کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول بودجه سال 1320 مجلس

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام از ماده 344 تا 376

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 84

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام وصول بودجه سال 1320 مجلس

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام از ماده 344 تا 376

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 15 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان :نیک­پور - حیدری - ارکانی - حمزه تاش - رهبری - جلایی - مستشار - مسعودی خراسانی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تولیت - اصفهانی - دکتر ادهم - شباهنگ - معدل - دهستانی - دشتی - اورنگ - کیوان .

دیر آمده بی­اجازه - آقای هاشمی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى دکتر ادهم.

دکتر ادهم- بنده خواستم به عرض برسانم که در جلسه گذشته به مناسبت کسالت نتوانستم در مجلس حاضر شوم شرحى هم که عرض کرده بودم.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اعلام وصول بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى‏]

رئیس- بودجه سال 1320 مجلس شوراى ملى از طرف کارپردازى به مجلس داده شده است و به کمیسیون مرجوع می‌شود.

[3- اقتراع شعب شش‌گانه]‏

رئیس- چون موعد قانونى شعب شش‌گانه مجلس منقضى شده است انتخاب شعب به عمل می‌آید. عده حاضر 122 نفر به هر شعبه بیست نفر می‌رسد و بعداً شعبه اول و دوم و هریک اضافه می‌شود:

(آقاى سمیعى (منشى) اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.

شعبه اول آقایان: اوحدى، جریرى، گودرزى، اصفهانى، دادور، شیرازى فرشى، آزادى، ناصرى، مهذب، صفارى، مولوى، بوداغیان، معینى، رهبرى، موقر، فیاض ، وزیرى، بیات، نراقى.

شعبه دوم: آقایان: نائینى، نوبخت ‌، جهانشاهى، دبستانى، چایچى، همراز، ملک‌زاده آملى، مکرم افشار

+++

دکتر لقمان، ذوالقدر، طالش، محیط، دشتى ،هدایت، ثقةالاسلامى فاطمى، کامل ماکو، جر‌جانى، یزدى، دکتر تاج بخش.

شعبه سوم آقایان: اورنگ، مشیرى، امیر تیمور، دکتر قزل ایاغ، دکتر سمیعى، کازروئیان ، روحى ، دهستانى، معتضدى، شهدوست اسفندیارى، اهرى ، مسعودى ، دکتر ضیاء، مستشار، طباطبایی، یار احمدى، مؤید احمدى، مجد ضیایی، بهبهانى.

شعبه چهارم آقایان: ابراهیمى ریگى، على مؤید، طوسى، دکتر ملک‌زاده ، امامى، نیکپور، مشار، خواجه نوری ، مسعودی خراسانی، دکتر غنی، عزیزی ، وکیل، صفوى، مخبر فرهمند، ملک مدنى، پناهى ، اردبیلى ،حمزه تاش، پارسا، فروهر.

شعبه پنجم آقایان: ملایرى، اعظم زنگنه، اقبال، جلایی، اعتبار، فتوحى نواب یزدى، انوار، نمازى، افشار، مهدوى، لیقوانى، صدر، دولتشاهى هاشمى، مرآت اسفندیارى، مؤید قوامى، هدایت الله پالیزى، ناهید تهرانچى.

شعبه ششم آقایان: ساگنیان، سمیعى، نقابت، امیر ابراهیمى، شباهنگ، شاهرودى، فرخ، رفیعى، دکتر جوان ،آصف، لاریجانى، دکتر ادهم، مقدم، دکتر سنگ، اصفهانیان ، رضوى، منصف، سزاوار، دکتر طاهرى، پالیزى.

به شعبه اول اضافه ‌شود- آقاى افخمى‏

به شعبه دوم اضافه ‌شود- آقاى معتصم سنگ‏

[4- بقیه شور اول لایحه اجراى دادگسترى از ماده 344 تا 376]

رئیس- بقیه شور اول بقیه گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اجراى احکام دادگسترى از ماده 344. ماده 344 خوانده می‌شود:

باب دهم در توقیف شخص بدهکار

ماده 344 - هر‌گاه محکوم علیه در ظرف مدت مقرر در ماده 49 اقدام به هیچ یک از طرق مذکور در ماده 59 ننماید به در‌خواست محکوم له توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 345:

ماده 345- کسى که قبل از ابلاغ برگ اجرایی یا در مدت مقرر در ماده 49 مدعى اعسار شده است مادامی که دادخواست یا ادعا اعسار او موجب قرار یا حکم قطعى رد نشد است از توقیف مصون خواهد شد و نیز کسی که اعسار او موجب حکم دادگاه ثابت شود مادام که آن حکم شکسته نشده از توقیف مصون است.

رئیس- ماده 346:

ماده 346 - اگر ضمانت ضامن از بدهکار به طور تقاضا باشد محکوم له توقیف شخص هر یک از آنها را می‌توان بخواهد.

رئیس- ماده 347:

ماده 347 - در موقع اقدام به توقیف اگر محکوم علیه پنهان شده باشد مأمور اجرا باید با نماینده دادسرا یا شهربانى امنیه یا دهبان محل وارد منزل محکوم علیه شود.

رئیس- ماده 348:

ماده 348 - محکوم علیه راجع به اجرا توقیف نمی‌شود.

رئیس- ماده 349:

ماده 349 – هر‌گاه محکوم علیه در خواست آزاد محکوم علیه را بکند و یا محکوم علیه که در‌خواست او را نموده مهلت بدهد می‌تواند مجدداً در‌خواست بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- ماده 350:

ماده 350 - هر‌گاه محکوم علیه که در‌خواست توقیف او شده مهلت بدهد می‌تواند مجدداً در‌خواست توقیف او را بنماید لیکن این در‌خواست بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- ماده 350:

ماده 350 – هر‌گاه محکوم علیه که در‌خواست توقیف او شده از کارمندان دولت یا بنگاه‌هاى دولتى و شهردارى باشد به وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مربوط او اطلاع داده می‌شود که اگر اموال یا اسناد دولتى یا بنگاه نزد او باشد گرفته شود

+++

و پس از ده روز از تاریخ اطلاع مزبور اقدام به توقیف او خواهد شد.

رئیس- ماده 351:

ماده 351 - اشخاص نامبرده زیر را براى اجرا حکم نمی‌توان توقیف نمود.

1- صغار و مجانین و سفها.

2- اولیاء و اطفال که معشیت آنها به واسطه کار یومیه تحصیل می‌شود از قبیل کار یومیه تحصیل می‌شود از قبیل کارگر و کسبه جزء که توقیف آنها باعث بى معاش ماندن اطفالشان می‌شود مگر آن که محکوم له هزینه آنها را به عهده گیرد.

3- زنان آبستن تا زمانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.

4- بیمارى که پزشک قانونى بازداشت او را خطرناک بداند یا محکوم له از پرداخت هزینه معالجه در بیمارستان زندان خوددارى نماید در تقاطی که پزشک قانونى نباشد پزشک بهدارى در صورت نبودن او پزشک مورد اعتماد محل قائم‌مقام پزشک قانونى خواهد بود.

رئیس- ماده 352:

ماده 352 - محکوم له در‌خواست توقیف محکوم علیه را نموده است باید هزینه زندگى او را و در صورتی که بیمار باشد هزینه معالجه محکوم علیه را هم بپردازد مگر این که محکوم به بابت نفقه زوجه یا خویشان محکوم علیه باشد که آنها ملزم بدادن مخارج محکوم علیه نیستند.

رئیس آقاى انوار:

انوار در این مواردیکه از مجلس گذشت هیچ جا نداشت محکوم له ملزم باشد بدادن مخارج محکوم علیه مگر بدرخواست خودش چون مالى نمیدهند بمحکوم علیه یا توقیف نمى کنند این است که حقى در قانون براى محکوم علیه گذاشته که تقاضاى توقیف را بنماید یعنى محکوم له را وقتى که چنین تقاضاى کرد اجرا او را ملزم کند بدادن هزینه هاى محکوم علیه چرا؟ چون مسئله حقوقى است وجزایی نیست که در بودجه از براى آن هزینه پیش بینى شده باشد وباید هزینه محکوم علیه را محکوم له بدهد این مسلم است ودر طى این موارد مطلب کاملا" بدست آمده است که چون این تقاضا را کرده باید هزینه آن راهم بدهد واین جا صورت را استثنا مى کند وآن در وقتى است که زن از دست شوهرش عارض شود که نفقه نداده وورقه اجرایی هم صادر شده است ومحکوم علیه هم که زوج باشد بحبس میرود این حبس از جهت ندادن نفقه است ودر اینجا دیگر زن ملزم نیست که زندگانى ووضعیت ومعشیت محکوم علیه را که زوج باشد تامین نماید چرا؟ دلیل این هم همراهش است چون زن دعوى نفقه می‌کند ومیگوید نفقه مرا مرد نداده است واز لحاظ عدم پرداخت نفقه زن حبس شده است ومیگوید ملزم نیست زن هزینه را بدهد خوب این محکوم علیه که مرد باشد وزوج است چیزى که نداشته وندارد اگر داشت که میداد یا ازش میگرفتند زن هم که ملزم نیست نفقه را بدهد تقاضاى اجرا هم کرده است اجرا هم می‌شود اول هم عرض کردم که بودجه براى اینکار در بین نیست تا باو هزینه در ایام توقیف بدهند وموضوع حقوقى است خوب این محکوم علیه چه کند این را بکى واگذار کنیم؟ این است که در این ماده واین موضوع در کمیسیون خدمت آقاى وزیر عرض کرده بودم وآقایان هم معتقدیم که یک فکرى باید در این کار بکنند والا باتکاء این که شاید کسى پیدا شود و کمکى بکند یا عریضه اعسار را بدهد جاى عریضه اعسار هم نیست این جا زن تقاضاى حبس شوهر را کرده و رفته است اجرا شده است و مرد حبس شده است و زن هم ملزم نیست هزینه بدهد براى مرد توقیف شده خوب چرا کند در حبس بمیرد؟ بنده عقیده دارم که این ماده مسکوت عنه بماند تا یک فکرى براى محکوم علیه را حبس کنیم بدون این که هزینه او تأمین کرده باشیم.

وزیر دادگسترى- مقدمات را آقاى نماینده محترم خوب بیان کردند ولى وقتى که به نتیجه نرسیدند به عقیده بنده خوب نتیجه نگرفتند صحبت سر محکوم علیهى است که نتوانسته و

+++

نخواسته است از عهده پرداخت محکوم له بر بیاید و به طور کلى باید مخارج او را بدهد تا زمانى که توقیف است یک موضوع را این جا استثناء می‌کند وآن موضوع نفقه زن و کسانى است که واجب‌النفقه هستند در این جا به طوری که خود آقا سید یعقوب هم بیان کردند منطق‌القضیه حکم می‌کند که دیگر مطالبه مخارج از این شخص واجب‌النفقه نشود و ظاهر است براى این که اگر این شخص خودش تمکین می‌گذاشت واجب‌النفقه نبود واجب‌النفقه است براى این که خودش تمکن این را ندارد که از عهده زندگانى خودش برآید و به ترتیبى که قانون معین کرده است باید نفقه او را بدهد حالا این شخص نتوانسته از عهده پرداخت نفقه برآید یا نخواسته است از عهده پرداخت آن برآید و حقوق محکوم له را ادا کند اینجا مطابق مقررات قانون باید او را توقیف کنند و طورى نیست قضیه این شخص که باید در حبس بماند تا بمیرد تا این که پول را بدهد اگر دارد که باید بدهد و نباید تقاضاى این شخص واجب‌النفقه مخارج او را بدهد از او بکنیم اگر ندارد کى گفته است که از او اعساى پذیرفته نیست؟ مطابق مقرراتى که ما در این لایحه دیدیم و گذشت راه باز است براى تقاضاى اعسار هر وقت که نداشت و تقاضاى اعسار کرد و معلوم شد که معسر است البته از او مى‌پذیرند و آزادش می‌کنند اما اگر داشت و لجاجت کرد و نمی‌خواست بدهد حقوق اشخاص واجب‌النفقه را البته باید ازش گرفت تصور می‌کنم که جا دارد این ماده را مسکوت عنه بگذاریم و کاملاً هم مطلب روشن است و همین طور هم که ذکر شده است خوب است.

رئیس- ماده 353:

ماده 353- محکوم له در موقع در‌خواست توقیف باید هزینه ده روز توقیف محکوم علیه را قبلاً تأدیه نماید و اجرا مکلف است تاریخ توقیف را به محکوم له اطلاع دهد که قبل از تمام شدن این مدت هزینه او را بپردازد و در صورتی که قبل از گذشتن موعد هزینه توقیف یا هزینه معالجه زندانى پرداخت نشود زندانى به قید کفیل یا التزام آزاد خواهد شد.

رئیس- ماده 354:

ماده 354- حبس محکوم علیه مانع نیست که اگر محکوم له مالى از او سراغ کرد توقیف آن را بخواهد و اگر مالى که پیدا شده به اندازه محکوم به بود محکوم علیه از توقیف خارج می‌شود.

رئیس- ماده 355:

ماده 355- شخصی که توقیف خود را بر‌خلاف قانون می‌داند می‌تواند به رئیس دادگاه شهرستان که توقیف در مقررات آن دادگاه به عمل آمده است شکایت نماید و اگر در جایی که محکوم علیه توقیف می‌شود دادگاه شهرستان باشد می‌تواند به رئیس دادگاه بخش شکایت نماید و رئیس دادگاه به شکایت رسیدگى کرده هر‌گاه توقیف را بر‌خلاف قانون دید حکم استخلاص محکوم علیه را می‌دهد.

رئیس- ماده 356:

ماده 356- در مورد بالا اگر محکوم علیه مأمور اجرا را بخواهد که او را نزد رئیس دادگاه ببرد مأمور اجرا مکلف است تقاضاى او را اجرا نماید.

رئیس- ماده 357:

ماده 357 – کسی که محکوم به مربوط به شخص او نیست مانند ولى ولى و قیم و وصى و متولى و وارث محکوم علیه که ترکه اى از مورث نزد او نباشد براى اجرا حکم توقیف نمی‌شود.

رئیس- ماده 358:

ماده 358 - در موارد زیر محکوم علیه از توقیف خارج می‌شود.

1- در مواردی که بدهکار دین خود را بپردازد واز شخص دیگرى دین بده کار را ادا نماید.

2- در صورتی که بستانکار به خارج شدن بدهکار از توقیف رضایت دهد.

+++

3- در صورتی که محکوم علیه مالى معرفى کند که تعلق به او محقق بوده و براى استیفا محکوم به و هزینه‌هاى اجرا کافى باشد.

4- در صورتی که محکوم علیه ضامن معتبر بدهد که در ظرف ده محکوم به و هزینه اجرا را بپردازد یا ضامنى که مورد قبول محکوم له باشد معرفى کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خواستم از آقاى وزیر دادگسترى سئوال کنم تا اشتباهى روى ندهد. محکوم له در موقعی که محکوم علیه حبس باشد یک دفعه فقط حق دارد تقاضاى استخلاص او را بکند و یک دفعه بیشتر حق ندارد اگر آمد و رضایت داد که خارج شود بعداً می‌تواند بعد از این رضایت که در این ماده 358 ذکر شده یعنى رضایت داد خارج شود این مشمول آن ماده است که باز مرتبه‌اى ثانى می‌تواند تقاضاى حبس را بکند و با رضایت دیگر نمی‌تواند تقاضاى حبسش را بکند این را خواستم بپرسم.

وزیر دادگسترى- در یکى از موارد این لایحه تصریح شده که فقط در یک دفعه این امر جایز نیست و اگر در دفعه دیگر شده نمی‌تواند.

رئیس- ماده 359:

باب یازدهم - مرور زمان‏

ماده 359 – هر‌گاه عملیات اجرایی موقوف به تعقیب محکوم له بوده و مدت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی مشارالیه را مسکوت گذاشته و تعقیب نکند اجرا حکم موقوف به صدور برگ اجرایی جدید می‌گردد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى لاریجانى رسیده به کمیسیون بود.

ماده 360:

ماده 360- در مورد بالا اگر برگ اجرایی جدید صادر شود عملیات اجرایی از قبیل ارزیابى که قبلاً به عمل آمده است محتاج به تجدید نیست لیکن اگر یک سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی محکوم له را مسکوت گذاشته تعقیب نکند پس از تجدید برگ اجرایی کلیه عملیات مذکور تجدید می‌شود.

رئیس- ماده 361:

ماده 361: هر‌گاه محکوم له در مدت ده سال از تاریخ قطعى شدن حکم درخواست برگ اجرایی یا از تاریخ آخرین عملیات اجرایی ده سال بگذرد و اجرا آن را تعقیب نکند حکم صادر از اثر افتاده و حق مطالبه از محکوم له ساقط می‌شود.

رئیس- ماده 362:

ماده 362 - مرور زمان مذکور در ماده بالا نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جارى می‌شود.

رئیس- ماده 363:

ماده 363- وجوه و اموالى که به صندوق دادگاه خواه از بابت محکوم به یا از بابت حق کارشناسان و غیر سپرده می‌شود هر‌گاه از تاریخ ابلاغ اخطاریه کسى که استحقاق اخذ آن را دارد و یا تاریخ آگهى در جراید در صورتی که اقامتگاه شخص مستحق معلوم نباشد ده سال بگذرد و آن شخص براى اخذ مال حاضر نشود حق مطالبه ساقط شده و وجوه اموال مزبور به نفع دولت ضبط می‌شود.

اخطار و آگهى مذکور از اطراف اجرا بدون در‌خواست به عمل می‌آید و هزینه‌هاى آن از وجوه نقد از اموالی که به صندوق دادگسترى داده شده مقدم بر حقوق دیگر برداشته می‌شود.

رئیس- ماده 364:

ماده 364- مرور و زمان مذکور در موارد بالا در موارد زیر جارى نمی‌شود.

1- در مورد صغیر و مجنون و سفیه در مدتی که تحت ولایت یا قیومت هستند.

2- در مورد زوج و زوجه در مدتی که زوجیت یا قیمومیت هستند.

3- نسبت به محکوم به اداء آن مؤجل یا مشروط باشد مادامی که مدت نرسیده یا شرط حاصل نشده باشد.

رئیس- ماده 365:

+++

ماده 365 – هر‌گاه محکوم له در مورد ماده 361 و اشخاص ذینفع در مورد ماده 363 مدعى وجوى یکى از موانع مذکور در ماده بالا باشند به دادگاهى که عمل اجرایی نموده است مراجعه و دادگاه پس از رسیدگى قرار مقتضى می‌دهد و این قرار در صورتی که حکم راجع به اصل دعوى قابل پژوهش و فرجام باشد قابل شکایت پژوهشى و فرجامى است.

رئیس- ماده 366:

باب دوازدهم- در حق اجرا

ماده 366 - حق اجرا عبارت از یک دهم بهاى محکوم به است که از محکوم علیه گرفته می‌شود.

رئیس- ماده 367:

ماده 367 - در مواردی که محکوم به وجه نقد نیست مناط تعیین حق اجرا بهاى خواسته خواهد بود مگر این که دادگاه بهاى دیگر را براى محکوم به معین کرده باشد.

رئیس- ماده 368:

ماده 368 - در صورتی که از حکم اجرا شده باشد حق اجرایی به همان نسبت که اجرا شده است وصول می‌گردد.

ماده 369:

ماده 369- حق اجرا در صورتی که محکوم علیه تعلق حکم به وسیله اجرا به موقع اجرا گذاشته شود و یا براى اجرا حکم به درخواست محکوم له اقدام به توقیف مال یا شخص محکوم علیه شده باشد.

رئیس- ماده 370:

ماده 370 - هر‌گاه محکوم به به توسط اجرا وصول شده باشد حق اجرا از وجه وصول شده برداشته می‌شود و هرگاه محکوم به به توسط اجرا پرداخته نشده باشد محکوم علیه حاضر براى پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از طریق توقیف اموال محکوم علیه وصول می‌شود و در این صورت هزینه‌اى که براى توقیف و فروش اموال لازم است از صندوق دادگسترى گرفته شده و پس از وصول آن از محکوم علیه به صندوق رد می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- تصور می‌کنم در این ماده 370 یک عبارت غلط نوشته شده مى‌نویسد: هر‌گاه محکوم به به توسط اجرا وصول شده باشد حق اجرا از وجه وصول شده برداشته می‌شود این صحیح بعد می‌نویسد و هرگاه محکوم به به توسط اجرا پرداخته نشده باشد. این جمله آخر خیال می‌کنم درست نیست زیرا اگر به توسط اجرا محکوم به پرداخت نشده چطور حق مزبور از طریق توقیف اموال محکوم علیه وصول می‌شود؟ این را توضیح بدهند.

مخبر- مطلب خیلى روشن است ممکن است عملیات اجرایی به عمل آمده باشد به توسط اجرا و مقدمات اجرایی را اجرا کرده باشد و حق اجرایی را نداده باشد اگر این طور است به ترتیب این ماده رفتار می‌شود.

رئیس- ماده 371:

ماده 371- حق اجرایی به صندوق دادگسترى داده شده و در مقابل آن دو نسخه قبض صادر می‌شود که یک نسخه به محکوم علیه داده می‌شود و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانى می‌شود.

رئیس- ماده 372:

ماده 372 - در مورد اجرا موقت حق اجرایی گرفته شده و در صندوق دادگسترى امانت می‌نماید و در این صورت اگر اجرا موقت تبدیل به اجرا قطعى گردید به حساب در‌آمد عمومى منظور و اگر قرار اجرا موقت الغاء شود حق اجرایی به محکوم علیه بر‌می‌گردد.

رئیس- ماده 373:

ماده 373 – هر‌گاه نسبت به حکمى که در نتیجه فرجامى رسیدگى می‌شود برابر آنچه گرفته شده حق اجرایی گرفته نخواهد شد.

رئیس- ماده 374:

ماده 374 - علاوه بر حقوق معینى که به هر یک

+++

از متصدیان اجرا داده می‌شود حقوق نسبى از حق اجرا به طریق زیر و بر طبق آئین‌نامه که از طرف وزارت دادگسترى تنظیم خواهد شد دریافت می‌نماید.

1- تا پنج هزار ریال حق اجرا صدى پنج‏

2- از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال حق اجرا نسبت به مازاد صدى سه‏

3- از مازاد بر پنجاه هزار ریال حق اجرایی صدى دو

رئیس- ماده 375:

ماده 375- در موارد زیر حق اجرا گرفته می‌شود

1- در دعاوى که محکوم به آن دویست ریال یا کمتر است‏

2- از احکامى که به محکومیت دولت صادر شده است.

رئیس- ماده 376:

ماده 376 - مقررات این قانون شامل برگ‌هاى اجرایی که قبل از این قانون صادر شده است می‌باشد لیکن عملیات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.

رئیس- شور اول لایحه تمام شد رأى گرفته می‌شود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

[5- موقع و دستور جلسه - بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه 22 اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293812!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)