کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 87 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه سال 1320 کشور

3- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 87

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه سال 1320 کشور

3- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 27 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : یاراحمدی - شجاع - صادق وزیری اصفهانی - فروهر - حیدری - ارکانی - سلطانی - خواجه نوری - فاطمی - افخمی - گرگانی - عطاءالله پالیزی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : معدل - تولیت - نیک­پور - دکتر سمیعی - کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : سزاوار - مسعودی خراسانی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب لایحه متمم قانون بودجه سال 1320 کشور]

رئیس- لایحه متمم قانون بودجه سال 1320 مطرح است.

گزارش کمیسیون بودجه خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس شوراى ملى‏

لایحه پیشنهادى دولت به عنوان مواد متمم سال 1320 کشور با حضور جناب آقاى وزیر دارایی در کمیسیون بودجه مطرح و مورد مطالعه واقع و با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر دارایی در اطراف هر یک از مواد پیشنهادى بیان نمودند عین مواد لایحه تصویب و اینک گزارش آن براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفتى نیست؟ (گفته شد- خیر) موافقین با ورود در شور مواد برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول:

+++

ماده 1 - دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصویب هیئت وزیران تعیین نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2- به کلیه داد و ستدهاى دولتى و غیردولتى که به صورت حراج و مزایده از طریق آگهى به عمل می‌آید به شرح زیر مالیات از فروشنده دریافت می‌شود.

از اموال منقول صدى 5 و از غیر منقول صدى 2

اموال متعلق به آرتش و نمایندگان سیاسى و حراج و مزایده ثبت اسناد و املاک تا میزان طلب بستانکار از این مالیات بخشوده است.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 - مالیات اشیاء وجوهى که با اجازه هیئت وزیران به معرض لاتار و بخت آزمایى گذارده می‌شود پنج در صد از جوائز است.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 - هرگاه صاحبان وسائط نقلیه غیر موتورى و دوچرخه و سه چرخه از پرداخت مالیات تا سررسید معین تخلف نماید نصف مبلغ مالیات به عنوان جریمه و براى هر ماه نیز یک در صد خسارت دیر کرد باید بپردازد.

رئیس- موافقین برخیزند

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- از اول سال 1320 به موافقت‌نامه یا پروانه ورود کالا به ایران و پروانه گمرکى صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهاى کالا تمبر الصاق می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6- دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی مالیات نیروى برقى را که به مصرف بنگاه‌هاى عمومى و تأسیسات خیریه می‌رسد تخفیف بدهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 - ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 تا آخر سال 1320 تمدید می‌شود وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت دیر کرد بدهى کلیه اشخاصى که بقاى بدهى‌شان را بابت اجاره خالصه‌جات تهران تا آخر سال 1318 نقداً بپردازد و با قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند خسارت دیر کرد مطالبه ننماید.

تبصره- بدهى‌هاى مربوط به آبها و زمین بها و بذر و مساعده نیز مشمول ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8 - خرید و فروش کالاهاى که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاه‌هاى مربوط دولتى به عنوان قاچاق داشته و مرتکبین طبق قانون مربوط تعقیب خواهند شد.

رئیس- موافقین برخیزند.

(غالب آقایان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- در‌آمد مستغلات از نظر مالیات مشمول قوانین مشمولى قوانین مخصوص به خود می‌باشد لیکن صاحبان این نوع در‌آمدها مکلفند تا 15 خرداد ماه هر سال کلیه اجازه بهایی را که مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند

+++

ضمن سایر در‌آمدهاى مشمول مالیات بر در‌آمد خود در اظهار‌نامه رسمى نوشته و به اداره دارایی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود چنانچه میزان در‌آمد آنها با در نظر گرفتن نرخ‌هاى مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر در‌آمد مصوب 27 اسفند 1317 مشمول مالیات بیشترى شناخته شود مابه التفاوت مالیات متعلقه را بپردازد.

ماخذ وصول این مالیات در سال 1320 در آمد سال 1319 صاحبان مستغلات می‌باشد.

آئین‌نامه تشخخیص و وصول این مالیات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- آقاى مهذب‏

مهذب- عرض کنم در این ماده البته این عایدات مختلفى را که بنده مثلاً داشتیم باید جمع آورى شود که تصاعدش تعیین شود ولى اینجا می‌گویید پس از وضع آنچه که به شهرداری‌ها پرداخته می‌شود مثلاً یک نفر ماهیانه داده است این غیر مستغلات است حالا که جمع می‌شود آن مالیات پانصد تومان هم که ماهیانه داده است محسوب می‌شود یا نه؟

اعتبار (کمیسیون بودجه)- عرض کنم اینجا دو مالیات که صحبت شد دو مالیات نیست یا مالیات است صدى هشت مستغلات را موضوع می‌کند و شهردارى مى‌گیرد بعد از وضع آن آنچه می‌ماند براى موجر آن مبلغ را باید بیفزاید بر سایر در آمدها و به اداره مالیات بر در‌آمد صورت بدهند و در آنجا نصابش هر مبلغ که شد مطابق آن نصاب ازش مالیات اخذ خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- حالا عمل چه چیز است در اداره دارایی بنده نمی‌دانم ولى اصل نظر این است که بنده مثلاً در مجلس شوراى ملى هستم و از اینجا حقوق می‌گیریم از همین حقوق مالیات کسر می‌شود همین طور در ادارات دیگر و همین جور مغازه یا باغى دارم اجازه می‌دهم و شهردارى مالیات مستغلات خودش را می‌گیرد حالا این جا عبارت این است که آنچه مالیات مستغلات به شهردارى داده است وضع می‌شود نوشته نشده است آن چیزى که ادارات مالیات داده می‌شود وضع می‌شود ثانیاً موضوع این است آن چیزى که مالیات داده شد دیگر نباید بیاید در درآمد مالیاتش را که داد باز سر سال نباید بیاید آنچه را که مالیاتش را داده است جمع بکند و دو مرتبه بگیرند بنده این جور می‌فهم که باید این چیزى که مالیاتش داده شد دیگر این بخشوده شود و صرف‌نظر شود نه این که دو مرتبه این مالیاتش را اینجا داده و مالیات مستغلاتش را داده بعد سر سال که شد آن را این را هر دو را ببرند در اداره مالیات بر در آمد و مالیاتش داده شد این را راه رضاى خدا ببخشد دیگر چیزى براى او قرار ندهد نظر بنده این است و این طور می‌فهمم و حالا این جورى که آقاى اعتبار بیان کردند همچو فهمیده می‌شود که از یک چیز دو مالیات خواهند گرفت یک مالیات این است که ماه به ماه کسر می‌شود یک مالیات هم وقتی که جمع کنیم سر سال این هم مالیات داده شود نظر این است.

مخبر- اجازه بدهید بنده یک توضیحى بدهم مثلاً سه هزار تومان همین طور که فرمودید شما حقوق می‌گیرید و صدى چهار می‌دهید مطابق آن تعرفه‌ها که هست و یک مستغلاتى هم دارید که صدى هشت آن را می‌دهد به شهردارى آن صدى هشت از مبلغ کل موضوع می‌شود بقیه همانند براى جنابعالى پانصد تومان در سال و این پانصد تومان شما می‌رود روى سه هزار تومان و آن وقت از روى مالیات بر در‌آمد صد چهار بیشتر می‌شود و تفاوت را از شما خواهند گرفت.

رئیس- آقاى دکتر جوان

+++

دکتر موسى جوان- این طور که آقاى اعتبار فرمودند که در موقع مالیات دادن تمام در‌آمدها جمع می‌شود بعد صد هشت از در‌آمدها کسر می‌شود این درست نیست چون هر سال آنهایی که مالیات بده هستند و بنده هم سابقه دارم طرز عمل این طور است که این در صد هشت مالیات مستغلات از جمع در‌آمد کم نمی‌شود مقصودد این ماده این است که در تمام در‌آمدها را جمع مى‌کنند یک نفر مستخدم اداره یا وکیل دادگسترى اگر از یک جایی در آمدى داشته باشد فرض بفرمایید از مجلس شوراى ملى حقوق داشته و در‌آمد دارالوکاله هم داشته در‌آمدها را جمع می‌کنند بعد که جمع شد تمام در‌آمد سالیانه او فرض بفرمایید هشت هزار تومان آن وقت روى این تصاعد مالیات آن را معین مى‌کند آن وقت فرض بفرمایید از هشت هزار تومان هفتصد مالیات می‌گیرند از آن مالیات مستغلات را که قبلاً پرداخته کم می‌کنند چون مستغلات را پرداخته است صد تومان به شهردارى داده می‌شود الباقى ششصد تومان به شهردارى داده است می‌شود و الباقى ششصد تومان از حقوق مجلس شوراى ملى هم فرضاً ماهیانه یازده تومان کم کرده‌اند این را هم سالیانه حساب می‌کنند تقریباً دویست و هفتاد و تومان همان دویست و هفتاد تومان پرداخت می‌شود اینجا که می‌گوید اظهار‌نامه در آمد بدهد حتى در‌آمد مستغلات خودش را هم جزء صورت می‌فرستد بعد جمعش را حساب مى‌کند مالیات مستغلات را هم حساب مى‌کند و از آن مالیات کم می‌کند و باقى اگر بدهکار شد باید بپردازد مقصود این است.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- این توضیح آقاى دکتر جوان آقاى اعتبار به نظر بنده هر دو یکى است و عمل جارى است که الان مالیات می‌پردازد همین طوری که فرمودید اگر یک نفرى الان فلانقدر در‌آمد داشته باشد چه عملى به او می‌کنند. مبلغى را آنچه که از اد‌اره مربوط می‌گیرد به همان نسبت مالیاتش را کسى می‌کنند بعد کلاسه سه فقره چهار فقره در‌آمد که دارد حالا در‌آمد مستغلات هم یکى از آن در آمدها است جمع می‌کنند و روى آن در به هر حدى که رسید طبق آن حساب می‌کنند و مالیاتش معین می‌کنند عملى که الان می‌شود این است فرض بفرمایید هزار تومان حقوق مجلسى است مالیاتش را که موضوع کرده‌اند آن وقت می‌رود روى جمع در‌آمدها سه هزار تومان مثلاً مستقل و چیزهاى دیگر هم دارد می‌شود چهار هزار تومان حسابش را می‌کنند معلوم می‌کنند مابقى مالیاتش را می‌پردازد و این عملى است که الان معمول است.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- عرضى ندارم.

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

مخبر کمیسیون بودجه- در این ماده قبلاً اصلاحى شده است تقاضا می‌شود به همان طریق که اصلاح شده قرائت شود.

رئیس- به همان ترتیب خوانده می‌شود.

ماده 10 - به کارمندانى که به واسطه عدم رضایت از طرز کار آنها منتظر خدمت می‌شوند در صورت محکومیت حقوق انتظار خدمت به آنها داده نمی‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى:

اوحدى- بنده در اطراف این ماده عرایض زیادى داشتم ولى این قسمت اصلاحى تا یک اندازه عرضى بنده را گرفت فقط یک نکته دیگر باقى مانده که آن را می‌خواهم به عرض برسانم اگر توضیحى در اطراف این قسمت بشود به موقع خواهد بود مطابق قوانین و آئین‌نامه‌هایی که از هیئت دولت گذشته است براى هر وزارتخانه یک آئین‌نامه راجع به کارهاى ادارى آن وزارتخانه تعیین شده که بر طبق آن قوانین و آئین‌نامه‌ها محکمه ادارى تشکیل و مستخدمین ادارات و کارمندان ادارات در آن محکمه محاکمه می‌شوند و یک مجازاتى

+++

‌هایی براى عمل‌هاى آنها در آن قوانین و آئین‌نامه‌ها مقرر شده مثلاً معین شده که فلان کارمند در صورت فلان درجه محکومیت محکوم به کسر ثلث حقوق است در دو ماه یا سه ماه یا پنج ماه این یک قسمت اگر اینجا ما گرفتیم که او محکوم شد و دیگر حقوق انتظار خدمتى به او داده نمی‌شود این چه درجه مجازاتى است؟ درجه مجازاتش کدام است؟ آیا آن قانون مجازات ادارى لغو می‌شود یا این قسمت بر آن اضافه می‌شود زیرا در آن قانون معین شده که کسر یا کسر حقوق است یا انفصال مومقت است یا انفصال دائم. اگر دائم شد تکلیف معلوم است اگر انفصال موقت شد مدتش معین است سه ماه، شش ماه، نه ماه یک سال نه دولت به او حقوق می‌دهد نه او هم حق مطالبه دارد تا این چند ماه که منفصل است حالا اگر آمدیم کارمندى را منتظر خدمت کردیم این منتظر خدمت بعد از محکومیت حقوق ندارد آیا مدتى هم دارد یا ندارد و آیا وقتى این را به عنوان انتظار خدمت خارجیش کردیم و حقوق را هم بهش دادیم آیا او آزاد است به جاى دیگر برود یا آزاد نیست حالا حقوق که به او نمی‌دهد اسمش هم که منتظر خدمت است مدت هم ندارد که چقدر منتظر خدمت است همینقدر گفتم محکمه ادارى رأى داد منتظر خدمت بشود حقوق هم نمی‌گیرد این را کارش باید کرد یک توضیحى از طرف آقاى وزیر دارایی اگر در اطراف این قضیه داده شود شاید این طورى حل بشود.

وزیر دادگسترى- براى منتظر خدمت کردن به طوری که آقایان اطلاع دارند احتیاج به قانون نداشتیم در قانون استخدام کشورى مطلبى پیش‌بینى شده است مقتضیات ادارى هر وقت ایجاب کرد مستخدم را ممکن است منتظر خدمت کرد این که اینجا پیش‌بینى شده است براى حل مسئله پرداخت حقوق انتظار خدمت است مواردى پیش مى‌آید که مستخدمى منتظر خدمت می‌شود و باید به او حقوق هم داد یا ممکن است این که یک پستى حذف بشود یا یک جهات دیگر ایجاب نماید که این شخص که در فلان پست حذف شده هست درآنجا فعلاً نباشد تا وقتی که مقتضیاتى ایجاب نماید یا محلى باز شود به جاى دیگر محسوب شود این منتظر خدمت می‌ماند و به او حقوق داده می‌شود مواردى هم هست به طوری که آقایان اطلاع دارند که منتظر خدمت می‌شوند به جهاتى که آن جهات تأثیر دارد در ارجاع کار به او و ممکن است ایجاب کند که محاکمه بشود در این جور موارد البته نمی‌شود حقوق انتظار خدمت ‌به او داد براى این که این در واقع به تقصیر یا قصور خود مستخدم دولت منتظر خدمت شده است اینجا را خود ماده پیش‌بینى کرده و در نظر گرفته است در صورتی که محکومیت پیدا کند حقوق انتظار خدمت ‌به او داده نمی‌شود و این خودش ارفاق مهمى است که درباره مستخدمین بشود و تأمینى است که در واقع براى حفظ حقوق آنها شده البته تصدیق میفرمائید خیلى لازم بود که این مطلب در اینجا ذکر شود و همین مطلب هم ذکر شده ولى تمام جزئیات امور را که نمی‌شود در قانون آورد آئین‌نامه‌ها را نمی‌شود در ضمن قانون آورد وقتى محاکمه تشکیل شد و رسیدگى کرد و گفت که این شخص که منتظر خدمت می‌شود تقصیر کرده است و بایستى منتظر خدمت بشود و در همین جا هم معین می‌کند که پس از چند ماه باید ‌به او حقوق انتظار بدهد به علاوه در مقررات و آئین‌نامه‌ها هم به طور کلى راجع به محکومیت و اینها تصریحاتى دارد و آن تصریحات هم ملاک عمل خواهد بود به این جهت هم احتیاج به این نداریم در قانون که در این ماده می‌گذرد بیاییم و جزئیات امر را پیش‌بینى کنیم به همین اندازه اکتفا بشود کافى است.

رئیس- موافقین با ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود عباس معصومى نیکرو پاسبان درجه و مأمور شهربانى در بندر پهلوى را از تاریخ اول فروردین ماه 1320 با ماهى 145 ریال حقوق باز نشسته نموده و حقوق او را وزارت دارایی از در‌آمد همگانى بپردازد و پس از در گذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ به بازماندگان او که استحقاق قانونى دارند پرداخت شود.

+++

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود خدمتگزارانى که در سال 1305 از وزارت جنگ بوزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال یافته به خدمت رسمى پذیرفته و آخرین حقوق ثابتى که دریافت می‌دارد مأخذ تعیین پایه آنها طبق پایه‌هاى مندرج در قانون استخدام کشورى قرار دهد مشروط بر این که تعیین پایه‌هاى مزبور از حداکثر حقوق پایه پنج تجاوز نکند و ابتداى خدمت آنان در موقع ورود به خدمت به وزارت جنگ محسوب گردد. ترفیع پایه این کارمندان از تاریخ اجراى این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشورى و آئین‌نامه‌هاى مربوط صورت خواهد گرفت.

تبصره- ترتیب باز نشستگى و وظیفه نرخ کسور بازنشستگى آنان بر طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن بوده در تشخیص وظیفه باز نشستگى سال‌هاى منظور خواهد بود که از بابت آن سال‌ها کسور بازنشستگى را بپردازد.

رئیس- موافقین با ماده 12 بر خیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده سیزدهم‏

ماده 13- استخدام متخصین و مهندسین ساختمان راه آهن مشمول تبصره 3 ماده 4 قانون مرداد ماه 1314 می‌باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14:

ماده 14- تبدیل پایه افسران آرتش که به خدمات کشورى منتقل می‌گردد به پایه‌هاى ادارى که به حقوق قبل از انتقال آنها نزدیک‌تر می‌باشد ممکن خواهد بود در برقرارى وظیفه بازنشستگى آنها سال‌هایی محسوب می‌شود که کسور بازنشستگى آنها به صندوق بازنشستگى کشور عاید شده باشد.

مخبر- در ماده 14 بنده تقاضا مى‌کنم که کلمه ثابت حذف شود.

طوسى- خوانده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 14 برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 15:

ماده 15 - حقوق پایه‌هاى اول پزشک دومى و پزشکیارى به مأخذى که در قانون خدمتگذارى پزشکان مصوب 7 مرداد ماه 1318 معین و در سال 1319 نیز از همان قرار محسوب گردیده و حقوق پایه دانشیاران دانشکده پزشکى به مأخذ مقرر در اصلاح قانون تأسیس دانشگاه راجع به دانشگاه پزشکى مصوب 16 تیر ماه 1319 در 1320 نیز معین می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 15 برخیزند. (اغلب قیام فرمودند) تصوب شد ماده 16:

ماده 16 - سه دانگ ملک چوبان خالصه واقع در حوزه استان هفتم به مبلغ یکصد و شش هزار ریال به قربان احمد لو فروخته شده و بهاى آن به اقساطى که از میزان کل محصول و در‌آمد مالکان ملک نامبرده کمتر نباشد دریافت گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) ماده 17:

ماده 17- وزارت دارایی مجاز است چهار قطعه زمین خالصه واقع در اهواز را که برابر 1/ 2 34687 متر است مبلغ 5/ 440183 ریال به فروش برسد.

رئیس- موافقین با ماده 17 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 18:

ماده 18- از اول 1319 لوازم ساختن کروهاى بادى در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکى و مالیات راه بخشوده است مشروط بر آن که به اطلاع مأمورین گمرک محل فقط به مصرف کرو سازى رسیده برسد.

مخبر- درماده 18 یک اصلاحى لازم است که تقاضا می‌کنم به این ترتیب اصلاح بفرمایید.

ماده 18- از اول 1319 لوازم ساختن کروهاى بادى در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکى و مالیات راه و بهاى گواهى‌نامه صدور و هر گونه عوارضى که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر کالاهاى رسیده تعلق می‌گیرد بخشوده است مشروط بر این که با اطلاع مأمورین گمرک محل فقط به مصرف کرو سازى رسیده برسد.

(ماده 18 به اصلاح فوق مجدداً خوانده می‌شود)

رئیس- موافقین با ماده 18 با اصلاحى که شده است برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 19:

ماده 19- وزارت دارایی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد میلیون ریال از محل فروش خالصه‌جات به بانک کشاورزى و پیشه و هنر سرمایه بدهد.

رئیس- موافقین با ماده 19 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 20

ماده 20 - قانون واگذارى انحصار تخم نوغان به وزارت پیشه و هنر مصوب 24 بهمن ماه 1316 در حقوق موجود قبل از قانون مؤثر نخواهد بود.

مخبر- کلمه (انحصار) زائد است حذف می‌شود و به این طور اصلاح می‌شود قانون واگذارى تخم نوغان الى آخر

رئیس- موافقین با ماده 20 برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد ماده 21:

ماده 21 - ماده 13 متمم قانون بودجه سال 1315 ملغى و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى مکلف می‌شوند برنامه ارزى هر سال خود را تا آخر فروردین ماه هر سال به وزارت دارایی فرستاده و جمع هر قسمت (کار‌گزینى مصارف مستمر مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوى طبق نرخى که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌هاى تفصیلى خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارایی به جاى اعتبار ارزى به منظور همان مصارف ریال استفاده نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 22:

ماده 22: وزارت دارایی مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهاى مخابرات تلگرافى و فرستاده‌هاى پستى سال 1318 و 1319 را در حساب بودجه سال‌هاى نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.

رئیس- موافقین با ماده 22 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 23:

ماده 23 - کارمندانى که براى پرداخت مصارف مستمر که براى پرداخت مصارف مستمر و غیر مستمر و با هزینه مأموریت خود آنها از طرف مأمورین ذی‌حساب مستقیماً یا توسط خزانه دارى کل وجوهى به آنها پرداخته می‌شود مکلفند در ظرف مدتى که تمام وجوه جمعى آنها واریخت نشده است تا پانزدهم ماه بعد اسناد قطعى هزینه‌هایی که در ماه قبل پرداخته‌اند پیوست به سیاهه که در آن مبلغ جمعى و جمع اسناد هزینه و مبلغ موجودى معین شده باشد ذیحساب مربوط تسلیم نمایند.

چنانچه کارمندان بیش از گفته که در خارج از محل توقیف ذیحساب مقیم باشند باید اسناد و سیاهه را از تاریخ مقرر در پاکت‌هاى سفارشى به عنوان ذیحساب به پست تسلیم نماید در صورت تأخیر تا سى روز به نسبت عده روزهاى تأخیر از دریافت حقوق و مزایاى شغل خود محروم بوده بعد از آن شغل از خود معاف شده و براى وصول بدهى آنها باید طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1315 اقدام شود مأمورین مربوطه ذى حساب مکلفند موارد تخلف را براى رسیدگى به وقوع تخلف و صدور قرار به دیوان محاسبات گزارش بدهند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در این ماده به مختصر عرض بنده این است که می‌نویسد این قبیل کارمندانى تا پانزدهم ماه بعد باید صورت حساب خودشان را به اداره مربوط تسلیم کنند و اگر تا پانزده روز بعد از تسلیم نکردند و سى روز تأخیر کردند نسبت به این 30 روز تأخیر یک مجازاتنى دارند مجازات قسمت اول این است که از حقوق و مزایاى استخدامى محرومند مجازات قسمت دوم این است که معاف هستند از شغل. متبادر از لغت معاف آنچه تا به حال وزارت کشورى شنیده بودیم این است که ایشان دیگر نباید مستخدم دولت باشند و معافش می‌کنند که آقا

+++

برو پى کارت آیا مقصود از این معافى که در اینجا نوشته شده همین معنى اراده شده است با یک معناى دیگر اگر همین معنى است که سى روز چون شده است سى و یک روز و یک روز و آن وقت آن وجه داده است آقاى وزیر دارایی باین عرض مختصر بنده یک توجهى بفرمایید نکته دیگر آن عبارت بعد این ماده است یعنى عبارت اخیر این ماده که می‌نویسد وبراى وصول بدهى آنها باید طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1315 اقدام شود این جا صحبت صحبت ندادن نبودن صحبت تأخیر در دادن آن این مجازات را دارد و باید هم بدهد ولى صحبت ندادن نبود صحبت تأخیر در دادن بود آن این مجازات را دارد و باید هم بدهد ولى صحبت ندادن در کار نبود و گفته شد اگر از سى روز تجاوز کرد آن وقت از خدمت معاف بشود این اشاره بآن است یعنى اگر باز هم بیاورد بدهد معاف است اگر نداد که دیگر در ماده عنوان ندارد پس این عبارت ناسیلس است و نمی‌رساند که اگر نداد باید معاف شود این که نوشته است دیگر باقى توضیحات با خود آقاى وزیر است.

وزیر دادگسترى- بنده باز باید عرض کنم که همه جزئیات را نمی‌شود در قانون پیش‌بینى کرد ملاحظه بفرمایید با این که این ماده طول کلامش این اندازه است باز هم آقا اشکال کردند اگر بخواهیم اینها را هم برش بیفزاییم آن وقت خواهید دید که این ماده چقدر طولانى می‌شود و این ترتیب هم از رویه قانونگذارى خارج است که در یک ماده تمام جزئیات رویش ذکر شود خصوصاً جزئیاتى که متفرعات است و باید در آئین‌نامه‌ها قید شود احتیاج ندارد که در قانون ذکر شود اما آنچه اینجا گفته شده است به اراده مربوطه‌اش بپردازد و تصفیه کند و این که لا محاله صورت را بدهد براى این بود که از دافع‌الوقت کردن جلوگیرى شود اینجا به طورى که در قانون ذکر شده است و نماینده محترم هم توجه بفرمایند یک سى روز است و یکى از سى روز به بعد تا سى روز که گذشت حکمى دیگر دارد و باید هم همین طور باشد براى این که تسریع بکند رساندن حساب را تنظیم بکند و بدهد که اگر به مسامحه او حساب را نگاهداشته است و جزئیات این امر البته در آئین‌نامه که وزارتخانه‌اى تنظیم می‌کند پیش‌بینى می‌شود و احتیاج ندارد به این که در قانون ما تمام جزئیات را پیش‌بینى کنیم و تصور می‌کنم همینقدر که انجا نوشته شده است مقصود را می‌رساند و دیگر احتیاجى به طول کلام بیشترى نیست.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرضى ندارم‏

رئیس- موافقین با ماده 23 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 24:

ماده 24 - وزارت دارایی مجاز است مدیونینى که به علت نداشتن توانایی دین خودشان را در موعد معین نپرداخته‌اند و به این جهت خسارت دیر کرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهى خودشان را در سر رسیدى که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

مخبر- کلمه (دین) در این ماده به (وام) تغییر می‌کند

رئیس- موافقین با ماده 24 با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد . ماده 25:

ماده 25 - بنگاه بهره‌بردارى وزارت دارایی و بنگاه کل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 می‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده 25 برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده 26:

+++

ماده 26 - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال 1318 را که از لحاظ کامل نبودن تشریفات محاسباتى در موجودى حساب ادارات دولتى شهرستان‌ها مرکز باقیمانده و پس از تحقیق کامل با تصویب هیئت وزیران واریز نماید.

رئیس- موافقین با ماده 26 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 27:

ماده 27 - میزان تنخواه گران خزانه‌دارى کل برابر سیصد میلیون ریال مقرر می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 27 برخیزند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد ماده 28:

(بر‌حسب اصلاح آقاى اعتبار مخبر کمیسیون بودجه به شرح زیر قرائت می‌شود)

ماده 28- از تاریخ فوت مرحوم ابوالحسن پیرنیا ماهى یک هزار و پانصد ریال وظیفه درباره عیال و دخترهاى صغیر آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند برقرار مى‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (عموم نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده بیست و نهم‏

ماده 29- ماهى پانصد ریال از نهم دی ماه 1319 درباره عیال و شش فرزند عبدالحسین ضرابیان کارمند ضرابخانه که در راه ایفاى وظیفه از بین رفته است برقرار می‌شود

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سى‌ام خوانده می‌شود.

ماده 30- دولت مجاز است براساس معامله متقابل براى عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت نماید.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و یکم‏

ماده 31 - یکصد و هشتاد هزار ریال بر ماده اول بودجه هزینه‌هاى 1320 کشور افزوده می‌شود

رئیس- آقایان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و دو

ماده 32 - بنگاه‌هایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است می‌توانند مجمع عمومى سالیانه خود را تا پانزده روز بعد از تسلیم ترازنامه به بازرس‌ها دعوت نماید.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و سوم‏

ماده -33 مقررات ماده 10 متم قانون بودجه است 1317 کشور شامل کالاهاى غیر انحصارى اعم از کالاهاى داخله یا خارجه نیز مى‌باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سى و چهار

ماده 34- موارد زیر در سال 1320 به قوت خود باقى است‏

ماده 9 و 7 متمم سال 1318.

ماده 1 متمم قانون بودجه 1316.

ماده 24 قانون متم بودجه 1314.

ماده 6 متمم قانون بودجه 1313.

ماده 4 متمم قانون بودجه 1312.

ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 تا پایان سال 1321 تمدید می‌شود

رئیس- آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده سه چهار ماده از این قانون متمم بودجه را که به طور دقت ملاحظه کردم آن وعده که آقاى وزیر دارایی دادند و بنده هم در آن نطقى که در ضمن قانون بودجه کردم یکى ماده راجع به مجازات بود که نوشته شده اگر صاحبان حساب خودشان را تا پانزده روز از ماه بعد ندهند مجازات دارند و با این ترتیب امیدوارى حاصل است که قانون تفریغ بودجه در پانزدهم اسفند ماه به مجلس مى‌آید و این بدیهى است بر حسب این قانون (در خود قانون اساسى است) باید در پانزدهم اسفند لایحه تفریغ

+++

بودجه به مجلس بیاید پس پانزده روز که در نظر گرفته‌اند از این نظر است و اگر مجازات هم سخت نباشد نخواهد توانست و یکى هم این ماده بود که الان گذشت که تا 1318 را حسابش را یک جورى ببیندند چون تا آن موقع حساب درستى نبوده است و از این وقت به بعد است که دفتر و حساب منظم و درست پیدا شده است این است که پیش‌بینى شده است در ماده 26 که مال سابق را هم باید این جورى به تصویب هیئت وزرا برساند از این نظر بود که خواستم تشکرات خودم را عرض کنم که مواد این قانون به ما وعده می‌دهد که قانون تفرغ بودجه در اسفند 15 ماه 1320 انشاء الله به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد.

رئیس- موافقین با مواد 34 گانه متمم بودجه 1320 ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمد 85 ورقه سفید شمرده شد) اسامی رأی دهندگان - آقایان : طوسی - مکرم افشار - نائینی - لاریجانی - دکتر طاهری - دکتر ادهم - دکتر تاج­بخش - مهدوی - مشار - امامی - کاظم جلیلی - انوار - دکتر سنگ - گودرزی - ملک مدنی - ذوالقدر - جلایی - نواب یزدی - معتصم سنگ - دشتی - نراقی - مؤید احمدی - دادور - هاشمی - امیر تیمور - دکتر ضیاء - ثقة­الاسلامی - مخبر فرهمند - امیر ابراهیمی - اصفهانیان - شیرازی - مولوی - رضوی - سمیعی- فرشی - دولتشاهی - بوداغیان - عزیزی - پناهی - ملک­زاده آملی - دکتر اهری - حمزه تاش - مؤید قوام - مهذب - مشیر دوانی - معینی - پارسا - فتوحی - رفیعی - اسکندر مقدم - ابراهیمی ریگی - طالش رحمت سمیعی - هدایت - آزادی - مرآت اسفندیاری - شهدوست - موقر - ملایری - چایچی - عبداالله ناهید - ساکینیان- رهبری - مجد ضیایی - کامل ماکویی - بیات - اعتبار - صفوی - فرخ - صفاری - معتضدی - کازرونیان - آصف - فیاض - دهستانی - حریری - دبستانی - دکتر لقمان - مسعودی - اعظم زنگنه - طباطبایی - پالیزی - اردبیلی - نوبخت - لیقوانی - اوحدی .

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 86 به اتفاق آراء تصویب شد

[3 - شور و تصویب لایحه تفرغ بودجه سال‏1318 مجلس شوراى ملى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات مجلس راجع به تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 1068 کارپردازى راجع به تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى با حضور آقایان کارپردازان تحت شور و مداقه قرار داده با توضیحات کاملى که در اطراف اقلام و ارقام جزء آن داده شده است پس از تطبیق آنها به اسناد و مدارک مثبته و دفاتر مربوط بامداد پیشنهادى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفتى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ورود در ماده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده اول:

ماده 1 - هزینه مجلس شوراى ملى از بابت 12 ماهه سال 1318 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و هفتصدو هفتاد و پنج دینار تصویب مى‌شود.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم:

ماده 2- در‌آمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1318 مبلغ سه میلیون و دویست و هشتاد و هزار و چهار صد و شصت و نه ریال و بیست و پنج دینار به طریق زیر تصویب می‌شود:

بر طبق مصوب قانون 10 تیر 1318 به مصرف‏

ساختمان جدید چاپخانه مجلس رسیده است 500000 ریال عاید خزانه کشور گردیده است 50/ 2604851 طلب از مجله ایران امروز که وصول و ابصال خواهد شد 75/175617 و جمع کل 25/3280469 ریال

+++

مى‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است آقایان نظرى ندارند؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین نسبت به مجموع مواد ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء و استخراج آن به عمل خواهد آمد 84 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 87 نفر به ا‌کثرت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : طوسی - رفیعی - دکتر تاج­بخش - مشار - حمزه تاش - ثقة­الاسلامی - هدایت - رهبری - دشتی - مسعودی - معینی - معتضدی - صفوی - دکتر ادهم - ناهید - مشیر دوانی - نائینی - رضوی - چایچی - گودرزی - مهذب - فرشی - اعتبار - ملک مدنی - مهدوی - بیات - امیر تیمور - ابراهیمی ریگی - موقر - کامل ماکویی - فرخ - دهستانی - آزادی - لاریجانی - پالیزی - شیرازی - مقدم - شهدوست - کازرونیان - مولوی - امیر ابراهیمی - اصفهانیان - هاشمی - معتصم سنگ - دکتر طاهری - مکرم افشار - نراقی - ذوالقدر - سمیعی - مرآت اسفندیاری - انوار - دادور - اردبیلی - پناهی - قزل ایاغ - وکبل - مخبر فرهمند - دکتر لقمان - ملک­زاده آملی - فتوحی - ساکینیان - عزیزی - امامی - نواب یزدی - کاظم جلیلی - صفاری - حریری - دکتر ضیاء - دولتشاهی - ملایری - دکتر سنگ - مؤید احمدی - نوبخت - طباطبایی - بوداغیان - شاهرودی - اعظم زنگنه - پارسا - دکتر اهری - طالش رحمت سمیعی - جلایی - فیاض .

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه 14 فروردین ماه 1320 سه ساعت پیش از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

متمم قانون بودجه سال 1320

ماده 1 - دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصویب هیئت وزیران تعیین نماید.

ماده 2- به کلیه داد و ستدهاى دولتى و غیر دولتى که به صورت حراج و مزایده از طریق آگهى به عمل می‌آید به شرح زیر مالیات از فروشنده دریافت می‌شود.

از اموال منقول صدى 5 و از غیر منقول صدى 2

اموال متعلق به آرتش و نمایندگان سیاسى و حراج و مزایده ثبت اسناد و املاک تا میزان طلب بستانکار از این مالیات بخشوده است.

ماده 3 - مالیات اشیاء وجوهى که با اجازه هیئت وزیران به معرض لاتار و بخت آزمایى گذارده می‌شود پنج در‌صد از جوائز است.

ماده 4- هرگاه صاحبان وسائط نقلیه غیر موتورى و دوچرخه و سه چرخه از پرداخت مالیات تا سررسید معین تخلف نماید نصف مبلغ مالیات به عنوان جریمه و براى هر ماه نیز یک در صد خسارت دیر کرد باید بپردازد.

ماده 5- از اول سال 1320 به موافقت‌نامه یا پروانه ورود کالا به ایران و پروانه گمرکى صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهاى کالا تمبر الصاق می‌شود.

ماده 6 - دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی مالیات نیروى برقى را که به مصرف بنگاه‌هاى عمومى و تأسیسات خیریه می‌رسد تخفیف بدهد.

ماده 7 - ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 تا آخر سال 1320 تمدید می‌شود وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت دیر کرد بدهى کلیه اشخاصى که بقاى بدهى‌شان را بابت اجاره خالصه‌جات تهران تا آخر سال 1318 نقداً بپردازد و با قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند خسارت دیر کرد مطالبه ننماید.

تبصره- بدهى‌هاى مربوط به آبها و زمین بها و بذر و مساعده نیز مشمول ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 خواهد بود.

ماده 8 - خرید و فروش کالاهاى که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاه‌هاى مربوط دولتى به عنوان قاچاق داشته و مرتکبین طبق قانون مربوط تعقیب خواهند شد.

ماده 9 - در‌آمد مستغلات از نظر مالیات مشمول قوانین مشمولى قوانین مخصوص به خود می‌باشد لیکن صاحبان این نوع در‌آمدها مکلفند تا 15 خرداد ماه هر سال کلیه اجازه بهایی را که مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند ضمن شامل در‌آمدهاى مشمول مالیات بر در‌آمد خود در اظهار‌نامه رسمى نوشته و به اداره دارایی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود چنانچه میزان در‌آمد آنها با در نظر گرفتن نرخ‌هاى مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر در‌آمد مصوب 27 اسفند 1317 مشمول مالیات بیشترى شناخته شود مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را بپردازد.

مأخذ وصول این مالیات در سال 1320 در‌آمد سال 1319 صاحبان مستغلات می‌باشد.

آئین‌نامه تشخخیص و وصول این مالیات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

+++

ماده 10- به کارمندانى که به واسطه عدم رضایت از طرز کار آنها منتظر خدمت می شوند در صورت محکومیت حقوق انتظار خدمت به آنها داده نمی‌شود.

ماده 11- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود عباس معصومى نیکرو پاسبان درجه و مأمور شهربانى در بندر پهلوى را از تاریخ اول فروردین ماه 1320 با ماهى 145 ریال حقوق باز نشسته نموده و حقوق او را وزارت دارایی از در‌آمد همگانى بپردازد و پس از در‌گذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ به بازماندگان او که استحقاق قانونى دارند پرداخت شود.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود خدمتگزارانى که در سال 1305 از وزارت جنگ به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال یافته به خدمت رسمى پذیرفته و آخرین حقوق ثابتى که دریافت می‌دارد مأخذ تعیین پایه آنها طبق پایه‌هاى مندرج در قانون استخدام کشورى قرار دهد مشروط بر این که تعیین پایه‌هاى مزبور از حداکثر حقوق پایه پنج تجاوز نکند و ابتداى خدمت آنان در موقع ورود به خدمت به وزارت جنگ محسوب گردد. ترفیع پایه این کارمندان از تاریخ اجراى این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشورى و آئین‌نامه‌هاى مربوط صورت خواهد گرفت.

تبصره- ترتیب باز نشستگى و وظیفه نرخ کسور بازنشستگى آنان بر طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن بوده در تشخیص وظیفه باز‌نشستگى سال‌هاى منظور خواهد بود که از بابت آن سال‌ها کسور بازنشستگى را بپردازد.

ماده 13- استخدام متخصین و مهندسین ساختمان راه آهن مشمول تبصره 3 ماده 4 قانون مرداد ماه 1314 می‌باشد.

ماده 14 - تبدیل پایه افسران آرتش که به خدمات کشورى منتقل می‌گردد به پایه‌هاى ادارى که به حقوق قبل از انتقال آنها نزدیکتر می‌باشد ممکن خواهد بود در برقرارى وظیفه بازنشستگى آنها سال‌هایی محسوب می‌شود که کسور بازنشستگى آنها به صندوق بازنشستگى کشور عاید شده باشد.

ماده 15 - حقوق پایه‌هاى اول پزشک دومى و پزشکیارى به مأخذى که در قانون خدمتگذارى پزشکان مصوب 7 مرداد ماه 1318 معین و در سال 1319 نیز از همان قرار محسوب گردیده و حقوق پایه دانشیاران دانشکده پزشکى به مأخذ مقرر در اصلاح قانون تأسیس دانشگاه راجع به دانشگاه پزشکى مصوب 16 تیر ماه 1319 در 1320 نیز معین می‌شود.

ماده 16 - سه دانگ ملک چونان خالصه واقع در حوزه استان هفتم به مبلغ یکصد و شش هزار ریال به قربان احمد لو فروخته شده و بهاى آن به اقساطى که از میزان کل محصول و در‌آمد مالکان ملک نامبرده کمتر نباشد دریافت گردد.

ماده 17- وزارت دارایی مجاز است چهار قطعه زمین خالصه واقع در اهواز را که برابر 1/ 2 34687 متر است مبلغ 5/ 440183 ریال به فروش برسد.

ماده 18 - از اول 1319 لوازم ساختن کروهاى بادى در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکى و مالیات راه و بهاى گواهى‌نامه صدور و هر گونه عوارضى که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر کالاهاى رسیده تعلق می‌گیرد بخشوده است مشروط بر این که با اطلاع مأمورین گمرک محل فقط به مصرف کرو سازى رسیده برسد.

ماده 19- وزارت دارایی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد میلیون ریال از محل فروش خالصه‌جات به بانک کشاورزى و پیشه و هنر سرمایه بدهد.

ماده 20- قانون واگذارى انحصار تخک نوغان به وزارت پیشه و هنر مصوب 24 بهمن ماه 1316 در حقوق موجود قبل از قانون مؤثر نخواهد بود.

+++

ماده 21 - ماده 13 متمم قانون بودجه سال 1315 ملغى و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى مکلف می‌شوند برنامه ارزى هر سال خود را تا آخر فروردین ماه هر سال به وزارت دارایی فرستاده و جمع هر قسمت (کار‌گزینى مصارف مستمر مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوى طبق نرخى که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌هاى تفصیلى خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارایی به جاى اعتبار ارزى به منظور همان مصارف ریال استفاده نماید.

ماده 22: وزارت دارایی مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهاى مخابرات تلگرافى و فرستاده‌هاى پستى سال 1318 و 1319 را در حساب بودجه سال‌هاى نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.

ماده 23- کارمندانى که براى پرداخت مصارف مستمر که براى پرداخت مصارف مستمر و غیر مستمر و با هزینه مأموریت خود آنها از طرف مأمورین ذیحساب مستقیماً یا توسط خزانه‌دارى کل وجوهى بآنها پرداخته می‌شود مکلفند در ظرف مدتى که تمام وجوه جمعى آنها واریخت نشده است تا پانزدهم ماه بعد اسناد قطعى هزینه‌هایی که در ماه قبل پرداخته‌اند بپوست به سیاهه که در آن مبلغ جمعى و جمع اسناد هزینه و مبلغ موجودى معین شده باشد ذیحساب مربوط تسلیم نمایند.

چنانچه کارمندان بیش از گفته که در خارج از محل توقیف ذیحساب مقیم باشند باید اسناد و سیاهه را از تاریخ مقرر در پاکت‌هاى سفارشى به عنوان ذیحساب به پست تسلیم نماید در صورت تأخیر تا سى روز به نسبت عده روزهاى تأخیر از دریافت حقوق و مزایاى شغل خود محروم بوده بعد از آن شغل از خود معاف شده و براى وصول بدهى آنها باید طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1315 اقدام شود مأمورین مربوطه ذى حساب مکلفند موارد تخلف را براى رسیدگى به وقوع تخلف و صدور قرار به دیوان محاسبات گزارش بدهند.

ماده 24 - وزارت دارایی مجاز است مدیونینى که به علت نداشتن تونایی دین خودشان را در موعد معین نپرداخته‌اند و به این جهت خسارت دیر کرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهى خودشان را در سررسیدى که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

ماده 25 - بنگاه بهره‌بردارى وزارت دارایی و بنگاه کل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 می‌باشد.

ماده 26- وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال 1318 را که از لحاظ کامل نبودن تشریفات محاسباتى در موجودى حساب ادارات دولتى شهرستان‌ها مرکز باقیمانده و پس از تحقیق کامل با تصویب هیئت وزیران واریز نماید.

ماده 27 - میزان تنخواه گران خزانه دارى کل برابر سیصد میلیون ریال مقرر می‌شود.

ماده 28 - از تاریخ وفات مرحوم ابوالحسن پیرنیا ماهى یک هزار و پانصد ریال وظیفه درباره عیال و دخترهاى صغیر آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند برقرار مى‌شود.

ماده 29 - ماهى پانصد ریال از نهم دی ماه 1319 درباره عیال و شش فرزند عبدالحسین ضرابیان کارمند ضرابخانه که در راه ایفاى وظیفه از بین رفته است برقرار می‌شود.

ماده 30- دولت مجاز است براساس معامله متقابل براى عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت نماید.

ماده 31- یکصد و هشتاد هزار ریال بر ماده اول بودجه هزینه‌هاى 1320 کشور افزوده می‌شود.

+++

ماده 32 - بنگاه‌هایی که تمام سرمایه آنها متعلق بدولت است می‌توانند مجمع عمومى سالیانه خود را تا پانزده روز بعد از تسلیم ترازنامه به بازرس‌ها دعوت نماید.

ماده 33 - مقرات ماده 10 متمم قانون بودجه است 1317 کشور شامل کالاهاى غیر انحصارى اعم از کالاهاى داخله یا خارجه نیز مى‌باشد.

ماده 34 - موارد زیر در سال 1320 به قوت خود باقى است‏

ماده 9 و 7 متمم سال 1318

ماده 1 متمم قانون بودجه 1316

ماده 24 قانون متم بودجه 1314

ماده 6 متمم قانون بودجه 1313

ماده 4 متمم قانون بودجه 1312

ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 تا پایان سال 1321 تمدید می‌شود

این قانون که مشتمل بر سى چهار ماده است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون

تفریغ بودجه سال یک هزار و سیصد و هجده مجلس شورای ملی

ماده اول- هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1318 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و پنجاه و نه ریال و هفتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم- درآمد چایخانه مجلس و باغ بهارستان از بابت سال 1318 به مبلغ سه میلیون و دویست و هشتاد هزار و چهارصد و شصت و نه ریال و بیست و پنج دینار به طریق زیر تصویب می‌شود:

بر طبق قانون مصوب 10 تیر 1318 به مصرف ساختمان جدید چایخانه مجلس رسیده است -/000/500 ریال

عاید خزانه کشور گردیده است 50/851/604/2 ریال

طلب از مجله ایران امروز که وصول و ابصال خواهد شد 75/617/175 ریال

جمع کل 25/469/280/3 ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

صورت پیوست قانون تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی

نفرات

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار ریال

دینار ریال

 

ماده اول

قسمت اول

   

1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

- 4160600

 

2

حقوق کارمندان قانون‌گزاری و اعتبار خصوصی

- 675846

 

3

حقوق کارمندان کارپردازی و خدمت‌گزاران جزء

30 914933

 

4

هزینه ماهانه و سالانه

85 1973030

15 7724410

 

قسمت دوم

   

1

حقوق کارکنان چایخانه مجلس

10 1214193

 

2

خرید اثاثیه و هزینه چایخانه مجلس

50 840756

60 2054949

 

جمع کل ماده اول قانون تفریغ بودجه مجلس

- -

75 9779359

 

ماده دوم- قسمت سوم

   

1

درآمد چایخانه مجلس

05 3270153

 

2

درآمد باغ بهارستان

20 10316

25 3280469

صورت فوق پیوست قانون تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293815!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)