می‌شوند که به معیت هیئت رئیسه شرفیاب و تقدیم تبریک نمایند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان مفصله‌الاسامى ذیل تعیین گردید).

آقایان: اسکندرى ـ حسنعلى میرزا دولتشاهى ـ ایزدى ـ اسدى ـ طباطبائى بروجردى ـ علوى سبزوارى ـ دکتر احتشام معتصم سنگ ـ مصدق جهانشاهى ـ سهراب خان ساکنیان اعتبار ـ مقدم.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم.‏

(صحیح است) جلسه آینده سه شنبه 16 مردادماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت معارف‏.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

راجع‌به حقوق انحصارى چاى داخلى‏

ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است براى جلوگیرى از قاچاق هر یک از اجناسى که انحصار آن با دولت باشد مقرراتى راجع ‌به الصاق تمبر یا باندرل یا مهر یا بسته‌بندى خاص یا تهیه جنس به شکل و ترتیب معین وضع نماید.

متخلفین از آن مقررات جزء مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده دوم ـ دولت مجاز است نسبت به چاى داخلى از قرار هر من شش ریال حقوق انحصارى دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و 11 قانون 9 خرداد 1304 خواهد بود.

ماده سوم ـ محکومیت به جرم قاچاق مستلزم محرومیت از کسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است براى پنج سال ولو این که این محرومیت در حکم محکمه قید نشده باشد.

محکمه می‌تواند مدت محرومیت را کم‌تر از پنج سال معین کند بدون این که بتواند در هیچ صورت مدت را از سال کم‌تر قرار بدهد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اجازه تمدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکى وزارت مالیه.‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌دهد قرارداد استخدام آقایان شارل کلاویه ورنه هانرى مارى لفبور و داریوس دریس را براى مدت دو سال دیگر از تاریخ‌هاى معینه ذیل با حقوقى که در مقابل هر یک معین شده است تجدید نماید.

آقاى شارل کلاویه از تاریخ 20 تیر ماه 1313 با سالى 2700 پهلوى طلا.

آقاى هانرى مارى لفبور از تاریخ 22 تیر ماه 1313 با سالى 1350 پهلوى طلا.

آقاى داریوس دریس از تاریخ 20 تیر ماه 1313 با سالى 1040 پهلوى طلا.

نصف حقوق مستخدمین مذکور باسعار خارجى و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخت آن تأدیه خواهد شد. کرایه‌خانه و سایر شرایط قرارداد استخدام آنها بر طبق قانون استخدام چهار نفر بلژیکى مصوب 30 اردیبهشت ماه 1310 و قانون 23 خرداد ماه 1310 خواهد بود.

نیز به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قرارداد استخدام آقاى رائول دلکرد را با سى و چهار هزار و پانصد (34500) ریال و پانصد و هفتاد و پنج (575) پهلوى طلا حقوق سالیانه براى مدت دو سال دیگر از تاریخ چهارم شهریور 1313 تجدید نماید و سایر شرایط قرارداد استخدام مشارالیه بر طبق قانون 31 اردیبهشت ماه 1310 خواهد بود. وزارت مالى مجاز است تمام حقوق مستخدمین مذکور در فوق را از قسمت اسعارى اعتبار حقوق و مخارج مستخدمین خارجى مالیه و گمرک تآدیه نماید.

تبصره ـ وزارت مالیه می‌تواند به مستخدمین مذکور اجازه دهد از مرخصى‌هایى که به موجب قرارداد سابق ذیحق شده و استفاده نکرده‌اند در ظرف مدت قراردادى که به موجب این قانون منعقد خواهد شد استفاده نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293460!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)