کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 80 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام آقای هانریش سدلر برای چاپخانه مجلس

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده 280

4- تصویب دو فقره گزارش مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 80

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 4 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام آقای هانریش سدلر برای چاپخانه مجلس

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده 280

4- تصویب دو فقره گزارش مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 27 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : دکتر ادهم - فاطمی - رحمت سمیعی - نقابت - خواجه نوری - علوی سبزواری - جلایی - حریری .

غایبین بی­اجازه - آقایان : معدل - موقر - اورنگ - کیوان - تولیت .

دیر آمده با­اجازه - آقای بیات .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : سزاوار - نیک­پور - افخمی . ‌

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب لایحه استخدام آقاى هانریش سدلر براى چاپخانه مجلس‏]

رئیس- گزارش از کمیسیون محاسبات امور خارجه به مجلس شوراى ملى راجع به استخدام آقاى هانریش سدلر آلمانى براى چاپخانه مجلس مطرح است. گزارش کمیسیون‌ها خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 704 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به استخدام آقاى هانریش سدلر آلمانى را براى چاپخانه مجلس مورد شور قرار داده و با توضیحاتى که از طرف آقایان کارپردازان داده شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس گزارش کمیسیون امور خارجه خوانده می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به استخدام آقاى هانریش سدلر آلمانى را براى چاپخانه مجلس ملى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت به استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفتى نیست. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند.

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود:

قرارداد استخدام آقاى هانریش سدلر تابع آلمان متخصص کارهاى فوتورتو گراوور براى چاپخانه مجلس.

ماده 1- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى هانریش سدلر تابع آلمان را از روز حرکت به مدت دو سال خورشیدى براى کارهاى مربوطه به قسمت فوتورتو گراوور و همچنین سایر امور چاپ که مشارالیه در آنها تخصص دارد استخدام نماید.

رئیس- آقاى مؤید احمدى:

مؤید احمدى- بنده با این لایحه استخدام این شخص کاملاً موافقم لکن یک نکته‌اى بود که لازم دانستم فقط تذکر عرض کنم. مطابق تحقیقاتى که امروز آقاى مخبر کمیسیون محاسبات کردم استخدام این شخص براى چاپخانه مجلس خیلى لازم است براى ‌این که یک قسمت براى چاپ‌هاى رنگى البته کارخانه و اسباب و همه چیز لازم است یک متخصص هم که سابق بوده چند نفر ایرانى زیر دست او مقدارى آموخته‌اند لیکن البته به طور تکمیل نیست و آن طوری که باید چاپخانه مجلس از این اساس و بساط استفاده کند تا به حال نتوانسته‌اند پس البته لازم بوده است که یک متخصص بیاید که تمام اقسام رنگ را بتواند ترکیب کند و ترتیب بدهد و در این کارخانه مشغول کار بشود که مطبعه ما از هر جهت تکمیل شود و البته بنده نمی‌خواهم بگویم که سابقینى که آمده‌اند کار یاد نداده‌اند براى ‌این که در چاپخانه مجلس مستخدمینى که سابقاً بوده‌اند خوب کار کرده‌اند و به اشخاصی که زیر دست آنها بوده‌اند یا داده‌اند و الان اینها دارند کار می‌کنند از این جهت بنده خواستم تذکر بدهم به آقایان که بهتر این است در کنتراتى که با این شخص مى‌بندند یکى از موادش این باشد که لاقل چند نفر از ایرانی‌هایی که زیر دست او کار می‌کنند به آنها بیاموزند که وقتی که کنتراتش تمام شد لااقل دیگر احتیاج نداشتم باشیم یک نفر دیگر را باز کنترات کنیم و بیاوریم خود ایرانی‌ها از عهده بربیایند و این نقصیه برداشته شود و از مطبعه بدون ‌این که محتاج به مخارجى باشیم. فقط عرض بنده تذکر این موضوع بود.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند- همان طوری که فرمودید یکى از شرایطى که منعقد می‌شود بین کارپردازى و متخصص این است که یک عده کار را قبلاً هم کرده‌اند و گردشى که فعلاً چاپخانه دارد در نتیجه تعلیم و تربیتى است که اینها کارگرهاى مطبعه را تربیت مى‌کنند.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2 - حقوق دو ساله آقاى هانریش سدلر مبلغ نوزده هزار و دویست مارک آلمانى خواهد بود که در آخر هر ماه خورشیدى هشتصد مارک نصف دیگر به مارک پایاپاى (از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده 3 - براى آمدن هزینه آقاى هانریش سدلر مبلغ سه هزار و پانصد ریال و براى بازگشتن نیز مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور و پرداخته خواهد شد.

اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم.

ماده 4- آقاى هانریش سدلر در سال حق یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم- کار‌پردازى مجلس شوراى ملى مجاز است سایر شرایط را مطابق ماده دوم قانون استخدام مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آقاى هانریش سدلر را امضاء و مبادله نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایان موافقین

+++

برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات آخر است (مخالفتى نیست) رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمد 103 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر 110 با 103 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر تاج­بخش - معتصم سنگ - مختار مشیر دوانی - حسنعلی دولتشاهی - سزاوار - محسن مهدوی - خلیل حریری - محمدعلی ابراهیمی - دکتر امامی - دکتر طاهری - امیر تیمور - ناصری - محمد هاشمی - مجیدی فیاض - اعظم زنگنه - احمد اعتبار - مؤید ثابتی - حسن مسعودی خراسانی- دکتر اسمعیل سنگ - حبیب­الله لاریجانی - مستشار - دکتر عطاءالله سمیعی - محمدتقی ذوالقدر - علی مولوی - فتح­الله گودرزی - ابوالقاسم نراقی - نائینی - دکتر ادهم - علی سلطانی - نمازی - یاراحمدی - هدایت­الله مکرم افشار - عبدالله ناهید - ملک مدنی - عطاءالله پالیزی - لیقوانی - رضوی - طوسی - اصفهانیان - حیدری - مخبر فرهمند - اهری - فتوحی - اسکندر مقدم - ابوطالب کازرونیان - بیات - آقا سید یعقوب - محمد وکیل - دادور - یدالله دهستانی - محمد جرجانی - مرآت اسفندیاری - ابراهیم سمیعی - رهبری - پناهی - فرج­الله آصف - دکتر ضیاء - جعفر اصفهانی - حسین معینی - ثقة­الاسلامی - سهراب ساکینیان- احمد صفاری - مجد ضیایی - کامل ماکویی - جواد آزادی - محمد محیط - پالیزی - ضیاءالدین نقابت - رفیعی - مؤید قوامی - شهدوست - باقر شاهرودی - محمود دبستانی - دکتر ملک­زاده - عزیزی - مهذب - طهرانچی - ملایری - نواب یزدی - ابراهیمی ریگی - محمدعلی اوحدی - دکتر لقمان فهورای - کاظم یزدی - دکتر قزل ایاغ - محمدرضا اردبیلی - دکتر غنی - چایچی - علوی سبزواری - همراز - بوداغیان - امامی - صادق وزیری - مؤید احمدی - محمد طباطبایی - مجید موقر - ارکانی - جواد شجاع - ملک­زاده آملی - غلامحسین فرشی - شباهنگ - فروهر - هدایت - نوبخت - پارسا .

[3- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام از ماده 280 تا 316]

رئیس- بقیه شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح است.

فصل دوم در فروش اموال غیر منقول‏

ماده 280- ترتیب فروش اموال غیر منقول مثل اموال منقول است به استثناى مواردی که تکلیف آنها در این فصل معین است.

رئیس- ماده 281:

ماده 281- در آگهى فروش باید نکات زیر تصریح شود.

1- نام و نام خانوادگى صاحب ملک.

2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالى آن.

3- تعیین ‌این که ملک در اجاره است یا نه و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.

4- تعیین ‌این که ملک ثبت شده است یا نه.

5- تعیین ‌این که مال‌الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واگذار می‌شود یا نه.

6- تصریح به ‌این که تمام ملک فروخته می‌شود یا قسمتى آن مشاعاً و مفروزاً.

7- حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک از قبیل حق رهن و غیره دارند.

8- بهایی که مزایده از آن شروع می‌شود.

9- ساعت و روز و محل مزایده.

رئیس- ماده 282:

ماده 282- آگهى علاوه بر درج در روزنامه باید در محل ملک و محلى که فروش به عمل می‌آید نصب شود.

رئیس- ماده 283:

ماده 283- آگهى در ظرف بیست روز سه مرتبه باید در روزنامه درج شود چنانچه هر یک از طرفین با پرداخت هزینه انتشار آگهى در‌خواست نماید که در ظرف مدت مذکور بیش از سه نوبت آگهى انتشار یابد در خواست مزبور پذیرفته می‌شود.

رئیس- ماده 284:

ماده 284- اشخاصى که می‌خواهند تحصیل اطلاع کنند می‌توانند ملک را معاینه کنند.

رئیس- ماده 285:

ماده 285 - هرگاه ملک مشاع باشد سیاهه‌اى از تمام ملک را بخواهند در این صورت حاصل فروش مابین محکوم له و شرکاء به اندازه سهم آنان تقسیم می‌شود و اگر منازعه مابین شرکاء و محکوم علیه در سهم هر یک باشد بعد از رسیدگى دادگاه حاصل فروش تقسیم می‌شود.

+++

رئیس- ماده 286:

ماده 286- براى فروش هر مال غیر منقولى صورت مجلسى تعیین داده شده و در آن ملک و بهایی که فروش از آن شروع گردیده و بهاى که فروخته شده و نام خریدار نوشته می‌شود.

رئیس- ماده 287:

ماده 287 - پس از انجام مزایده مال غیر منقول اجرا پرونده عمل را فهرست و منگنه نموده پیوست گزارش براى صدور سند انتقال به دادگاهی که اجرا آن دادگاه اقدام به فروش کرده است می‌فرستند.

رئیس- ماد 288:

ماده 288- هر‌گاه بعد از فروش محکوم علیه حاضر نشود که به خریدار سند انتقال بدهد اعم از ‌این که خریدار شخص محکوم له باشد یا شخص دیگر دادرس دادگاه یا نماینده او در دفتر اسناد رسمى سند انتقال به خریدار داده و این خریدار در صورتی که ملک به ثبت رسیده باشد در دفتر املاک ثبت خواهد شد.

رئیس- ماده 289:

ماده 289 - شکایت راجع به ترتیب سیاهه و ارزیابى و بى ترتیبى مزایده و سایر اقدامات مأمور اجرا به رئیس دادگاهى که مأمور اجرا در آنجا مأموریت داده می‌شود و رئیس دادگاه پس از رسیدگى در صورتى که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامى که بر خلاف ترتیب شده است ابطال و دستور مقتضى خواهد داد. ابطال سند انتقال در صورتى ممکن است که در دفتر املاک ثبت نشده باشد.

رئیس- ماده 290:

باب پنجم - در اعتراض سوم کس‏

ماده 290 - هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد توقیف شده سوم کسى اظهار حقى نماید چنانچه ادعاء مزبور به مستند سند رسمى که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است باشد توقیف برداشته می‌شود و اگر مستند به چنین سندى نباشد عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعى حقى براى جلوگیرى از عملیات اجرایی می‌تواند به دادگاه صلاحیت مراجعه نماید محکوم له نیز می‌تواند از مال مورد توقیف صرف‌نظر نموده و در خواست توقیف سایر اموال محکوم علیه را بنماید.

رئیس- ماده 291:

ماده 291 - هر گاه کسى نسبت به مال غیر منقولى که مورد توقیف است ادعاء حقى منافى یا فروش مال بنماید در صورتى که ملک مورد ادعا به نام مدعى در دفتر املاک ثبت شد یا ادعاء مدعى مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد اداره اجرا از مزایده فوراً جلوگیرى کرده و مراتب را به دادگاه گزارش می‌دهد.

رئیس- ماده 292:

ماده 292- در مورد املاکى که در جریان ثبت بوده و نسبت به آنها مدت اعتراض هنوز باقى است یا مورد اعتراض مدعى واقع شده باشد مدعى حق وقتى می‌تواند از اجرا جلوگیرى از مزایده را بخواهد که تصدیقى مشعر به تقدیم دادخواست در مدت قانونى به اجرا ارائه دهد.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت- در ماده 292 قید شده است که اگر کسى اعتراض کرده باشد وقتى می‌تواند جلوگیرى از مزایده را بخواهد که تصدیقى مشعر به تقدیم دادخواست در مدت قانونى هم به اجرا بدهد این مدت قانونى نشده است که چه مدتى است گویا مقصود این است که اعتراض در مدت قانونى هم به اجرا بدهد این مدت قانونى نشده است که چه مدتى است گویا مقصود این است که اعتراف در مدت قانونى باشد این خیلى بعید بنده به نظر می‌رسد که مقصود این باشد ولى مدت قانونى ده روز است بیست روز است نشده این یک تذکرى است که یادداشت بفرمایید براى دوم مطالعه شود.

مخبر- ماده 299 راجع به موردى که فرمودید نیست (نقابت ماد‌ه 292 عرض کردم) بلى ماده 292 دارد تصدیقى مشعر به تقدیم دادخواست در مدت قانونى به اجرا ارائه دهد و مقصود این است که مدت و موعد اعتراض بر ثبت می‌باشد که در جریان محاکمه است یا دادگاه است تصدیق باید بگیرند

+++

و در ظرف همان مدت باید بدهند به اجرا

رئیس- ماده 293:

ماده 293- نسبت به املاکى که در دفتر املاک ثبت نشده و در جریان ثبت مورد اعتراض واقع نشده باشد و یا دادخواست ثبت نسبت به آن نشده باشد در صورتی که دعوى مستند به سند رسمى از محکوم علیه باشد از مزایده جلوگیرى می‌شود و در غیر این صورت مدعى به دادگاه صلاحیت‌دار براى جلوگیرى از مزایده رجوع می‌نماید.

رئیس- ماده 294:

ماده 294 - ادعاء سوم کس در دادگاه باید به ظرفیت محکوم علیه و محکوم له اقامه و رسیدگى نماید. لیکن دادگاه براى توقیف مزایده برگ‌هاى دعویی را در جلسه ادارى ملاحظه نموده و چنانچه دلائل را قوى یافت قبل از رسیدگى به ماهیت دعوى مزایده را توقیف می‌نماید.

رئیس- ماده 295:

ماده 295- در صورتى که محکوم له و محکوم علیه تصدیق کنند که مال توقیف شده متعلق به سوم کس است آن مال از توقیف خارج خواهد شد.

رئیس- ماده 296:

باب ششم - تأدیه طلب و تقسیم وجه بین بستانکاران‏

ماده 296- وجوهى که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می‌شود در مقابل محکوم به و هزینه‌هاى قانونى به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد مبلغ زائد به محکوم علیه داده خواهد شد.

رئیس- ماده 297:

ماده 297 - در مقابل وجهى که به محکوم له داده می‌شود دو نسخه رسید گرفته می‌شود یک نسخه از آن به محکوم علیه داده می‌شود نسخه دیگر در پروندهاى اجرایی بایگانى می‌گردد.

رئیس- ماده 298:

ماده 298 - در صورتی که که وجه وصول شده از محکوم علیه به مقدار محکوم به و هزینه‌هاى اجرا حکم نباشد به مقدار کافى از دارایی دیگر محکوم علیه توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 299:

ماده 299- در موردى که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگرى براى محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود از وجه وصول شده برابر هزینه به کسى که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین بستانکارانى که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفا طلب خود را از آن وجه نموده‌اند به نسبت طلبى که دارند تقسیم می‌شود.

رئیس- ماده 300:

ماده 300 - هر یک از بستانکارانى که شکایتى از ترتیب تقسیم داشته باشند می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ تقسیم شکایت خود را کتباً دادگاهى که مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد بدهد و در این صورت دادگاه در جلسه ادارى به شکایت رسیدگى کرده و رأى می‌دهد.

رئیس- ماده 301:

ماده 301- بستانکارای که تا خاتمه ترتیب صورت تقسیم درخواست اداء طلب خود را از وجه وصول شده ننماید حق شرکت در تقسیم ندارد لیکن بستانکار نامبرده و همچنین بستانکارانى که به تمام حق خود نرسیده‌اند هر وقت مطلع به وجود مالى براى محکوم علیه بشوند می‌توانند استیفا طلب خود را از آن مال بخواهند.

رئیس- ماده 302:

ماده 302- اشخاصى که مستند حکم دادگاه راجع به طلب آنها فقط اقرار زبانى محکوم علیه بوده یا اقرار کتبى است که در دادگاه تقدیم تاریخ مستند به بستانکاران ثابت نشده و یا حکم مستند سایر بستانکاران ثابت نشده و یا حکم مستند به نکول از سوگند باشد نمى‌تواند از سایر اموال محکوم علیه طلب خود را استیفا نمایند.

رئیس- ماده 303:

ماده 303- در صورتى که به بستانکاران زاید سهم او داده شود استرداد مقدار زاید محتاج به حکم نبوده و اجرا استرداد می‌نماید.

رئیس- ماده 304:

+++

ماده 304- خسارات تأخیر تأدیه در صورتى که در حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر باشد تا زمان تقسیم جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.

رئیس- ماده 305

باب هفتم- در حق تقدم‏

ماده 305- حق تقدم ممکن است عام باشد یا خاص‏

رئیس- ماده 306:

ماده 306- حق تقدم عام آن است که شامل تمام اموال مدیون بشود و بستانکار در استیفا طلب خود از تمام اموال مدیون بشود بستانکار در استیفاء طلب خود تمام اموال مدیون بر سایر بستانکاران مرحجان داشته باشد مانند نفقه زوجه (ماده 1206 قانون مدنى)

رئیس- ماده 307:

ماده 307- حق تقدم خاص آن است که بستانکار در استیفاء طلب خود نسبت به مال معینى از اموال مدیون بر سایر بستانکاران مقدم است مانند حق مرتهن و مشترى خیارى نسبت به رهن و مال مورد معامله‏

رئیس- ماده 308:

ماده 308 - علاوه بر طلب‌هایی که در مقابل آن وثیقه است از قبیل رهن و بیع شرط بستانکارهاى زیر هم حق تقدم خاص دارند.

1- موجر از بابت مال‌الاجاره خانه و گاراژ و مغازه و مثال آن نسبت به اشیاء و اموالى که از مستأجر در محل مورد اجاره موجود است.

2- موجر از بابت مال‌الاجاره اراضى مزوعى و باغات نسبت به محصول آنها

رئیس- ماده 309:

ماده 309 - بستانکاران زیر به ترتیب طبقات مذکور زیر حق تقدم عام دارند.

طبقه اول‏

الف- خدمه خانه نسبت به حقوق یک ساله اخیر خدمت خود

ب- خدمتگزاران بنگاه و مغازه بدهکار در مدت شش ماه اخیر خدمت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگى مزد می‌گیرند براى مدت سه ماه اخیر

طبقه دوم‏

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت و قیمومت تحت اداره بدهکار بوده نسبت به میزانی که طلب آنها از جهت ولایت یا قیمومت حاصل شده است در صورتی که ولایت و قیمومت باقى و یا یک سال از تاریخ زوال سمت مزبور نگذشته باشد.

طبقه سوم‏

طب پزشک و دارو فروش و مطالباتى که به مصرف داروفروش و مطالباتى که به مصرف مداواى بدهکار یا خانواده‌اش در ظرف سال اخیر حاصل شده است.

طبقه چهارم‏

الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنى.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در صورتی که تاریخ ازدواج پنج سال قبل از محکومیت واقع شده باشد.

رئیس- ماده 310:

ماده 310 – کسانی که حق تقدم خاص دارند طلب خود را از مالی که متعلق حق آنها است مقدم بر تمام بستانکاران اعم از داراى حق تقدم عام یا عادى استیفا کرده و اگر چه زاید از طلب آنها مانند به سایر بستانکاران داده می‌شود.

رئیس- ماده 311:

ماده 311- اگر بهاى مال مورد حق تقدم خاص که براى پرداخت تمام طلب صاحب حق نباشد بستانکارانی که به باقیمانده طلب خود در صورتی که داراى حق تقدم با بستانکارانی که داراى این حق تقدم عام نباشند صاحب طلب با بستانکاران عادى شریک می‌گردد.

رئیس- ماده 312:

ماده 312 – کسانی که حق تقدم عام دارند طلب خود را از تمام اموال بدهکار استیفا مى‌کند و اگر چیز زیادى بسایر بستانکاران داده می‌شود.

رئیس- ماده 313:

ماده 313- در صورتی که بستانکار داراى حق بیش از یک نفر باشد آنها بر یکدیگر حق تقدم ندارد مگر

+++

در مواردی که که قانون حق تقدمى براى بعض آنها بر بعض دیگر مقرر داشته باشد.

رئیس- ماده 314:

ماده 314- در صورتی که داراى بدهکار کافى براى پرداخت محکوم به بستانکاران نباشد توقیف تأمینى یا اجراى سبب حق تقدم جهت کسى که مال براى طلب او توقیف شده است نخواهد بود.

رئیس- ماده 315:

ماده 315- اجرا وقتى حق تقدم را منظور مى‌کند که را حکم دادگاه فهمیده شود که بستانکار حق تقدم دارد و یا دادگاه دستورى در این خصوص صادر کرده باشد.

رئیس- ماده 316:

ماده 316- اگر مالى که مورد حق تقدم خاص است زیاد بر طلب صاحب حق باشد بستانکاران دیگر می‌توانند توقیف و فروش آن مال را براى استیفا طلب خود بخواهند و بعد از فروش طلب صاحب حق تقدم پرداخته شده و بقیه بسایر بستانکاران داده می‌شود.

[4- تصویب دو فقره مرخصى]‏

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده می‌شود:

آقاى ارگانى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ دهم اسفند 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى شده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ارگانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد گزارش دیگر:

آقاى کازرونیان در خواست پانزده روز مرخصى از تاریخ ششم بهمن ماه 1319 و کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى کازرونیان برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]‏

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 11 اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى : حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى هانریش سدلر تابع آلمان براى چاپخانه مجلس.

ماده 1 - کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى هانریش سدلر تابع آلمان را از روز حرکت به مدت دو سال خورشیدى براى کارهاى مربوطه به قسمت فوتورتو گراوور و همچنین سایر امور چاپ که مشارالیه در آنها تخصص دارد استخدام نماید.

ماده 2- حقوق دوساله آقاى هانریش سدلر مبلغ نوزده هزار و دویست مارک آلمانى خواهد بود که در آخر هر ماه خورشیدى هشتصد مارک نصف دیگر به مارک پایاپاى (از محل ارزى بودجه مجلس شوراى ملى) پرداخته می‌شود.

ماده 3 - براى آمدن هزینه آقاى هانریش سدلر مبلغ سه هزار و پانصد ریال و براى بازگشتن نیز مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور و پرداخته خواهد شد.

ماده 4 - آقاى هانریش سدلر در سال حق یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده 5 - کار‌پردازى مجلس شوراى ملى مجاز است سایر شرایط را مطابق ماده دوم قانون استخدام مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آقاى هانریش سدلر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293808!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)