کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 94 صورت مشروح مجلس یکشنبه 23 اسفند 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- طرح و تصویب خبر کمیسیون بودجه راجع‌به بودجه کل سال 1316 کشور

3 - اعلام وصول بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات مجلس‏

4 - بیانات آقاى رئیس دایر به عرض تبریک تلگرافى حضور اعلیحضرت همایونى و والاحضرت ولایت عهد

5 - تصویب یک فقره خبر مرخصى‏

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 94

صورت مشروح مجلس یکشنبه 23 اسفند 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- طرح و تصویب خبر کمیسیون بودجه راجع‌به بودجه کل سال 1316 کشور

3 - اعلام وصول بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات مجلس‏

4 - بیانات آقاى رئیس دایر به عرض تبریک تلگرافى حضور اعلیحضرت همایونى و والاحضرت ولایت عهد

5 - تصویب یک فقره خبر مرخصى‏

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه شانزدهم اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: رفیعی- گودرزی- معتصم‌سنک - دکتر قزل‌ایاغ - دبیرسهرابی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - سلطانی - دکتر ادهم - شباهنگ- فزونی- مشیر- اعتبار- شجاع- نقابت - ارکانی- هدایت- ریگی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - منصف - دکتر سمیعی- بیات - دکتر جوان- ناصری- کمالی.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى رضوى‏

رضوى- بنده را در صورت مجلس غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتى که کسالت داشتم و اجازه خواسته بودم و مدارک کسالتم را هم تقدیم کرده بودم‏.

رئیس- اصلاح می‌شود.

2- طرح و تصویب خبر کمیسیون بودجه راجع‌به بودجه کل سال 1316 کشور

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به بودجه سال 1316 کشور قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 49066 دولت را راجع‌به بودجه 1316 کل کشور با حضور آقاى بدر کفیل وزارت مالیه مطرح شور قرارداد و جاى بسى خوش‌وقتى است که تنظیم بودجه عایدات و مخارج به طوری که به نظر آقایان نمایندگان می‌رسد حاکى از ادامه ترقیات روزافزون مملکت می‌باشد و مژده می‌دهد که در سال 1316 نیز قدم‌‌های برجسته‌ای براى پیشرفت اقتصادیات و صنایع و تکمیل قواى تأمینیه و توسعه تجارت و بهبودى فلاحت و بهره‌بردارى معادن و توسعه

+++

معارف و تکمیل قوه قضائیه و ایجاد وسایل کامل بهدارى و تأسیس مریض‌خانه‌‌ها برداشته می‌شود براى راه‌آهن و طریق شوسه علاوه از وجوه اختصاصى اعتباراتى کافى منظور آمده و خلاصه این که بودجه تقدیمى نوید می‌دهد که در سال نو تحت توجهات و هدایت اعلیحضرت همایونى و جدیت هیئت محترم دولت موجبات سعادت کشور و ترقى مملکت بیش از پیش فراهم خواهد شد با عرض این مراتب ماده‌واحده را با صورت ضمیمه براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1316 کشور را (به استثنای درآمدى که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب ذخیره کشورى منظور می‌شود) مطابق صورت ضمیمه که از حیث درآمد به مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه میلیون و دو هزار و نهصد و یازده ریال - (1250002911 ریال) و از حیث هزینه به یکهزار و دویست و چهل و هشت میلیون و سى و هفت‌هزار و سیصد و هفتاد و هفت ریال (1248037377 ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که هزینه عمومى کشور اعم از حقوق و مصارف در سال 1316 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌‌های تفصیلى سال 1315 تا حدى که اعتبارات مصوبه در بودجه‌‌های مزبور ضمن بودجه‌‌های 1316 نیز منظور شد‌ه‌اند بپردازد تا وقتى که بودجه‌‌های تفصیلى 1316 که باید تا آخر اردیبهشت 1316 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌‌های پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- در جلسه گذشته که آقاى کفیل وزارت مالیه بودجه کل کشور را تقدیم مجلس شوراى ملى نمودند استجازه کردم از آقاى رئیس و در آن موقع عرایضى به عرض مجلس شوراى ملى رساندم حقیقتاً همین‌طور که کمیسیون بودجه متذکر این نکته شد‌ه‌اند این بودجه دلیل بر این است که همین‌طور که در ظرف این چند ساله از روز ظهور اعلیحضرت همایونی در این مملکت قدم به قدم و روزبروز رو به ترقى و اصلاحات رفته‌‌ایم این بودجه هم همین‌طور نوید به ما می‌دهد که از حیث عایدات 25 میلیون تومان که 250 میلیون ریال باشد نسبت به سال گذشته (که امسال باشد) علاوه شده است یعنى بر آنچه که براى سال 1315 تصویب شده است (صحیح است) و از حیث مالیات و عوارض هم تحمیلى بر مردم نشده و این می‌رساند صحت عمل و مراقبت هیئت دولت را در جدیت وصول عایدات دولت که تا دینار آخر اموالى که از مردم به عنوان مالیات گرفته می‌شود و منافعى که دولت در شرکت‌‌ها و سایر قسمت‌‌ها دارد به خوبى جمع‌آورى می‌شود و این است که 250 میلیون ریال بر عایدات علاوه شده است در حالتی که مالیاتى بر کسى علاوه نمی‌شود و دولت مالیات‌‌هایی که در پارسال (یعنى 1315) وصول کرده براى سال آینده هم در نظر دارد همان مالیات‌ها را وصول کند لکن از حیث ترقیات مملکت و از حیث ازدیاد عایدات مسلم است که زائد بر آنچه پارسال تصویب شده است در عایدات خودش دیده است و پیش‌بینى کرده و در این بودجه گذاشته است (صحیح است) نکته دوم آن در مخارج این پول است و آقایان اگر دقت فرمایند خواهند دید که همه‌اش صرف اقتصادیات و آبادى مملکت است، صرف صحیه است، صرف امور قضایی است، صرف قواى تأمینیه مملکت است، تمامش خرج مردم مى‌شود براى ساختمان‌هایی است که در این مملکت مى‌نمایند و از آن شکل و صورتى که ادارات ما داشت بیرون می‌آید و حالا تغییر کرده است و عمارات عالى ساخته شده است و می‌شود (صحیح است) و تمام مطابق همین بودجه است. پس از حیث جمع هم زیاد شده است از حیث خرج هم به مصارف خودش رسیده است

+++

و خرج آبادى و عمران مملکت و امور اقتصاد و مخصوصاً قسمت صحیه که خیلى زیاد شده است و مبلغ زیادى بر آن علاوه شده است می‌رسد و همچنین براى قوه قضائیه کشور که البته آن هم لازم است در تمام اقطار مملکت و حدود کشور قوه قضائیه تشکیل داده شود و در همه‌جا عدلیه باشد که حقوق مردم را حفظ کند و یک مبلغ زیادترى براى این کار لازم بود که در بودجه سال آتى اختصاص داده‌اند. پس از این جهات لازم بود که در این موقع تشکرات خودم را تقدیم بدارم که مجلس شوراى ملى حقیقتاً از این اقدامات دولت که هم در عایدات دقت شده است که خوب جمع‌آورى و زیاد شده و هم در موضوع مخارج که صرف آبادى مملکت و اقتصادیات کشور مى‌شود تشکرات خود را تقدیم می‌دارد (صحیح است)

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقاى جم)- از اظهاراتى که نماینده محترم به مناسبت بودجه کل کشور نسبت به عملیات دولت کردند تشکر می‌کنم. در این موقع بى‌مناسبت نیست که خاطر آقایان نمایندگان محترم را مستحضر بدارم به برنامه که دولت براى امسال (که چند روزى بیش از آن باقى نیست) جهت اصلاحات مملکتى در نظر داشت و براى خودش تهیه کرده بود از حیث قسمت فلاحت و قسمت بهدارى و اصلاحات دیگر موفقیت خوب حاصل کرده است (صحیح است) چنانکه فعلاً در قسمت بهدارى مریضخانه‌های بیشترى داریم وضعیت صحى هم امسال از حیث تأسیسات و تشکیلات و در نتیجه کمى امراض از مالاریا و غیره نسبت به سال‌‌های گذشته خیلى بهتر بوده است (صحیح است) و در قسمت فلاحت هم قدم‌‌های خوبى برداشته شده است چنان که محصولاتى که ما امسال داشتیم از حیث پنبه و غیره نسبت به سال‌‌های گذشته تقریباً دو برابر بوده است (نمایندگان- صحیح است) و براى سال آینده هم برنامه تهیه شده است که امیدواریم در نتیجه آن محصولات ما که قسمت عمده صادرات مملکتى را تشکیل مى‌دهد بیشتر از آنچه امسال داشتیم بشود و کلیه وضعیت اقتصادى کشور چه از حیث وضعیت افراد و چه از حیث وضعیت آبادى کشور و املاک در خارج و اطراف رضایت‌بخش است (صحیح است) مخصوصاً چیزى که بیش از همه مورد توجه ملوکانه و اولیاى امور است وضعیت اقتصادى کشور اعم از فلاحت و استفاده از منابع طبیعى مملکت است و امیدوار هستیم در سال آینده نتایج بهترى به عرض مجلس شوراى ملى برسد (انشاالله) و در تمام این قسمت‌ها نظر توجهات مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى بوده است و پیشرفت‌هایی که حاصل شده است در حقیقت تمام برحسب دستورات و مراقبت‌ها و اوامر شا‌هانه بوده است (نمایندگان- صحیح است) وزرا و کارکنان دولت خیلى مفتخر و خوش‌وقت هستند که بتوانند به طورى که منویات مبارک شا‌هانه است عمل کنند و بهترین نمونه ترقى وضعیت مالى مملکت همین ارقامى است که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده است (صحیح است) و به نحوى که آقاى مؤیداحمدى هم اظهار داشتند این بودجه‌ای که براى سال 1316 تهیه و پیشنهاد شده چیز‌‌های جدیدى نیست و به هیچ‌وجه تحمیلات جدیدى نشده (نمایندگان- صحیح است) و این موفقیت بر اثر مراقبت و حسن توجهى بوده است که در وصول و ترتیب انجام کار‌‌های مالیه شده و امیدوارى هست که این مبلغ به سهولت و خوب وصول شود و شاید هم بیشتر بشود (صحیح است- انشاالله)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مبلغ درآمد که بالغ بر: یکهزار و دویست و پنجاه میلیون و دوهزار و نهصد و یازده ریال (1250002911) است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

رأى گرفته می‌شود به مبلغ هزینه که بالغ بر یکهزار و دویست و چهل و هشت میلیون و سى و هفت‌هزار و سیصد و هفتاد و هفت ریال (1248037377) است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه

+++

آقایانى که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 92 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 93 نفر با 92 رأى به اتفاق آرا تصویب شد چون خود بنده هم داخلم (صحیح است)

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: بهبهانی - طالش - خواجه‌نوری - نمازی - نائینی - قائم‌مقام رضوی - حیدری - مژدهی - لیقوانی - علوی - کمالی - صفاری - انوشیروانی - هزارجریبی - دربانی - وثوق - زوار - نوبخت - کفائی - افشار - میرزائی - اهری - رضوی - محیط - دهستانی - منصف - آصف - معدل - حمزه‌تاش - جمشیدی - ملک‌زاده آملی - حبیبی - دولت‌شاهی - رهبری - مرتضی امین - طهران‌چی - دکتر جوان - پارسا - دکتر ضیاء - اعظم‌زنگنه - پناهی - صدیق - ثقةالاسلامی - مقدم - ایزدی - دکتر سنک - اعتصام‌زاده - اقبال - معتصم‌سنک - افخمی - لاریجانی - فتوحی - دکتر لقمان - جرجانی - امیر ابراهیمی - نواب‌یزدی - مرآت اسفندیاری - روحی - دادور - ابراهیم سمیعی - مجدضیائی - پالیزی - فاطمی - شباهنگ - اردبیلی - اسکندری - جلائی - دکتر ملک‌زاده - دبستانی - رفیعی - مؤیداحمدی - نیک‌پور - خواجوی - موسی مرآت - دکتر نیرومند - آزادی - تربیت - وکیلی - ساگینیان - شاهرودی - شیرازی - مؤیدثابتی - دکتر طاهری - مصدق جهان‌شاهی - ملایری - اورنگ - بیات‌ماکو - دکتر غنی - کازرونیان - کاشف - غلام‌حسین ملک - مؤیدقوامی.

3 - اعلام وصول بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات مجلس‏

رئیس- از اداره کارپردازى مجلس بودجه سال 1316 مجلس تهیه و تقدیم شده است خواهش می‌شود که کمیسیون محاسبات زودتر تشکیل شود و این بودجه را مطالعه نمایند که براى جلسه آتیه حاضر باشد (صحیح است)

4 - بیانات آقاى رئیس دایر به عرض تبریک تلگرافى حضور اعلیحضرت همایونى و والاحضرت ولایت‌عهد

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است فردا چون روز عید ولادت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است و از شرف حضور و زیارت‌شان محروم هستیم که عرض تبریکات را حضوراً تقدیم بداریم، به تصویب آقایان نمایندگان محترم تلگرافى براى تقدیم عرض تبرک به پیشگاه همایونى تهیه شده است که اگر تصویب می‌فرمایید مخابره شود (نمایندگان- صحیح است) و همچنین تلگرافى به پیشگاه والاحضرت همایون ولایتعهد در تبریک فردا تدارک شده است که آن هم با اجازه آقایان مخابره خواهد شد (نمایندگان- صحیح است)

میرزایی- اگر اجازه مى‌فرمایند قرائت شود.

اورنگ- بعد حاضر می‌شود و در هیئت رئیسه می‌آورند و مى‌خوانند.

رئیس- حاضر و تهیه شده است.

5 - تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى است که به عرض آقایان می‌رسد:

آقاى دکتر ضیاء تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه 1316 نموده‌اند و کمیسیون موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى دکتر ضیاء موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید چون کارى نداریم جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 27 اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهل دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

بودجه کل 1316 کشور

ماده‌ واحده‏

مجلس شوراى ملى بودجه سال 1316 کشور را (به استثناء درآمدى که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب ذخیره کشورى منظور می‌شود) مطابق صورت ضمیمه که از حیث درآمد به مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه میلیون و دوهزار و نهصد و یازده ریال (1250002911 ریال) و از حیث هزینه به یکهزار و دویست و چهل و هشت میلیون و سى و هفت‌هزار و سیصد و هفتاد و هفت ریال (1248037377 ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که هزینه عمومى کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1316 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌‌های تفصیلى سال 1315 تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌‌های مزبور ضمن بودجه‌‌های 1316 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌‌های تفصیلى 1316 که باید تا آخر اردیبهشت 1316 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد به کمیسیون بودجه ارجاع شود و مادام که بودجه‌‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌‌های پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه 23 اسفند یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

باب اول-درآمد

ماده

درآمدها

پیش‌بینی 1316 به ریال

ملاحظات

 

مالیات مستقیم

   

1

مالیات ‌بر درآمد و حق تمبر و چک و سایر اوراق انتقال وجه

130000000

 

2

بقایای مالیات املاک مزروعی

10000000

 

3

بازخرید منال خالصه‌جات انتقالی

2000000

 
 

مالیات غیرمستقیم

   

4

مالیات صدی سه

55000000

 

5

مالیات نفت و بنزین

70000000

 

6

مالیات رسومات

36000000

 

7

مالیات ذبایح

10000000

 

8

حق‌الثبت و سایل نقلیه غیرموتوری

1720000

 

9

درآمد جنگل‌ها

3500000

 

10

درآمد متفرقه غیرمستقیم به انضمام درآمد مالیات لاتار و حراج

3150000

 

11

بقایای مالیات حق‌الثبت

200000

 
 

گمرکات

   

12

حقوق گمرکی قند و چای

160000000

 

13

حقوق واردات و صادرات گمرکی سایر اجناس و درآمد شانسلری و سرب و مهر و انبار و متفرقه گمرک

202000000

 
 

انحصارها

   

14

درآمد انحصار دخانیات

130000000

 

15

درآمد انحصار تریاک

85000000

 

16

درآمد انحصار قماش

70000000

 

17

درآمد انحصار کبریت

4800000

 
 

امتیازات

   

18

حق‌الامتیاز تلفن

150000

 

19

حق‌الامتیاز و درآمد دولت از شرکت شیلات با بقایای آن

11200000

 

20

درآمد سایر امتیازات

825000

 

21

بقایای امتیازات

80000

 

22

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

200000

 

+++

 

منافع سهام دولتی

   

23

منافع سهام بانک ملی

40000000

 

24

منافع سهام بانک ملی شرکت قماش

3500000

 

25

منافع سهام بانک ملی نفت جنوب

3998674

 

26

منافع سهام بانک ملی بانک صنعتی و فلاحتی

2000000

 

27

منافع سهام بانک ملی شرکت بیمه ایران

800000

 
 

خالصه‌‌جات و معادن و شیلات داخلی

   

28

درآمد خالصه‌‌جات

15000000

 

29

درآمد معادن و خاک‌سرخ و عشریه معادن سطح‌الارضی

26000000

 

30

شیلات داخلی

750000

 
 

درآمد انتقالی از وجوه مخصوصه

   

31

صدی سه مالیات راه و درآمد انحصاری قند و چای برای مصارف وصول

6860000

 

32

سهم معارف از مالیات راه به موجب بند (ب) از ماده 6 اصلاح قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311

2606607

 

33

سهم بهداری از مالیات راه به موجب بند (ج) از ماده فوق

724130

 

34

سهم بهداری از درآمد بندری طبق ماده 4 قانون اجازه اخذ عوارض بندری از قرار هر سیصد کیلوبار پنجاه دینار

440000

 

35

صدی چهار قیمت پوست بره صدوری موضوع ماده (2) قانون 14 تیر 1304

1500000

 
 

مطالبات دولت

   

36

مطالبات

2000000

 
 

مجلس شورای‌ملی

   

37

درآمد مطبعه و باغ بهارستان

1700000

 
 

وزارت عدلیه

   

38

درآمد محاکم

4000000

 

39

درآمد مأمورین صلح و نمایندگی یارکه‌ها موضوع قانون 24 تیر 1309

100000

 

40

درآمد ثبت اسناد و املاک

12000000

 

41

صدی‌بیست و پنج درآمد ثبت اسناد و املاک

3000000

 

42

درآمد حق نسبی از حق‌الاجرای ثبت اسناد موضوع ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310

50000

 

43

حق‌السهم صاحبان محاضر رسمی

1390000

 

44

درآمد فروش اوراق و دفاتر

600000

 

+++

 

وزارت داخله

   

45

درآمد شهربانی

15000

 

46

درآمد گذرنامه و اقامت اتباع خارجه

160000

 

47

درآمد بهداری از قبیل درآمد ادویه مخدره و غیره

265000

 

48

درآمد حاصله از معاینه بهداری کشتی‌ها و قرنطینه‌ها

10000

 

49

درآمد ثبت احوال

500000

 
 

وزارت امورخارجه

   

50

شانسلری

73000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

51

پست

10000000

 

52

درآمد تلگراف با سیم و بی‌سیم

16000000

 

53

وجهی که شرکت تلفن برای هزینه نظارت وزارت پست و تلگراف می‌پردازد

40000

 
 

وزارت معارف

   

54

درآمد شهریه آموزشگاه‌های غیرابتدایی

800000

 

55

درآمد تمبر جواز و تصدیق‌نامه و غیره

500000

 

56

درآمد فروش کتب سالیانه و برنامه‌ها

8000

 
 

اداره کل تجارت

   

57

درآمد تمبر از قبیل درخواست پروانه تجارت

2500

 

58

درآمد فروش اوزان و تتمه قیمت اجناس ممنوعه

450000

 
 

اداره کل صناعت

   

59

درآمد هنرستان‌ها

35000

 

60

درآمد کارخانه سیمان

60000000

 

61

درآمد کارخانه قیراندود و اشباع تراورس

14300000

 
 

اداره کل فلاحت

   

62

درآمد مزارع امتحانیه

200000

 
 

گذرنامه

   

63

درآمد گذرنامه

1800000

 

64

درآمد متفرقه و مترقبه

15000000

 

65

انتقالی به حساب 1316 بابت درآمد مربوطه به سال 1315

15000000

 
 

جمع

1250002911

 

+++

باب دوم - هزینه

ماده

شرح

بودجه 1316

ملاحظات

1

وزارت ‌دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

5177480

 

2

مجلس شورای‌ملی

8960000

 

3

ریاست وزرا

786000

 

4

وزارت جنگ به انضمام هزینه سفر و هزینه تحصیل محصلین وزارت جنگ و نیروی‌دریایی و حقوق و هزینه مستخدمین‌ خارجی‌ارتش و نیروی‌دریایی

283729980

 

5

اداره امنیه

25678400

 

6

وزارت داخله

9700000

 

7

اداره کل شهربانی

30679126

 

8

اداره کل بهداری

34270040

 

9

مؤسسه پاستور

1889960

 

10

اعتبار فوق‌العاده مأمورین صحی جهت معاینه صحی در بنادر و قرنطینه‌ها

10000

 

11

بیمارستان جدید تهران

5000000

 

12

اداره کل آمار و ثبت احوال

11000000

 

13

هزینه طبع اوراق و سایر هزینه معینه در تبصره قانون مصوب 23 اردیبهشت 1313

100000

 

14

نظام وظیفه

400000

 

15

وزات عدلیه

19540000

 

16

ثبت اسناد و املاک

13100000

 

17

حق مأمورین صلح و نمایندگی یارکه‌ها

100000

 

18

وزارت امورخارجه

23631808

 

19

کلانتران مرز

1300000

 

20

وزارت پست و تلگراف

36616110

 

21

وزارت معارف

58108350

 

22

اعتبار هزینه مربوطه به محصلین اعزامی به خارجه

13350000

 

23

وزرات طرق

1050000

 

24

کمک به اعتبار راه‌سازی در 1316 به ضمیمه کسر اعتبار 1315

40000000

 

25

کمک به اعتبار ساختمان راه‌آهن به ضمیمه کسر اعتبار 1315

200000000

 

26

مصارف ساختمان بندر شاهپور

5000000

 

27

اداره کل تجارت

3305000

 

+++

28

اداره کل صناعت و معادن

6089710

 

29

اعتبار تکمیل و بهره‌برداری کارخانه سیمان

18000000

 

30

مصارف مربوطه به کارخانه چیت‌سازی

18000000

 

31

مخارج تکمیل و بهره‌برداری کارخانه‌های اشباع و قیراندود

13203060

 

32

اداره معادن

34046835

 

33

سرمایه بهره‌برداری معادن زغال‌سنگ

12500000

 

34

کمک به هزینه کارخانه‌جات قندسازی

33500000

 

35

هزینه تأسیس کارخانه گلیسیرین و صابون‌سازی

10000000

 

36

تأسیس کارخانه ماسک ضدگاز

9000000

 

37

اداره کل فلاحت

30324140

 

38

مصارف خشکانیدن باطلاق‌ها

1000000

 

39

اعتبار دفع ملخ

1750000

 

40

اعتبار دفع سن

500000

 

41

وزارت‌مالیه به‌ انضمام گمرکات و محصلین‌ مالیه و دیوان ‌محاسبات و هزینه مربوط به اجرای قانون انحصار تجارت

44798320

 

42

حقوق و هزینه مستخدمین خارجی مالیه

1841350

 

43

انحصار دولتی تریاک

4650000

 

44

انحصار دولتی دخانیات

3970000

 

45

اعتبار هزینه تحصیل عواید تجارتی قند و کبریت

730080

 

46

اعتبار اداری ضرابخانه

300000

 

47

شهریه و وظیفه‌هایی که به موجب بند سوم قانون 26 اسفند 310 برقرار می‌شود و مصارف بقاع متبرکه و عوض بهره

3500000

 

48

اعتبار حقوق انتظار خدمت

2400000

 

49

هزینه نگاهداری و ساختمان کشتارگاه‌ها و هزینه مربوط به بازرسی بهداری روده

3000000

 

50

فرع و حق‌العمل بانک‌ها و هزینه انتقال وجوه دولتی

1500000

 

51

سهم شیر و خورشید سرخ مشهد مقدس و تبریز

519050

 

+++

52

هزینه مربوط به محاکمات دولتی و کلیه اعتراضات ثبتی و هزینه ثبتی و قضایی و محکومیت‌های ناشیه از اعمال تصدی دولت و حق‌الحکمیه و تصفیه محکومیت‌هایی که دولت دارد یا ممکن است پیش بیاید و سایر هزینه‌های مربوط به این قبیل امور

660000

 

53

اعتبار نگاهداری قرق و باغات سلطنتی

130940

 

54

حقوق مفتش بانک ‌ملی و هزینه بازرسی

60000

 

55

حقوق نمایندگی دولت شاهنشاهی در نفت جنوب

200000

 

56

هیئت نظارت شرکت‌ها به انضمام مصارف 1315

1495876

 

57

هزینه انتفاعی کشوری

9000000

 

58

حقوق و مصارف پاسبان‌های دوایر دولتی

1000000

 

59

خرید و ساختمان ابنیه گمرکی و دوایر تابعه وزارت ‌مالیه

5000000

 

60

ساختمان و پرداخت اقساط کارخانه سیگارپیچی و هزینه بهره‌برداری و سایر مصارف مربوطه به آن

22630200

 

61

تأسیس صید ماهی در آب‌های جنوب

2133000

 

62

مصارف ساختمان هفت انبار غله (سیلو)

40000000

 

63

ازدیاد سهم دولت در سرمایه شرکت شیلات

1500000

 

64

بقیه مصارف طبع و حمل اسکناس

284858

 

65

انعام به‌انضام کسراعتبار 315 489256

اعتبار سری 200000

اعتبار هزینه متفرقه و غیرمترقبه

به‌انضمام کسراعتبار 315 1963678


اعتبار دولت

به‌انضمام

کسر اعتبار

1315

2652934

 
 

   
 

اعتبار مستمر و غیرمستمر عمومی

   

66

دیون خارجی دولت

6875000

 

67

هیئت بازرسی کشوری

350000

 

68

کمسیون‌های سرحدی به‌انضمام هزینه مربوط به بهای سرحدی

1500000

 

69

اعتبار عمران و اسکان

3000000

 

70

دیون داخلی و تعهدات دولت

600000

 

71

تعمیر ابنیه دولتی و خرید زمین برای دولت

900000

 

72

اعتبار تثبیت نرخ غله

30000000

 

+++

باب دوم- هزینه

ماده

شرح

بودجه 1316

ملاحظات

73

اعتبار پذیرایی‌های رسمی که ممکن است پیش آید به ‌انضمام کسر هزینه مربوط به سال 1315

800000

 

74

مصارف مربوط به ‌اعزام مأمورین و کمسیون‌های تقسیم ‌اراضی و تعویض ‌املاک و اجرای قوانین ‌مربوطه به این هزینه و سایر مصارف پیش‌بینی نشده کشور

2040000

 

75

اعتبار عام‌المنفعه اقتصادی

7000000

 

76

خرید کشتی شن‌کش

7464800

 

77

کمک به اعتبار شهرداری‌های ولایات به ‌انضمام طلب خزانه

4640000

 

78

اقساط سدسازی تبریز موضوع قانون بهمن 1314

2400000

 

79

انتخابات دوره 11 مجلس شورای‌ملی

1115100

 

80

انتقالی به حساب 1316 بابت اعتبارات مربوط به سال 1315 که در نه ماهه آخرسال 1316 تأدیه خواهد شد.

15000000

 
 

جمع

1248037377

 

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1316 کشور بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ‌ملی- حسن اسفندیاری ‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293598!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)