کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 82 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب اعضای هیئت رئیسه‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 82

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. انتخاب اعضای هیئت رئیسه‏

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 28 اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : رضوی - مژده­ای - تربیت - دبیر سهرابی - حیدری - دبستانی - نقابت - اعظم زنگنه - همراز

غایبین بی­اجازه - آقایان : موقر - فاطمی - معدل - زوار - دکتر غنی - مسعودی - مشیر

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : توانا - علی وکیلی)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. انتخاب اعضای هیئت رئیسه‏

نایب رئیس - دستور امروز انتخاب هیئت رئیسه است بدواً سه نفر به قرعه براى استخراج آرا معین می‌شوند

(آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: مولوى - دکتر تاج‌بخش و لاریجانى معین شدند)

نایب رئیس - شروع می‌شود به انتخاب رئیس.

(اوراق رأى توزیع شد)

نایب رئیس - آقایان: مولوى - تاج‌بخش - لاریجانى‏

(احضار براى اخذ و استخراج آرا)

(اخذ آرا به عمل آمده یکصد و یک ورقه رأى و یکصد و یک مهره تفتیشیه شماره و نتیجه آرا به قرار ذیل بود)

آقای اسفندیارى 93 رأى آقاى بیات 3 رأى‏

آقاى لیقوانى 1 رأى ورقه سفید 4

نایب رئیس - آقاى اسفندیارى به اکثریت نود وسه رأى از صد و یک رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند رأى گرفته می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس‏

(اوراق رأى پراکنده شد)

نایب رئیس - آقایان: لاریجانى - مولوى - تاج‌بخش تشریف بیاورند

(اخذ آرا به عمل آمد یکصد و هشت ورقه رأى و مهره تفتیشیه شماره و نتیجه به قرار ذیل خوانده شد)

+++

آقاى بیات 94 رأى آقاى دادور 5 رأى ‏

آقاى دکتر طاهرى 2 رأى آقاى اسفندیارى 1 رأى

آقاى اوحدى 1 رأى ورقه سفید 5 رأى

نایب رئیس - بیات به اکثریت نود و چهار رأى انتخاب شد. از حسن توجه و مرحمت آقایان متشکرم و امیدوارم موفق به خدمتگزاری بشوم. حال شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر. آقایان مستخرجین آرا تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمد و به ترتیب ذیل استخراج شد)

اوراق رأى 109 مهره تفتیشیه 109

آقاى دکتر طاهرى 55 رأى آقاى دادور 47 رأى

ورقه سفید 7

نایب رئیس - از یکصد و نه نفر رأى دهندگان آقاى دکتر طاهرى به اکثریت 55 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند. شروع می‌کنیم به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان مولوى - لاریجانى - تاج‌بخش بفرمایید

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 99 اوراق رأى 99

آقاى ابرهیم نبیل سمیعى 70 رأى آقاى لیقوانى 65 رأى‏

آقاى آزادى 63 رأى آقاى مؤید احمدى 61 رأى‏

آقاى پالیزى 57 رأى آقاى زوار 23 رأى‏

آقاى دکتر جوان 2 رأى آقاى جلایی 2 رأى

آقایان: طلوع - تولیت - هدایت - نیرومند - کازرونیان - کاشف - رضوى - دکتر ملک‌زاده - دادور - ایزدى - شهدوست و اورنگ هر کدام یک رأى‏

ورقه سفید 5

نایب رئیس - آقایان: سمیعى - لیقوانى - آزادى و مؤید احمدى به اکثریت آرا انتخاب شدند (صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى‏

(اوراق رأى پخش شد)

نایب رئیس - آقایان مستخرجین آرا تشریف بیاورند

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد و نتیجه این طور خوانده شد)

مهره تفتیشیه 96 اوراق رأى 96

آقاى کیخسرو شاهرخ 86 رأى آقاى مرات اسفندیارى 78 رأى‏

آقاى مخبر فرهمند 74 رأى آقاى جلایی 5 رأى

آقاى مشار 2 رأى آقاى کاشف 2 رأى

آقاى صفارى 2

آقایان: تولیت - طلوع - پناهى - اعتبار - ملک مدنى - جهانشاهى - حیدرى - توانا - زوار - بوداغیان - على وکیلى - مؤید احمدى و لیقوانى هر کدام یک راى‏

ورقه سفید 4

نایب رئیس - آقایان: شاهرخ - مرات اسفندیارى و مخبر فرهمند به اکثریت آرا به سمت کارپردازى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

از آقایان تمنا می‌شود که فردا براى تشکیل شعب سه ساعت به ظهر به مجلس تشریف بیاورند.

جلسه آتیه روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها و لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - مرتضى بیات‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293698!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)