کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 91 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 17 اَمردادماه 1327  

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت مجلس

2-‌‌بیانات‌قبل‌از دستور آقایان دکترشفق،اردلان،آشتیانی‌زاده،حائری‌زاده

3- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

 مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 91

 

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 17 اَمردادماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت مجلس

2-‌‌بیانات‌قبل‌از دستور آقایان دکترشفق،اردلان،آشتیانی‌زاده،حائری‌زاده

3- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

 1- قرائت صورت مجلس صورت مجلس جلسه قبل را آقاى دادور (منشى) به شرح زیر قرائت کردند یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز یکشنبه سوم مرداد مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غائبین با‌اجازه- آقایان:

عزت الله بیات- حسین مکى- سلطان‌العلما- معین‌زاده- عبدالله وثوق- اورنگ- محمد ذوالفقارى- احمد اخوان- ناصر ذوالفقارى- عباس نراقى- فرج الله آصف- مسعود ثابتى- شهاب خسروانى- حاج امین.

غائبین بى‌اجازه- آقایان:

محمد‌حسین صولت قشقایى- اسمعیل ظفرى- محمد على دادور- علی‌محمد غضنفرى- غلامرضا فولادوند- ابوالفضل تولیت- على اقبال- محمد‌على مسعودى- امیر تیمور- حسین وکیل- محمد‌تقى بهار- اسدالله بامقانى- دکتر مصباح‌زاده- دکتر مجتهدى- منوچهر گلبادى- مرتضى شریف‌زاده- محمد عباسى- فتحعلى افشار- دکتر ابوالحسن ملکى- صفا امامى- مهدى با تمانقلیج. دیرآمدگان با اجازه- آقایان: دکتر بقایی- کشاورز صدر- سلطانى- دکتر طبا- امامى اهرى‏

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان:

مهدى ارباب- دکتر اعتبار- منصف- آقا خان بختیار- ناصرى اسلامى- دکتر امینى- یمین اسفندیارى- مشایخى- بوداغیان- اسدى- مکرم- صاحب‌دیوانى- دکتر دفترى- کهبد.

 پس از یک ربع ساعت آقاى رئیس جلسه را ترک گفتند و آقاى امیرحسین ایلخان ظفر بختیار

نایب رئیس به جاى ایشان قرار گرفتند و آقاى قبادیان از مشاجره بین خود و آقاى آزاد در جلسه گذشته اظهار تأسف نمودند.

آقاى کهبد راجع بارز ماشین‌های کشاورزى و موضوع غله و آقاى شریعت‌زاده در باب لزوم رعایت مفاهیم و معانى نظامنامه و ترتیب جمع آورى غله توضیح و تذکرى دادند. آقاى دکتر متین دفترى عین سؤال خود را در باب عهدنامه ایران و عراق مربوط به اصلاح امور سرحدى و منافع مشترک بحرپیمایی و دخالت مأمورین ایران در اداره شط‌العرب قرائت و از تأخیر انعقاد قرارداد و اجراى آن اعتراض نمودند همچنین سؤال دیگر خود را از وزارت امور خارجه راجع به جوانان آذربایجانى که براى تحصیل به بادکوبه اعزام شده‌اند و خانواده ایشان مدتى است از آن‌ها اطلاعاتى ندارند قرائت کردند.

آقاى وزیر امورخارجه با ذکر سوابق و سوانح تاریخى اختلاف سرحدى بین ایران و عثمانى و دولت عراق گفتند در 1313 قرار‌دادى مبادله گردید که پیشامد جنگ بین‌المللى و وقایع شهریور اجراى آن را به تأخیر انداخت ودرباب دو دسته دانشجویانى که به خاک شوروى رفته‌اند گفتند از دسته اول فقط 14 نفر مراجعت نکرده‌اند و از دسته دوم که در سال 25 از طرف دموکرا تها آذربایجان و کردستان اعزام شده‌اند قریب 120 نفر مراجعت کرده‌اند. وزارت خارجه براى معاودت بقیه اقدام لازم نموده و مراقبت مستقیم خواهد داشت.

+++

 پیشنهاد آقایان ساعد، ممقانى، اسکندرى، واد گنجه و چند نفر دیگر از نمایندگان راجع به لایحه عفو عمومى قرائت گردید و آقاى ساعد توضیحاتى در تشریح منظور پیشنهاد دهندگان دادند که مسببین اصلى و آنها که از خاک ایران خارج شده‌اند مشمول این قانون نبوده و عفو ایشان موکول به تصویب مجلس باشد آقایان مخبر کمیسیون و وزیر دادگسترى موافقت نمودند.

آقایان اردلان پیشنهاد کردند که هیئت مورد اعتمادى براى رسیدگى به تعدیات مأمورین دولت نسبت به اهالى آذربایجان اعزام و گزارش عمل ایشان به مجلس تقدیم شود. آقاى نبوى گفتند مأمورین متعدى برطبق قوانین در تمام مملکت باید تعقیب شوند و رسیدگى در یک استان کافى نیست. آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى نیز نظریه ایشان را تأیید کردند. بیست دقیقه قبل از ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه هفدهم اَمرداد موکول و دستور لایحه عفو عمومى مقرر گردید.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى آشتیانى‌زاده.

آشتیانى‌زاده- قبل از مسافرت اعلیحضرت همایونى آقاى رئیس‌الوزرا اینجا یک سطر قرائت کردند و با این که عده‌ای از نمایندگان مجلس اجازه صحبت خواسته بودند آقاى رئیس مجلس را غفلتاً تعطیل کردند بنده پس از خاتمه جلسه گذشته مجلس در خارج شنیدم که مجلس براى 15 روز تعطیل شده بعد یکى از از وکلا که سمت پیش کسوتى اینجا دارند در خارج به بنده گفت که آقاى رئیس با چند نفر از ما مذاکره کرده و مشورت کردند این طور صلاح دانستند که مجلس تعطیل شود ما هم قبول کردیم بنده نمی‌توانم بفهمم که در یک مجلس که تمام اعضاء ....

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده این اعتراض به صورت مجلس نیست اگر اعتراض دارید بفرمایید

آشتیانى‌زاده- بنده اعتراض به تعطیل مجلس دارم.

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست، شما بفرمایید جایتان من بعدش اجازه می‌دهم.

آشتیانى‌زاده- باید این در مجلس مطرح شود و رویش هم بحث شود شما حق ندارید مشروطیت را تعطیل کنید. بایستى رأى گرفته شود در این موضوع‏...

رئیس- دیگر کسى نسبت به صورت مجلس اعتراضى ندارد؟

آشتیانى‌زاده- آقا باید به این موضوع رأى بگیرید.

رئیس- بنشینید آقا.

 آشتیانى‌زاده- موضوع را مطرح می‌کنند بعد برمی‌خیزند این که وضع نمی‌شود، این پارلمان نیست این گروهان نظامى است.

 رئیس- دیگر اعتراضى به صورت مجلس نیست؟

 مکى- از این اعتراضات زیاد هست ولى اجازه نمی‌دهند و نمی‌گذارند کسى بگوید.

رئیس- مطابق نظامنامه باید نسبت به صورت مجلس باشد.

مکى- نسبت به جلسه گذشته است.

رئیس- در جلسه گذشته که بنده نبودم آقاى ایلخان بودند. آقاى اسکندرى.

عباس اسکندرى- در صورت جلسه قید شده است که پیشنهادى به امضای آقایان گنجه‌ای و اسکندرى و آقاى ساعد داده شد و توضیحى داده شد نظر به این که امضاء کننده آقاى امیر نصرت اسکندرى هستند تمنى می‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر اعتراضى نیست؟

ایلخان- بنده اعتراض دارم.

رئیس- پس خواهش می‌کنم نسبت به صورت مجلس بفرمایید.

ایلخان- چون در جلسه گذشته بنده مجلس را اداره می‌کردم جواب ایشان را می‌خواهم بدهم این مطلب بنده راجع به جواب آقاى آشتیانى‌زاده است.

رئیس- اجازه بدهید او مطلبش را بگوید بعد هم شما بفرمایید. عده هم براى تصویب صورت مجلس کافى نیست دیگر اعتراضى نیست؟ ..

 (گفته شد- خیر) بعداً تصویب می‌شود. آقاى مکرم نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟ ..

مکرم- بنده را جزء دیرآمدگان بدون اجازه نوشته بودند در صورتى که این طور نبوده خواهش می‌کنم بفرمایید اصلاح بشود.

رئیس- اصلاح می‌شود. سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. آقاى دکتر شفق، آقاى اردلان، آقاى دکتر عبده، اگر اجازه می‌فرمایید آشتیانى‌زاده مطالبشان را بفرمایند.

اردلان- آقاى رئیس اجازه بفرمایید استیضاح بنده قرائت شود.

رئیس- آن جزء ذستور است وارد دستور که شدیم استیضاح هم قرائت می‌شود آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند بفرمایید آقاى دکتر شفق‏

2- بیانات قبل از دستور آقایان دکتر شفق، اردلان، آشتیانى‌زاده، حائرى‌زاده

 دکتر شفق- بنده چندین جلسه است که به موجب قراری که در کمیسیون خارجه هم داده شده بود مصمم بودم چند کلمه‌ای راجع به جریان و اوضاع سیاسى که در عالم روى می‌دهد از لحاظ تماسى که این اوضاع با ملت ایران و منافع ملت ایران دارد دو سه کلمه عرض بکنم چنانکه آقایان محترم خوب می‌دانند اوضاع عالم در ظرف این چند هفته اخیر به حدی مشوش شده است که اسباب نگرانى ملت‌های دنیا است و ما هم که عضو منظومه ملل عالم هستیم البته ما هم در این باب بى نهایت نگران هستیم و افکار ما از این لحاظ به نهایت درجه مضطرب است یکى از مراکز جهان که امروز از لحاظ سیاست عالم به نهایت درجه حساس است برلین است، ملت‌های کوچک دنیا تمام ملت‌های دنیا انتظارشان این بود که بعد از جنگ دوم و بعد از انعقاد انجمن ملل متفق و به وجود آمدن منشور ملل متحد مبانى صلح ملل استوار گردد و اهل جهان ازمزایاى صلح استفاده کنند وجنگ چنانکه پیشوایان جنگ و رؤساى ممالک بزرگ وعده داده بودند از صفحه جهان معدوم گردد ولى با کمال تأسف می‌بینیم که منافع اختصاصى ممالک و حرص‌ها و هوس‌های سیاسى هر روز وسایلى بر می‌انگیزد که صلح جهان به خطر می‌افتد. در این گیرودار یک نقطه دیگر هم در عالم هست که ایرانی‌ها را به خصوص از این لحاظ نگران می‌دارد و ملت ایران حق دارد در این موقع نگرانى و تألم خاطر خودش اظهار دارد و آن عبارت از وقایعى است که در فلسطین روى می‌دهد (صحیح است) چنانکه همه‌مان می‌دانیم مدتى است که در فلسطین بین عرب و یهود یک اختلافات سیاسى پیش آمده است چیزى که اسباب نهایت تأسف است این است که مبدأ این اختلافات سیاسى در فلسطین به واسطه ترور و وسائل غیر مشروع و تحریکات شروع گردیده است در امور سیاسى و احقاق حق ملل تحریکات و ترور و استفاده از وسائل نامشروع و خلاف قانون بدیهى است که نمی‌تواند مطلوب و مقبول واقع شود.

حداقل پنجاه میلیون عرب و بنا به عقیده بعضى بلکه بیشتر 60 هفتاد میلیون عرب در این سرزمین از بدو تاریخ تا امروز ساکن بوده و اینجا سرزمینى بوده است که دولت عرب و حکومت اسلامى در آنجا برپا بوده است و این‌ها راجع به یک مسئله سیاسى با عده‌ای از یهود طرف شده‌اند و با کمال تأسف اوضاع و تحریکات و پیش آمدها طورى شده است که حقیقة و حقاً بر خلاف عدالت بین‌المللى و بر‌خلاف انتظار ملت ایرانست در همین روزها که الان ما اینجا جمع می‌شویم در حدود 200 هزار نفر متواریان و پناهندگان عرب در صحراهاى سوزان فلسطین بدون سرپرست وبدون ملجا و مسکن و غذا حیران مانده‌اند (صحیح است) آب خوردن براى این دویست یا سیصد هزار نفر گاهى در تانک‌های نفت از هفت هشت میل به آنها می‌رسد (صحیح است) آن هم گاهى نمی‌رسد این مردم نان براى خوردن ندارند به موجب اخبار دیروز حصبه شدیدى شروع گردیده است و این دویست سیصد هزار نفر مستقیماً معروض خطر از بین رفتن هستند ملت ایران در قبال چنین پیشامدى نمی‌تواند خونسرد و لاقید و تماشاگر باشد انتظار ملت ایران از دولت‌ها و ملت‌هاى بزرگ که اساس عدل بین‌الملل و حقانیت را خواسته‌اند درجگان احیاء و استوار کنند این است که در چنین پیشامدهایی که خود میزان و ملاکى است براى این که ببینیم ملل متحد در اجراى عدالت بین‌المللى چه اقداماتى می‌توانند بکنند ما ایرانی‌ها هم با ملت یهود یک خصومت و دشمنى خاصى نداریم بلکه برعکس ما با ملت یهودسوابق تاریخى داریم بزرگ‌ترین شاهد رأفت و محبت ملت ایران نسبت به ملت یهود خود کتاب مقدس آن‌ها کتاب تورات است الان هم ما نسبت به حقوق ملل در ضمن آن‌ها ملت یهود هیچگونه تعرضى و اعتراضى که خلاف حق و حقانیت باشد نداریم ولى موضوعى که هست حدود 50 میلیون عرب که قسمت اعظم آن‌ها هم کیش و هم دین ما هستند و امروز معروض خطرهاى سیاسى و خطرهاى اقتصادى و نظایر آن هستند نسبت به اینها بدیهى است که ما نمی‌توانیم بى‌قید باشیم و کسى هم این انتظار را از ما ندارد (مکى- بفرمایید تفنگ‌های به رنوی ایران دست یهودی‌ها از کجا آمده؟) از اخبار عجیبى که به گوش ما رسیده به قول ایشان حتى در دست یهود یک چند تا تفنگ به رنو هم پیدا شده است و این اسباب حیرت است که این تفنگ‌ها که

+++

 مارک ایران دارد چطور شده است و به چه ترتیب به آنجا رسیده است بنده چندى قبل با آقاى وزیر امور خارجه صحبت کردم به موجب اطلاعى که از جراید مصرى پیدا کرده بودم و بعد در یک مجلسى از یکى از سفراى اسلامى هم این خبر را شنیده‌ام و از آن موقع تا به حال وزارت امور خارجه با کمال دقت این موضوع را تعقیب می‌کند تا ببینیم این شایع واقعا واقع شده و ببینیم این اسلحه از راه قاچاق شاید به توسط خود عوامل این نهضت انقلابى یهود و یا به هر وسیله‌ای هست به کشور آن‌ها رفته است یا این اسلحه از خارج رفته است (صحیح است) این قسمت‌ها را باید تحقیق کنیم و من یقین دارم آقایان هم با بنده هم عقیده هستند که من تصور نمی‌کنم که یک ایرانى مسلمان یک قبضه تفنگ، یک اسلحه سرد یا گرم به دست یک عده‌اى که بر ضد عرب و اسلامیان می‌جنگند بدهد (صحیح است) (عباس مسعودى- مسلماً از ایران نرفته است) البته می‌دانیم چون ایشان مطرح کردند این موضوع را، بعد از شهریور 20 یک مقدار زیادى اسلحه ایران دست اشخاص غیر مسئول افتاد و از کجا معلوم که این اشخاص غیرمسئول یک عده‌شان اساساً ایرانى بوده باشند و به وسیله پول و دسایس دیگر این اسلحه را از حدود ما خارج کرده‌اند. (عباس مسعودى- براى متفقین صد هزار تفنگ به رنو ساختند) یک مقدار مهمى اسلحه ما را براى خود متفقین ساختند چون کارخانه تهران بود البته روى این اسلحه مارک کارخانه‌جات تهران بود، به هر صورت بنده در خاتمه عرایضم می‌خواهم عرض کنم که ملت ایران با دقت تمام با توجه و مراقبت تمام این مراقب اوضاع فلسطین هست و خواهد بود (صحیح است) و منافع اساسى و حیاتى 50 میلیون عرب را چنانکه احساسات تمام عالم اسلام هست ملت ایران در نظر خواهد داشت (صحیح است) و امیدوارى ما این است که مراجع بین‌المللى و به خصوص اعضاى شوراى امنیت و دولت‌هاى قوى که ضامن صلح عالم هستند از عدالت، عدالت بین‌المللى و حفظ حقوق ملل اعم از این که یک ملت ضعیف یا یک ملتى قوى باشد غفلت نخواهند کرد و تحریکات و فتنه و فساد و تزویر را که د‌ر عالم دارد رواج پیدا می‌کند تا آنجا که بتوانند جلوگیرى خواهند کرد (صحیح است)

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده.

 اردلان- آقا نوبت بنده است.

رئیس- پس آقاى آشتیانى‌زاده اجازه بدهید اول آقاى اردلان صحبت کند. اول ایشان بودند بعد شما، آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان- بنده از آقایان نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم به قدر یک ربع ساعت راجع به قانون مالیات‌های مستقیم که گزارش آن از طرف کمیسیون قوانین دارایى به مجلس تقدیم شده توضیحاتى بدهم چون مخبر کمیسیون هم هستم و در حدود 40 نفر هم یک طرحى را امضاء کرده‌ایم و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى نمودیم که این گزارش کمیسیون را به طور موقت دولت اجرا کند تا این که مجلس شوراى ملى شور اول و شور دوم این قانون را تمام کند، چون فعلا الان 5 ماه از سال می‌گذرد و دولت هیچگونه قانونى براى وصول مالیات ندارد (صحیح است) و براى هزینه لازم هم دولت نمی‌تواند کارش را لنگ بکند، مجبور است که بگیرد و هزینه لازم را بپردازد و بنا‌بر‌‌این اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند که این قانونى که پس از 4 ماه زحمت متوالى و جلسات بسیار طولانى تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى شده و آقایان تصدیق خواهند فرمود که مفید است، از تصویب مجلس بگذرد، و همه آقایان هم قطعاً حاضر خواهند بود و با یک قیام و قعود رأى خواهند داد و ما از این قسمت راحت خواهیم شد و اجازه عرایض قبل از دستور بنده براى عرض این مطلب بود در ظرف این چهار ماهی که ما در کمیسیون قوانین دارایی بودیم و بنده باید در اینجا عرض کنم که آقایان رؤساى این کمیسیون، آقاى یمین اسفندیارى و مخصوصاً آقاى امیر نصرت اسکندرى که با این که تب داشتند در تمام جلسات ساعت‌های متوالى می‌آمدند می‌نشستند، زحمت زیادى کشیدند. ما دانه دانه مؤدیان مالیاتى را به کمیسیون قوانین دارایی احضار کردیم و با آن‌ها صحبت کردیم و این قانونى که حالا تقدیم مجلس شوراى ملى شده با مطالعه بسیار دقیق تهیه شده و براى این که با مقتضیات مملکت وفق بدهد این قانون قابل اجرا و مفید است، ما در کمیسیون قوانین دارایی تشخیص دادیم که بهترین قانونى که در مملکت ایران بشود اجرا کرد آن قانونى است که در آن تماس مردم با دولت کم باشد، قبلًا عرض کردم آقاى یمین اسفندیارى یک روز ناهار از منزلشان آوردند اینجا و ما نشستیم کار کردیم (مکى- رشوه دادند) و این قانون را گذراندیم اگر ما یک قانونى در مملکت براى مالیات وضع کنیم که هزینه مملکت را از درآمد عمومى مملکت تأمین بکند و از طرف دیگر مأمورین دولت هم تماسى با مردم نداشته باشند گمان می‌کنم بهترین قانون‌ها است و در تمام این قانون آقایان نمایندگان محترم اگر توجه بفرمایند این اصل رعایت شده است آن وقت بنده در گزارشى که به آقایان نمایندگان محترم تقدیم کردم کوشش کردم که یک قدرى مفصل‌تر تقدیم کنم آن گزارش را به جاى این که آقایان فرصت بکنند که تمام مواد قانون را مطالعه بفرمایید اگر همان گزارش را مطالعه بفرمایند براى آقایان روشن خواهد شد که نظر کمیسیون قوانین دارایی چه بوده؟ در جلسه اسبق مجلس شوراى ملى قانونى از مجلس گذشت آقاى رئیس دولت تقاضا کردند و جزء لایحه یکدوازدهم یک قانونى گذشت به نام مازاد غله در صورتی که نظر کمیسیون قوانین دارایی غیر از آن بود که در آن قانون ان روز گذشت و بنده آن روز با این که مخبر کمیسیون بودم هر چه اصرار کردم که به بنده اجازه بدهند که لااقل توضیحى عرض بکنم اجازه داده نشد، از منشی‌ها هم یک نفر بیشتر نبود و نمی‌رسید، به هر صورت بنده همین یک موضوع را براى آقایان تشریح کنم که کمیسیون قوانین دارایی با چه مطالعه دقیقى همین قانون مازاد غله را تهیه و تدوین کرد و به مجلس تقدیم نمود، اما آن روز هم مجلس رأیی داد و آن را که مجلس رأى داد بر حسب تقاضاى دولت بود و همان نظرى است که همیشه دولت دارد و آن اینست که همیشه کلنگش روى سر مؤدى مالیاتى باشد در صورتی که ما درکمیسیون قوانین دارایی نظرمان این بودکه منظور دولت در جمع‌آورى جنس تأمین بشود و تماس هم با مردم پیدا نکند این یک چیز بسیار مهمى بود ما آمدیم گفتیم از 1305 تا 1313 تمام مملکت ایران ممیزى شده و جمیع مالیات ممیزى شده در ایران 47 هزار تن است آمدیم گفتیم سه برابر این 47 هزار تن یعنى با خود 47 هزار تن می‌شود چهار برابر مساوى است با 190 هزار تن ما گفتیم 190 هزار تن غله دولت به موجب این پیشنهادى که ما کردیم از مالکین می‌گیرد و مهم‌ترین سال‌هایی هم که دولت احتیاجاتى داشت در حدود 190 هزار تن 200 هزار تن بوده است پیشنهادى که ما کردیم با آن پیشنهادى که دولت کرد و تصویب شد فرقش این بود که هر دهى که در ایران مال یک مالکى بود به موجب این پیشنهاد ما به طور مسلم معلوم بود که 200 خروار 150 خروار و 300 خروار یک میزان معینى باید مالیات ازش می‌گرفتند حالا این طور نیست تشخیص این کار را به دولت واگذار کردید و دولت یک نفر مأمور را می‌فرستد در فلان ده اگر سبیلش را چرب کردند و ازش پذیرایی کردند و بهش همه چیز دادند که مالیات جنسى نمی‌گیرد و اگر ندادند پدرشان را در می‌آورند (صحیح است) ما آمدیم گفتیم که ما 190 هزار تن لازم داریم این 190 هزار تن را چهار برابر مالیات جنسى از مردم می‌گیرند این بود که پیشنهاد کردیم که این 190 هزار تن کافى نیست شما عوض 4 برابر 5 برابر بکنید 6 برابر بکنید بنابراین بهتر بود براى این که مالک باید یک میزان معینى از جنسش را به طور مازاد می‌آمد می‌داد در صورتی که حالا این طور نیست تمامش تشخیص شده است به تشخیص مأمورین دارایی البته اگر رئیس دولت وقت یا وزراى وقت خودشان پا شوند بروند در هر محلى هیچوقت این اشکالات پیش نمی‌آید اما بنده که یک نفر کردستانى هستم در سقز یک نفر تحصیلدار می‌رود در ده می‌نشیند می‌گوید آقاى مالک تو 500 تن دارى، آقا من کجا 500 تن دارم؟

دو هزار تومان که ازش گرفتند معافش می‌کند آن وقت در تمام راه‌های ایران شما آقایان دیدید آن چوب‌هایی که گذاشته بودند براى حمل و نقل تمام این‌ها باید بر قرار باشد و بازرس باشد براى این که می‌روند ده برابر را می‌گویند یک برابر دارد انبار که پر نمی‌شود ما آمدیم یک همچو قانونى را به مجلس پیشنهاد کردیم و گفتیم مردم را از این حیث راحت بکنیم (سزاوار- چهار برابر را کى تشخیص می‌دهد) جناب آقاى سزاوار می‌فرمایند که چهار برابر را کى تشخیص می‌دهد عرض می‌کنم جزء اوراق ممیزى شده موجود الان معین است که ده جنابعالى چقدر جنسش است (سزاوار- ممیزى درست نیست) آقا اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم بعد شما بفرمایید، کمیسیون قوانین دارایی خودش هم معتقد است که این قانون یک قانون الهى نیست که صد درصد صحیح باشد ولى میزان احتمالى درستى است یعنى نصف به علاوه یک مردم از این قانون استفاده می‌کنند والّا محال است که یک قانونى باشد که صددرصدش صحیح باشد ما خودمان اقرار داریم ولى بهترین قانون براى اصناف این قانون است ما آمدیم مالیات وضع کردیم براى کشاورزان 500 ریال و 150 کیلو مالیات بده بودند اصلاً گفتیم از آن‌ها مالیات نگیرند خلاصه آنچه آقایان

+++

 نمایندگان محترم توجه بفرما‌یند، در آن قانون دقت کردیم و بالاخره این است که تقدیم مجلس شوراى ملى کردیم حالا هم یک طرحى تقدیم کرده‌ایم که اگر آقایان موافقت بفرمایند اجازه اجراى این قانون که عبارت از 31 ماده و 19 تبصره است به دولت داده شود تا این که به تدریج لایحه در مجلس مطرح شود، بنده دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده.

آشتیانى‌زاده- بنده بعد از جلسه‌ای که دولت رأى اعتماد گرفت یک اظهاراتى داشتم که بایستى در همان روز گفته می‌شد و کسب اجازه هم کردم که صحبت کنم ... (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل شد) یکى از قسمت‌هایی که لازم بود به عرض مجلس شوراى ملى در آن وقت برسانند موضوع شلاق زدن مردم بود در شوارع و مریی و منظر عام و حقیقتاً این قسمت خیلى موجب تأسف یک ملت زنده است که در موقعى که در سایر نقاط دنیا از حیوانات حمایت می‌کنند در این مملکت مردم را در مریی و منظر عام شلاق می‌زنند و مجلس شوراى ملى هم وجود دارد و هیچ طور هم نمی‌شود (دکتر طبا- با وجود این می‌بینید که گران می‌فروشند) مجازات گرانفروشى شلاق نیست شلاق مال الاغ است (امامى- قانون دارد) (بهادرى- آن قانون را لغوکنید) یک قسمت دیگر موضوع آفت سن است که بنده از حضور آقاى معاون نخست وزیر استفاده می‌کنم هر چند آقاى وزیر کشاورزى هم تشریف دارند را‌جع به موضوع سن بنده می‌خواستم استدعا کنم که یک اقدامات عاجل و سریعى در این باره بکنند و این قسمتى که بنده عرض کردم استدعا می‌کنم آقابان توجه بفرمایید زیرا ورامین انبار غله تهران است و اگر امسال نسبت به دفع آفت سن در ورامین هیچ اقدامى نشود در سال آتیه باز گرفتار و دچار آفت سن خواهید شد (صحیح است) حالا برگردیم به تعطیل مجلس عرض می‌شود که بنده می‌خواستم عرض کنم که در این مجلس وکیل و وکیل‌تر نداریم و وکیل وکیل باشى هم نداریم همه وکیل هستیم البته اشخاصى هستند که از نظر معلومات و سوابق ممتد در مشروطیت پیش کسوت بوده و بر ما مقدم واولى هستند و اما اگر این آقایان بخواهند اظهارى بکنند بر علیه مشروطیت ما نمی‌توانیم از بیان اظهاراتى خوددارى بکنیم معنى ندارد بنده ببینم اگر آقاى رئیس مجلس مجلس را تعطیل فرمودند و فرمودند که جلسه آینده مجلس 15 شهریور 28 باز همین طور است در یک موقعى که شاه در ایران نیست برعکس در این موقع ما بایستى بیشتر اظهار علاقه بکنیم و جلسات مجلس را زیادتر بکنیم و بیشتر به نشینیم و بیشتر به کارها رسیدگى بکنیم (صحیح است) یک قسمت دیگر از عرایضم مربوط به راه آهن است بنده در چند ماه قبل این جا در دولت آقاى حکیمى استیضاحى شد و بنده اظهاراتى نسبت به موضوع راه آهن کردم و چون بعضى ازآقایان نمایندگان خیال می‌کردند که بنده اغراض شخصى و یا نظر خصوصى نسبت به آقایان هدایت‌ها دارم این بود که بنده می‌خواستم باز این موضوع را ادامه ندهم ولى موضوع راه آهن ایران یک موضوعى است که مربوط به امور ملت ایران است و راه آهن ملک شخصى کسى نیست و نسبت به همین مورد بنده منتظر بودم که اشخاص به امثال آقاى تقى‌زاده و امثالهم در این مجلس اظهاراتى بکنند و بنده که معروفم به دعوا داشتن به آقای هدایت در این مورد ساکت بمانم مع‌الوسف اظهارى نشد و هر روز عده زیادى از کارمندان فنى و غیر فنى و ادارى راه آهن درب منزل بنده و یا سایر آقایان شاید باشند و آن‌ها از جریان راه آهن شکایت دارند می‌گویند در راه آهن سرقت می‌شود سوء استفاده می‌شود بالاخره این راه آهن مال این مملکت است و مملکت مال شاه است و شاه هم مال مملکت است ما از همدیگر سوایی نداریم‏ (صحیح است) و این که یک عده بیایند و بگویند که آقاما نسبت به اعلیحضرت همایونى علاقه‌مان بیشتر از سایرین است پس باید یک قسمت از مملکت را اداره بکنیم و در آنجا سلطنت بکنیم و فجایعى که ممکن است آنجا بکنیم اصلاً بر‌خلاف حق و حقیقت است. یک موضوع دیگر وزارت کار است این آقاى نفیسى معاون وزارت کار این آقا اسباب زحمت مردم مملکت شده ایشان براى عده زیادى از وکلاى مجلس پیغام دادند (سزاوار- کى آقا؟) نفیسى معاون وزارت کار ایشان پیغام داده‌اند بنده اسم نمی‌برم که که فلان مملکت خارجى علاقه به القای وزارت کار دارد (دهقان- این صحبت درست نیست) درست است، بنده می‌خواهم هفتاد سال سیاه آن مجلس و آن مملکت نباشد که یک مملکت خارجى اظهار علاقه با بقاء یک وزارتخانه‌اش بکند و اظهار‌نظر بکند، این که مملکت نیست اصلاً معلوم نیست که این آقا در وزارت کار چه می‌کند یک باند مخصوصى آنجا ایشان ایجاد کرده‌اند و یک حقوق‌های گزافى به اقوام و رفقاى خودشان می‌دهند (صحیح است) (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از چند لحظه مجدداً اکثریت حاصل شد) عرض می‌شود که آقا وزارت کار گذشته از این که صورت قانونى ندارد مجلس هم وجود این وزارتخانه را به رسمیت نمی‌شناسد معاون غیر قانونى این وزارتخانه هر کارى دلش می‌خواهد در وزارتخانه می‌کند بنده می‌خواهم بفهمم که تشکیل اتحادیه کارگرى هم مربوط به وزارت کار است او باید تشکیلات بدهد یا تشکیلات فلان اتحادیه را ممنوع بکند و فلان اتحادیه را مجاز بکند این بر‌خلاف قانون است مجلس این موضوع را باید جلوگیرى بکند بنده از آقاى هژیر خواهش می‌کنم که این موضوع را در نظر بگیرند. موضوع دیگرنسبت به توقیف جراید است روزنامه آتش را شنیدم تازگى توقیف کردند بنده می‌خواستم علت این توقیف را بدانم (مکى- براى شب جشن مشروطیت بود) حکومت نظامى که نیست تا این که جراید را توقیف بکند. یک قانونى آقا براى مطبوعات بیاورید در مجلس اگر قانون سابق مطبوعات نقصى دارد ما این قانون را در سریع‌ترین مدت تصویب می‌کنیم بروند مطابق قانون هر کارى که دلشان می‌خواهد با جراید بکنند ولى برخلاف قانون نباید جرایدى توقیف بشوند با وجود مشروطیت و با حضور مجلس شوراى ملى عرایض دیگرى هم بنده داشتم که خیلى مفصل بود و می‌خواستم عرض بکنم ولى در موقعش از طرف مقام ریاست به بنده اجازه داده نشدو امروز هم موقع اظهار آن مطالب نیست. رئیس- آقاى امیرحسین خان ایلخان.

ایلخان- عرایض بنده راجع به مطالبی است که آقاى آشتیانى‌زاده در اینجا فرمودند البته بسیارى از مطالب ایشان مربوط به دولت است که دولت جواب خواهد داد ولى یک قسمتش که مربوط به مجلس بود و بنده هم افتخار داشتم که مجلس را اداره بکنم آقاى آشتیانى‌زاده توجه بفرمایید. مربوط به این است که بنده مجبور هستم یک مطلبى را روشن بکنم که سوء تفاهم پیش نیاید اولاً همه آقایان تصدیق می‌کنید که وقتى که بنده افتخار اداره کردن مجلس را دارم با کمال بی‌فرضى انجام وظیفه می‌کنم (صحیح است) و مجلس را اداره می‌کنم (یمین اسفندیارى- تبعیت از رئیس می‌کنید) و هیچوقت نخواستم یک فکرى را تحمیل به مجلس بکنم، یک موضوعى هست آقایان توجه بفرمایید وقتى که رئیس یا نایب رئیس می‌گوید که من جلسه آینده مجلس را با اجازه مجلس در وقت فلان روز تعیین می‌کنم اگر مخالفت بشود به رأى مجلس واگذار می‌شود (صحیح است) و اگر مخالفت نشود یعنى مجلس تصدیق کرده بنده وقتى این حرف را زدم که در 17 مرداد مجلس خواهد بود آقایان چند نفرى به خارج جلسه رفته بودند و آقایانى هم که در اینجا بودند فقط مداد می‌زدند که من مخالفم من نمی‌توانستم تعطیل کنم و بایستى رأى می‌گرفتم (صحیح است) و به علاوه توجه بفرمایید که در این چند روزى که مجلس تعطیل بود شش روز احیاء بود، سه روز تعطیل مشروطیت و عید فطر بود و همیشه هم براى جشن مشروطیت دو سه روز وقت لازم دارد یک کار برخلاف قاعده‌ای نبود که آقاى آشتیانى‌زاده بگویند وکیل و وکیل‌تر و یا بعضی‌ها را افعل‌التفضیل در وکیل قرار دادن چنین چیزى نبود با نهایت بی‌طرفى مجلس اداره می‌شد (صحیح است) و رعایت نظم و رعایت قانون مجلس شده است.

رئیس- با اجازه آقایان وارد دستور می‌شویم.

یمین اسفندیارى- تلگراف را بفرمایید قرائت نمایند.

آشتیانى‌زاده- بنده مطابق ماده 109 اجازه می‌خواهم.

دکتر اعتبار- بنده اجازه می‌خواهم.

رئیس- بیان شما آقاى آشتیانى‌زاده سوء تعبیر نشده. آقاى دکتر اعتبار بفرمایید.

دکتر اعتبار- بنده عرض مفصلى نداشتم و در این موقع می‌خواهم استفاده کنم از حضور جناب معاون آقاى نخست وزیر و تقاضا بکنم که راجع به توقیفی که از جراید در دولت فعلى شده یک توضیحى بفرمایند.

مکى- برخلاف قانون بوده است.

دکتر اعتبار- به هر مجوزى که بوده بفرمایند تا روشن بشود.

رئیس- آقاى حائری‌زاده.

+++

یمین اسفندیارى- مفصل است آقاى حائرى‌زاده؟

حائرى‌زاده- مختصر است، براى این که شما راحت بشوید مختصر صحبت می‌کنم، من عرض خیلى کوچکى دارم و آن اعتراضى است به این تابلو، عده حاضر را 101 نفر می‌نویسد در صورتی که اغلب مسافرت کرده‌اند و بنده خودم یکى از اشخاصى بودم که این چند روزه را مسافرت کردم و خبر هم ندادم که مسافرت کرده‌ام و من را جزء غائبین و مسافرین منظور نکرده و دیروز هم برگشتم ولى عده‌ای از آقایان که مسافرت کرده‌اند برنگشته‌اند و برحسب قانون وقتى 69 نفر از وکلا در طهران حاظر باشند مجلس را می‌توان تشکیل داد (صحیح است) 46 نفرشان وقتى در اطاق جلسه حاضر شدند شروع به مذاکرات می‌توان کرد وقتى 54 نفرشان حاضر شدند می‌توان رأى گرفت و من معتقدم که الساعه بیش از 90 نفر در طهران نیستند این‌ها مسافرت خارج کرده‌اند وقتى حاضرین در طهران را معین کنیم با 68 نفر می‌توان رأى گرفت و با 60 نفر می‌شود مذاکره کرد، و دفتر ما آن کنجکاوى را نمی‌تواند بکند آقایانى هم که می‌روند خبر نمی‌دهند (صحیص است) این اشکال ایجاد شده به عقیده بنده براى رأى گرفتن هم عده الان کافی است، و در تهران مسلماً الان بیش از 90 نفر نیست اگر کمتر نباشد.

‌رئیس- این بسته به این است که آقایان خبر بدهند.

مکى- بازرسى می‌تواند با تلفن اطلاع پیدا کند.

رئیس- این وظیفه مجلس نیست خود آقایان وقتى به خارج می‌روند باید اطلاع بدهند آنهایی که خبر داده‌اند البته از عده حاضر در مرکز کسر شده است و وقتى خبر ندهند معلوم نیست که در تهرانند یا در خارج پس وارد می‌شویم در دستور، تلگرافى از طرف اعلیحضرت همایونى رسیده که به مناسبت جشن مشروطیت خطاب به مجلس است که قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد)

جشن سالیانه مشروطیت ایران خاطر ما را قرین نهایت مسرت می‌دارد که به آن مناسبت به وسیله نمایندگان مجلس شوراى ملى که برگزیده محترم و هادى افکار عامه هستند یک بار دیگر مکنون خاطر خود را در تکمیل وسائل آسایش و راحت مردم به عموم افراد ملت عزیز خودمان خاطرنشان نماییم و همگى بدانند که تأمین سعادت و کامروایی ملت عزیز ما که به مثابه نیکوترین وسیله الهى در قلب ما است در هر جا و در هر حال که هستیم همواره بر لوح ضمیر ما نقش است و خوشبختى و برکت ملت عزیز ما همیشه اوقات عزیزترین آرزوى ما بوده و خواهد بود. (صحیح است، احسنت)

رضوى- آقاى رئیس جوابى تهیه شده است؟

رئیس- تلگراف ابراز مسرتى که به مناسبت جشن مشروطیت ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مخابره فرموده‌اند باعث تشکر و سپاسگزارى عموم ملت ایران است (صحیص است) در دوران سلطنت خود اعلیحضرت همایونى در هر موقع و به هر وسیله علاقه‌مندى خود را به تحکیم مبانى مشروطیت و تأمین رفاه و آسایش ملت ابراز داشته‌اند (صحیص است) نکته‌ای که هیچ وقت از خاطر نمایندگان محترم فراموش نمی‌شود علاقه‌مندى به اصول مشروطیت و احترام به قوانین است که ذات ملوکانه هرگز از نظر دور نکرده‌اند- انتظار داریم هرچه زودتر به میهن عزیز خودشان به سلامتی معاودت بفرمایند سعادت و خوشبختى نمایندگان محترم و افراد ملت را تکمیل نمایند (صحیح است)

دهقان- جوابیه‌ام باید تهیه بشود.

رئیس- جواب هم البته عرض می‌شود.

اردلان- آقاى رئیس بنده چقدر استدعا کنم که دستور بفرمایید استیضاح قرائت بشود.

بهادرى- لایحه عفو مقصرین آذربایجان را مطرح بفرمایید.

رئیس- عده براى رأى کافى نیست، استیضاح قرائت می‌شود.

ریاست مجلس شوراى ملى ... (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد)

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- چون از نمایندگان مجلس کسى در خارج نیست عده هم کافى براى مذاکره نیست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده پس فردا روز سه‌شنبه ساعت هشت و نیم صبح دستور استیضاح و عفو عمومى.

 (ساعت یازده و ده دقیقه صبح مجلس تعطیل گردید)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

قوانین‏

شماره 8152                        11- 5- 27

وزارت فرهنگ

 فرمان همایونى به انضمام قانون اجازه قبول عضویت قطعى ایران به سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد که در جلسه پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد. با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران محل صحه مبارک نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم.

ماده اول- قانون اجازه قبول عضویت قطعى ایران به سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد که در جلسه پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ بیست و چهارم تیرماه 327

مجلس شوراى ملى

دوره 15 قانونگذارى

 قانون اجازه قبول عضویت قطعى ایران به سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى اساسنامه سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد را تصویب می‌نماید و به دولت اجازه می‌دهد قبول عضویت قطعى ایران را به سازمان تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد اعلام دارد.

تبصره- وزارت فرهنگ سهمیه دولت ایران و همچنین حقوق و مزایاى نماینده ثابت ایران در اونسکو را که جمعاً از یک میلیون و پانصد هزار ریال در سال تجاوز نخواهد نمود در حدود اعتبارات سال 1327 از بودجه خود تأمین خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده.

رئیس مجلس شوراى ملى

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م 2658                      نخست وزیر

 تصویب‌نامه‌ها

شماره 8846                            11- 5- 327

وزارت کشور هیئت وزیران طبق پیشنهاد

شماره 3715- 39872

وزارت کشور و به استناد تبصره 5 از ماده 5 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند بخش مرزى رضائیه که برحسب تصویب‌نامه‏ شماره 22540ـــــــــ‌21- 11- 27 تاسیس گردیده به دو بخش منقسم گردد.

1- بخش سیلوانه که تشکیل می‌شود از دشت مرکور نرکور و مرکز آن سیلوانه باشد.

2- صومی ویرا دوست مرکز آن هشتان خواهد بود دو بخش بالا به نام بخش‌های مرزى و تابع شهرستان رضائیه خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م  2660                  از طرف نخست وزیر

شماره 8838                      11- 5- 27

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه نهم مرداد ماه 27 برابر پیشنهاد شماره 20903- 39672 وزارت کشور تصویب نمودند که شهردارى تهران براى رعایت حال مصرف‌کنندگان برق روز از نظر پایین آوردن و تعدیل هزینه زندگى از هر کیلو وات نیروى برق مصرف روز ده شاهى تخفیف داده شود و بند ب از ماده 5 تصویب‌نامه شماره 2536- 6- 2- 27 مصوب در جلسه اول اردیبهشت ماه 27 به قرار زیر اصلاح شود:

ب- در بیست ساعت دیگر شبانه روز

هر کیلو وات ساعت (5 ر 1 ریال)

 تبصره- تاریخ اجراى این تصویب‌نامه و احتساب تخفیف پس از واریز حساب ماه جارى خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 2661              از طرف نخست وزیر

+++

شماره 8302             11- 5- 27

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه نهم مرداد ماه 27 بر حسب پیشنهاد

شماره 3625- 38022

وزارت کشور و استفاده از تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که بخش سراب تبدیل به شهرستان گردد و بخش‌های آن بعداً طبق تصویب‌نامه جداگانه تعیین خواهد شد مرکز فرماندارى سراب خواهد بود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 2659                 از طرف نخست وزیر

شماره 9026           13- 5- 27

وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه 11- 5- 27 بنابر پیشنهاد شماره 22496- 40712 وزارت کشور تصویب نمودند که ماده 4 تصویب‌نامه‏ شماره 17844 ر 17- 10- 23 دائر به دریافت عوارض از اماکن در اصفهان از تاریخ صدور این تصویب‌نامه لغو به جاى آن عوارض زیر:

از محل کسب کلیه پیشه‌وران و صاحبان حرفه که به هر عنوان تحصیل درآمد می‌نمایند 5 درصد الى 10 درصد به مأخذ مال‌الاجاره سالیانه عوارض به تشخیص انجمن به نفع شهردارى دریافت گردد.

تبصره 1- در صورتى که محل کسب به اجاره ثبتى نباشد و یا متعلق به شخص صاجب حرفه یا شغل باشد با تشخیص کارشناس به مأخذ اجاره املاک مجاور و مشابه مال‌الاجاره تعیین و عوارض مقرر دریافت شود.

2- بقایاى عوارض ماده 4 تصویب نامه بالا تا تاریخ صدور این تصویب‌نامه با نظر و تشخیص انجمن شهر وصول و به درآمد شهردارى منظور خواهد شد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 2667                        از طرف نخست وزیر

انتصابات و احکام‏

شماره 10697- 40511                11- 5- 27

در وزارت کشور

 آقاى مهدیقلى نصرت مظفرى بازرس اداره امور شهرداری‌ها از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت فرماندارى کرمانشاهان و معاونت استاندارى پنجم منصوب شدند.

وزیر کشور

شماره 6294- 9947                 12- 5- 27

آقاى اسمعیل شوفت

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در شهر کاشان براى ثبت ازدواج وطلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 4958- 16024                     10- 5- 1327

آقاى سید رضى بدرى

 به موجب این حکم به سمت سر دفترى اسناد رسمى درجه سوم بندر پهلوى منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 5695- 15874                5- 5- 1327

آقاى محمد‌رضا مشکورى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق شیراز

به موجب این ابلاغ به علت کناره‌گیرى و ترک محل کار طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق معلق می‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

 

شماره 10560- 39632                          9- 5- 27

آقاى مهدیقلى صاحبقرانى کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت فرماندار شهرستان نوشهر منصوب شدند.

+++

یادداشت ها
Parameter:294401!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)