کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 91 صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 اسفند 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- بیانات آقاى رئیس دایر به پیشرفت‌هاى حاصله در مملکت مخصوصاً در قسمت راه‌آهن‏

3- شور اول لایحه اصلاح نواقص پول خرد

4- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى‏

5- شور و تصویب لایحه ارفاق درباره متخلفین از مقررات قانون ثبت احوال‏

6 - شور اول لایحه اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزائی و ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 91

صورت مشروح مجلس یکشنبه 2 اسفند 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- بیانات آقاى رئیس دایر به پیشرفت‌هاى حاصله در مملکت مخصوصاً در قسمت راه‌آهن‏

3- شور اول لایحه اصلاح نواقص پول خرد

4- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى‏

5- شور و تصویب لایحه ارفاق درباره متخلفین از مقررات قانون ثبت احوال‏

6 - شور اول لایحه اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزائی و ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت‌مجلس یکشنبه 25 بهمن را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه- آقایان: فزونی - دکتر قزل‌ایاغ - امیر ابراهیمی - دکتر سنک - ابراهیمی‌ریگی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم - معدل - مرآت اسفندیاری - دبیرسهرابی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: رضوی - نیک‌پور - وکیلی - منصف - مسعودی‌خراسانی - دکتر سمیعی - بیات - دکتر جوان

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس دایر به پیشرفت‌هاى حاصله در مملکت مخصوصاً در قسمت راه‌آهن‏

رئیس- از روز جمعه بعدازظهر بنده در خود و آقایان رفقاى خودم احساساتى مشاهده کردم که یک نشاط و هیجانى در وجود همه پیدا شده که امروز خود را مکلف دیدم چند کلمه عرض کنم (عموم نمایندگان- صحیح است) چنانکه همه آقایان شاهدند که آنچه در این سلطنت شاهنشاهى واقع شده ا ز روى انصاف بدون این که انسان بتواند اظهارى بکند که به واقع برسد مجبور است از روى حقیقت اعتراف کند تمام اقدامات همه شاهانه بوده است (نمایندگان عموماً- صحیح است) و آنچه اسباب سعادت و خیر و برکت این مملکت و ملت است به حمدالله تعالى به عمل آمده است (تمام نمایندگان - صحیح است) ولى باید از روى واقع تصدیق کرد که این عمل راه‌آهن یکى از شاهکارهاى دنیا است (نمایندگان- صحیح است) بنده مکرر از خارجى‌ها شنیده‌ام که همچون راه‌آهنى در خیلى جاهاى

+++

دیگر هم وجود ندارد. واقعاً اگر کسى مسافرت کند به شمال به راه‌آهن جنوب بنده نرفته‌ام شاید بعضى از آقایان رفقا رفته‌اند شنیده‌ام که آنجا راه‌آهن از مواقع خیلى سخت و خیلى مشکل عبور می‌کند (همه نمایندگان- صحیح است) ولى هر کس که به مازندران سفر کرده است چنانچه آقایان رفقا همه رفته و دیده‌اند این راه در حقیقت از حیث عظمت و از حیث ساختمان و از حیث طرز و از حیث تونل‌ها و از حیث پل‌ها و آن ساختمان‌هاى تعجب‌آمیز در دنیا بى‌نظیر است (عموماً- صحیح است) بنده خودم یک مقدارى از اروپا را دیده‌ام هندوستان را دیده‌ام مصر را هم دیده‌ام آنجاها را گردیده‌ام نتوانستم تطبیق کنم (چنانچه مکرر هم گفته‌ام) که راه‌آهن به این عظمت در آن جاها ساخته شده باشد این است که این راه‌آهن باید صریحاً گفت یکى از شاهکارهایی است که در این دولت شاهنشاهى به حمدالله به همم عالیه همایونى انجام گرفته است (تمام وکلا- صحیح است) و به علاوه در همه‌جا ملاحظه می‌فرمایید ممکن نیست که راه‌آهن به این بزرگى و به این عظمت ساخته شده باشد بدون اینکه استمداد مالى نشده باشد (نمایندگان- صحیح است) چنانکه می‌دانند به حمدالله این راه‌آهن بدون استمداد خارجى با چه حسن تدبیر و با چه حسن اداره از پول خود مملکت ساخته شده بدون این که احتیاج به هیچ کمکى باشد با یک متانت با یک آرامى و حسن تدبیرى این کار به انجام رسید (نمایندگان- صحیح است) پریروز که راه‌آهن به طهران رسید بنده دیدم که از تمام چشم‌هاى آقایان خاصه رفقاى خودم برق نشاط متصاعد است (صحیح است) این است که در این مجلس که نماینده تمام ملت ایران است به همه ملت ایران نتیجه این اقدام شاهانه را تبریک می‌گویم (نمایندگان- صحیح است) و از خداوند تعالى به اسم همه ملت درخواست می‌کنم که انشاالله تعالى این سلطنت با عظمت را آن قدر دوام و قرار بدهد (آقایان نمایندگان- صحیح است انشاالله) که در سراسر ایران به همم ملوکانه ترقى و تعالى حاصل و راه‌هاى خوب و راه‌هاى آهن تمام نقاط ایران را پر کرده که افتخار و سعادت براى مملکت و ملت و دولت به حدّکمال برسد انشاالله (عموم نمایندگان- صحیح است انشاالله)

3- شور اول لایحه اصلاح نواقص پول خرد

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به مسکوکات خرده مطرح است‏.

(خبر کمیسیون به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ اول اسفندماه 1315 لایحه نمره 45624 دولت راجع‌به اجازه ضرب مسکوک خرد را با حضور آقاى وزارت مالیه مورد شور قرار داده و پس از توضیحات لازمه که آقاى کفیل وزارت مالیه دادند با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده و اینک خبر آن براى شور اول قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

نظر به بعضى نواقص پول‌هاى خرد و کافى نبودن آنها براى رفع احتیاجات کنونى کشور طرح ذیل براى تصویب پیشنهاد می‌شود.

ماده 1- از تاریخ اجراى این قانون مسکوکات ذیل پول خرد محسوب شده و رواج قانونى خواهد داشت.‏

پنج دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک بیستم ریال است‏.

ده دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با یک دهم ریال است.‏

پنجاه دینارى که ارزش قانونى آن مساوى با نیم ریال است.‏

ماده 2- ترکیب مسکوکات فوق عبارت خواهد بود از نود و یک و نیم درصد مس و هشت و نیم درصد آلومینیوم‏

ماده 3- تعداد ضرب هر یک از اقسام سه‌گانه فوق طبق تصویب‌نامه هیئت‌وزرا تعیین خواهد شد ولى در هر حال مجموع مبلغ سه قسم پول خرد نباید از پنجاه میلیون ریال تجاوز کند

+++

ماده 4- معادل صددرصد قیمت اسمى پول خردى که به جریان گذاشته می‌شود باید ذخیره طلا و نقره پس از وضع مخارج ضرب نگاهدارى شود.

ماده 5- حد ترخص وزن مسکوکات فوق و همچنین جزئیات مربوطه به قطر و ضخامت و نقش آنها را هیئت وزرا تعیین خواهد نمود.

ماده 6 - کلیه مقررات راجع‌به مسکوک خرد که مخالف این قانون باشد ملغى است معذالک مسکوکاتى که فعلاً رواج دارد تا تاریخى که به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا تعیین خواهد شد رواج قانونى خواهد داشت و پس از آن تدریجاً از جریان خارج می‌شود.

ماده 7 - وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون است‏.

رئیس- آقاى طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده دو چیز را می‌خواستم سئوال کنم یکى راجع‌به تاریخ اجرا که قانون اگر تاریخ اجرایش معین نباشد مطابق قانون مدنى ده روز بعد از تصویب اجرا می‌شود اگر دولت در نظر داشته باشد وقت دیگرى را یعنى بعد از این مدت را باید تصریح شود که از چه تاریخ اجرا می‌شود والا قانونى که تاریخ، اجرایش معلوم نباشد به نظر بنده درست نباید باشد و یکى هم راجع‌به این که اعتبار ضرب مسکوک را تذکر نداده‌اند در لایحه که از چه محل اعتبارى خرجش می‌شود چون هر خرجى باید محل اعتبارى در بودجه داشته باشد این دو موضوع را خواستم توضیح بفرمایید.

کفیل وزارت مالیه (آقاى بدر)- راجع‌به تاریخ اجرا که فرمودند، تاریخ اجرا بلافاصله بعد از تصویب قانون است براى این‌که مقدمات ضرب به کلى فراهم شده است و بلافاصله بعد از تصویب اجرا مى‌شود و راجع‌به اعتبار ضرب مسکوک هم اگر ملاحظه فرموده باشید در ماده چهار نوشته شده پس از وضع مخارج در مقابلش باید صدى صد طلا و نقره به عنوان ذخیره نگاهدارى شود این پس از وضع مخارج است مخارجى که براى ضرب این مسکوک در نظر است ابتدا از خود آن برداشته مى‌شود آنچه باقى مى‌ماند در مقابلش طلا و نقره ذخیره خواهد شد و البته یک قسمتى هم هست که خرج ضرابخانه است که در بودجه معین شده واز بودجه مملکتى خرج می‌شود.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

4- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى‏

رئیس- خبر کمیسیون محاسبات راجع‌به تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى از قراری که اطلاع دارند گویا برحسب قاعده که بایستى 24 ساعت قبل از مذاکره در مجلس لایحه طبع و توزیع شود گویا یک قدرى تأخیر شده است معهذا چون کار راجع‌به خود آقایان است و لایحه حاضر بود براى اینکه تأخیر نشود اگر اجازه فرمایید مطرح شود (صحیح است) آقاى زوار.

زوار- بنده موافقم.‏

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده در کلیات عرض دارم‏.

(خبر کمیسیون محاسبات به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون محاسبات در دو جلسه متوالى لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى را با حضور نماینده کارپردازى تحت شور و مداقه قرار داده و پس از رسیدگى به اقلام جزء و تطبیق آنها با اسناد خرج و مدارک و دفاتر مربوطه صحت حساب تفریغ بودجه سال 1314 را تصدیق و با عین لایحه پیشنهادى کارپردازى موافقت نموده اینک خبر آن را با تقدیر از حسن دقت و مواظبتى که از طرف کارپردازى مجلس شوراى ملى در امور مالى آن به عمل آمده براى تصویب مجلس تقدیم مى‌شود.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده مخالفتى با اقلام مخارج ندارم ولى با تنظیم این بودجه یعنى وقتى که مجلس یک بودجه را تصویب کرد.

+++

اعتباراتى که به مصرف رسیده است آن اعتبارات را با اسناد خرجش بایستى تقدیم مجلس کنند آن وقت مى‌شود تفریغ بودجه بعضى چیزها هست در ماده دوم مثلاً می‌نویسد: براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید. این خواهد رسید یعنى در این اسفند 1315 خواهد رسید یا در 1316 هم این اعتبار به مصرف خواهد رسید اگر براى 1316 باشد این مصرف که بعد خواهد رسید که به اصطلاح قانونى اعتبار باشد مخالف با تفریغ بودجه است. یکى دیگر این که براى اعتبار جشن‌ها در یک قلم دارد که از اعتبار پیش‌بینی نشده براى هزینه جشن‌ها براى این قبیل اقلام خوب بود که قبلاً یک لایحه مى‌آوردند و اعتبار می‌گرفتند بعد در تفریغ بودجه هر چه خرج می‌شد می‌نوشتند این که اعتبار پیش‌بینی نشده و محلش معین نشده این را چطور اینجا نوشته‌اند این برخلاف اصل قانون تفریغ بودجه است والا بنده در اصل خرجش مخالفتى ندارم.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- به طوری که ملاحظه فرمودید این لایحه تفریغ بودجه 1314 و راجع‌به حساب 1314 است اولاً راجع‌به آن قسمت که فرمودید جریان عمل آن اعتبار پنج ساله در سال 315 تمام مى‌شود که در ضمن لایحه تفریغ بودجه 315 تقدیم مى‌شود، البته در نظر دارید که یک اعتبار پنج ساله داده شده است به چاپخانه مجلس که از عایدات آن بعد از وضع آنچه که از بابت خرج از مالیه گرفته شده است یعنى پس از پرداخت آن به مالیه فاضل آن هر چه مى‌شود به مصرف تکمیل لوازم مطبعه مجلس برسد و این پنج سال در آخر 14 تمام شده است و البته در نظر دارید در ضمن لایحه بودجه 1315 که تقدیم شد. و مجلس تصویب فرمود تمام این تذکرات داده شد و نتیجه آن هم در ضمن لایحه تفریغ بودجه 15 تقدیم خواهد شد راجع‌به جشن که سئوال فرمودند که بایستى قبلاً پیش‌بینی شود این کار شده است نهایت یک چیزهایی است که در صورت وقوعش را می‌شود پیش‌بینی کرد ولى یک چیزهایی است که وقوعش را نمی‌شود پیش‌بینی کرد. در آن سال هم یک جشن‌هایی داشتیم که پیش‌بینی شده است ولى یک جشن‌هایی اخیراً پیش آمد که در موقعی که بودجه آن سال را می‌نوشتیم نتوانستیم پیش‌بینی کنیم و آن راجع‌به نهضت بانوان بود و محل اعتبارپیش‌بینی نشده هم براى این گونه مصرف‌ها است و مصارف فوق‌العاده‌ای است که پیش مى‌آید و از این محل هم پرداخته شده است. بنابراین آن چیزهایی که پیش‌بینی نشده است از محل اعتبار هزینه پیش‌بینی نشده به مصرف رسیده است و تجاوزى نشده است از این اعتبار (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماهه سال 1314 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ (55 ر 6740728) شش میلیون و هفتصد و چهل هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال و پنجاه و پنج دینار تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس از بابت سال 1314 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و هفتصد و پنج ریال و چهل دینار (4 ر 1846705 ریال)

بر طبق قانون بودجه سال 1314 مجلس مصوب 28 اسفند 1313 به طریق ذیل تصویب ذیل تصویب می‌شود.

از بابت هزینه سال 1314 چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکتى شده است‏.

25 ر 760461 ریال

+++

براى رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید.

15 ر 1086244 ریال‏

4 ر 1846705 ریال‏

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود. به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 101 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 105 به اکثریت 101 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: دکتر ضیاء - جرجانی - مشیری - رهبری - مژدهی - حمزه‌تاش - ملایری - حبیبی - دکتر جوان - آصف - مجدضیائی - مقدم - پناهی - ملک‌زاده آملی - صفاری - صدیق - علی وکیلی - طهران‌چی - نمازی - همراز - کاشف - جلائی - معتصم‌سنک - اهری - نیک‌پور - غلام‌حسین ملک - مرتضی امین - مرآت اسفندیاری - افخمی - گودرزی - ثقةالاسلامی - محسن مهدوی - شاهرودی - ساگینیان - دکتر نیرومند - علوی‌سبزواری- سلطانی شیخ‌الاسلامی - اعتصام‌زاده - اقبال - دکتر طاهری - مولوی - دکتر سنک - عراقی - مسعودی - مؤیدقوامی - نواب‌یزدی - لاریجانی - هدایت - کاظم یزدی - ملک‌مدنی - مسعودی‌خراسانی - میرزایی - دهستانی - محیط - انوشیروانی - وثوق - طالش - دربانی - دبستانی - دکتر ملک‌زاده - خواجوی - دکتر لقمان - کیخسرو شاهرخ - صفوی - ابراهیم سمیعی - دادور - توانا - افشار - زوار - نوبخت - اردبیلی - تربیت - خواجه‌نوری - مخبرفرهمند - کازرونیان - تقی شیرازی - مؤیداحمدی - پالیزی - ایزدی - آزادی - هزارجریبی - شجاع - فتوحی - نائینی - قائم‌مقام رضوی - علوی - پارسا - روحی - اعظم‌زنگنه - بیات‌ماکو - معدل - دولت‌شاهی - معتضدی - دکتر غنی - نقابت - فاطمی - رفیعی - وکیل - اسکندری - مصدق‌جهان‌شاهی - شباهنگ.

5- شور و تصویب لایحه ارفاق درباره متخلفین از مقررات قانون ثبت احوال‏

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به ارفاق نسبت به متخلفین از مقررات قانون ثبت احوال.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه نمره 35395 دولت را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور قرار داده پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى راجع‌به این که مهلت مقرر بیشتر گردیده و آخر شهریور تبدیل به آخر اسفند 1316 شود قرائت نظر به توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند پیشنهاد مزبور رد و عین خبر شور اول کمیسیون که تحت نمره 6 طبع گردیده تصویب و علیهذا خبر شور ثانى آن را که همان خبر شور اول می‌باشد براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

ماده‌واحده- کسانی که تا تاریخ اجراى این قانون یکى از تکالیف مقرره در مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون ثبت احوال مصوب 20 مرداد 307 را انجام نداده هرگاه تا آخر شهریور 1316 تکالیف مزبوره را انجام نمایند از تعقیب جزایی معاف خواهند بود هرچند حکم قطعى بر محکومیت آنها صادر شده باشد.

از تاریخ اول مهر 1316 متخلفین بر طبق ماده 7 اصلاحى قانون ثبت احوال مصوب 11 آذر 1310 مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرند.

هرگاه در ضمن تعقیب امر قبل از طرح دعوى در محکمه جزایی تکالیف مزبوره را انجام نمایند تعقیب موقوف خواهد شد و اگر تکالیف مذکوره را پس از طرح قضیه در محاکم جزایی و قبل از صدور حکم قطعى انجام دهند محکمه می‌تواند آنها را از مجازات معاف نماید.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست) موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6 - شور اول لایحه اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه‏

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به اصلاح ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی و ماده

+++

57 قانون اصول تشکیلات عدلیه‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 38849 دولت را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور قرار داده بالنتیجه دو ماده پیشنهادى به طریق ذیل اصلاح و براى شور اول تصویب گردیده اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید:

ماده 1 - ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

ماده 208- محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى نباشد رسیدگى می‌کنند.

ماده 2- جمله ذیل نیز به متمم ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 6 دى‌ماه 1315 اضافه می‌شود:

در مقر هر محکمه استیناف مدعى‌العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظایف وکلاى عمومى ‌استیناف را به وکلاى عمومى بدایت محول نماید ترتیب روابط ادارى پارکه‌هاى بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافى و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده خواستم آقاى مخبر توضیحى بدهند که آن دو ماده اول چه بوده است که مفادش حالا به این ترتیب تغییر کرده است.‏

نقابت (مخبر کمیسیون عدلیه)- عرض کنم ماده (208) اصول محاکمات جز این طور دستور می‌داد که به جنحه‌هاى صغیره محاکم صلحیه رسیدگى کنند ولى در قانون مجازات عمومى طورى مجازات‌ها تفکیک نشده بود که بین جنحه کبیره و صغیره اختلافى و تفاوتى گذارده باشد یعنى حد فاصلى بین این دو قائل شده باشند زیرا در قانون محاکمات جزایی جرایم مطابق اصول و مقررات عمومى به درجه تقسیم شده خلاف جنحه جنایت به این جهت بعضى از امور جنحه که مجازات خیلى خفیفى داشت مثلاً دو ماه حبس یا یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى از قبیل تخلفات اتباع خارجه براى اطلاع دادن به مقامات رسمى پس از ورود با اخذ جواز اقامت اینها کارهایی بود که غالباً باید در محاکم جنحه رسیدگى شود و در بعضى نقاط محاکم جنحه نبود ناچار اینها را بایستى از آن محل تحت‌الحفظ نقل بدهند و بیاورند به یک جایی که محکمه جنحه داشته باشد و اقتضا داشت که به یک چنین کار کوچکى محکمه صلحیه رسیدگى کند، در قانون تشکیلات عدلیه که متضمن اختیاراتى براى وزیر عدلیه بود و تصویب شد در کمیسیون مقرر بود که وزیر عدلیه بتواند صلاحیت محکمه جنحه را بدهد به صلحیه‌ها و در این موارد عضو على‌البدل صلحیه و در غیبت او مدیر دفتر صلحیه وظیفه مدعى‌العموم را انجام می‌داد، ولى این کافى نبود براى این منظور به خصوص اینجا حصر شد بر این که امور جنحه که تا دو ماه مجازات دارند و یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى دارند این امور در صلحیه رسیدگى شود هم کار بدایت کسر می‌شود و هم این که تسهیلات بیشترى براى مردم فراهم می‌شود لذا به این صورت چون بهتر بود اصلاح شد.

رئیس- آقایانی که موافقت دارند با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:

ماده 1- ماده 208 قانون اصول محاکمات جزایی به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

ماده 208- محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یکهزار و دویست ریال جزاى نقدى نباشد رسیدگى می‌کنند.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2- جمله ذیل نیز به متمم ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 6 دى‌ماه 1315 اضافه مى‌شود:

در مقر هر محکمه استیناف مدعى‌العموم استیناف

+++

می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه وظایف وکلاى عمومى استیناف را به وکلاى عمومى بدایت محول نماید ترتیب روابط ادارى پارکه‌هاى بدایت با پارکه استیناف هر حوزه استینافى و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس- آقایانی که که موافقت دارند با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه نهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی

ماده‌ اول- هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1314 موافق قسمت 1 و 2 ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ (55 ر6740728 ریال) شش میلیون و هفتصد و چهل‌هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال و پنجاه و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس از بابت سال 1314 موافق قسمت 3 ضمیمه به مبلغ یک‌میلیون و هشتصد و چهل و شش‌هزار و هفتصد و پنج ریال و چهل دینار (40 ر1846705 ریال) بر طبق قانون بودجه سال 1314 مجلس مصوب 20 اسفند 1313 به طریق ذیل تصویب می‌شود.

از بابت هزینه سال 1314 چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکتی شده است. 25 ر 760461

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس به مصرف رسیده و خواهد رسید. 15 ر 1086244

40 ر 1846705

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و پانزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شورای ملی

فقرات

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

 

ماده اول

       
 

قسمت اول

       

1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

 

3930200

   

2

حقوق کارکنان تقنینیه و اعتبار خصوصی

50

536098

   

3

حقوق کارکنان کارپردازی

65

635657

   

4

هزینه ماهانه و سالانه

60

895753

75

5997709

 

قسمت دوم

       

1

حقوق کارکنان چاپخانه مجلس

10

536524

   

2

هزینه چاپخانه مجلس

70

206494

80

743018

 

جمع کل هزینه سال 1314 مجلس و چاپخانه

   

55

6740728

 

ماده دوم

       
 

قسمت سوم

       
 

درآمد چاپخانه

85

1829617

   
 

درآمد صورت مذاکرات مجلس

55

17087

   
 

درآمد باغ بهارستان

 

-

40

1846705

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال 1314 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

قانون‏

راجع‌به متخلفین از اجراى تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال‏

ماده‌واحده- کسانى که تا تاریخ اجراى این قانون یکى از تکالیف مقرره در مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون ثبت احوال مصوب 20 مرداد 307 را انجام نداده هرگاه تا آخر شهریور 1316 تکالیف مزبوره را انجام نمایند از تعقیب جزایی معاف خواهند بود هر چند حکم قطعى بر محکومیت آنها صادر شده باشد.

از تاریخ اول مهر 1316 متخلفین بر طبق ماده 7 اصلاحى قانون ثبت احوال مصوب 11 آذر 1310 مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرند.

هرگاه در ضمن تعقیب امر قبل از طرح دعوى در محکمه جزایی تکالیف مزبوره را انجام نمایند تعقیب موقوف خواهد شد. و اگر تکالیف مذکوره را پس از طرح قضیه در محاکم جزایی و قبل از صدور حکم قطعى انجام دهند محکمه می‌تواند آنها را از مجازات معاف نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم اسفند یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293595!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)