کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 9 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه 1312 (5 محرم 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏

3) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 9

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه 1312 (5 محرم 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏

3) موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز سهشنبه پنجم اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

غائبین بی‌اجازه: آقایان: دبیر سهرابی، حیدری، حاج غلامحسین ملک، طباطبایی وکیلی، حاج میرزا حسن خان اسفندیاری، طباطبایی بروجردی، موقر، شریعت‌زاده، کورس، معدل، سکوند

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین، لیقوانی، افخمی، مجدضیایی، طهرانچی، یونس آقا وهاب‌زاده

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس تصویب شد. خاطر آقایان را آگاه میکنم در دستور نوشته شده است که لایحه متمم بودجه براى دستور جلسه بعد حاضر خواهد بود ولى یک کارهاى فورى و متراکم و طرف توجهى دولت را طورى مشغول کرد که با آن که کمیسیون بودجه هر روز آماده بود براى مدافعه از لایحه هیئت دولت نتوانستند به کمیسیون بیایند و اگر ما امروز کار آماده نداریم علتش همان است که گفته شد. (صحیح است.)

-2 اجراى مراسم تحلیف از طرف عده از آقایان نمایندگان‏

(در این موقع حضار به احترام ورود کلامالله مجید قیام نموده و آقایان ذیل در حضور قرآن مجید مطابق اصل یازدهم قانون اساسى قسم یاد نموده و قسم نامه را امضاء نمودند.) میرزا سید ابراهیمخان شریفى، میرزا موسىخان مرآت، دکتر ملکزاده، رضاقلىخان باستانى، معتصم سنگ، آقارضا طهرانچى، صفارى، مسعود ثابتى

+++

و مصدق جهانشاهى، محمدخان حبیبى، اعتبار، دکتر ضیایی، حاج تقىآقا وهابزاده، میرزا حسین خان طهرانى، نیکپور، فتوحى، میرزاعلىخان اقبال، محیط لاریجانى، مژدهى، میرزایی، لاریجانى.

3- موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ به طوری که توضیح دادم در دستور امروز براى اشغال جدى هیئت دولت کارى نداریم فردا و پس فردا را هم کمیسیون بودجه باید کار کند تا لایحه متمم بودجه آماده نشود (صحیح است) بعد از پس فردا هم ایام عاشورا و عزادارى است و ما التزام به احترام آن داریم بنابراین جلسه آینده سهشنبه 19 اردیبهشت مساوى با چهاردهم محرم سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه متمم بودجه کل مملکتى (صحیح است)

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293373!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)