کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 75 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تأثر از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی

3- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال 1331 سال

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس و تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 75

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای نایب رئیس دایر به ابراز تأثر از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی

3- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سال 1331 سال

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس و تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

 1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس - جلسه رسمى است صورت غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر به وسیله آقاى وکیل‌پور قرائت شد)

صورت غایبین و دیرآمدگى و غایبین در رأى آقایان نمایندگان در جلسه صبح پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1331

غایبین با اجازه - آقایان: اورنگ - امامى‌اهرى - دکتر معظمى - منصف - عبدالرحمن فرامرزى - ناظرزاده - ناصر ذوالفقارى‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - مشار - محمدحسین قشقایى - مهندس زیرک‌زاده - نریمان - مدرس - مهندس رضوى - احمد فرامرزى - راشد.

دیرآمدگان با اجازه - آقاى رفیع 25 دقیقه - آقاى حاج سید جوادى 30 دقیقه - آقاى خلخالى 40 دقیقه - آقاى معتمد‌دماوندى 55 دقیقه - آقاى میلانى 5/1 ساعت - آقاى مجدزاده یک ساعت و پنجاه دقیقه - آقاى گنجه دو ساعت و ربع‏.

دیرآمدگان بى‌اجازه - آقایان: دکتر ملکى و خسرو قشقایى 30 دقیقه.

غایبین در رأى - آقایان: پارسا - خسروقشقایى - عامرى - کهبد - یک رأى - آقایان دکتر کیان و فرزانه 2 رأى - آقاى دکتر بقایى 3 رأى.‏

نایب رئیس - آقاى حمیدیه‏

حمدیه - طومارى است تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - استدعا می‌کنم فقط راجع به صورت جلسه بفرمایید وقتى وارد دستور شدیم آقایان این کار را بکنند (گنجه - (جلسه دیگر بدهید) آقاى رفیع‏

رفیع - این طور استنباط کردم که بنده را جلسه قبل بى‌اجازه نوشته‌اند بنده به مقام ریاست نوشتم اجازه فرمودید که بروم اگر این طور نوشته شده اصلاح بفرمایید.

وکیل‌پور - با اجازه نوشته شده.

رفیع - اگر بى‌اجازه نوشته شده است اصلاح شود.

نایب رئیس - با اجازه است.‏

دکتر بقایى - در جلسه گذشته که بنده در سه رأى غیبت داشتم براى این بود که گرفتار کارهاى مجلسى بودم نشد اجازه بگیرم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایند.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى نریمان.‏

نریمان - بنده یک هفته تقاضاى مرخصى کرده بودم.

نایب رئیس - بعد از تصویب کمیسیون محاسبات اصلاح می‌شود آقاى میر اشرافى‏.

میر اشرافى - بنده یک مقدار زیادى تلگرافات است که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - موقعى که وارد دستور شدیم تقدیم بفرمایید نسبت به صورت جلسه اعتراض دیگرى نیست؟ (نمایندگان - خیر) صورت جلسه پنجشنبه هفتم اسفند تصویب شد.

2- بیانات آقاى نایب رئیس دایر به ابراز تأسف از درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروى‏

نایب رئیس - وصول خبر درگذشت ژنرالیسم استالین رهبر و نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروى موجب تأثر فراوان گردید اینجانب با کمال تأسف مراتب تسلیت و همدردى ملت ایران مجلس شوراى ملى را به ملت دوست و همجوار اظهار نموده و امیدوارم با مساعى هیئت دولت جدید اتحاد جماهیر شوروى همواره روابط دوستى و حسن تفاهم و صمیمیت بین ملتین بر پایه‌هاى متین و محکم استوار مانده و خداوند متعال به ملت دوست و همجوار ما اتحاد جماهیر شوروى در این واقعه ناگوار صبر جمیل عنایت فرماید.

3- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331

نایب رئیس - وارد دستور مى‌شویم ماده 5 بودجه مجلس مطرح است‏.

(ماده 5 به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینى شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینى شده اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را در سال 1331 وصول و به خزانه‌دارى کل ایصال دارد و همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش می‌رسد وجه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (نمایندگان خیر) رأى مى‌گیریم به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 6 مطرح است قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ششم - به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس شوراى ملى:

الف - ماهى هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونى که پرداخته مى‌شود

+++

وظیفه در وجه وراث مرحوم محمد نبوى معاون سابق چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق مى‌باشند بپردازد.

ب - ماهى یک هزار ریال برسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونى در وجه وراث مرحوم احمد گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که قانوناً ذیحق مى‌باشند بپردازد.

ج - ماهى مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگى آقاى سید محمد میر کریم دربان بازنشسته را مادام‌الحیوه بپردازد.

د - ماهى یک هزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایى کارمند سابق مجلس (موضوع تبصره 30 قانون بودجه سال 1325) علاوه نموده و از آغاز فروردین ماه سال 31 بپردازد.

ه - ماهى دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدى الموسوى کارمند سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذیحق مى‌باشند بپردازد.

و - ماهى یک هزار ریال از اول سال 331 بر وظیفه وراث مرحوم سید مرتضى طباطبایى ناظر سابق مجلس (موضوع ماده 9 بودجه سال 1328 مجلس شوراى ملى) اضافه نموده بپردازد.

نایب رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - بسیار به مورد بود که یکى از آقایان کارپردازها یا مخبر کمیسیون توضیح می‌دادند که این وجوه از سابق داده می‌شده یا خیر به چه عده‌اى از قبل تصویب شده و داده می‌شده و چه عده‌اى در اینجا بعداً گنجانده شده این را اگر آقایان توضیح می‌دادند خوب بود.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - عرض می‌شود که چند نفر از این آقایان که سابقاً در حین انجام وظیفه مرده‌اند براى وراث آنها که وضعیت بدى داشته‌اند از طرف هیئت رئیسه و کمیسیون محاسبات موافقت شده که به وراث آنها کمک بشود و دو سه نفر دیگر هم مثل میر کریم دربان که بازنشسته شده و احمد گردان دربان که فوت نموده و مرحوم سید احمد موسوى کارمند تند‌نویسى اینها اخیراً تقریباً در این دو سه ماهه وفات کرده‌اند براى اینها مطابق قانون وظیفه برقرار می‌شود براى روشن شدن ذهن آقا عرض کردم.

نایب رئیس - مخالفى نیست رأى مى‌گیریم به ماده شش آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هفتم - به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود.

الف - براى آقاى دکتر سید احمد اسدى با در نظر گرفتن مدت خدمت در وزارت راه در مجلس شوراى ملى طبق قانون استخدام پزشکان رتبه 5 پزشک یکمى تشخیص و از آغاز سال 1331 بهره‌مند می‌شود کسور بازنشستگى را طبق مقررات باید پرداخت نماید.

ب - براى آقاى دکتر حسن قاضى داروساز بهدارى مجلس از آغاز سال 31 پایه هشت ادارى منظور تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته شود.

ج - چهارده نفر از خدمتگزاران جزو مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیئت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندى ارتقاء یابند.

د - براى آقا سید جلال شعاعى که فعلاً به عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد مخصوص مشغول انجام وظیفه مى‌باشند و قبلاً هم سوابق ادارى داشته و بعداً هم غیر از کار فرهنگ دهخدا شغل رسمى دیگرى تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه 5 ادارى تشخیص دهند.

ه - آقاى صادق جلالى را که فعلاً در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه ادارى استخدام نمایند.

و - خدمت آقاى مهدى نیک‌نژاد را از تاریخ چهاردهم خرداد ماه 1330 که در مجلس شورای ملى اشتغال خدمت داشته رسمى محسوب و حقوق و مزایاى رتبه استحقاقى ایشان را پرداخت نمایند.

ز - تفاوت حقوق مربوط به سال‌هاى 28 و 29 و 1331 آقاى رضا کمالاتى که بالغ بر هفده هزار ریال است بپردازد (از محل بودجه سال 1331)

ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقاى احمد خلیلى کارمند مجلس شوراى ملى را از تاریخ 16 مهر ماه 1324 تا شروع به خدمت رسمى یعنى در سال‌هاى 25 و 26 و 27 و 28 و 29 جزو سنین خدمت رسمى محسوب رتبه استحقاقى داده شود و مابه‌التفاوت حقوق از محل صرفه‌جویى بودجه سال 31 پرداخت گردد.

ط - خدمت زیر پرچم آقاى رضا همتى تلفون‌چى را جزو خدمت ادارى محسوب و از مزایاى آن از اول سال 1331 بهره‌مندخواهد شد.

نایب رئیس - قبل از این که ماده 7 مطرح بشود خواستم اگر آقایان موافقت بفرمایند جناب آقاى دکتر ملک اسمعیلى مختصر فرمایشى دارند بفرمایند.

میر اشرافى - بودجه مجلس واجب‌تر است (بهادرى - جزو توافق نیست) (میر اشرافى - اگر قرار است مطالب دیگرى مطرح شود ما هم عرضى داریم)

 4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر

دکتر ملک‌اسمعیلى - (معاون نخست‌وزیر) عرض مى‌شود این که بنده مزاحم شدم جناب آقاى میر اشرافى براى این بود که روز آخر موعد تقدیم یک لایحه‌اى بود که ضمن قانون تعلیق مجازات زندانیان دولت موظف شد در ظرف دو ماه لایحه براى ساختن ده زندان و تکمیل زندان‌هاى فعلى تقدیم مجلس شوراى ملى بکند.

میر اشرافى - ده تاکم است با این بگیر بگیرى که راه انداخته‌اید بیست تا درست کنید.

دکتر ملک‌اسمعیلى - در آن لایحه اگر خاطر آقا باشد ده زندان نوشته شده بود بنده هم این ماده واحده‌اى که تنظیم شده به این شرح تقدیم و تقاضاى تصویبش را می‌کنم.

میر اشرافى - آقاى مریض‌خانه بسازید دبستان بسازید.

ماده واحده - در اجراى قانون مصوب 14 دی ماه 31 به دولت اجازه داده مى‌شود براى ساختن ده زندان جدید و تکمیل ساختمان زندان‌هاى فعلى در مرکز و نقاط ضرورى دیگر کشور مبلغ یکصد میلیون ریال از بانک ملى ایران وام دریافت و با نظارت کامل وزارت دارایى و رعایت مقررات به مصرف برسانند.

نایب رئیس - جناب آقاى ملک‌اسمعیلى خواندن نمى‌خواهد به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.

میر اشرافى - عوض این زندان‌ها مریض‌خانه بسازید یا دبستان و دبیرستان زندان چیست؟

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس و تصویب آن‏

نایب رئیس - ماده 7 بودجه مجلس مطرح است. آقاى پارسا

پارسا - بنده آن روز هم خدمت آقایان نمایندگان محترم عرض کردم مرکز قانونگذارى باید نمونه‌اى از انصاف باشد اگر امتیازى هم داده مى‌شود تبعیضى در آن نباشد متأسفانه به طوری که بنده شنیده‌ام در این جا گویا تبعیضاتى در کار بوده است (نمایندگان - صحیح است) انصافاً این موهن است براى مجلس شما آقایان نمایندگان براى تمام مملکت قانون مى‌گذرانید اگر نتوانیم خودمان در اینجا عدل و انصاف را رعایت بکنیم حقاً نباید انتظار داشته باشیم که سایر دستگاه‌هاى این مملکت این موضوع را عملى کنند بنده موقعى که در وزارت خارجه بودم از طرف وزارت خارجه مأمور هیئت مشاوره حقوقى کمیسیون نفت شدم و در آنجا دیدم آقاى مشایخ حقیقتاً زحمت می‌کشیدند گمان می‌کنم جناب آقاى مکى و جناب آقاى دکتر شایگان اعضاى هیئت مختلط هم بدانند.

مکى - کاملاً صحیح است.‏

پارسا - و زحمات بسیارى را که متحمل بودند و این که نسبت به اشخاصى قدردانى کردن و از امثال این گونه جوانان و یا این که جوانى را که فوت شده و جناب آقاى انگجى به بنده تذکر فرمودند مرحوم سید احمد موسوى زحمات این گونه جوانان را فراموش کردن تولید بغض و کینه می‌کند ممکن است بگویند که قسمت ادارى مجلس به یک نسبت از اشخاص فعالیت را در نظر نگرفته و جانبدارى نشده است تذکر بنده از این باب بود.

نایب رئیس - آقاى میر اشرافى‏

میر اشرافى - بنده آخرین جلسه مجلس حضور آقایان عرض کردم که حوادثى در جریان است که باید به عرض ملت ایران برسانم. (زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقاى میر اشرافى از موضوع خارج نشوید.

میر اشرافى - راجع به دفاع از آقاى دکتر اسدى است که می‌خواهند بهش رتبه بدهند بنده مقدمه‌اش را عرض می‌کنم آن روز آقایان اجازه نفرمودند و بنده عرض نکردم بعداً معلوم شد که حوادثى در جریان بوده و امروز هم بنده تصمیم داشتم راجع به جریانى که در این مملکت اتفاق افتاده و همه مردم منتظر هستند ببینند که در مجلس چه عکس‌العملى دارد و نمایندگان ملت چه اقدامى کرده‌اند و چه اقدامى می‌کنند نظر مجلس را بدانند چون امروز قبل از این که به جلسه خصوصى برویم بعضى از آقایان فرمودند که آن هیئت هشت نفرى تصمیم گرفته است که امروز نطق قبل از دستور نشود و راجع به حوادثى که در جریان بود هیچ صحبتى نشود این است که بنده ناگزیرم اینجا عرض بکنم که ملت ایران بداند همه بیدار هستند و متوجه هستند منتهى امروز چون مصلحت را زعماى قوم این طور تشخیص داده‌اند نمایندگان مجلس هم دستورات و نظریات زعماى قوم را قبول کردند بنابراین باید عرض کنم که همه متوجه این حوادث هستند و همه متأثر هستند و همه درصدد چاره‌جویى هستند این عرض بنده بود اما راجع به اعتراضى که آقاى پارسا فرمودند راجع به آقاى دکتر اسدى بنده که کارپرداز مجلس هستم به عرض آقایان مى‌رسانم که هیچ تبعیضى در کار نشده و هیچ دلیلى هم نداشته که تبعیض بشود مگر این که بعضى اشخاص که اینها کنتراتى بوده‌اند و استحقاق رتبه داشته‌اند مثلاً همین آقاى دکتر سابقاً در وزارت راه خدمت می‌کرده و حالا اینجا بلاتکلیف است و قراردادى است و براى این که دلگرم شود و بهتر بتواند انجام وظیفه کند هیئت رئیسه مجلس که خود جناب آقاى مهندس رضوى هم تشریف داشتند و علاقه به این کار داشته‌اند این طور تصویب کردند بعد هم کمیسیون

+++

محاسبات به این جریانات رسیدگى کرده و تصویب کرده بنابراین مى‌خواهم عرض بکنم که اگر به یک کسى یک فوق‌العاده‌اى داده شده دلیل بر این نیست که به دیگران یک تبعیضى شده است هر کسى استحقاق داشته است کارپردازى پیشنهاد کرده است و کمیسیون محاسبات تصویب کرده است و البته تصویبش بسته به نظر مجلس است ولى به عقیده بنده این شخص خیلى خوب کار کرده و بهدارى مجلس را دارد اداره می‌کند ولى باز هم بسته به نظر مجلس است.

پارسا - بنده راجع به شخص عرضى نکردم ولى عرض کردم که تبعیض نشود.

نایب رئیس - آقاى دکتر بقایى فرمایشى ندارید؟ (دکتر بقایى - خیر) پیشنهادات قرائت مى‌شود (پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى به شرح زیر قرائت شد)

به کارمندانى که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند و تقاضاى بازنشستگى مى‌نمایند پنج سال تمام به سوابق خدمت آنان افزوده شود مشروط بر این که کسور بازنشستگى مدت نامبرده را بپردازند. ملک‌مدنى‏

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى بفرمایید.

ملک‌مدنى - بعضى اشخاص هستند که مایل هستند بازنشسته بشوند و از خدمت خارج بشوند همان طور که دولت عمل کرده و دولت براى کارمندان خودش یک مزایایى قائل شده است پنج سال براى آنها قائل شده اگر چنانچه کسر سنین خدمت داشته باشند افزوده مى‌شود که بتوانند بازنشسته بشوند بنده هم این تقاضا را کردم یعنى پیشنهاد کردم که آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که اگر مستخدمین مجلس بخواهند از کار خارج بشوند از همان مزایایى که کارمندان دیگر دارند بتوانند استفاده بکنند خیال می‌کنم آقاى بهادرى و کارپردازى هم با این نظر موافقت داشته باشند این بود توضیحى که لازم بود عرض کنم.

شهیدى - بنده هم مشابه این پیشنهاد را داده‌ام.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - قبلاً به عرض آقایان می‌رسانم که جناب آقاى پارسا فرمودند که نسبت به عده‌اى تبعیض شده در یکى از جلسات جناب آقاى مکى در این باب فرمایشى فرمودند بنده به عرض‌شان رساندم که نسبت به آقایانى که تبعیض شده بفرمایند البته کارپردازى و هیئت رئیسه موظفند و نمى‌گذارند حق‌شان ضایع شود اما این پیشنهاد جناب آقاى ملک بسیار پیشنهاد خوبى است بنده هم از ایشان تشکر می‌کنم که همیشه براى رفاه حال کارمندان مجلس اقدام می‌کنند و کمک مى‌فرمایند به نظر من مانعى دارد دولت هم در یکى از لوایحش دیدم که براى کارمندان دولت همین ترتیب را منظور کرده است و بنده هم موافقم که مجلس براى کارمندان خودش همین را مراعات نماید.

دکتر معظمى - یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایید.

نایب رئیس - یکبار دیگر قرائت مى‌شود (مجدداً قرائت شد)

شهیدى - جناب آقاى ذوالفقارى پیشنهاد بنده مشابه همین پیشنهاد است.‏

دکتر معظمى - مدت تعیین کنید.

بهادرى - دو ماه مدت معین شود.

ملک‌مدنى - در ظرف دو ماه موافقم.

نایب رئیس - چهار پنج پیشنهاد مشابه رسیده است که یکى یکى می‌خوانیم.‏

دکتر بقایى - یک جمله دیگر هم به همان پیشنهاد اضافه کنید مشروط بر این که اگر کسى 28 سال سابقه خدمت داشته باشد و خدمتش را 5 سال اضافه کنند مى‌شود 32 سال و مورد لزوم نیست.

بهادرى - پیشنهاد آقاى شهیدى را بخوانید.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى شهیدى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نماید. تبصره به کارمندانى که بیش از بیست سال و کمتر از سى سال سابقه خدمت دارند و تقاضاى بازنشستگى در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنمایند 5 سال تمام به سوابق خدمت آقایان افزوده مى‌شود مشروط بر این که کسور بازنشستگى مدت نامبرده را بپردازند. شهیدى‏

اخگر - و از سى سال تجاوز نکند.

وکیل‌پور - یک اصلاحى باید بشود و سى سال باید باشد کمتر از سى سال اینجا نوشته ممکن است 29 سال باشد آن وقت پنج سال اضافه کنند مى‌شود 34 سال این یک نکته صحیحى است.

دکتر بقایى - اگر موافق بفرمایید این قسمت هم اصلاح شود.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى توضیحى دارید بفرمایید.

ملک‌مدنى - بنده هم با این موضوع موافقم همان طور که آقاى بهادرى فرمودند در ظرف 2 ماه باشد و یکى هم با این که جناب آقاى دکتر بقایى اظهار فرمودند مخالف نیستم قصد بنده این است که پنج سال بر سنین خدمت‌شان افزوده شود که بتوانند بازنشسته شوند.

اخگر - به شرط آن که بیش از سى سال نشود.

ملک‌مدنى - البته این قسمت هم باید در پیشنهاد قید شود.

نایب رئیس - پیشنهاد اصلاح شده قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ذیل را پیشنهاد مى‌نماید:

تبصره - کارمندانى که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سى سال سابقه خدمت دارند و تقاضاى بازنشستگى در ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نمایند 5 سال تمام به سوابق خدمت آنان افزوده مى‌شود مشروط بر این که اولاً کسور بازنشستگى مدت نامبرده را بپردازند و ثانیاً مدت خدمت از سى سال به هر حال تجاوز نکند. شهیدى‏

نایب رئیس - جنابعالى موافقید آقاى ملک‌مدنى؟

ملک مدنى - بلى موافقم‏.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى شهیدى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد (ملک‌مدنى پیشنهاد مال بنده بود فرمودید پیشنهاد آقاى شهیدى) بنده سؤال کردم از جنابعالى که موافقید با این پیشنهاد فرمودید بلى و الا قصدى که نداشتیم (ملک‌مدنى - در هر صورت منظور بنده تصویب این موضوع بود) پیشنهاد مشابه این پیشنهاد هم از آقایان ناظرزاده و غروى رسیده است که دیگر موردى ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 7 بند (ج) دو نفر آقایان حس و شاق و عباس خواجوى که همان امتیازات و استحقاق را دارند نیز مشمول قانون شوند. دکتر فقیهى‌شیرازى‏

نایب رئیس - این پیشنهاد پیشنهاد خرج است (دکتر فقیهى‌شیرازى - اجازه بدهید توضیح بدهم) توضیح ندارد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که به قانون بودجه سال 1331 تبصره زیر اضافه شود از تاریخ تصویب این قانون هر کسى که روزنامه یا مجله‌اى در کشور منتشر کند یا کتابى را تألیف یا ترجمه کرده و به چاپ برساند و یا کتب مزبور را به منظور تجارتى به کشور وارد نماید مکلف است از هر شماره روزنامه و مجله دو نسخه و از هر کتاب دو جلد به طور رایگان به کتابخانه مجلس شوراى ملى تسلیم و در غیر این صورت نشریه‌هاى مزبور غیرمجاز تلقى شده و مشمول مقررات مربوط به نشریه‌هاى غیرمجازخواهد شد. وکیل‌پور

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم که این پیشنهادى بود که جناب آقاى دکتر فاخر ضمن چند فقره پیشنهادات دیگر در هیئت رئیسه دادند و تمام آن پیشنهادات هم مورد تصویب قرار گرفت یکى از این پیشنهادها این بود که در سرسراى مجلس یک تابلو نصب شود که دستور مجلس همیشه روشن باشد چند مورد پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت و چون امروز ایشان تشریف نداشتند لذا بنده مبادرت به تقدیم این پیشنهاد کردم به نظر بنده این موضوع را تمام آقایان محترم اتفاق نظر دارند که کتابخانه مجلس هر قدر معتبر باشد بهتر است چون کتابخانه ذخیره علمى است به اضافه مجلات خارجى و مجلات داخلى غالباً مورد احتیاج آقایان نمایندگان است لازم می‌دانند که مراجعه کنند و چه بهتر که یک دستگاهى در مجلس وجود داشته باشد که آنچه نمایندگان مورد احتیاج‌شان هست در اختیارشان بگذارند به علاوه وقتى این قانون بگذرد کتابخانه مجلس در حقیقت از بهترین و مجهزترین و کاملترین کتابخانه‌هاى مملکت خواهد شد و از تمام کتب و مجلات و روزنامه‌ها یک نسخه خواهد داشت و این از نظر مجلس شوراى ملى و کتابخانه مجلس شوراى ملى و براى مراجعه اشخاص بسیار مفید است مخصوصاً این که از کتابخانه مجلس نمایندگان مجلس که فقط استفاده نمی‌کنند عموم مردمى که در این مملکت هستند در صورتی که بخواهند و در تهران باشند مى‌توانند از این کتابخانه و از مجلات و کتب آن استفاده کنند چون فکر می‌کنم که آقایان با این فکر موافقت بفرمایند بیشتر از این دیگر توضیحى عرض نمی‌کنم (پارسا - مخالفم) (عده‌اى از نمایندگان - قسمت آخرش را حذف کنید) اگر آقایان با قسمت اخیرش موافق نیستند حذف مى‌کنم بنده جناب آقاى پارسا فکر می‌کنم شاید جنابعالى از نقطه نظر این که یک الزام و تکلیفى به دیگران تحمیل کرده‌ام می‌خواهید مخالفت بکنید ولى این به مصلحت عموم است چون براى استفاده عموم مصرف مى‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد به نظر بنده از این جهت اشکالى پیش نمى‌آید ضمناً استفاده می‌کنم از موقع یک موضوعى را می‌خواستم از مجلس شوراى ملى تقاضا بکنم و آن این است که گزارش کمیسیون بودجه راجع به کارمندان است بعد از بودجه مجلس مطرح شود.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - بنده استدعا می‌کنم که آقایان یک کمى توجه بفرمایند این پیشنهادى که آقاى وکیل‌پور از طرف آقاى دکتر فاخر دادند در جلسه هیئت رئیسه مطرح شد و خواستم به عرض آقایان برسانم سابقاً همچو قانونى بوده که هر کسى کتابى مى‌نوشت یا روزنامه‌اى انتشار می‌داد براى کتابخانه مجلس مجاناً مى‌فرستاد الان یکى از گرفتاری‌هاى بزرگى که ما داریم در کتابخانه مطالبه این

+++

آبونه‌هاست که اگر بخواهیم اینها را بدهیم لازم است که سالى 50 هزار تومان براى مطبوعات آبونه بدهیم این است که بنده معتقدم که قسمت اخیر پیشنهاد را آقایان اصلاح بکنند بسیار پیشنهاد خوبى است و کمکى است براى کتابخانه مجلس استدعا می‌کنم که آقایان توجه بفرمایند و رأى بدهند.

نایب رئیس - آقاى پارسا

پارسا - با اساس فکر و پیشنهاد جناب آقاى وکیل‌پور موافق هستم ولى با اصلاح چون براى روزنامه‌ها و مجلات داخلى ممکن است ولى پس فردا یک کتابخانه‌اى از خارج بعضى کتب هست که دوره آن کتب دو هزار تومان است یک نفر که ده دوره از این کتاب را وارد ایران می‌کند باید چهار هزار تومانش را به کتابخانه مجلس تقدیم کند؟ بنده باز این پیشنهاد اگر آن قسمت اشخاصی که از خارج کتب وارد می‌کنند حذف شود موافق هستم.

وکیل‌پور - با حذف این قسمت موافقم.

احمد فرامرزى - آقا پس بگیرید.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى وکیل‌پور با اصلاح قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که به قانون بودجه سال 1331 تبصره زیر اضافه شود:

از تاریخ تصویب این قانون هر کسى که روزنامه یا مجله‌اى در کشور منتشر کند و یا کتابى را تألیف و یا ترجمه کرده و به چاپ برساند مکلف است از هر شماره روزنامه و مجله دو نسخه و از هر کتاب دو جلد به طور رایگان به کتابخانه مجلس شوراى ملى تسلیم دارد.

نایب رئیس - به پیشنهاد آقاى وکیل‌پور رأى مى‌گیریم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى شمس قنات‌آبادى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در دنباله بند ج ماده 7 این عبارت اضافه گردد:

و سوابق خدمت پنج نفر از کارمندان روزنامه رسمى (سید جلال لاجوردى - مجید اصفى زند - باقر هاشمى - محمد بهروزمند - مهدى سعیدى) در صورتی که داراى گواهى‌نامه دوره اول متوسطه بوده و یا از عهده امتحانى که اخیراً طبق تصمیم هیئت محترم رئیسه به عمل آمده بر آمدند با احتساب سوابق خدمت‌شان در ردیف کارمندان رسمى محسوب مى‌شوند مشروط بر این که حقوق‌شان از دریافتى فعلى تجاوز ننماید.

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى - بنده راجع به این مطالبى که چندین مرتبه در مجلس مطرح شد که تبعیض می‌کنند یا نمی‌کنند به علت این که وارد به جریان ادارى مجلس نیستم اظهار نظر نمی‌کنم اما این پیشنهادى که بنده تقدیم مقام ریاست مجلس کردم و خواهش می‌کنم آقایان نمایندگان مجلس هم توجه بفرمایند از این جهت است که در این ماده هفتم با این که یک عده دیگرى هم بوده‌اند که عین پیشنهادى که بنده داده‌ام شامل حال آنها هم می‌شد با این وضعیت اگر هیچ تبعیض هم نباشد قدر مسلم این است که در این قسمت تبعیض شده است بنابراین تقاضا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم با توجه به ماده هفت که الساعه قرائت می‌کنم.‏

«چهارده نفر از خدمتگزاران جز مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازم برآند طبق تصویب هیئت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندى ارتقاء یابند» چه اشکالى دارد که پنج نفر هم که کارمند اداره روزنامه رسمى هستند این‌ها هم برخوردار بشوند تا گفته نشود که تبعیض شده و بنده آقایان را درست نمی‌شناسم ولى قدر مسلم این است که ممکن است اینجا یک تبعیضى شده باشد خواهش می‌کنم آقایان کارپردازها با این پیشنهادى که بنده داده‌ام موافقت بفرمایند.

نایب رئیس - اگر آقایان موافقت بفرمایند و موکول بکنند به هیئت رئیسه یعنى اجازه بدهند که هیئت رئیسه این پیشنهادات را خودش مطرح بکند و درش تصمیم بگیرد به نظر من بهتر است آقاى مکى هم در این زمینه پیشنهادى داده‌اندکه قرائت مى‌شود.

بهادرى - اجازه بفرمایید توضیحى بدهم.‏

نایب رئیس - بفرمایید.

بهادرى - چند نفر از اینها جزو 14 نفر منظور شده‌اند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى مکى قرائت مى‌شود.

قنات‌آبادى - تکلیف پیشنهاد بنده چه شد؟

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى مکى قرائت مى‌شود بعد راجع به پیشنهاد شما تصمیم می‌گیریم.‏

(پیشنهاد آقاى مکى به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى خواهشمندم تبصره ذیل اضافه شود

تبصره - به هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى اجازه داده مى‌شود به شکایات کارمندان و مستخدمین جزو مجلس رسیدگى نموده چنانچه حقى از آنها ساقط شده باشد به وسیله ابلاغ رسمى حق آنها داده شود.

نایب رئیس - آقاى مکى‏

مکى - این پیشنهاد بنده تصور می‌کنم مشکل تبعیضاتى را که تاکنون شده است و به یک دسته از کارمندان رسمى و همچنین مستخدمین جزو مجلس اگر احیاناً ظلمى شده است حل می‌کند اگر این پیشنهاد تصویب نشود آقایان هیئت رئیسه نمی‌توانند پس از تصویب بودجه مجلس رفع ظلم و اجحاف را از کارمندان جز یا کارمندان رسمى مجلس بکنند ولى با تصویب این پیشنهاد دست هیئت رئیسه را که منتخب خود آقایان نمایندگان محترم هستند باز می‌گذارد که رسیدگى به سوابق اشخاص بکنند اگر واقعاً به کسى ظلم شده است با صدور ابلاغ رسمى در حقیقت رتبه آنها داده مى‌شود و اگر حقى ازشان سلب شده باشد همین قدر که هیئت رئیسه مجلس ابلاغى صادر کرد آن کارمندى که بهش تعدى شده مى‌تواند به حق خودش برسد و آن 12 نفر یا 13 نفرى که آقایان پیشنهاد کرده‌اند که بهشان ظلم شده مشمول این تبصره می‌شوند و از تصویب این تبصره استفاده می‌کنند و واقعاً حق به حق‌دار مى‌رسد.

نایب رئیس - آقاى قنات آبادى‏

قنات‌آبادى - بنده اصولاً با پیشنهاد آقاى مکى مخالف نیستم براى این که ممکن است بعضى دیگر از کارمندان باشند که حقوق‌شان تضییع شده باشد و باید رسیدگى بشود و به حق‌شان برسند از عده‌اى که حق‌شان تضییع شده چهار پنج تاشان اینهایى هستند که بنده پیشنهاد کردم این یک مطلبى است که اگر مجلس اجازه بدهد مطابق همان شرایطى که خود هیئت رئیسه هم تعیین کرده که مثلاً تصدیق 9 داشته باشد یا این که از عهده امتحان برآیند کارمند رسمى حساب شوند و پیشنهاد خرج هم نیست و به حقوق‌شان هم هیچ اضافه نمی‌شود البته به پیشنهاد آقاى مکى هم بنده رأى می‌دهم و موافق هم هستم و منافاتى هم با پیشنهاد بنده ندارد (مکى - همان‌ها هم مشمول می‌شوند) منافاتى ندارد.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - پیشنهادى که همکار محترم جناب آقاى قنات‌آبادى نسبت به 5 نفر فرمودند می‌خواستم به عرض‌شان برسانم که سه نفر از این پنج نفر جز همان 13 نفر است بنابراین می‌ماند دو نفر و استدعا می‌کنم که جنابعالى این پیشنهادتان را پس بگیرید و نسبت به پیشنهاد جناب آقاى مکى که پیشنهاد بهترى است آقایان رأى بدهند و این منظور جنابعالى هم آنجا تأمین مى‌شود. (صحیح است)

نایب رئیس - بنده هم منظورم همین بود چون اگر پیشنهاد شما رد بشود دیگر هیئت رئیسه نمى‌تواند عملى بکند نظرتان آقاى قنات‌آبادى چیست؟

قنات‌آبادى - سه نفر از این پنج نفر جزو آن 14 نفر هستند؟

بهادرى - بله‏

قنات‌آبادى - ممکن است بفرمایید کدام‌ها هستند؟

بهادرى - آقاى رئیس محاسبات نوشته‌اند.

قنات‌آبادى - بسیار خوب اگر حق اینها تأمین می‌شود بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى مکى دو مرتبه قرائت مى‌شود (به شرح سابق قرائت شد)

دکتر معظمى - مدت تعیین کنید.

مکى - بسیار خوب یک ماه به شکایت آنها رسیدگى بشود.

یک نفر از نمایندگان - این یک ماه که مجلس تعطیل خواهد بود.

کریمى - دو ماه کافى است‏.

مکى - سه ماه بنده پیشنهاد می‌کنم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد اصلاح شده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره - به هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى اجازه داده مى‌شود در ظرف 3 ماه به شکایت کارمندان و مستخدمین جزو مجلس رسیدگى نموده چنانچه حقى از آنها ساقط شده باشد به وسیله ابلاغ رسمى حق اینها داده شود.

نایب رئیس - رأى گرفته مى‌شود به پیشنهاد آقاى مکى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده زیر به اصل لایحه اضافه شود:

ماده واحده به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود که از محل صرفه‌جویى که تا به حال شده و فعلاً در بانک ملى موجود است یک دستگاه کامل عکس‌بردارى از ریتین خریدارى نماید.

نایب رئیس - پیشنهادخرج است.

دکتر فقیهى‌شیرازى - اصرارى ندارم بسته به نظر آقایان است‏.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده اول اضافه شود:

تبصره - مبلغى که على‌الرسم همه ساله به عنوان پاداش به رؤساى ادارات قرار است تقسیم شود در بین کارمندان این پاداش على‌السویه تقسیم شود.

دکتر فقیهى‌شیرازى - پس گرفتم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى ریگى به شرح زیر قرائت شد)

+++                   

پیشنهاد می‌کنم در دنباله (بند ج ماده هفت) این قسمت اضافه شود و سوابق خدمت چهارده نفر از کارمندان روزنامه رسمى و مجلس در صورتی که داراى گواهى‌نامه دوره اول متوسطه بوده یا از عهده امتحانى که اخیراً طبق تصمیم هیئت رئیسه به عمل آمده بر آمده‌اند و سوابق خدمت‌شان در ردیف کارمندان رسمى محسوب مى‌شود مشروط بر این که حقوق‌شان از مبلغ دریافتى فعلى تجاوز ننماید.

نایب رئیس - نظر آقاى ریگى ضمن پیشنهاد آقاى مکى تأمین شده پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى حمیدیه به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌شود که مدت خدمت زیر پرچم آقاى محمدصادق عضدانلو کمک پخش لوایح جزو سنوات خدمت رسمى او محسوب و مشمول بند ط باشد که بتواند از اول سال 1331 از مزایاى مربوطه آن استفاده نماید.

حمیدیه - با تصویب پیشنهاد آقاى مکى نظر بنده تأمین شد پس می‌گیرم.‏

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى به شرح زیر قرائت شد)

به منظور تشویق کارمندان مجرد به ازدواج و تکثیر نفوس کشور پیشنهاد مى‌نمایم که وجوه حاصله از جرایم آقایان نمایندگان را که تاکنون به مصرف کتابخانه مجلس شوراى ملى می‌رسیده من بعد براى کمک به عائله کارمندان و خدمتگزاران جزو مجلس شوراى ملى اختصاص داده و به ترتیب زیر عمل شود:

بابت حق تأهل 150 ریال و براى هر اولاد که به سن قانونى نرسیده یکصد ریال به مبلغ مذکور اضافه شود.

نایب رئیس - پیشنهاد خرج است پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره - زیر را پیشنهاد مى‌نمایم: به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده مى‌شود سنین خدمت مسئولین شعب فنى چاپخانه مجلس که استادان کارگاه‌هاى چاپخانه مى‌باشند به شرطى که از بیست سال کمتر نباشد از ابتداى شروع به کار در چاپخانه مجلس جزو خدمت رسمى آنان محسوب و با احتساب مدت خدمت طبق مقررات قانون استخدام کارمندان مجلس پایه ادارى آنان تعیین و احکام آنها صادر و جزو کارمندان رسمى مجلس منظور نمایند کسور بازنشستگى ایام خدمت این افراد باید در مدت سه سال به اقساط ماهانه از طرف آنها پرداخت گردد. ملک‌مدنى‏

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک‌مدنى - چون هیئت رئیسه این کار را می‌کند من هم موافقم من مقصودم تذکر بود اشخاصى هستند که در قسمت‌هاى فنى چاپخانه کار می‌کنند که آقایان کارپردازان می‌دانند و اینها سوابق خدمت‌شان اگر بیست سال شده است مقتضى است که جزو کارمندان رسمى بشوند چون بیست سال است در قسمت فنى کار می‌کنند و بنده پیشنهاد کردم که این مدت جز سنین خدمت‌شان محسوب بشود و رسمى بشوند و اگر هیئت رئیسه و آقایان کارپردازها موافقت دارند که از آن تبصره پیشنهادى آقاى مکى استفاده کنند و سنین خدمت اینها را حساب کنند که کارمند رسمى بشوند بنده پس می‌گیرم حالا اگر اشکالى ندارد بنده مقصدم این است که این اختیار به هیئت رئیسه داده شود که اشخاصى که بیست سال سابقه خدمت فنى در چاپخانه دارند اینها را جزو مستخدمین رسمى حساب کنند و بنده خیال می‌کنم که حرف‌شان هم موجه و قابل قبول باشد.

بهادرى - اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس - جناب آقاى ملک‌مدنى جنابعالى پس گرفتید؟

ملک‌مدنى - آقاى بهادرى یک جوابى بدهند بنده پس می‌گیرم‏.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - بنده باز هم از جناب آقاى ملک‌مدنى متشکرم که همیشه نظریات اصلاحى خودشان را نسبت به کارمندان مجلس مبذول مى‌فرمایند ولى با وجود پیشنهاد آقاى مکى بنده می‌خواهم از حضور جنابعالى استدعا بکنم که آقا موافقت بفرمایید و پیشنهادتان را پس بگیرید بنده قول می‌دهم که در هیئت رئیسه اختیارى که داده شده این نظر جنابعالى را هم آنجا تأمین بکنیم.

ملک‌مدنى - پس می‌گیرم‏.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى کهبد قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومانى که از محل جرایم مجلس در بانک ملى است براى کارکنان مجلس شوراى ملى در اراضى خالصه دولتى خانه‌هاى ارزان قیمت ساخته و به اقساط طویل‌المدت در اختیار آنان بگذارد.

نایب رئیس - این پیشنهاد خرج است‏.

کهبد - پیشنهاد خرج نیست آقا.

میر اشرافى - پیشنهاد خرج نیست‏.

جمعى از نمایندگان آقا دو مرتبه قرائت بشود.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى کهبد یک مرتبه دیگر قرائت مى‌شود. (به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس - این پیشنهاد خرج است آقا من تشخیص می‌دهم که این پیشنهاد خرج است پیشنهاد آقاى شهیدى قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره زیر به ماده هفتم اضافه شود: تندنویسان مجلس شوراى ملى کارمند فنى شناخته شده و از کلیه مزایایى که به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد برخوردار مى‌شوند.

نایب رئیس - آقاى شهیدى‏

شهیدى عرض می‌شود که گواه عاشق صادق در آستین باشد ما هفته‌اى سه روز در این مجلس چند نفر جوان محجوب و مؤدب را در مقابل خودمان به اسم تندنویس مى‌بینیم که گوش و هوش و اعصاب و تمام قوایشان را به کار مى‌اندازند و به حساب دقیق روزى سیصد پنجاه صفحه تندنویسى می‌کنند و کوچکترین مجالى براى این که سر خودشان را حرکت بدهند ندارند (صحیح است) و بنابراین شایسته نیست که اسمى از این آقایان برده نشود بنده این پیشنهاد را کردم که از لحاظ تشویق این آقایان که با کمال جدیت انجام وظیفه مى‌کنند و خود ما شاهد و ناظر فعالیت آنها هستیم فنى شناخته بشوند و از مزایاى فنى هم بهره‌مند گردند. (صحیح است)

نایب رئیس - آقاى میر اشرافى‏

میر اشرافى - بنده با پیشنهاد جناب آقاى شهیدى موافقم و البته آقایان هم تصدیق دارند همین طور که آقاى شهیدى فرمودند ما هفته‌اى سه روز با تندنویس‌هاى مجلس که از همکارهاى نزدیک ما هستند تماس داریم و اگر آقایان هم با این پیشنهاد موافقت کنند و رأى بدهند به عقیده بنده بسیار به موقع و به جا است و اما باز می‌خواهم اینجا یک استفاده‌اى بکنم و با اجازه آقایان عرض بکنم که مجلس شوراى ملى تکلیفش با این دستگاه رادیو معلوم نیست و تمام نطق‌هایى که در اینجا مى‌شود و صحبت‌هایى که می‌شود در رادیو تحریف مى‌شود الان ضمن بودجه مجلس شوراى ملى خوب است که ما یک تبصره‌اى بدهیم یک پیشنهادى بدهیم که اداره کل تبلیغات مکلف باشد که نطق نمایندگان را عیناً پاى رادیو قرائت بکند و شاید بعضى از آقایان اطلاع نداشته باشند که در مجلس شوراى ملى یک دستگاهى است که نطق آقایان را ضبط می‌کند و این یک فیلم‌هاى مخصوصى دارد و آقایان اجازه بفرمایند که عین این فیلم را ببرند در اداره رادیو بگذارند که دیگر هیچ جاى گله و شکایتى باقى نماند که این نطق را تحریف کردند این را کم کردند یا زیاد کردند الان ما مخارجش را می‌کنیم می‌خواستم از آقایان اجازه بگیرم که یکى از آقایان این پیشنهاد را بکند.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى شهیدى آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى زهرى قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم راجع به چهارده نفر خدمتگزاران جز موضوع بند (ج) ماده هفت اصلاح زیر در بند مذکور به عمل آید:

1- به جاى رتبه یک رتبه 2 منظور گردد.

2- اضافه شود به شرط این که حقوق دریافتى از میزان فعلى تجاوز ننماید.

نایب رئیس - این پیشنهاد قابل طرح نیست پیشنهاد دیگر قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بند (ج) از ماده 7 به شرح زیر اصلاح گردد.

ج - براى 24 نفر از خدمتگزاران جزو مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیئت رئیسه مجلس پایه 2 منظور گردد مشروط بر این که حقوق دریافتى از میزان فعلى تجاوز نکند. شهیدى‏

نایب رئیس - این پیشنهاد هم قابل طرح نیست دیگر پیشنهادى نرسیده است رأى مى‌گیریم به ماده 7 با پیشنهادات اصلاحى آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده هشتم قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم - استخدام کارمند جدید در سال 1331 (به استثناى یک نفر پایه 3 و یک نفر پایه 4 و یک نفر پایه یک ادارى و یک نفر پایه یک پزشک یکمى) ممنوع است.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى‏

دکتر ملکى - آقایان اطلاع دارند که دولت یک عده کارمندان زایدى دارد که الان با تشویق و ترغیب وادار می‌کند این‌ها را که خودشان تقاضاى بازنشستگى بکنند (صحیح است) و این یک وسیله‌اى شده است که کارمندان خوب دولت که غیر از حقوق‌شان عایدى دیگرى ندارند تقاضاى بازنشستگى می‌کنند و از کارهاى دولتى بر کنار می‌روند بنده با این ماده مخالف نیستم ولى چون دستگاه دولت عده زیادى کارمند جدید دارد از بین آنها انتخاب بکند و یا از بین کارمندان مجلس سنا که الان در این مجلس هستند و گویا ماهیانه چهل هزار تومان هم حقوق می‌گیرند از بین آنها انتخاب بکنند و یک پیشنهادى هم بنده داده‌ام که در موقعش مطرح خواهد شد و از آقایان تقاضا می‌کنم با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.

نایب رئیس - آقاى میر اشرافى‏

میراشرافى - فرمایشاتى که جناب آقاى دکتر ملکى فرمودند به نظر بنده درباره مستخدمین مجلس شوراى ملى صدق نمی‌کند براى این که دولت یک دستگاهى است علی‌حده و مجلس هم یک دستگاهى است مجزا و کارمندانى که می‌خواهد استخدام بکند مطابق تشخیص و صلاح خودش باید استخدام بکند

+++

و این اشخاص که پیشنهاد شده یکی‌شان دندان‌پزشک است براى این که ما در مجلس شوراى ملى سرویس دندان‌پزشکى نداشتیم و تمام کارمندان مجلس و کارگران چاپخانه و مستخدمین جز در زحمت بودند و مجبور شدیم که این سرویس را تأسیس بکنیم و 2 سه نفر که بلافاصله فرمودید رتبه یک و رتبه 2 و این‌ها استخدام کردیم اینها بعضی‌هاشان اطفال مستخدمین مجلس شوراى ملى هستند که اینها پدرشان سالیان دراز به مجلس شوراى ملى خدمت کرده‌اند و حال می‌خواهند وارد استخدام بشوند اینها را ما از توى کوچه جمع نکرده‌ایم بنابراین بنده می‌خواهم از جناب آقاى دکتر استدعا کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند (نایب رئیس - پیشنهاد نبود) نظرشان را پس بگیرند و اجازه بدهند که این چند نفر استخدام بشوند و این چند نفر هم به بودجه مجلس چندان تأثیرى نمی‌کند (صحیح است) که در ما چند هزار تومان مجلس کمتر پرداخت بکند یا زیادتر پرداخت بکند.

نایب رئیس - فقط یک پیشنهاد از آقاى دکتر ملکى رسیده که قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده هشت به طرز زیر اصلاح شود استخدام کارمند جدید در سال 1331 (به استثناى یک نفر پایه و یک نفر پایه 4 و یک نفر پایه یک ادارى و یک نفرپایه یک پزشک یکمى که از بین کارمندان رسمى و یا مجلس سنا انتخاب خواهند شد) ممنوع است.

نایب رئیس - آقاى دکتر ملکى بفرمایید.

دکترملکى - بنده با ارادتى که به کارمندان مجلس دارم از جدیتى که این آقایان خدمات خود را انجام می‌دهند تقدیر می‌کنم می‌خواهم عرض کنم مملکت یا یک مؤسسه‌اى را نمی‌شود به صورت یک بنگاه خیریه اداره کرد. یکى از بدبختی‌هاى مملکت ما همین ارفاق‌ها است و این است که همه دستگاه‌هاى دولتی‌مان را تبدیل کردیم به یک بنگاه خیریه و ما با یک نظریاتى مى‌آییم یک ارفاق‌هایى می‌کنیم اینجا حالا نظرمان چیست طرفدارى از یک شخص واحدى یا یک شخص دیگرى می‌کنیم و بعد هم روى یک رودربایستى‌هایى رأى می‌دهیم و یک اصولى را زیر پا مى‌گذاریم.

در یک مملکت عده‌اى کارمند زاید هست و در مجلس سنا الان یک عده‌اى کارمند نشسته‌اند که ماهیانه چهل هزار تومان حقوق می‌گیرند و هیچ کار نمی‌کنند ما بیاییم و برویم و با ملاحظاتى که آقاى میر اشرافى فرمودند یک عده جدیدى را استخدام بکنیم این برخلاف اصول خواهد بود این است که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و یقین دارم که آقایان رأى خواهند داد.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - پیشنهاد جناب آقاى دکتر ملکى از نظر اصول صحیح است ولى یک نکته‌اى را نباید فراموش کرد وقتی که شما این دانشکده‌ها و این دبیرستان‌ها را افتتاح کردید و یک اشخاصى از اینجاها بیرون مى‌آیند باید بالاخره دولت به اینها کار بدهد (دکتر ملکى - مجلس که نباید کار بدهد) اصولاً اگر مشکلاتى براى مانبود نمى‌بایستى اصولاً این حرف را بزنیم اشخاصى که تحصیل مى‌کنند به امید این که دولت اداره امور مملکت را ... (دکتر ملکى - اشخاص به این امید نباید تحصیل بکنند) هست و در همه جاى دنیا هست شما وقتی که کارهاى آزاد توانستید براى آنها تهیه بکنید آن وقت بهشان بگویید بروند کار بکنند مجلس شوراى ملى یک اعتبارى داشته و از نقطه‌نظر داشتن اعتبار آمده و پیش‌بینى کرده است که سه نفر چهار نفر از اولاد اشخاصى که در این مجلس مستخدم بوده‌اند و سوابق خدمتگذارى دارند ارفاق کند و اینها را استخدام بکند بنده می‌خواستم از آقاى دکتر ملکى استدعا کرده باشم که ایشان هم موافقت بفرمایند که این ارفاق شایسته مجلس شوراى ملى هم هست که کارمندانى که عمرشان را به صداقت در این مجلس گذرانیده‌اند و مشغول خدمتگزارى هستند انتظار دارند که آقایان نمایندگان هم در حالی که عده‌اى از اینها فقیر هستند پسرشان از مدرسه در آمده‌اند آنها ربا به کار بگمارند الان هم بعضیهاشان کار مى‌کنند در ادارات مجلس شوراى ملى (صحیح است) بنده خواستم این توضیح را عرض کنم در تأیید نظر آقایان کارپردازان آقاى بهادرى و آقاى میر اشرافى که این دقتها را کرده‌اند و به کارمندان سنا هم کار داده مى‌شود.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر ملکى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد رأى مى‌گیریم به ماده 8 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مواد الحاقیه قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

حقوق و اعتبارات و مواد مربوطه پیش‌بینى شده ضمن بودجه سال 31 مجلس شوراى ملى و چاپخانه و روزنامه رسمى براى سال 32 نیز قابل اجرا مى‌باشد و چنانچه اعتبار اضافى لازم گردید به عنوان متمم بودجه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد. معتمددماوندى - دکتر فلسفى‏

نایب رئیس - آقاى معتمددماوندى‏

معتمددماوندى - پیشنهاد بنده و آقاى دکتر فلسفى توضیح خیلى زیادى نمى‌خواهد می‌خواستم عرض کنم که آقایان محترم توجه بفرمایند که اعتبارات مجلس همین است که در هیئت رئیسه مطرح شد و تصویب شد و کمیسیون محاسبات هم دقت کردند و رسیدگى کردند اجازه بفرمایید همین اعتبارات براى سال 32 هم منظور شود که دیگر از جلساتى براى طرح بودجه 32 مجلس صرفه‌جویى شود.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - الان چند روز به آخر سال 31 بیشتر نداریم که ما بودجه سال 31 را تصویب می‌کنیم حقش این بود که ما حالا بودجه سال 32 را مى‌آوردیم و من با پیشنهاد آقاى معتمددماوندى و آقاى دکتر فلسفى موافقم که وقت مجلس را بیش از این نگیریم و اگر هم احتیاجى پیدا شد بعد متمم بودجه مى‌آوریم.

نایب رئیس - آقاى نبوى‏

نبوى - این پیشنهاد از بعضى جهات تولید اشکال خواهد کرد در این قانون که به اسم بودجه مجلس امروز تصویب خواهد شد موادى هست که عین آنها لازم نیست در سال بعد هم به تصویب برسد همین تبصره‌هایى که گذشت براى استخدام اشخاص یا ترفیع دادن به اشخاص یا پاداش دادن به اشخاص اینها را نمی‌شود در سال بعد هم تصویب کرد چنانچه آقاى معتمددماوندى پیشنهادشان را این طور اصلاح کنند که از حیث اعتبارات این بودجه در سال آینده اجرا بشود بلا اشکال است البته باید آقایان کارپردازها و کمیسیون محاسبات بودجه‌اى براى سال 32 تهیه کنند و به مجلس بیاورند نه این که اکتفا کنند به این موضوع منتهى با این ارقام و جاى گله هم هست که همیشه بودجه مجلس قبل از سال تصویب مى‌شد و امسال طورى تصویب مى‌شود که چند روز بیشتر از سال باقى نیست.‏

نایب رئیس - آقاى معتمددماوندى‏

معتمددماوندى - خواستم عرض کنم که منظور عبارت از اعتبارات است نه تبصره‌ها همان طور که فرمودند تصحیح می‌کنم که اعتبارات براى سال 1332 منظور شود و اگر اعتبار اضافى لازم شد متمم بودجه بیاورند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى معتمددماوندى و آقاى دکتر فلسفى با اصلاحى که شده قرائت مى‌شود و رأى می‌گیریم.‏

 (به شرح ذیل خوانده شد)

حقوق و اعتبارات و موارد مربوطه پیش‌بینى شده ضمن بودجه سال 1331 مجلس شوراى ملى و چاپخانه مجلس و روزنامه رسمى و فرهنگ دهخدا آنچه در سال 1332 مورد احتیاج است قابل اجرا مى‌باشد و چنانچه اعتبار اضافى لازم گردید به عنوان متمم بودجه مجلس پیشنهاد خواهد شد.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده الحاقیه به شرحى که اصلاح و خوانده شد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهادى از آقاى ملک‌مدنى رسیده است که مشابه همین بود که تصویب شد آخرین پیشنهاد از آقاى اخگر است که قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم انحصار حق آگهى که به روزنامه رسمى کشور داده شده ملغى و آگهى‌ها عادلانه بین روزنامه‌ها تقسیم شود.

نایب رئیس - آقاى اخگر

اخگر - براى پیشرفت افکار جامعه و هدایت مردم بهترین وسیله روزنامه و مجلات است (صحیح است) که در واقع رکن چهارم مشروطیت است به جاى این که تشویق و ترغیب از مطبوعات بشود متأسفانه یک تصمیمى اتخاذ شد که آگهی‌هاى دولتى را به هیچ روزنامه ندهند و بدهند منحصراً به روزنامه رسمى بنده پیشنهاد کردم که آن لغو بشود و آگهى‌هاى دولت بین روزنامه‌ها تقسیم شود که از این حیث به مطبوعات کمک شده باشد.

ناصر ذوالفقارى - که دولت آگهی‌ها را بدهد به دو سه روزنامه‌اى که به مردم فحش می‌دهند.

نایب رئیس - آقاى معتمددماوندى‏

معتمددماوندى - بنده محتاج نیستم که توضیح زیادى بدهم آقایان باید توجه داشته باشند که روزنامه رسمى در بودجه مجلس و بودجه کل کشور سالى صد هزار تومان عایدات دارد و الان اگر آن صد هزار تومان را بزنند از درآمد دولت کم مى‌شود الان در فکر این هستند که از خزانه چیزى بیرون نیاید این یک چیزى است که از خزانه مملکت چیزى کسر خواهد کرد و روزنامه رسمى باید باشد براى این که مذاکرات مجلس را بنویسد و اگر این اعلانات بهش نرسد این صد هزار تومان را نخواهد داشت که هیچ به علاوه باید سیصد هزار تومان براى این روزنامه پرداخت شود. (صحیح است)

نایب رئیس - آقاى جلیلى‏

جلیلى - (مخبر کمیسیون محاسبات) چند نکته است که راجع به اداره روزنامه رسمى فهرست‌وار به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسد تا نحوه کار و حدود مسئولیت و وظایفى که دارد بر آقایان محترم روشن شود

اولاً - از بودجه روزنامه رسمى در سال یک میلیون و ششصد هزار ریال هزینه پرسنلى است که در هر حال باید پرداخته شود زیرا عده‌اى که در این جا کار می‌کنند ناچار کارى واگذار خواهد شد و حقوق این عده به میزان فوق از بودجه دولت یا مجلس تأمین خواهد گشت.

ثانیاً - از کل بودجه روزنامه رسمى در سال یک میلیون و هفتصد هزار ریال براى دستمزد چاپ چاپخانه مجلس پرداخته مى‌شود که مجدداً به صندوق دولت عاید می‌گردد.

ثالثاً - با بودن اداره روزنامه رسمى هزینه طبع صورت مذاکرات مجلس که در هر حال

+++

ضرورى و لازم است و همچنین هزینه طبع مجله رسمى دادگسترى که آن نیز ضرورت دارد و یقیناً باید به چاپ برسد و هزینه هر دو قسمت طبق سابقه مجلس در حدود یک میلیون و دویست هزار ریال می‌رسد صرفه‌جویى خواهد شد.

رابعاً - روزنامه رسمى در سال پیش از دو میلیون سطر آگهى مجانى براى وزارت دادگسترى چاپ می‌کند که اگر بهاى آن را به حداقل سطرى یک ریال حساب کنیم دو میلیون ریال مى‌شود و همچنین سالیانه در حدود شش صد هزار ریال روزنامه به طور رایگان براى دوایر ثبت دادگسترى ارسال می‌گردد و مجموعاً از این طریق 3 میلیون ریال به نفع صندوق دولت تمام مى‌شود که اگر این روزنامه نبود مى‌بایست از طریق دیگرى تأمین شود.

خامساً - روزنامه رسمى تنها شامل صورت مذاکرات مجلس نیست بلکه شامل سه قسمت است که یک قسمت آن صورت مذاکرات مجلس و دو قسمت دیگر عبارت است از کلیه آگهی‌هاى دولتى و دادگسترى و ثبت و غیره که قانوناً باید در روزنامه رسمى درج شود و همچنین قسمت لوایح و قوانین و مصوبات و آیین‌نامه‌هاى رسمى و بخشنامه‌ها و غیره و چنان که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است طبق قانون مدنى مى‌بایست قوانین و لوایح قانونى پس از ده روز درج در روزنامه رسمى به موقع اجر گذارده شود و چنان که ملاحظه مى‌فرمایند گاه روزانه شماره صفحات روزنامه به بیش از صد صفحه مى‌رسد و به طور متوسط روزانه از چهل صفحه بیشتر است.

سادساً - ایرادى که راجع به طرز تدوین روزنامه گرفته می‌شود و این که جز آگهى و قوانین و مصوبات رسمى و آگهى‌ها مطالب دیگرى ندارد این مربوط به قانون تأسیس روزنامه است که حدود مندرجات آن را صریحاً تعیین کرده است و عدول از آن جایز نیست.

سامناً - با این مقدمات نه تنها حذف روزنامه رسمى به صورت فعلى مستلزم تأمین شاید چند برابر مخارج فعلى است تا به صورت دیگرى طبع و نشر گردد بلکه موجب خواهد شد که یک اداره کامل و منظم که صرف‌نظر از آنچه به طور غیرمستقیم از وجود آن عاید دولت گردد بیش از یک میلیون ریال نیز هر سال خرج در رفته به صندوق دولت مى‌پردازد و یکى از منابع دولت به شمار مى‌آید.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به پیشنهاد آقاى اخگر آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد رأى مى‌گیریم به کلیه بودجه مجلس آقایان موافقین ورقه سفید با نام می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى معتمددماوندى اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - حسیبى - دکتر شایگان - دکتر بقایى - مکى - مصدقى - قنات‌آبادى - رفیع - دادور - بهادرى - کهبد - شبسترى - دکتر کیان - اخگر - تولیت - دکتر ملکى - پورسرتیپ - کریمى - جلیلى - پارسا - حمیدیه - انگجى - میلانى - صفایى - ناصر ذوالفقارى - گنجه - امامى‌اهرى - حاج سید جوادى - منصف - شهیدى - جلالى - افشارصادقى - میر اشرافى - مجتهدى - موسوى - شوکتى - دکتر فاخر - امیرافشارى - مدرس - زهرى - مجدزاده - شاپورى - فرامرزى - نجفى - نبوى - خلخالى - ریگى - اقبال - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - صراف‌زاده - ذکایى - شادلو - فرزانه - شهاب خسروانى - دکتر فقیهى‌شیرازى - حائرى‌زاده - هدى - معتمددماوندى - وکیل‌پور.

(شماره آرا به عمل آمده 51 ورقه موافق و یک مخالف و هفت ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

نایب رئیس - از 63 نفر عده حاضر موقع اعلام رأى بودجه مجلس به اکثریت 51 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: ریگى - دکتر طاهرى - ملک‌مدنى - مهندس زیرک‌زاده - نجفى - تولیت - افشار - شوکتى - منصف - مدرس - مجدزاده - زهرى - دکتر بقایى - انگجى - ناصر ذوالفقارى - بهادرى - هدى - کریمى - اخگر - ذکایى - جلالى - دکتر فقیهى‌شیرازى - فرزانه - شادلو - امامى‌اهرى - معتمددماوندى - صراف‌زاده - حاج سید جوادى - میلانى - دادور - امیرافشارى - حمیدیه - قنات‌آبادى - پورسرتیپ - میر اشرافى - مصدقى - احمد فرامرزى - دکتر شایگان - پارسا - مجتهدى - شاپورى - وکیل‌پور - کهبد - شهاب خسروانى - شهیدى - دکتر فاخر - جلیلى - مکى - شبسترى - افشار‌صادقى - موسوى.

مخالف - آقاى دکتر ملکى.

ورقه سفید علامت امتناع - 7 ورقه‏

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس - چهار پنج پیشنهاد رسیده است که گزارش کمیسیون بودجه راجع به ترفیعات و اضافه حقوق کارمندان دولت در دستور جلسه آتیه مقدم باشد (صحیح است) با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه 19 اسفند ساعت 9 و نیم صبح دستور لایحه اضافات‏.

 (یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294813!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)