کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس یکشنبه 17 آبان 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - طرح و تصویب لایحه طبع و نشر اسکناس

3 - طرح و تصویب لایحه طرز تعیین قیمت کالاى وارده به کشور

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

5 - طرح و تصویب لایحه استخدام سه نفر هنرآموز هنرستان دولتى

6 - طرح و تصویب لایحه استخدام یک نفر هنرآموز نجارى

7 - تصویب پنج فقره خبر مرخصى

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس یکشنبه 17 آبان 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - طرح و تصویب لایحه طبع و نشر اسکناس

3 - طرح و تصویب لایحه طرز تعیین قیمت کالاى وارده به کشور

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

5 - طرح و تصویب لایحه استخدام سه نفر هنرآموز هنرستان دولتى

6 - طرح و تصویب لایحه استخدام یک نفر هنرآموز نجارى

7 - تصویب پنج فقره خبر مرخصى

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 12 آبان را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه- آقای صادق خواجوی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: حاج غلام‌حسین ملک - دکتر اهری - رحمت سمیعی - عراقی - حمزه‌تاش - معدل - امیرابراهیمی - وکیل - حبیبی - دبیرسهرابی - اعتبار - دکتر ملک‌زاده - نقابت - بیات‌ماکو - اورنگ - پناهی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: کاشف - نیک‌پور - وکیلی - منصف - مسعودی‌خراسانی - بیات - آصف - دکتر جوان- دکتر سمیعی.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- طرح و تصویب لایحه طبع و نشر اسکناس

رئیس - خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به طبع و نشر اسکناس مطرح است.‏

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه در جلسه 14 آبان 1315 لایحه نمره 32022 دولت راجع‌به اجازه طبع و نشر اسکناس را باحضور جناب آقاى وزیر مالیه مطرح نموده و با توضیحات کاملى که آقاى وزیر مالیه دادند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم مى‌شود.

رئیس - ماده واحده قرائت مى‌شود:

ماده واحده- بانک ملى ایران مجاز است تا یک بیلیون و صد و هفتاد و شش میلیون و صد و شصت و سه‌هزار و ششصد ریال (600ر163ر176ر1) اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد.

+++

کلیه اسکناس‌هاى در جریان تابع مقررات قانون 22 اسفند 1310 راجع‌به نگاهدارى ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست) قبلاً مذاکراتى در این باب شده است حالا آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شمارش آراء به عمل آمده صد ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى صد. به اتفاق آرا تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: بیات - طباطبایی‌بروجردی - توانا - دربانی - نوبخت - وثوق - صفوی - عیسی مشار - نائینی - زوار - دکتر ادهم - صدیق - انوشیروانی - ایزدی - اعتصام‌زاده - نمازی - مسعودی - پارسا - دکتر طاهری - شجاع - نیک‌پور - ارگانی - کفایی - اعتبار - اقبال - ناصری - رضوی - مرتضی امین - طهران‌چی - مسعودی‌خراسانی - ملک‌مدنی - علوی - گودرزی - حیدری - جرجانی - کیخسرو شاهرخ - فرج‌الله آصف - افخمی - کاشف - فزونی - افشار - کازرونیان - بیات‌ماکو - مؤیدثابتی - محمدتقی شیرازی - دکتر سمیعی - مرآت اسفندیاری - محیط - میرزایی - سلطانی - لاریجانی - دهستانی - روحی - دکتر نیرومند - هدایت - ابراهیم سمیعی - مؤیداحمدی - امیر ابراهیمی - فتوحی - جلائی - شباهنگ - سیدکاظم یزدی - دکتر احتشام - خواجوی - خواجه‌نوری - دکتر لقمان نهورای - نواب‌یزدی - مولوی - موسی مرآت - دادور - مخبرفرهمند - اردبیلی - ابراهیمی‌ریگی - آزادی - مؤیدقوامی - فاطمی - اسکندری - شاهرودی - تربیت - صفاری - همراز - علی وکیلی - مژدهی - ساگینیان - مجدضیایی - معتضدی - رهبری - مشیری - ملایری - منصف - رفیعی - مقدم - اعظم‌زنگنه - دولت‌شاهی - حبیبی - دکتر جوان - علوی‌سبزواری - دکتر غنی - دکتر ضیاء.

3 - طرح و تصویب لایحه طرز تعیین کالاى وارده به کشور

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع‌به تقویم کالاى وارده مطرح است. خبر کمیسیون اقتصاد ملى و ماده واحده قرائت مى‌شو.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون اقتصاد ملى درجلسه 16 آبان 1315 لایحه نمره (22430) دولت راجع‌به تقویم کالاى وارده به کشور را با حضور آقاى کفیل اداره کل تجارت براى شور ثانى مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى از طرف نمایندگان نرسیده و براى دولت و اعضا کمیسیون هم نظریه جدیدى حاصل نشده بود لذا خبر اولیه کمیسیون که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم مى‌شود.

رئیس - ماده واحده قرائت مى‌شود.

ماده‌واحده-:

الف- کالاى وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات باید به میزان قیمتى که تا ورود به گمرک ایران تمام شده است (قیمت سیف) تقویم شود.

ب- تصدیق صدور در مواردى هم که کالا به صورت انحصار صادر می‌گردد معادل تمام قیمت کالاى صادره باید داده شود.

تبصره- کالایی که از ابتداى سال اقتصادى جارى به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود.

ج- پروانه ورود باید در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجى معادل تمام مبلغ تصدیق صدورى که ضمیمه درخواست تسلیم مى‌گردد داده شود.

رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- عرض کنم قبل از این قانون اجناس انحصارى را صدى پنجاه و پنج تصدیق صدور مى‌دادند و بیشتر نمی‌دادند بعضى اجناس را صدى هشتاد و پنج تصدیق صدور براى اجازه ورود مى‌دادند حالا آن صدى هشتاد و پنجا و پنج برداشته شده و همین‌طور صدى هشتاد و پنج را هم صدى صد خواهند گرفت. علت این در کمیسیون مذاکره شد و توضیحات کافى داده‌اند بنده همین‌قدر خواستم کفیل محترم تجارت توضیح بدهند که این در نتیجه زیادى و بهبودى صادرات است یا در نتیجه قانون اسعار است که وضع شد و لازم بود کنترل اسعارى بشود یا همان‌طور که

+++

عرض کردم به واسطه زیادى صادرات و کمى واردات که این معافیت را از بین برده‌اند.

آقاى واثقى (رئیس کل تجارت)- عنوانى را که نماینده محترم فرمودند این بود تغییرى که در طرز تقویم اجناس وارداتى قائل شده‌ایم و تصدیق صدور که سابقاً براى اجناس صادراتى صدى پنجاه و پنج گرفته می‌شد حالا صددرصد شده این تغییر از چه لحاظ است آیا از نظر بهبودى و ازدیاد صادرات است یا از لحاظ کنترل قانون اسعار.

توضیحاً عرض می‌کنم تا به حال مأخذ عمل روى تصدیق صدورى که داده می‌شد این بود که حتى‌الامکان بتوانیم تعادل بهترى را بین صادرات و واردات تأمین کنیم و به این مناسبت به این وسایل متشبث می‌شدیم که از یک طرف در موقع دادن جواز صدى شانزده کسر مى‌گذاشتیم و از طرفى هم تصدیق صدور را صدى پنجاه و پنج می‌دادیم ما مى‌خواستیم کاملاً کنترل کنیم حساب دریافت و پرداخت مملکتى را ولى فعلاً به وسیله قانون کنترل اسعار کاملاً حساب پرداخت و دریافت دست دولت هست و احتیاجى به آن وسایل نداریم خصوصاً این که در عمل هم دیدیم این وسایل قدرى براى تجار مشکلات تولید می‌کند و نگاهداشتن حساب این پول کار مشکلى است و به علاوه در قیمت هم تأثیر دارد و منظور دولت از این لایحه که تقدیم مجلس شوراى ملى کرده این است چون مقصود اساس تعادل صادرات و واردات است و این در نتیجه کنترل اسعار حاصل شده است و به علاوه این لایحه مشکلاتى را که در عمل تولید شده بود از بین می‌برد و قطعاً تاثیرى هم در قیمت اجناس خواهد داشت و از این حیث موجبات رضایت و رفاهیت بیشترى براى مصرف کننده تولید خواهد کرد.

رئیس- آقاى نیک‌پور.

نیک‌پور- لایحه که فعلاً مورد مذاکره است از چند نظر در نتیجه قانون انحصار تجارت و تجربیاتى که نسبت به اجراى قانون گذشته شده است فوق‌العاده مورد استفاده و مفید بوده و در اجراى این قانون مشکلات فوق‌العاده که در دو قسمت از قانون انحصار تجارت تولید شده بود مرتفع می‌شود یکى موضوع تقویم است که البته آقایان به خوبى در خاطر دارند که موضوع تقویم یکى از مشکل‌ترین موضوعاتى بود که در اجراى قانون انحصار تجارت همیشه چه مأمورین گمرک و چه مأمورین اداره تجارت و چه تجار را در موقع وارد کردن جنس دچار اشکال می‌گردد موضوع تقویم فقط به قیمت بازارهاى عمده‌فروشى بود و یک جمله در قانون گذارده شده بود و از آن عبور شده بود که در عمل مشکلات زیادى را تولید کرده بود و همیشه چه در موقع دادن عوارض گمرکى و چه از نظر باطل کردن جواز ورود راجع‌به تقویم این مشکلات تولید می‌شد- حالا با این قانون این مشکلات خوشبختانه به کلى مرتفع شده است و قیمت (سیف) را اداره تجارت پیشنهاد کرده است و در کمیسیون هم با توضیحاتى که آقاى کفیل کل تجارت دادند خیلى فوق‌العاده دلیل قانع‌کننده بود که بسیار مفید و به موقع بوده است. زیرا قیمت (سیف) عبارت است از قیمت اصل مال‌التجاره به اضافه مخارجى که براى بیمه و حمل و نقل آن مصرف می‌شود تا سرحد ایران که روى هم رفته این سه چیز است (سیف) را تشکیل می‌دهد و به این جهت این یکى از اقداماتى است که خیلى مفید بوده است یکى دیگر موضوع ورود واردات است که در این قانون جزو لایحه پیشنهاد شده است در قانون انحصار تجارت سابق جواز ورود یک مقررات مختلفى داشت که در مقابل وارد کردن جنس بایستى در حدود صددرصد تصدیق صدور باطل کرد مطابق یک مقررات مختلفه دیگرى که از تصویب مجلس گذشته بود با یک مابه‌التفاوت تصدیق صدور مى‌بایستى در مقابل جواز ورود باطل شود و این هم از نظر یک دلایل بود که در موقع خودش هر کدام پیش‌بینى شده بود. حالا این قسمت را در این قانون پیش‌بینى کرد‌ه‌اند که در مقابل وارد کردن صد تومان

+++

جنس در مملکت صد تومان تصدیق صدور باید باطل شود این هم یکى از مشکلات سابق را مرتفع مى‌کند و این را بنده خواستم در ضمن توضیحاتى که راجع‌به قسمتى که در این قانون پیش‌بینى شده است مفصل‌تر و مشروح‌تر به عرض برسد ضمناً خواستم استفاده کنم از موضوع دیگرى و از آقاى رئیس کل تجارت خواهش کنم که اساساً این قسمت را توجه داشته باشند که قانون انحصار تجارت خارجى مملکت که از تصویب مجلس گذشته است بعد از آن از لحاظ وضع قوانین مختلفه چه از لحاظ اسعار و چه از لحاظ تصدیق صدور و چه از جهات دیگر یک تغییرات مختلفى در عمل پیدا کرده و آن قانون انحصار تجارت خارجى با مواد دیگرى که گذشته است امروز به یک صورت دیگرى به کلى درآمده است که اگر آنچه را که ضمایم آن قانون باشد و تغییراتى که بعد در آن پیدا شده است او را ضمیمه قانون اوّلى کنیم معلوم می‌شود غیر از چند اصل کلى که در قانون انحصار تجارت محفوظ مانده است بقیه‌اش به واسطه تغییراتى که در عمل و آزمایش پیدا کرده است تغییر کرده است این است که خواستم خواهش کنم براى تسهیل در کار اجراى قانون انحصار تجارت و توجه عمومى قانون انصار تجارت را کاملاً تحت مطالعه در بیاورند و این تغییراتى که در ازمنه مختلفه پیدا کرده است و به صور مختلفه در مجلس آمده است و یک صورت عجیبى پیدا کرده است مخصوصاً با آن تغییرات اسعارى که در آن قانون تجارت خارجى موضوعات اسعارى صورت دیگرى پیدا کرده است و بعد از قانون اسعار که اخیراً از مجلس گذشت یک صورت دیگرى پیدا کرده است و این وضعیت پیچیده شده مناسب است که این قانون را تماماً تحت مطالعه بیاوند که اساساً با یک صورت جامعى که همه این نظرها تأمین شده باشد به مجلس بیاید.

وزیر مالیه- بنده تصور می‌کردم که نماینده محترم یک مخالفت محکمى را حالا راجع‌به یک قسمت از این ماده واحده اظهار خواهند کرد و خودمان را بایستى حاضر کنیم براى یک مدافعه خیلى شدیدى ولیکن ایشان در حقیقت موافق بودند و خواستند قانون را تشریع کنند و یک قدرى توضیح بدهند در این صورت یکى از دو رویه را ما می‌توانستیم داشته باشیم یکى این که تشکر بکنیم و بگوییم خیلى خوب تشریح گردید و بگوییم عوض این که دولت توضیح بدهد شما خودتان وکالتاً توضیح دادید ماده را براى تمام رفقاى مجلسى یکى دیگر این که خوب حالا که مذاکره شده است از طرف دولت هم وارد شرح و بسطى بشویم و یک قدرى از وقت آقایان را بگیریم و مطلب روشن‌تر شود بنده بالاخره نزاکت را مقتضى این دانستم که این شق دوم را اتخاذ کنم البته همان‌طورى که نماینده محترم گفتند و آقایان هم مسبوق هستند قانون انحصار تجارت یک تغییراتى در اثر تجربه و آزمایش و احتیاج به تدریج در این مدت پیدا کرد و مى‌شود گفت که از چندى پیش به این طرف ما کمتر احتیاج داشتیم که تغییرى داده باشیم و این مسایلى که امروز به مجلس آمده است شاید چندین ماه قبل خود آقاى نیک‌پور که الآن مذاکره کردند شاهد هستند که شاید در حدود یک سال قبل هم در این خصوص مشورت‌هایی شد کمیسیون‌هایی شد و مطالعه شد و بهتر دیده شد که تغییرات حاضر هم پیشنهاد شود به آن اندازه که کارهاى بشرى به حد کمال می‌رسد البته خیلى محدود است آن اندازه مى‌شود گفت که قانون انحصار تجارت ما هم دارد نزدیک مى‌شود به آن حد و کامل مى‌شود یک مطلب خیلى مهمى در این قانون هست که اشاره به آن کردند و آن مسئله تقویم است آن روزى که قانون انحصار تجارت آمد آقایان خاطرتان هست نه ما در این خصوص تجربه داشتیم نه دنیا در این خصوص تجربه داشت فراموش نکنید که ما از اولین ممالکى هستیم که داخل این رویه شدیم (صحیح است) بنابراین مى‌بایستى روى یک حساب‌هایی که متکى به تجربه نبود مواد قانونى خودمان را تنظیم کنیم روى یک فرض‌هایی که هیچ عملى تکلیف او را نگذاشته بود معلوم شود امتحان نشده

+++

بود خیال کردیم چه کنیم در واردات از براى اینکه حساب واردات‌مان تعادل با صادرات بکند گفتیم مى‌آییم آن قیمتى را می‌گیریم که در بازار عمده‌فروشى داخلى خودمان این جنس دارد نه این بود که آن روز هم واقعاً تنظیم‌کنندگان آن مواد خیال مى‌کردند که این بهترین طریق است ولیکن طریق دیگرى آن وقت عملى نبود والا ما مى‌دانیم که یک جنسى در بازار داخله اگر امروز قیمت عمده‌فروشى آن به میزان معینى رسیده نمى‌شود گفتن که با این قیمت ما میزان واردات‌مان را مى‌توانیم تنظیم کنیم و یا خارجه روى این پایه معامله کنیم ولی چه کردیم ؟ امروز ما می‌توانیم این کار را بکنیم براى اینکه کنترل اسعار داریم با یک شکل تام و تمامى. در سابق یک وقت تفتیش اسعارى اسمش بود و این را هم ما و هم مردم هم خدا و هم خلق همه مى‌دانستند همه هم مى‌دانیم که بیشتر اسمش تفتیش عار بود ولى عملاً معاملات اسعار در خارج از مراکزى که قانون معین کرده بود که می‌بایستى در آنجا معامله شود مى‌شد (صحیح است) آن هم از روى بى‌تجربه‌گى تنظیم شده بود بعد یک مدتى که گذشت و دیده شد که آن قانون هیچ نتیجه ندارد آمدیم و آن قانون که به خاطر دارید پیشنهاد کردیم شاید خود بنده هم گمان مى‌کنم در آن موقع از طرف دولت مدافع بودم و پیشنهاد شد که اصلاً لغو کنیم قانون اسعار را در صورتى که امکان عملى ندارد شما نمى‌توانید تجارت داشته باشید و مسئله اسعار را آزاد بگذارید (صحیح است) براى اینکه اصلاً این تعادل صادر و وارده در مسئله تجارتى خلاصه برمى‌گردد به اینکه تعادل بدهیم بین اسعارى که پیدا مى‌کنیم و اسعارى که باید بدهیم خوب آن وقت چطور معقول است که یک دولت بگوید من مى‌خواهم انحصار تجارت خارجى داشته باشم و اسعارش را مى‌گذاریم به خیال خود مردم. ولى آن روز راه نداشت تا اینکه الغاء قانون تفتیش اشعار ما را به یک محظوراتى دچار کرد و سال گذشته مقدارى را آقایان به خاطر دارند که چه زحماتى داد در اواخر سال بود که ما دیدیم حالا مجهز شده‌ایم و می‌توانیم دیگر کار اسعار را تحت انتظام دربیاوریم براى اینکه تشکیلات بزرگى که در دست دولت است. تشکیلات دیگر ممکن است به وسیله شرکت‌هاى بزرگى آن تجارت‌ها را تمرکز داد و تحت نظارت درآورد. واقعاً مسئله اسعار و انتظام اسعار و تفتیش اسعار و تنظیم بازار اسعار یک چیز عمل بود این بود که قانون اسعار را آوردیم وقتی که کنترل اسعار شروع به اجرا کرد ما دیدیم دیگر جاى نگرانى نیست‏ حالا می‌توانیم روى پایه سیف مال‌التجاره وارد کنیم یک قسمت از این مال‌التجاره به وسیله شرکت‌هاى دولتى وارد می‌شود که هیچ نگرانى از این نیست که به اسم قیمت مال‌التجاره بخواهند یک اسعار بیش از حد لزوم از مملکت تقاضا کنند اگر گفت این جنس را هزار فرانک یا صد لیره خریده‌ام و واقعاً هم آن مبلغ خریده باشد که هیچ جاى نگرانى ندارد یک قسمت دیگر هم به دست شرکت‌هاى فرعى است که در تحت نظر دولت نیست ولى کمیسیون اسعار می‌تواند همیشه نظارت کند در کارهاى اسعارش وارد می‌شود به آن هم هیچ احتیاجى نداریم که رویه دیگر اتخاذ کنیم یعنى نباید بیاییم به این واردکننده بگوییم که این جنسى که وارد کرده قیمت عمده فروشیش در بازار کرمانشاه معادل است با صد لیره و بنابراین باید ما آن را صدلیره حساب کنیم و معادل صد لیره جواز بگیریم نباید این حرف را بزنیم در صورتی که ممکن است براى آوردن آن جنس هشتاد لیره بیشتر پول نداده باشد پس براى ما از نظر کنترل اسعار این مسئله حالا سهل شده است و هیچ جاى نگرانى نیست براى این که ما دستگاه موتور اسعارمان معین مى‌کند که چقدر اسعار گیرمان آمده و بعد هم هرچه فرض کنیم و بخواهیم وارد کنیم کمیسیون اسعار تعیین می‌کند که مى‌توانیم این کار را بکنیم یا خیر. اگر بتوانیم جواز می‌دهیم

+++

و در حدودى که مى‌توانیم اجازه مى‌دهیم و آن قسمتى که نمى‌توانیم می‌گوییم باید تأمل کرد و حالا نمى‌شود و به حمدالله گمان می‌کنم آقایان هم مسبوق باشند که پس از یکى دو ماه اجراى قانون اسعار که طبعاً یک احتیاطاتى لازم بود الآن دیگر چند ماهى است که یک جریان خیلى عادى پید اکرده است وقتى نگفتیم که جنس را منع مى‌کنیم و کسى را هم در مضیقه نگذاشته باشیم ما در این صورت احتیاج نداشتیم که بیاییم همان‌طور که آقاى وثیقى گفتند یک تدابیرى یکنیم و یک تشبیثاتى از قبیل این که به اجناس انحصارى پنجاه و پنج درصد تصدیق صدور بدهیم براى این که مبادا کسر بیاوریم یعنى تعادل نکند صادر و واردمان و دستگاه کنترات اسعار براى این است که صادر و واردمان را تعادل بدهد و ما احتیاج نداریم اصلاً این کار را بکنیم این یکى و یکى دیگر این که اصلاً عملى نمى‌شود آن روزى که ما آمدیم و پنجاه و پنج درصد گذاشتیم براى موضوع آن جنسى بود که به صورت انحصار صادر می‌شد و قبل از آن که قانون انحصار تجارت و موضوع تصدیق صدور بیاید تحت یک مقرراتى و یک جواز و بالاخره یک جایزه بدهیم و صددرصد دولت تصدیق صدور کمتر بدهد ما امروز اغلب اجناس‌مان به شکل انحصارى صادر می‌شود حالا اعم اینکه شرکت‌هاى که دولت اداره می‌کند صادر کنند یا شرکت‌هاى خصوصى و فرعى صادر کنند آن وقت عملى نیست مثلاً این که بگوییم صدى پنجاه و پنج مى‌خواهیم به اجناس تصدیق صدور بدهیم براى این که الآن عمده اجناس ما عمده صادرات ما به شکل انحصار صادر مى‌شود مثلاً خشکه بار که مى‌خواهند پنجاه و پنج درصد بدهند تمام این به شکل انحصارى است کنترات را چطور انحصار خارج مى‌شود و همین‌طور سایر چیزها که آقایان بهتر می‌دانند و وقت‌شان را هم نمى‌خواهم بگیرم بالاخره امید ما این است که به واسطه کار کردن بالاخره چون تمام وسایل هم برمى‌گردد به این قسمت یک ملتى بایستى کار کند تا خوب زندگانى کند به واسطه کار زیاد تولید زیاد مى‌شود ما روز به روز بهتر مى‌توانیم وضعیت تجارتى خودمان را پیش ببریم همان‌طور که پیش می‌رویم و در این تبصره هم که یک تبصره جدیدى است در قسمت (ب) ماده یک تغییر مختصرى را پیشنهاد می‌کنم که به جاى عبارت: «کالایی که از ابتداى فروردین ماه سال جارى». چون بعضى اجناس بوده که قبل از سال اقتصادى که از تیرماه باید خارج شده و همین ابتلایی را دارد که این ماده خواسته است رفعش کند ولى اتفاقاً ماده طورى تنظیم شده بود که یک قسمت از آن اجناس باز مشمول نمى‌شد به این جهت تاریخ را ما از سال اقتصادى که اول تیر است یک قدرى عقب‌تر مى‌بریم از اول فروردین قرار می‌دهیم که اشکال نشود. راجع‌به آن قسمت هم که به آقاى وثیقى تذکر دادند که خوب است مواد مختلف را جمع کنند و یکجا یک مرتبه یک قانون نوشته رفته و روشنى باشد البته این هم خیلى خوب است چون البته هر چه قانون متفرق و مختلف باشد و تغییراتى که مى‌آید تکه‌تکه آمده باشد البته براى اشخاصى که به آن قانون سر و کار دارند اسباب زحمت بیشتر است و مسلم است این هم خواهد شد.

رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى دکتر طاهرى رسیده است خوانده مى‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد مى‌شود تبصره ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود.

تبصره- کالایی که از ابتداى فروردین ماه سال جارى به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود.

رئیس- موافقت دارند؟

مخبر (آقاى کاشف)- موافقم‏.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ماده واحده با این

+++

اصلاحى که منظور است. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

رئیس- آقاى وزیر عدلیه لایحه‌اى دارند؟

وزیر عدلیه- لایحه‌ای است راجع‌به اصلاح قسمتى از تشکیلات عدلیه و قانون استخدام قضات که تقدیم می‌کنم لایحه دیگرى است از طرف وزارت معارف راجع‌به استخدام استاد معدن‌شناس و زمین‌شناس که چون آقاى وزیر معارف مسافر هستند بنده تقدیم می‌کنم.

رئیس- رجوع مى‌شود به کمیسیون‌هاى مربوطه‏

5 - طرح و تصویب لایحه استخدام سه نفر هنرآموز هنرستان دولتى

رئیس- خبرهاى کمیسیون بودجه و خارجه راجع‌به استخدام سه نفر هنرآموز تبعه آلمان مطرح است قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون بودجه‏

لایحه نمره 13137 دولت راجع‌به تجدید استخدام آقایان فردریکسن و تئودرهنل و ویلهم کره‌مر اتباع دولت آلمان جهت هنرآموزى هنرستان دولتى در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت گردیده اینک خبر آن را عین لایحه دولت است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 13137 دولت راجع‌به استخدام آقایان فردریکسن و تئودرهتل و ویلهلم‌کره مر اتباع دولت آلمان براى هنرآموزى هنرستان دولتى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامی آقایان فردریکسن - تئودرهنل - ویلیلم‌کره‌مر اتباع دولت آلمان را از تاریخ انقضاى قرارداد استخدامى آنها که به موجب قانون 12 آذر 1312 منعقد گردیده تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل تجدید نماید:

1 - حقوق هنرآموزان مزبوربه شرح ذیل خو اهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیهم تأدیه خواهد شد.

فردریکسن سالیانه 67200 ریال‏

تئودرهنل سالیانه 36000 ریال‏

ویلهلم کره‌مر سالیانه 40800 ریال‏

2- هنرآموزان فوق‌الذکر می‌توانند طبق مقررات قنون اسعار تا معادل نصف حقوق خود را به وسیله صندوق تهاتر به مارک دریافت دارند و در صورت موافقت کمیسیون اسعار مى‌توانند معادل سالى پنجاه پهلوى از مبلغی که جهت خرید مارک منظور گردیده است اسعار دیگرى خریدارى نمایند.

3- اداره کل صناعت و معادن مجاز است به هنرآموزانى که جهت ریاست و هنرآموزى هنرستان‌هاى ولایات اعزام می‌دارد مادام که هر در شغل را عهده‌دار مى‌باشند ماهیانه مبلغ پانصد (500) ریال علاوه برحقوق ثابت آنها به عنوان ریاست هنرستان‌هاى مزبور تأدیه نموده و منزلى که کرایه آن از سیصد (300) ریال تجاوز نکند در اختیار مشارالیهم بگذارد.

4- در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموزان مزبور تجدید نشود در صورت معاودت به خارجه معادل (50) پهلوى به عنوان خرج سفر معاودت به آنها تأدیه خواهد شد و در صورتى که هر یک از مشارالیهم شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر براى معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

5- سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (مخالفى نیست) آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 87 با 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: محیط - دکتر طاهری - مرآت اسفندیاری - توانا - علوی‌سبزواری - کاشف - مقدم - نمازی - مؤیدثابتی - افخمی - معتضدی - گودرزی - دکتر سمیعی - اعتصام‌زاده - اقبال - مخبرفرهمند - ملک‌مدنی - دربانی - محمدتقی شیرازی - دکتر ادهم - رهبری - لاریجانی - صفوی - خواجه‌نوری - پارسا - میرزایی - حاج ملک - انوشیروانی - کازرونیان - مرتضی امین - مژدهی - هدایت- دادور - امیر ابراهیمی - صفاری - مجدضیایی - ساگینیان - محسن مهدوی - سلطانی - ناصری - کیخسرو شاهرخ - دکتر ضیاء - رضوی - ابراهیمی‌ریگی - بیات - اعتبار - جرجانی - موسی مرآت - فزونی - دکتر جوان - ملایری - مشیری - مؤیداحمدی - آزادی - فتوحی - نواب‌یزدی - دکتر لقمان - تربیت - سیدکاظم یزدی - دکتر نیرومند - ابراهیم سمیعی - خواجوی - جلائی - ارگانی - روحی - مسعودی‌خراسانی - رفیعی - حسن‌علی دولت‌شاهی - اعظم‌زنگنه - منصف - مؤیدقوامی - اسکندری - اردبیلی - دکتر ملک‌زاده - دکتر احتشام - شباهنگ - نائینی - لیقوانی - ثقةالاسلامی - افشار.

6 - طرح و تصویب لایحه تجدید استخدام یک نفر هنرآموز نجارى

رئیس- خبر کمیسیون بودجه و خارجه راجع‌به استخدام ویلهلم مایر

خبر کمیسیون بودجه‏

لایحه دولت راجع‌به استخدام آقاى ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان براى هنرآموزى هنرستان‌هاى ولایات در کمیسیون بودجه مطرح و مورد شور و مطالعه قرار گرفته در نتیجه توضیحاتى که از طرف نماینده اداره کل صناعت داده شد لایحه مزبور عیناً تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع‌به تجدید استخدام آقاى ویلهلم مایر آلمانى را براى هنرآموزى تجارى در آموزشگاه صنعتى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامى سابق آقاى ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان را لغو و قرارداد جدیدى با مشارالیه از تاریخ لغو قرارداد سابق تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل منعقد نماید:

1- حقوق هنرآموز مزبور سالیانه بالغ بر چهل و نه‌هزار و دویست (49200) ریال خواهد بود که با اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

2- هنرآموز فوق‌الذکر می‌تواند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف حقوق خود را به وسیله صندوق تهاتر به مارک دریافت دارد و در صورت موافقت کمیسیون اسعار می‌تواند معادل سالى پنجاه (50) پهلوى از مبلغى که جهت خرید مارک منظور گردیده است اسعار دیگرى خریدارى نماید.

3- اداره کل صناعت و معادن مجازاست مادام که مشارالیه در ریاست و هنرآموزى هنرستان‌هاى ولایات باقى است و هر دو شغل را عهده‌دار می‌باشد ماهیانه مبلغ پانصد (500) ریال علاوه برحقوق ثابت به عنوان ریاست هنرستان به مشارالیه تأدیه نموده و منزلى که کرایه ماهیانه آن از سیصد (300) ریال تجاوز نکند در اختیار او بگذارد.

4- در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموز مزبور تجدید نشود در صورت معاودت به خارجه معادل پنجاه (50) پهلوى به عنوان خرج سفر معاودت به مشارالیه تأدیه خواهد شد و در صورتی که آقاى ویلهلم مایر شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخد مخارج سفر براى معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

+++

5 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است مخالفى نیست؟ (گفته شد - خیر) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمد ه 84 ورقه سفید نتیجه شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 94 باکثریت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: شباهنگ - دکتر لقمان - جلائی - مؤیداحمدی - خواجوی - مخبرفرهمند - دکتر ملک‌زاده - نواب - نواب‌یزدی - کاظم یزدی - موسی مرآت - ابراهیمی‌ریگی - اسکندری - مؤیدقوامی - دکتر احتشام - دکتر نیرومند - ابراهیم سمیعی - فتوحی - محمدتقی شیرازی - کازرونیان - کیخسروشاهرخ - سلطانی - تربیت - مجدضیائی - رفیعی - رهبری - مژدهی - صدیق - حسن‌علی دولت‌شاهی - دکتر جوان - اعظم‌زنگنه - فزونی - منصف - صفاری - دکتر ضیاء - کاشف - محسن مهدوی - علوی‌سبزواری - سهراب ساگینیان - مقدم - زوار - پارسا - ملایری - مشیری - معتضدی - هدایت - اقبال - دهستانی - جرجانی - بیات - ناصری - ملک‌مدنی - لاریجانی - اعتبار - نیک‌پور - گودرزی - نمازی - ملک‌شیرازی - میرزایی - طهران‌چی - دربانی - روحی - دکتر طاهری - افخمی - توانا - نائینی - محیط - ثقةالاسلامی - آزادی - خواجه‌نوری - دادور - دکتر سمیعی - مرآت اسفندیاری - رضوی - مؤیدثابتی - صفوی - اعتصام‌زاده - مسعودی - انوشیروانی - مرتضی امین - شجاع - لیقوانی - عیسی مشار - حیدری - دکتر ادهم - مولوی.

7 - تصویب پنج فقره مرخصى

رئیس- چند فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده به عرض آقایان می‌رسد.

خبر مرخصى آقای اعظم زنگنه‏

آقاى اعظم زنگنه تقاضاى بیست روز مرخصى از اول مهرماه 1315 نموده و کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- بنده اصولاً راجع‌به کمیسیون عرایض مى‌خواستم یک عرایضى بکنم البته مرخصى آقایان روى یک قواعدى است و لابد داراى یک مقرراتى است که باید روى آن عمل شود ولى کمیسیون عرایض بنده مى‌بینم بعضى مرخصى‌ها را رد می‌کند و بعضى‌ها را تصویب می‌کند اشخاص با اینکه بیست روز حق مرخصى دارند یک روز مرخصى‌شان را رد می‌کند و بعضى‌ها را شاید حدّنصاب‌شان هم پر شده باز هم مرخصى آنها را تصویب مى‌کند بنده خواستم یک فرمولى کمیسیون عرایض در نظر بگیرد و این بهتر است مثلاً یک شحصى تقاضاى مرخصى مى‌دهد و مریض است تصدیق طبیب معالج را ضمیمه مى‌کند اگر ضمیه هست باید اجازه داده شود والا به طور کلى رد کردن یک مرخصى از وکیل شایسته نیست می‌خواستید بنویسید از بابت بیست روز محسوب شود مثلاً آقاى اعتبار مریض بوده‌اند و یک روز مرخصى خواسته‌اند تصویب نشده است و به صورت خوب است فرمولى داشته باشد اگر تصدیق طبیب دارند قبول شود و اگر ندارند و بیست روز مرخصى طلب دارند از بابت آن حساب شود.

رئیس- آقاى زوار.

زوار- به نماینده محترم قول می‌دهم همان اندازه روح رفاقت و ارفاق راکه ایشان نسبت به رفقا دارند بنده هم دارم ولى رعایت رفاقت با ایفاى وظیفه دو تا است و این چیزهایی را که نسبت به کمیسیون عرایض فرمودند تصور نمی‌کنم سند مثبتى در دست داشته باشد می‌فرمایند کمیسیون عرایض تبعیض می‌کند در کجا تبعیض کرده است باید معین بفرمایید بنده عرض می‌کنم و ادعا می‌کنم که کمیسیون عرایض و مرخصى مطابق مقررات عمل کرده است اشخاصى که بیست روز را گرفته‌اند و اشخاصى هم که مریض بوده‌اند به آنها مرخصى داده شده ولى حالا به یک مرحله رسیده‌ایم که روح نزاکت به بنده اجازه نمی‌دهد که عرض کنم علت اینکه این تصمیم را اتخاذ کردیم در مقابل اینکه یک نفر از نمایندگان مریض است و تقاضاى مرخصى کرده او را

+++

تصویب نکردیم چه بوده بنابراین چون متعدد بوده است مرخصى‌ها در این جلسه کمیسیون عرایض تصمیم گرفت براى اینکه هم مجلس شوراى ملى از اکثریت نیفتد و هم رعایت مقررات را کرده باشیم این بود که گفتیم هرکس مریض است و تقاضاى مرخصى کرده البته گفتار یک نفر نماینده صحیح است ولى گفتیم چون مریض است تصدیق طبعیت معالج را ضمیمه کند و بفرستد چون هر یک از آقایان نمایندگان در اداره مباشرت یک دوسیه دارند این هم ضمیمه دوسیه بشود و بعضى حرف‌ها در اطراف این مرخصی‌ها گفته نشود بنابراین بنده به آقا قول می‌دهم در کمیسیون عرایض هیچ‌گونه تبعیضى نیست و آقاى اعتبار و امثال ایشان هم که تقاضا کرده بودند چون مریض بودند چون این مقررات هست که هر کدام از نمایندگان که مریض بشوند باید تصدیق دکتر ضمیمه شود از ایشان هم خواهش کردیم نظر به این که در دوسیه‌شان باید ضبط شود تصدیق طبیب را بفرستند والا هیچ تبعیضى نمی‌شود.

نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى طاهرى.

دکتر طاهرى- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى اعظم‌زنگنه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مرخصى آقاى پالیزى.

آقاى پالیزى تقاضاى بیست روز مرخصى از 26 مهرماه 1315 نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى اردبیلى

آقاى اردبیلى تقاضاى پانزده روز مرخصى از تاریخ 18 مهرماه 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با مرخصى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى اردبیلى موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقاى نقابت

آقاى نقابت براى اصلاح امور شخصى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 12 آبان ماه 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با مرخصى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى بیات‌ماکو

آقاى بیات‌ماکو تقاضاى بیست روز مرخصى از 26 مهرماه 1315 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانی که با این مرخصى موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده چون مسافرتى هم به مازندران در پیش است براى روز یکشنبه اول آذر دو ساعت بعدازظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

قانون

راجع‌به نشر اسکناس

ماده‌ واحده- بانک ملی ایران مجاز است تا یک بلیون و یکصد و هفتاد و شش میلیون و شصت و سه‌هزار ریال (1176193600) ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به اینکه همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناس‌هایی که در جریان مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره را که اسکناس نگاه دارد.

کلیه اسکناس‌های در جریان تابع مقررات قانون 22 اسفند 1310 راجع‌به نگاهداری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی

ماده واحده:

الف- کالاهای وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات باید به میزان قیمتی که تا ورود به گمرک ایران تمام شده است (قیمت سیف) تقدیم شود.

ب- تصدیق صدور در مواردی هم که کالا به صورت انحصار صادر می‌گردد معادل تمام قیمت کالای صادره باید داده شود.

تبصره- کالایی که از ابتدای فروردین ماه سال جاری به صورت انحصار صادر شده مشمول این قانون خواهد بود.

ج- پروانه ورود باید در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی معادل تمام مبلغ تصدیق صدوری که ضمیمه درخواست تسلیم می‌گردد اداره شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنرآموز از اتباع دولت آلمان

ماده‌واحده- اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامی آقایان فردریکسن - تئودرهنل - ویلیلم‌کره‌مر اتباع دولت آلمان را از تاریخ انقضای قرارداد استخدامی آنها که به موجب قانون 12 آذر 1312 منعقد گردیده تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل تجدید نماید:

حقوق هنرآموزان مزبور به شرح ذیل خواهد بود که با اقساط ماهیانه به مشارالیهم تأدیه خواهد شد.

فردریکسن سالیانه 97200 ریال

تئودرهنل سالیانه 36000 ریال

ویلیلم‌کره‌مر سالیانه 40800 ریال

+++

2- هنرآموزان فوق‌الذکر می‌تواند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف حقوق خود را به وسیله صندوق تهاتر به مارک دریافت دارند و در صورت موافقت کمیسیون اسعار می‌توانند معادل سالی پنجاه پهلوی از مبلغی که چهار خرید مارک منظور گردیده است اسعار دیگری خریداری نمایند.

3- اداره کل صناعت و معادن مجاز است به هنرآموزانی که جهت ریاست و هنرآموزی هنرستان‌های ولایات اعزام می‌دارد مادام که هر دو شغل را عهده‌دار می‌باشند ماهیانه مبلغ پانصد (500) ریال علاوه بر حقوق ثابت آنها به عنوان ریاست هنرستان‌های مزبور تادیه نموده و منزلی که کرایه آن از سیصد (300) ریال تجاوز نکند در اختیار مشارالیهم بگذارد.

4- در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموزان مزبور تجدید نشود در صورت معاودت به خارجه معادل (50) پهلوی به عنوان خرج سفر معاودت به آنها تأدیه خواهد شد و در صورتی که هر یک از مشارالیهم شخصه کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر برای معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

5- سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

قانون

اجازه تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهلم ‌مایر تبعه دولت آلمان

ماده‌واحده- اداره کل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامی سابق آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان را لغو و قرارداد جدیدی با مشارالیه از تاریخ لغو قرارداد سابق تا آخر خرداد 1318 با شرایط ذیل منعقد نماید.

1- حقوق هنرآموز مزبور سالیانه بالغ بر چهل و نه‌هزار و دویست (49200) ریال خواهد بود با اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

2- هنرآموز فوق‌الذکر می‌تواند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف حقوق خود را به وسیله صندوق تهاتر به مارک دریافت دارد و در صورت موافقت کمیسیون اسعار می‌تواند معادل سالی پنجاه (50) پهلوی آن مبلغی که جهت خرید مارک منظور گردیده است اسعار دیگری خریداری نماید.

3- اداره کل صناعت و معادن مجاز است مادام که مشارالیه در ریاست و هنرآموزی هنرستان‌های ولایات باقی است و هر دو شغل را عهده‌دار می‌باشد ماهیانه مبلغ پانصد (500) ریال علاوه بر حقوق ثابت به عنوان ریاست هنرستان به مشارالیه تأدیه نموده و منزلی که کرایه ماهیانه آن از سیصد (300) ریال تجاوز نکند در اختیار او بگذارد.

4- در موقع ختم قرارداد چنانچه کنترات هنرآموز مزبور تجدید نشود در صورت معاودت به خارجه معادل پنجاه (50) پهلوی به عنوان خرج سفر معاودت به مشارالیه تأدیه خواهد شد و در صورتی که آقای ویلهلم مایر شش کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج سفر برای معاودت به آلمان را نخواهد داشت.

5- سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293582!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)