کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15
[1396/05/25]

جلسه: 86 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه 26 تیر ماه 1327  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام قصد مسافرت اعلیحضرت با انگلستان به وسیله آقای نخست‌وزیر

3. موقع و دستور خلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15

 

 

جلسه: 86

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه 26 تیر ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام قصد مسافرت اعلیحضرت با انگلستان به وسیله آقای نخست‌وزیر

3. موقع و دستور خلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1. تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و دوم تیر ماه را آقای فولادوند (منشی) به شرح زیر قرائت کردند

دو ساعت و سی و پنج دقیقه روز سه‌شنبه 22 تیر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه - آقایان: عزت‌الله بیات - محمد‌علی دادور - عسگر صاحب‌جمع - سلطان‌العلما - عبدالحسین اورنگ - امیر تیمور - سید علی بهبهانی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اسمعیل ظفری - علی‌محمد غضنفری - ابوالفضل تولیت - علی اقبال - محمد‌قلی قوامی - حسین توکلی - ناصر‌الدین ناصری - محمد‌تقی بهار - شهاب خسروانی - دکتر یوسف مجتهدی - عبدالحسین نیکپور - ابوالفتح قهرمان - محمد عباسی - فتحعلی افشار - اعزاز نیک‌پی - صفاامامی

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: ملک مدنی - معتمد دماوندی - دکتر راجی - سلطانی - دکتر طبا - مهندس هدایت - ساعد - حسن مکرم

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: حسن اکبر - آقا خان بختیار - اخوان - منصف - نراقی - محمد‌علی مسعودی - سزار - دکتر آشتیانی - مسعود ثابتی - دکتر مصباح‌زاده - خونلر - اسد - دکتر ملکی - صاحب‌دیوانی - باتمانقلیچ - محمد‌حسین قشقایی

آقای سزاوار راجع به تفکیک اراضی مجهول‌ المالک و مورد نزاع وراث تذکری دادند و آقای رضوی راجع به حق صحبت قبل از دستور نمایندگان و مژده تأسیس دانشگاه در غیر از تلگراف‌هایی که در این موضوع رسیده و مزاحمت‌هایی که برای تجار فارس در مرکز ایجاد شده و لزوم توجه دولت به وضع فارس و اهالی آنجا توضیحاتی دادند.

آقای حائری‌زاده در تعقیب بیانات سابق خود در برنامه دولت به عنوان نطق قبل از دستور راجع به نواقص وزارت دادگستری و دستگاه دادستانی تهران و عدم تمقیب پرونده قتل محمد‌مسعود و لزوم حفظ استقلال قضات و اعتبار اسناد و استقرار حکومت قانون شرحی ایراد نموده نسبت به قبول خدمت در حکومت سابق با اشاره به عملیات انگلیس‌ها در ایران و واقعه کودتا و بساط جمهوری و جریان دوره و اوضاع دوره پنجم و اوضاع بعد از جلوس پهلوی به تخت سلطنت گفتند در قبال دعوت وزیر دادگستری و امرمستقیم شاه قبول خدمت نموده‌اند زیرا از مقام سلطنت و دولت و نمایندگان ملت همه را خدمتگذار مردم می‌شناسند.

در این موقع مراسم ادای سوگند از طرف آقایان سلطانی شیخ‌الاسلامی و دکتر امینی و دکتر متین دفتری و کهبد و عدل اسفندیاری به عمل آمد و آقای دکتر متین دفتری در پاسخ بیانات آقای حائری‌زاده راجع به برکناری ایشان از کار در زمان آقای سروری و موضوع انتقال وجوه بنگاه سرپرستی صفار وزارت دادگستری به حساب خودتان توضیحاتی دادند.

چند نفر از نمایندگان پیشنهاد تشکیل جلسه خصوصی نمودند و آقای دکتر شفق راجع به قرائت اسامی غایبین از مجلس تذکری دادند و صورت مجلس تصویب گردید کفایت مذاکرات در ماده اول لایحه تشدید مجازات نیز به تصویب رسید و پیشنهادات قرائت شد آقای عباس اسکندری پیشنهاد نمودند لایحه عفو مجرمین سیاسی مطرح شود و بر رعایت احوال تبعیدشدگان به مناطق بد آب و هوا تسریع تصویب آن را لازم شمردند.

آقای ملک مدنی موافق بودند و نیز اظهارنظر نمودند که لایحه تشدید مجازات در کمیسیون مورد

+++

مطالعه قرار گیرد و با تذکر آقای ظفر ایلخان پیشنهاد تصویب نشد و ماده دوم قرائت گردید.

آقای کشاورز صدر گفتند حبس مجرد برای سهو خطا مناسب و آقای مخبر کمیسیون دادگستری در این باره به عنوان شبه عمد توضیحی دادند

آقای شریعت زاره نیز گفتند چون علل مشدده دیگری وجود پیدا می‌کند مجازات شدیدتری می‌خواهد و آقای دکتر عبده گفتند باید حبس تأدیبی شدیدتر شود آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب پیشنهادت قرائت شد آقای وزیر پست و تلگراف تقاضا نمودند لایحه پستی بین‌المللی به قید یک فوریت تصویب شد و آقای وزیر کشاورزی لایحه استخدام دو نفر متخصص شوروی رابرای دفع آفات تقدیم نمودند

آقای نخست وزیر آقای معدل را به سمت معاونت پارلمانی خود معرفی نمودند و به تقاضای آقای صادقی ماده 115 نظامنامه قرائت شد و آقای وزیر پست و تلگراف فوریت لایحه را پس گرفتند و ماده سوم لایحه تشدید مجازات قرائت گردید

آقای ملک مدنی نظر اعضای کمیسیون دادگستری را بر رعایت نظر اکثریت مجلس جلب و اظهار عقیده نمودند که رئیس شهربانی و رئیس رانندگی نیز در کمیسیون حضور به هم رسانند همچنین در پروانه‌های رانندگی تجدید نظر به عمل آید

آقای دکتر عبده گفتند این ماده با ماده 173 قانون مجازات عمومی مخالف است و مجازات غیرعمد نباید از مجازات عمد بیشتر باشد

آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای کشاورز صدر مخالف بودند و مجازات‌ها را بی‌تناسب می‌دانستند و کفایت مذاکرات تصویب شد و پیشنهادها قرائت گردید.

آقای مهدی ارباب پیشنهاد نمودند موضوع محدودیت بازرگانی بیگانه مطرح و تکلیف بازرگانی داخلی در قبال ماده تصویب شده معین شود

آقای کشاورز صدر مخالف بودند و پیشنهاد تصویب نگردید و ماده چهارم قرائت شد.

آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و مخالفی نبود و پیشنهادات قرائت شد و ماده پنجم نیز قرائت گردید

آقای دکتر راجی مخالف بوده گفتند نباید فن رانندگی را منحصر به یک عده محدود نمود و در باب حواس و قوا و عضو مصدوم و تناسب مجازات مرتکب توضیحی دادند آقای مخبر کمیسیون گفتند هر جرمی با تشریفات خاصه آن رسیدگی و تعیین مجازات می‌شود

آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای فولادوند مخالف و معتقد بودند که مجازات قتل غیرعمد و جرح غیرعمد حداقل و اکثری داشته باشد تا قاضی با موارد جرم تطبیق کند و حکم دهد. کفایت مذاکرات تصویب و ماده ششم قرائت شد

آقای رضوی مخالف بوده گفتند مرتکبین جرم بالاخره در اختیار قانون قرار خواهند گرفت و در کیفیت مجازات بحث کافی شده باید جبران خساراتی که به وسیله رانندگان وارد می‌شود در نظر گرفت‏

آقای دکتر ملکی گفتند نخست باید مردم را تربیت کرد سپس در قبال خلاف جرم کیفر داد و معتقد بودند در این قانون نسبت به بیمه اجتماعی باید توجه شود خسارات وارده جبران گردد

آقای حاذقی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای دکتر عبده مخالف بودند که برای تأمین این نظر مسئولیت تضامنی باید ایجاد کرد و کفایت مذاکرات تصویب و پیشنهاد آقای دکتر عبده قرائت و ماده هفتم نیز خوانده شد

آقای معتمد دماوندی مخالف بوده گقتند برای نظمیه‌چی‌ها بزرگ‌ترین دست‌آویز دخل است و مادام که مجریان قانون متجاوز باشند مقصود قانون گذار حاصل نمی‌شود

آقای سزاوار مخبر کمیسیون گفتند در این باره مأمورین اجرا محدود شده‌اند و آقای صدر‌زاده هم اظهار نمودند اگر قاضی ذینفع باشد نمی‌تواند قضاوت کند و مأمورین شهربانی که خود ضابطین عدلیه هستند نباید شرکت داشته باشند

آقای برزین شرح مبسوطی راجع به مسئولیت زیان زنندگان و مالکین اتومبیل و جبران خسارت زیان دیدگان ایراد و ماده الحاقیه پیشنهاد نمودند و پیشنهادات قرائت گردید و راً ی به ورود شور دوم اخذ و تصویب شد

چهل دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محول و دستور گزارش لایحه عفو مجرمین سیاسی و گزارش‌های کمیسیون مرایض و مرخصی مقرر گردید.

رئیس - آقای کشاورز صدر نسبت به صورت جلسه اعتراضی دارید؟

کشاورز صدر - خیر قربان عرضی ندارم‏

رئیس - آقای حائری‌زاده نسبت به صورت جلسه فرمایشی دارید؟

حائری‌زاده - بلی‏

رئیس - بفرمایید

حائری‌زاده - بنده اوقات مجلس را خیلی مهم می‌دانم و هیچ میل ندارم که موضوعات کوچکی وقت مجلس را مشغول بدارد (صحیح است) و آیین‌نامه‌ای که نوشته شده است برای همین است که مجلس به کارهای مهم بیشتر بپردازد تا به کارهای خصوصی در جلسه سابق بنده در اظهاراتی که کردم اسمی از کسی نبردم (صحیح است) در اینجا در زمان شاه سابق که 15 و 16 سال سلطنت داشت دولت‌های زیادی آمدند وزرای زیادی آمدند من گفتم که یکی از وزرای یک شعبه دیوان کشور را برای توضیه خاطر بعضی منحل کرد و الا شاه سابق خودش هیچ دخالتی در کار قوه قضاییه نداشت من اسمی از کسی نبردم نه اسمی از دکتر متین دفتری بردم و نه مطلبی گفتم که مفید این معنی باشد ماده 109 نظامنامه می‌گوید اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی به یکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او برخلاف واقع جلوه داده شود آن وقت خارج از نوبت می‌تواند صحبت کند و من این اجازه ماده 109 را که جناب آقای رئیس دادند خارج از موضوع می‌دانم و توضیحی هم که ایشان دادند خارج بود و معتقد هستم که اگر این موضوع را ایشان استرداد می‌کند و کان لم‌یکن هست بنده صحبتی ندارم و الا در اطراف این موضوع باید توضیحات بیشتری بدهم ولی من میل ندارم که وقت مجلس را برای این چیزها صرف کنم. (صحیح است)

رئیس - آقای عباس اسکندری نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

عباس اسکندری - بنده راجع به لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود در خصوص عفو عمومی ورقه‌ای تقدیم کردم و می‌خواستم استدعا کنم که طبق ماده 44 نظامنامه داخلی دستور بفرمایید آن ورقه را قرائت بفرمایید

رئیس - قرائت می‌شود. آقای اعزاز نیک‌پی راجع به صورت مجلس فرمایشی داشتید؟

اعزاز نیک‌پی - بنده خواستم عرض کنم که بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که کسب اجازه کردم در دو و سه جلسه اخیر

رئیس - اصلاح می‌شود آقای دکتر متین دفتری نسبت به صورت جلسه نظری دارید؟

دکتر متین دفتری - بیاناتی که آقای حائری‌زاده فرمودند در خارج از مجلس هم به بنده اظهار شد که آقای حائری‌زاده نظری به شما نداشتند و در مجلس هم بنده این طور استنباط کردم ولی بعضی از رفقا فرمودند که منظورشان شما هستید در صورتی که بنده فکر کردم شعبه دیوان کشور را هیچ وقت منحل نکرده‌ام (صحیح است) به علاوه بنده با آقای حائری‌زاده سوابق همکاری و دوستی قدیم داشتم و دارم و در اول مجلس هم در یک فراکسیون با هم کار کردیم از سوءتفاهمی هم که شده بنده خیلی متأسفم و خواهش می‌کنم که

+++

این اظهارات و مناقشات را کان لم‌یکن قرص بفرمایید

یمین اسفندیاری - کان لم‌یکن است‏

رئیس - آقای حاذفی بسبت به صورت مجلس نظری دارید؟

حاذقی - در پایان جلسه گذشته مقام ریاست صورت جلسه را که قرائت کردند دستور این جلسه را طبق تقاضای عده‌ای اعلام فرموده بودند و این در صورت مجلس قید نشده بود تقاضا می‌کنم دستور بفرمایید که دستور جلسه در صورت مجلس قید بشود تا این که تکلیف هر جلسه روشن باشد

رئیس - اولاً در این جلسه که ذکر شده است و به علاوه این جلسه جلسه عادی و هفتگی نیست امروز روز شنبه است و تقاضایی شده است برای تشکیل جلسه که آقایان مسبوقند. آقای دکتر شفق‏

دکتر شفق - در صورت مجلس نوشته شده است بنده گفته‌ام که اسامی غایبین را بخوانید بنده بهیچوجه عرضی نکردم یک پیشنهادی کردم که اسامی اشخاصی را که بعد از انعقاد جلسه مجلس را ترک می‌کنند یک هفته یا ده روز مرتب بنویسند تا در بین این اشخاص آنهایی که مرتباً غایب هستند معلوم بشود (صحیح است) چون با یک روز اسم نوشتن معلوم نمی‌شود که کی‌ها غایبند چه بسا ممکن است یک شخصی که مرتب اینجا هست در آن لحظه که اسم‌ها را می‌نویسند رفته باشد برای دیدن کسی یا تلفن یا یک چیزی (صحیح است) این است که بنده بهترین راه را این دانستم که اسامی اشخاصی که در حین انعقاد مجلس جلسه را ترک می‌کنند تا یک هفته بنویسند تا اسامی اشخاص که مدام غایبند استخراج شود (صحیح است)

رئیس - دیگر نسبت به صورت مجلس نظری نیست. آقای آشتیانی‌زاده

آشتیانی‌زاده - بنده قبل از دستور یک عرایضی داشتم و چند جلسه هست استجازه می‌کنم و نوبت نمی‌رسد

رئیس - صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد. پنج نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (حاذقی - بنده مخالفم) (جمعی از نمایندگان - دستور، دستور) امروز دستور ندارم آقای نخست وزیر فرمایشی دارند، بفرمایید آقای نخست وزیر

2. اعلام قصد مسافرت اعلیحضرت با انگلستان به وسیله آقای نخست وزیر

نخست وزیر - بنده خواستم به عرض نمایندگان محترم مجلس شورای ملی برسانم که اعلحضرت اقدس همایون شاهنشاهی برحسب دعوت خصوصی اعلیحضرت پادشاه انگلستان و هم برای شرکت در مراسم افتتاح مسابقه‌های ورزشی المپیاد که عنقریت در لندن افتتاح خواهد گردید برای مدت بسیار کوتاهی فردا صبح به عزم انگستان از تهران عزیمت خواهند فرمود.

نمایندگان - مبارک است. به سلامتی

آزاد - بنده احظار دارم 

عباس اسکندری - آقای رئیس تمنا می‌کنم ورقه بنده را قرائت بفرمایید

قبادیان - ختم جلسه

3. موقع و دستور خلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - بنابر این جلسه را ختم می‌کنم جلسه فردا روز یکشنبه ساعت 9 صبح.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 7276                    16/4/27

وزارت کشور:

هیئت وزیران در جلسه 12 تیر ماه 1327 برحسب پیشنهاد شماره 186492259 وزارت کشور و طبق تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که بخش مشگین‌شهر (خیاو) از شهرستان اردبیل مجزا و به شهرستان تبدیل و مرکز آن مشگین‌شهر خواهد بود.

بخش‌های مربوطه آن بعداً به موجب تصویب‌نامه علیهده تعیین خواهد شد

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 2149                          نخست وزیر

 

بخشنامه‌ها

دادسراها و دادگاه‌های مرکز به قراری که هنک ژاندارمری مرکز اشعار داشته‌اند نامه‌هایی که از دادگاه‌ها و شعبات بازپرسی جهت اجرای مفاد آن به هنگ ژاندارمری فرستاده می‌شود اکثراً با مداد و بدخط تهیه شده که به علت خوانده نشدن بعضی کلمات آن به خوبی اجرا نمی‌گردد به علاوه در نامه‌هایی که به امضای مدیران دفاتر دادگاه‌‌ها و منشیان شعبات بازپرسی می‌باشد ابداً رعایت اصول نزاکت نشده لازم است از این تاریخ به بعد کلیه نامه‌ها خوش‌خط و با جوهر تهیه شود و در طرز مکاتبه مقررات و آیین‌نامه‌ها و اصول نزاکت مراعات شود.

م - 2224                        از طرف وزیر دادگستری‏

شماره 1361 ح 3812                     31/3/27

بخشنامه به کلیه رؤسای دادگستری و دادستان‌ها و مأمورین اداری و ثبت مرکز و شهرستان‌ها

برحسب تقاضای وزارت امور خارجه مراتب زیر اعلام می‌گردد:

چون تماس‌های مستقیم با نمایندگی‌های دول بیگانه و نمایندگان ایران در خارج مخالف اصول بین‌المللی و مصالح کشور است در مواردی که بایستی با نمایندگان دول بیگانه و یا نمایندگان ایران در خارجه از لحاظ وظیفه و شغل ارتباط یافت رعایت نکات زیر حتمی است:

1. از مکاتبه مستقیم با نمایندگی‌های خارجه در ایران و نمایندگی‌های ایران در خارجه خودداری شود.

2. در مورد مطالبی که مقررات داخلی صریحاً تکلیف آن‌ها را معین کرده و وزارتخانه یا بنگاه به مسئولیت خود دادن پاسخ و یا درخواست نماینده جارجی را بلامانع می‌بیند به وسیله تلفن وزارت امور خارجه را مستحضر و تا سر حد امکان پاسخ را شفاهی برگذار مگر این که پاسخ کتبی لازم باشد و معلوم نموده باشتد که وزارت امور خارجه هم نظر خاصی ندارد.

3. مذاکرات با نمایندگان سیاسی و تجارتی و نظامی و مطبوعاتی دول خارجه باید اطلاع قبلی وزارت امور خارجه صورت گیرد.

م - 2312                                    از طرف وزیر دادگستری‏

 

انتصابات و احکام‏

شماره 8789 - 35028                                16/4/27

در وزارت کشور:

آقای علی‌اصغر توسلی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری ایوانکی منصوب شدند.

شماره 9288 - 35173                    21/4/27

آقای نصرت‌الله محتشم بازرس وزارت کشور از تاریخ اول مرداد ماه 27 به سمت فرماندار سمنان منتقل شدند.

شماره 9696 - 37386                    26/4/27

آقای حسن شادمند بخشداری علی‌آباد از تاریخ اول مرداد 27 به سمت بخشداری کولج (طالقان) منتقل شدند.

+++

شماره 5780 - 14704                    24/4/27

آقای حسن مجتهدی سردفتر اسناد رسمی سابق سراب

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر داد گستری‏

شماره 5509 - 14900                    27/4/27

آقای مهدی تتزیلی سردفتر ازدواج و طلاق دهستان شراه اراک

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر اردواج و طلاق پذیرفته می‌شود

وزیر دادگستری‏

شماره 5331 - 14904                    27/4/27

آقای زین‌العابدین صدقی سردفتر اسناد رسمی و طلاق بشرویه

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر فردوس تبدیل و بشرویه هم به حدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات در هر ماه ده روز بشرویه رفته طبق مقررات انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگستری‏

شماره 149645564                       27/4/27

آقا سید محمد فاروقی مدنی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در محله مال الان تبریز برای ثبت ازدواج رسمیت ازدواج می‌دهد.

وزیر دادگستری‏

شماره 149185535                       27/4/27

آقای اسحق رایی سردفتر ازدواج و طلاق قریه سرای بلوک بدوستان اهر

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 5465 - 14020                    27/4/27

آقای سید ناصر بهبهانی‏

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم تهران منصوب می‌شوید طبق مقررات مشقول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294396!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)