کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 86 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب بودجه سال 1320 مجلس شورای ملی

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1320 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

4- بقیه شور اول لایحه بزه‌های مربوط به راه آهن

5- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1318 مجلس از طرف کارپردازی

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 86

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب بودجه سال 1320 مجلس شورای ملی

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1320 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

4- بقیه شور اول لایحه بزه‌های مربوط به راه آهن

5- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1318 مجلس از طرف کارپردازی

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 22 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : اعتبار - شجاع - حیدری - دکتر ملک­زاده - ارکانی - سلطانی - مسعودی - عطاءالله پالیزی - اورنگ .

غایبین بی­اجازه - آقایان : یاراحمدی - اصفهانی - معدل - تولیت - نیک­پور - دکتر سمیعی - کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : لیقوانی - موقر - دکتر طاهری .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- راجع به توضیحى که بنده دادم در قسمت تفاوت بین کیفر در موقع عمد و غیر عمد فراموش شده است خواهشمندم آن را اصلاح فرمایند.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات مجلس شوراى ملى راجع به بودجه سال 1320 مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون محاسبات: لایحه شماره 1054 کارپردازى راجع به بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى را با حضور آقایان کارپردازان معاون ادارى ریاست تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحات کاملى که در اطراف ارقام جزء و مواد آن در دو جلسه کمیسیون داده شده با مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- مذاکره در کلیات مخالفتى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

قانون بودجه سال 1320 مجلس شوراى‏

ماده اول براى مقرر و هزینه‌هاى 12 ماهه سال 1320 مجلس شوراى ملى مبلغ هشت میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و بیست ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس شوراى ملى داده می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار:

اعتبار- بنده یک توضیح مختصرى می‌خواهم از آقایان کار‌پردازها:

در صفحه ششم یک قلم اعتبارى است راجع به فوق‌العاده و اضافه و ترفیعات خواستم از آقایان بپرسم که پس از بررسى‌هایی که در وضعیت اشخاص و مستخدمین می‌شود و اضافه یا ترفیع به آنها تعلق می‌گیرد این را از اول سال منظور می‌کند یا تاریخى که تصویب می‌شود؟ خواستم توضیح بدهند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند:

مخبر فرهمند- به عرض‌شان می‌رسانم که وقتى تصویب رسید البته چون اعتبارش از اول سال بوده است و به تصویب رسیده است از همان تاریخ اول سال داده می‌شود (صحیح است)

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده سوم:

ماده 3 – به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از اعتبار نامبرده در مواد 1 و 2 بالا محل صرفه جویی بودجه سال 1320 مجلس فاضل و در‌آمد چایخانه مجلس منظور و تأمین نماید.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم:

ماده 4 - به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود در‌آمد چایخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است. آقاى انوار،

انوار- بنده معروف است که هیچ وقت پیشنهاد خرج نمی‌کنم و خیلى در این مسئله به خودم فشار می‌دهم که در خرج پیشنهادى نکنم ولى بعضى جاها مجبورم که عرض کنم حقیقتاً وقتى که در این صورت بودجه تفصیلى نگاه کرده کرده می‌شود اعضاء غیر ادارى مجلس اینها یک سوابق متمدى در این مجلس دارند در حقیقت و واقع خوب که مطالعه می‌فرمایید نسبت به آنها آن اندازه که باید مجلس کرامت بشود نشده است براى این که اطلاع دارید میزان هزینه زندگانى امروز تا چه اندازه بالا رفته است و سنگین شده است اینهاى که دارید رتبه نیست (یعنى رتبه‌دارها هم این حقوق کافى و وافى براشان نیستند) و جزء فراشخانه و اینها هستند وقتى نگاه کنیم با زندگیشان وفق نمى‌دهد اینها به غیر از مجلس که چیز دیگرى ندارند محسوس است که کارشان فقط منحصر و مخصوص به مجلس است این است که بنده می‌خواستم از مقام ریاست تقاضاى کنم و از نمایندگان محترم در‌خواست کنم که در این باب یک توجهى بفرمایند و اقلام را خوب ملاحظه بفرماید افراد پیشخدمت و دربان و فراش و سریدار و اینها را ملاحظه نماید و تصدیق خواهید فرمود که ما در اینجا در بودجه داریم و می‌توانند ملاحظه کنند حالا آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف دارند سابق می‌توانستم به هیئت وزیر مداخله نکرده است در هر صورت براى خاطر این که مستخدمین از مدت‌ها مدید که بنده سر و کار داشتند و در مجلس

+++

بودم اینها همه بودند و حقوق اثاثیه در اینجا دارند و نسبت به حقوق ثابته اینها کمتر رعایت شده است و حالا مقام ریاست یک توجهى در این باب می‌فرمایید.

رئیس- آقاى فرهمند

مخبر فرهمند- اولاً از حسن نظر آقاى از طرف خدمتگزاران مجلس اظهار تشکر را می‌کنم بعداً عرض می‌کنم که در درجه اول اعتبارى بوده است براى همین مستخدمین جزء در نظر گرفته شده است و اشلى براى خدمت این طبقه بوده است پایه‌اش بالاتر رفته است شاید در حدود مبلغ چهارده هزار تومان اعتبار براى خدمتگزاران جزء اضافه منظور خواهد شد و پایه‌شان هم بالا رفته است و اضافه و ترفیعاتى که در نظر بوده است به آنها داده می‌شود پس وقتى در دست دقت بفرمایید خیلى نسبت به آنها رعایت شده و نسبت به جاهاى دیگر خیلى بیشتر مراعات به عمل آمده است (صحیح است)

رئیس- رأى می‌گیریم به مجموع بودجه با ورقه سفید خواهد داد.

(اخذ در استخراج آراء به عمل آمده 101 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار صدور دو نفر به اتفاق آراء تصویب شد.

[3- تقدیم لایحه متم بودجه سال 1320 کشور] اسامی رأی دهندگان - آقایان : طوسی - دشتی - مؤید احمدی - دکتر طاهری - دکتر تاج­بخش - مکرم افشار - دکتر ادهم - لیقوانی - مستشار - امیر ابراهیمی - محیط - اصفهانیان - شیرازی - فیاض - همراز - آصف - حمزه تاش - فتوحی - بوداغیان - فرشی - ایراهیمی ریگی - پارسا - ملایری - پاییزی - مؤید قوامی - رهبری - آزادی - فرخ - معینی - نوبخت - مرآت اسفندیاری - بهبهانی - حریری - مولوی - مسعودی خراسانی - دادور - انوار - روحی - نائینی - اقبال - اعظم زنگنه - نراقی - دکتر اهری - مقدم - کازرونیان - شباهنگ - معتضدی - طالش رحمت سمیعی - شاهرودی - مهدوی - شهدوست - مشار - ناهید - ملک مدنی - ناصری - نمازی - اعتبار - گودرزی - ذوالقدر - دکتر لقمان - معتصم سنگ - هاشمی - دکتر سنگ - مصدق جهانشاهی - لاریجانی - جلایی - بیات - یزدی - عباس مسعودی - اوحدی - دبستانی - فاطمی - دکتر جوان - ثقة­الاسلامی --صفوی - امامی - امیر تیمور - وکیلی - کامل ماکویی - پناهی - اردبیلی - مخبر فرهمند - هدایت - منصف - چایچی - دکتر غنی - ملک­زاده آملی - مهذب - مجد ضیایی - صفاری - عزیزی - سمیعی - ساکینیان - دولتشاهی - سزاوار - دکتر ضیاء .

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (آقاى خسروى)- لایحه قانون متم بودجه سال 1320 را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد رئیس به کمیسیون رجوع می‌شود

[4- بقیه شور اول لایحه‌هاى بزه‌هاى مربوط به راه آهن‏]

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به بزه‌هاى مربوط به راه آهن. ماده چهاردهم خوانده مى‌شود.

ماده 14 - نگاهدارى و چراندن دام در حریم راه آهن ممنوع است و راه آهن مسئول خسارت وارده که از تلف آنها حاصل مى‌شود نخواهد بود.

اگر از این راه خسارتى به راه آهن وارد شود مالکین دام‌ها در قبال راه آهن مسئول خواهند بود.

رئیس- ماده 15 خوانده می‌شود:

ماده 15- تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط راه آهن ساختن بناهاى که داراى سقف پوشالى باشند و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم به تأدیه غرامت از 200 تا دو هزار ریال خواهد شد.

رئیس- ماده شانزدهم:

ماده 16- هر یک از کارمندان راه آهن که متصدى راندن یا وظیفه دار تشکیل یا حرکت قطار می‌باشند لوکوموتیو واگون در زین یا هر گونه وسیله نقلیه را که می‌داند معیوب است و در صورت سیر موجب مخاطره خواهد شد به راه اندازد یا به مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار و حرکت آن نشود به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌شود.

همین کیفر درباره کارمندانى که از معیوب بودن وسائل نقلیه مطلع و بر حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات

+++

مربوط بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته‌اند از اعمال مى‌گردد.

رئیس- ماده هفدهم:

ماده 17- رئیس قطار راننده ترمز بانان و سوزن بانان که بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد یا در موقع حرکت ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک و یا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم مى‌شوند.

رئیس: ماده هجدهم:

ماده 18 - متصدیان حفظ ساختمان و بناهاى مربوط به راه آهن یا آلات فنى آن که مسئول نگاهدارى خط و نظارت ساختمان‌ها به طور کلى مأمور حفظ اموال راه آهن و نظارت ساختمان‌ها و به طور کلى مأمور حفظ اموال از راه آهن اعم از فنى و غیر فنى می‌باشد اگر وظیفه خود را ترک کنند محکوم به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه خواهند شد.

هر گاه محکوم بزه‌هاى مذکور در این ماده و دو ماده پیش منتهى به تصادم یا خروج قطار از خط یا حادثه مهم دیگرى بشود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.

در موارد این ماده و ماده 17 در قسمتى که کیفر مرتکب حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. و چنانچه این تخلف منجر به حادثه راه آهن شود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود کیفر مرتکب حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال است.

رئیس- ماده نوزدهم:

ماده 19- اگر مأمورین راه آهن از امر ما فوق خود که براى احتراز از خطر و حادثه راه آهن صادر شده تخلف کنند به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. و چنانچه این تخلف منجر به حادثه راه آهن شود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم می‌شود. و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود کیفر مرتکب حبس با اعمال شافه از سه تا ده سال است.

رئیس- ماده بیستم:

ماده 20 – هر‌گاه کارمند راه آهن از ساختمان‌ها تجهیزات کارخانه‌جات تأسیسات ثابت و وسائط نقلیه و غیر آن نقشه عکس یا اطلاعاتى که جنبه سرى دارد و افشاء آن بر خلاف مصالح راه آهن و یا مصالح عمودى کشور باشد به کسى بدهد یا کسى را به دست آورد چنین اسناد و مدارک کمک نماید در صورتى که عمل شدیدترى نباشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

رئیس- ماده بیست ویکم:

ماده 21 - چنانچه کارکنان لوکوموتیو اعم از راننده یا آتشکار و همچنین سایر کارمندان راه آهن که مسئول تأمین آمد و شد قطار هستند در غیر مورد مذکور در ماده 6 مرتکب بى مبالاتى یا غفلت بشوند که منجر به زبان بشود علاوه بر جبران خسارت به حبس تأدیبى از یک سال محکوم می‌شوند.

رئیس- ماده بیست و د‌وم:

ماده 22 - کدخدایان و دهبانانى که به امر مقامات مواظبت قسمتى از راه آهن به عهده آنها واگذار شده هر‌گاه در انجام مأموریت خود موفقیت کسى به خرابى راه آهن مى‌گردد به سه ماه تا سه سال حبس تأدیبى محکوم می‌شوند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این جا در ماده 22 کدخدایان و دهبانان را در صورتى مسئول می‌دانند که منجر بخرابى راه آهن بشود اما آن نفس عمل را که به عهده آنها است اگر انجام ندهد مجازاتى را برایش ذکر نشده است به جهت این که نوشته است که کدخدایان و دهبانى که به امر مقامات مربوط مواظبت قسمتى از راه آهن به عهده آنها واگذار شده و هرگاه در انجام مأموریت خود بى‌مبالاتى یا غفلتى بنماید که موجب موفقیت کسى به خرابى راه آهن گردد به سه ماه تا سه سال حبس تأدیبى محکوم می‌شوند. اما اگر این کار را کردند موفقیت براى کسى پیدا نشد اما خرابى در راه آهن پیدا شد

+++

و خساراتى واقع شد این جا دیگر معین نکرده است مجازاتى که براى آنها حالا خدمت آقاى وزیر دادگسترى عرض می‌کنم و در کمیسیون هم ممکن است پیشنهاد بکنم که یک نظر مجازاتى هم براى این مورد قرار داده شود چرا؟ براى این که در این باب در جلسه قبل ذکر شده است به اندازه راه آهن اهمیت دارد براى کشور و به اندازه‌اى این ملت باید توجه داشته باشد همان طور که فردوسى گفته است توانا بود هر که دانا بود هر کشورى که داراى راه آهن است تونایی کشور ما به راه آهن ما است چون توانایی ما نسبت به راه آهن ما است این است که بایستى خیلى مواظب بشود این است نظر بنده اگر غفلت کند ولو این که منجر به خرابى هم نشود بایستى مجازات شود.

مخبر کمیسیون دادگسترى (آقاى سزاوار)- در این موردى که آقاى انوار فرمودند که ممکن است خسارت وارد شود ولى خرابى نشده است بنده نفهمیدم چطور می‌شود مصداق پیدا کرد که خساراتى به راه آهن وارد شود ولى خرابى وارد نشده باشد (انوار- موفقیت حاصل نشده باشد) البته همان کدخدا و دهبان که مسئول واقع شده‌اند وقتى که غفلت کردند و خرابى و خسارات وارد شد مجازات می‌شوند و البته خرابى ملتزم خسارت است وقتى که خرابى وارد نشد خسارت البته موضوع ندارد و ماده خوب تنظبیم شده است و مطلب خیلى روشن است.

رئیس- ماده بیست و سوم:

ماده 23 – هر‌گاه اعمال مذکور در این قانون منتهى به نتایج کیفرى گردد که در این قانون پیش‌بینى نشده است مقررات سایر قوانین کیفرى مجرى خواهد بود.

رئیس- ماده بیست و چهارم:

ماده 24- وزارت راه می‌تواند ضمن آئین‌نامه که به موجب ماده 4 قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتى ایران مصوب 12 مرداد 1314 اختیار تنظیم آن داده شده از نظر انتظام و انضباط کارهاى راه آهن براى تخلف کارمندان راه آهن از مقررات یا دستورهاى رؤساى مافوق در موارد لزوم از یک روز تا بیست روز حبس انضباطى پیش‌بینى نموده و آن آئیننامه را پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد

طرز رسیدگى و مرجع شایسته نیز در آئین‌نامه مذکور معین خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى از طرف کارپردازى‏]

رئیس- آقاى فرهمند

مخبر فرهمند- لایحه تفریغ بودجه 1318 مجلس از طرف کارپردازى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- به کمیسیون ارجاع فرستاده می‌شود.

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]‏

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهرختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293814!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)