کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 93 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 تیر‌ماه 1313 (2 ربیع‌الثانی 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف

4ـ نطق آقاى وزیر امور خارجه راجع ‌به مسافرت موکب ملوکانه به ترکیه و نتایج آن

5ـ شور ثانى و تصویب لایحه نظارت آب‌هاى ساحلى‏

6ـ شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت پست و تلگراف

‏7ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس سوئدى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 93

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 تیر‌ماه 1313 (2 ربیع‌الثانی 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف

4ـ نطق آقاى وزیر امور خارجه راجع ‌به مسافرت موکب ملوکانه به ترکیه و نتایج آن

5ـ شور ثانى و تصویب لایحه نظارت آب‌هاى ساحلى‏

6ـ شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت پست و تلگراف

‏7ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس سوئدى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت ‌مجلس روز سه شنبه 19 تیر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.

غائبین بی­اجازه - آقایان : ملک مدنی - نمازی - محلوجی - کازرونیان - اعظم زنگنه - امامی خوئی - مسعود ثابتی - اقبال - یونس آقا وهاب­زاده - گرگانی - چایچی - کورس - معدل - پارسا .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : اسدی - دکتر ادهم - شریعت­زاده - قراگزلو - کاشف .

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت ‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت ‌مجلس تصویب شد.

آقاى وزیر داخله لایحه داشتند؟

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر داخله (آقاى جم) ـ لایحه‌ای‌ست راجع ‌به کنترات چهار نفر از مستخدمین بلژیکى که در خدمت وزارت مالیه هستند تقدیم می‌کنم چون آقاى وزیر مالیه خودشان مشغول بودند از بنده خواهش کردند که در مجلس تقدیم کنم.

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف

رئیس ـ آقاى وزیر پست و تلگراف فرمایشى داشتید؟

وزیر پست و تلگراف (آقاى دولتشاهى) ـ بنده یک لایحه مختصرى داشتم همان طور که خودم تعبیر مى‌کنم که مختصر باشد و زیاد قابل بحث نباشد خدمت آقاى رئیس محترم مجلس هم عرض کردم ایشان هم همین طور تشخیص

+++

دادند الا این که بنده را متوجه کردند که معهود این است لوایح یک شورى که یک فوریت دارد قبلاً در فراکسیون مطرح و مذاکرتى در اطرافش بشود اما امروز چون مصادف بودیم با این که تغییر وضعیت و مکان داده بودیم و سالن مجلس را تغییر داده بودند این بود که تقاضا نکردم آقایان محترم جمع شوند و در فراکسیون لایحه را مطرح فرمایند حالا این لایحه را تقدیم می‌کنم و به نظر آقایان می‌رسد لایحه مالى است و اشکالى هم ندارد و با یک فوریت تقدیم می‌کنم و موافقت بفرمایند که زودتر بگذرد.

4ـ نطق آقاى وزیر امور خارجه راجع ‌به مسافرت موکب ملوکانه به ترکیه و نتایج آن

رئیس ـ آقاى وزیر امور خارجه.‏

وزیر امور خارجه ـ بنده می‌خواهم اگر آقایان محترم اجازه فرمایند شمه راجع ‌به مسافرت بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى ارواحنا فداء به ترکیه و نتایج این مسافرت به عرض مجلس مقدس برسانم (بفرمایید ـ بفرمایید) به طورى که در دو ماه قبل آقاى رئیس‌الوزراء به عرض رسانیدند ابتدا مسافرت ذات مقدس ملوکانه براى مدت پانزده الى هیجده روز پیش‌بینى می‌شد لیکن به جهاتى که بعد عرض مى‌کنم مدت مسافرت در خاک ترکیه بیست و هفت روز طول کشید ـ با اشتیاقى تمام تشریف بردند و با رضایت و خشنودى کامل مراجعت فرمودند (بسیار خوب ـ بسیار خوب).

و به طور خلاصه می‌توانم عرض کنم که از هر حیث و هر جهت به منتهى درجه خوبى و آبرومندى و تجلیل و احترام به پایان رسیده به قسمى که تا به حال نه تنها در مملکت ترکیه بلکه در کم‌تر مملکتى از ممالک عالم این طور پذیرانى صمیمانه و گرم و از روى یگانگى به عمل آمده (صحیح است ـ صحیح است) و علت اصلى آن این بود ه علاوه بر تشریفات رسمى و دولتى که مطابق پروگرام به موقع اجرا می‌رسید عموم طبقات ملت از زن و مرد و جواب‌هاى محصل در هر قدم و منزل و قریه و قصبه و شهرى با شور و شوق و عشق کاملى مقدم موکب مقدس ملوکانه را استقبال و مشایعت نموده و به طورى ابراز احساسات برادرانه و صمیمانه می‌نمودند که هیچ سابقه و نظیرى تا به حال نداشته و حتى در غالب اوقات دیده می‌شد که از شدت اشتیاق و شعف اشک شوق از چشم‌هاى آنها جارى بود از ابراز هیچ نوع احساساتى نسبت به مهمان عزیز و معظم خودخودارى نمی‌کردند (آفرین ـ آفرین) توجه شدید محصلین و محصلات و عنصر جوان مملکت به ابراز این احساسات کاملاً نشان می‌داد که نه فقط ترک‌هاى امروزى این دوستى و برادرى را قدر و قیمت زیادى می‌دهند بلکه نسل آتیه و جوانانى که باید در آینده نزدیکى مقدرات وطن خود را در دست داشته باشند اهمیت و عظمت مقام شاهنشاه عظیم‌الشان و نماینده افتخارات ملى ایران را معترف و پایه دوستى و برادرى دو ملت ایران و ترک را در قلوب پر معرفت خود جاى داده‌اند (احسنت ـ احسنت) براى بنده و رفقایى که در این مسافرت افتخار ملازمت رکاب همایونى را داشتیم فوق‌العاده جاى مباهات و سرافرازى بود که به چشم خود می‌دیدیم فضایل و خصایل و سرافرازى بود که به چشم خود می‌دیدیم فضایل و خصایل عالیه قائد بزرگ و توانا و شاهنشاه متبوع مفخم ما و مظهر عظمت و شرافت ملت ایران تا این درجه ملت دوست و برادر ما ترکیه را جلب کرده که از روى کمال اخلاص و صمیمیت و بدون کوچک‌ترین شایبه ریب و ریا به همان درجه که به قائد بزرگ و محبوب خود حضرت غازى مصطفى کمال پاشا رئیس جمهور معظم ترکیه احترام و ستایش می‌کردند به همان درجه هم شاهنشاه عظیم‌الشان ما را مورد توجه تقدیس و تقدیر و ستایش قرار می‌دادند (آفرین ـ آفرین).

نه آنکارا نه اسلامبول و نه ازمیر تا کنون چنین استقبال و جشن و تظاهرات ملى را به خاطر نداشته و یقین است که این مودت‌ها در تاریخ روابط ملل شرق جاوید و پایدار خواهد بود (البته ـ البته ـ صحیح است).

علاقه‌ای که بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى نسبت به توده ملت ترک ابراز می‌داشتند و خوش‌وقتى که در خاطر مبارک همایونى از مشاهده فعالیت و جدیت و پشتکار و

+++

همت و غیرت آنها در پیشرفت به طرف ترقى و تعالى ایجاد می‌شد نیز فوق‌العاده بود و می‌توانیم به جرأت عرض کنم که این احساسات خالصانه ملت نجیب ترکیه از قلوب صاف و بى‌آلایش توده ملت ترک مستقیماً در قلب پاک و حساس ذات مقدس ملوکانه جایگیر می‌شد و عواطف پدرانه بندگان اعلیحضرت شاهنشاهى نسبت به آنها نیز علناً داراى همان اثرات بود (احسنت ـ احسنت) در ابتداى عرایض خود اشاره به اجراى پرگرام مسافرت نمودم لیکن اعتراف مى‌کنم که این عرض از تنگى قافیه و بر حسب عادت معمولى بین‌المللى بوده و صمیمت و یگانگى که حضرت غازى رئیس‌جمهور معظم ترکیه و اولیاء عظام دولت ترکیه به ذات مقدس ملوکانه ابراز داشتند از حدود هر نوع پروگرام و تشریفات رسمى تجاوز می‌نمود و براى تشریفات معمولى و ظاهرى وقعى باقى نمی‌گذاشت ـ روابط دوستى و یگانگى صمیمى که خوشبختانه به محض ملاقات بین دو قائد بزرگ و دو مرد نامى شرق دست داد به قدرى با عظمت و با حقیقت بود که در هر بیننده تأثیر می‌کرد و قبول دعوت حضرت غازى از طرف بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى براى ادامه توقف در خاک ترکیه و مسافرت بازمیر و داردانل و دریاى مرمره و چند روز بیش‌تر در اسلامبول دلیل کافى و عملى براى کمال رضایت و خشنودى خاطر مقدس ملوکانه از این مسافرت و خوش‌وقتى و مسرت از مصاحبت و دوستى حضرت رئیس جمهورى ترکیه بود (صحیح است ـ صحیح است) و البته جز این هم نمى‌توانست باشد زیرا شباهت کاملى که بین این دو پیشواى معظم و دو داهیه شرق وجود دارد طورى زمینه هر نوع صمیمیت و یگانگى را در طرفین آماده کرده بود که طبیعى‌تر از آنچه واقع شد ممکن نبود به تصور آید (آفرین) همان طور که بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى یک مملکت نامنظم پر آشوبى را از وضع سابق بوضع حاضر رسانیده‌اند (صحیح است ـ صحیح است) و محتاج به عرض بنده در این مجلس محترم نیست حضرت غازى مصطفى کمال پاشا نیز رئیس عالی‌مقامى است که خدمات خیلى برجسته و بزرگ به وطن خود نموده و عشق به وطن و استقلال و فداکارى و جان بازى و پیشرفت به طرف تمدن جدید را خود همیشه سرمشق و پیشرو بوده و با جدیت و شور و شوق پیوسته در پیشرفت این مقصود مقدس می‌کوشند (صحیح است ـ صحیح است) خوشبختانه امروز در مملکت ترکیه عناصر شرافتمند و مبرزى وجود دارند که غالب بلکه تمام آنها از اعضاء مجلس کبیر ملى ترکیه بوده و در هیئت دولت عضویت دارند و فداکارانه با حضرت رئیس جمهور همکارى واقعى و کمک صمیمى می‌نمایند و براى احتراز از طول کلام از ذکر اسامى تمام این عده اشخاص شرافتمند و خادم به وطن به ذکر اسم حضرت عصمت پاشا رئیس‌الوزراء معظم دولت ترکیه اکتفا مى‌کنم ـ این رجل سیاسى که هم سرباز بزرگ و هم دیپلمات قابلى است طورى در خدمت به وطن خود ساعى و جاهد است که از روى کمال استحقاق محبوبیت خاصى در میان توده ملت ترک پیدا نموده و اوصاف شایان تکریم و مزایاى اخلاقى ایشان طوری است که هر بیننده را مجذوب می‌نماید (صحیح است ـ احسنت) اگرچه بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى کرارا در مجالس و محافل مختلفه اظهار فرموده‌اند و مجلس شوراى ملى و دولت هم در موقع خود اظهار تشکر و امتنان نسبت به ملت و دولت ترکیه فرموده‌اند باز هم لازم مى‌دانیم یک بار دیگر رسماً به نام دولت ایران از این همه محبت‌ها و صمیمت‌ها و پذیرایى‌هایی که از طرف دولت معظم ترکیه و ملت عزیز ترکیه نسبت به موکب مقدس ملوکانه به عمل آمد عرض امتنان و تشکر نمایم (آفرین ـ صحیح است) و اما نتایجى که از این مسافرت گرفته شده به نظر بنده فوق‌العاده است زیرا اساس و پایه هر نوع حسن‌تفاهمى که عبارت از اعتماد حقیقى و احترام متقابل و صداقت بى‌ریا و اشتراک منافع بوده باشد بودجه‌ اتم و کامل حاصل گردید و حسن‌پیش‌بینى عاقلانه و اراده محکم و تواناى دو قائد مفخم و دو رئیس معظم دولت همسایه و برادر پایه

+++

سیاست صمیمانه و اطمینان بخش دو مملکت را طورى گذاشته‌اند که در آتیه از هر نوع تزلزل و فتورى مصون و محفوظ خواهد ماند (انشاالله ـ انشاالله) و دو ملت برادر و دوست می‌توانند با نهایت اعتماد و اطمینان به یکدیگر متکى بوده و با خاطرى آسوده و مطمئن در خدمت به وطن خود و نیل به ترقیات بیش‌تر و همچنین به خدمتگزارى به نوع بشر و صلح عالم بکوشند اگر چه اساس همین است که عرض کردم لیکن در مسائل جاریه مربوط به دو مملکت و همچنین در مسائل بین‌المللى نیز تبادل نظر دوستانه بین طرفین به عمل آمد و بى‌نهایت مفتخر و مسرور هستم که در این مجلس مقدس اعلام نمایم که در کلیه مسائل معروضه توافق نظر کامل و حسن تفاهم صمیمانه بین دو طرف موجود بود (احسنت ـ احسنت) و کلیه این مسائل به ما مژده می‌دهد که روابط این دو مملکت داخل دوره جدیدى از صمیمیت و وفادارى نسبت به یکدیگر و برادرى و یگانگى خواهد شد (انشاالله ـ انشاالله) و نتایج حسنه آن متوجه هر دو مملکت و همچنین متوجه به صلح عالم خواهد گردید (آفرین ـ آفرین).

رئیس ـ ما کرارا در ضمن مسافرت اعلیحضرت همایونى نیات و احساسات خویشتن را نسبت به دولت و ملت دوست و همجوار خودمان ترکیه اظهار کرده‌ایم.

و عقیده داریم به آن مرحله از ارتباط و صمیمیت نایل شده‌ایم که اجراى تشریفات و توسل به خطابه و اظهارات خیلى پایین‌تر از آن است که در قلوب ما عبور مى‌کند (صحیح است ـ صحیح است).

بیانات جامع و شایسته وزیر محترم امور خارجه بهترین تعبیرى از احساسات ملت ایران و نیکوترین ترجمه از نیات نمایندگان (صحیح است ـ صحیح است).

5ـ شور ثانى و تصویب لایحه نظارت آب‌هاى ساحلى‏

رئیس ـ خبر کمیسیون داخله راجع ‌به نظارت در آب‌هاى ساحلى‏.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون داخله در جلسه 23 تیر با حضور آقاى وزیر داخله لایحه 16839 دولت راجع به حدود آب‌هاى سرحدى و منطقه نظارت دولت در دریاها را براى شور ثانى مطرح نموده و چون پیشنهادى در موقع شور اول نرسیده بود لذا خبر شور اول تأیید شده و اینک عین مواد پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.

فصل اول حد آبهاى ساحلى و منطقه نظارت‏:

ماده 1 ـ قسمتى از دریا که به فاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمت واقعه در زیر کف دریا و سطح بالاى آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجراى بعضى قوانین و قراردادهاى مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحرى منطقه دیگرى که منطقه نظارت بحرى نامیده مى‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهى داراى حق نظارت است تا مسافت دوازده میل بحرى از حد پست‌ترین جزر و موازى با ساحل امتداد مى‌یابد.

تبصره ـ میل بحرى مساوى با 1852 متر است.

رئیس ـ اشکالى نیست آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

وزیر داخله ـ چون آب‌هاى سرحدى گفته شد و مقصود آب‌هاى ساحلى است باید اصلاح شود چون در مقدمه نوشته است آب‌هاى سرحدى و باید نوشته شود آب‌هاى ساحلى.

رئیس ـ اشکالى که نیست (خیر) ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم ـ راجع ‌به خورها (خلیج‌هاى کوچک) حد آب ساحلى از خط مستقیمى شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحرى تجاوز ننماید واقع خواهد بود.

در مورد بنادر حد آب‌هاى ساحلى از خطى شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌هاى ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.

+++

رئیس ـ در ماده دوم هم نظرى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

ماده سوم ـ هر جزیره متعلق به ایران داراى آب‌هاى ساحلى مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده 1 (قسمت اول) تعیین می‌شود در مورد مجمع‌الجزایر جزایرى که آن را تشکیل مى‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب مى‌شود و مساحت آب‌هاى ساحلى مجمع‌الجزایر از جزایرى محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشد.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد.

فصل دوم ـ شرایط دخول و توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ایران و ترتیبى که براى آنها مقرر است.

ماده 4 ـ کشتى‌هاى جنگى خارجى و تحت‌البحری‌ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بى‌ضرر از آب‌هاى ساحلى ایران را دارند مگر این که کشتى‌ها مزبور متعلق به دولت متجارب باشد در این صورت مقررات مملکتى و بین‌المللى که براى ایام جنگ و احترام بی‌طرفى منظور است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

شرایط عبور کشتى‌هاى جنگى که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم.‏

ماده 5 ـ شرایط توقف کشتى‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ساحلى ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوص معین خواهد شد کشتى‌هاى مزبوره باید در آب‌هایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6 ـ دولت می‌تواند عبور یا توقف کشتى‌هاى جنگى خارجى را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضى از بنادر و یا قسمت‌هایى از آب‌هاى ساحلى ممنوع بدارد بنادر و قسمت‌هاى مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده مى‌شود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده ششم قیام نمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم.‏

ماده 7 ـ کشتى‌هاى جنگى خارجى به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکى معاف بوده و فقط براى مال‌التجاره‌هایی که از کشتى‌هاى مزبوره براى مصرف به ساحل وارد می‌شود حقوق گمرکى دریافت خواهد شد کشتى‌هاى مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندرى و عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.

رئیس ـ اشکالى نیست (خیر) موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم.

ماده 8 ـ رسیدگى و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتى‌هاى جنگى خارجى واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانى خارج است حکم اعدام اشخاصى که به وسیله مقامات خارجى صادر شده باشد نمی‌تواند در آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت بحرى ایران به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقاى مؤید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ در ماده 6 و 7 این عبارت تصریح شده است که با معامله متقابله کشتى‌ها از عوارض گمرکى یا ساحلى معاف باشند در ماده چهار هم به عقیده بنده این شرط لازم است مگر این که توضیح بفرمایند که این شرط درش هست چون اگر بنا شد که شرط معامله متقابله در این ماده نباشد که چیز خوبى نیست پس می‌بایستى توضیح بفرمایند که تمام اینها بر طبق معامله متقابله است.‏

وزیر داخله ـ مطابق اصول بین‌المللى در مواقع عادى کشتى‌ها به طور عبور بى‌ضرر حق دارند عبور کنند در اینجا هم هیچ ضررى وارد نخواهد آمد ملاحظه شده است.

رئیس ـ دیگر مخالفى نیست؟ (خیر) اینجا معافیت‌هاى گمرکى و تخفیفات گمرکى هست باید با ورقه رأى بگیریم آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 87 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 92 نفر به اکثریت 87 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دشتی - عراقی - طهرانچی - امیر تیمور - طالش خان - صفاری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - نواب یزدی - دکتر شیخ - دربانی - اسدی - سلطانی شیخ‌ الاسلامی - محسن خان قراگزلو - منصف - افخفی - مسعودی خراسانی - میرزایی - نوبخت - علوی سبزواری - میرزا یانس - اعتبار - سید کاظم یزدی - رهبری - کاشف - خواجوی - دکتر امیر اعلم - ناصری - دکتر ملک‌زاده - کمالی - دکتر قزل ایاغ - جمشیدی - اسکندری - طهرانی - هدایت - دادور - بیات ماکو - میرزا موسی خان مرآت - بیات - پارسا - شاهرودی - حاج غلام‌حسین ملک - نیک‌پور - دکتر طاهری - مرآت اسفندیاری - مؤید قوامی - میدهی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ثقة‌الاسلامی - دکتر لقمان - مؤید احمدی - شیرازی - امامی - حمزه تاش - روحی - دبستانی - پناهی - حبیبی - سید محمدتقی طباطبایی بروجردی - حیدری - سهراب خان ساکینیان - بختیار - ملک‌زاده آملی - تربیت - فرشی - بنکدار - دهستانی - رهنما - امیر ابراهیمی - مقدم - فتوحی - آقا رضا مهدوی - اورنگ - مولوی - مخبر فرهمند - طباطبایی دیبا - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - فزونی .

6ـ شور و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت پست و تلگراف

رئیس ـ لایحه پیشنهادى آقاى وزیر پست و تلگراف مطرح است قرائت می‌شود.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى:

نظر به این که امانات تراتزیتى در خاک ایران رو به ازدیاد گذارده و براى پرداخت کرایه مداخله امانات مذکور اعتبار مکفى در بودجه سال 1313 منظور نگردیده است و از طرفى حمل امانات مزبوره و عواید پستى هذه‌السنه را ترقى داده ماده واحده ذیل را تقدیم و تقاضاى تصویب مى‌نماید.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ ششصد هزار ریال به عایدات پستى سال 1313 و مبلغ ششصد هزار ریال به بودجه مخارج سال 1313 (اعتبار حمل و نقل و اضافه بار پستى و رسوم گمرکى و حق‌العمل فروش تمبر و حمالى) اضافه نماید.

با افزایش فوق جمع پیش‌بینى عایدات و بودجه مخارج وزارت پست و تلگراف در سال 1313 به طریق ذیل خواهد بود.

عایدات 18711000 ریال‏

مخارج 23279490 ریال‏

رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفى نیست) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا محلى که براى این اعتبار معین شده از اضافات عایدات است بنده می‌خواستم آقاى وزیر پست و تلگراف توضیحى بدهند که این اضافه عایدات از کجا ناشى شده است چون موقعى که بودجه کل مملکتى را آوردند عایدات آن پیش‌بینى شده است حالا

+++

توضیح بفرمایند که این اضافه عایدات را از کجا پیش‌بینى کرده‌اند.

وزیر پست و تلگراف ـ موضوع این لایحه همین طور که ملاحظه فرمودید ترانزیت‌هاى داخلى است که از داخل مملکت رد می‌شود و خود قضیه هم تصور می‌کنم که آن قدر منافع و محسنات مادى و معنوى دارد که محتاج نباشد بنده توضیح زیادى بدهم اما این که سؤال فرمودند که از کدام محل است از محل خودش است یعنى از خود این محل عایداتش بیرون می‌آید نهایت این است که ما به موجب قانون بودجه آن را می‌توانیم بگیریم ولى اگر اضافه خرجى پیش آمد کرد نمی‌توانیم بکنیم و اجازه خاصى لازم دارد در موقعى هم که بودجه هزار و سیصد و سیزده می‌گذشت البته پیش‌بینى این کار مشکل بود یعنى نمی‌دانستیم چه قدر باید در بودجه پیش‌بینى شود و مبناى این کار بسته به زیادى و کمی خودش است هر قدر زیادتر بشود البته عایداتش بیشتر می‌شود و مخارج هم به همان تناسب زیادتر خواهد شد در آن موقع هم ما نمى‌توانستیم پیش‌بینى کنیم که چقدر مخارج پیدا مى‌کند و یا از حیث عایدى چه قدر است که هم در جمع بگذاریم و هم در خرج و حالا با این ترتیب هم در قسمت خرج گذاشتیم و هم در جمع و بنابراین موازنه و تعادلى پیدا مى‌کند و هر دو طرف یکى است.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود اضافه شود در سطر آخر و معادل این مبلغ بر بودجه کل مملکتى جمعاً و خرجاً اضافه می‌شود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ چون بودجه کل مملکتى را جمعاً و خرجاً مجلس رأى داده هم از حیث جمع و هم از حیث خرج البته این اعتبارى را که از عوائد خودشان خواسته‌اند کار بسیار مفیدى است زیرا که موجب توسعه ترانزیت است و از عوائد خود اداره پست است براى مخارج پست لیکن چون همین طور که در خود جمع و خرج بودجه وزارت پست و تلگراف تغییر پیدا مى‌شود و هم بر جمع اضافه می‌شود هم بر خرجش که اینجا در این لایحه هم تصریح شده است باید یک تذکرى هم در این موضوع داده شود که همین مبلغ هم بر جمع و خرج بودجه کلى مملکتى اضافه می‌شود.

وزیر پست و تلگراف ـ بلى صحیح است. همین طور است بنده هم موافقم.‏

رئیس ـ رأى گرفته می‌شود به لایحه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده هشتاد و چهار ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صد نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : افسر - رهنما - کمالی - محیط لاریجانی - دربانی - دکتر بهرامی - لیقوانی - مجد ضیائی - دکتر ملک‌زاده - دبیر سهرابی - دکتر طاهری - حاج غلام‌حسین ملک - افشار میرزا یانس - دکتر سنگ - میدهی - شاهرودی - نیک‌پور - اعتبار - طالش خان - بیات ماکو - بختیار - صفاری - میرزا موسی خان مرآت - ثقة الاسلامی - بنکدار - حسنعلی - میرزا دولتشاهی - ارکانی - مولوی - دکتر ضیاء - معتصم سنگ - ایزدی - پورسرتیپ - بوبخت - پناهی - ناصری - سید کاظم یزدی - مخبر فرهمند - کفائی - فزونی - نواب یزدی - پارسا - طهرانچی - لاریجانی - عراقی - مقدم - فتوحی - طباطبایی دیبا - امیر ابراهیمی - دهستانی - سهراب خان ساگینیان - منصف - مؤید احمدی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - رهبری - حبیبی - اسدی - شیرازی - میرزایی - خواجوی - کاشف - دکتر شیخ - سلطانی شیخ الاسلامی - حمزه تاش - افخمی - دکتر لقمان - دبستانی - علوی سبزواری - مرآت اسفندیاری - مؤید قوامی - مسعودی خراسانی - امامی - دکتر امیراعلم - روحی - شریفی - آقا رضا مهدوی - دکتر قزل ایاغ - دشتی - دکتر سمیعی - هدایت - دادور - حیدری - ملک‌زاده آملی - امیر تیمور .

7ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر مهندس سوئدى

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع ‌به استخدام دو نفر مهندس سوئدى جهت تصدى امور جریه.

کمیسیون بودجه لایحه نمره 5113 وزارت طرق راجع ‌به استخدام دو نفر مهندس سوئدى را جهت تصدى

+++

قسمت جریه و کارخانه‌جات تعمیر راه‌آهن مطرح و بالاخره با ماده واحده پیشنهادى موافقت اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس می‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه نمره 5113 دولت را راجع ‌به استخدام دو نفر از اتباع سوئد براى تصدى قسمت جریه و کارخانه‌جات تعمیر راه‌آهن مطرح نموده و استخدام مهندسین مزبور را از نقطه‌نظر ملیت تصویب و اینک خبر آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت در این خصوص:

ماده واحده ـ به وزارت طرق اجازه داده می‌شود دو نفر مهندس سوئدى براى تصدى قسمت جریه و کارخانه‌جات تعمیر راه‌آهن شمال و جنوب با شرایط ذیل استخدام نماید.

1ـ حقوق هر یک از مهندسین مزبور از قرار ماهى پنج هزار ریال است که نصف باسعار و نصف به ریال پرداخته می‌شود.

2ـ مدت استخدام آنها دو سال لیکن براى هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد در انقضاى سال اول می‌باشد.

3ـ براى هر یک سال خدمت یک ماه مرخصى با استفاده حقوق اعطاء خواهد شد.

4ـ به هر یک از مهندسین مزبور معادل 3500 ریال براى خرج مسافرت از اروپا به ایران و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت براى معاودت پرداخته خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ ظاهراً به نظرم مى‌آید در کمیسیون بودجه هم بنده عرض کردم اینجا مدت استخدام دو سال است ولى اولش معلوم نیست که از چه تاریخى است و در کنترات‌ها بنده عقیده‌ام این است که باید اول و آخرشان معین باشد.

مخبر (دکتر طاهرى) ـ همین طور که آقاى دیبا تذکر دادند صحیح است و اگر موافق هستند نوشته شود از تاریخ ورود به طهران به علاوه در قسمت آخر به عنوان فقره پنج باید اضافه شود.

سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود. این را هم اضافه بفرمایند (صحیح است).

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) رأى می‌گیریم با افزایش جمله که آقاى مخبر پیشنهاد کردند آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده هفتاد و هفت ورقه سفید شمرده شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صدور دو نفر به اکثریت 77 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مجد ضیائی - امیر تیمور - دبیر سهرابی - سلطانی شیخ الاسلامی - سید کاظم یزدی - دکتر ملک‌زاده - دربانی - افشار - اعتبار - میرزایی - کمالی - مولوی - مقدم - افسر - طباطبایی دیبا - امیر ابراهیمی - عراقی - دهستانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - محسن آقا مهدوی - مؤید قوامی - اورنگ - آقا رضا مهدوی - آقا سید محمدتقی بروجردی - رهنما حمزه تاش - شریفی - میرزا یانس - خواجوی - حاج محمدرضا بهبهانی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - میرزا محمد خان وکیل - دکتر شیخ - دبستانی - شیرازی - حیدری - علوی سبزواری - دکتر ضیاء - طاهری - دکتر ادهم - نواب یزدی - منصف - مؤید احمدی - دکتر بهرامی - لاریجانی - ثقة الاسلامی - کفائی - دکتر سمیعی - هدایت - حبیبی - بختیار - بیات ماکو - طالش خان - صفاری - معتصم سنگ - فزونی - دادور - مژدهی - اسکندری - دکتر قزل ایاغ - مخبر فرهمند - حاج غلام‌حسین ملک - پارسا - مرآت اسفندیاری - میرزا موسی خان مرآت - سهراب خان ساگینیان - نیک‌پور - امامی - دکتر امیراعلم - دکتر سنگ - مسعودی خراسانی - پناهی - نوبخت - رهبری - کاشف - فتوحی - محیط لاریجانی .

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 31 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح عدلیه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

تعیین حدود آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت‏

فصل اول ـ حد آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت‏

ماده 1 ـ قسمتى که از دریا که به فاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌هاى واقعه در زیر کف دریا و سطح بالاى آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجراى بعضى قوانین و قراردادهاى مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحرى منطقه دیگرى که منطقه نظارت بحرى نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهى داراى حق نظارت است تا مسافت دوازده میل بحرى از حد پست‌ترین جزر و موازى با ساحل امتداد مییابد.

تبصره ـ میل بحرى مساوى با 1852 متر است.

ماده 2 ـ راجع ‌به خورها (خلیج‌هاى کوچک) حد آب ساحلى از خط مستقیمى شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آب به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحرى متجاوز باشد خط آب‌هاى ساحلى در نزدیک‌ترین قمست اتصال خلیج به دریا که عرض آن از ده میل بحرى تجاوز ننماید واقع خواهد بود.

در مورد بنادر حد آب‌هاى ساحلى از خطى شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌هاى ثبت بندر در دریا واقع شده باشد.

ماده 3 ـ هر جزیره متعلق به ایران داراى آب‌هاى ساحلى مخصوص بخود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده 1 (قسمت اول) تعیین می‌شود در مورد مجمع‌الجزایر جزایرى که آن را تشکیل مى‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب می‌شود و مساحت آب‌هاى ساحلى مجمع‌الجزایر از جزایرى محسوب مى‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.

فصل دوم ـ شرایط دخول و توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ایران و ترتیبى که براى آنها مقرر است.‏

ماده 4 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى و تحت‌البحرى‌ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بى‌ضرر از آب‌هاى ساحلى ایران را دارند مگر این که کشتی‌هاى مزبور متعلق بدول متحارب باشد در این صورت مقررات مملکتى و بین‌المللى که براى ایام جنگ و احترام بى‌طرفى منظور است به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

شرایط عبور کشتی‌هاى جنگى که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوصى معین خواهد شد.

ماده 5 ـ شرایط توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ساحلى ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوصى معین خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره باید در آب‌هایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

ماده 6 ـ دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتی‌هاى خارجى را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضى از بنادر و یا قسمت‌هایى از آب‌هاى ساحلى ممنوع بدارد بنادر و قسمت‌هاى مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.

ماده 7 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکى معاف بوده و فقط براى مال‌التجاره‌هایی که از کشتی‌هاى مزبوره براى مصرف به ساحل وارد می‌شود حقوق گمرکى دریافت خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.

ماده 8 ـ رسیدگى و تعقیب جنحه و جنایاتى که در کشتی‌هاى جنگى خارجى واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانى خارج است حکم اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجى صادر شده باشد نمی‌تواند در آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت بحرى ایران به موقع اجرا گذاشته شود.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اضافه ششصد هزار ریال بر عایدات و مخارج سال 1313 وزارت پست و تلگراف.‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است مبلغ ششصد هزار ریال به عایدات پستى سال 1313 و مبلغ ششصد هزار ریال به بودجه مخارج سال 1313 وزارت پست و تلگراف و تلفن ماده 23 (اعتبار حمل و نقل و اضافه بار پستى و رسوم گمرکى و حق‌العمل فروش تمبر و

+++

حملى) اضافه نماید با افزایش فوق پیش‌بینى عایدات و بودجه مخارج وزارت پست و تلگراف در سال 1313 به طریق ذیل خواهد بود. و معادل این مبلغ بر بودجه کل مملکتى جمعاً و خرجاً اضافه می‌شود.

عایدات مخارج‏

18711000 ریال 23279490 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدى براى تصدى کارخانه‌جات تعمیر راه‌آهن‏

ماده واحده ـ به وزارت طرق اجازه داده می‌شود دو نفر مهندس سوئدى براى تصدى قسمت و کارخانه‌جات تعمیر راه‌آهن شمال و جنوب با شرایط ذیل استخدام نمایند.

1ـ حقوق هر یک از مهندسین مزبور از قرار ماهى پنج هزار ریال است که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته می‌شود.

2ـ مدت استخدام آنها از تاریخ ورود به طهران دو سال لیکن براى هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد در انقضاى سال اول می‌باشد.

3ـ براى هر یک سال خدمت یک ماه مرخصى با استفاده حقوق اعطاء خواهد شد.

4ـ به هر یک از مهندسین مزبور معادل سه هزار و پانصد ریال براى خرج مسافرت از اروپا به ایران و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت براى معاودت پرداخته خواهد شد.

5ـ سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293458!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)