کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 74 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 دی ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب قرارداد تجدید استخدام آقای اتومورز متخصص فنی چاپخانه مجلس

3- شور دوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

4- شور و تصویب قراداد تجدید استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس

5- تصویب مرخصی آقایان : صادق وزیری و جعفر پناهی

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 74

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 دی ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب قرارداد تجدید استخدام آقای اتومورز متخصص فنی چاپخانه مجلس

3- شور دوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی

4- شور و تصویب قراداد تجدید استخدام آقای ویلهلم وبر متخصص فنی چاپخانه مجلس

5- تصویب مرخصی آقایان : صادق وزیری و جعفر پناهی

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 17 دى ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - اصفهانی - نقابت- حمزه تاش - مشیر دوانی - نواب یزدی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : امیر تیمور - ثقة­الاسلامی - دکتر اهری - معدل - تولیت - مؤید قوامی - کامل ماکو - پناهی - اعظم زنگنه - کیوان .

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : مسعودی خراسانی - ملک مدنی - مستشار - دکتر ادهم .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : سزاوار - لیقوانی - افخمی - نیک­پور .

[1- تصویب صورت جلسه]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب قرارداد تجدید استخدام آقاى اتوموزر متخصص فنى چاپخانه مجلس‏]

رئیس- قرار‌داد استخدام اتوموزر براى مدیریت فنى چاپخانه. خبر کمیسیون محاسبات مجلس و گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به این موضوع خوانده می‌شود:

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 825 کارپردازى مجلس شوراى ملى تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شده با عین مواد پیشنهادى موافقت شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

گزارش امور خارجه لایحه شماره 825 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تجدید استخدام آقاى اتوموزو آلمانى براى چاپخانه مجلس را تحت شور قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. آقاى روحى:

روحى- چاپخانه مجلس یکى از بهترین بنگاه‌هایی است که در خدمت زیادى بالنسبه به مطبوعات کشور چه از حیث کتاب و چه از حیث

+++

سایر مطبوعات و غیره کرده است اساساً هم هر قدر چاپخانه توسعه داشته باشد اما فرهنگ هم به همان نسبت پیشرفت می‌کند و از چند سال به این طرف مجلس شوراى ملى تصویب شده است مقدار زیادى هم ماشین‌هاى لازم وارد شده است و از کارهایی که مجلس می‌کند و مخصوص اینجا است یکى چاپ اوراق بهادار است که خیلى اهمیت دارد ولى به طور کلى من می‌خواهم عرض کنم این بنگاه را نباید تصور کنند مال مجلس شوراى ملى است اىن را بایستى مثل یک مؤسسه اقتصادى و مثل یک تجارتخانه و شرکتى فرض کنند و اداره کنند الان حساب که بکنیم تمام بودجه اینجا را از حیث اعضاء اجزا و غیر ذلک و حتى مخارج غیر ضرورى از قبیل آبدارخانه وغیره را که در جاهاى دیگر مرسوم نیست از بودجه مجلس می‌دهند البته باید هم باشد ولى از یک طرف هم باید حساب کرد که اینها یک مقدار فضا و عمارت را اشغال کرده اند که اگر بخواهند کرایه اینجا را حساب کنند کمیته ده هزار ریال اجاره اینجا هست همین طور استهلاک ماشین آلات چون ماشین کهنه می‌شود و از کار می‌افتد و بایستى حساب استهلاکش را هم کرد که چقدر خریدارى شده و چقدر کسر می‌کنند و حساب آن را باید کرد و استهلاک آن را منظور نمود عایدات اینجا را من این طور نمى‌بینم که در حقیقت در خور این مخارج باشد اینجا هم باید مانند یک شرکت باید یک مؤسسه با یک کمپانى همین طور که سایر چاپخانه‌ها اداره باید باشد ولى اینجا این طور نیست اینجا یک کارهایی هم می‌شود یک چیزهاى هم چاپ می‌شود که بنده ضرورى نمى‌بینم مثل شناسنامه آقایان نمایندگان وقتى که توى ستون عایدات چاپ می‌شود موضوعى ندارد زیرا این دفتر ابداعاً لزومى ندارد و همان کتابچه تلفن هم این وظیفه را انجام می‌دهد و آنهایی هم که نشانى منازل شماره تلفن‌ها همدیگر را نمی‌دانند بعد یاد می‌گیرند اشکالى ندارد می‌پرسند دیگر هر چند ماه یک بار چاپ کردن و خرج کردن و جزء عایدات آوردن این کار بی‌موردى است به جاى این ممکن است یک چیزى خیلى بهترى چاپ شود که خیلى عایدى داشته باشد براى چاپخانه‌ها اما کارکنان اینجا البته همه مردمان وظیفه شناسى هستند مخصوصاً آقاى مشایخ که این مؤسسه را اداره می‌کند جوانى است بس لایق و پشت کار‌دار و سایر کارکنان چاپخانه هم همین طور ولى این نکاتى را که من عرض می‌کنم هیچ کدام در چاپخانه مجلس مراعات نمی‌شود و مورد دقت قرار نمی‌گیرد زیرا وقتى پاى حساب مى‌آییم که چقدر بایستى چقدر کرایه بدهند و یک مخارجى که اصلاً ضرورت ندارد می‌کنند پاى ستون عایدات که مى‌آییم شناسنامه نمایندگان و چه و چه و حتى مخارج این مجله مذاکرات را که مى‌بینیم به عقیده من هیچ ضرورت ندارد براى این که قانون که به طور علیحده چاپ می‌شود دیگر چاپ شدن این مجله فایده و ضرورتى ندارد و اینها یک مخارجى است که ما می‌کنیم بدون این که استفاده کافى از آن ببریم به طور کلى اگر دقت‌هاى بیشترى در این کار بشود البته عایدات این چاپخانه به حدى است که بتواند استهلاک کند قیمت ماشین‌هایی را که خریده شده است اما راجع به استخدام دو نفر که یکى راجع به اتوموزر که از کارکنان قدیمى چاپخانه است و دیگرى راجع به یکى دیگر که بعداً استخدام شده بنده خوب بخاطر دارم همین جا در دوره پیش که مرحوم شاهرخ زنده بود راجع به استخدام مستخدمین خارجى مجلس مخالفت کردم و گفتم الان ملاحظه کنید بنگاه‌هاى مهم ایران را مثل راه آهن و مثل بانک ملى و اینجا‌ها همه را ایرانی‌ها اداره می‌کنند و در دست ایرانی‌ها است و در چاپخانه مجلس هنوز نتوانسته‌ایم کسانى را تربیت کنیم که جاى این متخصصین خارجى را بگیرند بنده هر دوى اینها را لایق و کافى وصنعتى می‌دانم ولى بالاخره اینها باید یک اشخاصى را تربیت کنند که اقلاً جانشین اینها بشود و جاى اینها را بگیرد والّا همه ساله تجدید استخدام بکنیم براى یک کار چه فایده دارد به خاطر دارد دو دوره قبل که بنده با استخدام اینها مخالفت کردم مرحوم شاهرخ گفتند که این آخرین دوره است که ما استخدام می‌کنیم و پایان

+++
‌می‌دهیم به استخدام اینها ولى دو دوره است می‌گذرد و باز اینها هستند در صورتی که باید اسشخاصى را تهیه بکنند کار اینها هم کار بس مهم و مشکل نیست کار سختى نیست سه چهار نفر را زیر دست اینها تربیت کنند و کارى کنند که ما از استخدام خارجی‌ها و وجود آنها بى نیاز شویم والّا هر سال تجدید و یک مخارج فوق‌العاده و همیشه هم‏ نیازمند باشیم بنده با این صورت به کلى مخالفم و مخصوصاً می‌خواستم آقایان کار‌پردازان را تذکر بدهم که هر چه زودتر به این ترتیب بکنند که جانشین آنها شده و از وجود آنها بى نیاز شویم
.

رئیس- آقاى فرهمند

مخبر فرهمند- این که آقاى روحى از حسن اداره و پیشرفت کار چاپخانه اظهار رضایت فرمودند موجب تشکر است همین طور هم هست براى این که یک موسسه عام‌المنفعه‌ای است و کارکنانش هم کمال مراقبت را دارند و کارپردازى ساعى روز بروز این بنگاه را مطابق شئون کشور بزرگ تر بکند و همین طور که فرمودند یک مؤسسه اقتصادى است و بایستى کاملاً رعایت خرج و صرفه‌جویی و دقت در کار بشود اگر لازم بود که بنده اینجا یک صورت‌هایی به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم البته همراه مى‌آوردم عرض کردم که منظور ایشان کاملاً تأمین است و به عقیده بنده بهتر از این است که چون همه چیز این بنگاه در دسترس آقایان نمایندگان محترم است جاى دورى هم نیست هم می‌تواند وضعیت و عملیات این بنگاه را از نزدیک مشاهده کرد و هم می‌توانید به جزئیات محاسبه اینجا از بدو تشکیل تا حالا که چقدر گرفته است و چقدر خرج شده است و چقدر سود داده است رسیدگى بفرمایید آن وقت تصور می‌کنم تصدیق بفرمایند که همین منظورى را که دارند حاصل شده است.

در قسمت دفتر شناسنامه که زائد می‌دانستند این یک چیزى بوده است که معمول بوده و اطلاعاتش براى آقایان نمایندگان محترم لازم است حالا اگر این را زائد می‌دانند ممکن است گفته شود که دیگر تهیه نکنند.

راجع به قسمت متخصصین که فرمودند چند سال است که تجدید استخدام می‌شود. همان طور که عرض کردم اگر اطلاع کامل از وضعیت چاپخانه حاصل بشود تصدیق خواهند فرمود که این دو نفر که فعلاً در این بنگاه هستند حداقل است و اشخاص دیگرى هم در نظر داریم احتیاجات ما و ترقیاتى هم که همه روزه این مؤسسه دارد دو سال قبل مقدار زیادى ماشین جدید وارد کرده‌ایم که اینها البته بایستى به دست متخصصین اداره شود معذلک کله تصدیق می‌فرمایند این بنگاه بزرگ را دو نفر از متخصصین که نمی‌توانند اداره کند و باقى کارهایش را کسانى هستند که زیر دست اینها تربیت شده‌اند و با کمک اینها دارند این اداره را پیش می‌برند و کمال رضایت هم از همه‌شان هست و امیدواریم اگر آقاى روحى توجه بفرمایند که این دو نفر کم بلکه بایستى دو نفر دیگر هم استخدام کنیم تا بتوانیم آن طوری که منظور کشور است مثل تمام مؤسسات و مطابق شئون کشور پیش برود و البته پیشرفت آن هم وسائل لازم دارد و بایستى آن را فراهم آورند (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با لایحه موافقم و گمان می‌کنم آقاى روحى هم مخالفتى ندارند و بیان که کردند به عنوان تشویق و تر‌غیب بود حالا در اصل این مسئله بنده عرض می‌کنم که خیلى خوب پیشرفت کرده است ادارات مجلس همین طور عملیاتشان و امیدوارم همین طور که دیده شده و مشهود است باز هم بهتر بشود و همه و هم این موضوع را تصدیق دارند ولى این ایراد که فلان چیز فلان طور است است در دوره‌هاى پنجم و ششم مجلس خیلى بیشتر از آنها چاپ می‌شد و الان خیلى لواح است که باید چاپ شود و چاپ نمی‌شود حالا هم باز یک قدرى ملاحظه صرفه‌جویی در کار دارند و بنده خواستم عرض کنم که چرا قبلاً لوایح طبع و توزیع نمی‌شود نه این که ایراد بکنم چرا طبع بشود و یا طبع نکنیم یا صرفه‌جویی

+++

بشود خیر بنده این نظر را ندارم آقاى روحى هم این نظر را نداشتند وباید همه لوایح طبع شود تا نمایندگان اطلاع داشته باشند و اگر بخواهند صحبتى بکنند مطالعه شده باشد اگر حرفى است در این زمینه است والّا در نوشتن و چاپ کردن اطلاع و لوایح و امثال آن جریانى داشته است و تغییرى هم نکرده است و انصافاً یک قدم‌هاى هم پیش رفته است راجع به چاپخانه مجلس یک سرمشقى شده که جاهاى دیگر هم تأسى شد خدا بیامرزدش ارباب کیخسرو در این باب قدم‌هایی برداشت که البته تاریخ به نیکویی می‌نویسد و ثبت می‌کند ارباب خدماتى در این باب کرد مثلاً راجع به کارخانه کاغذ‌سازى در اینجا بودجه گذراندیم در اینجا زحمت کشیدیم و گمان می‌کنم باید در تعقیب آنها باشند و باید ملیت هم خوشوقت باشند ادارات هم بدانند که مجلس شوراى ملى با نهایت مواظبت هم مراقب در خرج است و هم مراقب و مواظب در دخل است این بود عرض بند‌ه.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم: موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است استخدام آقاى اتومورز تبعه آلمان را براى مدیریت فنى قسمتى از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار داد جداگانه معین خواهد شد از آغاز فروردین ماه 1320 به مدت یک سال دیگر تمدید نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم:

ماده 2 - حقوق یک ساله آقاى اتوموزر مبلغ 70200 ریال است که در آخر هر ماه خورشیدى مبلغ 5850 ریال نیمى به ریال و نیم دیگر به مارک پرداخته می‌شود.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- بنده خواستم سوال کنم چون بنده در مجلس مشرف نبودم و در نظر ندارم حقوق سابقش چقدر بوده است و چه ترتیبى بوده است چون همه تصدیق داریم که میزان زندگى ترقى کرده است نسبت به حقوق ایشان در اینجا ملاحظه شده است یا نشده است؟

مخبر فرهمند- تغییرى نکرده است.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- آقاى اتوموزر در ظرف یک سال حق یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4 براى هزینه بازگشت نامبرده بآلمان مبلغ 4000 ریال منظور مى‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5- کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد اتوموزر را امضا و مبادله نماید.

رئیس- آقایان موافقین (اکثر برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات دوم است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد موافقین ورقه سفید می‌دهند. (اخذ و استخراج آراء شده نود و نه ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى یکصد و هفت نفر به ا‌کثریت نود و نه رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : امیر ابراهیمی - دکتر ادهم - جلیلی - سلطانی - رضوی - افشار - مکرم افشار - لیقوانی - مؤید احمدی - نائینی - مستشار - ارگانی - شجاع - شهدوست - طباطبایی - محیط - لاریجانی - موقر - امامی - حیدری - ناهید - مشار - جرجانی - ناصری - نیک­پور - نراقی - مسعودی خراسانی - عطاءالله پالیزی - ملک مدنی - دکتر سنگ - دکتر معتصم - علی مولوی - حریری - یار احمدی - دادور - خواجه نوری - دکتر طاهری - نمازی - اقبال - مهدوی - دکتر تاج­بخش - سزوار - جلایی - محمد هاشمی - آقا سید یعقوب - دکتر سمیعی - فرشی - هدایت - دهستانی - اعتبار - بیات - نوبخت - نواب یزدی - مرآت اسفندیاری - گودرزی - ذوالقدر - دکتر جوان - نبیل سمیعی - طوسی - پالیزی - دکتر لقمان - اوحدی - فرخ - علوی - دکتر ضیاء - منصف - دکتر غنی - فتوحی - ملایری - ریگی - مؤید ثابتی - تهرانچی - دولتشاهی - آصف - ملک­زاده آملی - عزیزی - صفاری - رهبری - صادق وزیری - مجیدی فیاض - طالش - مقدم - ساکینیان- دکتر قزل ایاغ - شاهرودی - مهذب - رفیعی - چایچی - کازرونیان - جعفر اصفهانی - فروهر - محمود دبستانی - مخبر فرهمند - دکتر ملک­زاده - اصفهانیان - شیرازی - عباس مسعودی - اردبیلی .

+++

[‌3- شور دوم یک قسمت از لایحه مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به شور دوم مواد الحاقیه به آئین دادرسى مدنى گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى لایحه شمار 25968 دولت به عنوان مواد الحاقى به قانون آئین دادرسى مدنى براى شور دوم را که عین گزارش شور اول تأیید و اینک گزارش شور دوم را که عین گزارش شور اول است براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول- حکم مقرر در ماده 58 قانون آئین دادرسى مدنى راجع به لزوم داشتن وکیل براى تقدیم دادخواست و دادرس دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور وکلاى مجاز براى وکالت در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور به عهده کافى معین نگردیده و از طرف وزارت دادگسترى آگهى نشده است اجرا نمی‌گردد و طرف‌هاى دعوى می‌توانند شخصاً دادخواست پژوهش و فرجامى داده و دادرسى بخواهند.

دادخواست‌هاى پژوهش فرجامى که پس از اجراى قانون دادرسى مدنى داده شده ماده 548 قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردید یا بى‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است و اثر قرارهاى و از دادن دادخواست که به علت تقدیم نشدن از طرف وکیل صادر شده ملغى می‌باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- روز گذشته در کمیسیون در اطراف این ماده تقریباً یک ساعت و نیم با نظر و دقت و خیلى تعمیق بحث شد یعنى هر احتمالى که تصور می‌شد اعضاء کمیسیون توجه کردند و تحت نظر گرفتند شاید هم بعض اطلاعات دیگرى که از جاهاى دیگر رسیده بود آن را هم تحت نظر گرفته شاید هم بعض اطلاعات دیگرى که از جاهاى دیگر رسیده بود آن را هم تحت نظر گرفته و خوب رسیدگى شد و جواب داده شد هر چیزى تحت نظر درآمد و با این حال اکثریت کمیسیون عین همین ماده پیشنهادى دولت را تصویب کردند بنده آن روز مخالفت کردم در یک جزء آن چون این ماده اول سه جزء است و این ماده را مطابق نظامنامه داخلى بنده می‌توانم تقاضاى تجزیه کنم که نسبت به هر جزء علیحده رأى گرفته شود و بعد به مجموع ولى براى این که مطول نشود و طول نکشد بنده تجزیه نمی‌خواهم و با این که همیشه موافق بودم با هر پیشنهادى که دولت می‌کند ولى در این ماده به عقیده بنده این سه سطرى که در وسط واقع شده است به هیچوجه محتاج الیه نیست و با آن مخالف هستم و علت هم همین است آن روز هم عرض کردم که قوانین زائیده احتیاجات است یک ملتى که روى تمدن و تجدید رفتند هر روز یک احتیاجات جدیدى پیدا می‌کنند و لازمه این احتیاج این است که مقرراتى ما بینشان معین می‌شود و این مقررات کم کم ترقى می‌کنند و می‌رسد به جاى که به منزله یک قانون و به مقام مرتبه می‌رسد که لازم‌الاجرا است و دیگر تخلف برادر نیست پس وقتى مقررات رسید به جاى که تخلف‌بردار نشد و لازم‌الاجرا شد بایستى به قدر امکان مواظبت کرد که آن ماده قانون آن چیزى که محتاج الیه است همان نوشته شود این اصل اساسى است و حالا بنده به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم این جا از آقاى وزیر دادگسترى که حقیقتاً باید شکر‌گذارى کرد که این ماده را براى اصلاح آورده‌اند اینجا دو موضوع است که کاملاً طرف توجه است یک موضوع این است که خود کسى که دعوى دارد همان طورى که در صلحیه و در ابتدایى تقدیم عرضحال می‌کند همین طور هم حق داشته باشد در استیناف ودر تمیز صاحب دعوى کند این ماده را آورده اند که صاحب دعوى حق ندارد باید به وسیله وکیل اقامه دعوى کند این آقاى وزیر مرحمتى کردند و خدا توفیقشان بدهد که این ماده را آوردند که صاحب دعوى مفید نباشد که دعوى خودش را به توسط وکیل در مرحله استیناف و تمیز عرض حال بدهد پس در جزء اول این ماده این منظور حاصل شده است و در جزء آخر ماده هم یک منظور تأمین شده است

+++

که در این موقع گذشته در موقع اجراى ماده 58‌3 مسلماً عرضحالى داده شده است که وارد نشده است براى خاطر ا+

ین که به وکیل نداده است و قرارهایی صادر شده است در این قرارها و وارد شدن عرضحال‌ها شاید خسارت‌هایی باشد این وزیر ملاحظه این را هم کرده است در این لایحه این پیشنهاد کرده‌اند که اگر در این زمانى که قانون اجرا شده است که تا حالا که به حمداله مسکوت مانده است اگر خساراتى وارد شده باشد و ضرر و زیانى وارد شده باشد بر‌می‌گردد و آن خسارت‌هاى از بین می‌رود. در این قسمت این قانون طورى تنظیم شده است که خیلى مطلوب است که قابل ستایش و تمجید کردن است ولى در وسط نوشته است که این حکم ملغى می‌شود یعنى هر کس می‌تواند اقامه دعوى خویش را بکند تا این که در تمام مملکت وکلایى پیدا شود که بتواند وزارت دادگسترى به آنها اجازه بدهند و مردم به آنها رجوع بکنند بنده می‌خواهم عرض کنم که مال هم پیش او عزیز است هر وقت دید مالش در معرض تضیح است رجوع به وکیل می‌کنند دیگر محتاج نیست که شما اینجا بگویید خیر هر وقت که محتاج شد در مراحل استناف و تمیز رجوع کند و این جا بین‌الهلالین این را هم عرض کردم مسلماً اهمیت وکلاى دادگسترى براى حفظ حقوق بالاتر از خود اشخاص است به اعتبار عمل و اعتبار آشنا بودن و مواظبت آنها به قوانین و اطلاعات قضایی و علمى ولى خود صاحب مال از نظر علاقه که به مال خودش دارد بیشتر فداکارى می‌کند پس این که آمده است در این جا نوشته شده است تا وقتى که در حوزه‌هاى قضایی کشور وکلاى مجاز براى وکالت در دیوان کشور به عده کافى معین نگردیده است و از طرف وزارت دادگسترى آگهى نشده است این ماده اجرا نمی‌گردد و طرف دعوى می‌توانند خودشان در خواست پژوهشى و فرجامى داده و دادرسى بخواهند بنده اول عرض کردم وضع قوانین براى احتیاج است اول قانونى را که می‌گذرانیم مجلس شوراى ملى می‌گذراند باید چیزى باشد که طرف احتیاج باشد آن دو قسمت کاملاً ما‌به‌الاحتیاج است ولى به این سه سطرها ما چه احتیاجى داریم نمی‌خواهیم بگویم اگر این کار نشد آن وقت این طور بشود شاید خود احتیاج این کار کرد اما به این سه سطر که این جور و این ترتیب باشد ما احتیاج نداریم با قوت قلب آن ماده لغو شده است و این ماده به جاى آن مى‌نشیند و خسارات و زیانى هم اگر مترتب شده است مطابق قسمت آخر جبران می‌شود و از نظر عدم احتیاج است که این عرض را کردم.

رئیس- آقاى صدر

صدر- ماده پیشنهادى که به عنوان ماده الحاقى از طرف دولت پیشنهاد شده بسیار ماده خوبى است براى این که حفظ حقوق اشخاص می‌شود ولى بنده نظرى داشتم که قبلاً هم در خدمت آقاى وزیر دادگسترى عرض کرده بودم و مورد توجه واقع شد ولى تصور می‌کنم در کمیسیون براى شور دوم کاملاً مورد قبول واقع نشده. نکته که بنده در نظر داشتم این است که بنده چندان بى‌مناسبت نمی‌دانم که از طرف مجلس یک قانونى وضع بشود که اثرات احکام قضایی را در بردارد یعنى فتح باب خوبى نیست و ممکن است که بعدها نظایر پیدا کند و یک تزلزلى در ارکان قضایی پیدا شد به این واسطه حفظ این حق بنده را به صورت دیگرى با یک عبارتى پیشنهاد می‌کنم که اگر مورد قبول آقاى وزیر دادگسترى و مجلس واقع شود تصور می‌کنم بهتر باشد و آن این است که این جا دو ملاحظه دولت کرده است در این ماده یکى اساساً آن ماده نسخ شود و به اعتبار خودش محفوظ بماند تا وقتی که وکلاى مجاز در تمام کشور موجود باشند در حوزه هاى فرعى ویکى هم اصلاح حقوقى یعنى حفظ حقوقى که در معرض از بین رفتن است شده باشد بنده تصور می‌کنم که اگر به عنوان تفسیر ماده 58 ذکر بشود بهتر است یعنى آن ماده به اعتبار خودش باقى است ولى معنایش این است یعنى آن ماده به اعتبار خودش باقى است ولى معنایش این است چون یک قانونى ما داریم یعنى به منزله قانون که در حقیقت قانون اساسى دادرسى است و آن حفظ حقوق است از براى متداعبین چه در مرحله بدوى و چه در مرحله پژوهشى و فرجامى سلب این حق را تصور می‌کنم این ماده نخواسته است.

+++

به کلى بکند این آئین نظامات است که وکیل باید عرضحال بدهد براى حفظ حقوق متداعبین ولى نباید این قانون آن حق اساسى را که براى متداعبین مقرر شده است یعنى حق استیناف و تمیز به کلى از میان ببرد پس از این را می‌شود به عنوان تفسیر بیان کرد بدون این که تصریح خوب نیست بنابراین بنده یک پیشنهادى کرده‌ام به عنوان تفسیر بیان کرد بدون این که تفسیر بشود بدون این که تصریح بشود که اثرات احکام قضایی قبل ملغى باشد این تصریح خوب نیست بنابراین بنده یک پیشنهادى کرده‌ام به عنوان تفسیر تقدیم مى‌کنم قرائت شود گمان مى‌کنم بهتر باشد.

(پیشنهاد آقاى صدر به این مضمون خوانده شد)

تفسیر ماده 58 قانون آئین دادرسى مدنى‏

حکم مقرر در ماده 58 قانون آیین دادرسى مدنى مخصوص است به موقعى که در حوزه‌هاى قضایی کشور وکلاى مجاز براى وکالت دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور به عهده کافى معین شده است و از طرف وزارت دادگسترى آگهى شده باشد بنابراین طرف‌هاى دعوى می‌توانند شخصاً در‌خواست پژوهشى و فرجامى داده و دادرسى بخواهد.

این حکم شامل دادخواست‌هاى پژوهشى و فرجامى که پس از اجراء قانون آئین دادرسى مدنى داده شده و به استناد صادر گردیده می‌باشد اگر چه موضوع دادرسى بعد از قرار وازدن مراحل قضایی دیگرى پیموده باشد محسن صدر.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- راجع به اظهارات آقاى انوار که دیروز هم در کمیسیون مذاکره شد و به طور کلى این ماده درس خیلى مذاکره و دقت شد در واقع به اتفاق آراء در کمیسیون دادم آن دفعه هم در مجلس شوراى ملى عرض کردم که منظور ما الغاء مفاد مدلول ماده 58 نیست این را آقایان نمایندگان متوجه بفرمایند ما این ماده را اساساً صحیح و لازم می‌دانیم منتهى چون وسائلش اجرائیش حالا در کشور فراهم نیست مقتضیات ایجاب مى‌کند که این این را مرعى بگذاریم تا وسائل در همه جا فراهم شود از این جهت با اقرار و احساس لزوم ماده را پیشنهاد کردیم به عنوان ماده الحاقى تا هم آن ماده به جاى خودش بر‌قرار باشد و هم رفع اشکالى که از جهت نبودن وسائل ممکن است پیش آمد بکند به عمل آید و اگر بنا بشود این دو سه سطرى را که آقاى انوار می‌گویید زائد است برداریم آن وقت این ماده به قدرى مجلل و مبهم خواهد شد که ازش چیزى فهمیده نمی‌شود ماده باید به همین ترتیبى که هست باشد و اشکالى هم ندارد و لازم است غیر از این هم چاره نداریم و اگر این قسمت را هم که فرموده‌اید بخواهیم حذف کنیم ماده مجمل خواهد بود و اسباب زحمت می‌شود اما راجع به تفسیر ماده است و ما نخواستیم تفسیرى از ماده کرده باشیم اینجا ماده ماده الحاقیه است و ماده خودش یک صراحتى دارد که شاید احتیاجى به تفسیر ندارد منتهى ما مورد اعمال این ماده را خواستیم عقب بیندازیم تا وسائل آن فراهم شود معهذا چون پیشنهادى است و براى این که مورد دقت مطالعه قرار داده شود بنده موافقت مى‌کنم و براى جلسه آتیه نتیجه‌اش عرض خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- وقتى بناشد برود به کمیسیون بنده دیگر عرضى ندارم.

یکى از نمایندگان- بقیه مواد چه می‌شود.

وزیر دادگسترى- ممکن است تمام لایحه برود به کمیسیون وقتی که این پیشنهاد مطالعه شد مجدداً تمام لایحه در مجلس مطرح شود.

[4- شور و تصویب قرارداد استخدام آقاى ویلهم وبر آلمانى‏]

رئیس- قرارداد استخدام آقاى ویلهم وبر مطرح است گزارش‌هاى کمیسیون محاسبات امور خارجه خوانده می‌شود.

+++

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 826 کارپردازى مجلس شوراى ملى با حضور آقایان کارپردازان راجع به تجدید استخدام آقاى ویلهم برآلمانى براى چاپخانه جلس شوراى ملى مطرح نموده و با توضیحاتى که از طرف کارپردازى داده شده با عین مواد پیشنهادى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 826 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تجدید استخدام آقاى ویلهم وبر آلمانى را براى چاپخانه مجلس مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت به استخدام ایشان موافقت نمودند اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- لایحه طبع و توزیع شده است. شور در کلیات است مخالفى نیست؟ رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است استخدام آقاى ویلیهم وبر تبعه آلمان را براى سرپرستى امور چاپ سربى و اشتروتیپى و رسیدگى به ماشین آلات چاپخانه مجلس از تاریخ 15 فروردین 1320 به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم:

ماده 2 - حقوق دو ساله نامبرده نود و شش هزار ریال است که در آخر هر ماه خورشیدى مبلغ 4000 ریال نیمى به ریال و نیم دیگر به مارک پرداخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 2- آقاى ویلهم وبر در ظرف دو سال خدمت دو ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد شد

رئیس- آقاى انوار

سید یعقوب انوار- اینجا خوب است نوشته شود هر سال یک ماه حق مرخصى دارد.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- تفاوتى ندارد مقصود این است که اگر بعد از دو سال خواست دو ماه مرخصى بگیرند مانعى نداشته باشد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- براى هزینه بازگشت نامبرده به آلمان مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور مى‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5 - کارپردازى مجلس شوراى ملى مجازه است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى ویلهلم وبر را امضاء و مبادله نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. شور در کلیات دوم مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد موافقین ورقه سفید می‌دهند. (اخذ و استخراج آراء شده 87 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر 96 با 87 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : رفیعی - اقبال - دکتر قزل ایاغ - ملک­زاده آملی - سزاوار - دکتر سمیعی - طالش - فیاض - هدایت - دکتر غنی - محمود عزیزی - شباهنگ - مجد ضیایی - مقدم - حیدری - ناهید - مولوی - دکتر جوان - مشار - دکتر لقمان - حسنعلی دولتشاهی - محمدتقی شیرازی - صادق وزیری - اصفهانیان - آصف - سهراب ساکینیان- ملایری - دکتر ضیاء - جعفر اصفهانی - فتوحی - کاظم یزدی - مخبر فرهمند - مهدوی - رهبری - کازرونیان - ذوالقدر - دکتر ادهم - اردبیلی - ابراهیمی ریگی - علوی - علی مؤید - نوبخت - امیر ابراهیمی - محیط - موقر - دشتی - شهدوست - نائینی - مکرم افشار - سلطانی - مؤید احمدی - پالیزی - مستشار - مهذب - طوسی - سید یعقوب - هاشمی - فرخ - دهستانی - ابوالحسن رضوی - نواب یزدی - خلیل حریری - فروهر - پالیزی - یار احمدی - ملک مدنی - معتصم سنگ - نراقی - گودرزی - اعتبار - ابراهیم سمیعی - ناصری - دادور - محمد وکیل - مسعودی - دکتر طاهری - چایچی - دکتر سنگ - دبستانی - امامی - جلایی - اوحدی - مرآت اسفندیاری - لاریجانی - صفاری - جرجانی .

+++

[5- تصویب دو فقره مرخصى‏]

رئیس- دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

آقاى صادق وزیرى در‌خواست 16 روز مرخصى از تاریخ پنجم آبان ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى صادق وزیرى برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد.

آقاى جعفر پناهى در‌خواست مرخصى از تاریخ 15 دی ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى پناهى برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 29 دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه تمدید قرار‌داد استخدام آقاى اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنى چاپخانه مجلس‏

ماده اول - کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است استخدام آقاى اتومورز تبعه آلمان را براى مدیریت فنى قسمتى از امور چاپخانه مجلس که خصوصیات آن در قرار‌داد جداگانه معین خواهد شد از آغاز فروردین ماه 1320 به مدت یک سال دیگر تمدید نماید.

ماده 2 - حقوق یک ساله آقاى اتوموزر مبلغ 70200 ریال است که در آخر هر ماه خورشیدى مبلغ 5850 ریال نیمى به ریال و نیم دیگر به مارک پرداخته می‌شود.

ماده 3- آقاى اتوموزر در ظرف یک سال حق یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد شد.

ماده 4- براى هزینه بازگشت نامبرده به آلمان مبلغ 4000 ریال منظور مى‌شود.

ماده 5 - کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد اتوموزر را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار وسیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه تمدید قرار‌داد استخدام آقاى ویلیهم وبر تبعه آلمان براى سرپرستى ماشین آلات چاپخانه مجلس‏

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است استخدام آقاى ویلیهم وبر تبعه آلمان را براى سرپرستى امور چاپ سربى و اشتروتیپى و رسیدگى به ماشین آلات چاپخانه مجلس از تاریخ 15 فروردین 1320 به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.

ماده 2- حقوق دو ساله نامبرده نود و شش هزار ریال است که در آخر هر ماه خورشیدى مبلغ 4000 ریال نیمى به ریال و نیم دیگر به مارک پرداخته می‌شود

ماده 3- آقاى ویلهم وبر در ظرف دو سال خدمت دو ماه مرخصى با استفاده از حقوق خواهد شد.

ماده 4 - براى هزینه بازگشت نامبرده به آلمان مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور مى‌شود.

ماده 5 - کارپردازى مجلس شوراى ملى مجازه است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى ویلهلم وبر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى -حسن اسفندیارى‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:293802!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)