کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 77 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 13 امرداد ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع جهت شرفیابى در روز جشن مشروطیت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 77

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 13 امرداد ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع جهت شرفیابى در روز جشن مشروطیت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 8 مرداد ماه را آقاى (هاشمى) منشى خواندند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایب با اجازه- آقایان: دکتر ضیا، طوسی، فاطمی، شهدوست، نراقی، بهبهانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، سزاوار، جلیلی، فیاض، ذوالقدر، مکرم افشار، ملک‌زاده آملی، حمزه‌تاش، مهذب، مؤید قوامی، آصف، صادق وزیری، امامی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: اکبر‌

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى ارکانی در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

ارکانى- در صورت جلسه اسم آقاى جلیلى را جزو غایبین بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان کسالت داشته‌اند و من به آقاى رئیس هم عرض کرده بودم خوب است بفرمایید اصلاح شود

هاشمى- بسیار خوب.

رئیس- اصلاح مى‌کنیم. آقاى انوار فرمایشى داشتید؟

انوار- بلى‏

رئیس- راجع به صورت مجلس‏

انوار- بلى‏

رئیس- بفرمایید.

انوار- اگر چه آقاى هاشمى اشاره کردند در صورت مجلس ولى البته بر حسب صورت ظاهر و بنابر سابقه صورت جلسه باید خوانده شود ولى به عقیده بنده چون جلسه سابق تمام نشد و تنفس داده شد و بعد از آن که تنفس داده شد دیگر جلسه تشکیل نگردید این جزو آن واقع می‌شود یعنى جلسه امروز دنباله آن جلسه است و بعداً یک صورت جلسه براى هر دویش واقع می‌شود و نوشته می‌شود این نظر بنده است.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

+++

2- اقتراع جهت شرفیابى در روز جشن مشروطیت

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است برحسب معمول روز جشن مشروطیت یک عده از آقایان شرفیاب مى‌شدند به حضور اعلیحضرت همایونى براى تبریک پارسال بر حسب اجازه که گرفته شد آقایان نمایندگان و همگى شرفیاب شدند. امسال هم به موجب مذاکره که قبلاً به عمل آمد شرفیابى به رأی مجلس مقرر شده که فردا ساعت سه قبل از ظهر عده مقرره در قصر سعد‌آباد شرفیابى حاصل نمایند.

دکتر غنى- به قرعه باشد آقا. قرعه‏

فرخ- صحیح است‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- معمول این بود در مواقع ایام عید و شرفیابى‌های حضور اعلیحضرت همایونى مطابق نظامنامه یک عده با قرعه انتخاب مى‌شدند

امیر تیمور- صحیح است‏

ملک‌مدنى- و با هیئت رئیسه شرفیاب مى‌شدند این سابقه بوده است (امیر تیمور- صحیح است) در نظامنامه هم اشاره شده است. بنده اعتقادم این است که همین سابقه را که متکى به اصل نظامنامه است منظور کنیم و یک عده انتخاب بشوند و به همراهى هیئت رئیسه بروند (صحیح است).

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم موافق هستم با آقاى ملک مدنی که از نظر حفظ سابقه و براى حفظ نظامنامه چون سابقه باید محفوظ بماند و حفظ شود اگر قرعه باشد دیگر شرفیابى همگى نمى‌شود عده که به قرعه معین می‌شوند شرفیاب شوند (صحیح است)

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده هم عقیده‌ام این است با قرعه معین شود که یک الزامى است براى آن کسانى که نعیین می‌شوند که شرفیاب شوند (صحیح است)

لیقوانى- اصلاً در نظامنامه هست‏

رئیس- آقاى فریدونى‏

فریدونى- عرض کنم که ماده 146 نظامنامه داخلى می‌گوید:

در مواقعى که هیئت مزبوره مأمور گفتگو و مذاکره مطلبى نباشد از قبیل تبریک و تشریفات و غیره اعضا آن هیئت به قرعه معین می‌شوند و رئیس یا یکى از نایبان رئیس و دو نفر از منشیان لزوماً جز هیئت مزبوره هستند ولى در مواردی که هیئت مأمور مذاکره و گفتگویى است اعضا آن بسته به انتخاب مجلس است‏

رئیس- اقتراع به عمل می‌آید براى دوازده نفر.

(آقاى سمیعی- اقتراع نموده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقایان صفارى- طباطبایى نایینى- خلیلى حریرى- فتوحى- ملایرى- عزیزى- رستم گیو- نراقى- پارسا- اورنگ- مسعودى- کازرونیان.

رئیس- این عده که به قرعه معین شده‌اند با هیئت رئیسه ساعت 9 صبح فردا در قصر سعد‌آباد حاضر و شرفیاب خواهند شد.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 18 مرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293946!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)