کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/24]

جلسه: 9 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه اول شهریور ماه 1326 مطابق با هفتم شوال 1366  

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخابات هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 9

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه اول شهریور ماه 1326 مطابق با هفتم  شوال 1366

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخابات هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت به ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت مجلس.]

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى معتمد‌دماوندى (منشى) قرائت کردند.

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و نهم امرداد ماه 1326

مجلس یکساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و پس از تذکرات آقایان رحیمیان و دکتر راجى و صادقى، نقوى، فرامرزى و ملک‌مدنى، ابوالقاسم امینى به عنوان اعتراض به صورت مجلس و نیز اعتراض آقاى مکى راجع به عدم استرداد اعلام جرم‌های جلسه سابق و پاسخ مقام ریاست تصویب شد.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه: آقایان: معین‌زاده، قوامى،

غائبین بى‌اجازه: آقایان: گنابادى، پالیزى، فولادوند، على وکیلى، تقى‌زاده، لیقوانى،

دیرآمدگان با اجازه: آقایان: امیرتیمور، محمد ذوالفقارى، دکتر راجى، جواد عامرى، بهبهانى.

دیرآمدگان بى‌اجازه، آقایان: حسن اکبر، دکتر طبا، دکتر اعتبار، سزاوار، زنگنه، دکتر امینى، شریعت‌زاده، ملک‌پور، مشایخى، صولت قشقایى.

چون عده از آقایان به عنوان نطق قبل از دستور اجازه خواسته و جمعى دیگر معتقد به ورود دستور بودند بدواً رأى به ورود و دستور اخذ و تصویب شده سپس دو فقره پیشنهاد یکى از طرف آقاى رضوى دایر به انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه طبق نظامنامه و فقره دیگر از طرف آقاى حاذقى دایر به تقدم اعتبارنامه‌های اعتراض شده تقدیم و پس از توضیح آقاى نبوى هر دو فقره مسترد گردید.

در این موقع گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقاى ابوالفتح قهرمان از شهرضا مطرح شده و آقاى حائرى‌زاده با اشاره مختصرى به بعضی از عملیاتیان در جنگ بین‌المللى گذشته اظهار نمودند اگر مجلس موافقت دارد پرونده‌هایی نسبت به موضوع تابعیت ایشان در وزارت امور خارجه موجود است که باید رسیدگى بشود و الّا بسته به نظر مجلس است.

آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه به اظهار عدم اطلاع از وجود چنین پرونده‌ها و قرائت فرمانى به امضای مرحوم معتمد شاه راجع به قدرانی از فتوحات جد ایشان اظهار داشتند آقاى قهرمان هم سابقاً در ارتش شاهنشاهى درجه سرهنگى داشته و معتقد بودند با ذکر این مطالب نبایستى مجلس شورای ملى را مبتذل کرد. آقاى اقبال با تقدیم یک فقره پیشنهاد خروج از دستور معتقد بودند نظر به اظهارات آقاى حائرى‌زاده و تصدیق تلویحى آقاى مخبر بایستى پرونده‌های نامبرده مورد رسیدگى واقع شود و آقاى اردلان اظهار داشتند چون شکایت و اعتراضى در پرونده انتخاباتى ایشان موجود نیست تعویق تصویب اعتبارنامه یک نماینده آن هم با رأى مجلس غیرعادلانه است. پس از آن پیشنهاد آقاى اقبال اخذ رأى شده رد و نمایندگى آقاى قهرمان به اکثریت تصویب گردید.

گزارش شعبه 5 راجع به نمایندگی آقاى کهبد

+++

از شهریار و ساوجبلاغ مطرح و آقاى دکتر معظمى با اشاره به این که به استناد پرونده‌های موجود آقاى کهبد تا آخرین روزهاى انتخابات به هیچ‌وجه در این حوزه نامزد نبوده و طبق پرونده انتخابات پشتکوه در آن ناحیه بیش از 7 هزار رأى داشته‌اند شمه دایر به وجود تهدید و تطمیع و فعالیت‌های نامشروع و مخالف اصول و موازین قانونى تعویض بازرس‌های انتخاباتى به منظور نامزدهاى ایشان بیان نموده سپس به شرح یازده فقره اعتراضات اهالى از قبیل ابراز سوء‌ظن به یکى از صندوق‌ها، مجروح ومضروب نمودن اشخاص، عملیات خلاف قانون واعمال نفوذ و دخالت مستقیم بخشدار و همچنین مامورین انتظامى به نفع آقاى کهبد، آوردن اشخاص غیر محلى به وسیله کامیون‌ها براى راى دادن پرداخته و پس از اشاره به مواد مجازاتى مصرح در قانون انتخابات در خاتمه مجلس شوراى ملى را به جلب اعتماد و احترام افکار عمومى و قضاوت طبقه روشنفکر و دانشمند متوجه نموده و معتقد بودند مجلس بایستى با رد نمایندگى کسانى که آراء مردم را مثل یک کالاى بازرگانى خرید و فروش نموده و بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین حق ملى را منحصرا با نیروى پول و سرمایه به دست می‌آورند موجبات تشویق و امیدوارى طبقات فاضله و اکثریت فقیر کشور را فراهم نماید. آقاى نبوى مخبر شعبه شرحى دفاعاً تقریر و اظهار نمودند نظر شعبه در تصویب این گزارش صرفاً متوجه پرونده بوده و شخص منتخب در حوزه ساوجبلاغ داراى علاقه ملکى و رعایایى می‌باشند و به علاوه در آن حوزه خدمات زیادى از قبیل تأسیس دبستان‌ها و کارخانه برق و ساختن راه‌ها و پل‌ها و تأمین بهداشت نموده و اعتراضات آقاى دکتر معظمى از قبیل تعویض بازرس‌ها و آوردن رأى‌دهندگان به وسیله کامیون‌ها به مناسبت دورى دهات دلیل بدى جریان انتخابات نیست و اهالى از روى میل به ایشان رأى داده‌اند.

آقاى قبادیان نیز به عنوان مخالفت با گزارش شعبه با تأیید اظهارات آقاى دکتر معظمى معتقد بودند اگر اشخاص بتوانندمقام مقدس نمایندگى را به وسیله پول به دست بیاورند ریشه مشروطیت ما خراب خواهد شد و ضمناً با تذکر به فعالیت انتخاباتى آقاى کهبد در لرستان اظهار داشتند سزاوار نبود با وجود نامزدهاى معروف دیگر ایشان با پول و سرنیزه به اهالی ساوجبلاغ تحمیل بشوند. آقاى کهبد شخصاً به دفاع از خود پرداخته با اشاره به دعوت بعضى از خوانین لرستان براى انتخاب ایشان و پس از ذکر خدمات اجتماعى و فرهنگى خود به حوزه ساوجبلاغ و نیز خدماتی که اصولاً به اقتصادیات کشور و مؤسسات خیریه عمومى نموده‌اند وجود تهدید و تطمیع و اعتراضات قانونى را در حوزه انتخابى خود تکذیب نموده و انتخاب خودشان را از روى جریان طبیعى و در نتیجه تمایل اهالى آن حوزه دانستند.

آقاى دکتر عبده با ذکر تصمیم فراکسیون حزبى دایره به آزادی اشخاص در راى به نمایندگی آقاى کهبد اظهار داشتند علت استعفاى ایشان از مخبرى شعبه عدم تمایل به دفاع از این پرونده بوده است پس از آن بنا بر پیشنهاد جمعى از آقایان نمایندگان به گزارش شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقاى بهاء‌الدین کهبد از ساوجبلاغ اخذ رأى مخفى طبق ماده 92 به عمل آمده با 61 مهره سیاه در قبال 45 مهره سفید رد شد.

چون از طرف عده از تماشاچیان ابراز احساسات شد بر حسب امر مقام ریاست آنان را اخراج کردند به مناسبت این که آقاى قبادیان مخالفت خودشان را نسبت به اعتبارنامه آقاین کلبادى و شریف‌زاده نمایندگان سارى مسترد داشتند به نمایندگی آقایان نامبرده فردا فرد اخذ رأى شده تصویب گردید و چون آقایان مشایخى و محمود مخالفت خود را نسبت به اعتبارنامه آقاى حائرى‌زاده مسترد داشتند به نمایندگى ایشان از سبزوار اخذ رأى شده تصویب شد و نظر به این که آقاى محمدعلى مسعودى پیشنهاد ختم جلسه نموده و آقاى اردلان مخالف بودند به پیشنهاد ایشان رأى گرفته تصویب و جلسه آینده به روز یکشنبه اول شهریور ماه موکول و دستور آن بقیه انتخابات هیئت رئیسه تعیین و مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.

رئیس- اعتراضى به صورت جلسه نیست؟

حاذقى- بنده عرضى دارم.

رئیس- نسبت به صورت جلسه است بفرمایید.

حاذقى- با این که من موافق نیستم آن طورى که بعضى از آقایان همکاران تذکر فرمودند ولى من موافق هستم که صورت جلسه خیلى مختصر و مجمل و حاکى از رئوس مسائلى که اینجا مورد بحث واقع میشودو مخصوصا تصمیماتى که اتخاذ می‌شود و بعداً مورد استشهاد قرار می‌گیرد بشود به این جهت دو پیشنهاد عرض کردم و پیشنهاد اول حاکى از این بود که پرونده‌های انتخاباتى که اعتراض درش شده است و وقت مجلس را زیاد می‌گیرد و در نتیجه از انتخاب هیئت رئیسه براى جلسه آینده باز می‌مانیم فعلاً مطرح نشود در پرونده‌هایی که اعتراض خود را پس گرفته‌اند مثل آقاى حائرى‌زاده که معترضین حاضر شده‌اند اعتراض خود را پس بگیرند و همین طور نسبت به اعتبارنامه آقایان گلبادى و شریف زاده اینها جلوتر مطرح شود تا این که وقت مجلس صرف اینها نشود بنده این عرض را کردم ولى از خارج آقایان طور دیگرى تعبیر نمودند و من نظرى نداشتم جز این که همه آقایان با حسن تفاهم و روح همکارى کارها را پیش ببریم ولى هیچ وقت مقصودم اخلال در کار مجلس نبوده است.

[1- تصویب صورت مجلس.]

رئیس- بسیار خوب صورت جلسه روز 29 مرداد ماه تصویب شد. آقاى دکتر شفق یک بیاناتى می‌خواهند بفرمایند.

محمدعلى مسعودى- قبل از دستور.

بعضى از نمایندگان- دستور.

ملک‌مدنى- دستور معین شده است.

بعضى دیگر از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- دستور به نظر آقایان است، دستورمان انتخاب هیئت رئیسه است ولى ایشان یک بیانات مهمى دارند.

قبادیان- به نطق قبل از دستور می‌بایستی رأى گرفته شود. با نطق قبل از دستور بنده مخالف هستم.

رئیس- من از مجلس پرسیدم.

حاذقى- اگر رأى هم گرفته شود همه موافقند آقا.

رئیس- آقایان توجه کنید، آقایانى که موافقند به این که آقاى دکتر شفق صحبتشان را بکند (اظهار شد: خیر) مخالفى نیست در این قسمت (جمعى از نمایندگان- راى بگیرید.)

دماوندى- آقاى ملک‌مدنى مخالفند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى بفرمایید.

ملک‌مدنى- عرض کنم مطابق سوابقى که یک مرتبه هم خود حضرت عالى تذکر دادید وقتی که شروع به انتخاب هیئت رئیسه شد بایستى تمام هیئت رئیسه انتخاب شودوبعد کمیسیون‌ها وآنوقت مجلس آمادگى به کار خودش را به وسیله یک نامه و به نام ریاست به عرض اعلیحضرت همایونى برسانند سابقه و گذشته هم اینطور بوده، آن روز که جنابعالى، آقاى رئیس انتخاب شدید، بنده اجازه خواستم که این مطلب را تذکر بدهم. یک طورى شد که مورد پیدا نکرد و چند تا اعتبارنامه تصویب شد. حالا قبلاً بایستى مجلس وارد این کار بشد و آن وقت وارد نطق قبل از دستور و سایر کارها بشویم (صحیح است) و به نظر بنده این کار لازم‌تر و واجب‌تر از انتخاب هیئت رئیسه نیست. (صحیح است) و آقاى دکتر شفق هم موافقت بفرمایند که در جلسه سه‌شنبه مطالب خودشان را بفرمایند.

رئیس- نطق قبل از دستور را اجازه داده نظامنامه که هر نماینده می‌تواند قبل از دستور مطالب خود را بیان کند البته این اجازه با رأى مجلس است، اگر مجلس موافقت کرد نطقش را می‌کند، اگر نکرد نمی‌کند. حالا آقایانى که موافقند به این که آقاى دکتر شفق بیاناتى بکنند ... (دکتر شفق- ده دقیقه اجازه می‌خواهم)

بعضى از نمایندگان- به دستور رأى بگیرید.

دهقان- به ورود در دستور رأى بگیرید اگر راى دادند که وارد دستور می‌شویم اگر ندادند ایشان می‌آیند بیاناتشان را می‌کنند.

رئیس- به نطق قبل از دستور آقاى دکتر شفق رأى می‌گیریم یک نماینده حق دارد که نطق قبل از دستور بکند، مطابق نظامنامه حقشان را هم نمی‌شود سلب کرد. آقایانى که موافقند با این که آقاى دکتر شفق بیاناتى بکنند قیام بفرمایند (عده‌یى قیام نمودند.) تصویب نشد.

[2- بقیه انتخاب هیئت رئیسه‏]

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه نوبت اول به یک نفر نایب رئیس به انتخاب فردى شروع می‌شود آقایان نظار: آقایان امیر نصرت، اسکندرى، مهدى مشایخى، نصرالله لاهوتى که انتخاب شده بودند تشریف بیاورند براى نظارت و استخراج آراء.

امیرنصرت اسکندرى- بنده معذورم.

رئیس- به جاى ایشان دیگرى انتخاب می‌شود.

 (اقتراع به عمل آمد در نتیجه آقاى دکتر مجتهدى معین شدند)

رئیس- آقاى دکتر مجتهدى بفرمایید. آقایان پس از این که رأیشان را لطف کردند اخذ شد گذاشتند روى میز تشریف می‌آورند براى استخراج چون می‌گردانند.

اقبال- باید با مهره بگیرند.

+++

ملک‌الشعراء بهار- اجازه می‌فرمایید.

بعضى از نمایندگان- اعلام راى شده.

ملک‌الشعراء بهار- براى این که ذهن آقایان رفقا روشن باشد کاندید براى نواب رئیس آقایان ایلخان و نبوى می‌باشند.

رئیس- آقایانى که تشریف می‌آورند براى رأى، رأى خود را بدهند و یک مهره تفتیشیه بگیرند، آقایان نظار تشریف بیاورند پشت تریبون عده حضار 105 نفر آقایانی که رأى داده‌اند 104 نفر هستند.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

رئیس- به اکثریت 55 راى آقاى امیرحسین خان ایلخان به نیابت ریاست از 105 راى انتخاب شدند.

بعضى از نمایندگان- 54 رأى داشتند.

دکتر معظمى- اجازه می‌فرمایید. راجع به طریقه اعلام رأى بنده عرضى داشتم. طریقه اعلام رأى این است که منشی‌هایی که پایین نشسته‌اند و منشی‌های جناب آقاى رئیس که بالا هستند هر دو نتیجه استخراج آراء را تقدیم مقام ریاست می‌کنند.

رئیس- منشی‌های اطراف بنده هم این کار را کردند.

دکتر معظمى- آقایانى که در پائین هستند.

رئیس- چه فرمودید؟ منشی‌های پایین آقایان تندنویس‌ها را می‌فرمایید آقا؟

دکتر معظمى- آقایان تندنویس‌ها هم این کار را می‌کنند، و پنج، شش نفر از آقایان اینجا مأمورند یادداشت می‌کنند و بعد نتیجه را خدمت مقام ریاست تقدیم می‌کنند و مقام ریاست هم اعلام می‌کنند.

رئیس- از 105 نفر عده حاضر به اکثریت 54 رأى آقاى امیر‌حسین ایلخان به نیابت ریاست انتخاب شدند.

بعضى از نمایندگان- بقیه آراء را هم اعلام بفرمایید.

رئیس- 46 ورقه سفید. یکى هم آقاى دکتر معظمى، سه رأى هم به نام آقاى نبوى بوده است شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر.

شریعت‌زاده- اجازه بفرمایید بنده یک تذکرى بدهم.

رئیس- اعلام راى شده است آقا دیگر صحبت نمی‌شود کرد.

شریعت‌زاده- راجع به رأی است می‌خواهم تذکر بدهم.

رئیس- بفرمایید.

مسعودى- اعلام رأى شده است.

شریعت‌زاده- بنده یک تذکرى دارم که لازم می‌دانم به عرض آقایان نمایندگان برسانم که در ضمن استخراج آراء مسلم شد که 45 نفر از آقایان همکاران ما ورقه سفید دادند ...

رئیس- این تذکر حالا خیال می‌کنم موردى نداشته باشد.

شریعت‌زاده- ورقه سفید دادند، ورقه سفید علامت امتناع است.

رئیس- بعد از اعلام رأى که نمی‌شود تذکر داد.

شریعت‌زاده- عرض کردم امتناع ممکن است به دو جهت باشد.

بعضى از نمایندگان- بعد از اعلام رأى نمی‌شود تذکر داد.

شریعت‌زاده- یک اشکالى دارم اجازه بفرمایید عرض کنم ممکن است امتناع مستند به دو جهت باشد.

رئیس- تمنى می‌کنم بفرمایید آقا نمی‌شود. حالا ماده‌اش را به رأیتان قرائت می‌کنم.

شریعت‌زاده- آخر شروع که نشده است.

رئیس- چرا آقا شروع شده است. عده رأى‌دهندگان 104 نفر.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید.)

عده رأى‌دهندگان در موقع اعلام رأى 104 نفر، مهره تفتیشیه 102، عده آراء 101 بود.

دکتر اعتبار- مانعى ندارد یکى از مهره‌ها را کم کنید رأى که بیشتر نیست کمتر باشد مانعى ندارد.

رئیس- عده حضار 104 نفر، 101 نفر در رأى شرکت کرده‌اند در این صورت از 101 رأى آقاى نبوى با 55 رأى که اکثریت است به نیابت ریاست انتخاب شدند.

بعضى از نمایندگان- بقیه آراء را هم قرائت بفرمایید. 43 رأى هم سفید بوده است.

ملک‌الشعراء بهار- البته در دادن رأى سفید و امتناع آقایان آزادند ولى براى این که ...

رئیس- اثرى ندارد.

ملک‌الشعراء بهار- ذهن آقایان روشن باشد فراکسیون دموکرات چه بعد از انتخاب رئیس و چه در انتخابات سایر آقایان هیئت رئیسه و چه امروز صبح نظر آقایان، سایر افراد به آقایانى که در حزب نیستند مراجعه کردیم و حتى امروز صبح تماس حاصل کردیم و به آقایان عرض کردیم که ما حاضریم تمام هیئت رئیسه را امروز به اختیار شما بگذاریم به نظر شما بگذاریم و آقایان استنکاف کردند.

نورالدین امامى- همچو چیزى نبود.

محمدعلى مسعودى- این طور نیست.

ملک‌الشعراء بهار- به آقای ممقانى، آقاى ملک‌مدنى.

بعضى از نمایندگان- اعلام رأى شده است اخذ رأى بفرمایید.

ملک‌الشعراء بهار- بنده حقایق راعرض می‌کنم.

امامى- حقایق را نمی‌فرمایید آقا.

ملک‌الشعراء بهار- در هر صورت آقایان قبول بکنند یا نکند این حقایق را باید گفت.

مسعودى- تماس حاصل نشد.

ملک‌الشعراء بهار- و چون منشی‌های فراکسیون حزب دموکرات.

آقاى حاذقى، آقاى فولادوند، آقاى دماوندى، آقاى دادور منشی‌های فراکسیون دموکرات هستند...

محمدعلى مسعودى- بنده هم صحبت دارم.

رئیس- مسبوقند آقایان.

رئیس- آقاى مسعودى بفرمایید.

مسعودى- عرض کنم که آقاى ملک فرمایشى فرمودند که 00

رئیس- در جواب ایشان نمی‌شود صحبت کرد.

محمدعلى مسعودى- اجازه بفرمایید عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

محمدعلى مسعودى- آقاى ملک‌الشعراء بهار فرمایشى فرمودند که با سایر آقایان تماس حاصل کردند راجع به انتخاب هیئت رئیسه، همچو چیزى نبود و با هیچ کس هم همچو تماسى حاصل نشده است (صحیح است) و علت این که آقایان هم شرکت نکردند در رأى دادن و ورقه سفید دادند به همین مناسبت بود که تماس حاصل نشده بنده هم می‌خواستم عرض کنم همان طور که در خارج هم عرض کرده بودم که کاندید نیستم.

اردلان- براى چه آقا براى منشى رأى می‌دهید.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى در یک ورقه نوشته می‌شود.

رئیس- عده حضار 107 نفر رأى‌دهندگان 106 نفر، آقاى حاذقى به اکثریت 57 رأى آقاى دادور 7 رأى آقاى فولادوند 57 رأى آقاى دماوندى 54 رأى به سمت منشى مجلس انتخاب شدند (جمعى از نمایندگان- مبارک است) حالا شروع می‌شود به انتخاب سه کارپرداز با انتخاب جمعى (شروع به تعداد مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأى گردید) مهره‌های تفتیشیه 99 اوراق رأى 99 عده حضار 100 نفر. (امامى- 99 تا بودند.) آقاى رضوى 45 راى آقاى افخمى 45 رأى آقاى امینى 39 رأى. (یکى از نمایندگان- نمی‌شود آقا اقلیت است)

رئیس- بر طبق قانون هیچ کدام انتخاب نشده‌اند. اکثریت حاصل نیست دو مرتبه باید تجدید رأى بشود. (یکى از نمایندگان- بقیه را هم بفرمایید) 43 راى هم سفید است آقاى مرآت هم 9 راى داشتند حالا شروع می‌شود به انتخاب مباشرین (امیرتیمور- براى هر سه نفر) بله، براى این که هیچ کدام اکثریت پیدا نکردند. (در این موقع شروع به تعداد مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأى گردید) مهره‌های تفتیشیه 106 عدد اوراق رأى 106 عدد عده حضار 107 نفر آقاى افخمى 54 رأى داشته‌اند و انتخاب شدند و نسبت به دو نفر دیگر باید باز رأى گرفته شود این دفعه انتخاب نسبى است (دکتر اعتبار- تنفس بدهید شاید حل بشود) نظامنامه حل کرده انتخاب نسبى است. (دکتر اعتبار- عده براى رأى کافى نیست) (صادقى- در دفعه گذشته آقاى مهندس رضوى اکثریت داشت 52 رأى داشت اشتباه نشده؟) بین تشخیص منشیان و تندنویسان یک اختلافى هست. منشیان و یک عده از نمایندگان 52 رأى براى آقاى مهندس رضوى و 51 رأى براى آقاى افخمى نوشته‌اند ولى تشخیص تندنویس‌ها این طور نبود به موجب ماده 91 سه نفر از منشی‌ها باید نتیجه آراء را معین بکنند و به رئیس اعلام بکنند. (صحیح است) این از وظایف منشی‌ها است و بعد از این هم همین طور (ثابتى- پس ملاک تشخیص با منشی‌ها است؟) بله، منشی‌ها باید نتیجه را اعلام کنند. چون در دفعه اول مشکوک شد دو مرتبه رأى گرفتیم این دفعه براى انتخاب دو نفر است. (شروع به تعداد مهره‌های تفتیشیه و

+++

اوراق رأى گردید.)

رئیس- مهره‌های تفتیشیه 103 اوراق 103 (یکى از نمایندگان- اکثریت نیست) کى گفت اکثریت نیست آن دستگاه برق غلط است از صبح تا حالا گفته‌اند و بفرمایید که نروند از اکثریت نیفتد. آقاى مهندس رضوى 58 رأى و آقاى امینى با 45 رأى انتخاب شدند 38 رأى سفید 9 رأى آقاى مرآت.

به موجب ماده دهم نظامنامه موافق اصل دهم قانون اساسى باید خطابه‌ای پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمى به حضور اعلیحضرت همایونى عرض شود و دایر شدن مجلس را به استحضار رسانید این خطابه روز سه‌شنبه پس فردا حاضر می‌شود و به اطلاع آقایان اعضاء شعب، قبل از تشکیل جلسه، شعب را تشکیل کنند یعنى روسی شعب، شعب شش گانه را تشکیل بدهید و چهار کمیسیون باید از شعب تشکیل شود. یک کمیسیون براى محاسبات مجلس که عده او 6 نفر خواهد بود و از هر شعبه یک نفر باید انتخاب شود و دقت بشود که اعضاى هیئت رئیسه در آن کمیسیون نباید عضویت داشته باشند. یک کمیسیون براى عرایض و مرخصی‌ها که عده‌اش 6 نفر است از هر شعبه یک نفر. کمیسیون، کمیسیون بودجه است که دوره او یک ساله خواهد بود و از هر شعبه 3 نفر باید انتخاب شود. آقایان روز سه‌شنبه قبل از تشکیل جلسه کمیسیون شعب را تشکیل بدهیم و این کمیسیون‌ها را انتخاب بکنیم. پیشنهاد ختم جلسه رسیده است.

رئیس- آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى- راجع به انتخاب کمیسیون‌ها معمول بر این بوده است که عده نمایندگانی را انتخاب می‌کرده اند و از آقایان اعضاء شعب سؤال می‌شده است که در چه کمیسیونى حاضر خواهید بود که عضویت پیدا کنند و بعد آن کمیسیون و نمایندگان شعب هم جمع می‌شدند و با توجه به صلاحیت و درخواست خود نمایندگان یک لیست رأى براى کمیسیون‌ها انتخاب می‌کرد و بعد این لیست آرایى که تهیه می‌شد مابین آقایان نمایندگان تقسیم می‌کردند (صحیح است) و بعد آقایان روى آن زمینه رأى می‌دادند و هر کدام را که می‌خواستند کم و زیاد می‌کردند بنده الان استدعا می‌کنم بعد از این که آقاى دکتر شفق بیاناتشان را فرمودند.

رئیس- آقاى دکتر شفق امروز بیاناتى ندارند.

دکتر معظمى- بسیار خوب بنده استدعا می‌کنم که الان بعد از ختم جلسه شعب تشکیل بشودو نمایندگان خود را از هر شعبه یک نفر یا دو نفر تعیین بکنند که فردا که دوشنبه است بعد از ظهر یا صبح آقایان جمع شوند و آن صورت را تهیه بکنند که براى صبح سه‌شنبه دستور جلسه علنى انتخاب کمیسیون‌ها باشد و صبح هم قبل از جلسه همان طور که فرمودند آن کمیسیون‌هایی که خود شعب باید انتخاب بکنند.

رئیس- کمیسیون‌های دیگرى هم البته باید به اسم هر وزارتخانه‌اى یک کمیسیون انتخاب بشود وآن کمیسیون‌ها هم همان طور که فرمودید در جلسه علنى انتخاب خواهد شد و این جا رأى گرفته خواهد شد ولى کمیسیون‌هایی که در شعب انتخاب خواهند شد باید شعب را تشکیل بدهند و در شعب انتخاب کنند.

مهندس رضوى- بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

مهندس رضوى- بنده اولاً خیلى تشکر می‌کنم از این که آقایان محترم در چندین دور رأى دادن هر دفعه لطفشان را نسبت به بنده ابراز فرمودند و از همان دفعه اول هم عده زیادى از آقایان اظهار تمایل فرمودند. حقیقت به واسطه همین توجه و لطفى که آقایان دارند از تصمیم قاطعى که براى عدم قبول این شغل گرفته بودم با مشورت پاره‌ای از دوستان صرفنظر کردم و امیدوارم بتوانم خدمت بکنم (انشاء‌الله) اما دو نکته را اینجا می‌خواستم عرض بکنم و هر دو البته یک تأسفى است. تأسف اولم این است که آقاى مرآت اسفندیارى که از بهترین همکاران مجلس شوراى ملى ما هستند و سال‌ها در مجلس از نظر امور کارپردازى زحمت کشیده و انتظامات مجلس را به وجه احسن رعایت فرمودند. خلى اسباب تأسف است که ایشان به واسطه عدم داوطلبى خودشان و پیش آمد راى به کارپردازی تشریف نیاوردند (یک نفر از نمایندگان- خودشان مایل نبودند) و قبول کردن بنده هم در نتیجه موافقت خصوصى و دوستانه است که با خود ایشان کردم زیرا من نمی‌خواستم یک کرمانى شرافتمندى از کارى برود و باز یک کرمانى بیاید، چون هر دو کرمانى یک واحد هستند (یکى از نمایندگان- همه ایرانى هستند) و ما همکارى خودمان را ادامه خواهیم داد. نکته دیگر این است که باز خواستم تأسف عرض بکنم که در این آراء برخلاف انتظار همان طور که همه آقایان نظر داشتند آن توافق قلبى که باید پیدا نشد وبنده از این همه آراء سفید واقعا تأسف می‌خورم اما آن تأسف را اجازه بفرمایید از این نظر عرض کنم که در کارپردازى و در هیئت رئیسه یک وظیفه سنگینى براى ما هست و آن حفظ استقلال ادارى مجلس است که بایستى به همین صورت مستقل بماند زیرا این یک واحدى است، یک جمهوری است ودر تمام دنیا هم واحد مجلس و امور مجلس استقلال خاصى دارد. از این نظر من امیدوارم البته همکاران بنده هم با کمک عموم آقایان نه این که عده معدودى بلکه بالاتفاق باید کمک بفرمایید که ما در انجام این وظیفه موفق شویم (صحیح است).

رئیس- پیشنهادى راجع به ختم جلسه رسیده قرائت می‌شود.

اورنگ- آقا بنده راجع به انتخاب کمیسیون‌ها عرضى داشتم.

[3- موقع و دستور جلسه بعد. ختم جلسه.]

رئیس- حالا پیشنهاد ختم جلسه قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى ختم جلسه را پیشنهاد می‌کنم. اورنگ.

اورنگ- یک بانى آقاى دکتر معظمى فرمودند که یک اشتباهى درش واقع شد و این بیان توضیحى است راجع به انتخاب کمیسیون‌ها.

رئیس- این مربوط به ختم جلسه نیست.

اورنگ- خودبنده پیشنهاد ختم جلسه را کرده‌ام ولى این ممکن است اشتباه بشود.

رئیس- خودمان بیرون این کار را می‌کنیم. بفرمایید. بنابراین جلسه به روز سه‌شنبه ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود دستور هم خطابه و بقیه اعتبارنامه‌ها و انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوارى ملى- رضا حکمت‏

+++                       

یادداشت ها
Parameter:294318!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)