کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 91 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 خرداد ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس دائر به اظهار تأسف از فوت مرحوم زوار

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 91

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 خرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس دائر به اظهار تأسف از فوت مرحوم زوار

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 30 اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند: اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه : آقایان مرآت اسفندیاری،ثقة‌الاسلامی،حاج ملک،سلطانی،دبیرسهرابی

غائبین بی‌اجازه: آقایان : موقر،تولیت،معدل،محیط،حمزه‌تاش،کازرونیان،توانا

دیرآمدگان بااجازه:آقایان: دکتر سمیعی،اعتبار

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان : ملک مدنی،افخمی،نقابت،وکیلی،قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقاى رئیس دائر به اظهار تأسف از فوت مرحوم زوار)

رئیس- فقدان مرحوم زوار با صدماتى که از کسالت این مدت مدید متحمل شد واقعاً اسباب تأسف عموم همکاران ایشان است (نمایندگان- صحیح است)

مرحوم زوار شخص با غیرت و پادشاه پرست و وطن دوست و همیشه حاضر براى خدمات کشور خود بود و صاحب یک اخلاق خوب و نیت پاک و همیشه نسبت به خدمات کشور خود علاقه‌مند و مواظب بود چنانچه ملاحظه فرمودید مدت‌ها با کسالت مزاجى که داشت غفلت از خدمت نداشت تا بالاخره به واسطه شدت کسالت چندى مجبوراً بسترى شد تا خداوند او را به جوار رحمت خود کشاند.

امیدواریم خداوند روح او را غریق رحمت فرماید و نسبت به باز‌ماندگانش مخصوصاً تعزیت می‌گوییم و امیدواریم که به آنها اجر جلیل و صبر جمیل عطا شود (صحیح است)

براى احترام این فقدان اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

(3- موقع و دستور جلسه آئیه- ختم جلسه)

رئیس- جلسه آئیه روز پنجشنبه دهم یه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده. (صحیح است)

(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293707!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)