کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 80 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 13 اردیبهشت‌ماه 1313 (هیجدهم محرم 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم باستانى ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 80

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 13 اردیبهشت‌ماه 1313 (هیجدهم محرم 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم باستانى ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌ مجلس روز شنبه اول اردیبهشت ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : محلوجی - باستانی - یونس آقا وهاب­زاده - محمد آخوند جرجانی - چایچی - کورس - معدل - دکتر بهرامی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : علوی سبزواری - اسدی - افخمی - عراقی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - دکتر ادهم - طهرانچی - مسعود ثابتی - شریعت زاده - قراگوزلو - همراز

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم باستانى ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ از مسافرت اصفهان و شیراز مراجعت کرده طراوت بهار و امنیت راه و آثار فرخنده عصر پهلوى که بر روى اساس مدنیت قدیم برقرار شده مرا مسرور و شادمان ساخته و هزاران خاطرات خوب براى دوستان خودم هدیه آورده بودم و خیال میکردم بر جمعى شادمان و خرسند ورود کرده آن همه حرفها که در راه آماده شده بود براى رفقا حکایت خواهم کرد.

متأسفانه دوستان را محزون و جرگه احبا را افسرده و مکدر دیده و براى این که شادمانى محلى و موقعى نیافتم فوت آقاى رضاقلیخان باستانى آن رادمرد نجیب و عفیف که از خطه آذربایجان نماینده بود در همه تأثیر و روح همه را افسرده و متاثر ساخته بود (صحیح است).

کراراً گفتهام: در هر جا و مجلس که صحبتى ایراد میشود ملایمات و مناسباتى وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد وقتى که صحبت از فقدان نماینده آذربایجان و بالملازمه مذاکره از آن خطه و سامان است بالخصوص وقتى که در مجلس شوراى ملى از آن بحث مى شود براى هر

+++

وطنخواهى تکریم و احترامى را سبب میشود که با فداکارى و خدمات برجسته آذربایجان توأم و با هم است (صحیح است).

نمایندگان آذربایجان از مجلس و مشروطیت طلبکارند و احترام آنها بر کسانى که از این وضعیت بهرهمند شدهاند واجب و محتوم است.

فقدان باستانى فقدان نماینده افتخار و عزتنفس است (صحیح است).

از دست دادن باستانى ضایعه وکیلى از وطنپرستان است (صحیح است).

خداى بخشنده روح او را غریق رحمت فرماید (ا‌نشاالله) و از فقدان او ما را تسلیت دهد (ا‌نشاالله) به احترام این واقعه مولمه جلسه را ختم - جلسه آینده روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت و دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293444!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)