کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 80 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 9 دى ماه 1333  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس‏

2) تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى دکتر آهى‏

3) سؤال آقاى خلعتبرى راجع به فروش عمارت شهردارى و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4) طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به کارمندان مسلول‏

5) معرفى آقاى دکتر مفخم و آقاى مهندس نفیسى به معاونت قسمت تجارت و صناعت وارادت اقتصاد ملى به وسیله آقاى نخست‌وزیر

6) تقاضاى طرح لایحه لوله‌کشی شهر تهران و استرداد لایحه اختیارات مدیرکل لوله‌کشی به وسیله آقاى معاون وزارت کشور

7) طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران.

8) تقدیم اصلاح آئین‌نامه قانون تعلیمات اجبارى به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

9) بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به لوله‌کشی و فاضلاب شهر تهران.

10) تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 80

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 9 دى ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس‏

2) تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى دکتر آهى‏

3) سؤال آقاى خلعتبرى راجع به فروش عمارت شهردارى و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4) طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به کارمندان مسلول‏

5) معرفى آقاى دکتر مفخم و آقاى مهندس نفیسى به معاونت قسمت تجارت و صناعت وارادت اقتصاد ملى به وسیله آقاى نخست‌وزیر

6) تقاضاى طرح لایحه لوله‌کشی شهر تهران و استرداد لایحه اختیارات مدیرکل لوله‌کشی به وسیله آقاى معاون وزارت کشور

7) طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران.

8) تقدیم اصلاح آئین‌نامه قانون تعلیمات اجبارى به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

9) بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به لوله‌کشی و فاضلاب شهر تهران.

10) تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس دوساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سیدامامى، حشمتى، شیبانى، محمود ذوالفقارى، مصطفى ذوالفقارى، شوشترى، عباسى، قنات آبادى، اردلان، بیات‌ماکو، احمد فرامرزى، سلطانى، اورنگ.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: امیدسالار، ثقه‌الاسلامى، شادلو، سعیدى،

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقاى دکتر سعید حکمت 20 دقیقه. آقایان احمد صفایى و نقابت 30 دقیقه. آقایان امیرتیمور کلالى، تجدد، پیراسته، بزرگ‌نیا، خزیمه اعلم، موسوى یک ساعت. آقایان مسعودى، خاکباز، ارباب یک ساعت و پانزده دقیقه. آقاى اریه دو ساعت و سى دقیقه.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه آقایان: دکتر افشار و ابراهیمى 15 دقیقه. آقایان مکرم، و فرید اراکى 20 دقیقه. آقایان کاشانى و عبدالحمید بختیار 30 دقیقه. آقایان یارافشار، نراقى، دکتر شاهکار، صراف‌زاده 45 دقیقه. آقاى تیمورتاش یک ساعت و سى دقیقه. آقاى دکتر حمزوى 2 ساعت.

غائبین در رأى- آقاى کیکاوسى 5 رأی آقایان خاکباز و نراقى 4- آقایان اعظم زنگنه و درخشش 3- آقایان بهبهانى مهندس جفرودى، سنندجى، میراشرافى 2- آقایان محمودى، سهرابیان، برومند، فرید اراکى، دکتر حمزوى، عاملى، سلطان مراد بختیار، تجدد، شادمان، معین‌زاده، حائرى‌زاده 1 رأى.

رئیس- آقاى مکرم.

مکرم- عرض کنم بنده از افرادى هستم که کمال علاقه را به نظم و ترتیب مجلس دارم و همیشه هم سرساعت آمدن موردعلاقه من است دیر نکرده‌ام و نمی‌کنم و البته همه آقایان هم علاقه دارند در این صورت ‌مجلس که دست بنده است بنده را غایب بی‌اجازه نوشته‌اند بنده نه تنها بدون اجازه هیچ‌وقت غیبت نمی‌کنم هر وقت هم اگر چند دقیقه کارى داشته‌ام یا از مقام ریاست اجازه خواسته‌ام یا به وسیله تلفن استدعا کرده‌ام در صورتى که خواندند یک بیست دقیقه تأخیر هم گفتند این صحیح بود بنده به وسیله تلفن استدعا کرده بودم تلفنچى هم حاضر است و به بنده هم گفت اجازه‌ام این‌جا غایب بی‌اجازه نوشته‌اند به هیچ صحیح نیست هیچ‌وقت بنده غیبت بی‌اجازه نکرده‌ام.

رئیس- همان تأخیر بوده است که در صورت‌مجلس بی‌اجازه نوشته‌اند به هر اصلاح می‌شود. آقاى دولت آبادى.

دولت آبادى- می‌خواستم به استحضار برسانم که آقاى فرید اراکى به علت کسالت غیبت ‌کرده‌اند.

رئیس- اغلب آقایان غایب می‌شوند و اطلاع نمی‌دهند البته غالب بی‌اجازه نوشته می‌شوند باید اطلاع بدهندکه اجازه صادر شود. دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقاى کاشانى.

کاشانى- جلسه گذشته بنده از اول وقت تا آخر در مجلس بودم اشتباهى شده این را استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس- آقاى سهرابیان‏

سهرابیان- بنده قربان هیچ‌وقت در رأى غیبت نکرده‌ام تصور میکنم که سوءتفاهم باشد اساساً غیبت نداشتم.

رئیس- بعضى از آقایان درمجلس حاضر هستند در اطاق‌هاى دیگر هستند وقتى خبر می‌دهند حاضر نمی‌شوند در صورت‌مجلس نظردیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى دکتر آهى.

رئیس- آقاى دکتر آهى.

دکتر آهى- طرحى است که به امضای عده زیادى از آقایان نمایندگان محترم رسیده راجع به کارمندان مسلول به قید سه فوریت است تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم امروز مطرح بفرمایید.

3- سؤال آقاى خلعتبرى راجع به فروش عمارت شهردارى و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر.

رئیس- دستور امروز اول سؤالات است. آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- چند ماه قبل در روزنامه‌ها

+++

خوانده شد که شهردارى تهران عمارت شهردارى را می‌خواهد به فروش برساند (مهندس جفرودى- جازدند آقا) باید خودشان تأیید بکنند بنده همان موقع این سؤال را طرح کردم که بدانم علت فروش این عمارت چیست؟ در تهران زمین خیلى گران است و اگر شهردارى این عمارت را به فروشد و برود در پارک‌ملى در باغ پارک‌عمومى شهر در آنجا بخواهد ساختمان کند خود باغ‌ملى تازه به نظر بنده براى تهران کم است (صحیح است) و نه فقط این‌جا کم است و یک باغ کافى نیست بلکه بنده معتقدم که همان باغ کافه شهردارى و هرجا شهردارى زمین دارد باید اینها را نگاه بدارد براى این‌که ده سال دیگر ناچار می‌شود مترى هزار تومان همین زمین‌ها را بخرد یا از مردم بگیرد براى ساختن باغ‌ عمومى یا براى گردش کودک‌ها و براى خانواده‌ها و براى همه چیزها باغ لازم دارم (صحیح است) و اگر بنا بشود که این عمارت را بفروشند و بروند در باغ‌ملی و آن‌جا عمارت بسازند یک عمارت جدید اولاً این خلاف مصلحت شهر است و جمعیت تهران هم روزبه روز رو به تزاید است و ممکن است تا چند سال دیگر به دو میلیون هم برسد. بنده یک نامه‌ای نوشته بودم به اداره شهردارى و اداره شهرداری‌ها هم به بنده یک جوابى در این موضوع داد اگر آن جواب بنده را قانع کرده بود وقت آقایان نمایندگان را در این‌جا نمی‌گرفتم ولى آن جواب بنده را قانع نکرد (مصطفى کاشانى- مثل همه جواب‌ها) بنده خودم مدت کمى شهردار تهران بودم بودجه شهردارى تهران قسمت اعظم آن مخارج پرسنلى و استخدامى است (مهندس جفرودى- چقدر است؟) آن موقع که من در شهردارى بودم 32 میلیون تومان بودجه‌اش بود که آورده بودند بنده تصویب بکنم که 22 میلیونش درآمد بود و ده میلیونش هم طلب‌های سوخته بود که به حساب درآمد گذاشته بودند ولى 32 میلیون تومان خرج مسلم شهردارى بود و اگر این عمارت فروخته بشود به تصور این‌که در جاى دیگر عمارت ساخته خواهد شد این عمارت را ممکن است چند نفر یا یک عده‌اى دست به دست هم بدهند و به قیمت ارزان بخرند (دکتر جزایرى- توى این خرید و فروش‌ها نان دارد آقا) بنده می‌ترسم که اگر این‌جا را بفروشند جاى خوبى پیدا نکنند و جاى به این خوبى را هم از دست بدهند در صورتی که شهردارى و دولت مادام که احتیاجى نباشد نباید یک جاها و موقعیت‌هاى به این خوبى را از دست بدهند و به فروشند تازه اگر فرض کنیم که احتیاج به جاى دیگرى هست آن وقت شهردارى با این بودجه خودش و با این درآمدش نمی‌تواند یک جاى دیگرى را بسازد بنده شهردار تهران بودم و حساب صحیح کردم خودم دیدم که اگر یک جایی یک ساختمانى براى یک شخصى عادى هزار تومان تمام بشود براى شهردارى چند تومان تمام خواهد شد علتش این است که وقتى شروع به کار می‌کنند وسایل لازم براى کار ندارند شروع به کار می‌کنند و ده روز متظر رسیدن آجر و آهک و مصالح دیگر می‌شوند. ده روز منتظر رسیدن آهن و یا رسیدن پول هستند و یک ساختمان به جاى این‌که در سه ماه تمام بشود در یک‌سال تمام خواهد شد و این دستگاه شهردارى به مناسبت این‌که از 20 سال یا 30 سال به این طرف اقدامى نکرده نمی‌تواند یک ساختمانى را مناسب بسازد بنده معتقد هستم که شهردارى تهران درآمد براى این‌کار نخواهد داشت و مصلحت نیست بهترین نقطه شهر از دست مردم در برود و ممکن است یک عده‌ای تبانى بکنند و این‌جا را مفت و ارزان بخرند و اگر شهردارى بگوید من این‌جا را براى این ‌که از لحاظ کار در مضیقه هستم می‌فروشم بنده معتقد هستم که شهردارى باید کار بکند دکتر نامدار شهردار تهران بود 20 حلقه چاه آب در این تهران احداث کرد و مردم راضى هستند (صحیح است) شهردارى اگر کار خوب خواست بکند به هیچوجه این عمارت مانع کارنیست (صحیح است) اعضاء شهردارى زیاد است و شهردارى مادام که وضعش عوض نشده و با یک سیستم صحیحى مجهز نباشد به نظر بنده نباید در فکر این باشد که محلش را زیاد بکند محل را زیاد کردن عمارت زیاد کردن اطاق زیاد کردن حاصلى ندارد از شهردارى به بنده جواب داده‌اند که اگر این کار را ما بکنیم وزارتخانه‌های دیگر هم برای خاطر زیبایی شهر اطراف میدان سپه عمارات مجلل خواهند ساخت بنده می‌خواهم بگویم که این فکر باید از کله ما بیرون برود فکر تجمل فکر شکوه و جلال براى یک مردمى که زندگى و درآمدشان مرتب و کافى نیست این فکر غلط است بنابراین بنده نمی‌گویم که فکر پیرایش و آرایش و این چیزها تا وقتى که کارهاى اساسى نشده براى شهر نباید بود و یک مطلب دیگرى هم به بنده جواب دادند و آن این است که اگر این ساختمان بشود مقدارى از عملجات مشغول کار می‌شوند (مهندس اردبیلى- عجب! راه‌ها را بروند درست بکنند) بنده عرض می‌کنم که تمام شهرستان‌های ایران را اشخاص‌شان را آوردن به این‌ جا که عملگى و فعلگى بکنند این ضرر کشاورزى ممکلت است (صحیح است) این ساختن عمارت براى شهردارى در این موقع که ما کارهاى دیگرى داریم شهردارى وظایف دیگرى دارد به نظر بنده این یک خرج زیادى است و خلاف مصلحت است مخصوصاً این‌که انجمن شهر هم حالا تشکیل نشده این‌کار یک کارى است باید مردم تصمیم بگیرند باید لااقل بماند تا انجمن شهر تشکیل بشود. اگر انجمن تشکیل گرفت آن وقت مبادرت به عمل بکنند بنده دیگر عرضى ندارد.

مهندس اردبیلى- تهران را آباد و شهرستان‌ها را خراب می‌کنند.

رئیس- آقاى معاون نخست‌وزیر.

معاون نخست‌وزیر (فولادوند)- عین سؤالى را که جناب آقاى ارسلان خلعتبرى راجع به فروش عمارت شهردارى فرموده‌اند عیناً آقاى اردلان هم سؤال فرموده‌اند با اجازه مقام ریاست بنده جواب هر دو آقایان را عرض می‌کنم.

رئیس- بفرمایید.

معاون نخست‌وزیر- مطابق معمول سؤالاتى که به بنده ارجاع می‌شود ادارات مربوطه سؤال می‌کنم جوابى که می‌رسد این‌جا به عرض آقایان نمایندگان می‌رسانم جواب البته مفصل است ولى خلاصه این است که این عمل را نمی‌کنیم (صحیح است- احسنت) بنده از آقاى مهندس جفرودى رفیق عزیزمان استدعا می‌کنم (مهندس جفرودى- ارادت دارم) که نماینده مجلس صحیح نیست بفرمایند جازدند.

مهندس جفرودى- چرا می‌خواستند بفروشند.

رئیس- در جلساتى که براى سؤالات تعیین شده بنده قرار دادم سه سؤال بشود و قبلاً هم به اطلاع آقایان نمایندگانى که سؤال‌ کرده‌اند (یکى از نمایندگان- و وزیر هم برسد) و آقایان وزیرانى هم که باید جواب بدهند می‌رسند امروز نوبت سؤال دو نفر دیگر آقاى اردلان و آقاى امیراحتشامى است آقاى اردلان به واسطه کسالت خانواده‌شان در بیمارستان گرفتارند و آقاى امیراحتشامى هم مریض شدند بنابراین امروز دیگر سؤال نداریم و باید وارد کارهاى دیگر بشویم.

3- طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به کارمندان مسلول.

رئیس- طرح سه فورى که آقایان نمایندگان تقاضا کرده‌اند مطرح می‌شود. (به شرح زیرقرائت شد) نظر به این‌ که پیشگیرى بیمارى سل یکى از مسائل روز ممکن است در نتیجه تعلل و مسامحه این بیمارى خانمانسوز در آتیه ملت ایران را تهدید به فنا نماید و نیز به وسیله تفحصات و تحقیقات معلوم شده است که عده‌ای از کارمندان و مؤسسات دولت با وجود ابتلا به این مرض به سرکار حاضر می‌شوند و به این طریق خطر سرایت بیمارى براى کسانی که با آنان در ادارات و یا مؤسسات و یا آموزشگاه‌ها تماس حاصل می‌کنند فوق‌العاده است و چنانچه از کار هم برکنار شوند و حقوقى دریافت ندارند وضع زندگانی‌شان مختل می‌شود و همین اختلال در تشدید بیمارى مؤثر خواهد بود براى آن‌که جمع بین هر دو نظر شده باشد ماده واحده زیر را پیشنهاد و تصویب آن را با قید 3 فوریت تقاضا می‌نماییم

ماده واحده- کلیه حقوق‌بگیران از خزانه دولت و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها ومؤسسات وابسته به دولت که به وسیله مقامات رسمى وزارت بهدارى خطر سرایت از آن‌ها برطرف نشده است از کار معاف خواهند بود و حقوق و مزایاى خود را دریافت خواهند داشت و این مدت نیز جزو خدمت رسمى آنان محسوب می‌شود. دکتر آهى، عمیدى نورى، رضا کى‌نژاد، دکتر شاهکار، عبدالحسین بختیار، مهندس اردبیلى، تیمورتاش، درخشش، جلیلى، غضفرى، مسعودى، اسفندیارى، بهبهانى، عبدالرحمن فرامرزى، سیداحمد صفائى، رستم گیوخیلى امضاهاى دیگر.

کاشانى- آقا امضاى مرا هم بگذارید پایش.

رئیس- آقاى دکتر آهى توضیح بفرمایید.

دکتر آهى- آقایان محترم می‌دانند که بیمارى سل ناخوشى است مسرى و با این وضع مخصوصاً در تمام دنیا امروز مبارزه عمومى ضدسل می‌شود و مخصوصاً سعى تمام مردم دنیا این است که در مبارزه با این مرض همفکرى بشود این است که در سال قبل هم دولت و کنگره پزشکى اقدام کردند که در ادارت و بنگاه‌ها تمام کارمندان معاینه بشوند تا کشف مرض سل در کارمندان بشود ولى این نتیجه زیادى نداد براى این‌که کسانى که مسلول بودند این‌ها باز درکار خود باقى بوده و همینطور باعث سرایت بوده‌اند (صحیح است) این است که بنده و عده زیادى از آقایان نمایندگان محترم از این لحاظ فکرکردیم که اگر کمک بشود مخصوصاً در جلسات کنگره پزشکى هم صحبت شد که اگر بنا باشد که کمکى بشود به این قبیل کارمندان که مخصوصاً با مردم تماس پیدا نکنند ممکن است تا حدى سرایت مرض کم شود ولى فکر کردیم که اگر این قبیل اشخاص از کار برکنار بشوند حقوقى نخواهند داشت این است که بنده این طرح را تقدیم کردم که کارمندان مسلول وقتى از کار برکنار می‌شوند حقوق‌شان را بگیرند تا مدتى که مرض‌شان سرایت دارد (احسنت) این بود عرایضى که می‌خواستم عرض کنم.

رئیس- تقاضاى سه فوریت شده است فوریت اول مطرح است آقاى خلعتبرى مخالفید؟ (خلعتبرى- بلى مخالف مشروط) بفرمایید.

خلعتبرى- امروز آقایان مسئله بسیار مهمى در این‌جا مطرح است که مورد توجه مجلس شوراى ملى است من می‌خواهم نظر آقایان را به یک مسئله اساسى

+++

جلب کنم و آن این است که این مطرح بسیار مفید است ولی من معتقد هستم که باید یک علاج خیلی اساسی برای جلوگیری از بیماری سیل کرد (صحیح است) و طرح را باید طوری کامل کرد که یک مبارزه اساسی و صحیحی برای عرض خانمانسوز سل بکنید (صحیح است) بنده موقعی که در گیلان استاندار بودم دیدم جمعیت زیادی از مردم مبتلا به مرض سل هستند مخصوصاً اطفال همین‌طور در مازندران و همینطور در بعضی از قسمت‌های دیگر ایران و متأسفانه در این سال‌های اخیر توجهی نشد که یک مبارزه اساسی با مرض سل بشود و از ولایات ایران هر ماهه و هر سال صدها هزارها نفر به تهران می‌آیند و اهالی شهر تهران را هم مبتلا به این مرض می‌کنند و اهالی اینجا تصور می‌کنند که چون در تهران هستند از این مرض مصون هستند این است که بنده فکر می‌کنم که باید طرحی تهیه بشود که در گیلان و مازندران و برای شهرستان‌های دیگر ایران که سل در آنجاها فراوان است این عمل به عنوان یک مبارزه جدی تلقی بشود و جزء برنامه‌ای قرار بگیرد که در این برنامه تمام دستگاه‌های مختلف دولت شرکت بکنند وزارت بهداری سازمان برنامه، شهرداری‌ها و نه فقط به این مقدار کمک اکتفا بشود که مستخدمین مسلولی که مبتلا هستند حقوق داده بشود باسد منحصر به مستخدمین دولت نباشد باید قانون جامعی تهیه گردد و اشخاصی که در خانواده‌ها مبتلا به مرض سل می‌شوند شهرداری‌ها به آنها کمک بکنند به این خانواده‌ها کمک اعاشه بکنند محل‌هایی تأسیس بکنند که این اطفال و اشخاص مبتلا را ببرند در آنجاها نگاه بدارند که فقط منحصر به مستخدمین دولت نباید در گیلان و مازندران که این مرض خیلی شایع است به قید التزام باید دولت در مدت یک سال آسایشگاه بسازد که مردم در آن آسایشگاه‌ها بمانند و در تهران نیایند (صحیح است) این اقدامی که الان می‌شود اقدام بسیار مفیدی است ولی اقدام جزئی است من از جناب آقای دکتر آهی استدعا می‌کنم که از لحاظ تخصصی که دارند مخصوصاً از آقایان اطبا محترمی که نماینده مجلس شورای ملی هستند یک طرح جامعی تهیه بفرمایند برای مبارزه با مرض سل و کمک به مبتلایان چه از مستخدمین دولت و چه غیر مستخدمین دولت که مجلس شورای ملی نسبت به تمام مردم مملکت در این مسئله به خصوص کمک بکند و الّا بنده مخالف با این لایحه نیستم و این را بسیار مفید می‌دانم.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت اول این طرح آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است آقای دولت آبادی مخالید؟ (دولت آبادی- موافقم)

آقای مسعودی؟ (مسعودی- موافقم) آقای بهادری موافقید؟ (بهادری- موافقم) آقای مکرم مخالفید؟ (مکرم- بنده موافقم) آقای مهندس اردبیلی مخالفید؟ (مهندس اردبیلی موافق مشروطم) آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده- موافقم) آقای ارباب مخالفید؟ (ارباب- خیر موافقم) (عده‌ای از نمایندگان- مخالفی ندارد) رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون تقاضای فوریت سوم شده که فی‌المجلس مطرح شود فوریت سوم مطرح می‌شود آقای دولت آبادی مخالفید بفرمایید.

دولت آبادی- علت این که بنده با فوریت سوم این لایحه مخالفت دارم این است که یک امر بسیار اساسی و قابل توجهی است و تشریفات زیادی هم ندارد ولی به طور کلی چون مجلس جای شور است البته شتابزدگی در هیچ یک از کارهای مجلس جایز نیست بهتر است که در هر امری مطالعه بشود (صحیح است) ولی در اینجا استثنائاً چون مواد اضافه یا کم نخواهد شد این اقدام لازم نیست النهایه بنده خواستم توضیح بدهم همانطور که جناب آقای ارسلان خلعتبری فرمودند تنها کمک به مستخدمین دولت با دادن حقوق کافی نیست (صحیح است) با مرض خانمانسوز سل باید مبارزه بشود و این مبارزه نشده است سل مرض فقر است باید به علت آن پرداخت این گرانی زندگی این گرانی معیشت افراد را خواه یا ناخواه مبتلا می‌کند باید انشاءالله منتظر بود که دولت کمک‌هایی بکند برای پایین آوردن هزینه زندگی که الان برای متمولین هم مثل فقیر بسیار ناگوار است گرانی معیشت بعدی است که ارزاق و خواروبار کافی به دست هیچ‌کس نمی‌رسد انشاءالله مجلس آنچه می‌تواند کمک بکند و بکوشد که برای پایین آوردن هزینه زندگی که مبارزه اساسی با سل است موفقیت داشته باشیم بنا بر این بنده با فوریت سوم این لایحه که یک کمک به جایی است به مستخدمین دولت مخالفتی ندارم خواستم این مطلب را عرض کرده باشم و از رفقا استدعا دارم که این کار را امروز انجام دهند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت سوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.

(ماده واحده به شرحی که گذشت مجدد قرائت شد)

رئیس- آقای مسعودی موافقید؟ (مسعودی- موافقم) آقای مهندس اردبیلی موافقید؟ (مهندس اردبیلی- موافقم) آقای صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده- بله موافقم) آقای بهادری موافقید؟ (بهادری- خیر مخالفم) بفرمایید.

بهادری- عرض کنم که بنده از آقای دکتر آهی بسیار متشکرم که به پای عده‌ای مسلول افتادند و یک همچون طرحی برای کمک این بیماران تقدیم کردند بنده خودم چون افتخار عضویت جمعیت حمایت مسلولین را دارم (احسنت) و از نزدیک به وضعیت رقت‌آور این مرضی وارد هستم عرض می‌کنم که برای مسلولین باید یک فکر اساسی بشود و من مخصوصاً از آقایان نمایندگان محترم دعوت می‌کنم هر موقعی که فرصت داشته باشند تشریف فرما شوند و از نزدیک این بیمارستانی که با کمک مردم تهران در خیابان شهناز تهیه شده است ببینند که افتخار جمعیت است (کاشانی- کارهای حسابی همیشه به دست مردم می‌شود) این کار چون به دست مردم است و مردم خیر تهران کمک می‌کنند و دستگاهی است که فعلاً سیصد تخت‌خواب دارد مریض‌هایی که به آنجا مراجعه می‌کنند در عرض سه ماه معالجه می‌شوند و مدرن‌ترین مریضخانه است و دو نفر جراح عالی‌مقام هم از خارج استخدام کرده‌اند و یکی از همشهری‌های محترم آقای ابوحسین آن جا را اداره می‌کنند (عده‌ای از نمایندگان- بسیار مرد شریفی است) از آقایان تمنا دارم تشریف فرما بشوند و آن جا را از نزدیک ببینند که باعث افتخار جمعیت است ولی علت این که بنده راجع به این موضوع مخالفت کردم این است که در عرض سه ماه آن جا معالجه می‌شوند و مرخص می‌شوند تشریف بیاورید آقایان واقعاً دیدنی است مریض‌هایی که به مریضخانه وارد می‌شوند در عرض سه ماه معالجه می‌شوند عمل جراحیشان انجام می‌شود و حتی اشخاصی که فاقد سرمایه هستند از طرف جمعیت به آنها سرمایه داده می‌شود که به وطن خودشان فرستاده می‌شوند و بنده علت این که مخالفت کردم برای این است که این فکر تنها برای کارمندان دولت است.

اگر آقای آهی یک هچو طرحی تهیه کرده‌اند و آقایان نمایندگان محترم هم موافقت کرده‌اند که امروز مطرح بشود این موضوع را باید آقایان توجه داشته باشند، چون بنده این قسمت را از نزدیک می‌بینم متأسفانه این مرض در استان‌های گیلان، مازندران و قسمتی از آذربایجان روز به روز شیوع پیدا می‌کند مریضخانه‌ای که اینجا هست الان برای 400 نفر جا به نوبه نگهداشته‌ایم که به نوبه معالجه و مرخص بشوند این است که بنده عرض می‌کنم حالا که می‌خواهید یک همچو کمکی بکنید بهتر این است که برای مبارزه با این مرض آقایان اطبا یک راه عاقلانه پیدا کنند و پیشنهاد نمایند که برای عموم مردم باشد نه تنها کارمندان دولت دو ماه سه ماه مرخصی دادن و حقوق ایام مرخصی را به آنها دادن کافی نیست بهتر این است که در این طرح تصویب بشود یک مبارزه عمومی بشود برای بیماران عموم مملکت که آنهایی که قادر نیستند بتوانند معالجه بشوند و برای این قبیل بیماران یک فکر اساسی بشود و در این لایحه گنجانیده بشود به نظر من خیلی مفید است.

رئیس- آقای مسعودی

مسعودی- عرض کنم آقای بهادری بیاناتی که فرمودند مخالفتی با این لایحه نبود بلکه نظرشان این بود که این موضوع تعمیم پیدا کند نظرشان هم واقعاً صحیح است ولی جناب آقای بهادری نباید یک کاری بکنیم که اگر بخواهیم ابرویش را درست کنیم چشمش را هم کور کنیم این طرح مقدمه‌اش است ولی یک نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که برنامه‌هایی تهید شد، برای ساختمان آسایشگاه‌ها در تمام نقاط مملکت امیدوارم وضع دولت از نظر مالی طوری بشود که نظر شما تأمین بشود و در تمام مملکت تعمیم پیدا کند بنده ضمن تأیید بیانات آقای بهاردری عرض می‌کنم که واقعاً در اکثر نقاط کشور مرض سل زیاد شده است تقاضا می‌کنم اجازه بفرمایید ما فعلاً این قدم را برداریم و در بین عموم کارمندان عجالتاً تعمیم بدهیم در کارخانجات و بانک‌ها چه کارگر و چه کارمند دولت مشمول بشوند و همچنین قسمت بانک‌ها را هم در ماده واحده علاوه کنیم و فعلاً این قدم را برداریم تا انشاءالله برسیم به آن جایی که امید و آرزوی آقای بهادری و همه ما است و بنده تقاضا می‌کنم زودتر آقایان رأی بدهند و این کار تمام شود.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد. جلیلی

رئیس- آقای جلیلی بفرمایید.

جلیلی- این طرحی که تقدیم مجلس شده است بیش از 60 امضاء دارد بنابراین همه آقایان موافقند که این طرح زودتر تصویب شود برای این که طرح مؤثر و خوبی است و برای این که مجلس هم معطل نشود و کار هم زودتر بگذرد استدعا می‌کنم آقایان با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایید که زودتر تصویب بشود (احسنت)

رئیس- آقای ارباب مخالفید بفرمایید.

ارباب- لایحه‌ای که امروز مطرح شده است تقریباً می‌توان گفت مربوط به موضوعی است که 30 درصد مردم این کشور مبتلا هستند و اگر توجه به آن نشود (بعضی از نمایندگان – خیر آقا این طور نیست) (صدقی- 7 درصد بفرمایید) (زنگ رئیس)

رئیس- آقایان توجه کنید وکیل آزاد است در اظهار عقایدش

ارباب- همانطور که جناب آقای دولت آبادی فرمودند این موضوع مربوط به فقر مردم است شما جمعیت ایران را خیال می‌کنید این جمعیتی هست که در این مجلس نشسته است همه سلامت و هیچ‌کدام هم مسلول نیستند بروید در اطراف و اکناف این مملکت ببینید 30

+++

درصد مبتلا هست یا نیست (نمایندگان- نه آقا) حالا ما معالجه نمی‌کنیم برای مریضا می‌خواستم عرض کنم مردم مبتلا در بین مردم هستند و همه جا وجود دارند وسیله معالجه هم ندارند مثلاً بیمارستان بوعلی این بیمارستان در وسط شهر است، مسلولین دائماً در شهر رفت و آمد دارند با مردم تماس دارند، آب‌هایی که از آن محل جاری است وارد شهر می‌شود غالباً آلوده می‌شود این که بنده مخالفت کردم این است که به طور کلی توجه بشود و برای این که این مرض را چطور می‌شود ریشه‌کن کرد باید یک فکر اساسی بشود و الّا بنده مخالف نیستم که لایحه تصویب بشود با طرحش هم مخالف نیستم اما اگر یک گوشه‌ای را اصلاح بکنید بقیه‌اش را اصلاح نکنید تأثیر کلی ندارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شده پیشنهادات قرائت می‌شود:

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مستخدمین دولت کارگران کارخانه‌جات و کارمندان بانک‌ها نیز از مزایای این قانون استفاده نمایند دکتر بینا (صحیح است)

داراب- صحیح است احسنت.

رئیس- آقای دکتر بینا بفرمایید.

دکتر بینا- بنده گمان می‌کنم در این طرح یک نفر نیست که مخالف باشد (صحیح است) و بنده پیشنهادی را که تقدیم کردم همین‌قدر که قرائت شد خیال می‌کنم کافی باشد که آقایان رأی بدهند برای این که کارمندان یک حقوق بخور و نمیری دارند ولی کارگرها در وضع بدتری زندگی می‌کنند این بود که پیشنهاد کردم که کارگران کارخانجات دولتی و غیردولتی و کارمندان بانک‌ها و مؤسسات دولتی و مستقل هم مشمول مزایای این قانون باشند اگر موافقت بفرمایید بنده دیگر عرضی ندارم. (داراب- احسنت بهتر از این هم نمی‌شود).

رئیس- آقای مهندس اردبیلی بفرمایید.

اردبیلی- بنده مخالفتی که با پیشنهاد آقای دکتر بینا می‌کنم از این جهت است شما مستخدمین دولت را که مسلول می‌شوند از ادارات دولتی بیرون می‌یزید البته مدیرکل‌ها و معاونین که مسلول نمی‌شوند و اگر هم مسلولی در بین آنها وجود داشته باشد خودشان می‌توانند معالجه کنند یا بروند اروپا این مرض سل مرض فقر است اغلب بیچاره‌ها که قدرت معالجه ندارند مبتلا می‌شوند و شما می‌آیید مستخدمین دون پایه و جزء را بیرون می‌ریزید با این حقوق ناچیز این قبیل اشخاص اعاشه زندگی فامیل خودشان را بکنند یا این که خودشان را معالجه کنند: آقایان اگر این طرح را به این ترتیب اصلاح بفرمایید که مأمورین جزء و دون پایه را که مسلول هستند از ادارات بیرون می‌کنند اگر دولت موظف به مداوا و معالجه آنها باشد من موافقم ولی اگر شما بیایید این قبیل کارمندان دولت را که جزء هم هستند دون پایه هستند بیرون بریزید این موضوع خودش یک دردی می‌شود برایش یعنی این مرض شدت پیدا می‌کند از کاربر کنارش کرده‌اند غصه می‌خورد بهتر است دولت موظف باشد برای مداوا و معالجه این بیماران و این عمل خیلی خوب است و وقتی هم خوب شدند بروند سرکارشان.

رئیس- یک مرتبه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس- کارمندان بانک‌ها که جزء مؤسسات وابسته به دولتند، معهذا رأی می‌گیریم، آقایانی که موافق با این پیشنهاد هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم که وزارت بهداری آسایشگاه مسلولین مشهد را که ناتمام مانده است تا آخر شهریور ماه 1334 تکمیل نموده و تشکیلات آن را بدهد که مورد استفاده قرار بگیرد. حسن مکرم، کدیور، عماد تربتی و چند نفر دیگر

رئیس- آقای مکرم بفرمایید ولی این پیشنهاد ارتباط با این طرح ندارد این موضوع دیگری است اگر مطرح کنیم آن وقت نظیر این برای همه محل‌ها می‌رسد.

تیمورتاش- این آسایشگاه نیمه‌ساز است.

رئیس- مال فارس هم همین طور است.

مسعودی- یک پیشنهاد کلی آقای خلعتبری داده‌اند که شامل همه می‌شود.

مکرم- به نظر بنده یکی از طرح‌های بسیار مفیدی که داده شده همین طرح است که یک کمکی به وضع بهداشت مردم بشود، وضعیت مسلولین در همه جا یکسان است همان وضعی که در گیلان هست در مازندران هست در خراسان شدت دارد به شخص بنده شاید در سال بیش از 20 نفر از مسلولین مشهد مراجعه می‌کنند یا از سایر نقاط اطراف مشهد می‌فرستم به آسایشگاه بوعلی و شاه‌آباد که جا هم ندارند و از آقای وزیر بهداری که این جا تشریف دارند تشکر می‌کنم از ایشان که هر وقت استدعا کردم و یک مریض مسلول بدبخت و بی بضاعتی را خدتشان معرفی نمودم توصیۀ مؤکدی کرده‌اند و آنها را در آسایشگاه‌ها بستری نموده‌اند چند نفرشان هم معالجه شدند و رفته‌اند و البته قابل تقدیر است. در مشهد چون مسلولین زیاد هستند و از اطراف و اکناف هم می‌آیند مردم خیر مشهد خودشان پیشقدم شدند و یک آسایشگاهی در خود مشهد ساختند با خرج خودشان و با زحماتی در 15 کیلومتری خارج مشهد زمینی گرفتند و یک آسایشگاه زیبایی با نقشه صحیح بنا کردند جناب آقای وزیر بهداری هم تشریف آوردند و ملاحظه فرمودند مبالغ کلی خرج شده مرحوم دکتر سید موسی‌خان حجازی که روحش شاد این مرد به قدری زحمت کشید در این کار و به قدری هم علاقه‌مند بود به این مطلب که وصیت کرد بعد از فوتش در آن محل دفنش کنند و در آستانه آن آسایشگاه دفنش کردند که خداوند انشاءالله رحمتش کند، بنده پیشنهادی که کردم و آقایان نمایندگان مشهد هم امضاء کرده‌اند مستدعیاتشان این است که وزارت بهداری این آسایشگاه را که ناتمام مانده است تکمیل کند تا مورد استفاده قرار بگیرد لااقل در یک قیمت از مملکت یعنی خراسان مسلولین بتوانند از آنجا استفاده نمایند این عرض و استدعای بنده است.

رئیس- آقای وزیر بهداری بفرمایید

وزیر بهداری (دکتر جهانشاه صالح)- بنده از این جهت که می‌بینم آقایان نمایندگان محترم علاقه‌مند به وضع بهداری این مملکت هستند خواستم تشکر کنم و موضوع سل که یک موضوع بسیار مهمی است و این طرح هم البته از بهترین طرح‌ها است که می‌توان تصور کرد چون واقعاً بایستی مسلولین را مجزی کرد از مردم که دیگران مسلول نشوند ضمناً آقایان باید فکری بکنند برای اشخاصی که بعد از این‌ها باید به جای مسلولین در پست‌های مختلف کار کنند مثلاً حقوق یک شخص را وزارتخانه‌ای می‌پردازد فرق نمی‌کند یا وزارت فرهنگ باشد یا وزارت بهداری باشد باید برود منزل معالجه کند در بعضی پست‌ها جانشین لازم دارد چون حقوق این شخص را می‌پردازند به خودش بنابراین از محل اعتبار حقوق این شخص نمی‌توانند استخدام جدیدی بکنند فرض بفرمایید یک کارمند فنی است مسلول شده است رفته است منزل ما باید حقوقش را بدهیم خرجش را هم بدهیم ولی نمی‌توانیم یک کسی که باید کارش را بکند و سر این پست باشد تهیه کنیم باید در این طرح آقایان با آن نظر صائبی که دادند خودشان این موضوع را در نظر بگیرند بنده زبانم الکن است نمی‌دانم چه باید کرد خودتان فکر بفرمایید یک قانونی که می‌گذرانید عملی باشد فردا صدنفر یا دویست نفر از وزارتخانه‌ها را بریزند بیرون برای جانشین آن شخص احتیاج به مستخدم جدیدی هست ولی کارگزینی می‌گوید محل استخدام موجود نیست این هم خاطر آقایان باشد، اما راجع به اصل موضوع که جناب آقای مکرم پیشنهاد فرمودند راجع‌به خراسان، آقایان توجه بفرمایید چون عرایض بنده راجع‌به همۀ استان‌ها است پیشنهادی که آقای مکرم فرمودند در عین حال که بهترین پیشنهادات است شامل سایر جاها و استان‌ها می‌شود و این تقاضا را همه دارند (بعضی از نمایندگان- پیشنهاد کردیم) عرض کنم بدبختی که در کار هست موضوع double employ دوبل آمپلوآ است چون در لغت‌های فارسی پزشکی نمی‌توانم لغتی پیدا کنم double employ را تکرار مکررات، می‌شود گفت تکرار کارها، تکرار عمل، در خوزستان آمدند آسایشگاه بسازند آقایان نمایندگان خوزستان کاملاً اطلاع دارند که ما چه عملی انجام دادیم، در آنجا شرکت ملی نفت یک وظیفه‌ای دارد شرکت بیمه تعاون یک تعهداتی دارد وزارت بهداری هم نیز تعهداتی قبول کرده هر یک یک قسمت از کارها را انجام می‌دهند شیروخورشید سرخ هم مایل است آسایشگاه بسازد در این جور موارد ما باید مثل خوزستان عمل کنیم یعنی ببینیم اگر شرکت ملی نفت نسبت به کارگر یک تعهداتی دارد و شرکت بیمه تعاون هم یک تعهداتی دارد وزارت بهداری از نقطه نظر آسایش عموم موظف به ایجاد یک آسایشگاه است و شیروخورشید سرخ هم مایل است آسایشگاه درست می‌کند بهتر است که هر پنج مؤسسه دور هم بنشینند فکر کنند یک کاری انجام بدهند نه این که هر کدام یک جای ناقص درست کنند ما آمدیم نشستیم دور هم و گفتیم زمین را شرکت بیمه بخرد پولش را شرکت ملی نفت بدهد وزارت بهداری کادر و لوازماتش را بیاورد و شیروخورشید سرخ یک جناح بیمارستان را اداره کند همه تواماً کار کنیم تا برای خوزستان یک آسایشگاه حسابی درست بشود این است که برای تأسیس تمام آسایشگاه‌ها بایستی این فکر را عملی کرد و در هر استانی آسایشگاه لازم نیست البته الا هم فا الا هم را باید در نظر گرفت در خوزستان مازندران، گیلان و خراسان و آذربایجان لازم است ولی در نقاطی که مرض سل زیاد نیست نباید این عمل را کرد، حالا آقای مکرم پیشنهاد فرمودند ولی باید فکر بفرمایند تا شهریور سال 34 که وزارت بهداری را مکلف فرموده‌اند این بنا را تکمیل کنیم از چه محلی باید این کار را انجام بدهیم و محلش را تأمین کنیم (تیمورتاش- سازمان برنامه اعتبارش را دارد) اعتبار بدهید تا 50 آسایشگاه برایتان بسازیم خیلی هم ممنونیم.

رئیس- آقای نورالدین امامی بفرمایید.

امامی- جناب آقای مکرم استدعا می‌کنم به عرایض بنده توجه بفرمایید به تصدیق ذمه آقایان یکی از نقاط خوش آب‌وهوای ایران آذربایجان است که بدبختانه و بدبختانه این مرض خانمانسوز در آنجا زیاد شده (کاشانی- در گیلان هم زیاد است) اگر در آذربایجان زیاد می‌باشد به طریق اولی در گیلان و در سایر نقاط ایران زیادتر

+++

خواهد بود، بنده یک وقتى گفتم که این آقاى دکتر صالح یک آدم خیلى خوبى است چون ایشان در زندگیش براى چه چیز کار می‌کند تمام مراحلش راکه طى کرده وارد دانشکده شده.

رئیس- دانشکده شده وزیر شده مقامش را گرفته و خودش هم طبیبى‌اش که در ایران کمتر نظیر دارد این آدم اگر روزى دو سه ساعت بیشتر در توى محکمه‌اش بنشیند ماهى ده پانزده هزار تومان بیشتر استفاده می‌کند با این حال این آدم از این کارها دست کشیده کمربسته براى خدمت به مملکت و از گذرنامه‌هایی که با فشار ایشان 300 تومان گرفتند و بعد صدتومان گرفتند این مبلغ براى آسایشگاه‌های مسلولین درنظر گرفته شده مانند آسایشگاه خراسان که باید تکمیل بشود ولى این‌جا این موضوع پیشنهاد خرج است و بعد هم منافات ندارد جناب آقاى مکرم فرمایش آقا با این طرح پیشنهادى ولى این طرح فعلاً مربوط به یک عده مستخدمین بیچاره است که در توى خیابان‌ها ویلان و سرگردان هستند چندى قبل آموزگارى در خوى مسلول بود آقاى وزیر فرهنگ دستور دادند که بیاید در تهران و معالجه بشود اداره مربوطه‌اش گفت چون خدمت خارج از مرکز ایشان پنج سالش تمام نشده نمی‌شود و بعد هم البته ایشان دستور دادندکه به عنوان معالجه بیاید تهران تا خوب شود. این طرح براى مستخدمین کوروکچل است و الّا نسبت به استان‌ها آقایان نمایندگان باید همانطور که آقاى وزیر بهدارى فرمودند اعتبار آن را تأمین کنید مادر آذربایجان زمینى بود خریدیم و مانده‌ایم بى‌پول بایستى تماس بگیریم با دولت با اصل 4 با اصل 5 با اصل 7 تا یک بودجه‌ای را در نظر بگیرند که تکمیل بشود ولى حالا این طرح براى مستخدمین است استدعا می‌کنم آقا پیشنهادتان را پس بگیرید تا این ماده تصویب بشود و مستخدمین کوروکچل راحت بشوند و بعد فکرى براى آن‌جا بفرمایید.

مکرم- مدش را ممکن است آقاى وزیر بهدارى زیاد کنند تا آخر سال 35 معین کنند.

رئیس- چند پیشنهاد مشابه رسیده قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد) مقام محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده علاوه شود. تبصره- دولت مکلف است طرف دو ماه برنامه ایجاد آسایشگاه‌های مسلولین را در هر یک از استان‌ها تهیه و براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى نماید ارسلان خلعتبرى. مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى.

تبصره- دولت مکلف است در ظرف سه ماه برنامه عملى مبارزه با سل را از حیث ساختمان آسایشگاه‌ها در مراکزى که سل فراوان است و اجرا ساختن مسلولین و جادادن آن‌ها و امثال آن تهیه نموده و لایحه‌ای در این خصوص به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید. عمیدى نورى.

عمیدى نورى- پیشنهاد بنده راجع به همه جاست و جامع‌تر است دولت برنامه عملى این کار را براى هر قسمت تهیه کند و لایحه‌اش را به مجلس بیاورد.

بهادرى- طرح آقاى عمیدى نورى کامل‌تر است.

رئیس- پیشنهاد شبیه به این‌ها زیاد است و پیشنهاداتى هم هست که خرج است و نمی‌شود قبول کرد این دو پیشنهاد تهیه برنامه است و خرج هم نیست.

عمیدى نورى- پیشنهاد بنده خرج نیست.

مسعودى- مال دیگران پیشنهاد خرج است ولى مال شما نیست آقاى خلعتبرى هم نوشته‌اند که برنامه آن را به مجلس بدهند.

رئیس- حالا می‌خواهیم رأى بگیریم پیشنهاد آقاى مکرم و چند نفر دیگر اما وقتى که آقاى وزیربهدارى توضیح دادند گمان می‌کنم خودشان به هر کیفیت که مقتضى بدانند این کار را خواهندکرد.

مکرم- با بیاناتى که جناب آقاى وزیربهدارى فرمودند اگر این پیشنهادى که شده است دولت موظف است برنامه آسایشگاه‌ها را به مجلس تقدیم کند بنده هم موافقم که روى پیشنهاد بنده رأى گرفته نشود.

رئیس- این دو پیشنهادى که قرائت شد در حقیقت مشابه است یکى دو ماه است دیگرى سه ماه است (عمیدى نورى- بنده سه ماه را پیشنهادکردم)

رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده این‌جا متوجه فکر کلیه آقایان همکاران محترم شدم که یک توجه عمومى نسبت به بهداشت عموم نقاط کشور دارند و البته خوب هم نیست که فقط براى کارمندان دولت درنظر بگیریم و حال آن‌که مجلس شوراى ملى نماینده ملت ایران است (صحیح است) و همینطور که فرمودند تنها کافى نیست فرض بفرمایید کارمندان دولت را جدا کردیم و از اداره تشریف بردند به منزلشان در منزل هم یک افرادى هستند که غیرمستخدم هستند (صحیح است) آن‌ها هم مسلول می‌شوند نتیجه‌اش این است که او را جدا کردیم و فرستادیم به منزاش یا یک مهمانى رفت دیگران را هم مسلول می‌کند و این کار منافى نظر مجلس شوراى ملى است که بایستى براى معالجه مسلولین و مبارزه با سل اقدام اساسى بشود بنده دیدم این‌جا راجع به تأسیس و تکمیل آسایشگاه‌ها اختلاف است. بعضى آقایان راجع به مازندران راجع به گیلان و خوزستان پیشنهاد دادند این بودکه در این پیشنهاد بنده اولاً ذکر کردم که آسایشگاه در نقاطى که مرض سل فراوان است و این البته شامل گیلان و مازندران و خوزستان (یک نفر از نمایندگان- فارس) فارس و همه جا می‌شود به علاوه یک قسمت دیگر پیشنهاد بنده اینست که اساساً برنامه عملى مبارزه با سل باید معلوم شود چون ساختن آسایشگاه کافى نیست و جدا ساختن آسایشگاه مسلولین و جادادن و پیشگیرى که تمام اینها اصول علمى بهداشتى است که البته جناب آقاى دکتر جهانشاه صالح توجه فرمودند و خودشان هم متذکر شدند و بیشتر توجه خواهند داشت. یکى هم این‌که سه ماه مدت تعیین کردیم براى این ‌که وقت داشته باشند البته جناب آقاى خلعتبرى دو ماه یعنى به نظربنده سه ماه شاید بیشتر وقت باشد براى دولت اما این که بودجه‌اش را فرمودند این مانعى ندارد ما که فکر برنامه عمرانى و تولیدى هستیم و میلیارها می‌خواهیم خرج تولید و عمران ممکلت بکنیم چه عمرانى بالاتر از این است که نسل و مردم این مملکت راحفظ بکنیم (صحیح است) مسائل بشر باید زنده باشد بعد سد ساخته بشود بعد آبادى بشود اگر آبادى در این مملکت بشود سد سفیدرود ساخته بشود یا سد نمارستاق در مازندران ساخته بشود اما تمام گیلانی‌ها و مازندرانی‌ها مسلول باشند کجا می‌توانند کشاورزى بکنند (صحیح است)

این است که هیچ مانعى ندارد که از این بودجه وسیع عمرانى که دولت در نظر دارد چه به عنوان نفت و چه به عناوین دیگر تنظیم بکند قسمتى از آن را براى مبارزه با سل اختصاص بدهد. این است که بنده تمنى می‌کنم همکارن محترم به این پیشنهاد بنده توجه بفرمایند و رأى بدهند که امیدوار باشیم که انشاءالله تا سه ماه دیگر برنامه عملى را جناب آقاى دکتر جهانشاه صالح پشت این تریبون تقدیم به مجلس شوراى ملى بکنند.

رئیس- این عبارتش یک اصلاحى لازم دارد (عمیدى نورى- اصلاح بفرمایید قربان) چون یک اختیارى به وزارت بهدارى داده شده بود.

خلعتبرى- توضیح بنده را استماع بفرمایید بعد اصلاح بفرمایید. استدعا می‌کنم دستور بفرمایید پیشنهاد بنده را قرائت بفرمایند (پیشنهاد آقاى خلعتبرى مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى- این را به آقایان می‌خواستم عرض کنم که مجلس کارهایی را که به دولت حواله می‌کند مواجه با اشکالاتى می‌شود مثلاً اگر این مورد را اگر همین طور ما بخواهیم بدون توجه به پیشنهاد بنده به تصویب برسانیم بعد وزارت بهدارى اشکال می‌تراشد وزارت دارایی می‌گوید اعتبار نداریم و یک برنامه خیلى خوبى را هم ممکن است ما تصویب بکنیم ولى اعتبار کو؟ ما در این موارد بایستى دولت را مأخوذ بکنیم یعنى تکلیف بکنیم به دولت پیشنهاد بنده اینست که دولت مکلف است براى هر یک از استان‌ها براى این‌که اگر در یک استانى آسایشگاه ساختند و در استان دیگر نبود باز این یک مبارزه ناقصى است بنده براى تمام استان‌ها تأسیس آسایشگاه و داشتن یک برنامه‌ای براى تأسیس آسایشگاه را لازم می‌دانم کرمان لازم دارد همان طوری که خوزستان لازم دارد کرمانشاه هم لازم دارد و در هر یک از این استان‌ها این جزء وسایل زندگى است وسایل زندگى یک استان را باید براى همه مردم استان فراهم آورد و اگر آقاى وزیربهدارى بفرمایند که فلان استان لازم ندارد و ما فنى نیستیم ولى نمی‌توانیم قبول بکنیم (وزیر بهدارى- حالا بنده توضیح می‌دهم بعدقبول می‌فرمایید) براى این‌که در تمام این استان‌ها مسلول هست حالا اگر ما تصویب کردیم که وزارت بهدارى مکلف است براى هر استانى یک برنامه تنظیم کند اگر در یک‌جا تأسیس کردند و آنجا مسلول نبود از شهرهاى دیگر می‌روند به آن‌جا بالاخره آنجا آسایشگاه است و یک چیزى است که لازمست براى هر استانى (مهندس جفرودى- الاهم فالاهم را باید درنظر بگیرند) وزارت بهدارى وقتى مکلف بود برنامه‌اش را تنظیم بکند همانطوری که براى گیلان و مازندران و آذربایجان در درجه اول لازم است بعد دیگر تردید نمی‌کند که براى کرمان لازمست یا نه و در بودجه خودش ناچارست براى کرمان هم بگذارد. عده کثیرى از مردم کرمان هم مبتلا به مرض سل هستند قالی‌باف‌های کرمان مبتلا هستند در جنوب بلوچستان مبتلا هست ما باید یک قانونى بگذرانیم که تمام مردم استفاده کنند و قطعاً اگر شما تصویب کردید وزارت بهدارى اعتبارش را هم تحمیل می‌کند و ما هم تصویب می‌کنیم اما اگرنکردید اول مخالفش این آقاى انوارى است که می‌گوید اعتبار نیست و نمی‌شود ولى اگر کردید همین آقاى انوارى می‌رود و اعتبارش را تهیه می‌کند و آقاى نخست‌وزیر هم که تشریف دارند به نام تمام مردم از ایشان خواهش می‌کنیم که با تنظیم یک برنامه جهت تأسیس آسایشگاه براى تمام مردم ایران موافقت بفرمایند و امروز مجلس این قدم مفید و لازم را بردارد (احسنت)

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- رفیق بنده جناب آقاى ارسلان خلعتبرى که در فن حقوق ید طولانى دارند فرمودند که خیلى به جا بود البته به خصوص که جناب آقاى نخست‌وزیر هم تشریف دارند حضور جناب آقاى خلعتبرى عرض می‌کنم که قبل ازهرکس جناب آقاى نخست‌وزیر به فکراین موضوع مسلولین بوده‌اند

+++

 و این موضوع گفته نمی‌شود براى این‌که خودشان این‌جا تشریف دارند براى این‌ که حقیقت است در هیئت دولت شخص ایشان مخصوصاً راجع به مسلولین نظرخاصى داشتند و به همین جهت بود که از این تذکره‌ها و زائرین پولى که گرفته می‌شود تمام آن را براى مسلولین تخصیص دادند اما نظرى که در تمام استان‌ها یک آسایشگاه ساخته شود به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول این‌که بعضى از استان‌ها از نظر ارتفاع از سطح دریا و از نقطه هوا به هیچ‌وجه صلاحیت ساختن آسایشگاه را ندارد این مطالب علمى است و نمی‌شود ما بگوییم هر استانى آسایشگاه داشته باشد و همه هم بگوییم صحیح است صحیح نیست این‌جا جایی است که بفرمایید صحیح نیست براى این‌که بنده به عنوان یک طبیب عرض می‌کنم که صحیح نیست و در هواى گرم خوزستان و لب دریا کسى نمی‌رود مریض را بسترى کند و باید یک سطح مخصوصى داشته باشد ارتفاع معینى داشته باشد عرض کنم که بنده هم علاقمند هستم ولى اگر دواستان با هم نزدیک هستند مثل کرمانشاه و خوزستان و شما یک محلى را توانستید فرض بفرمایید در حوالى بروجرد پیدا کنید که محض مثال عرض می‌کنم هم اهالى کرمانشاه و هم اهالى خوزستان از آن استفاده بکنند لزومى ندارد که تفرقه قوا بشود و در هوایی که مناسب نیست قانون بگذارند که آن ‌جا حتماً آسایشگاه بسازند این صلاح نیست اما آقاى خلعتبرى صحیح است باید ترتیبى اتخاذ کرد که تمام استان‌ها مطابق قوانین یعنى در حدود و منطقه خودشان از آسایشگاهى مستفیض بشوند. نه این‌که حتماً در خود استان باشد قانون را این طور بفرمایید که وزارت بهدارى با در نظر گرفتن الاهم فالاهم که چه استانى بیش از استان دیگر از حیث برنامه احتیاج به آسایشگاه دارد بنده از نقطه‌نظر پزشکى عرض می‌کنم در نقاط خوش آب وهوا و در نقاطى که از نقطه‌نظر پزشکى و ارتفاع صلاحیت دارد براى ملت ایران آسایشگاه‌های کافى ایجاد بکند نه این‌ که در هر استانى یک آسایشگاه بسازند (احسنت)

رئیس- آقاى رضایى.

رضایى- پیشنهاد جناب آقاى خلعتبرى از دو نظر به نظر بنده ناقص است یک نظرش همان که جناب آقاى دکتر صالح فرمودند که ایجاد آسایشگاه‌ها در هر محل بایستى که از نقطه‌نظر محل هم مناسب باشد و ارتفاعش مناسب باشد. اما نظر دومى که داریم و در مورد سل هم به تنهایی نیست و راجع به تمام امراض است بنده معتقدم وظیفه وزارت بهدارى در درجه اول اقدام است براى این‌که مردم مریض نشوند نه این‌که ما بگذاریم مردم مریض بشوند مسلول بشوند بعد بیاییم تازه آسایشگاه ایجاد بکنیم و تمام این‌ها را معالجه کنیم. در پیشنهاد جناب آقاى عمیدى نورى ذکرى شده بود که در آن برنامه‌ای که دولت تهیه می‌کند علاوه بر برنامه ایجاد آسایشگاه‌ها برنامه‌ای هم تهیه بکند براى جلوگیرى از این که مردم مسلول نشوند و در پیشنهاد جناب آقاى خلعتبرى این قسمت ذکر نشده است و فقط برنامه محدود شده است به ساختمان آسایشگاه‌ها به این دلیل بنده معتقده که پیشنهاد جناب آقاى عمیدى نورى جامع‌تر است و وزارت بهدارى در درجه اول سعیش باید این باشد که مردم مسلول نشوند بعد البته یک فکرى به حال مسلولین موجود بکند.

رئیس- این دو پیشنهاد باز یک نواقصى دارد (عمیدى نورى- بفرمایید تا نواقصش را رفع بکنیم) یکى این است که در مراکزى که مسلول زیاد‌تر دارند باید ساخته می‌شود و این را گمان می‌کنم این‌طور بگذارید که هر نقطه‌ای که وزارت بهدارى صلاح بداند.

وزیر بهدارى- این درست شد و

عمیدى نورى- بنده پیشنهادم را به همین ترتیب اصلاح می‌کنم.

رئیس- خودتان بفرمایید اصلاً ح کنید.

مسعودى- پیشنهاد آقای خلعتبرى و آقاى عمیدى نورى تقریباً توأم شد و به این صورت درآمد که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- دولت مکلف است در ظرف سه ماه برنامه عملى مبارزه با سل را از حیث ساختمان آسایشگاه‌ها در مراکزى که وزارت بهدارى صلاح بداند و جداساختن مسلولین و جادادن به آن‌ها و امثال آن تهیه نموده و لایحه‌ای در این خصوص تنظیم و به مجلس تسلیم کند.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد چند تا پیشنهاد است که وارد نیست و فقط قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى کاشانى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم کسانى که به علت این مرض موقتاً ازخدمت معاف می‌شوند پس از بهبود مجدداً در سمت قبل منصوب شوند.

رئیس- این در اصل ماده واحده هست دیگر محتاج به پیشنهاد نیست.

کاشانى- سمت او به غیر از این است مجدداً به کار گمارده شوند.

رئیس- این هست دیگر محتاج نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مأمورین جزء دون پایه که حداکثر رتبه 3 را دارند دولت موظف شود آن‌ها را مداوا نماید. مهندس اردبیلى.

رئیس- این هم به این مربوط نمی‌شود یک پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم وزارت بهدارى یک آسایشگاه مسلولین در کرند براى استان پنجم تا آخر سال 1334 تأسیس نماید. کریمى.

رئیس- این هم مربوط نیست و تأمین هم شده پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که استفاده از مزایا وحقوق اختصاص به کارمندان غیرمتمکن دارد. سید احمد صفایی.

رئیس- این هم وارد نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واخده افزوده شود: وزارت بهدارى مکلف است آسایشگاه‌های مسلولین را که اشخاص یا مؤسسات ملى ساخته یا بسازند مقدم بر سایر مؤسسات بهداشتى دایر و قابل استفاده قرار دهد. همادتربتى.

وزیر بهدارى- این توضیح واضحات است.

رئیس- مؤسسات جدید نساخته‌اند و اگر بخواهند بسازند اول از آن‌ها استفاده می‌کنند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه موردنظر اضافه شود: وزارت کشور و وزارت بهدارى موظفند بیماران مسلول زندانى را نیز در آسایشگاه‌های مربوطه بسترى و تحت درمان قرار دهند. دکتر سعید حکمت.

رئیس- آقاى دکتر سعید حکمت.

دکتر حکمت- عرض کنم که آن‌جا راجع به کارمندان دولت و کارگران و تمام ملت ایران صحبت شد ولى یک عده‌ای هستند که محروم هستند و آزادى هم از آنها سلب شده و آن‌ها زندانی‌ها هستند (صحیح است) البته کارمندان دولت وقتى مسلول بشوند حقوق‌شان را می‌گیرند و یا در بیمارستان‌ها بسترى می‌شوند و اگر هیچ کدام اینها را هم نداشته باشند آزادى دارند و می‌توانند معالجه بکنند ولى زندانی‌ها وسیله معالجه ندارند در زندان‌ها آسایشگاهى وجود ندارد و زندانی‌هاى ما در آن‌جا اگر مسلول بشوند محکوم به مرگ خواهند شد و دیگران را مبتلا خواهند کرد و اگر مسلول هم نباشند چون وسایل و لوازمى که بشود مسلولین را معالجه کنیم نداریم خواهى نخواهى براى مدت کمى هم اگر محکوم به زندانى شدن هستند مسلول می‌شوند و نه وزارت بهدارى آن‌ها را معالجه می‌کند و نه وزارت کشور در نتیجه این‌ها دیگران را هم آلوده می‌کنند اینست که پیشنهاد کردم وزارت بهدارى مکلف باشد این زندانی‌ها را معالجه بکند.

رئیس- آقاى پیراسته مخالفید؟ (پیراسته- بلى) بفرمایید.

پیراسته- این موضوعى که آقاى دکتر سعیدحکمت پیشنهاد کردند سالها مبتلا به دادگسترى و شهربانى و زندان‌ها بوده ولى به آن طریقى که آقاى دکتر پیشنهاد کردند خیال می‌کنم که نظرشان تأمین نمی‌شود و به مقررات زندان‌ها توجه نفرمودند مخصوصاً اگر مسئله را در نظر بگیرند که اغلب کسانى که زندانى هستند سابقه شرارت دارند سابقه چاقوکشى دارند آسایشگاه را به کلى به هم خواهند زد زیر این را در عمل هم دیدید با خود آقاى دکتر صالح وقتى که دادستان بودم چندین بار کمیسیون کردیم و نتوانستیم راهى پیدا کنیم اگر این‌طور باشد (شوشترى- بلندتر بفرمایید) عرض کنم که در این موضوع آقایان بایستى کمال دقت را داشته باشند و این مراقبین باید بروند به آسایشگاه و آن بیماران دیگرى که پناه برده‌اند به آسایشگاه آن‌ها هم ناراحت خواهند شد و یک مشکلات عظیمى براى این مسلولین که مردم بیچاره‌ای هستندکه پناه بردند به آسایشگاه‌ها که معالجه بشوند فراهم خواهد شد بنابراین به نظر بنده بایستى که زندان‌ها را موظف کنند که جاهاى مخصوصى براى مسلولین داشته باشند طبق مقرراتى که وزیرکشور و رئیس شهربانى باید بنشینند و بنویسند و اما شما یک کسى که مسلول است و در زندان است با یک عده مردم بدبخت و بیچاره‌ای که مسلول شده‌اند و باید آن‌جا محیط امن و امانى باشد و آنجا بخواهند استراحت کنند اگر این زندانی‌ها آنجا بروند در آن‌جا حتماً  نظم آسایشگاه را به هم می‌زنند واسباب ناراحتى آن‌ها را فراهم می‌کنند و این‌ها باید بروند در خیابان‌ها بمانند. بنده تقاضا می‌کنم از آقاى دکتر حکمت که پیشنهاد کنند طبق آئین‌نامه‌ای که فرض کنید کمیسیون بهدارى یا وزارت بهدارى راجع به این موضوع می‌نویسند این کار انجام بشود و الّا مجلس بدون توجه یک رأیی بدهد تمام مسئولین را شما دچار زحمت خواهید کرد اگر که این‌طور اصلاح بفرمایید که یک آیین‌نامه‌ای نوشته بشود بنده رأى خواهم داد و الّا همینطورى بنده مخالفم چون نظم آن‌جا به کلى به هم خواهدخورد.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد آقاى دکتر سعیدحکمت موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى صادق بوشهرى قرائت می‌شود. سایرین ‌جانب پیشنهاد می‌کنم که کارگران شرکت ملى نفت هم مشمول این قانون بشوند.

رئیس- این‌ها می‌شوند مسلم است.

صادق بوشهرى- یک توضیح جزیی بنده عرض بکنم. پیشنهادى که جناب آقاى دکتر بینا دادند گرچه در آن‌جا کارگران را هم توصیح دادند ولى شرکت ملى نفت کارخانه‌جاتی دارد که یک عده کارگر در آن‌جا مشغول می‌شوند و یک عده کارگر هم دارند که در کارخانجات

+++

 کار نمی‌کنند سر چاه نفت است در راه‌آهن است بنده خواستم توضیح عرض کنم که آن‌ها مشمول بشوند.

صادق بوشهرى- بنابراین بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- کارمندان یا کارگرانى که مشمول این قانون می‌شوند وزارتخانه یا اداره و بنگاه مربوطه مکلف است وسیله معالجع آنها را در یکى از آسایشگاه‌ها تأمین نماید. عاملى.

رئیس- این هم وارد نیست. پیشنهاد دیگرى نیست.

خرازى- بنده هم یک پشینهاد تقدیم کرده‌ام.

رئیس- یکى مال آقاى خرازى است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- مستخدمین به آن‌ها اعم از دولتى و ملى یعنى آنهایی که از سرمایه دولت استفاده می‌کنند و یا از آن‌ها که غیردولتى مشمول ماده واحده قرار گیرند.

رئیس- این هم وارد نیست. دیگر پیشنهادى نیست. رأى گرفته می‌شود به کلیه این طرح ماده واحده و تبصره‌ها. آقایانى که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى مجلس سنا فرستاده می‌شود.

5- معرفى آقاى مفخم و آقاى مهندس نفیسى به معاونت وزارت اقتصادملى در قسمت تجارت و صناعت به وسیله آقاى نخست‌وزیر.

رئیس- آقاى نخست‌وزیر فرمایشى دارید.

نخست‌وزیر- (سپهبدزاهدى)- چون وزارت اقتصادملى دکترهایش خیلى زیاد بود. مخلوط و درهم بود. آن طورى که منظور نظر بود پیش نمی‌رفت در نظر گرفته شدکه فکر تازه‌ای براى این وزارتخانه بشود و در این موقع که به وزیر اقتصادملى مأموریت دیگرى ارجاع شده و به وزارتخانه دیگرى رفته است خود بنده فعلاً عهده‌دار وزارت اقتصادملى هستم (میراشرافى- مبارک است) براى این منظور فکر کردیم که قسمت تجارت و قسمت معادن و قسمت صناعت را از هم تفکیک کنیم و براى هر قسمت یک نفر معاون انتخاب بکنیم که در کارهایی کرده‌ایم و رجارى است و مورد احتیاج خود مردم و دولت است دقت بیشترى بشود فعلاً براى دو تا از این دستگاه‌ها که مستقل هستند 2 نفر معاون معرفى می‌شوند که اگر یک وقتى بودجه دولت اقتضا کند و مجلس موافقت بفرمایند ممکن است که اینها ادارات مستقل یا وزارتخانه مستقل بشوند ولى این‌که کارها به جریان بیفتد یک دفترکل خواهند داشت و معاونین هر کدام کارهاى قسمت خود را مستقلاً عهده‌دارخواهند شد و به نظربنده با بررسی‌هایی که شده کارها بیشتر به جریان خواهد افتاد حالا اجازه می‌خواهم که 2 نفر از آقایان معاونینى که براى این‌کار انتخاب شده‌اند معرفى کنم آقاى دکتر مفخم براى امور ادارات تجارت (مبارک است) و آقاى مهندس نفیسى براى قسمت صناعت مبارک است) براى قسمت معادن هم چون می‌خواهیم کلیه معادن را در آن‌جا تمرکز بدهیم یک فکرى خواهد شدکه بعداً به عرض آقایان خواهد رسید.

6- تقاضاى طرح لایحه آب شهر تهران و استرداد لایحه اختیارات مدیرکل لوله‌کشی به وسیله آقاى معاون وزارت کشور.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزات کشور- (دکتر افخم حکمت)- آقایان محترم استحضار دارند که لوله‌کشی تهران چون تقریباً دارد مراحل آخرین را طى می‌کند و ما احتیاج مبرمى داریم که از بانک ملى قرضه‌ای بکنیم و آن لایحه‌ای که تقدیم کردم و الان در دستورمجلس گذاشته شده است استدعا می‌کنم امر بفرمایند مطرح بشود. در ضمن ماده واحده تقدیمى مربوط به اختیارات مدیرکل لوله‌کشی که در یک لایحه گنجانده شده و دیگر مورد احتیاج نیست مسترد می‌کنم (صحیح است)

7- طرح گزارش کمیسیون راجع به اصلاً ح قانون آب و فاضلاب شهر تهران.

رئیس- این لایحه جزو دستور بود حالا مطرح می‌شود گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد) گزارش کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى و کمیسیون کشور لایحه دولت راجع به اصلاً ح قانون آب و فاضلاب شهر تهران را با حضور آقاى معاون وزارت کشور و آقاى مدیرعامل سازمان لوله‌کشی مطرح نموده پس از مذاکرات لازم مواد پیشنهادى را با اصلاحاتى تصویب نمود این گزارش در کمیسیون بودجه از نظر جنبه مالى آن مورد شور واقع و اصلاحات مختصرى نمودند که بعد آن اصلاحات که بعد آن اصلاحات هم با توضیحات آقاى معاون وزارت کشور در تاریخ 22 آبان ماه 33 مورد تأییدکمیسیون قرار گرفت که اینک گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده 1- به بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود که علاوه بر یک هزار میلیون ریال موضوع تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 کل کشور مصوب تیرماه 1328 تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرایط وام قبلى اعتبار بدهد که با توجه به قوانین و شرایط مربوط به مصرف تکمیل عملیات لوله‌کشی آب تهران و آماده ساختن آن براى بهره‌برداری و توزیع آب پاک برسد.

ماده 2- مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهردارى که داراى شخصیت حقوقى و بر طبق قانون تجارت عمل می‌نماید به عمده مدیرعامل فعلى سازمان آب تهران محول می‌گردد که انتصاب او طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 28 صورت می‌گیرد.

ماده 3- مسئولیت اجرای طرح‌های لوله‌کشی و فاضلاب تهران به عهده سازمان مستقل آب محول می‌گردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسر استهلاک وام‌های خودوازمحل دیگرى که دولت باتصویب مقامات قانونگذارى تعیین خواهد کرد به تدریج طرح‌های لازم را تنظیم و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره- تمام شهرستان‌ها در صورتى که به راهنمایی‌های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمایی‌های لازم مضایقه و امساک نخواهدکرد.

ماده 4- سازمان آب مکلف است درظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونى خاصى به منظور جلوگیرى از دخالت‌های غیرمجاز در تأسیاسات آب شهرها وکیفر بزه‌هاى بهداشتى تنظیم و با موافقت وزارت دادگسترى به مقامات قانون‌گذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى به طور آزمایش قابل اجرا خواهد بود.

ماده 5- کلیه لوازم و مصالح موردنیاز لوله‌کشی و فاضلاب شهرها از هر قبیل طبق تشخیص سازمان آب از کلیه حقوق گمرکى و کلیه عوارض معاف خواهد بود.

ماده 6- هرگونه تصمیم یا اقدامى از طرف هر یک از دستگاه‌هاى دولتى و ملى که ارتباط با آب و فاضلاب تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلى سازمان آب خواهد بود. مخبر کمیسیون کشور- مهدوى.

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه هم قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد) به مجلس شوراى ملى. کمیسیون بودجه لایحه دولت و گزارش کمیسیون کشور را راجع به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران را از لحاظ مالى با حضور آقاى معاون وزارت کشور مورد رسیدگى قرار داده با گزارش کمیسیون موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. مخبر کمیسیون- مشایخى.

رئیس- کلیات گزارش مطرح است آقاى مهندس جفرودى بفرمایید.

مهندس جفرودى- بنده به عنوان مخالف در این لایحه اسم نوشتم نه از این نظر که با تکمیل لایحه فاضلاب و شبکه لوله‌کشی آب تهران مخالف باشم به هیچ‌ وجه این نیست. بنده خیال می‌کنم بانى این کار خیر الان در مجلس هستند. جناب آقاى مشایخى که ایشان بانى این کار خیر هستند و این به نام ایشان به یادگار خواهد ماند (مشایخى- متشکرم) و هیچ کس هم نباید با لوایح عمران و آبادى شهرهاى ایران واقعاً نظر مخالفى داشته باشد (صحیح است) ولى مطلب اصولى است و آن این است که اگر دستگاه‌هاى مختلف مملکت خزانه یا بانک ملى مبالغى را براى کارهاى عمرانى در اختیار گذاشته طرز و صرف آن‌ها همیشه باید مورد نهایت دقت قرارگیرد (به بهانه‌ و سوء‌استفاده هم نشود) بنده مطلبى را که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم براى جلوگیرى از هر نوع سوء تعبیر قبلاً عرض می‌کنم مهندسین و اشخاصى که در سازمان لوله‌کشی آب تهران هستند از پاکترین جوانان این مملکت هستند (صحیح است) بنده  این را قبلاً عرض می‌کنم که از این نظر بعداً سوء تعبیر و یا سوءتفاهمى نشود (احسنت) چند سال به این طرف نسبت به بعضى امور عمرانى معمول این شده است که مشاورینى از خارج مملکت می‌آورند چنان‌که هم اکنون هم در مورد راه‌های ایران شاید این نظر در بین باشد آقایان استحضار دارند که در مسائل فنى باشدحتماً به دست متخصصین اهل فن مورد مطالعه قرار بگیرد (صحیح است) در بعضى مسائل ایرانی‌ها از 1312 مهندس ایرانى و متخصصین ایرانى با خارجی‌ها کار کرده‌اند و ورزیده شده‌اند و امروز افتخار این مملکت این است که مملکت از وجود خارجى در این قسمت‌ها بی‌نیازاست (مسعودى- ولى متخصص کم داریم) یکى از آن‌ها راه‌آهن ایران است آقایان اطلاع دارند که راه‌آهن ایران امروز منحصراً به دست مهندسین و متخصصین ایرانى اداره می‌شود اعم از تونل و زیرسازى پل‌های بسیار بزرگ و به هیچ‌وجه من‌الوجوه احتیاجى به خارجى نیست (پورسرتیپ- زیاد هم این‌طور نیست) آن را هم بنده حاضرم توضیح بدهم. عرض کنم در قسمت سدسازى تازه در ایران این کار شروع شده است و چند پروژه به دست ایرانی‌ها داده شده و ساخته شده و تمام شده است و انشاءالله نتایج خوبش موجب این خواهد شدکه مملکت اعتماد و اطمینان بیشترى در قسمت سدسازى به مهندسین ایرانى بکنند (صحیح است) ولى هنوز این مطلب به آن‌جا نرسیده است که به تعداد کافى ما متخصص داشته باشیم و مملکت از وجود متخصصین و مشاورین خارجى بی‌نیاز شده باشد (صحیح است) در مورد لوله‌کشی

+++

 به نظر من مملکت تا حدى بی‌نیاز شده است اصل مطلب این ‌که بنده در این مورد لوله‌کشی شهر تهران دارم که ممکن است توسعه پیدا بکند و به لوله‌کشی شهرستان‌ها برسد این است که دستگاه‌هاى مشورتى باید حتماً هم صالح باشد و هم نظایر آنها در ایران پیدا نشود این یک امرى است که بنده توجه جناب آقاى معاون وزارت کشور را به این موضوع جلب می‌کنم. دستگاه‌هاى مشورتى لوله‌کشی باید حتماً کسانى باشند که صلاحیت فنى و علمى آن‌ها از مهندسینى که در این کار ایران هستند بیشتر باشد بنده مخصوصاً توجه جناب آقاى معاون وزارت کشور را به این موضوع جلب می‌کنم تأیید می‌کنم که بعضى از اینها متخصص هستند ولى بعضى به هیچ‌وجه من‌الوجوه این صلاحیت را ندارند یکى دیگر این‌ که سازمان لوله‌کشی آب تهران مکلف است که در پیشنهاداتى که مهندسین و مشاورین خارجى می‌دهند خودش اظهارنظر کند طبق تحقیقات کاملى که بنده کرده‌ام بعضى مصالح و لوازم لوله‌کشی روى نظرهاى مخصوصى ازکشورهاى معین و به قیمت گران‌تر خریدارى شده (صحیح است) بنده تمنى دارم جناب آقاى معاون وزارت کشور در این مورد اگر امروز آماده نیستند در جلسه دیگر توضیح بدهند چون پول بانک ملى ایران متعلق به مردم است و باید براى گشایش کارها باشدحالا که ما این پول را می‌گذاریم در اختیار این دستگاه باید نهایت مراقبت را بکند اگر این جنسى زیاد نبود اگر می‌شود از یک کشور ارزان‌تر خرید روى نظر از کشور دیگر به قیمت گرانتر نخرند (صحیح است) این یک مطلب اساسى است براى این‌که ما نمی‌توانیم پول‌های هنگفتى را بی‌جهت به خارج کشور بفرستیم و یک عده از مردم شهرهاى ایران به علت محروم ماندن از مظاهرصنعتى یا ایران را ترک می‌کنند یا شهرستان‌ها را ترک می‌کنند و هجوم می‌آورند به تهران همان پولى که باید این‌جا صرف بشود خرج عدم تشخیص یا عدم اطلاع یک عده از مأمورین می‌شود بنده در این قست مخصوصاً اصرار دارم و فکر می‌کنم در این کار مطلع هم باشم که اظهارنظر می‌کند (صحیح است) مشاورینى که ما ازخارج از کشور ایران می‌آوریم باید اینها منحصراً کارشان جنبه مشورت داشته باشد و باید حتماً تمام پروژه‌هایی را که طرح می‌کنند زیرنظر مستقیم مهندسین ایرانى باشد براى این‌که مسئول این‌ها هستند مسئول مهندسین ایرانى باید باشند که هم خودشان ورزیده بشوند و هم بتوانند در مقابل دولت و مجلس جوابگو باشند ترتیبى که فعلاً در سازمان لوله‌کشی آب تهران هست این نظر را به قدر کافى تأمین نمی‌کند الان به موجب این لایحه سى میلیون تومان دیگر می‌دهیم و باید هم بدهیم و بنده به سهم خودم استدعا دارم از مجلس که این را تصویب بکنندکه باقى کار نماند ولى باید در نحوه مصرفش دقت بشود اگر مهندس مشاورى یک سفارشى می‌دهد باید مهندسین ایرانى مسئولیت این سفارشات و ارزان بودن آن‌ها و مشخصات آن‌ها را به عهده بگیرند تنها کافى نیست که مهندسین مشاور خارجى آن‌ها نظر را بدهند و مهندسین ایرانى هم صحه بگذارند (پورسرتیپ- تنها ارزان هم کافى نیست) عرض کنم مشخصات را باید تأیید کنند مطلب مهمى که اکنون در مورد لوله‌کشی تهران مطرح است و خیال می‌کنم از محل این سى میلیون تومان این قسمت تأمین خواهد شد انشعابات است آقایان می‌دانند که قسمت مهمى از لوله‌کشی نزدیک به اتمام‏ است شاید حداکثر هشت ماه دیگر آب تصفیه شده در لوله‌های‌ تهران جارى بشود منتهی این آب به وسیله شیرهایی که در پیاده‌روها نصب شده است در دسترس مردم قرار می‌گیرد باید این‌کار تکمیل شود سازمان لوله‌کشی هم این نظر را دارد منتهى یک بحث فنى بسیار مهمى الان مطرح است و آن انتخاب جنس این انشعابات است بنده باز در این‌جا توجه جناب آقاى دکتر افخم حکمت را جلب می‌کنم که مهندسین ایرانى باید مسئولیت این مطلب را هم به عهده بگیرند چون بین انواع مختلف لوله که عبارت از مس و لوله‌های‌ گالوانیزه و لوله‌های‌ چدنى است امروز بحث است نباید یک نمونه آزمایشى را در ایران بیاورند براى دفعه اول که بعداً پشیمان بشوند این یک مطلب بسیار مهمى است بنده مخصوصاً تذکر می‌دهم که نباید از این محل سى میلیون تومان اجناسى بخرند بیاورند در ایران دفعه اول مورد آزمایش قرار بدهند (صحیح است) چون این مطلب که راجع به مهندسین مشاور خارجى عرض کردم شاید در دستگاه‌هاى دیگران هم رخنه بکند بنده این مطلب را از موقعیت استفاده می‌کنم و توجه دولت را به آن جلب می‌کنم و آن صلاحیت افرادى است که به ایران خواهند آمدممکن است یک مؤسسه خارجى بسیار صالح باشد و اعتبار بین‌المللیش از لحاظ فنى تأمین هم باشد ولى افرادى را که به ایران می‌فرستند و نامزد کار می‌کنند به هیچ‌وجه صلاحیت نداشته باشند بنده از موقعیت استفاده می‌کنم استدعا می‌کنم این قسمت را هم در قراردادها پیش‌بینی بکنند افرادى که به ایران می‌آیند باید خود این افراد به تنهایی صلاحیت کافى فنى داشته باشند در مورد لوله‌کشی شهر تهران متأسفانه این نظر تأمین نشده و همین امر به مملکت ما از لحاظ لوله‌کشی صدمه فوق‌العاده زده است.

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- بلى اردلان- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- نام آقاى صدرزاده در برگ مخالف مقدم است.

اردلان- بنده در آن تابلو اول اسم نوشته بودم.

رئیس- شما را در اول اسم نوشته بودید و حالا کلیات مطرح است و آقاى صدرزاده مقدم هستند. بفرمایید.

صدرزاده- در موضوع لوله‌کشی شاید این مطلب صحیح باشد که در بسیارى از ما معاصر تمدن که ما از دنیا اقتباس کرده‌ایم رعایت ترتیب را نکرده‌ایم بسیار چیزهایی لازم بوده است که چندان لزومى نداشته است و آن‌ها را قبلاً در ممکلت شروع کرده‌ایم یکى از مسائلى که به نظر بنده بسیار مهم است که حتى تأخیر هم در اجرای آن شده است مسئله لوله‌کشی آب در ایران است در نقاطى که لوله‌کشی آب شده است مانند شیراز تجربیات خوبى به دست آمده است از لحاظ پیشگیری امراض مخصوصاً که به وسیله آب سرایت می‌کند مانند حصبه هر چند یک آمار دقیقى ما در دست نداریم ولى به طورکلى در هر سال در بسیارى از شهرهاى ایران عده کثیرى از مرض حصبه تلف می‌شوند که این تصفیه آب خود بهترین وسیله براى جلوگیرى از شیوع بیمارى حصبه می‌باشد علت این‌که بنده راجع به این لایحه به عنوان موافق نام‌نویسى کردم بیشتر براى تذکر این مطلب بود که در این موقعى که دولت شروع کرده است یک کارهاى مفیدى را انجام می‌دهد و وجوهى در دست دارد لازم است که شرایط تساوى را نسبت به تهران و سایر نقاط مرعى بدارد (صحیح است) ملاحظه بفرمایید الان براى تهران نسبت به کشیدن برق در حدود 50 میلیون تومان خرج می‌شود سدکرج ساخته می‌شود پول براى فاضلاب داده می‌شود و کارهاى عمرانى دیگر که میلیاردها وجه صرف آن‌ها خواهد شد البته اعتقاد دارم که پایتخت کشور یک برترى و مزایایی بر شهرستان‌ها دارد ولى نه به آن اندازه که به شهرستان‌ها توجهى نشود (صحیح است) (مهندس اردبیلى- به شهرستان‌ها اصلاً توجه نمی‌شود) نسبت به این مبلغ و به تناسب این مبالغى که براى تهران صرف می‌شود باید دولت توجه داشته باشد که نسبت به شهرستان‌ها و مایحتاج آن‌ها هم توجهى مبذول بدارد (صحیح است) نه این‌که تمام هم خود را متوجه تهران بنماید. این مسئله لوله‌کشی آب نه بیاورد در مورد احتیاج تهران است بلمه تمام شهرهاى ایران احتیاج به آن دارند (صحیح است) و باید دولت همانطور که براى تهران شهرهاى ایران عمل می‌کند براى تمام شهرهاى ایران شروع به اقدام کند (صحیح است) والا مورد اعتراض ما واقع خواهد شد (صحیح است) (عمیدى نورى- بنده پیشنهاد داده‌ام) این اعتبارى که دولت از بانک براى لوله‌کشی تهران مقرر داشته و این سیصد میلیون که الان علاوه بر هزار میلیون سابق دریافت می‌کند باید رأى شهرستان‌ها هم همین نوع اعتبار را بدهند که شهرداری‌ها بتوانند از بانک با سود کمى وام دریافت بکنند و لوله‌کشی را در شهرستان‌ها شروع بکنند در مواد این قانون یک نکاتى هست که تذکر به آن‌ها خالى از ضرورت نیست یکى راجع به این‌که می‌نویسد سازمان آب مکلف است در طرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه خاصى به مجلس بیاورد براى جلوگیرى از دخالت‌های غیرمجاز در تأسیسات آب شهرها و در آن‌ها موافقت کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى شرط کرده البته از نظر تعیین بزه و مجازات آن کمیسیون دادگسترى صلاحیت دارد ولى ازجهت بهداشتى که اصل مهم این مطلب است بایستى کمیسیون بهدارى هم درآن نظر بدهد نکته دیگرى که در این گزارش وجود دارد اینست که می‌نویسد کلیه لوازم و مصالح موردنیاز لوله‌کشی و فاضلاب شهرها طبق تشخیص سازمان آب از کلیه حقوق عوارض معاف خواهد بود. به نظر بنده این شرط هم مناسبتى ندارد براى این‌که باز شهرستان‌ها احتیاج پیدا می‌کنندکه هر وقت بخواهند کار لوله‌کشی را انجام بدهند براى معافیت مصالح لوله‌کشی به سازمان آب تهران مراجعه کنند این باید در این ماده به طورمطلق قید شود که لوازم و مصالح موردنیاز لوله‌کشی به طورکلى از پرداخت معاف است در هر شهرستانى کار لوله‌کشی شروع می‌شود شهردارى و سایر دستگاه‌ها و مؤسسات داخلى آن شهرستان باید صلاحیت داشته باشند که نسبت به معافیت آن نظر بدهند و دستگاه لوله‌کشی در این بابت محتاج به مراجعه به مرکز نباشد نکاتى را جناب آقاى مهندس جفرودى درخصوص متخصصین و مهندسین فرمودند که البته قابل رعایت و ملاحظه است براى این‌که هر کارى که به دست اشخاص ذیصلاحیت انجام نشود عاقبت خوشى نخواهد داشت مثلاً الان بنده شنیدم که پل فهلیان که خیلى وقت نیست از ساختمان آن گذشته است با آمدن باران چند دهنه آن از بین رفته است البته وزارت راه باید در این مورد تحقیق بفرمایند اگر این پیش آمد به واسطه این بوده است که اشخاصى که صلاحیت کار نداشته‌اند دخالت کرده‌اند یا قصور در مقرارت و شرایط کرده‌اند آن‌ها را تعقیب بکنند (صحیح است) مثلاً ملاحظه بفرمایید این راه تهران به قم را به یک هیئت مقاطعه‌کارى دادند و به فاصله چند ماه این راه خراب شد این راه تنها نباید مرمت شود بلکه باید تحقیق بشود که آیا قصورى از اشخاصى که متصدى کار بوده‌اند

+++

 شده یا نه و آن‌هایی را که قصور کرده‌اند تعقیب بکنند تا دیگر نظایر پیدا نکند (مهندس اردبیلى- مسلماً قضور کرده‌اند شریک دزدند) به هرحال اگر نظیر این هم در گذشته شده است ولى در این موقع و در کارهایی که از این به بعد می‌شود باید نهایت دقت به عمل بیاید که اشخاص ذیصلاحیت براى هر کارى انتخاب بشوند (صحیح است) و کارها را انجام بدهند و اگر هم غیب و نقصى پیدا شد آن‌ها را مورد تعقیب قرار بدهند (صحیح است) و این قسمت هم حتى‌المقدور باید رعایت بشود که تا آن‌جا که ما متخصصین داخلى داریم گناه است که از خارجى استفاده بکنیم حتی‌المقدور‌ باید از مهندسین و متخصصین داخلى استفاده کرد مگر این که نظیر آنها را خودمان نداشته باشیم آن وقت ‌باید از کادر ذیصلاحیت از خارج بیاوریم بنابراین چون مسئله لوله‌کشی به نظر بنده یک مسئله حیاتى است براى هر شهرى از حضورآقایان استدعا می‌کنم که نسبت به این اعتبارى که این‌جا قید شده و این قانونى که آمده است رأى موافق بدهند (احسنت)

8- تقدیم اصلاح آئین‌نامه قانونى تعلیمات اجبارى به وسیله آقاى وزیر فرهنگ.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ- (جعفرى)- براى اجراى تبصره دو ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى که در سال 1322 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است آئین‌نامه‌ای وضع شده و این آئین‌نامه به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى رسیده چون در نشر است در آئین‌نامه تغییراتى داده شود این تغییرات را بنده تهیه کرده‌ام و با اجازه مجلس شوراى ملى تقدیم می‌کنم که در کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى مطرح و به تصویب برسد (احسنت)

9- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به آب و فاضلاب شهر تهران.

رئیس- مذاکره در گزارش لوله‌کشی است آقاى اردلان در کلیات مخالفید؟

اردلان- موافقم.

رئیس- این‌جا که مختلف اسم نوشته‌اید.

اردلان- بنده موافق اسم نوشته‌ام.

بعضى از نمایندگان- مخالف ندارد رأى بگیرید.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى مسعودى) (به شرح زیر قرائت شد) پشینهاد می‌کنم پس از صحبت یک نفر مخالف و موافق مذاکرات کافى باشد. محمدعلى مسعودى.

بعضى از نمایندگان- توضیح نمی‌خواهد.

مسعودى- بنده یک تذکرى هم دارم. عرض کنم بنده خیلى خوشحالم که می‌بینم هیچ‌کدام از آقایان مخالف نیستند ولى یک تذکرى می‌خواستم عرض کنم به جناب آقاى مهندس جفرودى درخصوص مشاورین و متخصصین به نظر بنده ما نباید شک داشته باشیم از این که متخصص در تمام رشته‌ها به اندازه کافى نداریم آقاى مهندس جفرودى فرمودند تمام کار راه‌آهن ما را ایرانی‌ها اداره می‌کنند خوب این اسباب خوشوقتى است ولى ما دیدیم که در قسمت‌هاى دیگر اینجور نیست بایستى که متخصصین و مشاورین از خارج بیایند و کمک کنند به ما تا همان‌طور که در راه‌آهن وارد شده‌ایم در سایر رشته‌ها هم وارد بشویم البته مسئولیت متوجه مهندسین ایرانى است این مورد تردید نیست بنده می‌خواهم عرض کنم مثلاً که نظیر آقاى مهندس جفرودى چند نفر توى این مملکت هستند (مهندس جفرودى- متشکرم) و ما به چند نفر نظیر ایشان احتیاج داریم و البته ما در همین مجلس ما مهندسین عالی‌مقام و اطباى خوبى داریم ولى این‌ها به هیچ‌وجه به اندازه کافى نیستند و ما نباید وحشت داشته باشیم از آوردن متخصصین و مهندسین خارجى به شرطى که واقعاً در کارخودشان خبرویت و تخصص داشته باشند چون به اندازه کافى هم مذاکرات شده است خواهش می‌کنم آقایان در کلیات رأى بدهید وارد مواد بشویم.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) الان موقع رأى است و عده براى رأى کافى نیست یک عده آقایان حاضر نمی‌شوند و بعد می‌گویند چرا ما را غایب نوشته‌اند (یکى از نمایندگان- همه بایدجریمه بشوند) همین کار خواهد شد ملاحظه بفرمایید یک عده بدون این‌که اطلاع بدهند از مجلس رفته‌اند همه را بنده دستور داده‌ام غایب بنویسند این‌جا هم اگر بگویند بوده‌ایم خود آقایان تصدیق می‌کنید که نبوده‌اند.

10- تعیین موقع جلسه بعد. ختم جلسه.

رئیس- فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه به روز یکشنبه موکول می‌شود دستور دنباله لایحه لوله‌کشی‏ (مجلس یک ربع قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‌ رضا حکمت.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294907!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)