کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 77 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1332  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس جلسه 19 اسفند 1331 - تشنج مجلس - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 77

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس جلسه 19 اسفند 1331 - تشنج مجلس - ختم جلسه

 

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

 1- طرح صورت مجلس جلسه 19 اسفند ماه 1331 تشنج مجلس ختم جلسه

نایب رئیس - صورت غایبین جلسه 19 اسفند قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه آقایان: ناظرزاده - اورنگ‏

غایبین بى‌اجازه آقایان: دکتر امامى - مشار - محمدحسین قشقایى - راشد - دکتر فلسفى - دکتر مصباح‌زاده.‏

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان آقایان: دکتر کیان 15 دقیقه - قنات‌آبادى سى دقیقه - جلیلى سى دقیقه - مجدزاده سى دقیقه - حائرى‌زاده 45 دقیقه - تولیت 45 دقیقه - منصف یک ساعت - دکتر فاخر یک ساعت و ده دقیقه - گنجه یک ساعت و بیست دقیقه.

دیرآمدگان بى‌اجازه و زودرفتگان آقایان: کهبد یک ساعت - عامرى یک ساعت و سى دقیقه - خسرو قشقایى یک ساعت و سى دقیقه.

غایبین در رأى آقایان: شهاب خسروانى یک رأى - عامرى یک رأى‏.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه قبل نظرى هست؟ آقاى پارسا

پارسا - به نام فراکسیون نهضت ملى تقاضا می‌کنم طرحى را که قبلاً توسط اداره تقنینیه به مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى تقدیم شده است امر بفرمایید طرح بشود.

میر اشرافى - این مربوط به صورت جلسه است آقاى رئیس؟ این چه بازى است که در آورده‌اند؟

نایب رئیس - این مربوط به صورت جلسه نبود. آقاى کهبد

میر اشرافى - چرا اجازه داده‌اید آقاى رئیس؟

اقبال - چرا داد مى‌زنید؟

میر اشرافى - می‌خواهم داد بزنم بتوچه. مثل آن مزخرفاتى است که در غیاب ما آقاى پارسا گفت خجالت نمی‌کشند.

 (زنگ رئیس - دعوت به سکوت)

نایب رئیس - آقاى کهبد بفرمایید.

کهبد - بنده می‌خواستم فقط یک تذکرى بدهم ...

پورسرتیپ - آقایان آقاى روحى چرا آمده؟

بهادرى - این مردکه چرا آمده؟

میراشرافى - با اجازه کى آمده؟ چرا آمده به مجلس؟ برو بیرون‏

 (آقایان بهادرى و میر اشرافى به جانب آقاى روحى رفته و براى اخراج ایشان از مجلس از محلى که نشسته بود او را به طرف درب خروجى مجلس می‌کشیدند)

 (همهمه شدید - زنگ ممتد رئیس دعوت به سکوت)

 (چون آرامش برقرار نگردید بیست دقیقه قبل از ظهر آقاى نایب رئیس صندلى ریاست را ترک و جلسه تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294815!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)