کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شوراى ملى‏، دوره 18
[1396/05/30]

جلسه: 78 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم دى‌ماه 1333  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان پناهى، دکتر بینا و سید احمد صفایى

3-سؤال آقاى خرازى راجع به قرارداد منعقده با کمپانى ژنرال الکتریک براى تلفن و جواب آقاى وزیرپست و تلگراف و تلفن‏

4-ختم جلسه به عنوان تنفس

مذاکرات مجلس شوراى ملى‏، دوره 18

 

 

جلسه: 78

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم دى‌ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان پناهى، دکتر بینا و سید احمد صفایى

3-سؤال آقاى خرازى راجع به قرارداد منعقده با کمپانى ژنرال الکتریک براى تلفن و جواب آقاى وزیرپست و تلگراف و تلفن‏

4-ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى نورالدین امامى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- اسامى غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر سیدامامى، حشمتى، اسفندیارى، شیبانى، شادلو، سعیدى، شوشترى، بیات ماکو، مهندس جفرودى، دکتر مشیرفاطمى، عباسى، علم، صادق بوشهرى، سلطانى، کریمى، عبدالرحمن فرامرزى، صارمى، اورنگ، امیدسالار.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: شفیعى، ثقه‌الاسلامى، پورسرتیپ، میراشرافى، سنندجى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خرازى، مهندس شاهرخشاهى، بزرگ‌نیا، قنات‌آبادى، محمود افشار، محمودى، اکبر، موسوى، صدرزاده، پیراسته، غضنفرى، ارباب، جلیلى، دکتر بینا، عاملى، اردلان، فرید اراکى.

دیرآمدگان و زودرفتگان بى‌اجازه- آقایان: کاشانیان، تفضلى، دهقان، کاشانى، بوداغیان، فرود، مکرم، درخشش، زنگنه، گیو، اریه، دکتر سعید حکمت، دکتر حمزوى.

غائب در رأى- آقاى: مشایخى یک رأى.

نائب رئیس- نسبت به صورت جلسه آقایان فرمایشى دارید؟ آقاى مشایخى.

مشایخى- بنده تمام جلسه گذشته را در سالن بودم به هیچ وجه غیبت نداشتم، در موقع رأى هم حضور داشتم اصلاح بفرمایید

نائب رئیس- آقاى پورسرتیپ.

پورسرتیپ- بنده به همکاران محترم گفته بودم که اطلاع بدهند که من نمی‌توانم بیایم متأسفانه فراموش کرده بودند و اطلاع نداده بودند خواهش می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح کنند.

نائب رئیس- مرقوم بفرمایید اصلاح می‌شود. آقاى فرود.

فرود- بنده را مثل این که هر وقت قافیه‌شان تنگ است جزء دیرآمدگان می‌نویسند. بنده دیر نیامدم حتى اعتراضى کردم آن جلسه بنده دیر نیامده‌ام (یارافشار- این مال جلسه قبل است نه جلسه ماقبل)

نائب رئیس- آقاى درخشش.

درخشش- بنده نه دیر آمده‌ام و نه زود رفته‌ام نفهمیدم که نوشته‌اند دیر آمدم یا زود رفتم.

نائب رئیس- رسیدگى می‌شود و اصلاح مى‌شود اگر اینطور است که می‌فرمایید دیگر نظرى نیست نسبت به صورت مجلس؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

نائب رئیس- مطابق برنامه امروز سؤالات مطرح می‌شود.

ارباب- تقاضا می‌کنم تکلیف جواب سؤالاتى که از وزارت اقتصاد ملى شده است تعیین بفرمایید کى باید جواب بدهد.

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان پناهى، دکتر بینا، و سید احمد صفایى

نائب رئیس- آقاى پناهى.

پناهى- سؤالى است راجع به بانک ورشکسته توسعه صادرات که تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- سؤالى است از وزارت فرهنگ کرده‌ام به آقاى وزیر فرهنگ اطلاع داده شود که براى جواب حاضر شوند.

نائب رئیس- جناب آقاى صفایى.

سید احمد صفایى- سؤالى است راجع به سهمیه چاى قزوین از دولت کردم که تقدیم می‌کنم «کریمى- راجع به چى آقا؟» وقتى مطرح شد خواهید فهمید.

نائب رئیس- سؤالاتى که شده راجع به وزارت اقتصاد ملى چون آن معاونى که رسماً معرفى شده به مجلس شوراى ملى ایشان هم نیستند باید تعیین تکلیف بشود مال وزارت کشور را هم آقاى فولادوند قرارشد جواب بدهند بدبختانه ایشان هم مریض هستند. (قنات‌آبادى- آقا چرا خود معاون وزارت کشور نمی‌آید جواب بدهد)

3- سؤال آقاى خرازى راجع به قرارداد کمپانى ژنرال الکتریک براى تلفن و جواب آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن

نائب رئیس- آقای خرازى سؤالى از وزارت پست و تلگراف کرده‌اید بفرمایید مثل این که آن را هم می‌فرمایند که حاضر نیست.

معاون وزارت پست و تلگراف- (مهندس گنجه- چرا آقا حاضر است.

نائب رئیس- بفرمایید آقاى خرازى.

خرازى- البته آقایان محترم استحضار دارند که در دنیاى امروزى مهمترین موضوعاتى که موجب پیشرفت و ترقى ممالک راقیه هست موضوع ارتباطات است (صحیح است) موضوع ارتباطات اعم از ارتباطات هوایى زمینى دریایی پست و تلگراف و تلفن اینها از موضوعاتى است که هر کشورى به آن بیشتر اهمیت داد در پیشرفت و ترقیات موفق‌تر خواهد بود و ممالکى که موضوع ارتباطات را در درجه اول اهمیت قرار ندادند و آن را یک کار عادى و جارى تصور کردند و موضوع پست و تلگراف و تلفنشان مانند عهد دقیانوس است مثل ما عقب افتاده خواهند بود بنده نمی‌خواهم اىن عقب افتادگى که ما در این

+++

قسمت‌ها داریم به حساب دولت فعلى بگذارم یا به حساب وزیر پست و تلگراف کنونى تیمسار فرزانگان بگذارم. ولى ما این انتظار را داریم که وقتى دولت موفق شد و موضوع امنیت داخلی را فراهم کرد و موضوع نفت هم که از اهم مسائل اقتصادى و سیاسى و مالى بود آن راهم با توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و اقدامات دولت و تصویب مجلسین گذرانید به این موضوعات یک توجه فوق العاده بشود و اینها را یک کار عادى تصور نکنند (عبدالرحمن فرامرزى- مگر کار عادیش باید خراب باشد؟) ملاحظه بفرمایید دیروز در انجمن کمک به سیل‌زدگان براى اینکه یک نفر را ما بفرستیم به بوشهر اظهار شد که طیاره تا شیراز بیشتر نمی‌رود و از آنجا به بعد باید با این تانکرهاى نفت جلو تانکرهاى نفت بنشینند و اتومبیل عادى هم نمی‌رود، درصورتى که همه ما می‌دانیم در زمان اعلیحضرت فقید (باقر بوشهرى- طیار می‌رود هفته‌ای دو مرتبه هم می‌رود) مگر این که دستگاهش خراب باشد (احمد فرامرزى- راهش بهتر از راه اصفهان است) اجازه بفرمایید این چیزى است که به ما گفتند، درصورتى که در زمان اعلیحضرت فقید که قراردادى با کمپانى یونکرس آلمانى داشتند به شمال تا بندر پهلوى، به غرب تا قصر و کرمانشاه و از این طرف به خراسان تا زاهدان به جنوب تا بوشهر همه جا ارتباط هوایى بود (عبدالرحمن فرامرزى- بوشهر و بندر لنگه و بندرعباس هم می‌رفت و حالا نمی‌رود) و حالا نمی‌رود آقا ما نبایست که روز به روز به عقب برویم ما روز به روز باید تکمیل شویم، دنیا دارد با اتم و ئیدروژن کارهایش را درست می‌کند آمریکا دارد کارخانه برق هیدروژنى و اتمى درست می‌کند و در مملکت ما براى برق عادى هم مردم معطلند بنده سؤالى که کردم می‌خوانم که شرکت سهامى تلفن یا وزارت پست و تلگراف به نظر بنده شرکت سهامى تلفن ایران باشد یک قراردادى با کمپانى ژنرال الکتریک انگلستان منعقد کرده بود که در مهرماه سال گذشته چهار هزار شماره تلفن به راه بیفتد و در دی‌ ماه سال گذشته سه هزار شماره و اگر این تلفن‌ها به راه نیفتد روزى صد و پنجاه لیره استرلینگ از کمپانى الکتریک جریمه بگیرند، بنده می‌خواستم ببینم که این قرارداد طابق النعل بالنعل اجرا شده یا نه و ضمناً چون آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن تشریف دارند عرض کنم مردم از وضع حاضر تلفن کمال شکایت را دارند (صحیح است) وضع تلفن طورى است که اغلب پیش از ظهرها به مناسبت نداشتن سلکتور نمی‌شود به شمیرانات تلفنى که شماره اولش هشت است ارتباط پیدا کرد اغلب شماره‌ها اشتباهى می‌گیرد و با این اضافه نرخى که معین کرده‌اند بنده می‌خواهم شماره 43275 را بگیرم اشتباه به من جواب می‌دهد بنده هم اشتباه نگرفته‌ام ولى چون طرف گوشى را برمی‌دارد این را به حساب بنده می‌گذارند و به حساب تمام اشخاصى که تلفن دارند می‌گذارند و این قسمت مربوط به این سلکتورهاى تلفن است و این هم یک کارهایى است که بنده تصدیق می‌کنم ناشى از موانع و مشکلات و نداشتن اعتبارات است و همه اینها صحیح است ولى اصلاح این دستگاه این نمره هایى که هست باید به اندازه کافى لااقل در هر صد شماره لااقل بیست سلکتور داشته باشدکه در مواقعى که وقت کار است و وقت فعالیت است اشخاص بتوانند از این تلفن‌ها استفاده نمایند تیمسار فرزانگان اغلب اتفاق افتاده که خودم با جاهایى که کار دارم با دوچرخه و یا با اتومبیل آدم فرستاده‌ام به دنبال کار و به وسیله تلفن نتوانستیم آن کار را انجام بدهیم، تلفن از موضوعاتى است که فوق‌العاده مورد احتیاج عامه است و اگر حقیقتا ًراه بیفتد و درست کار کند و بشود به طور صحیح از آن استفاده کرد خیلى کمک به وقت و پیشرفت کار اشخاص می‌کند، قسمت دیگر هم این است که یک توجهى نسبت به تلفن‌هاى شهرستان‌ها بشود آنها هم بالاخره باید از این ترقیات استفاده کنند و تلفن‌هایشان از مغناطیسى تبدیل به کابل بشود و آنها هم استفاده بکنند و طورى بشود که اگربه تهران توجهى می‌شود وضع تلفن‌هاى شهرستان‌ها هم تحت یک برنامه‌اى اصلاح بشود (ارباب- براى تلفن شهرستان‌ها هم تعهد کرده‌اند) و طورى بشود که تلفن‌هاى شهرستان‌ها هم روى برنامه صحیحى تعویض بشود و روى هم رفته دولت و مجلس به وزارت پست و تلگراف اهمیت بدهند همه ما می‌دانیم قبل از تیمسار فرزانگان و آقاى مهندس اشراقى وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه‌اى بود که وزیر راضى کن بود یعنى هر موقع که نمی‌توانستند در یک پستى یک وزیرى را بگذارند او را در رأس وزارت پست و تلگراف می‌گذاشتند و همه ماها دیدیم زمان آقاى قوام‌السلطنه آقاى دکتر اقبال را نتوانستند در وزارت بهدارى کارى بدهند ایشان را وزیر پست و تلگراف کردند در کابینه سابق هم این عمل بود. در صورتى که وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه فنى است و باید به آن توجه بشود و موضوع ارتباطات را هر کس و هر مملکتى که به آن اهمیت داد پیشرفت کرد و هر مملکتى به آن اهمیت نداد عقب ماند آلمان‌ها در روسیه در همین جنگ بین‌المللى دوم شکست نخوردند مگر براى اینکه ارتباطات‌شان را نتوانستند با آلمان حفظ کنند، بنده می‌خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم را به این موضوع جلب کنم و از آقاى وزیر پست و تلگراف و معاونش که آقاى مهندس گنجه‌اى است و مورد احترام ما است تقاضا کنیم که براى این کار به طور فوق العاده یک برنامه دو سه ساله صحیح حسابى و عملى (نه این که روى کاغذ و رادیو و روزنامه تهیه کنند و این وزارتخانه را تکان بدهید و یک وزارتخانه‌اى درست کنید که متناسب باشد با شئون دولت و ملت ایران (صحیح- احسنت)

نائب رئیس- آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن بفرمایید.

وزیر پست وتلگراف و تلفن (سرتیپ فرزانگان)- جناب آقاى خرازى وقتى صحبت می‌فرمودید امر به بنده مشتبه شد مثل اینکه خود وزیر پست و تلگراف صحبت می‌کند بنابراین بنده نهایت تشکر را از ایشان دارم که اینطور حسن نظر دارند و فرمایشات ایشان مورد تأیید بنده هست. ارتباطات امروز (ارباب- حال اگه جواب سؤالات به تعارف برگزار ب‌شود بنده هم متشکرم) (خنده نمایندگان) ارتباطات امروز از نظر اهمیت در درجه اول است و کشورهایى که می‌خواهند اصلاحات را شروع بکنند به طور قطع از ارتباطات راه می‌افتند بنابراین این مطلب کاملاً مورد قبول وتأیید بنده است. مطلبى فرمودند راجع به اینکه قبل ازظهرها نمى‌شود از تلفن خوب نتیجه گرفت بنده این راهم تصدیق می‌کنم ولى علتش را عرض می‌کنم که چرا قبل از ظهرها نمى‌شود خوب از تلفن نتیجه گرفت. ملاحظه بفرمایید برخلاف بسیارى از مسائل دیگر این امورات فنى اجتناب‌ناپذیر نیست اینها تابع یک مقررات فنى است وازمقررات فنى هم نمی‌شود عدول کرد. آن موقعى که طرح کابل‌کشى و نصب دستگاه‌هاى تلفن اتوماتیک را در تهران تهیه می‌کردند، پیش‌بینى این همه رو شارژ زیادی را که امروز پیدا شده است نمی‌کردند به این جهت کابل‌هایى که رابطه است بین مراکز فوق‌العاده محدود است و داراى یک ظرفیت معینى است و ملاحظه بفرمایید وقتى مراجعات قبل از ظهر زیاد است به این نتیجه می‌رسد ولى این پیش‌بینى شده و ما هم با نهایت عجله امروز داریم اقداماتى می‌کنیم و براى اطلاع آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم که در عرض این 16 ماه گذشته ما در حدود 240 کیلومتر در شهر تهران کابل کشى کردیم و این کابل‌کشى‌ها آسان نیست و فقط منظور این است که وضع تلفن بهتر بشود. بنده به کرات گفتم و همین امروز هم آمده بودم جواب سؤالى را که جناب آقاى اردان فرموده‌اند بدهم و چون خودشان تشریف نداشتند سؤال مطرح نشد و بنده می‌خواستم جواب بدهم که ما مشغول اقدام هستیم براى اینکه تلفن را توسعه بدهیم براى شهر تهران 40 هزار و براى شهرستان‌ها 60 هزار تلفن اتوماتیک در نظر گرفتیم ولى عیب کاردر اینست که سابقاً به ما اطلاعات فنى و آمارهاى لازم را ندادند این امکان ندارد که تلفن اتوماتیکى را که امروز در دنیا 2500 تومان هر دستگاهش خرج دارد همینطور به مقادیر زیاد اول بدون مطالعه وارد بکنیم و بعد امید این را داشته باشیم که مشترى داشته باشیم بنده تأیید می‌کنم که وضع تلفن‌هاى شهرستان‌هاى ما خوب نیست ولى این را هم عرض کنم که دو نوع اقدام کردیم دو سه روز قبل بنده در مجلس سنا هم عرض کردم که ما اقدام اولى که کردیم در اصلاح وضع تلفن شهرستان‌ها این بود که رؤساى تلفن شهرستان‌ها را به تهران خواستیم و بنده اقرار می‌کنم که بعضى از این‌ها اصولاً اطلات فنى نداشتند ما اینها را آوردیم به تهران و اطلاعات دادیم و بعد هم صورت احتیاجات آنها را گرفتیم در اینجا و الان در مرحله سفارش هستیم بنابراین براى علاج فورى کار نه علاج قطع این اقدامات شده و در آینده نزدیک بنده امیدوار هستم که وضع تلفن شهرستان‌ها را براى اصلاح موقت از یک سیمه به دو سیمه تبدیل بکنیم و یک وضعى کنیم تا این سفارش تلفن ما به یک وضعى قطعى دربیاید و وضع تلفن شهرستان‌ها بهتر شود (کریمى- کرمانشاه هم هست؟) کرمانشاه هم به طور قطع جزء برنامه هست و اگر آقایان میل داشته باشند طرز تقسیم تلفن‌ها را هم براى شهرستان‌ها بنده عرض خواهم کرد که چطور و روى چه مأخذ ما در نظر گرفتیم و براى کدامیک از شهرستان‌ها در درجه اول براى تبریز، مشهد و اصفهان پنج هزار شماره روى ارقام در نظر گرفته شده و براى شیراز و اهواز و رشت و قم و خرمشهر و آبادان در موقع کار دو هزار شماره ولى این را قابل توسعه به پنج هزار شماره کردیم (نقابت- براى آبادان کم است) قسمت آخرعرض بنده را توجه بفرمایید شروع می‌کنیم از دو هزار شماره ولى قابل توسعه به پنج هزار شماره است و بعد اگر زیادتر هم لازم شد توسعه می‌دهیم. عرض کردم که این امکان ندارد که ما حرص بزنیم در این کار و بایستى روى ارقام صحیح این مقدار را که ما به طور قطع ما لازم داریم بیاوریم بعد توسعه بدهیم در تمام کشورها هم همین‌طور است. در مرحله سوم کرمانشاهان، همدان، کرمان، بابل، رضائیه روى آمارهایى که به دست آوردیم از هزار تا هزار و پانصد شماره اتوماتیک خواهیم داد و راه می‌افتیم از اینجا. بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید که ما غافل ننشسته‌ایم و کارهاى اساسى را شروع کرده‌ایم (باقر بوشهرى- بوشهر را نفرمودید) (دکتر وکیل- کردستان را هم نفرمودید) براى تمام شهرستان‌ها در نظر گرفته شده اینهایى که عرض کردم من چو نمی‌توانم به اطاله کلام بپردازم قسمت‌هاى دیگر را عرض نکردم ولى براى تمام شهرستان‌ها فکر لازم را کرده‌ایم منتهى از نقطه‌نظر فنى جاهایى که کمتر از هزار شماره تلفن اتوماتیک است صرف نمی‌کند و لزومى ندارد که تلفن اتوماتیک گذاشته بشود در کشورهاى دیگر هم

+++

به همین ترتیب عمل می‌کنند حالا بنده جواب جناب آقاى خرازى را که در مورد ژنرال الکتریک سؤال فرمودند عرض می‌کنم.

باقر بوشهرى- راجع به بوشهر چیزى نفرمودید.

نائب رئیس- آقا جواب آقاى خرازى را بدهید.

وزیر پست و تلگراف و تلفن- چنانچه نماینده محترم جناب آقاى خرازى در سؤال خودشان یادآورى فرموده‌اند در اردیبهشت 1332 موافقت‌نامه‌اى با اطلاع دولت وقت و تصویب هیئت وزراء بین شرکت سهامى تلفن ایران و کمپانى ژنرال الکتریک براى خاتمه دادن تأسیسات 22 هزار شماره تلفن که در سال 1325 به بعد معلق و بلاتکلیف مانده بود منعقد گشت. طبق این موافقت‌نامه کمپانى موظف بود چهار هزار شماره تلفن در مهرماه 32 و سه هزار شماره تلفن در دی‌ماه همان سال به کار اندازد ولى سؤال کننده محترم نفرمودند که در همین موافقت نامه شرکت تلفن هم تعهداتى داشت طبق همان موافقت نامه مقرر بود شرکت تلفن پنجاه هزار لیره در مهر و بقیه طلب مورد ادعاى کمپانى که بیش از صد هزار لیره بود (البته طبق ادعاى کمپانى در دی‌ ماه بپردازد تصدیق می‌فرمایید که بدون مطالعه پرداخت این مبالغ که هم ارز بیش از چهل میلیون ریال است) آسان نبود به خصوص که در همان موافقت نامه قید شده بود که در عرض مدت سه ماه باید به حساب‌هاى معوقه طرفین رسیدگى به عمل آید و اگر در نتیجه اختلافى مشهود شد کمپانى قبول کند در مهرماه 1332 چهار هزار شماره به کار افتاد ولى در اثر رسیدگى اختلافاتى کشف شد کمپانى مبلغ پنجاه هزار لیره را مطالبه کرد وزیر بار اختلاف نرفت شرکت هم نتوانست پنجاه هزار لیره را طبق همان موافقت‌نامه بپردازد اما باید گفت این عدم پرداخت باعث مکث و توقف کار نشد وزارتخانه دستور داد متخصصین شرکت با متخصص کمپانى همکارى کنند و سه هزار شماره هم در موقع خود آماده تحویل بود ولى چون به علت وجود تعهدات در ناحیه سانترال 3 در نقشه نصب و انشعاب تلفن‌ها تغییراتى داده شد.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر پست و تلگراف یک ثانیه تأمل بفرمایید اکثریت نیست (پس از لحظه‌اى با ورود چند نفر اکثریت شد) بفرمایید آقاى وزیر پست و تلگراف.

وزیر پست و تلگراف- به کار افتادن سه هزار شماره موکول به خرید کابل مجددى شده که اتفاقاً از موضوع معامله کابل مزبور جناب آقاى خرازى بااطلاعند و در مناقصه آن شرکت ایران تکنو که جناب آقاى خرازى یکى از شرکاء و مدیرعامل محترم آن هستند شرکت فرمودند با این مراتب تصورى نشده است ولى باید به عرض برسانم که در اثر مراقبت و رسیدگى بالاخره اقداماتى شده است که در آتیه نزدیکى مجلس از آن مطلع خواهد شد و خواهید دید که با پرداخت همان مبلغ که دولت سابق تعهد کرده بود شاید به جاى 22 هزار شماره 24 هزار شماره تحویل گرفته شود یعنى در نتیجه مراقبت ما و کشف اختلافات حساب تقریباً دو هزار شماره براى شرکت در شمیران و قلهک مجانى تمام بشود.

 نائب رئیس- آقاى خرازى دیگرفرمایشى ندارید؟

خرازى- عرضى ندارم.

مهدى ارباب- الحمدالله وضع پست و تلگراف و تلفن اصلاح شد.

نائب رئیس- آقاى میراشرفى.

میراشرفى- به بنده اطلاع ندادند که سؤالم مطرح می‌شود تا یک اسنادى دارم که باید بیاورم پشت تریبون استدعا می‌کنم به جلسه دیگر موکول بفرمایید (مهندس اردبیلى- اسناد یا اسرار)؟ هم اسناد است هم اسرار.

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

نائب رئیس- با کمال تأسف نه دولت به مقررات آشناست نه نمایندگان نه نماینده دولت براى جواب سؤال آمده نه نمایندگان حاضرند که پنج دقیقه در مجلس بنشینند و سؤال‌هایى که این‌قدر اصرار مى‌کنند مطرح بکنند و وزرا جواب بدهند با اجازه آقایان (مهدى ارباب- ما هستیم وزرا نیستند اگر وارد دستور هم بشویم باز هم باید وزیر اینجا باشد) اینست که بااجازه آقایان پنج دقیقه تنفس می‌دهم و بعد مجلس تشکیل خواهد شد خیال نفرمایید که تشکیل نمی‌شود که تشریف ببرید.

یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- نورالدین امامى.

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294905!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)