کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 76 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: میر اشرافی - افشارصادقی - دکتر فقیهی‌شیرازی - قنات‌آبادی.

3- تقاضای آقای وزیر دارایی دایر به ارجاع مجدد گزارش مربوط به اضافات کارمندان به کمیسیون بودجه

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه اعتبارات اضافی سال 1331

5- مذاکره در پیشنهاد طرح لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 76

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: میر اشرافی - افشارصادقی - دکتر فقیهی‌شیرازی - قنات‌آبادی.

3- تقاضای آقای وزیر دارایی دایر به ارجاع مجدد گزارش مربوط به اضافات کارمندان به کمیسیون بودجه

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه اعتبارات اضافی سال 1331

5- مذاکره در پیشنهاد طرح لایحه تمدید فرمانداری نظامی در تهران

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس ساعت ده و بیست و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى مهندس رضوى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت مى شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه - آقایان: ناظرزاده - عبدالرحمن فرامرزى - دکتر سنجابی - اورنگ - عامرى - مهندس رضوى - مهندس غروى‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - مشار - محمدحسین قشقایى - راشد - دکتر فلسفى - دکتر مصباح‌زاده‏

دیرآمدگان با اجازه - آقاى دکتر معظمى چهل دقیقه - آقاى شاپورى یک ساعت و 25 دقیقه.‏

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان: شهاب خسروانى بیست دقیقه - نریمان 40 دقیقه - خسرو قشقایى چهل دقیقه.‏

غایب در رأى - آقاى مهندس زیرک‌زاده یک رأى‏

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه یکشنبه هفدهم اسفند ماه نظرى هست؟ آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى - سؤالى است که راجع به توقیف‌هاى غیرقانونى این چند روزه کرده‌ام خواهش می‌کنم به اطلاع دولت برسانید تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - اگر در موقع ورود به دستور مرحمت می‌کردید مناسب‌تر بود البته اقدام خواهدشد. آقاى شهیدى‏

شهیدى - در پیشنهادى که نسبت به آقایان تندنویس‌ها کردم کلمه فنى بعد از کارمندان حذف شده است خواستم اصلاح بشود.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى اخگر

اخگر - می‌خواستم عرض کنم آقاى مشار مریض هستند (خسرو قشقایى- چندین بار هم گفته شده)

نایب رئیس - آقاى صراف‌زاده.‏

صراف زاده - یک تلگرافى است راجع به چاى از طرف تجار یزد رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى زاده - عرض بنده را آقاى اخگر گفتند راجع به آقاى مشار بود عرض دیگرى ندارم.

نایب رئیس - آقاى پورسرتیپ‏

پورسرتیپ - طومارى است که به مقام ریاست مجلس از طرف عشایر تقدیم شده است درباره پشتیبانى از قانون اساسى است و یک سؤالى هم از وزارت دفاع ملى کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - اطلاع داده مى‌شود دیگر در صورت جلسه نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه یکشنبه 17 اسفند با اصلاحاتى که به عمل آمد تصویب مى‌شود.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: میر اشرافى - افشارصادقى - دکتر فقیهى‌شیرازى - قنات‌آبادى

نایب رئیس - چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند آقاى میر اشرافى.‏

میر اشرافى - دو هفته قبل بنده رفته بودم به مشکین شهر براى این که از نزدیک وضعیت مردم آنجا را ببینم و البته شکایت‌هاى زیادى هم کرده بودند که وضع بهداشت آنها خراب است وضع آبشان فوق‌العاده بد است براى این که از چهار کیلومترى باید بروند آب خوراکى خودشان را بیاورند براى اقدام به لوله‌کشى و اینها صحبت شد و من قاعدتاً مى‌بایستى امروز اینجا از وضع مردم مشکین شهر صحبت کنم ولیکن چون در دو هفته گذشته حوادث فوق‌العاده ناگوارى اتفاق افتاده است این است که ناگزیر هستم راجع به حوادث هفته گذشته مطالبى به عرض آقایان برسانم.

غروب روز 30 تیر ماه گذشته رادیو لندن با شعف و خوشحالى فراوان در ضمن تفسیرى به قلم مفسر دیپلماتیک خود اعلام داشت که شاه ایران به زودى از ایران خواهد رفت و اساس رژیم واژگون خواهد شد روزی که ایادى مسکو این پیشنهاد لندن را با حسن استقبال تلقى کردند بر تمام مردم وطن‌پرست و دوراندیش مسلم شد که نقشه انتقامى موحش بر ضد رژیم و حاکمیت و استقلال ملى ایران در خارج از سرحدات طرح شده است سه هفته قبل از انتشار خبر عزیمت شاه از ایران (چایلدوز) سفیر کبیر سابق امریکا در حبشه پرده از روى این راز موحش برداشت و پیشنهاد نابود کردن مرکزیت و فناى رژیم و تقسیم مملکت را به مناطق شمال و جنوب در معرض افکار دنیا قرارداد بنده در همان روز انتشار این خبر شوم فریاد اعتراض ملت را از همین جا نسبت به این دسایس پنهانى به گوش دنیا رسانیدم.

نقشه‌اى که در پشت پرده و به طور اسرار‌آمیز براى حرکت دادن شاه از ایران تنظیم شده بود با همین سازش سیاست‌هاى خارجى بر سر محو مرکزیت و اضمحلال قومیت و تجزیه وطن ما ارتباط داشت؟

بنده امروز این نقشه را در پیشگاه ملت ایران فاش می‌کنم.

آن کسانى که در داخله مملکت ندانسته و نفهمیده و فقط به صرف اغراض و آن دسته که از روى کمال علم و اطلاع و به منظور انجام یک خیانت موحش مانند دلالان

+++

سیاسى آتش بیار این معرکه هولناک بودند و بر روى خاک وطن خود با اجانب معامله می‌کردند و مزد دلالى خود را مى‌گرفتند باید امروز با کمال روسیاهى در برابر ملت بیدار ایران که در لحظات حساس قوت و نیروى خود را نشان داده طلب بخشایش نمایند و دست از اعمال خود بردارند زیرا در آخرین لحظات بروز خطر و بحران مردم رشید پایتخت وارد معرکه شدند و تمام نقشه‌هایى را که در ماوراى سرحدات ایران براى محو رژیم و نابودى قوه تأمینیه و جنگ داخلى و سرانجام تجزیه مملکت به نفع دو سیاست استعمارى خارجى طرح شده بود عقیم گذاشتند البته قیام مردم و مجلس و آیت‌الله کاشانى و آیت‌الله بروجردى و بهبهانى و سایر علما براى در هم ریختن این نقشه مزدورانه استعمار انکار‌ناپذیر است اما نکته بسیار مهمى که بعد از انصراف اعلیحضرت پادشاه جلب توجه تمام ناظرین امور سیاسى را نموده این است که مراکز قدرت حکومت نظامى شهربانى تبلیغات مملکتى رادیو مطبوعات رسمى همه متفق و متحد شده‌اند که هر فریادى را که به حمایت از اصول مشروطیت و قانون اساسى و احترام به مقام مشروطیت و مجلس شوراى ملى بلند شود با زور سرنیزه و حربه تکفیر سیاسى در گلوى گوینده آن خفه و نابود سازند زندان‌ها را از کسانى پر کرده‌اند که جرم اکثر آنها ابراز محبت و احساسات نسبت به شاه و جلوگیرى از اجراى نقشه خانمان برانداز و سیاست استعمارى شمال و جنوب بوده است مگر در پس پرده چه نقشه هولناکى در شرف ظهور است؟ دستگاه تبلیغات دولتى مردم شرافتمند تهران و علما و نمایندگان و اصناف و سایر طبقاتى که براى ابراز احساسات در مقابل کاخ همایونى اجتماع نموده بودند و با فریادهاى ما نخواهیم گذاشت شاه برود مانع عزیمت شاهنشاه بودند به نام چاقوکش و مشایعت کننده معرفى نموده آقایان شما را به خدا قسم مى‌دهم آیا سزاوار است که رادیو دستگاه دولت به این اتهامات بی‌شرمانه مردم شریف و خادمین کشور را لجن مال کند حقایق را برخلاف واقع جلوه دهد آقایان می‌دانیدکه براى چه این طور علما و مردمى که به دربار رفته لجن مال می‌کنند براى حفظ قانون اساسى قیام نکنند ولى من از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که کوته‌نظران سخت در اشتباه مى‌باشند هنوز هستند مردمى که در مقابل دفاع از حقوق ملت از جان خود صرف‌نظر بنمایند و همین حضرت آیت‌الله کاشانى همیشه براى نجات ایران جانبازى و فداکارى نموده و همین آیت‌الله بهبهانى که امروز مورد خشم ایادى اجانب واقع شده پدر بزرگوارش در راه مشروطه این کشور شهید شده است و همین آقاى شیخ بهاء‌الدین نورى که علیه‌اش سند جعل می‌کنند فداکارى کرده و یقین دارم مردان شرافتمند و رشید کشور از این اتهامات که در مقابل ملت ارزش ندارد نخواهند ترسید باز هم حاضرند در مقابل دفاع از قانون اساسى و حقوق ملت شهید بشوند ولى زیر بار زور و قلدرى و قانون‌شکنى نخواهند رفت قانون حکومت نظامى که روزى براى نجات مشروطیت از چنگ استبداد براى یک دوران موقتى وضع و اجرا شد امروز جزو لاینجزاى حکومت به ظاهر مشروطه و حربه براى در هم کوفتن آخرین آثار آزادى بیان و قلم و وسیله اجراى مقاصد خانمان برانداز سیاست‌هاى استعمارى گردیده است زیرا تاریخ نشان داده که سیاست‌هاى استعمارى طرفدار و خواهان سلطه حکومت مطلقه و منکوب کردن آثار حکومت قانونى بوده و هستند این روزها هر کس را که زبان به انتقاد از این اوضاع شرب الیهود و هرج و مرج بگشاید به استناد گزارش‌هاى پلیس خفیه همچنان که در رژیم‌هاى پلیسى و خفقان‌آور مرسوم و معمول است به اتهام بی‌جاى مخالفت با دولت به حکم ماده 5 حکومت نظامى دستگیر و به زندان تحویل می‌گردد رکن چهارم مشروطیت یعنى مطبوعات ایران این روزها دچار چنان فلاکت و ذلتى شده‌اند که نظیر آن را فقط در دوران حکومت‌هاى مستبده و ظالم می‌توان به یاد آورد حق انتقاد و بیان حقایق اوضاع از روزنامه‌نویس سلب شده هر روزنامه‌نگارى که متملق و چاپلوس و فحاش نباشد دستگیر و به همین اتهام به کنج زندان و در کنار اشرار جاى داده مى‌شود دژخیمان حکومت نظامى به استناد پرونده‌سازى پلیس خفیه شب و روز به خانه‌هاى مردم بی‌گناه هجوم برده و سرپرست خانواده ایشان را به اتهام مخالفت با دولت به زندان مى‌اندازند حتى احترام ظاهر حکومت مشروطه را نیز حفظ نمی‌کنند قبح آزادى‌کشى از میان رفته است در این شب عید عده کثیرى از مردم پایتخت نگران و سرگردان سرنوشت اولیا زندانى خود هستند علناً اولیاى امور مى‌گویند که مخالفان سیاسى خود را نابود مى‌سازیم و آن‌ها را اعدام می‌کنیم رادیو دولتى مردم را تشویق به آدم‌کشى می‌کند و می‌گوید اجساد مخالفین را لگدمال کنید اخیراً شرحى از طرف آیت‌الله کاشانى به دادستان نوشته شد ولى اقدامى به عمل نیامده است تمام ارکان مشروطیت ذلیل و منکوب و در معرض حمله و تجاوز یک قوه قاهره و ظالمى قرار گرفته است (بهادرى - صحیح است) حقوق قانونى مقام سلطنت که هیچ کس نمی‌تواند منکران باشد به شدت در معرض تعرض قرار گرفته مجلس و قوه مقننه مسلوب‌الاختیار گردیده (پورسرتیپ و بهادرى - صحیح است) و هر روز به شکلى وسایل تضعیف آن فراهم می‌گردد قوه قضاییه از هم متلاشى گردیده و استقلال خود را از دست داده است رکن چهارم مشروطیت یعنى مطبوعات نابود گردیده گرگى در میان این گله افتاده که از پاره کردن و مجروح ساختن هرگز سیر نمى‌شود.

همکاران محترم و عزیز:

آیندگان ما را که به حکم قانون اساسى همه نوع قوه و اقتدار داشتیم و این صحنه‌هاى موحش و جانگداز را فقط تماشا و تحمل کردیم لعن و نفرین خواهند کرد مگر این عمر و زندگى ذلت بارچه ارزش دارد که ما در قبال تحمل این مظالم سکوت نماییم بنده که به سهم خودم تاب تحمل چکمه و سرنیزه قشون خارجى را ندارم.

ما نمى‌دانیم که در پشت این صحنه‌سازى‌هاى خونین چه سرنوشت هولناکى براى ملت بیچاره ایران تهیه دیده‌اند ما همین قدر مى‌دانیم که دست حادثه‌ساز بیکار ننشسته است.

وقتى ملت نگذاشت شاه از ایران برود و نقشه روس و انگلیس بر سر محو مرکزیت ایران به موقع اجرا در نیامد مگر آنها بیکار مى‌نشینند؟ آنها مشغول دسیسه و توطئه هستند تا از جناح دیگر به زودى حمله خائنانه خود را  آغاز نمایند.

دستگیرى اشخاص توقیف مدیران جراید بدون دلیل و مدرک و جرم بستن دهان‌ها و شکستن قلم‌ها و سایه انداختن حکومت پلیسى بر سر ما همه حکایت از وجود توطئه شوم و خونین جدیدى مى‌نماید که به زودى در عرصه سیاست ایران ظاهر خواهد شد و کم و کیف آن بر ما معلوم نیست.

همکاران عزیز

نگذارید و اجازه ندهید که ننگ ابدى بر دامان ما بنشیند حقوق مسلم تمام ارکان مشروطیت به خطر افتاده مسئله حیات و ممات مملکت در میان است اجانب با کمک ایادى ماسک‌دار نقشه موحشى بر ضد ملت ایران طرح کرده‌اند اولین وظیفه مجلس مقدس شوراى ملى این است که چون سد محکمى در برابر دسایس ایستادگى نماید و قانون حکومت نظامى را رد کند بنده امروز بیش از این عرایضى نمی‌کنم زیرا معتقدم که در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

درخاتمه عرایض می‌خواهم چند کلمه راجع به بازداشت سرلشگر زاهدى عرض کنم.

چون سرلشگر زاهدى مجرم است و جرم او هم کاندید بودن ایشان براى مقام نخست‌وزیرى است که این جرم در نظر جناب آقاى دکتر مصدق قابل عفو نخواهد بود دفاع اصولى را بنده نمودم.

و به نظر من دفاع شخص سرلشگر زاهدى به عهده آقایان دکتر بقایى مکى و حائرى‌زاده و سایر آقایان مى‌باشد که در زمان ریاست شهربانى ایشان پایه و اساس نهضت استوار شده و همین نهضتى که مورد استفاده اشخاص قرار گرفته که هیچ دخالت و اثرى در بناى آن نداشته‌اند و براى آنها درخت جواهر شده به نظر من توقیف سرلشگر زاهدى برخلاف قانون و انصاف است اگر بنا بود هر کس سر کار بود رقیب خودش را توقیف نماید و همیشه سر کار بماند در سایر کشورهاى جهان هم معمول بود.

مثلاً وقتی که ترومن سرکار بود خوب بود ایزن هاورا توقیف می‌نمود و طرفداران او را هم توقیف می‌کرد و چند روزنامه هم راه مى‌انداخت به او فحش می‌دادند و خودش رئیس جمهور مى‌ماند خوب است آقاى دکتر مصدق کمى به عقب برگردند و ریاست ستاد رزم‌آرا و انتخابات دوره شانزده را به خاطر بیاورند قطعاً در توقیف سرلشگر زاهدى تجدید‌نظر خواهند نمود زیرا وجدان شخصى دکتر مصدق بیش از هر کس شاهد خدمات و فداکاری‌هاى سرلشگر زاهدى مى‌باشند و این گونه توقیف‌هاى غیرقانونى و برخلاف انصاف در هیچ حکومت دیکتاتورى هم معمول نیست ما می‌گوییم حکومت مشروطه داریم.

نایب رئیس - آقاى میر اشرافى وقت جنابعالى تمام شده.

میر اشرافى - فقط یک دقیقه استفاده می‌کنم بنده قبل از این که خدمت آقایان شرفیاب بشوم یک روزنامه‌اى به دستم رسید روزنامه مجمع مسلمانان مجاهد که قسمتى از نطق جناب آقاى دکتر مصدق در آن نوشته شده است راجع به سرلشگر زاهدى که اگر اجازه بفرمایید آن قسمت را براى استحضار خاطر آقایان قرائت می‌کنم این نطقى است که جناب آقاى دکتر مصدق روز پنجشنبه 4/4/29 در پشت این تریبون ایراد فرموده‌اند (آقاى سرلشگر زاهدى برخلاف سلف خود وظیفه خود را به خوبى انجام داده‌اند نه کسى را به دادن رأى تشویق نموده و وسایل تعویض آرا براى دزدان حقوق اجتماعى فراهم نکرده‌اند افسرى بودند که از جنبه بی‌طرفى خارج نشدند و به افکار عمومى هم نهایت احترام را گذاشته‌اند ولى معلوم نشد که دولت از چه نظرى ایشان را تغییر داده بعد از این نظرى هم که انتخاب آقاى سرلشگر زاهدى سبب شده بود یک موازنه بین دو قوه انتظامى برقرار شود یعنى شخصیت ایشان اجازه نمى‌داد که ستاد ارتش به عناوین مختلف در امور شهربانى مداخله کند و در خیلى از امور که وظیفه ستاد و صلاح مملکت نیست افسران دخالت نمایند شایع است که از این تغییر می‌خواهند زمینه‌اى براى دولت دیکتاتورى تهیه کنند این است که به صداى بلند در این مجلس می‌گویم که اوضاع عالم و افکار جوان مملکت دیگر اجازه نمی‌دهد که بعضى اشخاص این فکرهاى خام را در مغز خود بپرورانند ما با هر گونه حکومت قلدرى ولو به قیمت جانمان باشد مبارزه خواهیم کرد و

+++

مخالفیم این نطق آقاى دکتر مصدق است راجع به آقاى سرلشگر زاهدى چون بنده دیگر وقتم تمام شده (نایب رئیس - یک دقیقه باقى است) یک دقیقه را با اجازه آقاى مهندس رضوى به آقاى افشارصادقى می‌دهم.‏

نایب رئیس - آقاى افشارصادقى یک دقیقه وقت دارید.

عبدالرحمن فرامرزى - آقاى افشارصادقى یک دقیقه همین قدر است که پشت تریبون بروید یک دقیقه هم تمام شد حالا تشریف بیاورید پایین (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - از موقع شروع صحبت حساب مى‌شود.

افشارصادقى - تلگرافى از آقایان علما و اعیان و تجار و اصناف رضاییه به عنوان مقام ریاست مجلس و رونوشت به آقاى دکتر شایگان و اینجانب رسیده و پس از اشاره به سوابق تاریخى و فداکاری‌هاى زیادى که در اثناى سال‌هاى متمادى در معرض حوادث خونین آنجا از خود نشان داده و وقایعى که شرح داده باعث شده بود دولت‌هاى وقت توجه بیشترى به آنجا مبذول و در اوان سلطنت شاه فقید رضاییه در قانون تقسیمات کشور مرکز استان چهار شده بود حالا مى‌پرسم چه تغییراتى حاصل شده و چه موجباتى پیش آمده که عوض تقویت از تقسیمات قبلى عدول و این محیط بلا را با موقعیت حساس مرزى که دارد تضعیف و یک شهرستان بى‌اهمیت به شمار آید منشأ این تصمیم اخیر بر اهالى شرافتمند و غیور رضاییه و به بنده مجهول است عین رونوشت تلگراف واصله به مقام ریاست مجلس تقدیم و از جناب آقاى نخست‌وزیر تمنا دارم در این باب توجه عاجلى مبذول فرمایند که شکایت اهالى منتهى بر تعطیل عمومى همان طورى که اشاره شده نشود و امر برخلاف مصلحتى واقع نگردد. (بهادرى احسنت)

نایب رئیس - براى دولت فرستاده مى‌شود. آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازی - چند نکته است به عنوان نطق قبل از دستور حضور همکاران محترم عرض می‌کنم امید است که قابل توجه دولت هم بشود یک قسمت مربوط است به شوراى عالى فرهنگ و بقیه‌اش مربوط است به مسایل روز امروز بعد از ظهر گفته می‌شود که قرار است اولین جلسه شوراى عالى فرهنگ تشکیل شود تا به حال که این شوراى هنرى از خود بروز نداده بلکه به کرات حامى و مدافع فرهنگ استعمارى بوده به دست این شوراى همه ساله مشتى جوان بى‌گناه با هضم موادى زاید و بی‌مورد و با تحمل انواع و اقسام ناملایمات برنامه سنگین متوسطه که در هیچ جاى دنیا به این صورت نیست از دانشگاه خارج شده و به عوض این که بارى از دوش جامعه بردارند کل بر جامعه و طفیل اجتماع می‌گردند آخر اگر قرار هم باشد مقلد دنیاى غرب باشیم در کدام کشور اروپایى و حتى امریکایى سیکل دوم متوسطه آن قدر درهم و برهم و متلف عمر مى‌باشد (خسرو قشقایى - اکثریت نیست) (نایب رئیس - تأمل بفرمایید) تا کى باید جوانان ما همه چیزدان و هیچ چیزندان باشند آیا می‌توان امیدوار شد که شوراى فرهنگ جدید به وظیفه قانونى خود عمل کند و لااقل به عنوان نمونه هم که باشد اقدام کند که سیکل دوم متوسط در سال تحصیلى آینه تخصصى و منقسم به شعبات مخصوص دانشگاه شود تا بیش از این بیکاره بار نیامده و دست تکدى و دریوزگى به سوى دیگران دراز نکنیم؟ موضوع دیگر که افکار عمومى را امروز سخت متوجه خود ساخته فقر عمومى و تنگدستى شدیدى است که دامنگیر صدى هشتاد مردم شده و بسى بضاعت‌ها و کم بضاعت‌ها را به کلى از بین برده است شب عید است مردم واقعاً آه ندارند که با ناله سودا کنند آخر تا کى باید زنده باد و مرده باد بخورد مردم داد پس این کارهاى تولیدى که دولت وعده کرده کجاست؟ راستى اگر قرار بود مردم خوزستان و کارگران بیکار شرکت سابق نفت با ناخن زمین را شخم کنند و با کف دست از رود کارون آبیارى نمایند امروز خوزستان هندوستان ثانى بود و نه نمونه‌اى از خوزستان قبل از استعمار و استیلاى انگلیس متأسفانه تا به حال جز مشتى حرف و وعده‌هاى توخالى چیز دیگرى به مردم تحویل نشده چرا اختلاف و بدبینى و عدالت و بدخواهى در نتیجه تبلیغات روزنامه‌هاى هتاک کار را به جایى رسانیده که پسر از پدر رمیده شده و خواهر از برادر، با زارى از ادارى و ادارى از کسبه و بقال سرگذر. کارمندان دولت را به عناوین مختلف با داشتن زن و فرزند و چند طفل دبستانى و دبیرستانى خانه‌نشین کردند و روحیه باقی‌ماندگان سر کار را هم متزلزل و پریشان، آیا راستى می‌توان باور کرد که کلیه کارمندان وازده و بازنشسته اجبارى گناهکار و مقصر بودند نه به خدا قسم تعدادى از آن‌ها بی‌گناه و کمترین لکه ننگى در پرونده‌هاى کارگزینى خود نداشتند وانگهى پس کجاست آن کار تولیدى که به آن‌ها وعده شده؟ چقدر باید خودخواه باشیم؟ آیا کارمندان دولت که چندین سال است نه اضافاتى داشته و نه ترفیعى گرفته‌اند با یک مشت زن و فرزند و گرانى روز افزون باید خودکشى کنند آیا یک سبزى فروش سر گذر به این قسم زندگى تن در می‌دهد؟

دیر زمانى است که شنیده مى‌شود دولت براى اصلاح کار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى ادارى خود به فکر افتاده که سازمان قانونى براى هر یک از ادارات و وزارت‌خانه‌ها در نظر بگیرد متأسفانه در عمل دیده شد که اقدام اصلاحى دولت با منظور واقعى تطبیق نکرد و به قول مشهور درست از آب بیرون نیامد چنانچه مى‌بینیم امروز چگونه از این راه اذهان عمومى مشوب و افکار کارمندان متشقت است مثلاً باعث تأسف است که کارکنان جوان و تحصیل کرده‌ها امروز منشأ و ثمر نمى‌باشند و بیکار دست روى دست بگذارند به عنوان منتسب به وزارت کار در حالی که پرداخت حقوق بدون کار خودش منع قانونى دارد.

آقایان: امروز نرخ اجناس نسبت به سال‌هاى گذشته چندى برابر شده و مزدها نیز به همین تناسب بالا رفته اما کارمندان در این چند ساله اخیر ترفیع و اضافه‌اى نگرفته‌اند و حداکثر یک حکم خالى از وجه به آنها داده‌اند به خدا قسم اگر در ظرف این مدت دولت با فرصتى که داشت براى مردم کار تولیدى و کشاورزى تهیه می‌کرد کارمندان دولت خود از خدمت دولتى با رغبت کنار مى‌رفتند مگر با لایحه منع اعتصاب مى‌توان زن و بچه گرسنه و برهنه را قانع کرد؟ مگر نمى‌دانید فقر و تنگدستى شریف‌ترین فرد را منحرف می‌کند تا کى زنده باد و مرده باد مى‌توان به خورد مردم داد دولت لایحه ساختمان 10 دستگاه زندان به مجلس تقدیم می‌کند به خداوند سوگند شکم گرسنه و فکر منحرف شده از سیاه‌چال هم نمی‌ترسد سازمان برنامه با این همه سر و صدا لااقل مى‌خواست چند دستگاه تراکتور و چند حلقه چاه آب در دسترس بیکاران و از کارکنار زده شده‌هاى ادارات قرار بدهد (خسرو قشقایى - صحیح است) تا سطح محصول بالا رود و کار واقعى پیدا بشود این هم حرف شد که در عوض کمک فکرى و مالى به مردم ستمدیده این کشور در سیاست مملکت دخالت کنند و بیش از پیش وسیله اختلاف بین خانواده‌ها بشود یک داغ دل بس است براى قبیله‌اى فساد اخلاقى که انگلیس‌ها در این کشور سبب شدند و مردم را از کسب و کار و فعالیت باز داشتند بس نبود که این آقایان تازه نفس هم نمک به جراحات قلوب مجروح ایرانیان بپاشند و هر روز به وسیله‌اى برادر رو به برادر وا دارند مردم می‌گویند مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان شما قرار بود به وضع فرهنگ و بهدارى مردم کمک کنید بیماران فلک‌زده قرا و قصاب را که حکیم و دوا برایشان در حکم کیمیا و اکسیر است دریابید این چه وضعى است که مردم مصیبت‌کش این کشور بلا دیده دائما باید بگویند از قضا سر کنگبین صفرا فزود مبارزه با مسلک‌هاى افراصى و تند به وسیله حبس و شکنجه و زجر صحیح نیست بلکه ایجاد عصبانیت و بغض می‌کند اگر راست می‌گویید این فقر و بدبختى را که عنقریب لهیب آتشش تر و خشک را خواهد سوزانید از میان بردارید و الا عنقریب به عوض تقدیم لایحه ساختمان 10 زندان کلیه بنادر جنوب را مبدل به تبعیدگاه و زندان خواهد نمود راستى اگر منظور مبارزه با منحرفین و صاحبان مسلک‌هاى حاد و تند را دارید بیایید با شک چشم اطفال گرسنه در این شب عید ترحم کنید رسول اکرم فرمود من لامعاش له لامعادله کسی که معاش ندارد دین ندارد مگر با شلاق مى‌توان جلوى اشاعه مسلک‌هاى تند و خطرناک را گرفت در پایان سخن ضمن تقدیم یک پیشنهاد درباره آموزگاران قرآن و شرعیات و تقدیم طومارى به امضاى متجاوز از ده هزار نفر مردم مغرب تهران دایر بر لزوم مبارزه با اماکن فساد که انشاء‌الله در موقع مقتضى درباره منویات ده هزار نفر امضا کنندگان طومار باید صحبت کنم به این وسیله جلب توجه دولت مخصوصاً وزارت کشور و شهربانى کل را مى‌نمایم که چون قانون ضد نوشابه‌هاى الکلى به صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده و در روزنامه رسمى طبع گشته و به طور خلاصه کلیه تشریفات قانونى آن به عمل آمده عجالتاً تا سررسید اجراى قانون از نظر منع تهیه باید به موجب قانون منع پیاله فروشى دولت با کمال جدیت در این ایام که مستى مردم غافل و گمراه ممکن است در کافه‌ها و اماکن عمومى دست به تظاهرات مستانه زنند جدا از فروش مشروب جلوگیرى نمایند بدیهى است در غیر این صورت پس از تعطیلات عید شهربانى کل مورد بازخواست و اعتراض واقع خواهند شد چرا دولت به عوض بگیر و ببند چاقوکش‌ها و ماجراجویان بگیر و ببند سیاسى می‌کند؟ مگر هر کس با دولت مخالفت اصولى کرد باید توقیف شود؟ مگر هر روزنامه‌نویسى به مجرد مخالفت با دولت باید توقیف شود؟ پس چرا نام حکومت را مشروطه می‌گذارید؟

این طومارى است که از طرف اهالى بخش ده و مردمان محترمى که آنجا گرفتار هستند تقدیم مقام ریاست محترم مى‌شود و این هم دو پیشنهادى است که عرض کردم یکى راجع به آموزگاران قرآن و شرعیات است یکى هم مربوط است به لایحه اضافات و ترفیعات کارمندان تقدیم مى‌شود که امروز در مجلس بحث شود.

نایب رئیس - آقاى شمس قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى - من با وجود این که با سیاست استتار مخالفم و معتقدم که این سیاست زاییده مکتب استعمارى انگلستان در ایران است و کسانى که از این سیاست پیروى می‌کنند تربیت شده همان مکتب هستند معذلک چون مجلس شوراى ملى براى بررسى به جریانات اخیر مملکت تصمیمى گرفته است و هشت نفر از آقایان نمایندگان محترم را انتخاب نموده که به جریانات

+++

رسیدگى کنند و اظهارنظر کنند و مطالب را در معرض افکار عمومى بگذارند براى این که نفاق افکنان سوء‌استفاده‌اى نکنند فعلاً از جریانات گذشته این چند روزه یعنى این ده روزه گذشته مطالبى به میان نمی‌گذارم و حقایقى که در این مدت درک کرده‌ام و علل و موجباتى که این صحنه‌هاى فجیع چند روزه گذشته را به وجود آورد که اگر خواست خدا و بیدارى و هشیارى مردم ایران نبود ایران به یک کره ثانى مبدل شده بود بعد از این که آقایان منتخبین مجلس شوراى ملى مطالب و جریانات را در معرض افکار عمومى گذاشتند البته من هم آنچه که درک کرده‌ام و آنچه که عقیده دارم به سمع نمایندگان ملت و ملت ایران به شرط این که تبلیغات شکسته و کثیف مزدور سخنان من را پخش کند به سمع ملت ایران خواهم رسانید مطلبى که امروز می‌خواهم در معرض افکار عمومى ملت و آقایان نمایندگان محترم بگذارم این است که یک شخص عاقل و یک انسان زنده مبناى موافقت و مخالفتش روى چیست؟

آیا بنده که اظهار موافقت میکنم به یک شخص آیا موافقتم روى خود آن شخص است یا روى مطالب و موضوعات دیگر این مطلب را علم و دانش حل کرده است موافقت و مخالفت‌ها بایستى روى فکر و عقیده باشد روى مسلک باشد موافقت شخصى موافقت به شخص موافقت به اشخاص به درد اجتماعات زنده نمی‌خورد و آن اجتماعاتى که شما مى‌بینید در دنیا مراحل کمال و ترقى را طى کرده‌اند علتش این است که افراد روى یک فکر قوى و مترقى موافقت کرده‌اند و به جلو رفته‌اند بنابراین اگر ما یک روزى در این مملکت نسبت به شخصى ابراز موافقت مى‌کردیم و امروز اظهار مخالفت می‌کنیم روى این مبنى است بنده معتقد به خداى واحد هستم من خداپرستم من نمى‌توانم شخص‌پرست باشم من آن روزى از پیروان و سربازان مکتب آقاى دکتر محمد مصدق بودم که درباره اجتماع و اجتماعات نظرى به پاکى طلا داشت من آن روز به آقاى دکتر مصدق ارادت مى‌ورزیدم که درباره حکومت نظامى این نظرى که الساعه براى آقایان نمایندگان محترم قرائت می‌کنم این نظر را داشت که مى‌فرماید حضرات آقایان محترم و همکاران عزیزم این نامه‌ای است که ایشان در تاریخ هشتم دی ماه هزار و سیصد و بیست و هشت نوشته‌اند (از این که چند بار به بازگشت به شهر دعوتم فرموده‌اید و به واسطه وجود حکومت نظامى در تهران باز در احمدآباد مانده‌ام بسى متأسفم و حقیقت این است که با وجود حکومت نظامى) خوب دقت بفرمایید آقایان نمایندگان محترم خوب دقت بفرمایید آقایان محترمى که به حکومت نظامى ولو حکومت نظامى زمان دکتر مصد‌ق‌السلطنه رأى می‌دهید (که حقیقت امر این است که با وجود حکومت نظامى در حفظ حقوق ملت و صیانت آزادی‌هاى سیاسى هیچ نوع اقدامى نمی‌توان به عمل آورد چه حکومت نظامى تعطیل عمومى مشروطیت است (صحیح است) و با وجود آن حقوق و آزادی‌هایى که به موجب قانون اساسى براى ملت شناخته شده چنان که به تجریه دیده‌ایم کان لم یکن می‌شود در ممالکى که دولت علاقه‌مند به قانون اساسى و اجراى اصول مشروطیت است بر فرض لزوم حکومت نظامى دوام پیدا نمی‌کند در این مملکت کافى است که دولت بهانه‌اى به دست آورد و به واسطه برقرارى حکومت نظامى ماه‌ها و سال‌ها مشروطیت را تعطیل کند) آن دکتر مصدقى که داراى این عقیده تابناک است از نظر من قابل احترام است اما آن دکتر مصدقى که می‌خواهد فقط با حکومت نظامى و قانون امنیت اجتماعى حکومت کند من نمى‌توانم ارادتى به او داشته باشم (احسنت) من آن شبى که در خدمت آقایان اعضاى محترم فراکسیون نهضت ملى که باید به آقایان هم تبریک بگویم همکاران محترم جدید هم پیدا کردند جناب آقاى ریگى جناب آقاى شهیدى و چند نفر دیگر و ما متأسفانه از این افتخار محروم شدیم آن شبى که در خدمت آقایان به خدمت آقاى دکتر مصدق رسیدیم به ایشان عرض کردم جناب آقاى دکتر مصدق اگر تمام عیوب اولین و آخرین در من از قدیم و جدید جمع بشود افتخار می‌کنم که دو تا عیب ندارم یکى این است که با کسى نفاق نمی‌کنم یک عقیده‌اى را که داشته باشم صراحتاً اظهار می‌کنم دیگر این است که تاکنون از هیچ حادثه‌اى نترسیده‌ام چرا؟ براى این که اگر کسى براى مرگ ارزش قائل نباشد از حوادث نمى‌ترسد بنابراین من با کمال صراحت عرض می‌کنم حکومت جناب آقاى دکتر مصدق بالخصوص در این چند ماهه اخیر رویه‌اى اتخاذ نموده است که کاملاً برخلاف گفتار و بیانات حکیمانه سابق ایشان در زمانى که نمایندگى ملت را داشته‌اند بوده است من در عین این که سخن می‌گویم در عین حال هم خیلى افسوس مى‌خورم چون قطع دارم که این صداهاى ما این فریادهاى ما از این صحنه بهارستان به خارج منعکس نمی‌شود یعنى دستگاه تبلیغاتى که مال ملت است و بایستى براى ملت انجام وظیفه کند خیانت می‌کند و از سخنان نمایندگان مى‌دزدد و من لازم است به عرض آقایان نمایندگان برسانم جاى تعجب نیست وقتى دستگاه تبلیغات مملکت ما نامه رئیس مجلس را که رسماً از طرف مجلس فرستاد شده است در رادیو منعکس نکند من چه توقعى دارم که سخنان بی‌مقدار مرا منتشر کند اما این گونه طرز عمل شایسته نیست و کسى این طور عمل نمی‌کند صداى مخالفین و انتقادکنندگان اصولى را خفه می‌کند حق ندارند این کار را بکنند می‌گویند من مراجعه به افکار عمومى می‌کنم بله باید بگویید من و یک شخص دیگر دو نفرى متقابلاً مى‌توانند به افکار عمومى مراجعه کنند در صورتی که هر دو نفر صحبت‌هاى خود حرف‌هاى خود مطالب خود را در معرض افکار عمومى بگذارند ولى یک شخص را بگیرند و دستش را ببندند و در سیاه‌چال هم بیندازند و به او اجازه صحبت و دفاع و بیان حقایق را ندهند این صحیح نیست وقتى طرف از هر حیث آزاد بود آن وقت بگویند این شخص آدم بدى است این آدم خائن است این آدم دشمن ملت است ولى این طرز طریقه عمل جوانمردان نیست آقایانى که نمی‌خواهند از انصاف پاى خود را فراتر گذارند آقایان می‌دانند که در این پنج ساله یعنى از ابتداى حکومت هژیر تا بعد از ملى شدن صنعت نفت مخلص در مبارزه با دولت‌ها صدمات و مشقات زیادى دیده‌ام زندان‌ها رفته‌ام شب‌ها بلکه ماه‌ها در به در بودم و پلیس حکومت هژیر و ساعد و رزم‌آرا مثل سایه شوم دنبال سر من بوده است (صحیح است) اما یک نکته‌اى را نمى‌توانم عرض نکنم در تمام حکومت‌هاى گذشته هیچ وقت پلیس به نوامیس و خانواده من اهانت نکرده است مردم‏ ایران بدانند در حکومت دکتر مصدق خانم عیال من از خانه بیرون مى‌آید پلیس به دنبال او حرکت می‌کند این وضع غیرقابل تحمل است این وضع غیرقابل دوام است دیشب ساعت 9 یک زن با بچه‌اى که به بغل دارد از خانه بیرون مى‌آید و پلیس افشارطوس جانى دنبال او حرکت می‌کند این وضع را غیرتمندها نمى‌توانند تحمل کنند با حکومت پلیس نمی‌شود حکومت کرد این سخن بانى و بنیان‌گذار تمدن بشریت یعنى پیغمبر اسلام است الملک یبقى مع الکفر و لایبقى مع الظلم حکومت‌ها با کفر و بدبینى مى‌توانند دوامى بیاورند اما محال است حکومت با قلدرى و زور و دستگاه پلیس و حکومت نظامى دوامى بیاورد گر چه این حکومت نظامى هم براى وفاداران به وطن است حکومت نظامى متعلق به آن کسانى است و براى آن کسانى به وجود آمده است که به ایران وفا دارند و از نظر آنها روس انگلیس آمریکا فرقى ندارد ولى براى آن کسانى که علیه ملیت ما علیه دین ما علیه مذهب ما قیام کرده‌اند و مى‌کنند تا به هدف خود و به حرفشان برسند هدفى که به گور خواهند برد آرزویى که حتى به خاک سپرده خواهد شد آن کمونیست‌ها و طرفداران مسکو که مى‌خواهند ایران را پشت پرده آهنین بکشند آنها حکومت نظامى برایشان مانع و رادعى نیست (دکتر بقایى - صحیح است) من پریشب به وسیله یکى از مخبرین روزنامه دمکرات اسلامى ارگان مجمع مسلمانان مجاهد اطلاع پیدا کردم که فردا که دیروز باشد اینها مى‌خواهند متینگ بدهند دیروز من در روزنامه دمکرات اسلامى منتشر کردم خبرى را که براى من ابتدا بسیار غیر قابل قبول بود و آن این است که دولت هم با این متینگ هم موافقت کرد اول نمى‌توانستم موافقت کنم بعد که تحقیق کردم دیدم که صحیح است صبح هم اعلامیه‌شان در روزنامه‌هاى خودشان روزنامه‌هاى مسکو که در تهران منتشر مى‌شود منتشر شده بود که با موافقت حکومت نظامى است آن وقت فهمیدم که حکومت نظامى فقط براى وفادارن به وطن است اینها هستند که چون مرغ هم در عروسى سرشان را مى‌برند و هم در عزا و الا من از آقایان محترم سؤال می‌کنم که اگر پس فردا چرچیل مرد و دسته‌اى خواستند در این مملکت به عنوان عزادارى براى چرچیل علم و کتل راه بیندازند و بوق و کرنا راه بیندازند هیچ میهن‌پرست و علاقه‌مند به ایران مى‌تواند موافقت بکند؟ فرقى نمی‌کند خوب استالین هم مرد تشریفات رسمى هم انجام شد کارهایى که باید بکنید و رسم است بین دول انجام دادند دیگر معنایش چیست که شما اجازه بدهید یک دسته‌اى در خاک ایران در مرکز کشور بروند و پرچم و بوق و کرنا دار و دسته‌اى راه بیندازند و براى زعیم کشور دیگرى عزادارى بکنند هر کسى در هر مملکتى مرد متعلق به همان مملکت است و ملت او هم وظایف خودش را باید انجام بدهد ما هم جز کارهاى معمولى بین‌المللى کار دیگرى نباید بکنیم بیش از این هم جایز نمی‌دانم پس این حکومت نظامى براى ما است.

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى وقت شما تمام شده است‏.

شمس قنات‌آبادى - بنده 7 و 8 دقیقه دیگر می‌خواهم صحبت کنم.‏

عامرى - شاید به حکم اذکرو اموتیکم بالخیر بوده‏.

شمس قنات‌آبادى - آن موتهاى آنها بوده موتهاى مردم ایران آن کسانى هستند که در ایران و متعلق به ایران هستند براى ایران زندگى می‌کنند براى ایران کار می‌کنند و حاضرند براى ایران بمیرند آن موتهاى دست نشاندگان خارجى آن موتهاى دنباله‌روهاى پیشه‌ورى و غلام یحیى بوده است آن موتها متعلق به آن دستجات بوده است.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید چقدر وقت می‌خواهید؟

شمس قنات‌آبادى - یک ربع ساعت‏

نایب رئیس - آقاى شمس قنات‌آبادى تقاضاى یک ربع اضافه براى ادامه نطق خودشان کرده‌اند آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد بفرمایید.

شمس قنات‌آبادى - بنابراین ماهیت حکومت نظامى را هم درک کردیم

+++

البته تمنى می‌کنم آقایان محترم از عرایض بنده این طور استنباط نفرمایند که چرا دیروز با این که حکومت نظامى بوده است ازش استفاده نکرده‌اند من اساساً با حکومت نظامى مخالفم و معتقدم که با حکومت نظامى و قلدرى نمی‌شود مملکت را اداره کرد (میر اشرافى - صحیح است) اما فقط می‌خواستم بگویم که این حکومت نظامى را براى آزادى مردها به وجود آورده‌اند و الا دستجاتى که علناً علیه ملیت ما شعار می‌دهند و در فکر تجزیه مملکت هستند حکومت نظامى به آنها کارى ندارد (بهادرى - صحیح است) مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم توقیف روزنامه‌ها است البته آقایان نمایندگان محترم به یاد دارند در دوره 16 که رزم‌آرا جراید را توقیف کرد و ما در سنگر روزنامه شاهد آن مبارزات عجیب و غریب را کردیم و بعد به مجلس متحصن شدیم و کار ما با دولت و طرفداران اختناق مطبوعات آن روز به جایى کشید که مجبور شدیم اعتصاب غذا بکنیم و رسماً اعلام کنیم که ما غذا نخواهیم خورد مگر این که آزادى حقیقى و یا نسبى به مطبوعات بدهند آقایانى که در آن روز در صف اقلیت مجلس بودند همه به عنوان توقیف غیرقانونى جراید در مجلس به سرپرستى جناب آقاى دکتر مصدق متحصن شدند و ما اصلاً این معنى را که جریده و روزنامه نباید بدون حکم قانون و نباید بدون ثبوت جرم توقیف و مدیرش زندانى بشود از خود آقاى دکتر مصدق یاد گرفتیم متأسفانه مى‌بینیم که مرگ خوب است اما براى همسایه (بهادرى - صحیح است) دولت‌هاى گذشته این کار را می‌کردند بد بودند و این دولت که این کار را می‌کند بد نیست و خوب است حالا شما خیال می‌کنید آقایان محترم که واقعاً همه جراید را توقیف می‌کنند با همه مدیران جرایدى که انتقاد می‌کنند و بد می‌گویند توقیف می‌کنند (حمیدیه - روزنامه‌هاى فحش‌گوى دولت را که توقیف نمی‌کنند) واقعاً همچو خیال می‌کنید؟ ملت ایران همچو خیال و گمانى می‌کند آن مردمى که در شهرستان‌ها هستند و دولت تاکنون یک دیوار آهنى دور جریانات تهران و با به وجود آوردن یک پرده شدید و ضخیم استتار نمی‌گذارند آن‌ها حقایق را درک کنند آن‌ها خیال می‌کنند که دولت با جراید یک نواحت عمل می‌کند خیر مقدمه یک نکته‌اى را به عرض آقایان محترم مى‌رسانم در تاریخ سه‌شنبه 25 آذر ماه 1331 ما در روزنامه ارگان حزب‌مان ارگان مجمع مسلمانان مجاهد اعلام کردیم که استعمارگران به حمایت از هیئت حاکمه از آیت‌الله کاشانى انتقام شکست می‌گیرند ما آن روز حس کردیم که استعمار بین‌المللى انگلستان و عوامل زشت و زیباى او و عوامل خوشرنگ و بدرنگ او درصدد یک توطئه عمیق علیه بنیان‌گذار نهضت ملى ایران هستند یک توطئه عمیق و بى‌شرمانه‌اى علیه آیت‌الله کاشانى به وجود آوردند زیرا ما مى‌بینیم که بعضى از ورق پاره‌هایى که در زندگى سیاسی‌شان رنگ‌هاى متعددى به خود زده‌اند به شخصیت آیت‌الله کاشانى اهانت‌هاى مستقیم و غیرمستقیم می‌کنند و خون دل می‌خوردیم تا هفته گذشته در تهران یک روزنامه متعلق به یک شخصى که این شخص تنها ارگان شخص رئیس دولت است و ماهى 1500 تومان هم به او پول می‌دهند و برایش انواع و اقسام وسایل را فراهم می‌کنند با یک نیش بسیار بسیار زننده‌اى در تهران منتشر شد و به شخصیت آیت‌الله کاشانى اهانت کرد بزرگترین اهانت‌ها را به مردم تهران کرد مردم ایران آن مردم بیچاره‌هایى که بی‌خبر از اوضاع و احوال تهران هستند باید بدانند که در تهران عمال بیگانه کار را به جایى رسانیده‌اند که به قهرمان بزرگ ضد استعمار شرق و ملل اسلامى آیت‌الله کاشانى می‌گویند جاسوس خوب دقت کنید این مملکت دیگر قابل هست که درش زندگى کنیم؟ این زندگى ارزش دارد؟ این زندگى براى یک آدم شرافتمندى ارزش دارد در تهران در خیابان‌هاى تهران شهربانى افشارطوس در خانه نمایندگان مجلس مأمور شهربانى می‌گذارند (میر اشرافى - صحیح است) آنها را در خیابان حمایت می‌کنند (میر اشرافى - در خانه ما هم چهار مأمور است) من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم/ که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. من روزی که دیدم مؤتلفین پیشه‌ورى شروع کردند مدح و ثنا می‌خوانند بعد هم شروع کردند صدقنا صدقنا به دکتر مصدق می‌گویند همان روز درک کردم که روز بروز این مرد را از هدف و مقصدش دور مى‌کنند و براى ما که یک عصرى داریم زندگى می‌کنیم اشخاصى که سینه به سینه دکتر مصدق ایستاده‌اند و یک روزى هم مى‌آیند می‌گویند ما جانمان را حاضریم فدا کنیم ایجاد شبهه می‌کنند که آنها چه خوابى دیده‌اند که کار را به اینجا رسانیده‌اند که تمام طبقات دستجات را به جان هم انداخته‌اند و در کوچه و پس کوچه شروع به جنگ و کشتار می‌کنند از این خوشمزه‌تر این است که دولتى‌ها رل یک فرد اقلیت ظلم کشیده را بازى می‌کنند آخر من باید از خانه‌ام فرار کنم (عبدالرحمن فرامرزى - یکى باید از دست هر دو تاى شما فرار کند) (خنده حضار) کار مملکت به جایى رسیده است که شب و روز رادیو دولتى که متعلق به ملت است مردم را تحریک می‌کند بکشید ببندید بزنید بگیرید (بهادرى - صحیح است) حالا اگر یک روزنامه‌اى یک کلمه نوشت که به ابروى کج یار بر خورد توى زندان برود چرا؟ براى این که گفته بود مردم را تحریک کرده‌اى من سؤال می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم و از تمام مردم ایران این چند روز قبل از این جریانات اخیر البته عرض کردم من روى جریانات اخیر نمى‌خواهم عرضى بکنم و الا عرض می‌کردم آن بحث‌هاى سیاسى روز که خدا شاهد است هیچ کدامش سیاسى نبود همه‌اش تحریک بوده همه‌اش توطئه بود که در رادیو منتشر می‌شد و آنها مردم را تحریک می‌کردند براى چه آن بحث‌ها در رادیو منتشر شده؟ .... و نویسنده این بحث‌هاى سیاسى کى بوده؟ آیا کس از پشت این رادیوى تهران این همه به مردم فحش می‌دهد؟ آخر مسئول این کیست مقام ریاست مجلس شوراى ملى هم می‌نویسند به دادگسترى که آخر این شخص را بخواهید و بپرسید که کى بوده است علاوه آقا یک مطلب خیلى ساده‌اى عرض کنم یا این کسانی که انتقاد می‌کنند اوضاع را مساعد نمى‌بینند حق نمى‌گویند یا حق می‌گویند اگر حق می‌گویند چرا باید متهم بشوند مگر جواب حق گفتن فحش دادن جاسوس گفتن تهمت زدن افترا زدن است و اگر حق نمی‌گویند بگذارید این ناحقى را که ما می‌گوییم به سمع ملت ایران برسد و شما که متکى به قدرت ملت هستید بگذارید ملت از ما انتقام بگیرد چرا صداى ما را خفه می‌کنید؟ بنده خیلى معذرت مى‌خواهم از محضر مقدس مجلس شوراى ملى که با عرایض ناقابل خودم سبب تضییع وقت آقایان شدم یک طوماری است که دیشب چهار نفر از طلاب علوم دینى محصلین حوزه علمیه قم به امضاى ششصد نفر از طلاب قم به تهران آورده‌اند که آنها اظهار تنفر کرده‌اند از آن روزنامه دولتى که به مقام شامخ قهرمان مبارزه ضد استعمارى اهانت کرده (میر اشرافى - صحیح است) یک طومار هم متعلق به یک عده‌اى از مردم تهران است که به وزارت دادگسترى شکایت کرده‌اند اما من لازم است اینجا عرض کنم تا آن نقشه‌اى که در چند ماه قبل گفتیم که استعمار شکست خورده به کمک عمال خودش علیه آیت‌الله کاشانى توطئه می‌کنند تا آن نقشه باطل نشود این شکایت‌ها این فریادها به جایى نمى‌رسد بلکه روز به روز این گونه اشخاص عزیزتر می‌شوند زیرا سنگ را بسته‌اند و سگ را رها کرده‌اند (بهادرى - صحیح است) مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که البته آقایان محترم آن آقایانی که با قانون سر و کار دارند بهتر از بنده می‌دانند چون بنده می‌خواستم روى این موضوع صحبت کنم از یک اهل فن پرسیدم و یک یادداشت مختصرى به بنده دادند ماده 82 قانون جزا می‌گوید آقایان وزرا نمایندگان پارلمان و صاحب منصبان ادارات کارهایى که می‌کنند باید مطابق قانون باشد و ماده 83 قانون مجازات عمومى می‌گوید هر یک از اشخاص مذکور یعنى وزرا و نمایندگان و صاحب منصب‌ها برخلاف قانون آزادى شخصى افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقى که قانون اساسى به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از 5 تا ده سال از حقوق اجتماعى محروم خواهند شد این ماده 83 را تذکر داده و به نوبه خودش ادعا‌نامه علیه آن مقامات مسئولى که آزادى فردى و آزادى افراد مملکت را که قانون اساسى به رسمیت شناخته است سلب کرده‌اند اعلام جرم خواهم نمود و ادعانامه تنظیم خواهم کرد و آن وقتش دیر نیست (عبدالرحمن فرامرزى - وقتش اگر دیر بشود آنها در محبس مى‌پوسند) شما خیال می‌کنید که در خارج از آن چهار دیوارى زندان ایران زندان نیست ایران را مبدل به گورستان کرده‌اند ایرانى که هر روز خاکش به خون برادران ما رنگین مى‌شود هر روز خیابان‌هایش با خون عزیزان وطن ما رنگین مى‌شود اینجا دیگر جاى آزادى نیست گورستان است قبرستان است مطلب دیگرى که عرض می‌کنم و به عرایضم خاتمه می‌دهم این است‏

نایب رئیس - از وقت شما کم باقى است‏.

قنات‌آبادى - خیلى مختصر عرض می‌کنم یک پیشنهادى در جلسه گذشته به امضاى جناب آقاى دکتر بقایى جناب آقاى زهرى جناب آقاى کریمى جناب آقاى حائرى‌زاده و بنده تقدیم مقام ریاست شده بود که لایحه اضافات و ترفیعات مطرح بشود (کریمى - بلکه چون شب عید است مردم منتظرند) من خواهش می‌کنم که مقام ریاست این پیشنهاد را مطرح کنند (وکیل‌پور - بنده هم پیشنهاد کرده بودم) بله جناب آقاى وکیل‌پور هم امضا کرده‌اند (دکتر فقیهى‌شیرازى - چهار پیشنهاد شده بود) بله تمام آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده بودند مجلس موافق است که این لایحه مطرح بشود چون امسال سال گذشته کارمندان دولت تنشان را خیلى سوزانده‌اند اینها را دائما در مرگ و موت نگه داشته‌اند یک روز هم که آمدند خواستند اعتصاب شروع کنند و در ادارات پشت میز بنشینند از آن لایحه‌هاى سیستم امنیت اجتماعى برایشان تصویب کردند و حسابشان را رسیدگى کردند غرض این است که یک سال آنها را لرزانده‌اند یک سال اینها را متزلزل و متوحش نگه داشته‌اند حالا دیگر این چند روزه آخر سال خوب است مقام ریاست این لایحه را مطرح بفرمایند و آقایان نمایندگان محترم هم یک خورده کمتر پیشنهاد بفرمایند که این لایحه تکلیفش معلوم بشود که اقلاً در این موقع سال بعد از آن همه ترس و لرز یک طرف مختصرى بربندند.

3- تقاضاى آقاى وزیر دارایى دائر به اجراى مجدد گزارش مربوط به اضافات کارمندان به کمیسیون بودجه

نایب رئیس - با اجازه آقایان وارد دستور می‌شویم همانطور که در جلسه

+++

گذشته مقرر شده بود لایحه اضافات و ترفیعات کارمندان دولت جزو دستور است.‏

وزیر دارایى - عرضى داشتم.‏

نایب رئیس - بفرمایید.

وزیر دارایى - یک لایحه‌اى دولت تقدیم کرده بود راجع به اقلامى که باید براى تکمیل بودجه 1331 پرداخته شود و 8 فقره آن در مجلس به تصویب رسیده بود و البته بعد هم به موقع اجرا گذاشته شده فقره 9 این لایحه و چند تبصره که مربوط به آن بود باقى ماند و از کمیسیون بودجه گزارشى به مجلس تقدیم شده به شماره 9 و به تاریخ 3 اسفند می‌خواستم استدعا کنم که آقایان محترم آن را مورد مطالعه و تصویب قرار دهند که چون آخر سال است باید پرداخته شود و دیگر اشکالى باقى نمى‌ماند (صحیح است) و یک مطلب دیگرى داشتم که یک لایحه‌اى دولت تقدیم کرده بود راجع به اضافات و ترفیعات از طرف کمیسیون بودجه هم یک گزارشى به مجلس تقدیم شده به شماره 10 تاریخ 6 اسفند که درش مختصراً اختلافى با آنچه که دولت پیشنهاد کرده وجود دارد بنابراین آن مبلغى که دولت پیشنهاد کرده بود تکافو نمی‌کند با این اختلافى که کمیسیون پیشنهاد کرده این را نیز استدعا می‌کنم (مکى - علتش را بگویید) می‌خواستم استدعا بکنم که این لایحه برگردد به کمیسیون بودجه (مکى - نمی‌شود آقا) تا فردا که کمیسیون بودجه است این را مطالعه کنند (مکى - کمیسیون بودجه خواست تبعیض را بر دارد شما خواستید براى نور چشمى‌ها لایحه پیشنهاد کنید).

نایب رئیس - بنابراین لایحه ترفیعات و اضافات کارمندان دولت بنا به تقاضاى آقاى وزیر دارایى از دستور خرج می‌شود (میر اشرافى - کارمندان تکلیفشان چه مى‌شود؟) (قنات‌آبادى - یک قتل عام عمومى راه بیندازید تمام بشود).

 4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه اعتبارات اضافى سال 1331

نایب رئیس - لایحه مربوط به چند فقره اعتبار اضافى که یک قسمت آن ضمن گزارش کمیسیون بودجه قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود بقیه آن که از طرف کمیسیون بودجه براى طرح در مجلس گزارش داده شده و قبلاً هم طبع و توزیع شده است مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت دارایى بقیه اقلام و اعتبارات و تبصره‌هاى لایحه شماره 78117- 29/11/31 دولت را مطرح مورد مطالعه قرار داده پس از توضیحات نماینده دولت رقم (9) اضافه اعتبارات عیناً و تبصره‌ها با اصلاحاتى تصویب گردید اینک قلم نه اعتبارات و تبصره‌هاى ماده واحده پیشنهادى دولت که مورد موافقت کمیسیون بودجه واقع شده به عنوان مکمل گزارش شماره 8- 30 و 11- 31 ذیلاً براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌شود:

9- اعتبار دفع ملخ و سن و سایر آفات نباتى که باید در مقابل دریافتى وزارت کشاورزى از بانک کشاورزى به بانک مذکور پرداخته شود 40000000 ریال.

تبصره 1- اضافه اعتبارات ردیف 5 و 6 و 7 که براى مدت مورد احتیاج منظور شده در سال بعد به مآخذ سالیانه قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که صرفه‌جویى اعتبار پرسنلى هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات بنگاه‌هاى دولتى براى پرداخت عیدى مستخدمین جزء (موضوع قانون مصوب 15 بهمن ماه 1329) کفایت ننمایند می‌توانند از صرفه‌جویى کل بودجه مربوطه تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره 3- به وزارت فرهنگ اجازه داده مى‌شود اعتباراتى را که در یک حوزه فرهنگى مورد مصرف ندارد با موافقت قبلى کمیسیون بودجه در حوزه دیگر به مصرف احتیاجات ضرورى برساند.

رئیس کمیسیون بودجه - دکتر بقایى کرمانى‏

نایب رئیس - آقاى پورسرتیپ به عنوان مخالف در کلیات اسم نوشته‌اند (گفته شد تشریف ندارند) مخالف دیگرى نیست؟ ... (کهبد - اجازه مى‌فرمایید) شما به عنوان موافق مشروط اسم نوشته‌اید (عبدالرحمن فرامرزى - موافق مشروط که معنى ندارد) هر یک از آقایان که بخواهند به نام مخالف صحبت کنند مقدم خواهند بود (نبوى - عرضى دارم) بفرمایید.

نبوى - این لایحه دنباله و بقیه لایحه‌اى است که چند روز قبل در مجلس تصویب شد چون عجله داشتند که قسمت اول لایحه زودتر تصویب شود و براى آخر ماه برسد این بود که این لایحه دو قسمت شد یک قسمتش تصویب شد و این قسمت بقیه ماند که انشاء‌الله تصویب خواهد شد مطلبى که بنده خواستم عرض بکنم مربوط به تبصره 3 است در تبصره 3 نوشته شده است به وزارت فرهنگ اجازه داده مى‌شود اعتباراتى را که در یک حوزه فرهنگ مورد مصرف ندارد با موافقت قبلى کمیسیون بودجه در حوزه دیگر به مصرف احتیاجات ضرورى برسانند در حالى که در قسمت اول همین لایحه در مجلس چند روز قبل تصویب شد و نوشته شد که اگر وجوهى از اعتبارات فرهنگى در یک حوزه مصرف نشد به مصرف ساختمان دبستان در همان محل برسانند در یک لایحه دو ماده متضاد صحیح نیست (صحیح است) حالا اشکالى که پیدا کرده در یک لایحه یک قسمتش یک روز تصویب شده و قسمت دیگر روز دیگر ولى اشکالى که هست این است که در یک لایحه دو ماده متضاد پیدا مى‌شود که یکى در مجلس تصویب شده و دیگرى متأسفانه در کمیسیون بودجه گذاشته شده و بایستى برداشته شود و به همین جهت بنده پیشنهاد تجزیه کرده‌ام که تبصره 3 حذف شود زیرا تکلیف این موضوع در مجلس تعیین شده (صحیح است) و تصویب شده است که آن وجوه اضافى که در یک جایى ممکن است مصرف نداشته باشد به مصرف ساختمان دبستان برسد و ساختمان دبستان هم یک چیزى نیست که بگوییم جایى ضرورت ندارد و جاى دیگر ضرورت دارد همه شهرستان‌ها و حتى بخش‌ها و دهات ضرورت دارد که دبستان داشته باشند این بود که خواستم خدمت آقایان عرض کنم که موقعى که پیشنهاد خوانده می‌شود نسبت به تبصره سوم آن متوجه رأى باشند.

نایب رئیس - آقاى کهبد

کهبد - بنده در این لایحه به عنوان موافق مشروط اسم‌نویسى کرده بودم و دلیلش هم این است که با یک قسمت این لایحه بنده موافقم و با قسمت اخیرش هم مخالفم همان طورى که آقاى نبوى الان فرمودند این تبصره سوم با پیشنهادى که در قسمت اول این لایحه تصویب شده موردى ندارد آن قسمتى که بنده موافقم توضیحاً به عرض آقایان می‌رسانم یک قسمت اعتبار براى دفع سن و ملخ و سایر آفات نباتى است البته آقایان تصدیق مى‌فرمایند که تاکنون کوچکترین قدمى براى بهبود وضع کشاورزى این کشور برداشته نشده و آنچه که تا به حال شده حرف بوده است و به عمل نزدیک نشده است و این اولین قدمى است که مبلغ کوچکى براى دفع آفات نباتى اختصاص داده شده مخصوصاً بنده از جناب آقاى وزیر دارایى خواستم استدعا کنم چون جناب آقاى وزیر کشاورزى تشریف ندارند این را توجه بفرمایند که این اعتبار فقط و منحصراً به مصرف کارهاى دفع آفات نباتى و کشاورزى برسد باز گرفتار خرج‌هاى پرسنلى و خرج سفر و این قبیل چیزها نشود براى این که الان (شبسترى - این مربوط به گذشته است عمل شده مى‌خواهند تصویب بکنید تا پولش را بدهند) بنابراین بنده عرضى ندارم فقط همان طور که جناب آقاى نبوى فرمودند بنده هم به همان دلیل چون یکى از آقایان فرمودند چرا به اسم موافق مشروط نام نوشته‌اى بنده با آن قسمت مخالفم ولى با این قسمت اخیر بنده موافقم امیدوارم به پیشنهاد تجزیه‌اى که آقاى نبوى مى‌فرمایند توجه کافى بشود براى این که به زحمتى آقایان رأى دادند که اعتبارات هر محلى براى همان محل به مصرف برسد و دیگر بعد از این خاصه خرجى نشود.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى - (مخبر کمیسیون بودجه) بنده می‌خواستم در جواب مذاکرات جناب آقاى نبوى عرض کنم این تبصره‌اى که در کمیسیون بودجه تصویب شده در موادى که در جلسات گذشته تنظیم شده ماده‌اى که مخالف تبصره 3 باشد به تصویب نرسیده است البته پیشنهاداتى در آن شده است که ممکن است در آن پیشنهادات باشد اطلاعاً خواستم به عرض برسانم که در کمیسیون بودجه ماده‌اى مخالف با این تبصره 3 به تصویب نرسیده است (دکتر سنجابى - در مجلس پیشنهاد شد و تصویب شد) بلى در مجلس تصویب شد به اصطلاح خواستم عرض کنم کمیسیون بودجه دو تبصره متضاد تصویب نگردیده در مجلس تصویب شده و این قسمت هم که در کمیسیون بودجه مطرح شد که بودجه فرهنگى به نسبت جمعیت مصرف شود و صورت آن را بیاورند به کمیسیون همه آقایان هم موافقت کردند در اینجا هم در تبصره 3 نوشته شده است که با موافقت قبلى کمیسیون بودجه اگر در یک حوزه‌اى مورد مصرف پیدا نکرد در حوزه دیگر بتوانند به مصرف برسانند البته بسته به نظر آقایان است هر جور که تصویب بفرمایند ما هم موافقیم.‏

نایب رئیس - آقاى امامى‌اهرى فرمایشى داشتید؟

امامى‌اهرى - بنده راجع به این موضوع عرضى نداشتم طومارى بود از طرف مردم شرافتمند و غیور گروس توسط جناب آقاى شیخ‌الملک اورنگ مبنى بر پشتیبانى از دولت جناب آقاى دکتر مصدق چون کسالت داشتند از بنده تقاضا کردند به عرض برسانم‏

حائرى‌زاده - اگر پارچه‌ای باشد به درد پیراهن می‌خورد و الا کاغذى باشد فایده ندارد.

نایب رئیس - آقاى گنجه‏

گنجه - خوشبختانه آقاى دکتر ملکى خودشان تأیید کردند که در مجلس همچو پیشنهادى شده و تصویب شده نه در کمیسیون بودجه بنابراین عمل تمام شده است ولى خواستم آقایان مستحضر باشند که در کمیسیون بودجه (چون نمایندگان وزارت فرهنگ هیچ وقت حاضر نیستند) به یک چیزى که فرمولش درست شده و تمام شده که به تناسب جمعیت این اعتبارات اضافى را منبعد تقسیم بکنند و هر شهرستانى نسبت به جمعیتش و استعدادش از این اعتبار استفاده کند توجه کنند

+++

(معتمددماوندى - اگر احتیاجش بیشتر باشد چه بکند؟) همه جا احتیاج دارد این حرفى است که آقایان گذاشتند به دهن بعضى‌ها که یک جایى بیشتر احتیاج دارد من از آقایان مى‌پرسم که بگویند ممکن است یک شهرستانى جمعیت داشته باشد و همه چیز داشته باشد ولى احتیاج به فرهنگ نداشته باشد این آقایان که دست‌شان بسته شده مخصوصاً آقاى وزیر فرهنگ با آن جدیت و مراقبتى که دارد با آن ایستادگى که دارد همیشه می‌خواهد یک مطالب غیر واردى را به ما تحمیل کند این بود که بنده در کمیسیون بودجه با این نظر مخالفت کردم و چون این قبل از آن عملى بود که در مجلس پیشنهادى داده بشود و بنده قول داده بودم که راجع به این مطلب در مجلس هم صحبت خواهم کرد آقایان یاد داشته باشند که ما رأى داده‌ایم که تمام این اعتبارات اضافى به تناسب جمعیت‌ها تقسیم شود (صحیح است) و حالا مى‌خواهند آن را لغو کنند و نبایستى رأى بدهید چون عملى است تمام شده و آن مردمى که مالیات می‌دهند باید از این اعتبارات فرهنگى استفاده بکنند این است که ما تقاضا می‌کنیم همان طور که همکار محترم آقاى نبوى فرمودند و سایر آقایان هم تذکر دادند این را در موقع تجزیه رأى ندهند که عمل سابق به اعتبار خودش باقى باشد.

نایب رئیس - آقاى معتمددماوندى عضو کمیسیون بودجه هستند اجازه خواسته‌اند بفرمایید آقاى دماوندى.

معتمددماوندى - جناب آقاى گنجه استدعا می‌کنم توجه بفرمایید مطالب و بیاناتى که فرمودید صحیح است و همه هم تصدیق دارند و این رأى هم داده شود باید همان طور عمل بشود ولى آقایان توجه نفرموده‌اند و حاضر نشدید تا به حال براى مناطقى که احتیاجش بیشتر است یک تصمیمى بگیرید بنده حالا اجازه بفرمایید یک مثال کوچک بزنم بندر پهلوى 6 هزار دانش‌آموز دارد که متناسب با جمعیتش نیست و حساب کرده‌اند در کمیسیون بودجه که به هر نفر در مملکت 4 ریال و بیست دینار از این اعتبار مى‌رسد و امسال تنها ما محتاج به سى نفر آموزگار بودیم براى این که بیش از 40 کلاس دایر شده است سیستان صد هزار نفر جمعیت دارد و هزار نفر دانش‌آموز حرفى نیست (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس) درست است بنده نمى‌خواهم مخالفت با نظر آقایان بکنم آنجا را هم باید توسعه بدهند (حاج سید جوادى - به تناسب جمعیتش) عرض من را متوجه نشدید که چه می‌خواهم بگویم آن تزى را که آقایان قبول دارید درست اما نسبت به جایى که جمعیتش کم است و دانش‌آموز و کلاسش زیاد است یک ترتیب دیگرى اتخاذ بفرمایید ما الان گرفتاریم اگر بخواهیم آن 4 ریال و بیست دینار را براى هر نفر در نظر بگیریم باید بیست کلاس را تعطیل کنیم (کریمى - طرح تهیه کنید ما امضا می‌کنیم) اجازه بفرمایید باید جناب آقاى وزیر دارایى این موضوع را در هیئت دولت مطرح کند و حل کنند).

آن طرح که گذشت و در مجلس هم تصویب شد که به تناسب جمعیت تقسیم شود و رفت وزارت فرهنگ الان باید ببیند چه نقاطى احتیاج بیشتر دارد و براى آن نقاط به خصوص اضافه درخواست کند.

نایب رئیس - پیشنهادى براى کفایت مذاکرات از طرف آقاى نبوى رسیده است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود. نبوى‏

نایب رئیس - آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام کنند (بهادرى - بنده مخالفم) (عبدالرحمن فرامرزى - بنده مخالفم) چون اعلام رأى شده نمى‌شود (اکثر برخاستند) تصویب شد و در مورد تبصره سوم هم پیشنهاد تجزیه رسیده است آقاى فرامرزى مطلبى دارید جنابعالى بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى - علت این که من همیشه معتقدم قانون را باید دولت به مجلس بیاورد و با صد نود و نه طرح‌هایى که در مجلس پیشنهاد می‌شود مخالفم براى این است که دولت مباشر عمل است و احتیاجات خودش را می‌داند مباشر عمل نیستیم یک چیزى به خاطرتان می‌رسد و روى آن حرف می‌زنید اصلاً حرف سر این است که مجلس به یک دولتى اعتماد دارد یا ندارد من روى کلیات حرف می‌زنم کار به خودم ندارم و شما یک وزارتخانه‌اى دارید وزارتخانه احساس یک احتیاجاتى می‌کند بعد مى‌آیید با یک پیشنهاد یا با یک طرحى به کلى فلسفه آن قانون را از بین مى‌برید اینجا وزارت فرهنگ احساس می‌کند احتیاج دارد که این پول را در اینجا خرج بکند و آنجا احتیاج ندارد بنابراین من خواهش می‌کنم از لحاظ کار از لحاظ پیشرفت کار دست وزارت فرهنگ را باز بگذارید (همهمه نمایندگان) و با این پیشنهادى که کرده موافقت بکنید براى این که شما متوجه احتیاجاتى که او دارد نیستید (پورسرتیپ - صالح نیست وزارت فرهنگ) شما متوجه احتیاجات آنجا نیستید آقاى پورسرتیپ (پورسرتیپ - این وزارتخانه باید دستش بسته باشد) آقا وزارت فرهنگ با وزارت دارایى فرقى نمی‌کند لایحه‌اى که مى‌آورد به مجلس احتیاجات خودش و گرفتارى خودش را در نظر می‌گیرد شما چرا می‌خواهید دستش را ببندید خلاصه تا دست دولت را مى‌بندید کار پیشرفت نمی‌کند (پورسرتیپ - وزارت فرهنگ تبعیض می‌کند) پس بگذارید به حال خودش باقى بماند همان طور که دولت خواسته است.

مهندس غروى - رأى داده شده و گذشته.‏

عبدالرحمن فرامرزى - چرا گذشته (زنگ نایب رئیس)

نایب رئیس - آقاى مهندس غروى صحبت بین الاثنین نفرمایید. رأى مجلس از نظر کفایت مذاکرات تمام شده است فعلاً اصل ماده و تبصره‌ها مطرح است چون پیشنهاد تجزیه نسبت به تبصره سوم رسیده است بدون این که مذاکره‌اى بشود یک مرتبه اصل ماده و دو تبصره قرائت مى‌شود آقایان توجه داشته باشند که بعد از قرائت رأى می‌گیریم.‏

(به شرح زیر قرائت شد)

9- اعتبار دفع ملخ و سن و سایر آفات نباتى که باید در مقابل دریافتى وزارت کشاورزى از بانک کشاورزى به بانک مزبور پرداخته شود 40000000 ریال‏

تبصره 1- اضافه اعتبارات ردیف 5 و 6 و 7 که براى مدت مورد احتیاج منظور شده در سال بعد به مآخذ سالیانه قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که صرفه‌جویى اعتبار پرسنلى هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى براى پرداخت عیدى مستخدمین جزء (موضوع قانون مصوب 15 بهمن ماه 1329) کفایت ننماید مى‌توانند از صرفه‌جویى کل بودجه مربوطه تأمین و پرداخت نمایند.

دکتر معظمى - بنده یک عرض مختصرى دارم اگر نظام‌نامه اجازه می‌دهد عرض کنم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکترمعظمى - می‌خواستم عرض کنم که عبارت این ماده هیچ معلوم نیست که وزارت کشاورزى مى‌خواهد از بانک کشاورزى پول قرض کند و بعد وزارت دارایى آن را تعهد کند این هیچ عبارتش معلوم نیست باید توضیح داده شود خواستم آقایان توجه بفرمایند نوشته شده اعتبار دفع ملخ و سن و سایر آفات نباتى که باید در مقابل دریافتى وزارت کشاورزى از بانک کشاورزى به بانک مربوط پرداخت شود این عبارت درست نیست.

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایى توضیحى دارید بفرمایید.

وزیر دارایى - (کاظمى) اوایل سال گذشته آقایان مسبوق هستند که ملخ هجوم کرد به یک قسمت‌هایى از ایران و احتیاج فورى بود که اقدام عاجلى به عمل بیاید و مجال این که لایحه‌اى تقدیم مجلس بشود که تصویب گردد نبود بانک کشاورزى مبلغى قرض داد به وزارت کشاورزى که این منظور را انجام بدهد و منظور هم انجام داده شد چون همه پرداخت‌هاى سال به صورت یک دوازدهم بود نمی‌شد در آن یک دوازدهم‌ها این را منظور کرد حالا که سال به آخر رسیده و بودجه 1331 تصویب نشده براى این که این پول پرداخت بشود به بانک کشاورزى که آن هم به مصارف لازم برساند این لایحه تقدیم شد با این عبارت و حالا اگر آقایان بخواهند عبارت دیگرى بگذارند مانعى نخواهد داشت.

دکتر معظمى - با این توضیح روشن شد و منظور تأمین شد.

نایب رئیس - بنابراین آقایان توجه داشته باشید رأى می‌گیریم به ماده واحده (زهرى - آقا پیشنهاد بنده را بخوانید) پیشنهاد جنابعالى مربوط است به بنگاه راه آهن و در اینجا وارد نیست و به علاوه پیشنهاد خرج است ولى باز بسته به نظر مجلس است و قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به گزارش کمسیون بودجه که اکنون مطرح است اضافه گردد. بنگاه راه آهن دولتى موظف است که اضافات سال 1331 کارگران بنگاه را طبق احکام و تعهدى که نموده به تناسب اضافه درآمدى که دارد پرداخت نماید.

على زهری‏

چند نفر از نمایندگان پیشنهاد خرج است‏.

نایب رئیس - آقاى زهرى این دو اشکال دارد اولاً مربوط به این لایحه نیست و ثانیاً پیشنهاد خرج است خواهش می‌کنم که جنابعالى حالا صرف‌نظر بفرمایید بنابراین بنده اعلام رأى می‌کنم نسبت به ماده که شامل است به تبصره 1 و تبصره 2 آقایانى که موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا بنا به پیشنهاد تجزیه از طرف آقاى نبوى و همچنین پیشنهاد حذفى هم که آقاى کهبد داده‌اند که در حقیقت همان پیشنهاد تجزیه است توجه بفرمایید تبصره سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

تبصره 3- به وزارت فرهنگ اجازه داده مى‌شود اعتباراتى را که در یک حوزه فرهنگى مورد مصرف ندارد با موافقت قبلى کمیسیون بودجه در حوزه دیگر به مصرف احتیاجات ضرورى برساند.

نایب رئیس - آقایانى که با این تبصره موافقت دارند قیام بفرمایند (چند نفرى برخاستند) رد شد بنابراین با ورقه رأى مى‌گیریم به قانونى که شامل همان قسمت 9 و دو تبصره اول و دوم است آقایان موافقین ورقه سفید با نام می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى معتمددماوندى اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امامى‌اهرى - مهندس زیرک‌زاده - دکتر فاخر - فتحعلى افشار - کهبد -

+++

 مهندس حسیبى - پورسرتیپ - دکتر بقایى - پارسا - اخگر - جلالى - انگجى - میلانى - دکتر ملکى - کریمى - دکتر کیان - دکتر معظمى - ناصر ذوالفقارى - گنجه - محمد ذوالفقارى - عبدالرحمن فرامرزى - مهندس غروى - فرزانه - موسوى - مجتهدى - ذکایى - عامرى - امیرافشار - صفایى - شهیدى - بهادرى - دادور - منصف - احمد فرامرزى - نبوى - مدرس - خلخالى - دکتر فقیهى‌شیرازى - اقبال - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - جلیلى - زهرى - شاپورى - نریمان - رفیع - افشار‌صادقى - شادلو - شوکتى - ریگى - صراف‌زاده - شهاب خسروانى - مکى - مصدقى - میر اشرافى - هدى - وکیل‌پور - معتمددماوندى - نجفى.

(شماره آرای به عمل آمد 53 رأى موافق و هفت ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

نایب رئیس - بنابراین قسمت نهم اعتبارات اضافى که قسمت‌هاى اولش در جلسات گذشته به تصویب رسیده بود و شامل یک ماده و دو تبصره است به تصویب رسید.

اسامى موافقین - آقایان: موسوى - دکتر سنجابى - مهندس زیرک‌زاده - سید جوادى - افشار - شوکتى - حمیدیه - جلالى - شادلو - مهندس حسیبى - پورسرتیپ - اخگر - بقایى - انگجى - دکتر معظمى - مهندس غروى - میلانى - ناصر ذوالفقارى - فرزانه - کریمى - مجتهدى - دکتر کیان - دکتر شایگان - محمد ذوالفقارى - نبوى - منصف - ذکایى - احمد فرامرزى - نریمان - زهرى - دکتر فقیهى‌شیرازى - اقبال - مدرس - خلخالى - شاپورى - پارسا - دکتر طاهرى - ملک‌مدنى - دادور - ریگى - امامى‌اهرى - شوکتى - دکتر فاخر - امیرافشارى - کهبد - دکتر ملکى - گنجه - شهاب خسروانى - شهیدى - مصدقى - نجفى - جلیلى - حسین مکى.

ورقه سفید علامت امتناع هفت ورقه‏

5- قرائت و مذاکره در پیشنهاد راجع به طرح لایحه تمدید فرماندارى نظامى در تهران

نایب رئیس - پیشنهادى از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان رسیده که قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى لایحه حکومت نظامى که مدتى است بلاتکلیف مانده طبق قانون باید در جلسه فوق‌العاده طرح و تکلیفش را معلوم نمایند چون تاکنون طرح نشده پیشنهاد مى‌نماییم در همین جلسه در دستور قرار گیرد. بهادرى، میراشرافى، حائرى‌زاده‏

نایب رئیس - هیچ کدام از آقایان امضاکنندگان مثل این که در جلسه نیستند.

بهادرى - بنده هستم‏.

نایب رئیس - بفرمایید توضیح‌تان را بدهید.

دکترکیان - مثل این که جلسه فوق‌العاده باید باشد.

نایب رئیس - بسته است به نظر مجلس.

بهادرى - طبق قانون حکومت نظامى باید لایحه حکومت نظامى که دولت تقدیم می‌کند بلافاصله مطرح بشود و مخصوصاً قید است که مجلس باید جلسه فوق‌العاده‌اى تشکیل بدهد و تکلیف لایحه حکومت نظامى را زودتر معین کند الان مدتى است که در این مملکت حکومت نظامى حکم‌فرماست و هر موقعى هم که دولت مصلحت بداند اعلام حکومت نظامى می‌کند یک عده‌اى را دستگیر مى‌کنند و هر چه مطابق میل خودشان است عمل می‌کنند بنده و رفقاى خود این پیشنهاد را تقدیم کردیم یک پیشنهاد دیگرى هم یک عده‌اى از آقایان امضا کرده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌شود آقایان استحضار دارند که الان عده زیادى بازداشت شده‌اند و اکثراً به ناحق بوده و عده‌اى از بازداشت شدگان کسانى هستند که به این مملکت خدماتى انجام داده‌اند (میر اشرافى - صحیح است) حالا براى هیچ کس تأمین وجود ندارد و مأمورین هر جور دلشان می‌خواهد مطابق میل خودشان مزاحم اشخاص می‌شوند و مطابق ماده پنج حکومت نظامى اشخاص را دستگیر می‌کنند هیچ کس در این تهران در هیچ مقامى (عبدالرحمن فرامرزى - در هیچ جا) تأمین ندارد این است که بنده می خواهم از مجلس شوراى ملى استدعا بکنم براى حفظ آزادى و قانون اساسى توجه عاجلى بکنند که براى مردم تأمین و آسایش وجود داشته باشد ما باید چقدر تحمل بکنیم صبر بکنیم که این مأمورین هر چه غرض دارند اعمال نظر دارند به عنوان ماده 5 حکومت نظامى اعمال بکنند دوره گذشته هر وقت حکومت‌هاى وقت لایحه حکومت نظامى مى‌آوردند با مخالفت‌هاى شدید اقلیت وقت رو به رو می‌شدند و حالا چطور شده که 22 ماه است در این مملکت همه‌اش حکومت نظامى است مفهوم این براى من هنوز روشن نشده و معین نیست که در مملکت چه اتفاقات افتاده که هر روز ما حکومت نظامى بکنیم نسبت به موارد سیاست خارجى در این مملکت این به ثبوت رسیده که تمام دستجات در موارد جنگ با خارج با همدیگر متحد و متفق بوده و الان هم هستند نسبت به موارد خارج ما با هم متحد هستیم اگر اینجا بین خودتان در یک موارد اعتراض مى‌شود مربوط به امور داخلى است اما در امور خارجى دنیا باید بداند با همدیگر در یک صف قرار گرفته‌ایم براى کوبیدن و از بین بردن ایادى خارجى همه مجلس و تمام اهالى مملکت یک دل و یک جهت و هم آهنگى دارند دیگر بیشتر از این من نمی‌خواهم اوقات مجلس را بگیرم استدعا می‌کنم مجلس شوراى ملى هر چه زودتر تکلیف این قانون را تعیین بکند براى مردم آسایش فراهم بکند در خاتمه بنده در یکى دو تا از این روزنامه‌ها در دو سه روز اخیر دیدم که در این جریانات اخیر دهم اسفند یعنى واقعاً فاجعه دهم اسفند که اسباب تأثر و تأسف عمومى است که هر روز در این مملکت به عناوین مختلف برادرکشى راه می‌اندازند و عکس بنده را در یکى از جراید چاپ کرده‌اند که بنده از ترسم در آبدارخانه مجلس پنهان شده‌ام خواستم به عرضتان برسانم که بنده هیچ وقت ترسى نداشته‌ام و براى مملکت و حفظ استقلال و آزادى مملکت همیشه فداکار بوده و از هیچ مقامى نمی‌ترسم (عبدالرحمن فرامرزى - عکس شما را در آبدارخانه گرفته‌اند) بنده توى سرسراى پایین بودم عکاس‌ها عکس برداشته‌اند بنده را هم به صورت ترسیده خواسته‌اند توصیف کنند وقتی که پیشواى ملى ما بترسد با نردبان تشریف بیاورند به مجلس بنده هم باید بترسم (میر اشرافى - صحیح است احسنت)

نایب رئیس - یک پیشنهادى هم الان رسیده که یک عده‌اى از آقایان امضا کرده‌اند قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

امضا‌کنندگان پیشنهاد می‌کنیم که لایحه حکومت نظامى بلافاصله پس از تصویب لایحه مورد بحث در دستور قرار گیرد. پورسرتیپ - بهادرى - فرامرزى - هدى - میر اشرافى - افشارصادقى - صراف‌زاده - حمیدیه - دکتر ‌فقیهى‌شیرازى - احمد فرامرزى - ناصر ذوالفقارى - امیرافشارى‏.

نایب رئیس - البته تغییر دستور مجلس ماده مخصوصى دارد و 15 نفر از نمایندگان باید کتباً تقاضا کنند و اما آن طوری که بنده تعبیر می‌کنم این پیشنهاد تغییر دستور نیست براى این که لوایح مربوط به حکومت نظامى مدتى است در دستور قرار دارد بنابراین تقاضایى است براى تقدم و تأخر و پیشنهادى هم رسیده که بسته براى مجلس است اگر در مجلس شوراى ملى نظرشان باشد که مطرح بشود البته مطرح می‌شود مجدداً پیشنهاد قرائت مى‌شود.

 (به شرح سابق قرائت شد)

مکى - اجازه بفرمایید یک توضیحى عرض کنم احتیاج به این رأى ندارد براى این که طبق قانون حکومت نظامى مى‌بایستى حتماً در جلسه فوق‌العاده مطرح بشود احتیاج به رأى ندارد.

زهرى - هیأت رئیسه باید تصمیم بگیرد جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهد.

عبدالرحمن فرامرزى - بنده اجازه می‌خواهم.‏

نایب رئیس - طبق چه عنوانى.‏

عبدالرحمن فرامرزى - به عنوان پیشنهاددهنده بنده می‌خواهم صحبت کنم.

نایب رئیس - بفرمایید مانعى ندارد.

عبدالرحمن فرامرزى - لایحه حکومت نظامى و بالاخره قانون حکومت نظامى به این صورت در آمدن که با تصویب مجلس باشد این چیزى است که بنده در دوره پانزدهم این طرح را دادم خیلى‌ها خیال کردند که من از لحاظ این که مدیر روزنامه هستم و می‌خواهم روزنامه آزاد باشد و چون حکومت نظامى روزنامه را توقیف می‌کند از این جهت این کار را می‌کنم من از این لحاظ این کار را نکردم از لحاظ این کردم که دیدم حکومت نظامى که اعلانش با دست دولت باشد مدتش به اختیار دولت باشد تشخیص مقصرینش با نظر دولت باشد این اساس مشروطیت و قانون و عدلیه را از بین می‌برد (صحیح است) چه فرق می‌کند که یک پادشاه مستبدى یا یک خان مستبدى هر که را تشخیص داد مخالفش است بگیرد و اسم مشروطه هم نباشد در آن مملکت با این که در یک مملکتى دولت حق داشته باشد در هر موردى اعلان حکومت نظامى بدهد و تا دلش هم بخواهد حکومت نظامى را نگه بدارد و هر کس را دلش می‌خواهد بگیرد این اسمش چنگیز خانى است این اسمش مشروطیت نیست این اسمش حکومت قانونى نیست (صحیح است) این حکومت فردى و اراده شخصى است (صحیح است) این آدم مقصر است به چه دلیل؟ به دلیل این که من تشخیص می‌دهم این آدم محکوم به اعدام است به چه دلیل؟ به دلیل این که من تشخیص می‌دهم این آدم باید برود به حبس چرا؟ براى این که من صلاح می‌دانم در چنین مملکتى دیگر قانون نیست دیگر مشروطیت نیست مجلس و عدلیه صورت واقعى ندارد مملکت قانونى آن است که هیچ کس را هیچ کس نمی‌تواند بگیرد مگر این که محکمه معین بکند که این گناه کرده این هم مجازاتش (صحیح است) من در دوره پانزدهم این لایحه را اول خودم دادم به رفقا امضا کردند دنبالش را گرفتم ولى موفق نشدیم تعقیب کنیم تا در دوره شانزدهم که اعضاى جبهه ملى به واسطه مبارزه‌هاى شدیدشان مجلس را مرعوب کردند یعنى مجلس را فهماندند که باید به این رأى بدهند و از آن بدتر این بود که یک دیکتاتورى مملکت را تهدید می‌کرد که مجلس ازش می‌ترسید و آن دیکتاتور رزم‌آرا بود که ما می‌دیدیم دارد مى‌آید مجلس رأى داد به آن قانون (صحیح است) حالا که مجلس رأى داده چرا به رأى مجلس عمل نمی‌شود؟ چرا دولت لایحه حکومت نظامى را در عرض یک هفته به مجلس نمى‌آورد؟ (مهندس غروى - آورده آقا) (دکتر سنجابى - همیشه آورده) (دکتر معظمى - آورده) در جلسه فوق‌العاده چه

+++

فوق‌العاده چرا؟ جلسه فوق‌العاده یعنى اگر در مجلس تعطیل بود تعطیل تابستان بود و مجلس نبود باید براى حکومت نظامى مجلس تشکیل بشود معنایش این نیست که اگر مجلس نبود ندهد عجب است یعنى اگر مجلس تعطیل بود باید مجلس را دعوت کنند و تشکیل بدهند حالا مجلس هم هست و نمى‌آورند (دکتر معظمى و مهندس غروى - آورده‌اند آقا) کو؟ پس چرا مطرح نمی‌کنند؟ (قنات‌آبادى - آقاى فرامرزى من چندین دفعه آن موقعى که عضو فراکسیون بودم گفتم تکلیف حکومت نظامى را معلوم کنید امروز و فردا کردند) این خلاف قانون است اگر این خلاف قانون را دولت کرده نباید بکند اگر مجلس کرده دیگر خیلى عجب است (دکتر معظمى - عرض کردم دولت لایحه‌اش را آورده) پس باید مطرح بشود ببخشید جناب آقاى قنات‌آبادى آقا بدعت نگذارید پیغمبر فرموده: لعن من مات و ما تمت سیئاته یا ویل لمن مات و لم تمت سیئاته و اى به حال کسى که خودش بمیرد و گناهش نمیرد این جور خلاف قانون کردن صاحبش مى‌میرد ولى اینها می‌ماند یک نفر دیگر مى‌آید می‌کند و بازى در مى‌آورد و قانون به مجلس نمى‌آورد از آن بترسید.

پارسا - قانون را دولت آورده به مجلس و گفته مطرح کنید.

فرامرزى - به مجلس یعنى اینجا یعنى پشت تریبون که رأى داده بشود نه این که در اطاق باشد.

مکى - اگر در ظرف یک هفته طبق این قانون مطرح نشود حکومت نظامى قانونى نیست.‏

عبدالرحمن فرامرزى - الان هم قانونى نیست هر که را گرفته‌اند خلاف قانون است و جرم کرده‌اند براى این که حکومت نظامى قانونى نیست.‏

نایب رئیس - اجازه بفرمایید چنین به نظرم می‌رسد که یک عده از آقایان قدرى احساسات‌شان بر اطلاعات‌شان غلبه کرده حقیقت این است که قانون حکومت نظامى همان طور که آقاى فرامرزى اشاره فرمودند کاملاً تصریح دارد که باید در ظرف یک هفته از طرف دولت به مجلس تقدیم شود و مجلس هم طى یک جلسه فوق‌العاده تصویب آن را اعلام کند.

یکى از نمایندگان - تکلیفش را معین کنید.

نایب رئیس - دولت آن اندازه که در هیأت رئیسه بنده اطلاع دارم تمام مواردى که حکومت نظامى اعلام کرده است خواه در شهرستان‌ها و خواه در تهران لوایحش را به مجلس فرستاده حالا طرح آن بسته براى مجلس است.

 6- ختم جلسه به عنوان تنفس

نایب رئیس - فعلاً اگر اجازه بفرمایید یک ربع ساعت تنفس داده مى‌شود در ضمن نماینده دولت را هم دعوت می‌کنیم که در جلسه حضور داشته باشند.

قنات‌آبادى - یک تذکرى دارم این را بفرمایید من تصدیق می‌کنم که دولت لایحه حکومت نظامى را در سر موعد آورده اما آنهایى هم که می‌خواهند با حربه حکومت نظامى مردم را بگیرند و هم می‌گویند که ما رأى به حکومت نظامى نمی‌دهیم آقایان در نظر بگیرند.

 (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به عنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - احمدرضوى

+++

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى.

متمنى است سوال ذیل را براى جناب آقاى وزیراقتصادملى ارسال فرمایید تا هرچه زودتر براى جواب حاضرشوند

1- بطوریکه معلوم است محصول چاى ایران حدودسالى سه هزار وهفتصد الى چهارهزارتن مى باشدومصرف آن را به قرار هرفردى سالى یک کیلواگرحساب کنیم مقدار 20 هزارتن احتیاج کشوراست آمارسنواتى گمرک ووزارت اقتصادملى حاکى براین است که هرسال بین 9 الى 12 هزارتن واردات بوده این رقم را با واردات قاچاق ومحصول داخلى که جمع بزنند تقریباهمان رقم 20 هزارتن را تشکیل میدهد دراین صورت براى کسراحتیاج چه فکرى کرده اید که قیمت چاى دربازار به میزان عادى برگردد.

2- چاى خارجه ازمرکز آن درکشور صادرکننده تابازارتهران هرکیلیویى 120 ریال مخارج دارد این مخارج بهاى گواهینامه ارزى مخارج حمل وبیمه سودبازرگانى وعوارض گمرکى وغیره است.

این مخارج تقریبا دویاسه برابرقیمت اصلى چاى درمبدا است آیابنظردولت چنین عوارضى که صدى دویست یا صدى سیصدنسبت به قیمت اصلى آن می‌شودبراى تحمیل بریک کالاى خارجى کافى نیست که کالاى مشابه آنراکه درداخله تهیه می‌شودحمایت بنماید؟ آیالازم است که با وجودچنین تحمیلاتى که بعنوان حمایت ازچاى داخلى برمصرف کنندگان مى شود بازهم بساط سهمیه بازى وشرکت بازى وانحصاربازى دروزارت اقتصادملى گسترده وراه کسب وکاربرروى هزار هانفربازرگان قانونى شهرستانها ببندند وموجبات سوء استفاده را براى عده معدودى عملا تامین نمایند؟ اگرحمایت کم است آیابهترنیست که عوارض را زیاد مردم را راحت کنید؟

3- میگویندکه درحدود 5 هزارتن چاى داخلى از سال 1328 درانباروزارت دارایى موجود مانده که مقدارى ازآن فاسد است وباقى هم کیفیت چاى نداردوسالى 800 هزار تومان مخارج نگاهدارى آن شده آیاحقیقت داردیانه؟

باتقدیم احترامات. رضا صراف زاده یزدى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

خواهشمنداست به اقایان وزیرکشور ووزیردفاع ملى اطلاع بدهیدکه راجع به توقیفهاى غیرقانونى که دراین چندروزبه عمل آمده درمجلس حاضرشوند وبه پرسش هاى اینجانب پاسخ دهند.

عبدالرحمن فرامرزى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

تمنادارم مقررفرمایند جناب آقاى وزیردارایى رامتذکرفرمایند که براى جواب سوال زیردرمجلس شوراى ملى حضوربهم رسانند.

سوال جناب آقاى کاظمى وزیرمحترم دارایى طبق اصلاع حاصله دولت براى حمل مقدارى جوبخارج ازکشور مشغول انجام امرمعامله مى باشددرصورتیکه با وضع خشسکالى که درکلیه نقاط کشور مخصوصا درآذربایجان (مرکزمهم کشاورزى کشور) حکمفرماست وبواسطه عدم بارندگى ونیامدن برف درسال جارى خطر قحطى کشور راتهدیدمینماید معلوم فرمایند علت این اقدام دولت روى چه اصولى بوده وآقاى وزیردارایى باتوجه واستحضارى که ازعواقب وخیم کمى محصول سال آتى دارند باچه مجوزى میخواهندغله موجودکشوررا براى حمل به خارج معامله فرمایند.

احمدبهادرى‏

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

متمنى است مقررفرمایید جناب آقاى وزیردفاع ملى براى جواب پرسشهاى ذیل طبق مقررات درمجلس شوراى ملى حضوربهم رسانند.

1- راجع به خرج دومیلیون لیره توضیح دهندکه چه مبلغ مصرف شده وچه مبلغ باقى مانده است باذکرنوع مصارف.

2- چه اعلام جرمهایى نسبت به مصرف دومیلیون لیره مذکور وسایرسوء جریانات کارخانجات تسلیحات ارتش به وزرات دفاع ملى شده ونتیجه رسیدگى ازچه قرار ومتخلفین چه اشخاصى تشخیص داده شده اند.

3- علت متلاشى نمودن کادرفنى تسلیحات ارتش روى چه نظروبچه مجوزى صورت گرفته ومهندس فرانس نماینده اطاق تجارت اتریش ازچه محل وباچه تخصصى درتسلیحات حقوق میگیرد.

4- علت انفجار مخزن مهمات شیرازچه بوده ونتیجه تحقیقات بکجاانجامیده ومقصرین معلوم شده اند یاخیر؟

5- علت بازنشستگى بیموقع افسران ارشد

درخاتمه توضیحا بعرض میرسد که چون استحضارآقایان نمایندگان محترم وملت ایران را ازجریانات بالابه مصلحت کشورمیدانم درصورتیکه وزارت دفاع ملى درموعدمقرر ازدادن پاسخ به پرسشهاى فوق تعلل نماینداین سوالات را به استیضاح ازوزارت مذکور تبدیل خواهم کرد.

فتح الله پورسرتیپ‏

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى.

خواهشمنداست مقرر فرمایید جناب آقاى وزیردفاع ملى یامعاون ایشان براى پاسخ دادن به سوال زیردر مجلس حاضرشوند:

درموضوع بازنشسته کردن افسران ارتش طبق چه اصول عمل شده است ومحمل قانونى ان چه بوده است.

دکتربقایى کرمانى‏

ریاست محترم مجس شورایملى.

خواهشمنداست به آقاى وزیراقتصادملى اطلاع فرمایند که براى پاسخ سوال زیر درمجلس شوراى ملى حضوربهم رسانند.

تعدادونام اشخاصى که ازجوازبرنج استفاده کرده اند وهمچنین مقررات وجریان مربوط به دادن جواز را اعلام وتوضیح فرمایند. ناصرذوالفقارى 3- 12- 31

+++

یادداشت ها
Parameter:294814!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)