کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15
[1396/05/25]

جلسه: 82 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 تیر ماه 1327  

فهرست مطالب:

1. قرائت صورت مجلس

2. نطق قبل از دستور یک نفر از نمایندگان‏

3. تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ یکی راجع به استخدام ماکس مایر یکی راجع به ورثه ذوالفنون

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف راجع به کنگره پستی

5. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‏15

 

 

جلسه: 82

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 تیر ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1. قرائت صورت مجلس

2. نطق قبل از دستور یک نفر از نمایندگان‏

3. تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ یکی راجع به استخدام ماکس مایر یکی راجع به ورثه ذوالفنون

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف راجع به کنگره پستی

5. موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1. قرائت صورت مجلس

صورت جلسه قبل را آقای صدرزاده(منشی) به شرح زیر قرائت کردند.

یکساعت و سه ربع قبل از ظهر روز پنجشنبه دهم تیر مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایبین بااجازه - آقایان - دادور - سلطان‌العلما - معین‌زاده - اورنگ - ظفر بختیاری - اقبال - صادقی - دهقان - مامقانی - برزین‏

غایبین بی‌اجازه - آقایان - ظفری - غضنفری قوامی - حسین وکیل - ناصری - بهار - نیکپور - دکتر امینی - قهرمان - عباسی - افشار - صفا امامی - دکتر دفتری - عدل اسفندیاری.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان - دکتر اعتبار امینی - دکتر راجی - منصف - دکتر طبا - موسوی - افخمی - محمد‌علی مسعودی - سزاوار - امیر تیمور - دکتر آشتیانی - باتمانقلیچ - کهبد.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان - بیات - حسن‌اکبر عامری - تولبت - دکتر فلسفی - آقا خان بختیار - نراقی - ملکپور - شهاب خسروانی - دکتر ملکی - صاحب‌دیوانی - عرب شیبانی

آقای ملک مدنی‏ راجع به شکایت خیاطی که در جلسه گذشته گفته شد اظهار نمودند مربوط به آقای سرهنگ دکتر لطیفی نبوده است.

آقای باتمانقلیچ راجع به توضیحاتی که نسبت به پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند تذکری دادند و آقای حائری‌زاده راجع به ماده 109 تذکر دادند که حق ایشان محفوظ باشد و آقای معتمد دماوندی گفتند روزنامه رسمی صورت مشروح مذاکرات را بعد از چند جلسه منتشر می‌کند و مورد استفاده نمایندگان قرار نمی‌گیرد و مطالب ایشان در جراید و رادیو تحریف شده است‏.

آقای فرامرزی بیان داشتند که ماده 109 از جلسه‌ای به جلسه دیگر محول نمی‌شود و قبل از دستور باید صحبت کرد.

آقای دکتر بقایی گفتند در یک دوازدهم اردیبهشت مجلس تصمیم گرفت که پیشنهادها بعداً مطرح شود و در یک دوازدهم خرداد نیز تجدید شد و هنوز مطرح نشده است و صورت مجلس تصویب گردید و به نطق قبل از دستور اخذ رأی و تصویب شد.

آقای مکرم گفتند طرح مفیدی راجع به بودجه به امضای چند نفر از آقایان نمایندگان تقدیم کرده بودند که در صورت تصویب ترتیب رسیدگی به بودجه را بر طبق تمایل آقایان تأمین می‌کرد سپس به بیانات آقای حائری‌زاده عطف سخن نموده گفتند چون

+++

در قسمتی از مطالب روی سخن ناطق به ایشان بوده از آن دفاع می‌کنند ضمناً به موضوع حکومت مشروطه و واقعه روز پنجشنبه و تحریک مردم به پناهندگی و بحث در باب دیکتاتوری گفتند همان گونه که بعد از جنگ اول بین‌المللی رژیم حکومت‌ها صورت دیگری به خود گرفت در این دوره نیز چرخ دنیا را از گردش خود نمی‌توان باز داشت و کسانی که می‌خواهند منظور خود را به دیگران تحمیل کنند خود دیکتاتور هستند و چون موفق نمی‌شوند ایجاد اختلال می‌کنند سپس به انتخابات خراسان در دوره پانزدهم اشاره نموده گفتند از این جمله اشخاص حق مردم یکی از شهرستان‌های مهم را به نفع خود تضییع کردند در این موقع چون عده برای مذاکره کافی نبود پنجاه دقیقه قبل از ظهر تنفس داده شد و مجدداً ده دقیقه به ظهر مجلس به رپاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید و ناطق در تعقیب بیانات خود گفتند قصد اهانت به کسی ندارند ولی آقای حائری‌زاده پرونده اختلاسات اداره اقتصادی خراسان را تعقیب می‌کنند در حالی که خودشان دو سال حقوق بدون خدمت دریافت می‌کردند و این خود در حکم اختلاس است و بعد راجع به جیره قند و شکر و کوپن‌های تقلبی تهران و مشهد و اقدامات بازرس‌ها و اعلام جرمی که علیه پرونده‌سازها نموده‌اند توضیحاتی داده از وزارت دارایی تقاضا نمودند عملیات رضای عامری را رسیدگی نمایند همچنین به موضوع خرید و فروش قند کارخانه آبکوه مشهد و اختلاس مبلغی از صندوق اداره سرپرستی صغار دادگستری پرداخته مشروحاً بیاناتی نمودند و یک ربع بعد از ظهر جلسه ختم شد و به ساعت 9 صبح روز یکشنبه محلول گردید.

رئیس - آقای دکتر طبا نسبت به صورت مجلس نظری دارید؟ بفرمایید.

دکتر طبا - در جلسه گذشته آقای مکرم ضمن بیانات‌شان راجع به آقای رضا عامری اظهاراتی فرمودند بنده چون مدتی است آقای عامری را می‌شناسم(صحیح است) و تحقیقاتی که کردم نظر بنده را تأیید کرد که ایشان مرد درستکار و پاکی هستند(صحیح است) به این وسیله خواستم اظهارات ایشان را تکذیب کنم.

رئیس - آقای عامری.

عامری - بنده را غایب بدون اجازه نوشته بودند خواستم به این وسیله تذکر بدهم که تصحیح بشود.

رئیس - اصلاح می‌شود آقای گنجه‌ای‏

گنجه‌ای - آقای فتحعلی افشار را غایب بدون اجازه نوشته‌اند ایشان دو هفته قبل تقاضای مرخصی کرده‌اند و تقدیم مقام ریاست شده خواستم صورت مجلس اصلاح شود.

رئیس - به کمیسیون عرایض رفته وقتی که تصویب شد اصلاح می‌شود دیگر نظری به صورت مجلس نیست؟

کشاورز - بنده یک عرضی دارم.

رئیس - بفرمایید.

کشاورز صدر - بنده خواستم حضور مبارک عرض کنم دو طرح خیلی مفید در مجلس تقدیم شده یکی راجع به اراضی و زمین که مفید به حال مردم است و یکی هم طرحی است که عده‌ای از نمایندگان راجع به منع استعمال الکل تقدیم کرده‌اند استدعا می‌کنم در همین جلسه دستور بفرمایید مطرح شود.

رئیس - آقای رضوی‏

رضوی - بنده به گوشم این طور خورد که اسم بنده جزء غایبین نوشته شده بود اگر اشتباه نکرده باشم تصور می‌کنم که درست نباشد بنده حاضر بودم و بدون توجه اسم بنده را نوشته‌اند

رئیس - اسم آقا نیست‏

آقای دکتر بقائی - جلسه گذشته مجلس ساعت ده و نیم تشکیل شد این جلسه هم در ساعت ده چون تصمیمات مجلس باید محترم باشد خواهش می‌کنم که ساعت 9 جلسه را تشکیل بدهید و اگر آقایان حاضر نشدند جلسه ختم شود اگر یکی دو جلسه ختم شود بعداً آقایان حاضر خواهند شد(صحیح است) و خواهش می‌کنم که فوراً هم وارد آن پیشنهادات دو دوازدهم بشوید چون مدتی است از وقتش گذشته که تا آن‌ها تمام بشود ماه هم با تمام خواهد رسید.

رئیس - موضوع پیشنهادات دو دوازدهم راجع به دستور امروز است الان هم عده برای رأی کافی نیست که صورت مجلس تصویب شود بعد از این هم به مناسبت ماه رمضان جلسات شب‌ها خواهد شد و ساعتش تعیین می‌شود دیگر به صورت مجلس نظری نیست؟(گفتند - خیر) حالا باید بماند بعد که عده کافی شد رأی گرفته شود یک طرحی هم به قید فوریت رسیده است از طرف آقای تقی زاده و عده‌ای از آقایان نمایندگان(صحیح است) قرائت می‌شود یک عده‌ای از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند(نمایندگان - دستور) دستور الان برای رأی عده کافی نیست اگر اجازه می‌فرمایید این آقایان صحبت‌شان را بکنند سه چهار نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند صحبت کنند با اجازه آقایان اجازه بفرمایید صحبت کنند بعد وارد دستور شویم. آقای صادقی.

2. نطق قبل از دستور یک نفر از نمایندگان‏

صادقی - بنده امروز می‌خواهم به آقایان محترم و به ساحت مقدس مجلس شورای ملی از دست یک نفر از همکاران عزیز اظهار تظلم کنم و به پاس این که بنده سی سال کارمند دولت بوده‌ام و دو دوره هم سمت نمایندگی داشته‌ام از آقایان استدعا می‌کنم که عرایض بنده را با دقت که با کمال ملایمت و ادب هست بشنوند و قضاوت اجرایی هم اگر نمی‌شود یک قضاوت عمومی و معنوی شده باشد برای رفع شکایات بنده البته این مطلب را عرض می‌کنم و این از نظر شرحی است که آقای مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات در روزنامه شماره 6676 پنجشنبه دهم تیر ماه خودشان نوشته‌اند راجع به کمیسیون عرایض و اسمی هم از بنده در آنجا برده‌اند بعید نیست سایر روزنامه‌ها هم اسمی از بنده برده باشند ولی از نوشتن آن‌ها ظلمی در حق بند نشده است زیرا ظلم از طرف کسی است که قدرت ظلم را دارد نیست ظلم ظلم نیست قدرت ظلم ظلم است دیگران اگر نوشته باشند نوشته آن‌ها اثری نداشته است ولی نوشته ایشان، شخصیت ایشان، نفوذ ایشان در جامعه و کشور و به مناسبت کثرت خوانندگان روزنامه اطلاعات مؤثر در حق بنده است به طوری که نوشته سایر جراید را خدا می‌داند من ندیده‌ام و نخوانده‌ام به بنده فقط گفته‌اند که جراید نوشته‌اند ولی نوشته ایشان را اقلاً 70 و 80 نفر از خانواده و منسوبین و دوستان بنده به بنده گفته‌اند که ایشان چنین چیزی نوشته‌اند نوشته ایشان یک قسمتش راجع به اصل مطلب است راجع به قانونی بودن یا قانونی نبودن و حقیقت داشتن یا نداشتن خود مطلب است که در کمیسیون تصویب شده است و بنده راجع به آن عرضی ندارم زیرا خود آقایان نمایندگانی که حافظ قانون هستند جواب آن را خواهند داد اگر واقعاً یک جریان صحیح یا ناصحیحی بوده است آقایان تکلیفش را معین خواهند کرد و بنده نمی‌خواهم از آن دفاع کنم اگر جریان قانونی بوده که اجرا خواهد شد و اگر نبوده اجرا نخواهد شد مضافاً این که اگر ایشان آمدند دیدند که یک مواردی هست آن را ذکر خواهند کرد و این مطلب حل خواهد شد چیزی که بنده می‌خواهم عرض کنم راجع به شخص خودم است وقتی شخصی دید تمام سرمایه زندگی و هستی او از بین می‌رود البته خیلی عصبانی است ولی امروز من هم با نهایت ملایمت و آرامی که دارم می‌گویم و حال ناراحتی دارم خدا می‌داند که من جز نام نیک و شهرتی که دارم هیچ چیز ندارم(صحیح است) اگر یک کسی بخواهد این را از من بگیرد مثل این است که کسی می‌خواهد تمام دارایی یا زندگی و هستی آقای مسعودی را از ایشان بگیرد(صحیح است) ایشان نوشته‌اند و معرفی کرده‌اند که ایشان بنده را می‌شناسند من شخصی بودم که در کارهای بی‌قاعده مداخله داشته‌ام مخصوصاً زمانی که در وزارت اقتصاد ملی بوده‌ام یک کارهایی کرده‌ام که خلاف قائده و قانون بوده است ولی به طوری که دیگران بنده را می‌شناسند من آدمی بوده‌ام کارمند دولت که در تمام مدتی که خدمت کرده‌ام یک کلمه، یک قلم. یک قدم بر خلاف مصالح کشور و بر خلاف قوانین و به ضرر دولت و ملت برنداشته‌ام(صحیح است) من سوگند می‌خورم به خداوندی خدا نزد آقایان که در این سی سال سی شاهی به دولت خیانت نکرده‌ام من در وزارت مالیه بوده‌ام در بانک ملی بوده‌ام در وزارت راه هم بوده‌ام در وزارت اقتصاد ملی هم یک مدت کمی کار کرده‌ام و همه را نمی‌دانم که تصادف بوده یا از شخص خودم بود که در کارهایی که بوده‌ام و دسترسی داشته‌ام به وسائل تخطی و خدای نکرده اگر می‌خواستم تخطی بکنم نزد یک بودم به چیزهایی که می‌شد از آن‌ها سوء استفاده کرد من در این مدت همه وظایفم را به درستی و به نیکی انجام داده‌ام برای این که روزی نشود که یک کسی حق مرا پایمال بکند من دو کار را در آن واحد نمی‌توانم تحمل کنم یا تحمل می‌کنم که اینجا بروم در گرمای تابستان و سرمای زمستان و نیم ساعت تحمل ایستادن پای ایستگاه اتوبوس را بکنم یا باید تحمل ناروایی آقای مسعودی را بکنم من اگر بخواهم تحمل هر دو را بکنم خیلی سخت است و این هر دو برای من مشکل است، هم این‌ها را تحمل بکنم و هم به این اندازه وسعت زندگی من محدود باشد من حتی در تمام مدت خدمتم مقید نیستم‏ که تاکسی هم سوار شوم یا باید او را به من بقبولانید یا این که من به قدری معاشم وسیع باشد که ثروتی داشته باشم پدرم ثروتی نداشته است خود من هم کسب و تجارتی نکرده‌ام هر چه بوده است من کارمند دولت بوده‌ام و از دولت حقوق گرفته‌ام اگر یک کسی بخواهد این حرف‌ها را برای

+++

من بزند ظلم است 6 - 7 ماده متصدی خرید اجناس بانک ملی ایران در خارجه بوده‌ام فقط نمی‌گویم من سوءاستفاده نکرده‌ام اگر فقط صدی پنجی را هم که تمام خریداران به طور معمول از فروشندگان حق‌العمل می‌گیرند اگر بنده می‌گرفتم خدا می‌داند وضعم از خیلی از آقایان الان بهتر من این‌ها را به حساب دولت گذاشتم من در 1318 شش ماده در اروپا برای بانک ملی خرید می‌کردم کاغذ را خریدم برای دولت 360 مارک و خسروشاهی که تاجری بود در آنجا برای خودش زندگی می‌کرد خرید به 400 مارک و تفاوت 40 مارک را 20 مارک تخفیفی بود که به دولت یعنی به بانک ملی دادند و 20 مارک هم صدی پنجی بود که بنده نگرفتم(احسنت) بنابراین بنده این شکایتم را به مجلس می‌کنم من آقای دکتر معظمی در شرکت بلور که دولتی هم نبود و کار آزاد بود کار می‌کردم قسم می‌خورم به روح رسول‌الله که من اگر یک استکان را که سی شاهی یا چهار عباسی می‌ارزد سوءاستفاده کرده باشم و برده باشم به خانه خودم یعنی آن چیزی را که لااقل می‌توانستم ببرم نبردم منزل‌مان و آن چیزی را که کارمندان حق داشتند ببرند من نبردم فقط برای شخص خودم استفاده کردم اما برای خانواده خودم استفاده نکردم این‌ها چیزهایی نیستند که من همیشه بخواهم بگویم و حقیقت طوری است آقا که ما مثلی داریم که خارج‌مان دیگران را می‌سوزاند و وضع داخلی ما خودمان را آقای مسعودی من شما را آدم منصفی می‌دانم شما که امروز به حمدالله یک قدرتی خوشبختانه امروز به دست شما آمده است آن را برای یک آدم مظلومی به کار نیاندازید(مسعودی - بنده به هیچ وجه به کار نبردم) بنده حالا با حضور آقایان یک پیشنهادی می‌کنم جنابعالی این جا مرقوم می‌فرمایید. یکی دیگر از اعتراضاتی که امروز در محافل پارلمانی مورد گفتگو بود عضویت آقای ابوالحسن صادقی در کمیسیون عرایض و رأی ایشان درباره برائت آقای احمد قوام از اتهامات منتسبه می‌باشد گفته می‌شد که آقای صادقی در یک قسمت از جرم‌های مرتکبه به واسطه شرکت ایشان در کابینه آقای قوام بی‌اطلاع نبوده و قسمتی از جوازها و سوءاستفاده‌‌ها هنگامی واقع شده است که ایشان هم وزیر اقتصاد کابینه قوام‌السلطنه بوده‌اند در این صورت ایشان درباره پرونده چه صورتی خواهد داشت آیا حق قضاوت و اظهار نظر دارند. در قسمت اول عرض می‌کنم به خداوندی خدا قسم می‌خورم به این کلام الله من اطلاعی ندارم از این جریان. در قسمت اول این جرمی نیست که شما بتوانید بر نفی او دلیلی بیاورید که شما اطلاع دارید یا نه من این را قسم می‌خورم که اطلاع ندارم در قسمت دوم می‌فرمایید که فلانی در وزارت اقتصاد ملی بوده است و اطلاع داشته است از جوازها بنده نه تنها اطلاع نداشتم وقتی هم که رفتم به وزارت اقتصاد ملی اقداماتی کردم که صد در صد به نفع کشور و به نفع مملکت بود آقای قوام‌السلطنه هم آن وقت رئیس‌الوزرا بودند بنده نمی‌خواهم اسم ببرم اشخاصی را که مظنون بودند چهار پنج نفر را در ظرف مدت کمی با این که ظرفیتی را هم که برای بنده ایجاد می‌کرد از وزارت اقتصاد ملی دور کردم بنابراین بنده انتظار ندارم که در مقابلش این اظهارات را بشنوم حالا بنده از جنابعالی یک استدعا می‌کنم با دستی که دارید و با کمک خود بنده تحقیق کنید در این قسمت دوم اگر یک چیزی بود اگر بنده اقدامی کرده‌ام و امضایی کرده‌ام که واقعاً به ضرر دولت تمام شده است اعم از این مورد به خصوص یا موارد دیگر حتی در وزارت اقتصاد ملی یا در وزارتخانه های دیگر و کارهای دیگری که داشتم بنده حضور آقایان متعهد می‌شوم با شرافت خودم از تمامی کارهای دولتی و از تمام حقوق خودم دست می‌کشم و می‌روم خانه‌ام می‌نشینم و اگر نبود جنابعالی با صراحت و شهامتی که دارید در همین روزنامه‌ای که اینجا نوشته‌اید و من می‌دانم خواننده دارد و خواننده‌اش خانواده من، موکلین من، منسوبین من است، اشخاصی هستند که نمی‌خواهم من را به بد نامی بشناسند در همین روزنامه بردارید بنویسید که من اشتباه کرده‏ام بنده دیگر عرضی ندارم.

عباس مسعودی - بنده به موجب ماده 109 عرض دارم.

آزاد - ولی در هر صورت آن رأیی که کمیسیون داده است برخلاف بوده است اکثریت مجلس هم با آن رأی مخالفند.

رئیس - موضوع در مجلس هنوز مطرح نشده است آقای مسعودی بفرمایید.

آزاد - یک نفر دزد را برداشته‌اند تبرئه کرده‌اند.

حاذقی - اهانت نکن تا وقتی محکمه حکمی صادر نکند نمی‌شود توهین کرد به رجال مملکت توهین نکن دیوانه اینجا مجلس شواری علی است باید حرف را با منطق زد.

مسعودی - بنده خیلی متأسفم که مطالبی که در روزنامه نوشته شده است موجب سوءتفاهم برای آقای صادقی شده است و بنده تعجب کردم آقای صادقی این دفاعی که از خودشان فرمودند هیچ ارتباطی با آنچه که در روزنامه اطلاعات نوشته شده ندارد(نمایندگان - بلندتر) عرض می‌کنم دفاعی که آقای صادقی از خودشان فرمودند هیچ ارتباط با چیزی که در روزنامه اطلاعات نوشته شده نداشت و بنده می‌بینم برای ایشان سوءتفاهم ایجاد شده دو خبر در روزنامه اطلاعات نوشته شده بود یکی به تاریخ پنجشنبه بود یکی هم به تاریخ دیروز بود که اسمی هم از آقای صادقی برده شده بود در این دو خبر، خبر اول همان طور که خودشان هم مطالعه فرمودند گفته می‌شد که ایشان به واسطه همکاری که با کابینه قوام‌السلطنه داشتند حقاً صلاحیت قضاوت این رأیی که داده شده است نداشتند(صحیح است) و بنده به هیچ وجه از این که آقای صادقی در این کارها مداخله‌ای داشته‌اند و یا سوءاستفاده‌ای کرده‌اند اسمی نبرده‌ام و به ساحت ایشان و شخص ایشان ابداً اهانتی نکرده‌ام و به هیچ وجه جسارتی به ایشان نشده است جز یک خبری که در جزء اخبار نوشته شده است روی جریانی بوده و آن را هم بنده تأیید می‌کنم که این اصل که آقای صادقی در کابینه آقای قوام‌السلطنه عضویت داشته‌اند مسلم است(مکی - آقای هژیر هم بوده‌اند ولی ایشان را نخست وزیر کردید) بسیار خوب ایشان هم یکی از وزراع کابینه آقای قوام‌السلطنه بوده‌اند و آنجا نوشته شده که ایشان با اطلاع بوده‌اند می‌فرمایند بی‌اطلاع بوده‌ام و تکذیب می‌فرمایند. خبری که در روزنامه نوشته شده است تکذیب آن را مرقوم می‌فرمودند ما در روزنامه چاپ می‌کردیم مرقوم می‌فرمودند در فلان شماره، در فلان روز روزنامه خود نوشته‌اید که من از خلاف کاری آقای قوام‌السلطنه با اطلاع بودم من بی‌اطلاع بودم ما هم چاپ می‌کردیم که آقای صادقی نوشته‌اید با اطلاع نبوده اند در قسمت دوم هم که نوشته شده است که جوازهایی که صادر شده در وزارت اقتصاد ملی ایشان بوده است ایشان مرقوم می‌فرمودند که در وزارت اقتصاد ملی من نبوده است و در وزارت اقتصاد ملی عمر و یا زید بوده است آن را هم باز بنده چاپ می‌کردم بنده به هیچ وجه قصد اهانتی به جنابعالی نداشتم این سوءتفاهم شده است چیز دیگری که نوشته شده بود خبر دیگر آن دیروز بود این هم مربوط به این بود که چک‌هایی که صادر می‌شد به امضای آقای صادقی و آقای سید هاشم وکیل و آقای محمود محمود بوده است خوب دو نفر از آقایان در کمیسیون عرایض تشریف دارند و عضو آن هستند آقایان به هر حال در این جریان دارای نظر بوده‌اند، چک صادر می‌کرده اند این هم باید رسیدگی بشود این هم چیزی نبوده است که بخواهیم اهانتی کرده باشیم این‌ها یک خبرهایی بوده که در روزنامه نوشته شده آقا هر وقت دفاع بفرمایید بنده با کمال منت در روزنامه چاپ خواهم کرد(صادقی - این را که امروز فرمودید در روزنامه چاپ بفرمایید) عرض کردم بنده حاضرم هر چه که شما مرقوم بفرمایید در روزنامه چاپ می‌شود و منعکس می‌شود اگر چیزی را تکذیب فرمودید و به روزنامه می‌فرستادید و بنده چاپ نمی‌کردم حق این بود که آن وقت می‌آمدید در اینجا اعتراض می‌کردید(صحیح است) چرا اینجا گله می‌فرمایید؟ بنده خودم معتقدم که پشت این تریبون جای منازعات و مشاجرات خصوصی و شخصی نیست، یک چیزی نوشته‌ام در روزنامه شما هم جواب آن را بنویسید اگر چاپ نکردم تشریف بیاورید اینجا اعتراض بکنید.

رئیس - چند نفر از دیگران هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

بعضی از نمایندگان - دستور، دستور،

حائری‌زاده - اخطار 109 بنده چه شد؟

رئیس - عده هم برای رأی کافی نیست. آقای حائری‌زاده بفرمایید.

حائری‌زاده - در جلسه یکشنبه سوم تیر ماه یک مطالبی را به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم در حالی که مزاج من مقتضی نبود که بقیه مطالب را به عرض برسانم و مقداری از یادداشت‌های من باقی ماند که در موقع خودش عرض خواهم کرد راجع به وزارت جنگ و سایر وزارتخانه‌ها یادداشت‌هایی داشتم که لازم بود عرض کنم چون حالم مناسب نبود که عرایضم را بکنم به عرض نرسید. در غیاب من یک فرمایشاتی آقای هژیر نخست وزیر فرموده بودند در جواب من در جراید و صورت مشروح مذاکرات که بعد طبع شده دیدم که لازم شد باز قدری وقت آقایان را تضییع بکنم من همیشه سعی دارم که کارهای مجلس به حرف نگذرد و در نتیجه عمل یک خدمتی مجلس شورای ملی ایران به این ملتی که خرج دستگاه را متحمل می‌شود بکند و به همین نظر خیلی استنکاف دارم که تا اجباری پیش نیاید پشت این تریبون بیایم و وقت آقایان را بگیرم وقتی ما بچه بودیم در مدرسه برای بحث و انتقاد وقتی منطق خوانده می‌شد می‌گفتند صفرا و کبرا

+++

و اگر یک چیزی را حذف بکنید یا اضافه بکنید نتیجه غلط می‌دهد این را اسمش را سفسطه یا مغلطه می‌گذاشتند در مدرسه 40 سال پیش بنده تحصیل می‌کردم در اوایل مشروطیت این باب را خوب یاد گرفتم ولی این باب آدم را به منزل نمی‌رساند با باب مغلطه و سفسطه می‌توان یک چیزی را باطل و باطلی را حق موقة جلوه داد ولی حقایق کشف می‌شود پشت پرده نمی‌ماند.

با این وضع متأسفم که جناب نخست وزیر ما این باب را خیلی اعمال می‌کنند در مجلس و روی همین مغلطه و سفسطه‌ها یک بیاناتی می‌کنند و یک اثرات فوری از بیانات‌شان می‌گیرند ولی این پایان ندارد و روشن می‌شود تکه‌هایی از آن فرمایشات‌شان را بنده یادداشت کرده‌ام می‌خوانم و بعد توضیحات می‌دهم که رفع شبه بشود ایشان فرمودند بنده نمی‌دانم فرمایشات آقای حائری‌زاده که از یک طرف می‌فرمایند در حکومت دمکراسی باید اکثریت حکومت کند و از طرفی می‌فرمایند که خود ایشان بر فرض یک نفر هم باشند باید حرف خودشان را بزنند این چطور با هم سازش دارد این بیانی است که ایشان فرمودند این بیان با بیان ایشان که فرمودند من پروده مشروطیت ایران هستم پروفق نمی‌دهد اساس مشروطیت و دمکراسی روی آزادی عقیده است اگر فرد برای اظهار عقیده خود آزاد نباشد نمی‌تواند جماعت تشکیل بدهد اول باید افراد در اظهار عقیده خود آزاد باشند تا هم‌عقیده زیاد پیدا بکنند و یک وقتی اکثریت را تشکیل بدهند و این هم‌عقیده‌ها اساس حکومت را اصلاح بکنند اگر بنا شد من به صحیح یا غلط یک اکثریتی را طرفدار خودم کردم اقلیت حق اظهار عقیده و حق حرف زدن نداشته باشد این همان اصل دیکتاتوری است یک قلدری که به یک وسائلی حکومت را در دست می‌گیرد به مخالفین خودش اجازه نمی‌دهد که حرف بزنند و روی عقیده خودشان تبلیغات بکنند و هم‌عقیده برای خود زیاد بکنند تا موقعی که وسائل کوتاه کردن دست حکومت را فراهم بکنند این بیان ایشان که می‌فرمایند از طرفی خود ایشان بر فرض که یک نفر هم باشند باید حرف خودشان را بزنند این چطور با هم سازش دارد من می‌خواهم بگویم که آقای هژیر یک آدم بی‌هوشی نیست که نفهمیده باشد اکثریت حکومت دارد ولی اقلیت باید مطالب خودش را بگوید و به جامعه مطلب را حالی بکند، مفاسد اجتماع را متذکر بشود تا وقتی که اکثریت تصدیق بکند و این حکومت فردی را سرنگون بکند و یک حکومت دیگر را جایگزین آن نماید این لازم آزادی فکر و عقیده است و این بیان ایشان را چون من دیدم خالی از سفسطه و مغلطه نیست خواستم که یک توضیحی داده شود که اینجور نیست که ایشان گفته‌اند یکی راجع به دوره ناصرالدین شاه که بنده در آن موقع بیانی کردم که با این که حکومت استبدادی بود و تمام قدرت‌ها تمرکز یافته بود و یک نفر به نام پادشاه در مملکت بود هم قانون گذار بود و هم قاضی بود و هم مجری بود در آن موقع احساسات عمومی طرف توجه بود به تمایلات عامه احترام می‌گداشتند یک مشت متملق و چاپلوس که آن روز آن دستگاه را حفظ می‌کردند امروز هم هستند که می‌خواهند دستگاه را از دست جامعه بگیرند و به دست شخص بسپارند.

رئیس - این مربوط به ماده 109 نیست یک برنامه‌ای در یک روز مطرح بوده و تمام شده است بنده اجازه دادم که راجع به اظهارات شما اگر تحریفی شده باشد یا اگر توهینی شده باشد طبق ماده 109 صحبت بفرمایید و الا اگر بگذارم هر بیانی که می‌خواهید بفرمایید این سابقه خوبی نخواهد شد.

حائری‌زاده - ایشان بیان مرا تحریف کرده است با این وجود بسیار خوب اگر این جمله را می‌فرمایید مسکوت می‌گذارم و در آن بحث نمی‌کنم اما یک جمله‌ای دیگر از فرمایشات ایشان را بنده عرض می‌کنم و لازم است که توضیح داده شود - ایشان می‌فرمایند اگر به مردم شلیک می‌شد لااقل یک نفر کشته می‌شد چطور ممکن است که ایشان بفرمایند به مرم شلیک شده باشد و خوشبختانه کسی کشته نشده باشد این که برای مردم یک کلمه‌ای گفتن و فشار آوردن و تکرار کردن ممکن است کم کم یک مطلبی را که حقیقت ندارد در اذهان جامعه جایگزین بکنند و به هیچ وجه من الوجوه به مردم شلیک نشده است یک شلیکی به هوا شده برای خاطر این که مردم متفرق بشوند و بروند دنبال کارشان و نظم مملکت را مختل نکنند این بیانی است که جناب آقای هژیر فرمودند در صورتی که توضیحاتی که بنده دادم و اعلام جرمی که بنده راجع به آن جنایت 27 خرداد کردم و تقاضا کردم که یک کمیسیونی برود این جرم مشهود را آثارش را نگذارد محو شود این اشخاصی که گلوله خوردند این‌ها را معاینه کند صورت مجلس‌هایش را تنظیم کند 60 - 70 نفر مجروح را معاینه بکنند، وضعیت آن‌ها را ببینند تا ایشان در مجلس رسمی با این صراحت جرم مشهودی را که در مقابل چشم همه ماها بوده تکذیب نکنند و برخلاف آنچه من گفتم تفسیر نکنند من حق دارم در اطراف آن صحبت کنم.

رئیس - شما حق دارید قبل از دستور اجازه بگیرید و صحبت کنید و این ماده را دیگر اجازه نمی‌دهم که این طور مورد استفاده قرار گیرد بنده خیال کردم که شما از ماده 109 درباره اظهاراتی که آقای مکرم فرمودند می‌خواهید صحبت کنید.

حائری‌زاده - خیر ایشان معرف خودشان هستند.

رئیس - تقاضای نطق قبل از دستور بکنید یک ساعت هم می‌خواهید صحبت بکنید به عنوان قبل از دستور.

حائری‌زاده - مانعی ندارد جلسه آتیه تقاضا می‌کنم.

رئیس - سه نفر دیگر هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند عده هم برای رأی کافی نیست، آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای دارید بفرمایید.

3. تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ یکی راجع به استخدام ماکس مایر یکی راجع به ورثه ذوالفنون

وزیر فرهنگ(آقای دکتر اقبال) - عرض کنم در دوره فترت دو تصویب‌نامه از طرف وزارت فرهنگ صادر شده که مورد تصویب هیئت وزیران هم واقع شده است چون باید به صورت قانونی درآید تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و استدعا می‌کنم زودتر مورد تصویب واقع شود یکی راجع به مرحوم ذوالفنون است که از اساتید محترم مملکت بوده است(صحیح است) و برای کمک به او طرحی تصویب شده که لایحه‌اش تقدیم می‌شود یکی دیگر هم مال دانشگاه است که در اواخر دوره 14 آقای پرفسور ماکس مایر را برای استاد کرسی امراض حلق و گوش و بینی استخدام کرده‌اند البته دولت حق داشت که آن روز اشخاص خارجی را به طور روزمزد در خدمت خودش نگهدارد ولی در اواخر دوره چهاردهم چون ضمن یک لایحه‌ای که گذشت ماده‌ای تصویب شد که دولت به هیچ وجه من الوجوه حق ندارد که این کار را بکند و چون این شخص در دانشگاه کار می‌کرد برای آن مدتی که کار می‌کرد البته دولت مجبور بود و این شخص هم مدت هفت الی هشت ماه است که از ایران رفته و دیگر در دانشگاه هم سمتی ندارد ولی چون باید مجوز قانونی موجود باشد لایحه‌اش را تقدیم می‌کنم(اردلان - حالا هم نیست؟) خیر نیست هشت ماه است که رفته است ضمناً از مجلس شورای ملی استدعا می‌کنم که لایحه اونسکو را که امروز جزء دستور گذاشته‌اند مطرح بفرمایید اگر آقایان اجازه می‌فرمایند بنده فعلاً یک توضیحاتی راجع به لایحه اونسکو به عرض آقایان برسانم.

نمایندگان - در موقع طرح بفرمایید.

رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف.

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف راجع به کنگره پستی

وزیر پست و تلگراف(آقای آراسته) - معمولاً برای رسیدگی به مقررات پستی بین‌المللی و طبق همین مقررات هر چند سال یک بار کنگره به عنوان کنگره پستی عمومی در یکی از پایتخت‌های کشورهای داخل در اتحاد به شرکت هیئت نمایندگانی که از طرف آن کشورها اعزام می‌کردند تشکیل گردیده و مقررات جاریه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و آن را تکمیل‌تر و مفید‌تر به حال جامعه و طرز عمل را سهل‌تر نموده و به قید تصویب امضا می‌کنند بنابراین مقررات پستی که در کنگره پستی «بوئنوزر» در سال 1939 منعقد شد و به تصویب رسیده است در سال 1947 در کنگره پاریس که به شرکت هیئت نمایندگان کشورهای داخل اتحاد پستی عمومی تشکیل گردیده مورد بررسی واقع و پس از تغییرات مقتضی نمایندگان کشورها من‌جمله نمایندگان کشور شاهنشاهی به قید تصویب امضا نموده‌اند و این مقررات باید در اول ژوییه 1948 مطابق دهم تیر ماه جاری در سرتاسر گیتی به وسیله ادارات داخل در اتحاد به موقع اجرا گذارده شود حال مقررات مزبور که شرحج آن در لایحه داده شده برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس - عده برای رأی کافی نیست و به تمام پیشنهاداتی هم که برای دو دوازدهم شده باید رأی گرفته شود عده الان برای نطق هم کافی نیست بنابر این ده دقیقه تنفس داده می‌شود این وضع مجلس را هم آقایان قضاوت بفرمایید.

(یک ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس به عنوان تنفس

+++

تعصیل شد مجدداً در ساعت 11 و سه ربع جلسه به عنوان بعد از تنفس به ریاست آقای امیر حسین ایلخان تشکیل گردید.

5. موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏

نایب رئیس - بنده می‌خواهم یک تذکری به آقایان بدهم در حقیقت عنوان خواهش دارد و آن این است که طرز رفتار مجلس طرز خوبی نیست لوایح مفیدی الان در دستور مجلس است و بسیاری جای تأسف است همه آقایان باید رعایت این کار را بکنند و همکاری بکنند که بتواند لوایح مفیدی بگذرد الان یک سال و دو ماه از عمر مجلس می‌گذرد متأسفانه باید گفت که لوایح مفیدی از مجلس نگذشته است و من امیدوارم که بعد از این آقایان نمایندگان یک قدری بیشتر دقت بفرمایند و در موقع تشریف بیاورند و تحمل یک قدری بیشتر نشستن را بکنند و بیشتر همکاری بکنند تا بتوان کارهای مفیدی انجام داد البته هر روز مجلس آمدن و مجلس را از اکثریت انداختن کار خوبی نیست. اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم بکنیم جلسه آتیه روز سه‌شنبه 3 ساعت و نیم قبل از ظهر دستور لایحه اونسکو و یک طرحی است که آقای تقی زاده داده‌اند و پیشنهادات راجع به دو دوازدهم.

(ده دقیقه به ظهر جلسه ختم گردید)

رئیس مجلس شورای ملی - رضای حکمت‏

 

قوانین‏

شماره 6896                    12/4/27

وزارت دارایی‏:

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1327 که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و فرمان ملوکانه در اجرای آن تشریف صدور یافته است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران‏

محل صحه انور ملوکانه‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

ماده اول - قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1327 که در جلسه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ اول تیر ماه 1327

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1327

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در خرداد ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزینه کارمندان کشوری و لشگری را مطابق قوانین و آیین‌نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی‌ام خردادماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏

اصل قانون به ضمیمه فرمان ملوکانه در دفتر نخست وزیر است.

م - 1972                        از طرف نخست وزیر

شماره 6426                    3/4/237

وزارت دارایی:

قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده که به تصویب مجلس شورای ملی و صحه انور ملوکانه رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه انور ملوکانه

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

ماده اول - قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده که در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ بیست و چهارم خرداد ماه 327

قانون اجاره فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده‏

ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هر مقداری که ضروری تشخیص داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی بداند به نمایندگانی که از طرف استانداران مازندران و گیلان تعیین و معرفی می‌شوند در مقابل وجه نقد به فروش برساند تا به وسیله کمیسیونی که زیر نظر استانداری مرکب از فرماندار و رؤسای ادارات دولتی و کارخانه‌جات هر محل تعیین می‌گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور کردن هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران و اشخاص بی‌بضاعت مقیم هر محل خرده‌فروشی شود.

تبصره 1 - مقدار فروش به هر تقاضا کننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و برای یک دفعه باشد.

تبصره 2 - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن باصورت فروش به مجلس برای اطلاع داده شود.

ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به اتباع ایرانی و شرکت‌هایی که سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هیجدهم خردادماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏

اصل قانون به ضمیمه فرمان ملوکانه در دفتر نخست وزیر است.

م - 2026                        نخست وزیر

 

انتصابات و احکام‏

در وزارت کشور

شماره 33553 و 8550                    12/4/27

آقای علی‌محمد کاظمی بخشدار زرند ساوه از تاریخ شانزدهم تیر ماه 327 به سمت بخشدار خرقان منتقل شدند

وزیر کشور

شماره 8540 و 33558                    12/4/27

آقای ابولحسن خاکی بخشدار نوبران از تاریخ شانزدهم تیر ماه 1327 به سمت بخشدار زرند منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 8056 و 33563                    12/4/27

آقای غلامعلی صبور بخشدار خرقان از تاریخ شانزدهم تیر ماه 327 به سمت بخشدار نوبران منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 7338 و 30531                    6/4/327

آقای حسن فرنام رئیس دفتر و معاون فرمانداری فومنات از تاریخ 16/3/27 به سمت بخشدار سیاهکل منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 267868176                       6/4/27

آقای عدالت قدیمی کارمند منتظر خدمت از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری مهران منصوب شدند.

وزیر کشور

در وزارت دارایی‏

شماره 3 - 20541             6/4/1327

آقای مجتهدزاده رئیس حسابداری اداره کل ثبت اسناد در پست خود ابقا و حکم آقای قوام‌پور جانشین ایشان لغو گردیده است‏

شماره 3 - 19920             1/4/327

آقای حسین احدزاده نماینده دارایی در کمیسیون تشخیص شماره 1 اداره کل مالیات‌های مستقیم به ریاست اداره نظارت و بازرسی کل مالیات‌های مستقیم منصوب گردیده‌اند.

+++

در وزارت دارایی‏

شماره 3 - 21816                         12/4/27

آقای علی خواجه‌نصیری به سمت ریاست دارایی قم منصوب گردیده‌اند

شماره 3 – 21963             13/4/26

آقای ناصر انشای بازرس فنی وزارت دارایی به سمت ریاست اداره فنی وزارت دارایی منصوب گردیده‌اند.

 

شماره 4707 - 13316                    7/4/27

آقای سید ابوالفضل جوادی چهار چربکی سردفتر ازدواج اراک

به موجب این ابلاغ کمافی السابق به سمت سردفتری اسناد رسمی با اجازه ثبت معاملات ملکی تا ده هزار ریال و ازدواج و طلاق سربند اراک منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره 10482 - 4002                    5/4/27

آقای سید محمد‌علی دهدشتی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق آبادان

نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادسرای شهرستان قرار گرفته‌اید وزارت دادگستری طبق ماده 39 قانون اسناد رسمی از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.

وزیر دادگستری‏

شماره 2448 ر 13578

آقای محمد‌تقی اقدسی سردفتر ازدواج تهران

به موجب این ابلاغ مجدداً دفتر شما را برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره 4498 - 6755                      10/4/27

آقای کشیش اریستاک میرزایان ناکردی

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر همدان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره 5035 - 13314                    7/4/27

آقای محمد اسمعیل میرزایی سردفتر ازدواج هندرپاچه لک الیگودرز

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در هندرپاچه لک برای ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگستری‏

شماره 3545 - 11900                    24/3/1327

آقای ارشام اندرسیان سردفتر ازدواج و طلاق شهر رشت

به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری‏

شماره 5036 - 1334                      7/4/27

آقای محمد‌علی جلیلی سردفتر اسناد رسمی سربند اراک‏

ابلاغ شماره 16672 و 3701 - 27 - 12 - 26 و 18286 و 37019 - 27 - 12 - 26 راجع به انتصاب شما به سردفتری سربند به علت عدم اشتغال به کار ملغی‌الاثر می‌شود کما فی السابق به سمت دفتر یاری و نمایندگی دفتر اسناد رسمی شماره 11 اراک مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری‏

شماره 3331 و 11904                    24/3/27

آقای حسام و خشوری دفتریار دفتر اسناد رسمی لارستان

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه دوم لارستان فارس منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری‏

شماره 2901 - 10154                    12/3/27

آقای محسن اسلامی سردفتر اسناد رسمی سابق قصبه میامی شاهرود

به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را از تصدی دفتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگستری

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294392!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)