کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 87 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هجدهم تیر ماه 1332  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعبه‌ها

3- قرائت گزارش انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها از شعب

4- اعلام حاضر بودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری به وسیله آقای وزیر کشور

5- معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطایی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور

6- مذاکره و تعیین روز 23 تیر جهت استیضاح

7- تقدیم 18 فقره لایحه قانونی به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

8- انتخاب 2 نفر جهت عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 87

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هجدهم تیر ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعبه‌ها

3- قرائت گزارش انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها از شعب

4- اعلام حاضر بودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری به وسیله آقای وزیر کشور

5- معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطایی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور

6- مذاکره و تعیین روز 23 تیر جهت استیضاح

7- تقدیم 18 فقره لایحه قانونی به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

8- انتخاب 2 نفر جهت عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت 11 و چهل و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى دکتر معظمى تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود (به وسیله آقاى معتمد‌دماوندى به شرح زیر قرائت شد)

غایب با‌اجازه - آقاى اورنگ

غایبین بى‌اجازه - آقایان: مشار - محمدحسین قشقایى - راشد - دکتر امامى - دکتر مصباح‌زاده - دکتر فاخر

رئیس - آقاى دکتر فقیهى شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - بنده عرضم فقط یک یادآورى بود که آیین‌نامه مربوط به تخلفات منع استعمال الکل و تریاک که در کمیسیون دادگسترى تصویب شده است چون یک ماه بیشتر به موعد اجراى قانون نمانده است خواستم استدعا کنم که در دستور مجلس بگذارید چون یک ماه بیشتر نمانده است به موقع تصویب بشود.

رئیس - تصدیق مى‌فرمایید فرمایشات جنابعالى مربوط به صورت جلسه نبود آقاى صفایى تذکرى داشتید؟

صفایى - بنده هم عرضم نسبت به صورت جلسه نیست ولى می‌خواستم تذکر بدهم که موقعى که می‌خواهید براى ناظر مالى رأى بگیرید جناب آقاى مکى هم از طرف مجمع منفردین کاندید هستند.

رئیس - در موقعش اعلام بفرمایید. آقاى کریمى‏

کریمى - بنده راجع به حکومت نظامى مطالبى داشتم بفرمایید لایحه‌اش را زودتر مطرح کنند چون با بودن حکومت نظامى بنده دو تا فرش داشتم دیشب آمده‌اند منزلم بردند مى‌ترسم بقیه اثاثیه‌ام را هم ببرند.

(میر اشرافى - آمده بودند خود شما را ببرند)

رئیس - ارتباطى با صورت جلسه نداشت ولى روز یکشنبه لایحه حکومت نظامى در دستور است دیگر اعتراضى نسبت به صورت جلسه نیست؟ آقاى ناظرزاده‏

ناظرزاده - بنده در این اواخر عضو هیچ فراکسیونى نبوده‌ام و حالا هم نیستم به همین جهت در انتخابات هیئت رئیسه هم از طرف فراکسیونى به سایر فراکسیون‌ها معرفى نشده بودم و نمایندگان محترمى که به بنده راى داده‌اند در مقابل براى خود یا کاندیدهاى خود رأى نخواسته‌اند و حتى بعضى از همکاران عزیز بدون تذکر بنده لطف خود را دریغ نداشته‌اند بنابراین وظیفه خود می‌دانم از مرحمتى که بارها نسبت به بنده در مجلس ابراز شده از همکاران محترم سپاسگذارى کنم و براى جبران این لطف مکرر قول می‌دهم که تا آخر دوره هفدهم دیگر از همکاران عزیز متوقع راى براى منشی‌گرى خود نباشم تلگرافى هم از چاه‌بهار راجع به اظهار رضایت از سروان ریگى رسیده که عینا تقدیم میشود.

رئیس در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- قرائت گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعبه‌ها

رئیس - هیئت رئیسه شعب قرائت مى‌شود

(به شرح زیر به وسیله آقاى معتمد‌دماوندى قرائت شد)

شعبه اول رئیس: آقاى دکتر شایگان - نایب رئیس: آقاى امامى اهرى - مخبر: آقاى مجدزاده - منشى: شاپورى‏

شعبه دوم رئیس: آقاى حسین مکى - نایب رئیس: آقاى جلالى - مخبر: آقاى مصدقى - منشى: معتمد‌دماوندى‏

شعبه سوم رئیس: آقاى ملک مدنى - نایب رئیس: آقایان دادور - مجتهدى - مخبر: آقاى پورسرتیپ - منشى: آقایان جلیلى - نادعلى کریمى

شعبه چهارم رئیس: آقاى رفیع - نایب رئیس: آقاى صفایى - مخبر: آقاى شهیدى - منشى: آقایان موسوى - افشار صادقى‏

شعبه پنجم رئیس: آقاى دکتر طاهرى - نایب رئیس: آقاى حمیدیه - مخبر: آقاى دکتر ملکى - منشى: آقایان امیر افشارى - شادلو

شعبه ششم رئیس: آقاى خلخالى - نایب رئیس: آقاى شوکتى - مخبر: آقاى ناظرزاده - منشى: آقایان ریگى - زهرى‏

3- قرائت گزارش انتخاب اعضاى کمیسیون‌ها از شعب

رئیس - صورت اعضاى کمیسیون‌ها به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد و نکته‌اى را که بایستى به عرض مجلس برسانم این بود

+++

که در کمیسیون پست و تلگراف و همچنین کمیسیون امور اجتماعى چون عده کم بوده است 6 نفر تعیین شده و البته این یک مخالفتى با آیین‌نامه دارد آ‌یین‌نامه حداقل اعضاى این کمیسیون‌ها را 12 نفر تعیین کرده از این جهت لازم بود که به عرض مجلس برسد تا اغماض بفرمایند چون عده کم بود.

فرامرزى - وقتى که بنا شود از هر شعبه‌اى فقط یک نفر انتخاب بکنند بیش ازاین نمی‌شود آیین‌نامه این طور است‏.

رئیس - بله اگر از هر شعبه یک نفر انتخاب شود این طور است ولى آیین‌نامه عده اعضاى این کمیسیون‌ها را دوازده نفر معین کرده و باید از هر شعبه دو نفر انتخاب شود و کسر عده اعضاى این کمیسیون‌ها براى این بود که هر یک از آقایان در بیش از سه کمیسیون نمى‌توانند انتخاب بشوند این نکته را می‌خواستم به عرض آقایان برسانم‏.

(اعضاى کمیسیون‌ها به شرح زیر قرائت شد)

کمیسیون اقتصاد ملى‏

از شعبه اول آقایان: مهندس حسیبى - کهبد.

از شعبه دوم آقایان: شهاب خسروانى - صراف‌زاده.

از شعبه سوم آقایان: دکتر کیان - دادور.

از شعبه چهارم آقایان: حائرى‌زاده - افشارصادقى.

از شعبه پنجم آقایان: حمیدیه - دکتر ملکى.

از شعبه ششم آقایان: خلخالى - زهرى‏

کمیسیون کشاورزى‏

از شعبه اول آقایان: مجدزاده - شاپورى.

از شعبه دوم آقایان: مصدقى - خسرو قشقایى.

از شعبه سوم آقایان: مدرس - مجتهدى‏

از شعبه چهارم آقایان: اقبال - فتحعلى افشار.

از شعبه پنجم آقایان: انگجى - شادلو.

از شعبه ششم آقایان: شوکتى - تولیت‏

کمیسیون بهدارى‏

از شعبه اول آقایان: عبدالرحمن فرامرزى - کهبد.

از شعبه دوم آقایان: دکتر فلسفى. دکتر مصباح‌زاده.

از شعبه سوم آقایان: جلیلى - مهندس غروى.

از شعبه چهارم آقایان: فرزانه - حاج سید جوادى.

از شعبه پنجم آقایان: دکتر ملکى - امیرافشارى.

از شعبه ششم آقایان: دکتر فقیهى - نجفى‏.

کمیسیون دفاع ملى‏

از شعبه اول آقایان: احمدفرامرزى - پارسا.

از شعبه دوم آقایان: منصف - دکتر مصباح‌زاده.

از شعبه سوم آقایان: اخگر - دادور.

از شعبه چهارم آقایان: ناصر ذوالفقارى - افشارصادقى.

از شعبه پنجم آقایان: مهندس زیرک‌زاده - محمد ذوالفقارى.

از شعبه ششم آقایان: هدى - ریگى‏.

کمیسیون راه‏

از شعبه اول آقایان: مجدزاده - احمد فرامرزى.

از شعبه دوم آقایان: شبسترى - جلالى‏.

از شعبه سوم آقایان: دادور - مهندس غروى.

از شعبه چهارم آقایان: ذکایى - ناصر ذوالفقارى.

از شعبه پنجم آقایان: امیرافشارى - شادلو.

از شعبه ششم آقایان: هدى - شوکتى‏.

کمیسیون امور اجتماعى و کار

از شعبه اول آقاى نریمان.

از شعبه دوم آقاى صراف‌زاده.

از شعبه سوم آقاى دکتر معظمى.

از شعبه چهارم آقاى فرزانه‏.

از شعبه پنجم آقاى مهندس زیرک‌زاده.

از شعبه ششم آقاى ناظرزاده‏.

کمیسیون امور خارجه‏

از شعبه اول آقایان: نریمان - پارسا.

از شعبه دوم آقایان: مصدقى - مکى.

از شعبه سوم آقایان: دکتر کیان - میر اشرافى.

از شعبه چهارم آقایان: مهندس رضوى - حائرى‌زاده.

از شعبه پنجم آقایان: عامرى - گنجه.

از شعبه ششم آقایان: دکتر سنجابى - مشار.

کمیسیون برنامه‏

از شعبه اول آقایان: امامى‌اهرى - شاپورى - قنات‌آبادى.

از شعبه دوم آقایان: خسرو قشقایى - منصف - وکیل‌پور.

از شعبه سوم آقایان: پورسرتیپ میر اشرافى - نادعلى کریمى.

از شعبه چهارم آقایان: شهیدى - فتحعلى افشار - ذکایى.

از شعبه پنجم آقایان: حمیدیه - دکتر فاخر - عامرى.

از شعبه ششم آقایان: نجفى - تولیت - ناظرزاده.

کمیسیون عرایض‏

از شعبه اول آقاى قنات‌آبادى.

از شعبه دوم آقاى مکى.

از شعبه سوم آقاى پورسرتیپ.

از شعبه چهارم آقاى ذکایى.

از شعبه پنجم آقاى دکتر بقایى.

از شعبه ششم آقاى زهرى‏.

کمیسیون محاسبات‏

از شعبه اول آقاى نریمان.

از شعبه دوم آقاى جلالى.

از شعبه سوم آقاى میلانى.

از شعبه چهارم آقاى حاج سید جوادى.

از شعبه پنجم آقاى دکتر طاهرى.

از شعبه ششم آقاى خلخالى‏.

کمیسیون بودجه‏

از شعبه اول آقایان: پارسا - عبدالرحمن فرامرزى - کهبد.

از شعبه دوم آقایان: معتمد‌دماوندى - شبسترى- شهاب خسروانى.

از شعبه سوم آقایان: ملک‌مدنى - جلیلى- دکتر کیان.

از شعبه چهارم آقایان: مهندس رضوى - موسوى - صفایى.

از شعبه پنجم آقایان: گنجه - دکتربقایى - محمد ذوالفقارى‏.

از شعبه ششم آقایان: نبوى - هدى - دکتر فقیهى شیرازى‏.

کمیسیون کشور

از شعبه اول آقایان: احمد فرامرزى - شاپورى - اورنگ.

از شعبه دوم آقایان: منصف - شهاب خسروانى - خسرو قشقایى.

از شعبه سوم آقایان: ملک‌مدنى - مجتهدى - دکتر کیان.

از شعبه چهارم آقایان: ناصر ذوالفقارى - موسوى - اقبال.

از شعبه پنجم آقایان: امیرافشارى - دکتر فاخر - شادلو.

از شعبه ششم آقایان‌: نبوى - ناظرزاده - ریگى‏.

کمیسیون فرهنگ‏

از شعبه اول آقایان: دکتر شایگان - عبدالرحمن فرامرزى - پارسا.

از شعبه دوم آقایان: وکیل‌پور - معتمد‌دماوندى - جلالى.

از شعبه سوم آقایان: میلانى - جلیلى - مدرس.

از شعبه چهارم آقایان: مهندس رضوى - میلانى - اقبال.

از شعبه پنجم آقایان: دکتر طاهرى - دکتر ملکى - مهندس زیرک‌زاده.

از شعبه ششم آقایان: دکتر سنجابى - دکتر فقیهى - ناظرزاده‏.

کمیسیون قوانین دارایى‏

از شعبه اول آقایان: نریمان - امامى‌اهرى - مجدزاده.

از شعبه دوم آقایان: مکى - صراف‌زاده - دکتر فلسفى.

از شعبه سوم آقایان: دادور - پورسرتیپ - مجتهدى.

از شعبه چهارم آقایان: حائرى‌زاده - فتحعلى افشار - سید جوادى.

از شعبه پنجم آقایان: جواد عامرى - انگجى - دکتر حسن امامى.

از شعبه ششم آقایان: خلخالى - شوکتى - مشار.

کمیسیون دادگسترى‏

از شعبه اول آقایان: مجدزاده - مهندس حسیبى - قنات‌آبادى.

از شعبه دوم آقایان: مصدقى - شبسترى - بهادرى.

از شعبه سوم آقایان: میلانى - میر اشرافى - نادعلى کریمى.

از شعبه چهارم آقایان: صفایى - موسوى - شهیدى.

از شعبه پنجم آقایان: حمیدیه - انگجى - دکتر فاخر.

از شعبه ششم آقایان: دکتر سنجابى - نجفى - زهرى.

+++

کمیسیون امور استخدامى‏.

از شعبه اول آقاى امامى‌اهرى.

از شعبه دوم آقاى وکیل‌پور.

از شعبه سوم آقاى نادعلى کریمى.

از شعبه چهارم انتخاب نکرده‌اند.

از شعبه پنجم آقاى دکتر بقایى.

از شعبه ششم آقاى مشار.

کمیسیون پست وتلگراف وتلفن‏

از شعبه اول آقاى مهندس حسیبى.

از شعبه دوم آقاى بهادرى.

از شعبه سوم آقاى مهندس غروى.

از شعبه چهارم آقاى شهیدى.

از شعبه پنجم آقاى گنجه.

از شعبه ششم آقاى مشار.

رئیس - از آقایان تمنى می‌کنم روز یکشنبه ساعت نه و نیم در مجلس تشریف داشته باشند براى انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها (بهادرى - چه روزى؟) روز یکشنبه دعوت جداگانه هم براى آقایان فرستاده مى‌شود.

4- اعلام حاضر بودن دولت براى جواب استیضاح آقاى زهرى به وسیله آقاى وزیر کشور

رئیس - آقاى وزیر کشور

وزیر کشور - (دکتر صدیقى) بنده می‌خواستم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که دولت براى پاسخ استیضاح نماینده محترم جناب آقاى زهرى حاضر است و استدعا دارد مقرر بفرمایید که در اسرع اوقات بلکه در اولین جلسه این استیضاح صورت بگیرد.

5- معرفى آقاى دکتر ملکى به سمت وزارت بهدارى و آقاى مهندس عطایى به کفالت وزارت کشاورزى و آقاى مبشر به کفالت وزارت دارایى به وسیله آقاى وزیر کشور

وزیر کشور - چون جناب آقاى نخست‌وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس (حائرى‌زاده - براى همه کار سالمند براى استیضاح کسالت دارند) (میر اشرافى - طبق آیین‌نامه نخست‌وزیر باید خودش بیاید ناخوش است برود مریضخانه) (همهمه - زنگ ممتد رئیس) چون جناب آقاى نخست‌وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس مقدس شوراى ملى متعذر است به بنده مأموریت دادند (میر اشرافى - به بنده مأموریت داده‌اند یعنى چه؟ مسخره کرده‌اند؟ ما قبول نداریم باید خودشان بیایند به مجلس) که جناب آقاى دکتر ملکى را به سمت وزیر بهدارى و جناب آقاى مهندس عطایى را به سمت کفالت وزارت کشاورزى و جناب آقاى مبشر را به سمت کفالت وزارت دارایى به مجلس شوراى ملى معرفى کنم.

6- مذاکره وتعیین روز 23 تیر جهت استیضاح

رئیس - شرحى هم آقاى نخست‌وزیر به مجلس شوراى ملى نوشته‌اند و بنده هم به سوابق مراجعه کردم چند مورد پیدا شد که در موقع معرفى وزرا نخست‌وزیر حضورنداشته و یک نفر از آقایان وزرا وزیرى را معرفى کرده است.

میر اشرافى - ولى هیچ وقت سابقه نداشته که استیضاح را رئیس‌الوزرا جواب ندهد.

رئیس - آقاى میر اشرافى تمنا می‌کنم به نظم مجلس کمک بفرمایید (صحیح است) (میر اشرافى - بنده هم استدعا مى‌کنم که جنابعالى به اجراى آیین‌نامه مساعدت بفرمایید) آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - بنده در این شش دوره‌اى که در مجلس شوراى ملى بودم قوی‌ترین رئیس‌الوزرایى که داشتیم رضاخان بود که بعدش هم به مقام سلطنت رسید (بهادرى - خدابیامرزدش) ما استیضاحش کردیم خودش آمد پیش از ظهر شلوغ شد نشد استیضاح شروع بشود خواست برود آقاى موتمن‌الملک گفتند که رئیس دولت دارد می‌رود معلوم می‌شود که می‌خواهد استعفا بدهد از دم در برگشت. شخص دکتر مصدق مورد استیضاح است افرادى که براى این کار معرفى می‌کند حقیقتا طرف استیضاح نیستند (قنات‌آبادى - آقاى دکتر صدیقى هم در شکنجه دخالت داشته‌اند) اجازه بدهید ایشان براى همه کارها سالمند براى آمریکا رفتن سالمند براى اروپا رفتن سالمند براى سفارت روس رفتند سالمند ولى براى استیضاح نمایندگان مریض‌اند مرض ایشان مصنوعى است مثل غش‌ها وگریه‌هاى ایشان است.

رئیس - هنوز که تاریخ استیضاح تعیین نشده است این است که اجازه بدهید اول آقایان صحبت‌شان را بکنند بعد راجع به استیضاح صحبت کنید (زهرى - بنده اخطار دارم) بفرمایید.

زهرى - طبق ماده 172 و 173 که می‌گوید آقایان وزرایى که مورد استیضاح قرار گرفته‌اند براى تعیین وقت هم بایستى تشریف بیاورند در مجلس جناب آقاى وزیر دفاع ملى و جناب آقاى نخست‌وزیر چون مورد استیضاح هستند طبق آیین‌نامه فعلى باید تشریف بیاورند.

رئیس - براى تعیین وقت حضور همه آقایان وزرا سابقه نداشته به سوابق مراجعه شد لازم نیست حضور داشته باشند (دکتر بقایى - طبق آیین‌نامه باید حاضر باشند) اجازه بفرمایید آقا صحبت بفرمایند آقاى میر اشرافى (میر اشرافى - بنده عرضى ندارم) آقاى شمس قنات‌آبادى‏.

قنات‌آبادى - بنده می‌خواستم همین مطلبى را که جناب آقاى زهرى فرمودند بگویم و تاکید کنم که این به موجب آیین‌نامه جدیدى است که خود جنابعالى هم در تدوینش دخالت داشته‌اید و به موجب این آیین‌نامه باید وقتى که تعیین وقت می‌شود و براى استیضاح آن وزیرى که از او استیضاح شده در مجلس حضور داشته باشد.

رئیس - آقاى عبدالرحمن فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى آنچه در این یک ساله می‌خواهیم به بعضى از رفقایمان حالى بکنیم و آنها حاضر نیستند که حالیشان بشود این است که آیا آخر عمر دولت و مملکت ایران یا آخرعمر مشروطیت ایران با آخر عمر دکتر مصدق به سر می‌رود یا بعد از این هم ما باید یک مشروطیتى داشته باشیم و یک مملکتى داشته باشیم اگر آخر عمر ایران است ما قبول داریم این دولت هر کارى میخواهدبکند ماحاضریم ولى اگر مى دانید که بعدازاین هم بایدمشروطیت ایران باقى بماند واگرمى دانید بعدازاین هرکسى بخودش حق می‌دهد هر کارى دیگرى کرده بکند و بگوید فلانى هم کرده از همین جا جلویش را بگیرید که یک نفر آدم که طرف اعتماد شماست یا طرف محبت شما یا طرف رعب شما است همه کارنکند جناب آقاى نخست‌وزیر مى‌گویند مریض‌اند دو سال است که می‌گویند مریض‌اند آدم هم یک کلمه اظهار عقیده بکند می‌گویند مخالف است می‌گویند این خصم است (بهادرى - استوکس است جوجه استوکس است) این خائن است آدمى وقتى یک مطلبى به خاطرش رسید نمى‌داند چه جور بگوید که این حرفها را بهش نگویند آقاى نخست‌وزیر دو سال است که به مجلس نمى‌آیند (حائرى‌زاده - این اعتراض به مشروطیت است) این راه را باز نکنید که یک رئیس‌الوزرایى به خودش نپسندد که به مجلس بیاید این راه را باز نکنید که یک رئیس‌الوزرا خودش را بالاتر از مجلس بداند (وزیر کشور اینطور نیست) این طور نیست من هم می‌دانم نیست من هم می‌دانم شما هم توى دلتان می‌دانید که همین ‌طور است (دکتر صدیقى هیچ این طور نیست) این طور است وقتى مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بوده در کمیسیون خارجه موتمن‌الملک خودش رئیس کمسیون خارجه بود مشیرالدوله را خواسته بودند به کمیسیون خارجه براى یک قضیه‌اى یکى از سفراى خارجى که گمانم سفیر انگلستان بوده نزد مشیرالدوله بوده ایشان به کمیسیون دیرآمده همین که آمده موتمن‌الملک راهش نداده گفتند سفیر خارجى پیشم بود گفتند اینجا مجلس شوراى ملى است شما مى‌بایست عذر بخواهید و بیایید به کمیسیون خارجه شما در مجلس این راه را باز نکنید که نخست‌وزیر به مجلس نیاید و الا به نخست‌وزیر بعدى که برخلاف نظر شما خواهد آمد نمى‌توانید حرفى بزنید هیچ سابقه ندارد که یک کس دیگرى بیاید از طرف نخست‌وزیر جواب بدهد نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملى تحت استیضاح هستند شما چه جورجواب میدهید ازطرف اومن غیرازاین حرفى ندارم یابمابگویید که این آخرعمرایران است وآخرعمرمشروطیت ایران است تا هر چه شما گفتید ما قبول کنیم یا اگر آخر عمر مشروطیت ایران نیست و آخر عمر ایران نیست مشروطیت ایران را فداى یک نفر آدم نکنید باید بیاید اینجا و جواب بدهد (میر اشرافى و بهادرى - صحیح است).

رئیس - استیضاح مطرح نیست فقط تاریخ باید تعیین شود راجع به تاریخ استیضاح اگر موافقت بفرمایید هیئت رئیسه تصمیم گرفته است جلسه فوق‌العاده براى لوایح حکومت نظامى باشد اجازه بفرمایید روز سه‌شنبه رأى براى استیضاح تعیین بکنیم (صحیح است).

دکتر بقایى - این عمل خلاف آیین‌نامه است در تعیین تاریخ استیضاح هم طبق ماده 173 باید وزرایى که استیضاح شده‌اند در مجلس حاضرشوند.

رئیس - عرض کردم که سوابق را فرستادم آوردند همین بود براى تعیین روز استیضاح از طرف دولت مى‌آیند حالا هم آقایان وزرا آمده‌اند.

دکتر بقایى - این سوابق مال آیین‌نامه قبلى است.

شمس قنات‌آبادى - دستور بفرمایید آیین‌نامه را بخوانند این ماده تکلیف را روشن می‌کند.

رئیس - اجازه بفرمایید لوایح را تقدیم کنند آقاى دکتر ملک اسمعیلى‏.

احمد فرامرزى - بایدآیین‌نامه را اجرا بفرمایید و دیگر هیچ حقى ندارید.

7- تقدیم 18 فقره لایحه قانونى به وسیله آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر - (دکتر ملک‌اسمعیلى) با اجازه آقایان نمایندگان محترم 18 لایحه قانونى است که بر طبق قانون تمدید اختیارات به تصویب رسیده و دوره آزمایش آن سپرى شده تقدیم می‌کنم.

1- لایحه قانونى بخشودگى مالیات براى موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان‏.

2- لایحه قانونى مقررات امور پزشکى و دارویى

+++

3- لایحه قانونى تأسیس بنگاه تهیه بذرچغندر قند.

4- لایحه قانونى متمم لایحه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق کاشفین‏.

5- لایحه قانونى اصلاح ماده 49 قانونى ثبت احوال.

6- لایحه قانونى مجازات اخلال در نظم‏.

7- لایحه قانونى مجازات اخلال‌کنندگان در امتحان‏.

8- لایحه قانونى سازمان تربیت بدنى‏.

9- لایحه قانونى متمم لایحه قانونى تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانى‏.

10- لایحه قانونى متمم لایحه قانونى تأسیس بانک ساختمانى‏.

11- لایحه قانونى بخشودگى جرایم و خسارت دیرکرد املاک مزروعى.

12- لایحه افزایش سرمایه بانک رهنى.

13- لایحه قانونى شرکت‌هاى تعاونى‏

14- لایحه قانونى اجراى ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى.

15- لایحه قانونى جدید تعرف گمرکى و متمم آن.

16- لایحه قانونى متمم لایحه قانونى راجع به طرز رسیدگى به اختلافات مالیاتى‏.

17- لایحه قانونى سازمان نقشه‌بردارى‏.

18- لایحه قانونى حفاظت فنى‏.

رئیس - به کمیسیون‌هاى مربوطه مراجعه می‌شود آقاى دکتر بقایى جنابعالى فرمایشى داشتید؟ (دکتر بقایى بله) بفرمایید.

دکتر بقایى - در ماده 173 آیین‌نامه جدید مجلس (این که جناب آقاى رئیس مجلس فرمودند مال آیین‌نامه قدیم بود) ولى آیین‌نامه جدید می‌گوید: پس از ابلاغ ورقه استیضاح به وزیر یا وزراى مورد استیضاح در اولین جلسه مجلس شوراى ملى وزیر یا وزراى مزبور در مجلس حاضر می‌شوند مجلس پس از اصغاء نظر آقایان راجع به تعیین وقت بدون مذاکره در اصل استیضاح روز استیضاح را که نباید بیش از یک ماه به تأخیر افتد معین می‌نماید. ملاحظه مى‌فرمایید در روز تعیین استیضاح هم وزیرى که مورد استیضاح قرار گرفته باید در مجلس حاضر باشد.

رئیس - عرض کردم آیین‌نامه فقط در این دوره نبوده و دوره قبل هم در کابینه آقاى ساعد و منصورالمک (دکتر بقایى - کابینه ساعد نبود در آخر کابینه ساعد این آیین‌نامه گذشت) سوابق را بنده خواستم بنابراین تاریخ استیضاح سه‌شنبه ساعت 9 صبح خواهد بود.

8- انتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نظار بانک که جزو دستور است انتخاب دو نفر نظار نسبى و جمعى خواهد بود بنابراین آقایان هر دو اسم را در یک ورقه مى‌نویسند و اکثریت هم نسبى خواهد بود. آقاى صفایى‏

صفایى - جناب آقاى مکى از طرف نمایندگان منفرد کاندید براى نظارت بانک ملى هستند.

عده‌اى از نمایندگان - آقاى مکى و آقاى نریمان کاندید هستند.

رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - جناب آقاى احمد فرامرزى از طرف فراکسیون آزادى کاندید نظارت بانک ملى هستند.

عبدالرحمن فرامرزى - و از طرف عده‌اى از منفردین‏

رئیس - آقاى پارسا

پارسا - از طرف فراکسیون‌هاى مؤتلف آقایان موسوى و کهبد کاندید ناظر بانک هستند.

رئیس - قبلاً سه نفر براى نظارت در اخذ و استخراج آرا به حکم قرعه انتخاب می‌شود (به وسیله آقاى معتمد‌دماوندى اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود.)

آقایان: میر مجید موسوى (موسوى - چون بنده کاندید هستم مرا معاف بفرمایید) مکى (مکى - بنده هم کاندید هستم)

حمیدیه - عامرى (خواهش می‌کنم بنده را معاف کنید) ریگى.

(در نتیجه آقایان: حمیدیه - عامرى - ریگى تعیین شدند).

رئیس - آقایان وکیل‌پور و معتمد‌دماوندى هم از طرف هیئت رئیسه معین مى‌شوند براى اخذ رأى و نظارت‏.

(آقایان نظار در محل نطق حاضر و آقاى معتمد‌دماوندى اسامى آقایان نمایندگان را به ترتیب ذیل اعلام و اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: زیرک‌زاده - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - پارسا - ناظرزاده - قنات‌آبادى - بهادرى - دادور - دکتر ملکى - مکى - حائرى‌زاده - انگجى - مهندس حسیبى - میلانى - شبسترى - دکتر کیان - خسرو قشقایى - عامرى - ناصر ذوالفقارى - گنجه - عبدالرحمن فرامرزى - پورسرتیپ - امامى‌اهرى - کهبد - موسوى - مجتهدى - دکتر فاخر - امیرافشارى - میراشرافى - نادعلى کریمى - دکتر بقایى - مشار - جلالى - شهیدى - اخگر - محمد ذوالفقارى - جلیلى - نبوى - افشار - مدرس - خلخالى - مصدقى - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - ذکایى - زهرى - مجدزاده - شاپورى - مهندس رضوى - حاج سید جوادى - افشارصادقى - شادلو - منصف - نجفى - تولیت - مهندس غروى - فرزانه - دکتر فقیهى - صفایى - شهاب خسروانى - صراف‌زاده - احمد فرامرزى - اقبال - نریمان - رفیع - هدى - حمیدیه - معتمد‌دماوندى - ریگى - شوکتى - وکیل‌پور - دکتر معظمى‏.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید).

مهره تفتیشیه 72 اوراق رأى 72.

آقاى مکى 41 رأى - آقاى موسوى 36 رأى - آقاى کهبد 28 رأى - آقاى احمد فرامرزى 25 رأى - آقاى نریمان 9 رأى‏.

رئیس - آقاى مکى 41 رأى - آقاى موسوى 36 رأى - آقاى کهبد 28 رأى - آقاى احمد فرامرزى 25 رأى - و آقاى نریمان 9 رأى داشتند.

بنابراین آقایان مکى و موسوى به عنوان نظار بانک از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (مبارک است).

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 21 تیر ساعت نه و نیم براى انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون‌ها ساعت ده زنگ جلسه علنى فوق‌العاده زده می‌شود براى طراح لوایح حکومت نظامى‏.

(جلسه نیم ساعت بعد از ظهر ختم گردید).

رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر عبدالله معظمى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294825!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)