کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 85 صورت مشروح مجلس یکشنبه 27 دى 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت ‌مجلس

2 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون

3 - بیانات آقاى رئیس دایر به اظهار تأسف از فوت مرحوم د کتر احتشام- ختم جلسه

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 85

صورت مشروح مجلس یکشنبه 27 دى 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت ‌مجلس

2 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون

3 - بیانات آقاى رئیس دایر به اظهار تأسف از فوت مرحوم د کتر احتشام- ختم جلسه

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 20 دی‌ماه را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: اردبیلی - فتوحی - معتصم‌سنگ

غایبین بی‌اجازه - آقایان اعظم‌زنگنه - پالیزی - معدل - مرآت اسفندیاری - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: مؤیدقوامی - توانا - کفائی - وکیلی - نیک‌پور - منصف - لیقوانی - بیات - افخمی.

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد، آقاى وزیر مالیه.

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیرمالیه- لایحه که تقدیم می‌کنم راجع‌به دو امتیاز است:

یکى راجع‌به امتیاز نفط در یک قسمت از ولایات شرق و شمال‌شرق ایران و

یکى دیگر راجع‌به لوله از براى حمل نفط به دو کمپانى آمریکایى. می‌دهم اینجا که برود به کمیسیون و البته بعداً در مجلس در اطرافش بحث می‌کنیم.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

3- بیانات آقاى رئیس دایر به اظهار تأسف از فوت مرحوم د کتر احتشام - ختم جلسه

رئیس- به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است بعد از کسالت متمادى مرحوم دکتر احتشام که اسباب تأسف همه بودند متأسفانه ایشان بدرود زندگى کردند و همان طوری که در مدت حیات‌شان از ملاقات محبوب ایشان همه مسرور بودیم متأسفانه و بدبختانه از این مصیبتى که واقع شد همه آقایان و بنده به طورى متأثر و به طورى غمناک هستیم که بنده از ذکر آن عاجزم (صحیح است)

+++

مرحوم دکتر احتشام را همه آقایان می‌شناختند که شخص با شرافت و با متانت و صاحب اخلاق فاضله و صفات حسنه بود همیشه در پادشاه‌پرستى و مملکت‌دوستى و خیرخواهى نسبت به نوع واقعاً متمایز بود (صحیح است) و کسالت او و این قضیه که اتفاق افتاد در قلب همه دوستان و همکاران او اثری گذاشته است که واقعاً به این زودى رفع نخواهد شد (صحیح است) ایشان همه وظایف خودشان را خوب انجام دادند که از آن جمله ترتیب اولادهایشان است که حقیقتاً اولادهاى خودشان را طورى تربیت کرده‌اند که امیدواریم در آتیه به واسطه خدماتى که نسبت به مملکت می‌کنند موجب تسلى براى دوستان و همکاران ایشان باشد (صحیح است) بنده از طرف خودم و از طرف آقایان نمایندگان رفقاى خودم با کمال تأثرى که در این قضیه دارم از خداوند متعال درخواست می‌کنم که روح ایشان را غریق غفران فرموده و انشاالله بازماندگان و پسران تربیت شده ایشان را کمک کند و موفق بدارد که مثل پدر بزرگوارشان نسبت به خدمت مملکت اسباب افتخار خودشان را فراهم نمایند (انشاالله) اگر تصویب می‌فرمایید به احترام فقید مرحوم جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه چهارم بهمن‌ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293589!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)