کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1311 (26 ذیقعده 1350)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) انتخاب رئیس

3) انتخاب نواب رئیس

4) اعلام وصول بودجه 1311 مجلس شورای ملی

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1311 (26 ذیقعده 1350)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) انتخاب رئیس

3) انتخاب نواب رئیس

4) اعلام وصول بودجه 1311 مجلس شورای ملی

5) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای طباطبایی دیبا (نایب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1310 را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : تیمورتاش - دشتی - آشتیانی - روحی - اعتبار - عبدالحسین خان دیبا - ملک آرایی - آصف.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : دبستانی - اورنک - بوشهری - احتشام‌زاده - رهنما - بنکدار - امیر حسین خان - مؤقر - امیر عامری - مسعود ثابتی - اقبال - قوام - حاج غلامحسین ملک .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی قلی خان بیات - حاج حسین آقا مهدوی - شریعت‌زاده

]1- تصویب صورت مجلس‏]

نایب رئیس- در صورت جلسه اعتراضى نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد.

2]- انتخاب رئیس‏]

نایب رئیس- دستور امروز انتخاب هیئت رئیسه است. بدواً سه نفر از آقایان براى نظارت در استخراج آراء به حکم قرعه معین مى‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: امیر دولتشاهى- بنکدار و رهنما معین شدند)

نایب رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب رئیس.

(اوراق رأى توزیع شد)

نایب رئیس- آقایان: دولتشاهى- بنکدار- رهنما تشریف بیاورید.

(اخذ آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر کدام 100

آقاى دادگر 70 رأى‏

حاج میرزا حسن خان اسفندیارى 5 رأى‏

نواب 2 رأى‏

آقایان: افسر- اسعد- دیبا- فقیه و فهیمى هر کدام

+++

داراى یک رأى‏

ورقه سفید علامت امتناع 18

نایب رئیس- عده حضار در موقع رأى صد و یک نفر آقاى دادگر با اکثریت هفتاد رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. (نمایندگان- صحیح است)

اگر آقایان اجازه مى‌فرمایند چند دقیقه تنفس داده شود (صحیح است)

(یک ساعت قبل از ظهر جلسه براى تنفس تعطیل و بلافاصله نیم ساعت به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

رئیس- آقایان سابقه دارند که طرز فکر بنده همیشه این طور بوده است که در مقابل کسانى که به بنده اظهار اعتماد مى‌کنند صرف گفتن مطلق و اظهار تشکر کردن را کافى نمى‌دانستم و همان طور که کراراً عرض کرده‌ام بهترین رویه براى حق شناسى از هر اظهار محبت و ابراز اعتمادى این است که شخص به آن اعتماد باوفا و صادق خادم باشد (صحیح است) شروع مى‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس آقاى طباطبایى دیبا فرمایشى داشتید؟ بفرمایید.

-2]انتخاب نواب رئیس‏]

طباطبایى دیبا- البته خاطر آقایان محترم مسبوق است که بنده چه در این دوره و چه در دوره‌هاى سابق مکرر به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى افتخاراً انتخاب شده‌ام ولى چون عقیده‌ام این است که انتخابات مجلس باید دوران داشته باشد لذا این مرتبه مایل هستم که انتخاب نشوم و این است که از آقایان تقاضا دارم بنده را انتخاب نفرمایند.

(اوراق رأى براى انتخاب یک نفر نائب رئیس توزیع شد)

رئیس- آقایان- امیر دولتشاهى- بنکدار- رهنما تشریف بیاورید.

(اخذ آراء و شماره اوراق رأى و مهره‌هاى تفتیشیه به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 98 اوراق رأى 98

آقاى افسر 73 رأى‏

آقاى طباطبایى دیبا 2 رأى‏

آقایان: دادور- دکتر شیخ- حاج میرزا حسن خان اسفندیارى هر کدام یک رأى‏

ورقه سفید علامت امتناع 20

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى صد و یک نفر. آقایانى که در دادن رأى مشارکت فرموده‌اند نود و هشت نفر. آقاى افسر با اکثریت هفتاد و سه رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. به بنده یادآورى مى‌شود که براى نایب رئیس دیگر تصمیم اکثریت مهیا نیست و چند دقیقه براى این کار تنفس مى‌خواهند (صحیح است) اگر موافقت مى‌فرمایید تنفس داده شود (صحیح است)

(در این موقع (ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- شروع مى‌کنیم به انتخاب نایب رئیس دیگر آقایان معتقد خودشان را مرقوم فرمایند.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 96 اوراق رأى 96

آقاى دادور 60 رأى‏

آقاى ارکانى 11 رأى‏

آقاى دشتى 5 رأى‏

آقاى دیبا 2 رأى‏

ورقه سفید علامت امتناع 18

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 97 نفر آقاى دادور با اکثریت شصت رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

-4]اعلام وصول بودجه 1311 مجلس شوراى ملى‏]

رئیس- قبل از این که جلسه آتیه را اعلام کنم خاطر آقایان را متذکر مى‌کنم که اداره مباشرت مجلس قبل از 14 فروردین بودجه مجلس شوراى ملى را تهیه و تنظیم کرد و به بنده داد و بنده مى‌بایستى در مجلس اعلام

+++

مى‌کردم ولى چون جلسه نداشتیم به تأخیر افتاد. آن مباشرینى که در ایام کار خودشان منصوب بودند بودجه را تنظیم کرده‌اند. به کمیسیون محاسبات مجلس مى‌فرستیم. (صحیح است)

- 5]موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏]

رئیس- براى سرعت عمل در نظر بود روز سهشنبه تعیین جلسه بشود ولى یادآورى شد که سه‌شنبه را آقایان اینجا خواهند آمد براى انتخاب کمیسیون‌ها

لهذا جلسه آینده روز پنجشنبه 18 فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها و شعب.

آقایان سه شنبه را فراموش نکنند (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293311!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)