کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 81 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 اسفند ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت امور خارجه‏

5. تصویب مرخصى آقایان اعظم زنگنه و عطاء الله پالیزى‏

6. موقع و دستود جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 81

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 اسفند ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت امور خارجه‏

5. تصویب مرخصى آقایان اعظم زنگنه و عطاء الله پالیزى‏

6. موقع و دستود جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری نایب تشکیل گردد.

صورت مجلس روز یکشنبه 21 اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - تربیت - حریری - دبستانی - بهبهانی - بیات ماکو - همراز

غایبین بی­اجازه - آقایان : موقر - دبیر سهرابی - معدل - زوار - دکتر غنی - حمزه تاش - توانا - مسعودی - اعظم زنگنه

دیرآمدگان بااجازه - آقایان : رضوی - لاریجانی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر جوان - دکتر ادهم - تهرانچی - نیکپور - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد

نایب رئیس - گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است. آقاى اعتبار

اعتبار - قبل از قرائت قانون استدعا می‌کنم مقرر فرمایید دو فقره اصلاحى که شده است و در متن قانون ذکر شده قرائت شود.

نایب رئیس - با نظر آقاى وزیر دارایی اصلاح شده و اصلاح شده‌اش قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون دارایی با حضور آقاى وزیر دارایی لایحه شماره 56760 دولت راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد را تحت شور قرار داده پس از توضیحاتى که آقاى وزیردارایی در اطراف هر یک از آن مواد دادند بالاخره با اصلاحاتى مواد زیر تنظیم شده این که گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - چون خبر کمیسیون چاپ شده و نزد همه آقایان است و طولانى هم هست اگر اجازه مى‌فرمایید ماده به ماده خوانده شود (صحیح است) در کلیات اگر نظرى است بفرمایید (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ورود در شور

+++

مواد آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

اصلاح قانون مالیات بر درآمد

ماده اول - از مجموع درآمد ویژه مشمولین ماده 4 و 5 و 12 قانون مالیات بر درآمد مصوب 29 آبان ماه 1313 طبق نرخ‌های زیر مالیات گرفته خواهد شد.

کمتر از 2400 ریال بخشوده‏

از 2400 ریال تا 5000 ریال 1% از مجموع‏

از 5001 ریال تا 20000 ریال 3% از مازاد 5000 ریال‏

از 20001 ریال تا 40000 ریال 6% از مازاد 20000 ریال

از 40001 ریال تا 100000 ریال 10% از مازاد 40000 ریال

از 100001 ریال تا 500000 ریال 15% از مازاد 100000 ریال

از 500001 به بالا 20% از مازاد 500000 ریال

نایب رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - براى رفع اشتباهى که در خارج گفته شده و بنده هم شنیدم چون اغلب ملاحظه فرموده‌اید مردم این لوایح را درست مطالعه نمی‌کنند به محض این که در سطراول می‌خوانند که از 2400 ریال تا 5000 ریال یک درصد از مجموع تصور می‌کنند ارتقاء یافته است به صدی بیست در صورتی که در مقدمه لایحه تقدیمى به مجلس شوراى ملى نوشته شده است حد اعلى صدى شانزده است و این قسمت عبارت از مازاد را اغلب توجه نکردند بنده خواستم این قسمت تصریح شود تا معلوم شود مالیات صدى بیست نیست یکى هم در این جا عبارت سالیانه نیست در این قسمت هم ممکن است سوء تفاهمى بشود در صورتی که این مالیاتى که براى مؤدى وضع شده است این البته از عایدات سالیانه ا ست و این را هم یک توضیحى بفرمایید.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده 2 - مالیات حقوق خدمتگذاران دولتى و کشورى و شهردارى و به طور کلى اشخاص که از دیگران حقوق یا دستمزد دریافت می‌دارند ماهیانه به طور مقطوع از قرار زیر طبق مقررات ماده 11 قانون مصوب 29 آبان ماه /1312 دریافت خواهد شد

میزان حقوق ماهیانه مالیات ماهیانه‏

کمتر از 200 ریال بخشوده‏

از 200 ریال تا 249 ریال /2 ریال‏

از 250 ریال تا 299 ریال 50/2 ریال

از 300 ریال تا 349 ریال -/4 ریال

از 350 ریال تا 399 ریال 3/50 ریال

از 400 ریال تا 449 ریال 5/50 ریال

از 450 ریال تا 499 ریال -/7 ریال

از 500 ریال تا 549 ریال -/8 ریال

از 550 ریال تا 599 ریال -/9 ریال

از 600 ریال تا 649 ریال 50/9 ریال

از 650 ریال تا 699 ریال -/10 ریال

از 700 ریال تا 749 ریال -/11 ریال

از 750 ریال تا 799 ریال -/12 ریال

از 800 ریال تا 849 ریال 50/ 14ریال

از 850 ریال تا 899 ریال 50/17 ریال

از 900 ریال تا 949 ریال 50/18 ریال

از 950 ریال تا 999 ریال 50/19 ریال

از 1000 ریال تا 1049 ریال 50/20 ریال

از 1050 ریال تا 1099 ریال 50/21 ریال

از 1100 ریال تا 1149 ریال 50/22 ریال

از 1150 ریال تا 1199 ریال 50/23 ریال

از 1200 ریال تا 1249 ریال 50/24 ریال

از 1250 ریال تا 1299 ریال 50/25 ریال

از 1300 ریال تا 1349 ریال 50/26 ریال

از 1350 ریال تا 1399 ریال 50/27 ریال

از 1400 ریال تا 1449 ریال /35 ریال

از 1500 ریال تا 1599 ریال /38 ریال

از 1600 ریال تا 1699 ریال /41 ریال

+++

از 1700 ریال تا 1799 ریال 50/46ریال

از 1800 ریال تا 1899 ریال 50/52 ریال

از 1900 ریال تا 1999 ریال 50/58 ریال

از 2000 ریال تا 2199 ریال 50/67 ریال

از 2200 ریال تا 2399 ریال 50/79 ریال

از 2400 ریال تا 2599 ریال 50/91 ریال

از 2600 ریال تا 2799 ریال 103/ 50ریال

از 2800 ریال تا 2999 ریال 50/115 ریال

از 3000 ریال تا 3199 ریال 127/50 ریال

از 3200 ریال تا 3399 ریال -/141 ریال

از 3400 ریال تا 3599 ریال 50/158 ریال

از 3600 ریال تا 3799 ریال 50/178 ریال

از 3800 ریال تا 3999 ریال 50/202 ریال

از 4000 ریال تا 4199 ریال 50/222 ریال

از 4200 ریال تا 4399 ریال 50/238 ریال

از 4400 ریال تا 4599 ریال 50/258 ریال

از 4600 ریال تا 4799 ریال 50/278 ریال

از 4800 ریال تا 4999 ریال 50/302 ریال

از 5000 ریال تا 5490 ریال 50/337 ریال

از 5500 ریال تا 5990 ریال 50/387 ریال

از 6000 ریال تا 6490 ریال 50/437 ریال

از 6500 ریال تا 6990 ریال 50/487 ریال

از 7000 ریال تا 7490 ریال 50/537 ریال

از 7500 ریال تا 7990 ریال 50/587 ریال

از 8000 ریال تا 8490 ریال 50/641 ریال

از 8500 ریال تا 8990 ریال -/704 ریال

از 9000 ریال تا 9490 ریال -/779 ریال

از 9500 ریال تا 9990 ریال -/854 ریال

از 10000 ریال تا 10990 ریال -/996 ریال

از این به بالا تاحقوق ماهى 41000 ریال براى هر 1000 ریال اضافى /150 ریال افزوده می‌شود.

از 42000 ریال تا 42990 ریال 50/5811 ریال

از این به بالا هر یک هزار ریال اضافى /200 ریال افزوده می‌شود.

نایب رئیس - آقاى افشار

حسین افشار - با اصلاحى که در ماده اول شده است ماده سوم دنباله منطقى ماده اول می‌شود و از نظر فهم قانون و روشنى قانون بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سوم را به جاى ماده دوم بگذارند که مکمل ماده اول باشد و آقاى وزیر مالیه هم گمان می‌کنم موافقت بفرمایند

وزیر دارایی (آقاى بدر) - پیشنهاد می‌کنند در نمره بندى و ماده‌بندى ماده دوم به جاى ماده سوم و ماده سوم به جاى ماده دوم نوشته شود این اشکالى ندارد و بنده موافقت می‌کنم.

مخبر - بنده هم موافقم.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به این ماده بعد ماده‌بندى می‌کنیم نظریه دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم: - مالیات مقرره در ماده یک بدون رعایت حداقل بخشودگى به مجرد تخصیص یا پرداخت به درآمدهای زیر نیز تعلق می‌گیرد.

1. به درآمد مشمولین بند (د) ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان ماه 1312

2. به درآمد حاصله از سهام شرکت‌های سهامى و درآمد سهم الشرکه شرکت‌های با مسئولیت محدود.

3. به بهره‌هایی که از طرف بانک‌ها و بنگاه‌های صرافى و تجارى پرداخت می‌شود.

4. به وجوهی که به عنوان حق‌العمل و دلالى کارسازى می‌شود.

5. به درآمدهایی که اتفاقى از قبیل حق داورى و پاداش و لاتارى و شرط‌بندى و نظایر آن.

پرداخت کنندگان درآمدهاى مذکور موظفند از هر پرداختى که می‌کنند مالیات مقرره را حتى در مواردى که گیرندگان وجوه معترض باشند کسر و منتهى در ظرف یک ماه به صندوق دارایی بپردازند.

+++

تبصره 1. گیرندگان حقوق و دستمزد و درآمدهاى مذکور در این ماده در صورتی که مالیات مقرر از طرف دهنده کسر نشده باشد تضامناً با بنگاه‌ها و اشخاصى که درآمدها را می‌پردازند مسئول تأدیه مالیات‌های مقرره خواهند بود.

تبصره 2. مشمولین ماده 2 و 3 این قانون در صورتی که مالیات حقوق و درآمدهاى آنها نسبت مجموع کسر نشده باشد شخصاً موظفند تا 15 خرداد هر سال صورت کلیه حقوق و درآمد سال گذشته خود را در اظهارنامه رسمى تنظیم ومابه التفاوت مالیات متعلقه را به صندوق دارایی محل بپردازند.

نایب رئیس - آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - عرض کنم که قبل از تبصره یک در شق پنجم می‌نویسد پرداخت کنندگان در موقع پرداخت موظفند حتى در مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند کسر و در ظرف یک ماه به صندوق دارایی محل بپرازند. این البته به طور کلى صحیح است ولى بنده خواستم بپرسم آیا بعداً مجالى براى معترض هست که اعمال بکند نظر خودش را و نظریه او به کمیسیون تشخیص احاله شود و رسیدگى شود یا خیر؟ چون در خود ماده این قسمت درست تصریح و توضیح نشده است که آیا بعداً مورد رسیدگى و ترتیب اثر واقع خواهد شد یا خیر و آنچه اضافه گرفته شده پس می‌دهند به مؤدى یا خیر؟

وزیر دارایی - عرض کنم اگر ملاحظه فرموده باشید در این ماده 3 یک مالیات‌هایی مقرر شده است که از یک منافعى گرفته می‌شود که اصلاً مجال اشتباه ممکن نیست در آن پیش بیاید مثلاً سهامى است که منافعى دارد و به اشخاص تعلق می‌گیرد یا حق حکمیت است یا این قبیل چیزها که کلیتاً اعتراض گیرنده در این موارد بی‌مورد است قانون هم هست و آن شخصى که می‌پردازد طبق قانون و از روى نرخ معین کسر می‌کند حالا یک آدم خواست بى‌جهت اعتراضى بکند پرداخت کننده حق ندارد در این باب اهمال بکند او باید مالیاتش را بپردازد

ولى واقعاً اگر یک اشتباهى شده باشد یا حرف حسابى داشته باشد که سالى یک مرتبه هم ممکن نیست چنین اتفاقى بیفتد البته رسیدگى می‌شود می‌آید و می‌گوید این حساب شرکت مال من نبوده و متعلق به من نبوده است بى‌جهت کسر شده یا مربوط به من بوده است ولى زیادى کسر شده البته وزارت دارایی رسیدگى می‌کند و احقاق حق می‌کند ولى بنده تصور می‌کنم هیچ وقت همچون موردى پیش نیاید چون مجال اشتباهى نیست‏

مخبر - در تبصره دوم سطر دوم یک حرف ب افتاده است باید اصلاح شود نسبت به مجموع کسر نشده باشد.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به این ماده که ماده دوم خواهد شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 - اداره دارایی حق دارد براى اطمینان از صحت اظهارات مؤدیان هر نوع تحقیقى را که لازم می‌داند از آن جمله مراجعه به دفاتری که بازرگانان طبق قانون تجارت موظف به داشتن آن هستند به عمل آورده و در صورتی که مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار کند تا اگر واخواهى دارد در ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطار واخواهى خود را با ذکر دلیل توسط دارایی یا فرماندارى یا بخشدارى یا پست سفارشى به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص دارایی اعم از این که قبل یا بعد از اخطار باشد و یا عدم واخواهى در ظرف مدت مقرر میزان مالیات مشخصه قطعى خواهد بود مگر این که اشتباه در محاسبه شده باشد

نایب رئیس - آقاى کاشف‏

کاشف - عرض بنده نسبت به قسمت اخیر ماده است که بنده لازم می‌دانم یک توضیحاتى در مجلس داده شود چون لایحه یک شورى است و توضیحاتى که در مجلس نسبت به آن داده شود در حکم قانون خواهد بود و آن راجع است به جمله مگر آن که اشتباه در محاسبه شده باشد این قسمت شاید براى خیلى اشخاص روشن نباشد و مخصوصاً مأمورین جزء البته وقتى که به تشخیص مالیه

+++

واخواهى داده نشد یا واخواهى خارج از موعد داده شد به شرحی که در این ماده نوشته شده است تشخیص مالیه قطعى است و طبق این تشخیص باید بپردازد البته کمیسیون‌ها در این جا دیگر دخالتى ندارد. اشتباه ممکن است که چندین قسم باشد یک وقت در چهار عمل اصلى اشتباه شده است یک وقت در ضرایب اشتباه می‌شود فرض بفرمایید ضریب فلان کس صدى بیست است به ضرر مالیه صدى پانزده نوشته شده یا صدى پانزده است و به ضرر مؤدى صدى بیست محسوب شده اغلب اتفاق افتاده است و می‌افتد یا در تشخیص مال‌الاجاره و میزان آن ممکن است اشتباه بشود یا در عده کارگر است عرض کردم این اشتباه ممکن است در دو طرف باشد یا کمتر از حقیقت باشد یا بیشتر یک موقعى در مورد قوه موتریس است چون یکى از نشانی‌ها قوه اسب ماشین‌ها است اینها یک نوع اشتباه ممکن است در آن پیش بیاید یک اشتباه هم در اصل محاسبه است که دو دو تا را بگوید پنج تا و یک مورد اشتباه در مبلغ است یک مورد اساساً اشتباه در تشخیص است فرض بفرمایید مبلغ فروش را یک مبلغى معین می‌کند که ممکن است از دو طرف اشتباه باشد یا کمتر از حقیقت باشد یا بیشتر باشد و چون در این قبیل موارد اصلاً به مقامات بالاترى نمی‌رود و رسیدگى نمی‌شود حتى رئیس این قسمت هم نمی‌بیند آن ورقه ممیزى را این قطعى است به طوری که در کمیسیون با حضور جناب آقاى وزیر دارایی مذاکره شد بنده خواستم توضیح داده شود که اشتباه در محاسبه اعم است بالاخره وزارت مالیه یا مأمور مالیه حق خواهد داشت که به این ارقام به محاسبه که ممیز اینجا نوشته است رسیدگى کند اعم از این که به نفع مالیه باشد یا به ضرر مالیه باشد که این تشخیصى که داده می‌شود چون رسیدگى ثانوى ندارد این تشخیص قطعى است یا خیر اگر اشتباهى شده باشد چه از حیث میزان درآمد چه از حیث ضریب و چه از حیث نشانی‌ها حق خواهد داشت که رسیدگى کند و احقاق حق کند.

وزیر دارایی - در اینجا به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مدتى پیش‌بینى شده است براى مؤدى که بیاید حرف خودش را بزند یعنى اگر مأمور دارایی دید که در اظهارنامه یک اشکال و اشتباهى است می‌نویسد و می‌فرستد که آقا من همچون واخواهى دارم و او اگر اعتراض را صحیح ندید باید در ظرف بیست روز واخواهى بکند و اینجا هم تصریح کردیم که نه تنها به توسط اداره دارایی بفرستد بلکه به توسط چندین مقام نوشته بفرستد به کمیسیون تشخیص و چندین وسیله پیش‌بینى شده به وسیله فرماندارى یا پست یا بخشدار حالا آمدیم شخص واخواهى نکرد بدیهى است که وزارت دارایی نمی‌خواهد سوء استفاده بکند از یک مؤدى که نتوانسته است در آن مدت حرف خودش را بزند حق او قطع می‌شود و دیگر نمی‌تواند حرف بزند ولى وزارت دارایی اگر دید در یک مواردى حق اشخاص قطع شده ولى یک وقت بوده که اشتباه شده در هر قسمتى خود وزارت دارایی بررسى می‌کند و رفع را می‌کند چون خود وزارت دارایی یک مسئولیت قانونى دارد و باید در حدود قانون مالیات اخذ کند البته اگر یک مأمورى برخلاف قانون اعتراض کرد یا طرف در آن مدت قانونى استفاده نکرده است باید خود وزارت دارایی رسیدگى کند ولى باز هم اینجا عرض می‌کنم که حق آن شخص دیگر قطع شده است و نمی‌تواند بگوید بنده الان اشتباه نشان می‌دهم خیر او دیگر حق ندارد و بر خود وزارت دارایی است که رفع این اشتباه را بکند.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5 - شرکت‌های مشمول مالیات موظفند در صورتی که سال محاسباتى آنها با سال خورشیدى تطبیق کند تا 15 تیر هر سال و چنانچه سال محاسباتى آنها با سال خورشیدى تطبیق ننماید در ظرف چهار ماه پس از خاتمه سال محاسباتى خود رونوشتى از آخرین ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت‌دار آنها تصدیق شده باشد

+++

به ضمیمه کلیه اطلاعاتی که براى اجراى مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن لازم باشد به اداره دارایی محلّى که مرکز اصلى شرکت یا مرکز ادارى شرکت خارجى در ایران در آن محل واقع است به انضمام مالیاتی که به درآمد آنها تعلق می‌گیرد تسلیم نمایند.

نایب رئیس - آقاى وکیلى‏

على وکیلى - البته مطابق این ماده هر شرکتى وقتى بیلانش را می‌بندد مالیاتش را مطابق همین قانون می‌پردازد و یک منافعى هم به صاحبان سهام خود می‌دهد ولى این عوایدى که به صاحب سهم می‌رسد از بابت سود سهم آن صاحب سهم خودش از جاى دیگر عوایدى دارد وقتی که صورت می‌دهد به مالیات بر درآمد باید تفاوت آن مالیات گرفته شود نه روى تمام عواید آن شخص این را خواستم آقاى وزیر دارایی یک توضیحى بدهند

وزیر دارایی - این طوری که آقاى وکیلى اظهار کردند البته شرکت مالیاتش را می‌دهد بعد هم اشخاصى که عواید سهام‌شان را دریافت کردند مالیات‌شان را می‌دهند ولى اگر شخص یک درآمد از شرکت دیگرى یا جاى دیگر دارد البته مالیاتى که گرفته می‌شود از مبلغى است که گرفته است اگر هزار ریال درآمد داشته باشد روى هزار ریال می‌گیرند اگر هزار ریال دیگر هم از جاى دیگر دارد و مجموع آن می‌شود دو هزار ریال در اینجا است که در تبصره ذکر می‌کند باید ما‌به‌التفاوت را بیاورد و بپردازد یعنى اگر هزار ریال صدى دوازده را گرفته‌اند از هزار ریال دیگر فقط مالیات مازاد آن مبلغ گرفته می‌شود نه این که تمام مالیات دوهزار ریال را بیاورد و بدهد این خیلى روشن است.

نایب رئیس - در ماده 5 دیگر نظرى نیست آقایانى که موافقند برخیزند. (اغلب برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد: ماده 6.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 6 - در موارد زیر درآمد مؤدیان از روى نشانی‌ها تعیین خواهد شد

1. در صورتی که مؤدیان در ظرف مدت قانونى اظهارنامه یا ترازنامه ندهند.

2. در صورتی که داراى دفاتر قانونى نبوده و یا دفاتر آنها مطابق مقررات قانون تجارت نگاهدارى نشده باشد.

براى تشخیص این که نشانی‌ها در هر محل حاکى از چه میزان درآمد است و براى رفع اختلاف بین ادارات دارایی و مؤدیان در هر حوزه مالیاتى یک یا چند کمیسیون به نام کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود نشانی‌ها و طرز تشکیل کمیسیون‌های تشخیص و حدود صلاحیت و طرز رسیدگى آنها در آیین‌نامه مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس تعیین خواهد شد

تبصره - درآمد سالیانه پیشه‌وران جزء که مطابق قانون تجارت ملزم به نگاهدارى دفاتر تجارتى نیستند از طرف کمیسیون تشخیص هر محل به طور مقطوع تعیین می‌شود.

طرز تعیین درآمد مزبور و وصول مالیات متعلقه آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نایب رئیس - در ماده 6 نظرى نیست آقایان موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده 7.

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 7 - ماده 23 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 در مورد این قانون نیز مجرى می‌باشد.

نایب رئیس - آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده هشتم‏

(به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 8 - ماده 8 و ماده 17 و تبصره دوم ماده 23 قانون مالیات بر درآمد مصوب 29 آبان ماه 1312 و قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب 24 آذر 1313 و قانون متمم قانون مالیات بر درآمد مصوب 21 آبان ماه 1315 و ماده 5 قانون متمم بودجه 1315 و کلیه مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مخالف این قانون است از تاریخ اول فروردین ماه 1318 ملغى و این

+++

قانون از همان تاریخ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره - مالیات سنواتى مشمولین مالیات بر درآمد که تا اول سال 1318 واریخت نشده است طبق نرخ‌های قانون 24 آذر 1313 و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن واریخت خواهد شد.

نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده 8 برخیزند. (اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد مذاکره در کلیات است. آقاى کاشف.

کاشف - موضوعى که در کمیسیون با حضور جناب آقاى وزیر دارایی مذاکره شد و در مواد قانون سابق هم موردى نداشته راجع به اصل جریمه است که آقاى وزیر دارایی موافقت فرمودند البته خاطر آقایان مستحضر است که یک خسارت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود نسبت به اشخاصی که بعد از مدت مقرر قانون دین خودشان را پردازند و این موضوع البته تاکنون خیلى مرتب نبوده است و اغلب این موضوع جریمه در کمیسیون‌ها موجب این می‌شد که یک رأى قطعى نهایی داده نمی‌شد و از این نقطه‌نظر وضعیت و تکلیف مؤدى معلوم نبود که چه جریمه باید بپردازد این بود که مذاکره شد و موافقت شد که در آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود موضوع جریمه را به این شرط معین کنند که اساساً جریمه روى این اصل باشد که اشخاصى که سوء نیت داشته و روى اصل فرار از پرداخت تأدیه باشد و تشخیص این که جریمه تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد در آیین نامه‌ها واگذار شود به کمسیون‌هایی که طبق قانون براى رسیدگى به این امر تشکیل می‌شود.

وزیر دارایی - فعلاً هم که جرایمى که گرفته می‌شود از کسانى است که در پرداخت سوء نیت داشته باشند البته کسانى که معاذیرى داشته باشند وزارت دارایی از آنها جریمه نمی‌گیرد و البته در آیین‌نامه‌هایی که بعداً تنظیم خواهد شد این موضوع ملاحظه خواهد شد ولى حالا نمی‌توانم بگویم بچه طریق ملاحظه خواهد شد ولى همان طور که در قانون ذکر شده در هیئت وزیران مطرح می‌شود و البته این نکته اساسى است که همیشه در نظر بوده و خواهد بود.

نایب رئیس - در کلیّات دیگر نظرى نیست. رأى گرفته می‌شود به این لایحه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 92 ورقه سفید تعداد شد)

نایب رئیس - عدّه حاضرین در موقع رأى 97 به اکثریت 92 رأى تصویب شد

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : میرزایی - دادور - خواجه نوری - دکتر سمیعی - حریری طلوع - سلیم ایزدی - افشار - ملک مدنی - نراقی - نائینی - مهدوی - معتصم سنگ - دکتر سنگ - شجاع - دکتر ادهم - ثقة­الاسلامی - مکرم افشار - نمازی - نوبخت - لیقوانی - اورنگ - مرآت اسفندیاری - دکتر جوان - توانا - اقبال - خواجوی - اوحدی - جلیلی - نواب یزدی - جرجانی - دکتر نیرومند - جلایی - دکتر فهورای - دکتر ملک زاده - دهستانی - طباطبایی - مؤید احمدی - هدایت­الله پالیزی - ناصری - گودرزی - ناهید - لاریجانی - ذوالقدر - تهرانچی - مؤید قوامی - موسی مرآت - هدایت - دکتر اهری - شاهرودی - دولتشاهی - فرشی - ساکینیان - وکیلی - دکتر تاج‌بخش - حبیبی - حمزه تاش - رفیعی - دکتر ضیاء - منصف - تولیت - بوداغیان - مؤید ثابتی - عطاءالله پالیزی - شیرازی - ملایری - فتوحی - ملک‌زاده آملی - محمد‌تقی اسفندیاری - صفاری - پارسا - کاشف - مقدم - آصف - عزیزی - ابراهیمی ریگی - مسعودی خراسانی - ابراهیم سمیعی - مجد ضیایی - پناهی - دکتر قزل ایاغ - مولوی - شهدوست - سلطانی - معتضدی - طالش - مشار - اعتبار - مصدق جهانشاهی - آزادی - امیر ابراهیمی - بیات ماکو - محیط لاریجانی)

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر

نایب رئیس - آقاى وزیر پیشه و هنر

وزیر پیشه و هنر - یک لایحه قانونى است راجع به قرارداد اکتشاف و استخراج معادن در دو ناحیه معین که با شرکت هلندى الکمین اکسپلوراتى منعقد شده است تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - رجوع می‌شود به کمیسیون. آقاى عامرى معاون وزارت امور خارجه‏

4. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت امور خارجه‏

معاون وزارت امور خارجه - دو فقره معاهده است با دولت افغانستان یکى راجع به تقسیم آب هیرمندکه بین دولتین مورد موافقت قرار گرفته و دیگرى قرارداد راجع به تلگراف با سیم و بى‌سیم است که موافقت شده و فعلاً

+++

موافقت‌نامه‌اش را تقدیم می‌کنم براى تصویب‏

نایب رئیس - رجوع می‌شود به کمیسیون. دو فقره گزارش از کمیسیون مرخصى رسیده قرائت می‌شود

5. تصویب مرخصى آقایان اعظم زنگنه و عطاء الله پالیزى‏

گزارش مرخصى آقاى اعظم زنگنه‏:

آقاى اعظم زنگنه درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ دهم اسفند 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به مرخصی بیست روزه آقاى اعظم زنگنه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد

(گزارش مرخصى آقاى عطاء‌الله پالیزى به شرح آتى خوانده شد)

آقاى عطاء‌الله پالیزى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ بیستم آذر 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده این که اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

نایب رئیس - آقایانى که با این خبر مرخصى موافقند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6. موقع و دستود جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید چون کارى در دستور نداریم جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز سه‌شنبه 14 فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه.

(مجلس موقع ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر طاهرى

+++

قانون

اصلاح قانون مالیات بر درآمد

ماده 1 - از مجموع درآمد ویژه مشمولین ماده 4 و 5 و 12 قانون مالیات بر درآمد مصوب 29 آبان ماه 1312 طبق نرخ‌های زیر مالیات گرفته خواهد شد.

کمتر از 2400 ریال بخشوده

از 2400 ریال تا 5000 ریال 1% از مجموع

از 5001 ریال تا 20000ریال 3% از مازاد 5000 ریال

از 20001 ریال تا 40000 ریال 6% از مازاد 20000 ریال

از 40001 ریال تا 100000 ریال 10% از مازاد 40000 ریال

از 100001 ریال تا 500000 ریال 15% از مازاد 100000 ریال

از 500001 ریال به بالا 20% از مازاد 500000 ریال

ماده 2 - مالیات مقرر در ماده 1 بدون رعایت حداقل بخشودگی به مجرد تخصیص یا پرداخت به درآمدهای زیر تعلق می‌گیرد.

1 - به درآمد مشمولین بند (2) ماده 12 قانون مالیات بردرآمد و حق تمبر مصوب 29 آبان ماه 1312.

2 - به درآمد حاصله از سهام شرکت‌های سهامی ‌و درآمد سهم‌الشرکه شرکت‌های با مسئولیت محدود.

3 - به بهره‌هایی که از طرف بانک‌ها و بنگاه‌های صرافی و تجاری پرداخت می‌شود.

4 - به وجوهی که به عنوان حق‌العمل و دلالی کارسازی می‌شود.

5 - به درآمدهای اتفاقی از قبیل حق داوری و پاداش و لاتاری و شرط‌بندی و نظایر آن.

پرداخت کنندگان درآمدهای مذکور موظفند از هر پرداختی که می‌کنند مالیات مقرر را حتی در مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند کسر و منتها در ظرف یک ماه به صندوق دارایی محل بپردازند.

تبصره 1 - گیرندگان حقوق و دستمزد و در آمدهای مذکور در این ماده در صورتی که مالیات مقرر از طرف دهنده کسر نشده باشد متضامناً با بنگاه‌ها و اشخاصی که درآمدها را می‌پردازند مسئول تأدیه مالیات‌های مقرره خواهند بود.

تبصره 2 - مشمولین ماده 2 و 3 این قانون در صورتی که مالیات حقوق و درآمدهای آنها نسبت به مجموع کسر نشده باشد شخصاً موظفند تا 15 خرداد هر سال صورت کلیه حقوق و درآمد سال گذشته خود را در اظهارنامه رسمی تنظیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را به صندوق دارایی محل بپردازند.

ماده 3 - مالیات حقوق خدمتگذاران دولتی و کشوری و شهرداری و به طور کلی اشخاصی که از دیگران حقوق یا دستمزد دریافت می‌دارند ماهیانه به طور مقطوع از قرار زیر طبق مقررات ماده 11 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 دریافت خواهد شد.

میزان حقوق ماهیانه مالیات ماهیانه

کمتر از 200 ریال بخشوده

از 200 ریال تا 249 ریال -/2 ریال

+++

از 250 ریال تا 299 ریال 50/2 ریال‏

از 300 ریال تا 349 ریال -/3 ریال

از 350 ریال تا 399 ریال 50/3 ریال

از 400 ریال تا 449 ریال 50/5 ریال

از 450 ریال تا 449 ریال -/7 ریال

از 500 ریال تا 549 ریال -/8 ریال

از 550 ریال تا 599 ریال -/9 ریال

از 600 ریال تا 649 ریال 5/9 ریال

از 650 ریال تا 699 ریال -/10 ریال

از 700 ریال تا 749 ریال -/11 ریال

از 750 ریال تا 799 ریال -/12 ریال

از 800 ریال تا 849 ریال 50/14 ریال

از 850 ریال تا 899 ریال 50/17 ریال

از 900 ریال تا 949 ریال 50/18 ریال

از 950 ریال تا 999 ریال 50/19 ریال

از 1000 ریال تا 1049 ریال 50/20 ریال

از 1050 ریال تا 1099 ریال 50/21 ریال

از 1100 ریال تا 1149 ریال 50/22 ریال

از 1150 ریال تا 1199 ریال 50/23 ریال

از 1200 ریال تا 1249 ریال 50/24 ریال

از 1250 ریال تا 1299 ریال 50/25 ریال

از 1300 ریال تا 1349 ریال 50/26 ریال

از 1350 ریال تا 1399 ریال 50/27 ریال

از 1400 ریال تا 1499 ریال /35 ریال

از 1500 ریال تا 1599 ریال /38 ریال

از 1600 ریال تا 1699 ریال /41 ریال

از 1700 ریال تا 1799 ریال 50/46 ریال

از 1800 ریال تا 1899 ریال 50/52 ریال

از 1900 ریال تا 1999 ریال 50/58 ریال

از 2000 ریال تا 2199 ریال 50/67 ریال

از 2200 ریال تا 2399 ریال 50/79 ریال

+++

از 2400 ریال تا 2599 ریال 50/91 ریال‏

از 2600 ریال تا 2799 ریال 50/103 ریال‏

از 2800 ریال تا 2999 ریال 50/115 ریال‏

از 3000 ریال تا 3199 ریال 50/127 ریال‏

از 3200 ریال تا 3399 ریال -/141 ریال‏

از 3400 ریال تا 3599 ریال 50/158 ریال‏

از 3600 ریال تا 3799 ریال 50/178 ریال‏

از 3800 ریال تا 3999 ریال 50/202 ریال‏

از 4000 ریال تا 4199 ریال 50/222 ریال‏

از 4200 ریال تا 4399 ریال 50/238 ریال‏

از 4400 ریال تا 4599 ریال 50/258 ریال‏

از 4600 ریال تا 4799 ریال 50/278 ریال‏

از 4800 ریال تا 4999 ریال 50/302 ریال‏

از 5000 ریال تا 5490 ریال 50/337 ریال‏

از 5500 ریال تا 5990 ریال 50/387 ریال‏

از 6000 ریال تا 6490 ریال 50/437 ریال‏

از 6500 ریال تا 6990 ریال 50/487 ریال‏

از 7000 ریال تا 7490 ریال 50/537 ریال‏

از 7500 ریال تا 7990 ریال 50/587 ریال‏

از 8000 ریال تا 8490 ریال 50/641 ریال‏

از 8500 ریال تا 8990 ریال -/704 ریال‏

از 9000 ریال تا 9490 ریال -/779 ریال‏

از 9500 ریال تا 9990 ریال -/854 ریال‏

از 10000 ریال تا 10990 ریال -/966 ریال‏

از این به بالا تا حقوق ماهى 41000 ریال براى هر 1000 ریال اضافى/150 ریال افزوده می‌شود.

از 42000 ریال تا 42990 ریال 50/5811 ریال‏

از این به بالا براى هر یک هزار ریال اضافى/200 ریال افزوده می‌شود.

ماده 4 - اداره دارایی حق دارد براى اطمینان از صحت اظهارات مؤدیان هر نوع تحقیقى را که لازم می‌داند از آن جمله مراجعه به دفاتری که بازرگانان طبق قانون تجارت موظف به داشتن آن هستند به عمل آورده و در صورتی که مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به مؤدى ابلاغ و اخطار کند تا اگر واخواهى دارد در ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطار واخواهى خود را با ذکر دلیل توسط دارایی یا فرماندارى یا بخشدارى یا پست سفارشى به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدى به تشخیص دارایی اعم از این که قبل یا بعد از اخطار باشد و یا عدم واخواهى در ظرف

+++

مدت مقرر میزان مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آن که اشتباه در محاسبه شده باشد.

ماده 5 - شرکت‌های مشمول مالیات موظفند در صورتی که سال محاسباتی آنها با سال خورشیدی تطبیق کند تا 15 تیر هر سال و چنان چه سال محاسباتی آن‌ها با سال خورشیدی تطبیق ننماید در ظرف چهار ماه پس از خاتمه سال محاسباتی خود رونوشتی از آخرین ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت‌دار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن لازم باشد به اداره دارایی محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن محل واقع است به انضمام مالیاتی که به درآمد آنها تعلق می‌گیرد تسلیم نماید.

ماده 6 - در موارد زیر درآمد مؤدیان از روی نشانی‌ها تعیین خواهد شد.

1 - در صورتی که مؤدیان در ظرف مدت قانونی اظهارنامه یا ترازنامه ندهند.

2 - در صورتی که دارایی دفاتر قانونی نبوده و یا دفاتر آنها مطابق قانون تجارت نگاهداری نشده باشد.

برای تشخیص این که نشانی‌ها در هر محل حاکی از چه میزان درآمد است و برای رفع اختلاف بین ادارات دارایی و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون به نام کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود نشانی‌ها و طرز تشکیل کمیسیون‌های تشخیص و حدود صلاحیت و طرز رسیدگی آنها در آیین‌نامه مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس تعیین خواهد شد.

تبصره - درآمد سالیانه پیشه‌وران جزء که مطابق قانون تجارت ملزم به نگاهداری دفاتر تجارتی نیستند از طرف کمیسیون تشخیص هر محل به طور مقطوع تعیین می‌شود.

طرز تعیین درآمد مزبور و وصول مالیات متعلقه آن به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - ماده 23 قانون مصوب 29 آبان ماه 1312 در مورد این قانون نیز مجری می‌باشد.

ماده 8 - ماده 8 و ماده 17 و تبصره دوم ماده 23 قانون مالیات بر درآمد مصوب 29 آبان ماه 1312 و قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 24 آذر 1313 و قانون متمم قانون مالیات بر درآمد مصوب 21 آبان ماه 1315 و ماده 5 قانون متمم بودجه 1315 و کلیه مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مخالف این قانون است از تاریخ اول فروردین ماه 1318 ملغی و این قانون از همان تاریخ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره - مالیات سنواتی مشمولین مالیات بر درآمد که تا اول سال 1318 واریخت نشده است طبق نرخ‌های قانون 24 آذر 1313 و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن واریخت خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری

+++

یادداشت ها
Parameter:293697!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)