کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 94 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 مهر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 94

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 مهر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 12 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مجد ضیایی، تولیت، سزاوار، دکتر ضیا، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، اکبر، امیر ابراهیمی، یار‌احمدی، دکتر ادهم، دبستانی، آصف، صادق وزیری، شباهنگ، مستشار، کامل ماکو، بوداغیان، فرمانفرماییان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى انوار

انوار- یک اصلاحى به نظرم می‌رسد در صورت مجلس آنجا که نوشته است در ماده 13 آقاى یمین اسفندیارى در توضیح ماده 13 این باید همچو معلوم می‌شود اشاره نشده است که مجلس حالا وارد دستور شده همچو معلوم می‌شود که هنوز دستور شروع نشده است مجلس وارد دستور شده بود باید این طور نوشته شود که از اول وارد دستور شده بودند این را باید در صورت مجلس توضیح بدهند که وقتى آقاى یمین اسفندیارى مشغول صحبت شدند وارد دستور شدند.

طوسى- در ماده 13 متمم بودجه نوشته شده یعنى دستور دیگر.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- بنده شنیدم که اسم بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در حالتى که بنده در جلسه گذشته کسالت داشتم شرح آن را هم کتباً به مقام ریاست عرض کرده بودم و استدعا

+++

کرده بودم اجازه مرحمت شود این است که استدعا می‌کنم مقرر فرمایند اصلاح شود.

طوسى- بلى مرخصى حضرتعالى و مرخصى‌هاى سایر آقایان دیگر که بوده است رسیده و به کمیسیون مراجعه شده چون اتفاقاً در این موقع کمیسیون تشکیل نشده بود ماند البته کمیسیون تشکیل خواهد شد و تصویب خواهند کرد و به اطلاع خواهد رسید.

رئیس- در صورت ملجس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس با این اصلاحى که شد تصویب شد.

2- انتخاب هیئت رئیسه

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه. بدواً سه نفر به قرعه معین می‌شوند براى نظارت در استخراج آرا.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: مؤید احمدى، شجاع و کازرونیان معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس آقایان، مؤید احمدى و شجاع و کازرونیان تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده و استخراج شده و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 107 مهره تفتیشیه 107

آقاى حسن اسفندیارى 63 رأى آقاى بیات 39 رأى آقاى صدر 2 رأى ورقه ورقه سفید 3.

رئیس- حسن اسفندریارى شصت و سه یا شصت و چهار رأى به اختلاف آقاى بیات 39 رأى آقاى صدر 2 رأى ورقه سفید 3. حسن اسفندیارى به ریاست ملجس انتخاب شد. انشاء‌الله خداوند همه آقایان را موفق بدارد به خدمات دولت و ملت اسباب آبروى مملکت و کشور باشیم انشاء‌الله.

(نمایندگان- انشاء‌الله)

پیشنهادى رسیده است از آقایان: بهبهانى و آزادى و لاریجانى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌شود تنفس داده شود بعد مجدداً جلسه تشکیل شود.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است.

جمعى از نمایندگان- خیر لازم نیست.

طباطبایى- وقت نداریم آقا.

رئیس- آقاى بهبهانى توضیح بدهید.

بهبهانى- عرض کنم همین طور که ملاحظه فرمودید در تعیین رئیس یک توافقى پیدا شد و در دفعه اول اکثریت حاصل شد بنده خیال می‌کنم در نایب رئیس‌ها و اعضاى دیگر هیئت رئیسه یک قدرى تشتت آرا هست اگر یک چند دقیقه تنفس داده شودآقایان مى‌نشینند و رفع تشتت آرا را می کنند و زودتر انتخاب می‌شود بنابراین بنده پیشنهاد تنفس را کردم‏

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- آقایانی که با تنفس موافقت دارند برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس.

طالش خان- بعضى از آقایان می‌گویند که آقاى بیات نایب رئیسى را قبول نمی‌کنند ..

جمعى از نمایندگان- چرا چرا. می‌کنند. می‌کنند

طالش خان- بسیار خوب هستند؟ (نمایندگان- بلى بلى) پس ایشان را می‌نویسیم.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: مؤید احمدى شجاع و کازرونیان تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 104 مهره تفتیشیه 104

آقاى بیات 57 رأى، آقاى رفیعى 32 رأى، آقاى دادور 10، آقاى دکتر طاهرى 1، آقاى مؤید احمدى 3، ورقه سفید 3

رئیس- عده آراء صد و چهار آقاى بیات 57 آقاى رفیعى 32 رأى آقاى دادور 10 رأى آقاى مؤید احمدى 3 آقاى دکتر طاهرى یک رأی ورقه سفید 3 آقاى بیات به اکثریت 57 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند (صحیح است) آقاى مؤید احمدى فرمایشى داشتید؟

مؤید احمدى- عرض می‌کنم بنده تب دارم کسالت دارم خواهش می‌کنم یک نفر دیگر را براى استخراج تعیین بفرمایید.

+++

رئیس- بسیار خوب.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و آقاى حریرى به جاى آقاى مؤید احمدى معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: حریرى کازرونیان شجاع تشریف بیاورید.

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتشیه 103 اوراق رأى 103

آقاى دکتر طاهرى 50 رأى، آقاى رفیعى 14 رأى، آقاى دادور 25 رأى، آقای مؤید احمدى 5 رأى ورقه سفید 8 اسفندیارى 1.

رئیس- عده آراء یک صد و سه. آقاى دکتر طاهرى 50 رأى، آقاى داور 25 رأى، آقاى رفیعى 14 رأى، آقاى مؤید احمدى 5 رأى ورقه سفید 8 بنابراین اکثریت حاصل نشده تجدید انتخاب می‌شود براى یک نفر نایب رئیس دیگر. آقاى دادور فرمایشى داشتید؟

دادور- بنده امروز از همه آقایان استدعا کرده بودم بنده را ننویسند باز هم تجدید استدعا می‌کنم چون بنده کاندید نبودم.

رئیس- آقاى رفیعى

رفیعى- بنده هم از آقایان خیلى متشکرم و استدعا می‌کنم از قسمت دوم بنده را معاف بفرمایند.

رئیس- چون عده آرا کافى نبود تجدید انتخاب می‌شود

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان حریرى، کازرونیان و شجاع تشریف بیاورید.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 95 مهره تفتیشیه 95

آقاى دکتر طاهرى 56 رأى، آقاى دادور 20 رأى، آقاى مؤید احمدى 12 رأى، آقاى روحى یک رأى، آقاى رفیعى یک رأى ورقه سفید 5.

رئیس- عده آراء 95، آقاى دکتر طاهرى 56 رأى، آقاى دادور 20 رأى، آقاى مؤید احمدى 12 رأى، آقاى روحى و آقاى رفیعى هر کدام یک رأى ورقه سفید هم پنج.

آقاى دکتر طاهرى به اکثریت 56 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند.

جمعى از نمایندگان- تنفس. تنفس.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان مستخرجین آراء تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اوراق رأى 92 مهره تفتیشیه 92

آقاى آزادى 62 رأى، آقاى هاشمى 62 رأى، آقاى نبیل سمیعى 61 رأى، آقاى طوسى 53 رأى، آقاى مجد ضیایى 49 رأى، آقاى اصفهانیان 7 رأى، آقاى پناهى 2 رأى، آقاى مؤید احمدى 3 رأى، آقاى یمین اسفند یارى 2 رأى آقاى پالیزى 2 رأى.

آقایان: بوداغیان، فرشى، نوبخت، اورنگ، ریگى، شجاع، مهدوى، ملایرى، معدل، امیر تیمور، طالش، دکتر سمیعى، دکتر تاج‌بخش، لیقوانى، فرخ، فیاض، فاطمى و مسعودى هر کدام یک رأى ورقه سفید 1.

رئیس- عده آراء 92، آقاى آزادى 62 رأى، آقاى هاشمى 62 رأى، آقاى نبیل سمیعى 61 رأى، آقاى طوسى 53 رأى به اکثریت آرا انتخاب شدند.

آقاى مجد ضیایى 49 رأى دارند آقاى مؤید احمدى 3 رأى آقاى اصفهانیان 7 رأى و جمعى از آقایان هم هر یک یک رأى.

حالا شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى‏

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: شجاع، حریرى، کازرونیان تشریف بیاورید.

+++

(استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

اوراق رأى 93 مهره تفتیشیه 93

آقاى فریدونى 63 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 54 رأى، آقاى نراقى 47 رأى، آقاى حریرى 37 رأى، آقاى پالیزى 33 رأى، آقاى مخبر فرهمند 8 رأى، آقاى ناصرى 2 رأى.

آقایان: نقابت، مهدوى، مؤید ثابتى، مشار، امیر تیمور، هدایت هر کدام یک رأى ورقه سفید 3.

رئیس- عده آراء 93، آقاى فریدونى 63 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى با 54 رأى و آقاى نراقى با 47 رأى براى کارپردازى انتخاب شدند. آقاى حریرى 37 رأى و آقاى پالیزى 33 رأى، آقاى مخبر فرهمند 8 رأى و بعضى از آقایان دیگر هر کدام یک رأى داشته‌اند. (صحیح است)

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- عرض کنم از آقایان خواهش می‌کنم براى فردا جلسه شعب را تشکیل بدهند و سه نفر از هر شعبه تعیین بکنند که کمسیون‌ها را معین کنند و براى این که کار عقب نماند فردا این کار را اقدام بفرمایید که اسباب امتنان است که براى روز یکشنبه که جلسه می‌کنیم حاضر باشد. آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- پنجشنبه باشد بهتر است چون فردا کمیسیون بودجه داریم وعده در کمیسیون هستند به تشکیل شعب نمی‌رسیم پس فردا که پنجشنبه است شعب را تشکیل می‌دهیم و این کار را انجام می‌دهیم. (صحیح است) که براى یکشنبه برسد.

جمعى از نمایندگان- جلسه پنجشنبه باشد.

رئیس- چون باید اسامى زیادى بنویسید البته وقت می‌خواهد اگر فردا این کار را بکنید بهتر است که براى جلسه آتیه حاضر باشد (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293963!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)