کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 8 صورت مشروح مجلس یکشنبه 8 تیرماه 1314 ‌(28 ربیع‌الاول 1354)  

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) انتخاب دو نفر برای نظارت ذخیره اسکناس

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) تصویب سه فقره اعتبار

5) تصویب لایحه اجازه ضرب پول مس

6) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 8

صورت مشروح مجلس یکشنبه 8 تیرماه 1314 ‌(28 ربیع‌الاول 1354)

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس

2) انتخاب دو نفر برای نظارت ذخیره اسکناس

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) تصویب سه فقره اعتبار

5) تصویب لایحه اجازه ضرب پول مس

6) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای حاج میرزاحسن‌خان اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت‌مجلس اول تیرماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورتمجلس خوانده شده:

غایبین بیاجازه- آقایان : نمازی - شیرازی - قزوینی - وکیلی - افشار- معدل - زوار- ناصری - اقبال

دیرآمدگان بیاجازه - آقایان : دکتر ادهم - افخمی

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب دو نفر برای نظارت ذخیره اسکناس

رئیس- البته خاطر آقایان محترم مسبوق است در قانونی که برای تفتیش بانک از مجلس گذشته مقرر شده است که در جلسه اولی که مجلس شورای ملی رسمیت پیدا میکند اگر در اردیبهشت‌ماه ممکن نشد مفتّشین تعیین میشوند و چون این چند جلسه که گذشت مجلس مشغول مقدمات کار بود و مراسم مقدماتی را به عمل میآورد در واقع روز جلسه رسمی تازه شروع شده است و اگر تصویب میفرمایید دو نفری که برای نظارت و تفتیش بانک لازم است انتخاب شوند (صحیح است) آقای فرشی.

فرشی- به طوری که حضرت آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی فرمودند به موجب قانونی که در دوره هشتم مجلس شورای ملی برای نظارت در اسکناس‌هایی که در مملکت متداول و در جریان است گذشت به موجب ماده نهم همان قانون در اولین جلسه اردیبهشت‌ماه دو نفر از طرف مجلس شورای ملی برای نظارت انتخاب میشوند و باز پیشبینی میکند که شاید یک وقتی اولین جلسه مجلس در اردیبهشت‌ماه نباشد در این صورت مینویسد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی انعقاد مییابد و رسمیت پیدا میکند

+++

باید این دو نفر انتخاب شوند. به موجب قانون مزبور سال گذشته بنده و همکار محترم بنده آقای مؤیداحمدی برای نظارت انتخاب شدیم. اصولاً بایستی آن دو نفر ناظر در موقع اختتام عملیات خودشان به طور اختصار راپورتی به عرض مجلس برسانند پس از آن شروع شود به انتخاب دو نفری که جدیداً انتخاب میشوند. این است که بنده چون انتخاب دو نفر امروز شروع میشود لازم دیدم مختصراً راپورتی به عرض مجلس برسانم و آن این است که: کلیه اسکناس‌هایی که فعلاً در مملکت جریان دارد عبارت است از (421653450) ریال و این مقدار اسکناس در تحت نظارت هیئت نظار که دو نفر آن از مجلس شورای ملی و یک نفر مدعیالعموم دیوان عالی تمیز و خزانهدار کل و رئیس بانک و مفتّش دولت این مقدار از اسکناس به بانک ملی تسلیم شده است. در مقابل این مقدار به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته است باید صدی شصت ذخیره موجود باشد و در این دوره که ما نظارت داشتیم خوشبختانه هیچوقت ذخیره بانک از صدی شصت کمتر نبوده بلکه علاوه هم داشته است به موجب همین قانون صدی شصت مبلغ مزبور:

(270/999/252) ریال میشود. ولی فعلاً موجودی بانک (070/992/258 ریال) به عبارت آخری شش میلیون ریال فعلاً بانک ملی از مقدار ذخیره اسکناس علاوه دارد در خاتمه هم عرض میکنم وضعیت بانک ملی امروزه یکی از قدم‌های بزرگی برای عمران مملکت شده است و مخصوصاً اصلاحاتی که بانک ملی نسبت به وضعیت اقتصادی پیشبینی کرده است چند فقره که چون فوقالعاده اهمیت دارد لازم است به عرض مجلس برسانم و آن این است که قبل از این که بانک ملی تأسیس شود در مملکت ما دو سه بانک خارجی وجود داشت که اینها برای اقتصاد مملکت تأسیس نشده بودند بلکه برای دخل خودشان بود و برای سیاستهایی ایجاد شده بودند آنها برای نفع خودشان پول‌هایی که به شهرها به طور برات مبادله میشود قائل به یک صرفی شده بودند که گاهی این صرفها یک مبلغهای خیلی بالایی میرفت مثلاً در موقع خرید یک جنسی از یک شهری که آن شهر هم محل خرید همین جنس است تا یک میزان قیمت آن جنس را بالا میبرد یعنی میزان صرف را تا یک حدّی بالا میبرد مثلاً اگر یک کسی میخواست از تهران پولی به همدان بفرستد سی تومان ده تومان بیست تومان بیست و پنج تومان و بالاخره هفتاد تومان را هفت تومان ازش صرف میگرفت و این اسباب بطوء تجارت و ضرر تجار مملکت بود اولین قدم بانک ملی این بود که این صرف را ملغی کرد و فعلاً ار هر گوشه مملکت به یک گوشه دیگر هر کس بخواهد پول بفرستد برات بکند دیناری صرف نمیگیرند فقط یک مبلغ مختصری برای مخارج ارسال و مبادلات تلگرافی است و این یک قدم بزرگی است که برای اقتصادیات مملکت برداشته شده است (صحیح است) دومین قدمی که بانک برداشته است این است که در میان مبادلات تجار میزان فرع را کم کرده است از صدی 9 براتهای کثیرالمدت و از صدی هشت براتهای قلیلالمدت میزان را آورد به صدی شش و نیم و این هم یک ارفاق و یک قدم بزرگی برای ترقیات اقتصادی مملکت بود عرض کنم فوائدی که بانک ملی نسبت به مملکت بود عرض کنم فوائدی که بانک ملی نسبت به مملکت دارد و نقشههایی که در پیش دارد امیدوارم انشاالله کارهای اقتصادی و تجارتی مملکت روزبروز رو به ترقی برود. (صحیح است)

و از قراری که اطلاح پیدا کردهام قرار است حسبالامر مبارک اعلیحضرت همایونی آن مقدار ذخیره طلا و نقره که در خزانه دولت است و در خزانه بانک بود این مقدار به ارقام سرمایه بانک ملی افزوده به شود و این برای ما ایرانیان در خارجه اسباب افتخار بزرگی میشود (صحیح است) این بود عقاید بنده و راپرتی که به عرض مجلس رساندم (صحیح است)

رئیس - آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- اگرچه همکار محترم بنده آقای فرشی راپرت را به عرض مجلس رساندند خلاصه هیئت تفتیش دو

+++

وظیفه داشتند در بانک یکی نظارت در اینکه مقدار اسکناس منتشره با مقدار ذخیره تا آن حدی که قانون معین کرده است تکافو نماید و کم و زیاد نشود موضوع دوم یک کار هفتگی بود چون از مقدار صد و پنجاه میلیون ریال مسکوک نقره که بانک موجود دارد مقداری از آنها قرانهای سابق است و البته بر طبق قانون این قرانها باید تبدیل به ریال و مسکوک جدید به شود و چون ضرابخانه در سال گذشته خیلی خوب کار کرده تقریباً روزی چهارصدهزار ریال ضرب میکرد این بود که همه هفته هیئت تفتیش در بانک حاضر شده و تقریباً سیصد و شصت هزار تومان گاهی بیشتر گاهی کمتر از ریال میآوردند و تبدیل میکردند با قران‌های مسکوک سابق که چیزی دیگر از آنها نمانده است و تصور میکنم مقدار جزئی و قلیلی باشد که آنها هم عماً قریب تبدیل به سکههای جدید میشود و دیگر از سکههای قدیم چیزی باقی نخواهد ماند در ذخیره بانک خوشبختانه در دو سالی که بنده و آقای فرشی انتخاب شدیم در این دو دوره هیچ‌وقت نشد که میزان موجودی به اندازه که قانون معین کرده به آن درجه برسد بلکه همه‌وقت بالاتر بوده است یعنی میزان صدی شصت بوده ولی همیشه صدی هفتاد و صدی هفتاد و یک داشتهایم و الان هم به میزان همان وقتی که آقای فرشی فرمودند ما علاوه داریم و علاوه بر این آن رقم اسکناس هم که فرمودند همهاش در جریان نیست و یک مقدارش هنوز در صندوقهای بانک است ولی از تحت نظارت هیئت نظار خارج شده است و یا تحویل کردهایم به بانک یک مقدارش منتشر شده است مقدار دیگرش هم انشاالله منتشر میشود باز هم ما علاوه داریم و البته این مسکوکی را که ما عرض میکنیم این غیر از فلزات موجودی خود بانک و غیر از فلزات موجودی دولت است و آن مقدار طلایی که از خارج وارد کردهاند و در خزانه بانک بوده و در تحت تفتیش هم هست چون در همان خزانه است یعنی کلیهاش در همانجا است و ما می‌بینیم و مقدار طلایی که خود بانک تهیه کرده است دو قسم است یک مقداری است که از خارج وارد کرده است و یک مقداری است که در داخله تهیه کرده است و همانطوری که آقای فرشی فرمودند البته دوللت در نظر دارد که آنها را هم بگذارد در اعتبار بانک و سرمایه بانک را زیاد کند و این البته یک قدم بسیار بزرگی است که در راه اقتصادیات مملکت برداشته میشود غرض این است که این فلزات موجودی اعم از نقره و طلا چه مال دولت و چه مقداری که مال بانک است اینها علاوه است بر این وجه ذخیره و این رقمی که فرمودند مال ذخیره بانک است که منحصراً مال ذخیره اسکناس است میباشد و آن ارقامی که ذخیره بانک است و آقایان هم میدانند آنها غیر از این است و مربوط به ذخیره اسکناس نیست این است که در 15 اردیبهشت 1313 ما انتخاب شدیم برای یک سال در پانزدهم اردیبهشت 1314 مأموریت ما تمام میشد لیکن چون در قانون پیشبینی کرده بود که اگر در اردیبهشت‌ماه مجلس نباشد در اولین جلسه انتخاب میشوند و همانطور که آقای رئیس فرمودند در واقع اولین جلسه مجلس امروز است برای اینکه تا امروز گرفتار کارهای داخلی بودهایم و قسمت آخرش قسم بود که در جلسه پیش گذشت.

رئیس- آقایان برای تعیین دو نفر مفتش رأی خود را خواهند داد قبلاً پنج نفر به قرعه انتخاب میشوند برای تفکیک و استخراج آرا (آقای کاشف (منشی) اقتراع نمودند و آقایان: میرزایی- دهستانی - ارباب کیخسرو شاهرخ - عراقی و روحی معین شدند)

(اخذ رأی به عمل آمد)

رئیس - یک نفر هم از طرف هیئت رئیسه، آقای کاشف تعیین میشوند برای اینکه شرکت در تفکیک و استخراج آرا بکنند. آقای وزیر مالیه فرمایشی دارند اگر تصویب بفرمایید یک‌ربع تنفس داده شود (صحیح است) و در مدت تنفس هم آقایانی که معین شدهاند استخراج آرا را میکنند تا به اطلاع مجلس شورای ملی برسد.

(در این موقع (سه ربع قبل از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- راجع‌به دو نفر مفتّش چون استخراج آرا شده است به عرض مجلس میرسد عده حاضر در موقع اعلام

+++

رأی 121 نفر، آقای فرشی با 103 رأی - آقای مؤیداحمدی با 99 رأی انتخاب شدند (صحیح است) آقای وزیر مالیه.

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

وزیر مالیه (آقای داور)- بنده دو لایحه دارم که تقدیم مجلس میکنم یکی با قید دوفوریت و یکی با قید یک فوریت آن که با قید دوفوریت است راجع است به یک مقدار مسکوک مس که باید حاضر شود برای رفع احتیاج مردم البته آقایان اطلاع دارند که خیلی طرف احتیاج است برای شهرها و نقاط سرحدّی و از برای رفع اشکالی که الآن هست لازم است پول خرده بیش از آنچه که داریم در دسترس مردم بگذاریم و میزانی که اینجا نوشته شده است پنج میلیون ریال است و البته به قدری که احتیاج پیدا میشود به جریان گذشته میشود و این را هم به سکههای پنج دیناری ده دیناری بیست و پنج دیناری پنجاه دیناری دهشاهی به این شکل ضرب میشود لایحه دیگر راجع است با اعتباری که جمعاً یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال است از برای سه خرج یکی اعتبار یک میلیون ریال برای ساختمانهای مدرسه فلاحتی کرج و دویست‌هزار ریال برای ساختمان عمارت حکومتی مازندران که محتاج به تعمیر شده و یکی هم برای عمارت حکومتی گرگان صد و پنجاه‌هزار ریال که از محل جزء دوازده قسمت هجده بودجه 1314 که ده میلیون ریال میشود پیشبینی شده است که از آن محل پرداخته خواهد شد.

4- تصویب لایحه سه فقره اعتبار برای ساختمانهای مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان

ساحت محترم مجلس شورای ملی

نظر به اینکه اولاً تکمیل ساختمانهای مدرسه فلاحتی کرج از لحاظ توسعه که در مدرسههای مزبوره داده خواهد شد ضرورت پیدا کرده و تأمین مخارج آن از اعتبار ساختمانی هذه‌السنه اداره کل فلاحت مقدور نیست ثانیاً عمارات حکومتی و مازندران و گرگان در نتیجه زلزله خراب شده و باید ساختمانهای آنها تجدید شود لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنّا مینماید.

ماده‌واحده - مجلس شورای ملی سه فقره اعتبار به شرح ذیل تصویب مینماید:

اعتبار برای ساختمانهای مدرسه فلاحتی

کرج 1000000 ریال

اعتبار برای ساختمان عمارت حکومتی

مازندران 2000000 ریال

گرگان 150000 ریال

جمع 3500000 ریال

که از اعتبار جزء (12) قسمت (18) بودجه 1414 مملکتی تأدیه شود.

رئیس - فوریت مطرح است (مخالفتی نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 122 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأی 124 نفر با 122 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: افشار - مسعودی - اعتصام‌زاده - دکتر سنک - مولوی - ثقة‌الاسلامی - شجاع - نائینی - دکتر طاهری - فرشی - کمالی - هزارجریبی - ایزدی - علوی - دکتر ادهم - طباطبایی‌بروجردی - پالیزی - هدایت - آزادی - عراقی - ملک‌مدنی - معتصم‌سنک - کفائی - گودرزی - رضوی - ناصری - ابراهیم سمیعی - روحی - صفوی - لاریجانی - نیک‌پور - بیات - دهستانی - طالش‌خان - دکتر احتشام - دکتر قزل‌ایاغ - فاطمی - میرزامحمدخان وکیل - افخمی - اهری - رهبری - رفیعی - پناهی - سلطانی شیخ‌الاسلامی - تربیت - شاهرودی - دادور - ساگینیان - صفاری - صدیق - خواجوی - نقابت - فزونی - ملایری - اعتبار - ارگانی - نوبخت - طهران‌چی - مرتضی امین - حاج محمدرضا بهبهانی - مؤیداحمدی - کاشف - ملک‌زاده آملی - محسن آقامهدوی - قزوینی - دربانی - بهبهانی - دکتر سمیعی - اسدی - میرزایی - پارسا - حبیبی - اعظم‌زنگنه - موسی مرآت - لیقوانی - منصف - مشیری - طباطبائی‌دیبا - جمشیدی - خواجه‌نوری - مسعودی‌خراسانی - شباهنگ - اسکندری - دبستانی - حاج غلام‌حسین ملک - معتضدی - علی مؤید - مجدضیائی - دولت‌شاهی - علی‌خان وکیلی - مقدم - آصف - کیخسرو شاهرخ - همراز - مرآت‌اسفندیاری - مصدق جهان‌شاهی - دکتر ضیاء - مؤیدقوامی - اردبیلی - ابراهیمی‌ریگی - مصباح‌فاطمی - محیط- ‌جرجانی - احتشام‌زاده - حیدری - انوشیروانی - نصرالله هدایت - دکتر غنی - نواب‌یزدی - مژدهی - صادقی - فتوحی - دکتر ملک‌زاده - جلائی - مخبرفرهمند - امیر نیرومند - علوی‌سبزواری - کازرونیان - حمزه‌تاش - امیر ابراهیمی - دکتر لقمان نهورای - دکتر جوان.

+++

5- تصویب لایحه اجازه ضرب پول مس

رئیس- لایحه دیگر راجع‌به پول خُرد

ساحت محترم مجلس شورای ملی

احتیاج به پول خُرد روزبروز بیشتر احساس شده لازم است به فوریت و مخصوصاً در نقاط سرحدّی مقدار کافی مسکوک مس در دسترس عامّه گذارده شود. نظر به این احتیاج ماده‌واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن تمنّا میشود.

ماده‌واحده- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که معادل 5000000 ریال مسکوک مسی به سکههای پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و پنجاه دیناری (ده شاهی) ضرب و به جریان گذارد سکههای مزبور ارزش همان سکههای پنج دیناری و دهدیناری و بیست و پنج دیناری نیکل و نیم ریالی نقره را خواهند داشت مخارج ضرب سکههای مزبوره از محل اعتبار ضرابخانه تأدیه خواهد شد.

رئیس- فوریت اول مطرح است (مخالفی نیست) موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری - اگرچه در این لایحه در فراکسیون مذاکرات مفصل به عمل آمد و توضیحات کافی داده شد ولی به عقیده بنده چون لایحه مربوط به پول است اگر موافقت بفرمایند آقای وزیر مالیه مقتضی است در مجلس هم توضیحاتی جهت تقدیم این لایحه به فرمایند که خاطر عامّه مردم هم مستحضر شود گمان می‌کنم بهتر است.

وزیر مالیه- به طوری که مفصلاً در فراکسیون آقایان تشریف داشتند و شنیدند ترقّی قیمت نقره در بازار بینالمللی باعث این شده که یک عدّه از مردم که مسلّم باید گفت عده اشخاص مجرم و بیعلاقه به مملکت و یک عده کسانی که در دنیا جز منفعت شخصی هیچ‌چیزی را نمیفهمند و از برای جلب نفع شخصی هر صدمه هم که لازم باشد به مملکت زده شود میزنند درصدد قاچاق کردن و خارج کردن نقره که در دست مردم هست هستند البته دولت اقداماتی کرده است و بعد شدیدتر خواهد شد و از حالا هم عرض میکنم که تا چند روز دیگر لایحه تقدیم مجلس خواهد که بالاترین مجازات‌ها را برای اشخاصی که مرتکب قاچاق مخصوصاً قاچاق نقره میشوند ما از مجلس شورای ملی تقاضا خواهیم کرد و مسلم است با ترتیبی که اجرای آن در نظر گرفته شده و مفتشینی که در تمام نقاط سرحدّی گذاشته خواهد شد گرفتاری این اشخاص قطعی است و امیدوار هستیم که با این رویه مسئله قاچاق خیلی تخفیف پیدا کند و ناچار هم هستم که عرض کنم که به هیچوجه نسبت به این قبیل اشخاص هیچگونه ترحمی نخواهد شد ولی معهذا باید یک فکری هم کرد از برای کمی پول خُرد که طرف احتیاج مردم است بالطبیعه هر کسی یک مقدار پول خرد برای احتیاجات روزانه خودش لازم دارد و به واسطه قاچاق مخصوصاً در نقاط سرحدّی به واسطه قاچاق نقره پول خُرد خیلی کم است و آن مقداری که ما اجازه داشتیم و در جریان است کافی برای مقصود نیست به این مناسبت دولت در نظر گرفت لایحه پیشنهاد کند که یک مقدار بیشتری پول خُرد بتواند در دسترس مردم بگذارد مسلم است که این پولها در مقابلش مطابق قانون ذخیره نقره خواهد بود و چون در این اواخر یک انتشاراتی داده شده است بنده هم موقع را مغتنم میشمارم که توضیحاتی بدهم که سوء‌تفاهمی که ممکن است در اذهان مردم ایجاد شده باشد رفع شود وقتی که متوجه شدند مردم به قاچاق این طور انتشار داده شد که دولت یا ممکن است یا درصدد است که مقدار عیار پول جاری فعلی را تغییر دهد و مقدار نقره خالص در هر یک ریالی و دو ریالی و پنج ریالی از آنچه که هست کم بکنند تا اینکه قاچاق صرف نکند این انتشار را البته اغلب آقایان هم شنیدهاند

+++

و هیچ هم معلوم نیست که روی‌هم‌رفته این انتشارات در میان مردم از چه ناحیه بوده است ممکن است که دولت تمام مسائل از این قبیل را مطالعه کند اما به طوری که ذکر میکردند که دولت همچون قصدی دارد و خیال کنیم بیشتر ناشی از این بوده است که مردم دیدند در بعضی جاها در ممالک دیگری که دچار همچون موقعیتهایی شدند همچنین کاری را کردند ولی آنچه را بنده لازم میدانم امروز در مجلس شورای ملی عرض کنم این است که دولت چنین قصدی ندارد و ابداً تغییری در میزان عیار نقره داده نخواهد شد و این اقدامی را که میکند از برای این است که پول خُرد در دسترس مردم باشد و طوری نشود که قاچاق‌چی آنچه را که نقره در جریان است از دست مردم بگیرد و مردم را دچار زحمت بکند و میزانی را هم که ملاحظه میفرمایید یک میزان زیادی نیست و تکرار میکنم که در مقابل هر ریال که مسکوک مس داده میشود در مقابل هم مطابق قانون ذخیره نقره هست و وضعیت بانک هم به طوری که در اول جلسه وقتی که بنده وارد شدم دیدم که آقایان نمایندگان که در هیئت نظار اسکناس هستند و تشریح کردهاند یک وضعیت خیلی محکمی است حتی به یکی از آقایان یادداشتی دادم که گویا دیرتر از موقع رسید که گفتم آن (1250) میلیون ریالی که شما گفتید در ذخیره اسکناس است مال چند ماه پیش بود الآن میزانی که در ذخیره مسکوک داریم خیلی بیش از این است و همان طور که آقایان گفتند علاوه بر آن مقداری که به طور مسکوک که اگر اشتباه نکنم رقم او را قدری بیش از سیصد و هشتاد میلیون ریال است علاوه بر این مبلغ مبالغی طلا به طور شمش متعلق به بانک است از یک طرف هم چند خروار طلایی است که متعلق به دولت بوده است که به موجب یک قانونی در سال گذشته آن را در ذخیره اسکناس بانک گذاشتیم در حقیقت به طور امانت و حالا به طور قطع واگذار میشود و لایحه هم در نظر هست که برای این موضوع تقدیم مجلس شود شاید در جلسه دیگر تقدیم شود و سرمایه بانک به آن میزانی که شایسته بانک ملی است برسد بنابراین بنده خیال میکنم که اشخاصی که از روی غرض میخواهند یک اذهانی را مشوّب کنند هیچ آدم عاقلی بنده نمیخواهم بگویم یک آدمی مطلع در امور اقتصادی خیر بلکه یک آدم ساده گمان نمیکنم هیچ نگرانی برایش باشد (صحیح است) بانک با توجهی که از طرف مقامات عالیه که مخصوصاً نسبت به این مسائل است و با مراقبتی که میشود که تصور میکنم از هر مراقبتی که در ذهن بشر باشد بالاتر است با آن دقتها و مراقبتها و با سرمایه که الآن بانک دارد و مسکوکی که در ذخیره هست به هیچ‌وجه نبایستی گوش را گذاشت که تحت تأثیر این حرفهای اشخاص مغرض واقع شود و امیدواریم که با این طرز وضعیت اقتصادیمان بهتر از این شود یکی از مسائل مهمی که همیشه در زندگانی اقتصادی ممالک مورد توجه است موضوع تعدیل بودجه است مثلاً آقایان میدانند علت اینکه در ممالک خارج گاهی دیده میشود که یک تزلزلهای زیادی پیدا میشود برای این است که دولت یک مخارجی را در نظر میگیرد و یک عایداتی را تاحدی که خیال میکند میتواند وصول کند و بعد آنچه را که کسر دارد یا قرض میکند یا اسکناس بیذخیره به جریان میاندازد در صورتی که وضعیت دولت ایران اینطور نیست همیشه تا این سنوات اخیر از ده سال گذشته به این طرف رویهمان این بوده که عایداتمان را اول در نظر گرفتیم بعد مخارج‌مان را حالا هر خرجی هر قدر هم که اهمیت داشته باشد اگر محلی برایش نداشتیم نیامدیم آن خرج را بکنیم البته با این سیستم و رویه هیچ‌وقت انسان دچار اشکالات که دیگران میشوند نمیشود پس از یک طرف این سیستم مالی و از طرف دیگر تعادلی که عملاً در بودجهمان هست و از طرف دیگر در سرمایه که الآن در ذخیره بانک است و متعلق به ذخیره بانک است و آن قسمتی که متعلق به دولت است که سرمایه بانک خواهد شد تصور میکنم که اینها

+++

یک مسائلی است که با کوچک‌ترین توجهی به آن همه‌کس میتواند با کمال اطمینان به وضعیت بانک نگاه کند و از این بالا و پایین رفتن اسعار هم که ممکن است یک موجباتی مسبب آن شود نگرانی نباید باشد و حالا هم آقایان اگر باز توضیحات بیشتری بخواهند بنده حاضرم بدهم (نمایندگان کافی است)

رئیس- آقایانی که با لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 119 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأی 124 نفر با اکثریت 119 رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: لیقوانی - دهستانی - روحی - ابراهیم سمیعی - بیات - مرتضی امین - بهبهانی - انوشیروانی - مولوی - مسعودی - عراقی - ناصری - نیک‌پور - دکتر سنک - اهری - ارکانی - نائینی - تربیت - شجاع - آزادی - ایزدی - فرشی - هزارجریبی - کازرونیان - نوبخت - دربانی - مصدق جهان‌شاهی - حیدری - حاج‌غلام‌حسین ملک - لاریجانی - منصف - کفائی - اعتصام‌زاده - طباطبائی‌بروجردی - معتصم‌سنک - فزونی - دکتر طاهری - کمالی - حاج محمدرضا بهبهانی - طباطبائی‌دیبا - طهران‌چی - نصرالله هدایت - دکتر ادهم - اعتبار - علوی - ثقة‌الاسلامی - محیط - دکتر غنی - رفیعی - دکتر ملک‌زاده - طالش‌خان - هدایت - رضوی - مسعودی‌خراسانی - دکتر سمیعی - دادور - احتشام‌زاده - مؤیدقوامی - ابراهیمی‌ریگی - شباهنگ - اردبیلی - همراز - مخبر فرهمند - اسدی - دکتر قزل‌ایاغ - امیر نیرومند - مقدم - ملک‌مدنی - مجدضیائی - صفوی - مرآت‌اسفندیاری - جرجانی - خواجه‌نوری - فزونی - اعظم زنگنه - دکتر احتشام - افشار - دکتر لقمان نهورای - احمد مؤیدقوامی - صادقی - دبستانی - فتوحی - ملایری - پاییزی - مصباح‌فاطمی - نواب‌یزدی - سیدکاظم یزدی - امیر ابراهیمی - خواجوی - گودرزی - پارسا - جلایی - مؤیداحمدی - کاشف - سلطانی شیخ‌الاسلامی - رهبری - آصف - شاهرودی - محسن آقامهدوی - میرزایی - معتضدی - دکتر جوان - ساگینیان - کیخسرو شاهرخ - میرزاعلی‌خان وکیلی - پناهی - مژدهی - صفاری - دکتر ضیاء - ملک‌زاده آملی - علوی سبزواری - حبیبی - علی مؤید - نقابت - صدیق - جمشیدی - افخمی - حمزه‌تاش - حسن‌علی میرزا دولت‌شاهی.

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب میفرمایید جلسه را ختم کنیم؟

جلسه آتیه روز پنجشنبه ساعت 9 صبح دستور لایحه قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

قانون

راجع‌به اعتبار ساختمان‌های مدرسه کرج و عمارات حکومت مازندران و گرگان

ماده‌واحده- مجلس شورای ملی سه فقره اضافه اعتبار به شرح ذیل تصویب مینماید

اعتبار برای ساختمانهای مدرسه فلاحتی کرج 1000000 ریال

اعتبار برای ساختمان عمارت حکومت مازندران 200000 ریال

اعتبار برای ساختمان عمارت حکومت گرگان 150000 ریال

جمع 1350000 ریال

که از اعتبار جزء 12 قسمت 18 بودجه 1314 مملکتی تأدیه شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اجازه ضرب مسکوکات مسی

ماده‌واحده- مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه میدهد که معادل 5000000 ریال مسکوک مسی به سکههای پنج دیناری و ده دینار و بیست و پنج دیناری و پنجاه دیناری (ده شاهی) ضرب و به جریان گذارد سکههای مزبور ارزش همان سکههای پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری نیکل و نیم ریالی نقره را خواهند داشت. مخارج ضرب سکههای مزبور از محل اعتبار ضرابخانه تأدیه خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293510!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)