کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 79 صورت مشروح مجلس روز شنبه اول اردیبهشت‌‌ماه 1313 (ششم محرم 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تصویب اعتبار جهت پرداخت مخارج معوقه 311 اطاقهاى تجارت‏

3ـ تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 79

صورت مشروح مجلس روز شنبه اول اردیبهشت‌‌ماه 1313 (ششم محرم 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تصویب اعتبار جهت پرداخت مخارج معوقه 311 اطاقهاى تجارت‏

3ـ تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(

صورت‌ مجلس روز چهارشنبه 29 فروردینماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : حاج غلام­حسین ملک - محلوجی - باستانی - یونس آقا وهاب­زاده - نیک­پور - وکیلی - محمد آخوند جرجانی - کورس - همراز - معدل - دکتر بهرامی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ تصویب اعتبار جهت پرداخت مخارج معوقه 311 اطاقهاى تجارت‏

رئیس ـ خبر مربوط به اداره تجارت راجع ‌به بقایاى عایدات صد یکهزار و سیصد و یازده مالیات بر شرکتها.

خبر کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى رئیس اداره کل تجارت لایحه نمره 16490 دولت راجع ‌به بقایاى عایدات صد یک سال هزار و سیصد و یازده مالیات بر تجار و شرکتها را مطرح و مورد مطالعه قرار داده در نتیجه توضیحاتى که از طرف آقاى بهمن داده شد کمیسیون با لایحه پیشنهادى موافقت و عین ماده واحده را تصویب نموده و اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس شوراى ملى مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود:

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است وجوهى را که بابت بقایاى عایدات صدى یک سال 1311 مالیات بر تجار و شرکتها وصول شده و می‌‌شود پس از وضع صدى سه حقالوصول به اختیار اداره کل تجارت بگذارد که اداره

+++

مزبور آن را به مصرف مخارج معوقه سال 1311 اطاقهای تجارت برساند.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده با اساس این لایحه کاملاً موافقم البته دولت تعهداتى را که دارد باید انجام بدهد اطاقهای تجارت مطابق توضیحى که آقاى رئیس کل تجارت در کمیسیون دادند یک طلبهایى دارند ولى خیلى مایل بودم که آقاى رئیس کل تجارت یک توضیح کاملى در مجلس راجع ‌به اطاقهای تجارت که تقریباً از مدتى به این طرف دو سه سال است که چند اطاق تجارت در مملکت تشکیل شده در مجلس بدهند تا معلوم شود که اطاقهای تجارت راجع ‌به مسائل تجارى و اقتصادى چه اقداماتى در این مدت کردهاند و در این سال جدید هم چه اقدامی در خیال دارند البته باید هر مؤسسه یک منافعى براى مملکت داشته باشد اطاقهای تجارت اساساً یک منافعى براى مملکت داشته باشد اطاقهای تجارت اساساً یک منافعى براى مملکت دارند و تشکیلش هم لازم است ولى از اقدامات آنها اطلاعى نیست این است که مایل بودم آقاى رئیس کل تجارت یک توضیح کاملى بفرمایند که در این مدت گذشته چه اقداماتى اطاقهای تجارت کردهاند و بعد از این هم یعنى در این سال جدید چه اقداماتى در نظر دارند؟

رئیس کل تجارت ـ به طوری که خاطر محترم آقایان مسبوق است سى و هفت اطاق تجارت عجالتاً در مملکت هست و موقعى که این قانون گذشت و اطاقهای تجارت تشکیل یافته البته یک قدرى به عقیده بنده اسراف شده است براى این که سى و هفت اطاق تجارت در مملکت تشکیل شدن و آنها را به وظایف خودشان آشنا کردن یک قدرى مشکل است این بود که موقعى که بنده آمدم با اداره تجارت در نظر داشتم اقداماتى و تشکیلاتى راجع ‌به این قضایا بشود و حتى یک نظامنامههایى هم وضع بشود و در این موقع که این لایحه آمده راجع به اطاقهای تجارت خاطر آقایان محترم مستحضر است که اداره تجارت که نمایندههاى مختلف در مملکت ندارد فرض بفرمایید وزارت مالیهامین مالیه دارد وزارت داخله احکام دارد اداره صنایع به همین ترتیب نمایندههاى مختلف دارند ولى نمایندههاى اداره تجارت اساساً عبارت از همین اطاقهای تجارت است و آقایان میدانند که در این مدت یک وضعیاتى پیشامد که دولت نتوانست وسایل پیشرفت کار اطاقهای تجارت را آن طور که باید فراهم نماید زیرا اطاقهای تجارت که میخواهند کار بکنند البته بودجه لازم دارد اداره لازم دارد منشى لازم دارد خانه و آنچه لوازم میخواهد باید بدهند و از او کار بخواهند به طورى که ملاحظه میفرمایید از براى اطاقهای تجارت سى و هفت هزار ریال براى سى و هفت اطاق تجارت منظور شد ولى فقط سى و دو هزار ریال وصول شد و عجالتاً بنده هم که در اینجا مدافعه میکنم براى دویست و ده تومان است و البته اگر آقایان درست توجه بفرمایند یعنى بودجه صحیحى بدهند البته اطاقهای تجارت همه میتوانند کار بکنند ولى با این وضعیت بودجه و عدم آشنایى اطاق تجارت به وظایف خودشان و با این وضعیت که اواخر به واسطه قانون انحصار تجارت و سایر قوانین پیش آمده است البته نتوانستهاند کاملاً وظایف خودشان را انجام دهند اما اداره تجارت و هیئت دولت در نظر دارند که استفاده کامل از اطاقهای تجارت بشود به همین نظر هم هست که اخیراً اطاق تجارت تهران با دقت کاملى تشکیل شده و عناصر خوبى هم انتخاب شدهاند و در نظر داریم که نظامنامه خوبى هم انتخاب شدهاند و در نظر داریم که نظامنامه خوبى هم تنظیم شود که اسباب پیشرفت کار شود و بعد از این که این ترتیب شدامیدواریم بتوانیم در سال آتیه در آن موقع اگر لازم شود بتوانیم راجع ‌به اطاقهای تجارت توضیحات بیشترى بدهیم عجالتاً مسئله که مطرح است مسئله خیلى کوچکى است از براى بودجه سال 1311 که یکصد هزار ریال (ده هزار تومان) از براى اطاقهای تجارت بودجه تنظیم کردند ولى آخرسال که شد که باید پول منشى و مستخدم و دربانشان را بدهند یا پول

+++

کاغذشان را بدهند بالاخره امورشان مختل شد و بالاخره فعلاً دویست و ده تومان است یعنى وجه زیادى باقى نمانده شاید یک وجوه مختصر دیگرى هم عاید شده این است که تقاضا می‌‌شود اجازه بفرمایند این دویست و ده تومان حقوقى که از موعد پرداختن گذشته است پرداخته شود و اگر وجه دیگرى هم هست آن را هم بدهند وامیدوارم که در سال آینده توضیحات بیشترى داده شود. البته یکى از وسایلش این است که فرض بفرمایید در اروپا ما که نماینده نداریم در اروپا سایر دول (آتاشه کمرسیال) دارند. سایر دول وسایل مختلفه زیاد دارند اینجا اطاق تجارت است که یک عده اعضاء دارند و وسایل ما همین اطاق تجارت است چه در تهران و چه در خارجه و البته باید به آنها کمکهاى لازمه بشود و نظامنامه و وسایل بهشان داده شود تا ازشان استفاده شود.

رئیس ـ آقاى ملکمدنى‏.

ملکمدنى ـ عرض کنم بنده نظریات خودم را در کمیسیون مفصلاً عرض کردهام آقاى رئیس کل تجارت هم در آنجا تشریف داشتند و آنچه لازم بوده است به عرض رسیده یک مختصر توضیحى است که اینجا میخواستم عرض کنم و خیلى هم طولانى نیست بنده معتقدم که این اطاقهای تجارت به این طول و تفصیل هیچ لزومیندارد و نافع نیست براى این که اطاق تجارت به عقیده بنده چها تا بیشتر شاید لازم نباشد یکى در تهران چهار پنج تا هم در ولایات که مرکزیت دارد چرا؟ براى خاطر این که باید جنبه عمل و نتیجه و اثرات آن را فقط در نظر بگیرند فرض بفرمایید در یک شهر کوچکى که یک اطاق تجارت تشکیل میدهند تجار آنجا اصلاً هیچ وسیله ارتباطى با تجار خارجه ندارند تا این که بتوانند کمکى به تجارت ما بکنند زیرا در دست آنها نیست جز آن که وقت آنها تضییع شده است و یک پولى هم بیجهت مصرف می‌‌شود در مملکت عرض کردم که باید این قضیه را اصلاح بفرمایید باید اطاق تجارت چها پنج تا یا فرضاً شش تا تشکیل شود آن هم در شهرهاى مهم که مرکزیت دارد و تجارت مهم هستند و اطلاعات خارجى دارند و مراکز فروش مالالتجاره صادره ما را مطلع هستند و میدانند که در کدام یک از نقاط عالم این مالالتجاره را که ما صادر میکنیم مصرف دارد و بهتر میتوانند آنجاها فروش کنند به علاوه به معایبى که فعلاً صادرات تجارتى ما دارد آن تجار متوجه هستند و میتوانند نظریات خودشان را باداره تجارت بفرستند و استفادههایى بشود این یکى از قسمتهایى بود که در کمیسیون عرض کردم که وقتى این کارها را بکنیم دیگر به مشکلاتى بر نخواهیم خورد که کسر بودجه پیدا کنند و بیایند اینجا و از بودجه حدود خود اداره تجارت بدهند به علاوه یک نکته دیگر هم هست که باید توجه بفرمایند و آن این است که به عقیده بنده اداره تجارت با اداره فلاحت و صناعت توأم هستند یعنى ارتباط واقعى ما بین این دو اداره هست براى این که دست اولیه که این محصول را تهیه میکنند باید آن دست اولیه را بهش توجه کرد که کجا است و چه کمکى باید به او بشود و آن دست دست فلاح و زارع است فرض بفرمایید دست ارباب صنایع است که مربوط می‌‌شود به کار اداره صناعت و فلاحت ولى در عنى حال آن مقدمه برمیخورد به این نتیجه که اداره کل تجارت باشد در کمیسیون عرض کردم که حضرتعالى باید به اداره فلاحت و صناعت مخصوصاً ارتباط زیاد داشته باشید و نسبت به اوضاع و احوال زارعین و ارباب صنایع توجه بفرمایید و آن کمکهاى معنوى که لازم است به آنها بکنید همان طوری که جزء پروگرام و نظریات هیئت دولت هم هست که یک کمکهایى نسبت به این مسائل بشود مثلاً بانک فلاحتى تأسیس شده است بنده معتقدم که این بانک فلاحتى را باید همان طور که در قانون هم پیشبینى شده و همان طور که اوامرى صادر شده که این پول به مصرف کمک به زارعین و خرده مالکین برسد به معناى حقیقى خودش برسد و انجام شود نه این که به قدرى اشکال شود که دیگر نتواند کسى مراجعه

+++

بکند. بنده خودم احتیاجى به پول قرض کردن ندارم و عقیده دارم ملاکى که عایداتش در سال از هزار تومان بیشتر شد نباید برود از بانک فلاحتى قرض کند این عقیده شخصى خودم است و اینجا پشت تربیون عرض میکنم ولى آن خرده مالکینى که در ولایات هستند و تومانى شش شاهى و پنج شاهى قرض میکنند و باز وسائلى نیست این بانک فلاحتى این اداره تجارت که میخواهند آنها محصول تهیه کنند و به نام تجارت صادر شود باید به آنها توجه بکنند و این ایادى را بهشان کمک کنند بالاخره طورى وسائل را فراهم کنند که آنها بتوانند محصول تهیه کنند و آن محصولات جنبه صادرات داشته باشد بنده این نکته را چند مرتبه تذکر دادهام که شما باید یک احصائیه صحیحى از فلاحت مملکت تهیه کنید و باید یکى یک نسخه هم در ضبط شما که اداره تجارت هستید باشد بفهمید که سال به سال اوضاع تجارتى نکس پیدا میکند و یا پیشرفت پیدا میکند؟ این یکى از وظایف حتمیه و بالاخره درجه اول و یکى از وظایف مهم اداره فلاحت است والا اگر همچون احصائیه نباشد هیچ نخواهید فهمید که زراعت و فلاحت پیشرفت کرده یا نکس کرده است و بنده عقیدهام این است که اداره تجارت این قسمت را باید یادداشت کند و بنویسد و مذاکره کند با اداره فلاحت و بدانند که اوضاع فلاحتى چه جور است مثلاً فرض کنید یکى از اقلام صادراتىمان بادام است و از جمله صادراتى هم هست که تقریباً قیمت خوبى دارد و همه جاى دنیا هم بازار و خریدار دارد و باید بفهمید که صادرات بادام شما وضعیتش چه صورتى دارد یعنى دست تهیهکننده اولیش محتاج کمک و مساعدتى هست یا این که کمکى لازم ندارد؟ و الاَ اگر توجه نکنید کمکم نکس زراعت متوجه نکس تجارت هم می‌‌شود و البته با اهتمامیکه هیئت محترم دولت دارند امیدواریم که این تذکرات بنده هم مورد توجه واقع شود.

رئیس کل اداره تجارت ـ تذکراتى که نماینده محترم دادند مورد توجه است و مطالبى که فرمودند کاملاً صحیح است راجع ‌به اطاقهای تجارت که فرمودند عدهشان زیاد است بنده هم در نظر دارم که ترتیباتى راجع ‌به آنها بدهم البته وقتى که تقلیل یافت بودجه آنها هم کفایت خواهد کرد واما این که چون حالا صدى یک است این کفایت نمیکند براى این قضیه و در نظر است که این را صدى دو و صدى سه بکنیم شاید یک کارى بشود و تذکراتى هم که دادند راجع ‌به اداره صناعت و فلاحت البته اداره تجارت و صناعت و فلاحت عملیاتشان توأم است همیشه هم با هم کار کردهایم و این تذکرات را هم البته بنده به همقطار خودم آقاى بیات خواهم داد و ایشان هم کاملاً در نظر دارند لیکن در این موضوعات البته آن طورى که خاطر محترم آقایان مستحضر است از طرف اعلیحضرت همایونى توجهات کاملى در امر فلاحت و صناعت و تجارت مبذول میشود و کمیسیونهاى متعددى هم در حضور آقاى رئیسالوزراء و آقاى وزیر مالیه و آقاى رئیس صناعت و بنده تشکیل می‌‌شود و غالباً مشغول مطالعه در امور فلاحتى و تجارتى مملکت هستند و امیدوارم بادقتهایى که همیشه هیئت محترم دولت راجع ‌به قضایاى تجارتى تحت توجهات اعلیحضرت همایونى دارند یک وضعیت بهترى پیش بیاید ولى خاطر محترم آقایان مستحضر است که در مملکت ما به هیچ وجه بحران نیست و این وضعیتى که در مملکت ما هست یگانه وضعیتى است که تقریباً می‌‌شود گفت که در دنیا هست و اول است و البته خاطر آقایان مستحضر است که ما باید جنسمان را طورى تهیه کنیم که خوب و پسندیده باشد که خریدار داشته باشد و توجه بکنند در مرغوب بودن جنس و این تنها وظیفه هیئت دولت نیست بلکه وظیفه دولت و ملاکین و فلاحین و تجار است وامیدوارم آقایان توجه به این قسمتها هم خواهند کرد (کافى است).

رئیس ـ آقایانى که با لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آرا به عملآمده 76 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و نه نفر به اکثریت هفتاد و شش رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : احتشام­زاده - افشار - لیقوانی - ثقة­ الاسلام بروجردی - طالش خان - خواجوی - طباطبایی دیبا - دبیر سهرابی - اعظم زنگنه - حسنعلی میرزا دولتشاهی - شیرازی - ارکانی - دادور - کازرونیان - شریفی - بیات - دکتر ملک­زاده - نواب یزدی - منصف - نیک­پور - دکتر امیراعلم - کاشف - روحی - مسعودی خراسانی - لاریجانی - رهبری - کفائی - دکتر طاهری - هزار جریبی - فتوحی - مقدم - اقبال - اعتبار - ناصری - پارسا - دکتر شیخ - دکتر سمیعی - حاج محمدرضا بهبهانی - حبیبی - مژدهی - صفاری - ساگینیان - مؤید احمدی - امیر ابراهیمی - وهاب­زاده - دکتر سنگ - دکتر احتشام - مسعود ثابتی - میرزا یانس - ثقة­­الاسلامی - محسن آقا مهدوی - افخمی - طهرانچی - حیدری - مجد ضیائی - هدایت - پناهی - آقا رضا مهدوی - دکتر لقمان - میرزا موسی خان مرآت - نمازی - اورنگ - شاهرودی - دربانی - مؤید قوامی - مصدق جهانشاهی - پور سرتیپ - میرزا علیخان وکیلی - امامی - تربیت - همراز - بیات ماکو - میرزایی - فرشی - دبستانی - حاج غلام­حسین ملک .

رئیس ـ اگر اجازه میفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود. (صحیح است).

(در این موقع (یک ساعت و نیم قبل از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

3ـ تقدیم و تصویب لایحه مربوطه به نرخ طلا

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه.‏

وزیر مالیه (آقاى داور)‌‌ ـ راجع به قیمتى که فعلاً روى آن قیمت بانک طلا را در داخله میخرد به طورى که مفصلاً در جلسه خصوصى مذاکره کردیم و آقایان مستحضر هستند همین طور در نظر گرفته شده است که یک آزادى به بانک داده شود تا بانک بتواند طلا را به قیمتى که البته قیمت عادله باشد اگر مقتضى بداند به آن قیمت بخرد و طلاى داخله در دست بانک بیاید الآن قیمت طلا در خارج از ایران نسبت به قیمتى که بانک خریدارى میکند خیلى بیشتر است و خریدارى به یک نرخ دیگرى که نرخ عادلانه باشد و متناسب با قیمت روز باشد این محتاج به یک ماده بود که آقایان هم ملاحظه فرمودهاند و مسبوق هستند دقت زیادى هم درش کردیم آقایان هم موافق بودند و بنده اینجا رسماً تقدیم میکنم با قید دو فوریت (به شرح ذیل قرائت شد.)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است نرخى را که قانون 22 اسفند 1310 براى طلا مقرر داشته کمتر از نرخ واقعى آن است و البته به آن قیمت خریدارى طلاى داخله براى بانک ملى میسر نیست لذا ماده واحده ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تمناى تصویب آن می‌‌شود:

ماده واحده ـ بانک ملى ایران مجاز است در داخله ایران طلا را به نرخى که مقتضى بداند خریدارى کرده و به حساب ذخیره اسکناس بگذارد.

رئیس ـ‌ فوریت مطرح است (عدهای از نمایندگان ـ مخالفى نیست) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است (مخالفى نیست) آقایانى که با فوریت ثانى هم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهری ـ‌ اگر چه این لایحه در فراکسیون قریب یک ساعت مورد بحث واقع شد و مذاکرات مفصلى در اطرافش شد معذلک بنده قائل شدم که آقاى وزیر مالیه علت تقدیم این لایحه را در خود مجلس شرح بدهند که منافع این چیست و این چیزها که در نتیجه مذاکرات زیاد موجب این شده که همه متفقاً تصدیق کردیم که

+++

لایحه مفیدى است خوب است در مجلس هم به طور خلاصه آقاى وزیر مالیه بفرمایند و شرح بدهند و الاَ در اصلش کاملاً موافقم و کسى مخالف نیست.

رئیس ـ آقاى فرشى‏.

فرشى ـ عرض کنم در این موضوع لایحه که آقاى وزیر مالیه آوردهاند در فراکسیون مباحثات مفصلى شد و بنده عقیدهمندم که در مجلس هم نظر بآن تصمیمی که در فراکسیون گرفته شد دیگر مباحثات بیشترى لازم نخواهد داشت (صحیح است) و البته بدیهى است که مسئله طلا در مملکت مسئله روح و حیات ممکلت است بقیه مملکت است (صحیح است) در بعضى مواقع به خصوص در این سنوات اخیر در نتیجه بحرانى که در تمام دنیا حکمفرما است بعضى ممالک را مجبور میکنند که از قوانین طبیعى خارج بشوند و یک قواعد و نظاماتى موقتى مثل این که از یک مریضى خون میگیرند به عنوان معالجه موقت و ممالک دنیا هم یک قوانینى وضع میکنند که آن قوانین تقریباً اثرات تصنعى دارند نه طبیعى و در این قانونى هم که در سال 1310 از مجلس راجع ‌به قیمت طلا و موازنه نقره با پهلوى در مجلس گذشت یکى از آن قوانین غیرطبیعى بود چرا؟ به جهت این که پول ما اصلاً طلا نیست اساس و واحد پول ما نقره است و نقره هم همیشه نسبت به طلا در تمام دنیا در تزلزل و تحول است گاهى برعکس نقره گران تر می‌‌شود یعنى طلا ارزان می‌‌شود این است که یک قانون تصنعى نمیتواند جلوى قانون عرضه و تقاضاى دنیا را بگیرد ما دیدیم در تجربه و تا به حال هم خیلى قوانین گذراندیم و راجع ‌به اسعار خارجى هم حتى دولت و مملکت هم مبالغى متضرر شد ولى چاره نبود و در آن حین که آن قوانین از مجلس میگذشت غیر از آن چاره نبود ولى فعلاً این قسمتى که در نظر گرفته شده نظر به آن قانون در مملکت مقرر شده است دنیا آن قانون را قبول نمیکند یعنى دنیا میگوید که طلایى که در مملکت شما مثقالى 62 قران است من به هشت تومان میخرم حالا چه باید کرد؟ اگر شما نتوانید آن قانون را از بین ببرید و این اختیار را به بانک بدهید که نسبت به تقاضاى هر وقتى این طلا را بخرد یا بفروشد آن وقت طلاى ما با تمام دقت و با تمام مواظبتها فرار خواهد کرد از مملکت مثل این کهامثال این را دیدهایم و بنده امثالش را هم در فراکسیون عرض کردم و نمیخواهم در اینجا بیشتر وقت آقایان را بگیرم و تلف کنم این است که آن قانون تصنعى باید از بین برود و دولت یعنى بانک اختیار داشته باشد براى حفظ طلاى مملکت تابع عرضه و تقاضاى دنیا باشد (صحیح است) و این قانون هم براى مملکت مفید است و بنده عقیدهمندم که آقایان بیشتر از این هم در اطراف این لایحه مباحثه نفرمایند و هر چه زودتر تصویب شود بهتر است. (صحیح است).

عدهای از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است‏.

شریعتزاده ـ اجازه میفرمایید.

رئیس ـ بفرمایید.

شریعتزاده ـ عرض کنم که بنده که اول اجازه خواستم و عرض کردم موافق هستم نه از این جهت بود که تصور میکردم با این لایحه کسى از همکاران محترم مخالفت میکنند بلکه منظورم استفاده از موقع بود براى عنوان یک مطلبى که جلب توجه دولت را نسبت به آن بنمایم که ضرورت دارد. و چون موقع مناسب است که راجع ‌به جلوگیرى از قاچاق عرض کنم اگر اجازه میفرمایید عرایضم را بکنم....‏

رئیس ـ بفرمایید.

شریعتزاده ـ عرض کنم که هیچ شکى نیست که تعیین قیمت طلا به وسیله قانون این یک امر عملى نیست براى این که تعیین قیمت به وسایل دیگرى در نتیجه حوایج عمومی دنیا و بورس دنیا و بازار عمومی دنیا و قانون اقتصادى عرضه و تقاضا در دنیا به عمل میآید به این جهت است

+++

که این لایحه یکى از بهترین قوانین است. (صحیح است) اما بنده عرضى که داشتم موضوع قاچاق اشیای ممنوعالورود یا اشیایى است که موضوع عواید دولت است که مقصود از وضع آن عوارض تأمین اصلاحات و احتیاجات اساسى و عمومی مملکت است میخواستم عرض کنم چون بنده در این مسائل غالباً ممکن است عقیدهام تغییر پیدا کند در چندى قبل یک قانون کالى راجع به قاچاق از کمیسیون قوانین عدلیه گذشت و اخیراً برخورد کردم بنده به یک اطلاعاتى که وجدان و علاقه من به پیشرفت مقاصدى که دولت در نظر دارد بنده را ملزم کرد که عرضى بکنم و آن این است که مطابق اطلاعاتى که به بنده رسیده است و صحیح هم هست در یک قسمت از سواحل مملکت ما قند و چاى و یک قسمت مهمیاز اشیایى که موضوع عایدات مملکت است به طریق قاچاق وارد می‌‌شود و به قیمت ارزانى فروخته می‌‌شود و این دو ضرر اساسى دارد یکى این که در آن مقاصد اصلى که دولت راجع ‌به تأمین اصلاحات دچار اشکال میشود و یکى هم این که افراد مملکت آنهایى که اتباع از قوانین میکنند و قند و چاى میخرند به قیمت گران آنها ورشکست میشوند بنده خواستم توجه آقاى وزیر مالیه را به این مطلب جلب کنم و عرض کنم این قبیل قاچاقها یعنى قاچاقی که نسبت به اموالی که موضوع عایدات دولت است بایستى درش توجه شود و نباید این قبیل قاچاقها با سایر قاچاقهایى که در داخله مملکت راجع ‌به بعضى مسائل است بنابراین مقتضى میدانم که دولت در این مطلب توجهى کنند و یک اصلاحى راجع ‌به قانون مصوب چندى قبل پیشنهاد کنند.

وزیر مالیه ـ بنده هم چون لایحه مورد تصویب تمام آقایان بود در فراکسیون مذاکراتى نکردم و لازم هم نمیدانم عرض کرده باشم به طوری که آقاى فرشى نماینده محترم فرمودند عرض میکنم نباید گذاشت یک جنسى که آن جنس از نقطهنظر اقتصادى براى مملکت نگاهداریش مفید است به یک قیمتى بانک بخواهد بخرد که به آن قیمت کسى قبول نکند و بالاخره ناپاک آن را بخرند و به طور قاچاق به همین جهت هم بود که همه آقایان موافق بودند و توضیح بیشترى را هم لازم نمیدانماما راجع ‌به مطلبى که در ضمن آقاى شریعتزاده فرمودند راجع ‌به قاچاق اجناس ممنوعالورود و اشیاء یا اجناسى که موضوع عایدات دولت است و وارد می‌‌شود فرمودند باید جلوگیرى کرد. این مسئله مدتى است مورد توجه دولت واقع شده است و یک اقداماتى هم در نظر گرفته شده است وامیدواریم از آن اقدامات نتیجه هم بگیریم اشخاصى هم که مرتکب این اعمال باشند البته به شدت و سختى تعقیب و مجازات خواهند شد و ملتفت میشوند که بالاخره وقتى که بناى یک کسى بر این بود که به نفع نامشروع خودش به اندازه اهمیت بدهد که حتى منافع مملکتى را زیر پا بگذارد صدمات مهمی هم خواهد خورد اما این که قانونش را سختتر کنیم مجازاتش را شدیدتر کنیم البته این هم مطلبى است و ممکن است مطالعه بیشترى در این خصوص بشود بنده فراموش نمیکنم که در یک ماه قبل بنده براى جلوگیرى از قاچاق اعم از آنچه در داخله وارد می‌‌شود و نسبت به اجناسى که خارج می‌‌شود و قوانین سابق را جمع کردند و نواقصى را که داشت رفع کردند و وسائل بیشترى را براى دولت و مأمورین دولت فراهم کردم از براى جلوگیرى قاچاق خود نماینده محترم که عضو کمیسیون عدلیه هستند در آن وقت البته موافقت کردند و لیکن آن شدتى که من میخواستم به سهولت در کمیسیون پیش نرفت و باز زحمت زیاد آقایان را موافق کردم که همان مجازاتهایى را که گذاشتهایم در قانون قبول کنند حالا ممکن است که در تحتتأثیر یک اطلاعات وضعیاتى که احساسات وطنپرستانه ایشان را خیلى تحریک کرده است این نظر را پیدا کردهاند والا آن روز آن مجازات را یک مجازات کمی نمیدانستند ولى آقا ما امروز با همین قانون که البته وسائل بیشترى میخواهد یک قدرى عمل کنیم اگر واقعاً دیدیم که تأثیرش

+++

کم است کاملاً با عقیده آقا موافقم مجازات یک امرى است که به نسبت زمان بایستى زیاد و کم شود اگر بنا شد یک مجازاتى کافى باشد در عرف قانون گذارى غلط محض است و در عالم انصاف به عقیده بنده کفر است که شما یک صدم علاوه کنید و همان قدرى که بهش دادید کافى است بیش از این لازم نیست و وقتى که معلوم شد از براى جلوگیرى فلان عمل یک سال حبس کافى است یک روز هم رویش گذاشتن صلاح نیست ولى برعکس اگر معلوم شد آن مجازاتى که گذاشتید کافى نیست البته نبایستى بگویید که از فلان مملکت در فلان قانون در سایر نقاط این مجازات کافى است و بیشتر از این نیست ما هم نباید بیشترش کنیم در این موقع البته باید مجازات را بالا برد براى این که بتوانیم نتیجه را که میخواهیم بگیریم پس بگذارید نگاه کنیم و نتیجه بگیریم اگر دیدیم با وضع فعلى پیش نرفت البته مجازات را باید شدیدتر کرد و آقایان هم در کمیسیون عدلیه موافقت میفرمایند که البته مجازات را خیلى شدیدتر کنیم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ این که بنده اجازه خواستم براى این بود که مقتضى دانستم یک سؤالى بشود و آقاى وزیر مالیه اینجا جواب بدهند زیرا به نظر بنده مفید است چون اینجا یک اختیارى داده شده است به بانک که طلا را به هر قیمت بخواهد بخرد در صورتى که طلا در دنیا یک قیمتى دارد که همیشه متناسب با نقره است حالا ببینیم آیا ممکن است که بانک علاوه از قیمتى که در دنیا هست یعنى با تناسبى که با نقره هست بخرد؟ اگر این اجازه را داشته باشد که ضرر دارد این را خواستم بپرسم‏.

وزیر مالیه ـ چون یک نفر از آقایان نمایندگان هم همین مطلب را به طور خصوصى با بنده مذاکره کردند و بنده جواب دادم خیلى خوشوقت شدم که حالا هم آقا در مجلس رسماً پرسیدند براى این که جوابى را که بنده عرض میکنم اینجا محرز و مسلم و روشن بشود و در صورت‌ مجلس هم قید خواهد شد بنده الآن عرض میکنم و در آتیه هم همین طور خواهد بود و بنده به شما اطمینان میدهم که بانک هیچ وقت (مگر این که یک وقتى ضرورت اقتضا بکند آن وقت هم بیاوریم به مجلس) ولى هیچ وقت بانک طلا را از قیمتى که در بازار دنیا داشته باشد بیشتر نخواهد خرید و بنده اطمینان میدهم که همیشه یک مقدارى هم کمتر میخرد که براى قاچاقچى صرف نکند ولى در هر صورت بیشتر نخواهد خرید.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند.

(اخذ آرا به عمل آمده 98 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام راى 106 نفر به اکثریت 98 راى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : پارسا - اورنگ - پناهی - امامی - روحی - عراقی - ایزدی - منصف - دولتشاهی - نوبخت - پورسرتیپ - دربانی - حاج محمدرضا بهبهانی - کمالی - لیقوانی - حیدری - مقدم - فزونی - آقا سید محمدتقی طباطبایی - بختیار - ملک مدنی - دکتر لقمان - دکتر شیخ - نیک­پور - اقبال - فتوحی - افشار - محیط - میرزا علیخان وکیلی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - حبیبی - میرزا محمد خان وکیل - فرشی - کازرونیان - مؤید احمدی - هدایت - مجد ضیائی - شریفی - رهبری - طباطبایی دیبا - لاریجانی - معتصم سنگ - امیر ابراهیمی - دکتر طاهری - ارکانی - طهرانچی - ملک­زاده آملی - اعتبار - اسدی - رهنما - امیر تیمور - افسر - تربیت - شاهرودی - کاشف - نواب یزدی - حاج غلام­حسین ملک - ملک - شیرازی - دکتر ملک­زاده - دادور - شریعت­زاده - نمازی - دکتر قزل ایاغ - بیات ماکو - خواجوی - مؤید قوامی - بیات - آقا رضا مهدوی - صفاری - میرزایی - دکتر احتشام - مسعودی خراسانی - دبستانی - دکتر امیراعلم - افخمی - طالش خان - مولوی - مسعود ثابتی - دکتر ضیاء - دکترسمیعی - عوی سبزواری - دکتر دهم - طهرانی - اعظم زنگنه - همراز - سهراب خان ساگینیان - محسن آقا مهدوی - مژدهی - دهستان - کفائی - ناصری - دبیر سهرابی - ثقةالاسامی - دکتر سنگ - میرزا یانس - هزار جریبی - محسن خان قراگوزلو - حاج تقی آقا وهاب­زاده .

+++

4ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ خاطر آقایان مسبوق است که بودجههاى تفصیلى را باید کمیسیون بودجه منظماً تحت دقت بگذارد و مستمراً کار بکند که حاضر شود لایحه دانشسرا و لوایح دیگرى هم که در کمیسیونها هست که در اثر تجدید انتخابات معطل مانده است و لوایح عدلیه به خصوص که اینها همه باید مورد دقت کمیسیونها باشد. ایام عزادارى هم هست از این جهت چند روزى جلسه را تأخیر خواهیم انداخت و از کمیسیونها خواهش میکنم که در این فاصله کارهاى خودشان را براى آینده آماده کنند به علاوه اعلام میکنم که بعد از ختم جلسه کمیسیون بودجه را که فصل آن رسیده است انتخاب بفرمایند.

جلسه آینده پنجشنبه 13 اردیبهشتماه سه ساعت قبل ازظهر دستور لوایح موجوده‏.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

تخصیص قسمتى از بقایاى عایدات صدى یک مالیات بر شرکتها به مخارج معوقه‏

سال 1311 اطاقهای تجارت‏

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است وجوهى را که بابت بقایاى عایدات صدى یک سال 1311 مالیات بر تجار و شرکتها وصول شده و می‌‌شود پس از وضع صدى سه حقالوصول به اختیار اداره کل تجارت بگذارد که اداره مزبور آن را به مصرف مخارج معوقه سال 1311 اطاقهای تجارت برساند

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

راجع ‌به نرخ طلا

ماده واحده ـ بانک ملى ایران مجاز است در داخله ایران طلا را به نرخى که مقتضى بداند خریدارى کرده و به حساب ذخیره اسکناس بگذارد

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293443!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)