کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 73 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات 30 بهمن و سوم اسفند 1331

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن

3- تقسیم یک فقره لایحه اعتبار اضافی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

4- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس شورای ملی

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 73

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات 30 بهمن و سوم اسفند 1331

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافی و تصویب آن

3- تقسیم یک فقره لایحه اعتبار اضافی به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

4- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس شورای ملی

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت جلسات 30 بهمن و سوم اسفند 1331

نایب رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: مشار - احمد فرامرزى - منصف - اورنگ‏

غایبین بى‌اجازه - آقایان: دکتر امامى - عبدالرحمن فرامرزى - محمدحسین قشقایى - نریمان - مدرس - مهندس رضوى - مهندس زیرک‌زاده - دکتر ملکى - دکتر مصباح‌زاده - میر اشرافى - راشد.

دیرآمدگان با اجازه و زودرفتگان - آقاى دکتر بقایى 30 دقیقه - آقاى صراف‌زاده 45 دقیقه - آقاى امامى اهرى 45 دقیقه - آقاى حائرى‌زاده یک ساعت و 30 دقیقه - آقاى خسرو قشقایى یک ساعت و چهل و پنج دقیقه.

دیرآمدگان بى‌اجازه و زودرفتگان - آقاى عامرى 30 دقیقه - آقاى شوکتى 30 دقیقه - آقاى شهاب خسروانى 45 دقیقه.‏

نایب رئیس - آقاى کهبد به صورت جلسه نظرى دارید بفرمایید.

کهبد - بنده اسم‌نویسى کرده بودم براى نطق قبل از دستور ولى چون مجلس کارهاى مهمترى دارد بنده صرف‌نظر مى‌کنم و در ضمن یک سؤال بسیار مهمى کرده بودم حالا که نماینده دولت آمده است خواستم تمنى کنم مطرح شود چون راجع به یک مطلب مهمى است اگر تخیر شود ممکن است فرصت فوت شود.

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده‏

ناظرزاده - در عبارات بنده یک اصلاحات عبارتى است که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى ضمناً خواستم عرض کنم آقایان مهندس رضوى و مهندس زیرک‌زاده و آقاى مدرس و آقاى نریمان اینها به طورى که می‌دانید به خوزستان رفته‌اند و اینجا بى‌اجازه نامشان نوشته شده در صورتى که بایستى با اجازه بنویسند خواستم تقاضاکنم اصلاح بفرمایند.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهی‌شیرازى - تلگرافى است شهرى از طرف انجمن مبارزه با فحشاء و اماکن فساد که به مقام ریاست تقدیم مى‌شود.

نایب رئیس - آقاى وکیل‌پور

وکیل‌پور - عرض کنم در صورت مذاکرات جلسه پنجشنبه 30 بهمن ماه که به تصویب رسیده یک اشتباهات چاپى در عرایض خودم دیدم که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى ضمناً در جلسه گذشته یک تلگرافى از بندرعباس تقدیم کردم که نوشته شده به نام آقاى دکتر مصباح رسیده در صورتی که به نام بنده و آقاى ریگى بود خواستم این را هم تصحیح بکنید.

نایب رئیس - اصلاح مى‌شود آقاى پورسرتیپ.‏

پورسرتیپ - نامه‌اى است از عده‌اى از دانشجویان چهل و پنج روز است که عریضه‌اى تقدیم مقام ریاست کرده‌اند که توجهى در این قسمت بکنید و من توجه دولت را به این موضوع جلب می‌کنم و این را تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - اقدام مى‌شود آقاى خلخالى.‏

خلخالى - در بیانات جلسه گذشته اینجانب بعضى اشتباهات چاپى شده تصحیح می‌کنم و تقدیم می‌کنم به تندنویسى‏

نایب رئیس - آقاى گنجه‏

گنجه - عرض بنده هم راجع به همان مطلبى است که آقاى ناظرزاده فرمودند آقاى مدرس به موجب یک شرح کتبى تقاضاى مرخصى کرده بودند بنده خواستم مقرر فرمایید که ایشان را با اجازه تصویب کنند.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه دیگر اعتراضى نیست.

نمایندگان - خیر

نایب رئیس - صورت جلسات روز پنجشنبه 30 بهمن و یکشنبه سوم اسفند تصویب شد.

2- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به چند فقره اعتبار اضافى و تصویب آن

نایب رئیس - در لایحه اعتبارات اضافى پیشنهادى آقاى قنات‌آبادى کرده بودند که بایستى رأى گرفته شود قرائت مى‌شود و رأى گرفته مى‌شود.

قنات‌آبادى - اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس - صحبت دیگر لزومى ندارد.

قنات‌آبادى - صحبت نمی‌کنم بنا به تقاضاى آقاى مکى 2500 تومان را بنده سه هزار تومان می‌کنم اصلاح شود.

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم میزان حقوق و مزایا و فوق‌العاده کارمندان شرکت ملى نفت به طور کلى نباید بیش از سه هزار تومان در ماه باشد. شمس قنات‌آبادى‏

نایب رئیس - رأى گرفته مى‌شود به پیشنهاد آقاى قنات‌آبادى آقایانى که موافقت دارند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

+++

قنات‌آبادى معناى تعدیل بودجه را هم فهمیدیم اگر پیشنهاد کنیم حقوق کارگرها را هم کم کنید همه رأى می‌دهند.

(پیشنهاد آقاى پارسا به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم آقایان نمایندگان مجلس نیز که عایدى شخصی‌شان بیش از دوازده هزار ریال باشد از دریافت مقررى محروم گردند. پارسا

کریمى - بنده موافقم.‏

نایب رئیس - آقاى پارسا

پارسا - در جلسه گذشته وقتى راجع به کارمندان دولت بحث بود آقایان تصویب فرمودند که کارمندان دولت که عایدیشان بیش از دوازده هزار ریال در ماه است حقوق نگیرند این را جناب آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى اینجا به نحو احسن شرح دادند بنده هم عرض کردم که ما وقتى که مقنن تقنین می‌کند قانون می‌گذراند باید حواشى و حوالى موضوع را هم فکر بکند ما وقتى می‌گوییم که 12 هزار ریال اگر عایدى داشته باشد حقوق نگیرد به عقیده بنده آن روز هم عرض کردم اقلاً حداقل زندگى او تأمین باشد که نگیرد ولى على اى حال به آن صورت تصویب شد و بنده این را منافى‌شان قانونگذارى مى‌دانم که مقننى براى عده‌اى از هموطنان خودش موضوعى را تصویب بکند و آن موضوع را براى خودش نخواهد ممکن هم هست که غلط هم باشد یا نباشد ولى آن موضوع را براى خودش نخواهد این در بیرون انعکاسش آن می‌شود که آقایان وکلا خودشان را متمایز از ملت می‌دانند در صورتی که این طور نیست و تمایزى در بین نیست و ما نماینده این ملت هستیم (صحیح است) اگر این اصل غلط است که از اینها هم این را رفع بکنیم و الا یک بام و دو هوا نباشد این پیشنهاد بنده از این بابت بود.

نایب رئیس - آقاى مکى مخالفید بفرمایید.

مکى - خیلى متأسفم که با پیشنهاد همکار عزیز و همسفر خودم مخالفت می‌کنم دلایل مخالفت من مبتنى بر استدلالى است که به سمع همکاران عزیزم می‌رسانم اولاً ناچارم قبلاً وضع درآمد خودم را عرض بکنم بعد آن وقت استدلالم را ادامه بدهم بنده همان عرضى را که به عنوان تودیع روزى که از مجلس مقدس شوراى ملى و همکاران عزیز خداحافظى کردم پشت این تریبون کردم باز هم به همان عرض باقى هستم که کلیه اموال و دارایى و موجودى بنده را که در بانک‌هاى داخلى و خارجى به استثناى آنچه که از پدرم به من به ارث رسیده به همان صورتى که آن روز پشت این تریبون عرض کردم به یک سیر نبات صلح می‌کنم به شرط آن که آن یک سیر نبات را به من بدهند.

مهندس غروى - خیرش را ببینى.‏

مکى - هر کس بخواهد و در هر محضرى که بخواهد مجاز است که صلح بکند هر چه در بانک‌هاى داخلى و خارجى داشته باشم به استثناى همان صورتى که آن روز عرض کردم و یک اتومبیل هم دارم که حق‌التألیفى که از کتبم به دست آورده‌ام خریده‌ام ولى این پیشنهادى که آقاى پارسا دادند مشروطیت را تعطیل خواهد کرد (پارسا - چرا؟) عرض می‌کنم براى این که توى این مجلس شاید بیست نفر 25 نفر باشند که عایدشان زیاد باشد (ناصر ذوالفقارى - بیشتر هستند) یا سى نفر یا چهل نفر اینها چه ضرورت پیدا می‌کند که مى‌آیند الان توى این مجلس مى‌نشینند الان که مى‌آیند براى این است که جریمه نشوند وقتی که این حقوق را از آنها گرفتید دیگر چه سانکسیونى هست که اگر اینها به مجلس نیامدند شما بتوانید مجلس را ادامه بدهید (خلخالى - براى خدمت به مملکت مى‌آیند) (کهبد - کسى براى حقوق نمى‌آید) الان اگر به مجلس مى‌آیند فقط براى این است که آخر برج جریمه‌شان نکنند این پیشنهاد آقاى پارسا یعنى تعطیل مشروطیت ایران (خلخالى - کسانى که براى پول مى‌آیند براى مشروطیت نمى‌آیند) خود جنابعالى را اگر حقوقتان را آخر برج ندهند نمى‌آیید.

خلخالى - من غیر از اینها هستم من حقوقم منحصر به همین است جناب آقاى مکى.

مکى - ممکن است براى کسانى که متمکن هستند اختیارى باشد الان بعضى از نمایندگان که مى‌آیند چرا رودربایستى بکنیم براى این است که نقره داغشان مى‌کنند وقتى این نقره داغ را برداشتند ضرورتى ندارد دیگر به مجلس بیایند (جمعى از نمایندگان - این طور نیست) براى مجلسى که شصت و نه نفر باید حاضر در مرکز باشند همیشه وکلاى شهرستان‌ها مى‌روند به املاکشان رسیدگى می‌کنند هیچ وقت 69 نفر در مرکز حاضر نخواهند بود و سر کارشان حاضر نخواهند بود و با این ترتیب مجلس تعطیل خواهد شد ضمناً یک مطلبى را لازم می‌دانم عرض کنم آن روز با بیانات جناب آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى راجع به مستخدمین دولت کاملاً موافق بودم و استدلال ایشان صحیح بود براى این که ممکن است یک نفر 1200 تومان عایدى داشته باشد و با هفتصد تومان هم که می‌گیرد بلکه 22 نفر نان‌خور داشته باشد بلکه مریض باشد بلکه احتیاج داشته باشد (صحیح است) این را باید رسیدگى بکنید این تحقیق باید بشود (صحیح است) دقت بکنند بعد رأى بدهند و الا با این ترتیب معلوم نیست ملاک تشخیص چه مى‌شود ملاک تشخیص مشکل است یک دسته‌اى اشکال می‌کنند که این که گفتید شما که من 1200 تومان عایدى دارم یا 1100 تومان یا نهصد تومان دارم خرج من شاید پنج هزار تومان است چهار هزار تومان است این اشکال هست وقتى قانونگذار می‌خواهد قانون وضع بکند باید نظرش خالى از هر نوع حب و بغض باشد به علاوه جهات مشکلات قضیه را در نظر بگیرد و بعد قانون را وضع کند بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد آقاى پارسا که داده شده در مقابل آن پیشنهاد بوده است حالا فرض کنیم که آن پیشنهاد را مجلس رد نکرد دلیل بر این نمی‌شود که ما مجلس و مشروطیت را تعطیل کنیم من خواستم از آقاى پارسا خواهش کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

پارسا - اجازه مى‌فرمایید توضیح عرض کنم‏.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر معظمى - بنده اخطار داشتم‏.

پارسا - بنده با قسمت اخیر بیانات جناب آقاى مکى کاملاً موافق هستم یعنى همان طور که ایشان تأیید فرمودند بیانات جناب آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى را بنده هم تأیید می‌کنم و این پیشنهاد را از این نظر دادم که یک وجه تمایزى بین نمایندگان و افراد ملت نباشد و اگر تجزیه بشود و رد شود همان طور که ایشان فرمودند بنده هم نظر دیگرى ندارم ولى یک موضوع را می‌خواستم عرض بکنم که بنده این را گمان می‌کنم جناب آقاى مکى یک کمى کم‌لطفى فرمودند بنده گمان نمی‌کنم که نمایندگان براى اخذ این حقوق در این مجلس حضور پیدا کنند (صحیح است) این جا البته آن کسانى که متمکن هستند نمى‌گیرند و آن عده هم که متمکن نیستند باز اگر هیچ چیز به آنها داده نشود از حقوق ملت به هر نحوى از آنجا که باشد دفاع خواهند کرد (صحیح است) و بنده چون مى‌بینم که مجلس خودش توجه کرده است همان طور که جناب آقاى مکى فرمودند که آن پیشنهادى که آن روز شد با مطالعه کافى نبوده است و بنده هم یکى از رأى‌دهندگان به آن پیشنهاد بودم ولى اگر پیشنهاد تجزیه داده شود بنده این پیشنهاد را مسترد مى‌کنم.

عامرى - طبق ماده 120 بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

عامرى - اجازه بفرمایید اول این ماده 120 را بخوانم‏.

(ماده را به شرح زیر قرائت کردند)

ماده 120- نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتى پیشنهاد نمایند مشروط بر این که آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد در پیشنهاداتى که خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمى‌شود و به قرائت آن اکتفا مى‌گردد الفاضى که گذاشته مى‌شود در یک قانون یا آیین‌نامه باید معانى آنها را در نظر بگیرند. صرف لفظش را که نمى‌خواهند معنایش را بایستى در نظر بگیرند. در ماده 120 آیین‌نامه که شرط اساسى گذاشته‌ایم گفته‌ایم که پیشنهاداتى را که مى‌شود بایستى کاملاً مربوط به موضوع باشد و نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد پیشنهاداتى بدهند مشروط به این که آن پیشنهاد باید کاملاً مربوط به موضوع باشد و مخصوصاً کلمه (کاملاً) را ذکر کرده (صحیح است) لایحه‌اى که مطرح است در مجلس اضافه کارمندان جزء است پیشنهادى که اگر کسى بیشتر از 1200 تومان دارد دیگر حقوق نگیرد اصلاً ارتباطى به این لایحه ندارد (صحیح است) حق این است که این قبیل پیشنهادات را اصلاً طرحش نکنیم بنده مقصودم همین بد و خواستم از مقام محترم ریاست خواهش کنم که وقتى یک پیشنهادى مى‌آید ملاحظه بفرمایند اگر کاملاً مربوط به موضوع بود مطرح شود این کلمه کاملاً که گذاشته صرف لفظ نیست وقتى که گذاشته شده کاملاً مربوط باشد یعنى در حدود همان چیزى که مطرح است بنابراین این پیشنهاد را تقاضا می‌کنم خودشان پس بگیرند آن پیشنهادى را هم که اینجا شده آن را هم به نظر بنده نمى‌شود گفت که مجلس تصویب کرده این را اگر خاطر محترم آقایان باشد فلسفه این که آقایان نمایندگان تقسیم مى‌شوند به کمیسیون‌ها کمیسیون دارایى یا کمیسیون دادگسترى براى این است که هر چه مى‌آید برود در کمیسیون‌ها مورد شور و دقت قرار گیرد منقح بشود و بیاید به مجلس وقتى هم که کارى از کمیسیون آمد به مجلس اگر پیشنهادى مورد موافقت اکثریت نمایندگان محترم قرار بگیرد ما مى‌گوییم قابل توجه شد (صحیح است) قابل توجه مى‌شود و دوباره بر مى‌گردد به کمیسیون‌ها (صحیح است) پیشنهاداتى که در مجلس تصویب مى‌شود نمی‌شود گفت که تصویب شده یعنى قابل توجه قرار گرفته بنابراین نسبت به قسمت اول هم بنده تقاضا می‌کنم و اکثر آقایان هم این نظر را دارند که فعلاً تجزیه کنند بعد از آن که تجزیه شد به آنچه که مربوط به موضوع است ما رأى مى‌دهیم قسمتى هم که تجزیه شده می‌رود به کمیسیون مربوطه تا مطالعه کنند تا ببینیم چه مى‌شود.

قنات‌آبادى - جناب آقاى عامرى اصلاً وقتى که پاى پولدارها و زیاد حقوق بگیرها هست با هیچ لایحه‌اى نمی‌شود جلوشان را گرفت (زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقاى قنات‌آبادى خواهش می‌کنم ساکت باشید جناب آقاى پارسا پیشنهادتان را پس گرفتید؟ (پارسا - بلى)

+++

پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى کریمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به جاى پیشنهاد آقاى جلیلى تصویب شود.

تبصره: کلیه حقوق و مزایاى هیچ یک از مأمورین دولت و کارمندان بنگاه‌هاى دولتى بیش از سى هزار ریال در ماه نباشد و کسانی که ماهیانه بیش از سى هزار ریال عایدات خالص دارند اعم از کارمندان و نمایندگان مجلس تا رفع بحران و مضیقه مالى حقوق نگیرند. کریمى‏

نایب رئیس - با توضیحى که جناب آقاى عامرى دادند این پیشنهاد قابل طرح نیست پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

 (پیشنهاد آقاى زهرى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده مربوط به پرداخت اضافات و ترفیعات کارمندان دون پایه اضافه شود.

تبصره: دولت موظف است ترتیبى اتخاذ نماید که اضافات و ترفیعات کارگران و کارمندان بنگاه راه آهن دولتى ایران که احکام آنان نیز صادر شده است منتهى تا آخر اسفند ماه جارى به ترتیبى تصفیه گردد. على زهرى.

بعضى از نمایندگان - پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس - آقا وارد نیست.‏

زهرى - وارد است مربوط به کارمندان جزو کارگران است پیشنهاد خرج هم نیست اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

نایب رئیس - خواهش می‌کنم خیلى مختصر بفرمایید.

زهرى - خیلى مختصر است این لایحه‌اى را که دولت پیشنهاد کرد که اضافات کارمندان دون پایه پرداخت بشود و همچنین مال مستخدمین جزو قسمت عمده‌اش مربوط به احکامى است که دولت صادر کرده است و به دست کارمندان داده است و امروز آمده اینجا که مجوز پرداختنش را بگیرد یک عده‌اى دیگر از کارمندان دولت که شاید از اکثر کارمندان سایر ادارات زحمتکش‌تر و مستحق‌تر هستند عبارت هستند از کارگران بنگاه راه آهن و مستخدمین و کارمندان آنجا آنها هم سال‌ها است که احکام‌شان را گرفته‌اند ولى به معاذیرى هنوز اضافات‌شان پرداخت نشده طبق اطلاعى که بنده دارم اضافه درآمد بنگاه هم موجود است براى این که این اضافات پرداخت بشود و به امضایى که دولت داده احترام گذاشته بشود این بود که بنده پیشنهاد کردم که دولت هر چه زودتر یک ترتیبى براى پرداخت اضافات بدهد و پیشنهاد خرج نیست به این دلیل که دولت امضا داده و این چیزها را تصویب کرده و مکلف به پرداختنش هم هست.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - فرمایشات جناب آقاى نماینده محترم دو قسمت مى‌شد یکى مربوط بود به کارگران که آنها یک مقررات خاصى دارند و اضافات‌شان هم طبق آن مقررات داده مى‌شود یکى هم راجع بود به سایر مستخدمین که در جلسه گذشته هم چند نفر از آقایان نمایندگان محترم اشاره فرمودند راجع به تلفنچى‌ها و آن آقایانى که مستخدمین رسمى هستند و رتبه دارند یا حکمى هستند مثل تلفونچی‌ها براى اینها هم لایحه‌اى تهیه شده و تمنى شده است که اضافه اعتبارى داده بشود و نسبت به اینها هم اقدام خواهد شد و بعد از این که تکلیف این لایحه تمام بشود بنده یک لایحه تقدیم خواهم کرد و خیال می‌کنم که نظر جناب آقاى نماینده محترم تأمین شده باشد.

نایب رئیس - آقاى اخگر

اخگر - بنده عرضى که داشتم از نظر مخالفت با این که به کارگران حقوق داده نشود نیست از نظر این است که همان طورى که قبلاً گفته شد در اینجا هر مطلبى که طرح مى‌شود به طوری که در آیین‌نامه نوشته شده پیشنهادات کاملاً به آن مطلب باید مربوط بشود اینجا صحبت از حقوق اعضاى جز و خدمتگزاران دون پایه است بنابراین نبایستى مسایل و مطالب دیگرى وارد آن بشود زیرا فلسفه این که یک موضوعى به کمیسیون می‌رود براى این است که در اطرافش دقت و بحث کافى بشود خصوصاً یک مسئله مالى، مسئله مالى که به کمیسیون بودجه نرفته باشد و در آنجا اعتبارش را منظور نکرده باشند اگر غفلتاً در مجلس پیشنهاد بشود البته اگر رأى رویش داده شود مسلم این است که با دقت کافى نخواهد بود و این برخلاف اصلى است که براى قانونگذارى در نظر گرفته شده که یک مسایلى که صورت قانون دارد باید به قدرى دقیق باشد که بعد از وضع قانون خود مقنن پشیمان نشود و از این موقع استفاده می‌کنم راجع به دوازده هزار تومان حقوق آقاى بیات بنده تحقیق کردم چون خیلى تعجب کردم چطور مى‌شود که همچو چیزى باشد معلوم شد که اصلاً ایشان هنوز حقوق نگرفته‌اند حقوق مدیرعامل شرکت را باید هیئت وزیران تعیین بکند اصلاً نه تصویب شده نه داده شده و نه گرفته شده.

امامى‌اهرى - امر بفرمایید پیشنهاد آقاى زهرى یک مرتبه دیگر قرائت شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

نبوى - پیشنهاد خرج است.

زهرى - چون جناب آقاى معاون وزارت دارایى فرمودند که این نظر تأمین است بنده پیشنهادم را پس مى‌گیرم. (احسنت)

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت مى‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر ملکى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه اضافه شود.

تبصره: وزارت فرهنگ مکلف است براى مدیران دبستان و دبیرستان‌هایى که از تاریخ تصویب این تبصره تصدى اداره امور مدارس ملى را دارند و با اطلاع وزارت فرهنگ به تأسیس و یا اداره مدرسه اقدام نموده‌اند به شرط این که صلاحیت اخلاقى آنها مورد قبول وزارت فرهنگ باشد امتیازنامه و یا اجازه‌نامه رسمى صادر نماید. دکتر ملکى‏

نایب رئیس - وارد نیست‏.

دکتر ملکى - اجازه بفرمایید توضیح بدهم‏.

نایب رئیس - چون وارد نیست توضیحى ندارد.

دکتر ملکى - آقا این لازم است در آذربایجان عده‌اى از مدارس ملى در حال تعطیل هستند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده الحاق شود.

تبصره - اضافات شامل کسانى مى‌باشد که حقوق آنها کمتر از 2500 ریال باشد اعم از کارمندان رسمى و حکمى و پیمانى و کارمندان جز.

عده‌اى از نمایندگان - وارد نیست مربوط به موضوع نیست.

نایب رئیس - آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - قبل از اینکه توضیحى راجع به این پیشنهاد بدهم فکر می‌کنم که این پیشنهاد را مجلس دارد به صورت یک لایحه بودجه کل مملکتى در نظر مى‌گیرد و پیشنهاداتى که مربوط به بودجه کل مملکتى است در این لایحه داده مى‌شود در صورتی که این یک مورد به خصوص است و مسایل کلى مربوط به بودجه کل مملکتى است و مربوط به اینجا نیست حتى رأیى که در جلسه قبل داده شد باید به کمیسیون بودجه برود و در اطرافش بحث شود و تصمیم بگیرند و مربوط به این قسمت نمی‌شود و از این جهت من تقاضا می‌کنم که این تجزیه بشود قسمتى که مربوط به این مأمورین جزو این خرده پاها است اینها تصویب بشود و بقیه‌اش در بودجه کل مملکتى تعیین تکلیف بشود اما این پیشنهادى که بنده کرد اینجا چون اسم کارمندان دون پایه نوشته شده است کارمندان جز نوشته شده کارمندان جزو وزارت پست و تلگراف نوشته در صورتی که ما معلم داریم که ماهى 150 تومان یا 100 تومان حقوق می‌گیرد من خواستم در این موضوع توضیح داده بشود و کسانى که کمتر از 250 تومان حقوق مى‌گیرند این اضافات شامل حال آنها بشود اعم از این که حکمى باشند پیمانى باشند رسمى باشند یا غیررسمى باشند هر صورتى دارند شامل حال آنها بشود ما در تقلیل بودجه حتى‌الامکان باید بودجه‌هاى درشت را سعى کنیم که حذف شود یا تقلیل بشود ولى حداقل معیشت را براى طبقه کارگر و زحمتکش مملکت باید تأمین کرد این طبقاتى که 150 تومان 200 تومان حقوق‌شان است این حداقل معیشت است در تهران که با کمتر از این نمی‌تواند معاش بکند و با این وضعى که امروز پیش آمده که نرخ‌ها به وسیله نشر اسکناس دارد بالا می‌رود باید بیشتر رعایت بکنیم این طبقه را و روز به روز زندگانى دارد گران مى‌شود و وضعیت زندگى کارمندان جز و آنهایى که حقوق کم می‌گیرند در خطر مى‌افتد ما باید اینها را بیشتر رعایت بکنیم از این جهت من پیشنهاد کردم که کسانى که در ماه کمتر از 250 تومان حقوق دارند این اضافات شامل آنها بشود اما اگر دولت یک لایحه خاص براى این طبقه بیاورد من پیشنهاد خودم را استرداد می‌کنم براى این که این لایحه مخصوص دون پایه‌ها و مستخدمین جز است من چون دیدم هر جورى پیشنهادى را می‌توان داد و مجلس هم قبول می‌کند لذا این پیشنهاد را دادم اگر دولت حاضر باشد که براى معلمین و طبقاتى که حقوق کم دارند براى اضافات‌شان یک لایحه دیگرى پیشنهاد بکند من این پیشنهاد را استرداد می‌کنم.

نایب رئیس - پس گرفتید؟

حائرى‌زاده - دولت اگر قبول بکند که لایحه بیاورد پس می‌گیرم و الا خیر.

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى.‏

معاون وزارت دارایى - اگر جناب آقاى حائرى‌زاده به عرایضى که بنده قبلاً کردم توجه فرموده بودند شاید این پیشنهاد را نمى‌فرمودند بنده عرض کردم که این لایحه که داده شده و تصویبش تمنى شده است به کارمندان دون پایه و مستخدمین جز است این که آقاى حائرى‌زاده و سایر آقایان اشاره فرمودند اینها جزو طبقه دیگر هستند مستخدمین رسمى و حکمى و قراردادى مى‌باشند اینها تابع یک مقررات دیگرى هستند و براى اینها هم در این دو روز فکرى شده چون بعضى از طبقات‌شان معلوم شد که مورد علاقه اکثر یا تمام آقایان نمایندگان محترم هستند (صحیح است) به این جهت در این دو روزه مطالعه شد و براى آنها هم تا اندازه‌اى که ممکن بود فکرى شد و لایحه‌اى تهیه شده که تقدیم می‌کنم و نظر جناب آقاى حائرى‌زاده و همچنین سایر آقایانى که توجه دارند و علاقه دارند به سایر طبقات مستخدمین امیدوارم تأمین بشود (احسنت) و به همین جهت استدعا می‌کنم

+++

که پیشنهادشان را استرداد بفرمایند و این لایحه را همین امروز تقدیم می‌کنم.

حائرى‌زاده - پیشنهادم را پس گرفتم.‏

نایب رئیس - آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى‏

دکتر ملک‌اسمعیلى - (معاون نخست‌وزیر) عرض می‌شود چون جناب آقاى حائرى‌زاده در ضمن بیانات‌شان فرمودند که یعنى بنده این طور شنیدم نمی‌دانم درست شنیدم یا نه که اسکناس منتشر می‌شود و حقوق اینها پایین مى‌آید چون در این موضوع سؤالى هم شده بود و در موقعش هم بنده عرض کردم و از مقام ریاست مجلس شوراى ملى هم تقاضا نمودم که سؤالاتى که اینجا مى‌شود ترتیبى بدهند که جوابش داده شود چون وقتى جوابش داده نشود یک سوء تفاهماتى ایجاد مى‌شود که شاید هم این طور تو هم برود که دولت حاضر براى جواب دادن سؤالات نیست با اینکه در این خصوص سؤال شده و فرصتى نشده است که جواب داده شود ولى بنده از این موقع استفاده می‌کنم با این که هنوز سؤال مطرح نیست عرض می‌کنم که ابداً همچو چیزى نیست اسکناس منتشر نشده و بنده از آقایان تقاضا می‌کنم که این موضوع نشر اسکناس چون یک اثر روحى و پسیکولوژیک به قول فرنگی‌ها بیشتر دارد نه اثر وضعى اگر اسکناس منتشر بشود در یک مملکتى در یک موقعى که از نظر اقتصادى هم مطالعه شده باشد و مطالعه را هم واقعاً مردمان وارد به این کار کرده باشند و براى تولید لازم بدانند بدون این که اثر روحى ایجاد بکند ممکن است هیچ انقلابى در وضع اقتصاد مملکت به وجود نیاید ولى این تقاضاى بنده براى این است که همیشه انتشار این اخبار و گفتن این که می‌خواهد اسکناس منتشر بشود بلافاصله در بازار سیر روغن از 5 هزار به بیست و پنج هزار ترقى می‌کند نه به شش قران این را آقایان باید توجه داشته باشند (ناظرزاده - این دیگر خیلى بى‌انصافى است) و این واقعاً به قدرى اثر روحیش در مردم بد است یعنى مردمى که توجه ندارند و مسایل اقتصادى را توجه ندارند خیال می‌کنند به محض این که گفتند اسکناس می‌خواهد منتشر بشود خانه 5 هزار تومانى می‌شود پانزده هزار تومان و زمین‌هاى کله کوه آق قلعه به مترى 8 تومان می‌رسد بنده این موضوع را از طرف دولت در اینجا تکذیب می‌کنم که همچو چیزى نیست و اسکناس منتشر نشده.

حائرى‌زاده - خدا کندکه همچو باشد و نشر اسکناس دروغ باشد ولى بانک بیلان نداده.

نایب رئیس - قبل از این که به لایحه رأى بگیریم لایحه با اصلاحاتى که شده یک مرتبه دیگر قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافى براى اضافه حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر.

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود اضافه اعتبارات ذیل را از محل درآمد عمومى کشور پرداخت نماید.

1- اعتبار اضافه حقوق سال 1328 کارمندان دون پایه 10000000 ریال.

2- اعتبار اضافه حقوق یازده ماهه سال 1330 خدمتگزاران جز و کارمندان دون پایه 35750000 ریال.

3- اعتبار اضافه حقوق سال 1331 خدمتگزاران جز و کارمندان دون پایه 39000000000 ریال.

4- اعتبار اضافه حقوق سال 1330 مستخدمین جز وزارت پست و تلگراف در شهرستان‌ها که در سال 1331 نیز باید پرداخت بشود ولى به واسطه نبودن محل در بودجه مربوطه پرداخت نشده 3200000 ریال.

5- اضافه اعتبار دانشگاه از بابت حقوق و حق‌التدریس معلمین شعبه مهندسى نفت در دانشکده فنى براى شش ماه آخر سال 1331. 655740 ریال‏

6- اضافه اعتبار دانشکده پزشکى از بابت حقوق و مزایاى 48 نفر فارغ‌التحصیل آموزشگاه‌هاى پرستارى و رادیولوژى در 3 ماهه آخر سال 1331. 274140 ریال.

7- اضافه اعتبار وزارت بهدارى از بابت حقوق و مزایاى یک ماهه اسفند 1331 هیجده نفر فارغ التحصیل‌هاى آموزشگاه‌هاى عالى پرستارى و حقوق و مزایاى 9 ماهه آخر سال 1331 شصت و نه نفر بهدار و ده نفر ماماى روستایى 2008000 ریال.

8- اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت در سال 1331. 3000000 ریال.

جمع نود و سه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد ریال.

تبصره 1- اعتباراتى که براى ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى از محل اعتبار ساختمان کل کشور یا از محل صدى نیم بهداشت و یا از محل موجودى اوقاف ضمن بودجه 1329 منظور شده و همچنین اعتبارات ساختمانى سال‌هاى 1330 و 1331 که تاکنون به مصرف نرسیده تا آخر سال 1332 قابل تعهد و مصرف خواهد بود مشروط بر این که ساختمان‌هاى فرهنگى و بهدارى مقدم باشد.

تبصره 2- وزارت فرهنگ مکلف است مازاد اعتبار ماده 14 بودجه‌هاى فرهنگ را به مصرف ساختمان مدارس همان محل برساند.

تبصره 3- مادام که دولت حداکثر استفاده را از مؤسسات فعلى شرکت ملى نفت نکرده است اشخاصى که ماهیانه 12000 ریال درآمد شخصى دارند اعم از کارمندان کشورى و لشگرى و قضایى و مؤسسات وابسته به دولت از دریافت حقوق محرومند.

نایب رئیس - آقاى نبوى پیشنهاد تجزیه داده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره پیشنهادى جناب آقاى جلیلى تجزیه شود و در آخر نسبت به آن جداگانه رأى گرفته شود.

نایب رئیس - رأى مى‌گیریم به ماده واحده و دو تبصره اول و دوم آقایانى که موافقند قیام فرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عده‌اى از نمایندگان - مالى است با ورقه باید رأى گرفته شود.

نایب رئیس - به تمام لایحه البته با ورقه رأى گرفته مى‌شود حالا به تبصره سوم رأى گرفته مى‌شود تبصره پیشنهادى آقاى جلیلى - آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد.

نایب رئیس - رأى به مجموع ماده واحده با ورقه گرفته مى‌شود آقایان موافقین ورقه سفید با نام خواهند داد.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله‌ آقاى ناظرزاده قرائت و در محل نطق رأى دادند)

آقایان: مهندس حسیبى - دکتر بقایى - زهرى - شمس قنات‌آبادى - پورسرتیپ - حمیدیه - مکى - دکتر سنجابى - شبسترى - حمیدیه - مکى - دکتر سنجابى - شبسترى - شهیدى - اخگر - دکتر شایگان - حاج سید جوادى - موسوى - انگجى - میلانى - ناصر ذوالفقارى - پارسا - دکتر ملکى - مجدزاده - وکیل‌پور - دکتر فلسفى - عامرى - شوکتى - دکتر کیان - امامى‌اهرى - دکتر معظمى - فتحعلى افشار - گنجه - کهبد - تولیت - مجتهدى - امیرافشارى - جلیلى - کریمى - جلالى - صفایى - ریگى - شاپورى - نبوى - خلخالى - دکتر طاهرى - اقبال - ملک‌مدنى - ذکایى - افشارصادقى - شادلو - دادور - فرزانه - دکتر فقیهى‌شیرازى - صراف‌زاده - مصدقى - هدى - بهادرى - حائرى‌زاده - رفیع - نجفى - معتمددماوندى - ناظرزاده.

(پس از شماره آرا 53 ورقه موافق و 6 ورقه سفید بى اسم شماره شد)

نایب رئیس - از 60 نفر عده حاضر ماده واحده راجع به چند فقره اعتبار اضافى با 53 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: گنجه - زهرى - ناظرزاده - ریگى - عامرى - امیرافشارى - شهیدى - افشار - دکتر ملکى - نجفى - جلیلى - کهبد - موسوى - فرزانه - کریمى - مجتهدى - جلالى - شاپورى - اقبال - ذکایى - دکتر شایگان - دادور - دکتر کیان - ناصر ذوالفقارى - مکى - وکیل‌پور - امامى‌اهرى - شبسترى - دکتر معظمى - خلخالى - نبوى - ملک‌مدنى - افشار‌صادقى - دکتر فقیهى‌شیرازى - معتمددماوندى - تولیت - میلانى‌ - مصدقى - دکتر طاهرى - شادلو - انگجى - شوکتى - مجدزاده - حاج سید جوادى - دکتر فلسفى - پورسرتیپ - اخگر - حمیدیه - دکتر سنجابى - پارسا - قنات‌آبادى - مهندس حسیبى - دکتر بقایى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع  - 6 برگ‏

نایب رئیس - آقاى دکتر ملک‌اسمعیلى فرمایشى دارید بفرمایید.

معاون نخست‌وزیر - بنده اول خدا و بعد خود آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را گواه مى‌گیرم که در هر مورد اینجا مطالبى عرض کرده‌ام با کمال این که این راسخ و علاقه به میهنم و در عین حال با کمال احترام قلبى که به فرد فرد آقایان نمایندگان محترم مجلس دارم بوده است در جلسه گذشته از بیانات بنده استنباطى شد که بنده خواستم فقط با چند کلمه وقت آقایان را بگیرم از مجموع بیانات بنده این طور مستفاد می‌شد که بنده تقاضا کردم که در قبال پیشنهاد خیلى صحیح و منطقى جناب آقاى قنات‌آبادى همان طورکه جناب آقاى مکى فرمودند این موضوع به کمیسیون برود و مطالعه بشود و بنده خیلى خوشوقتم از این که بیانات بنده بالاخره نتیجه خودش را بخشید آقایان توجه فرمودند و واقعاً علاقه مفرطى که آقایان به اصلاحات وضع مملکت و وضع مستخدمین و سایر مطالب دارند آنها را برانگیخته که بعد از چند ساعتى که از آن جلسه گذشته آقایان توجه فرمودند که عرایض بنده منطقى بود و واقعاً اصولى هم بود و بنده دیگر عرضى ندارم براى این که تجزیه شد و این نگرانى هم مرتفع شد (کریمى - عرایض بنده هم اصولى بود) عرایض جناب آقاى کریمى هم اصولى بود ولى بنده خواستم یک چیزى عرض کنم که آن این بود که اگر با هزاران لیت و لعل و تعبیر و تفسیر مفهوم مخالفت جناب آقاى کریمى از براى بیانات بنده قائل شدند به مصداق الاسما تنزل من السماء کرم بفرمایند و همان مفهوم موافق را ملاک استنباط خودشان قرار بدهند نه مفهوم مخالف را (احسنت)

3- تقدیم یک فقره لایه اضافات به وسیله آقاى معاون وزارت دارایى‏

نایب رئیس - آقاى معاون وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى - (قریب) ضمن عرض تشکر از توجهى که فرمودند و لایحه راجع به قسمت اضافات را تصویب فرمودند.

+++

خواستم عرض کنم که راجع به سایر مستخدمین هم همان طور که عرض شد مستخدمین رتبه دارد و تلفنچى و رانندگان که این دو طبقه هم جز طبقه ضعیف هستند براى این آقایان هم در این چند روزه مطالعاتى شد و به این نتیجه رسیدیم که آن مشکلاتى که در این چند سال از لحاظ مالى وجود داشته و نتوانسته بودیم که اضافا‌ت‌شان را بپردازیم متأسفانه فعلاً هم آن مشکلات باقى است و متأسفانه نتوانستیم نسبت به اضافات سنوات گذشته اقدامى بکنیم ولى براى از اول اسفندماه جارى یعنى از امسال به بعد فکرى شده و مطالعاتى شده و بسا اعتباراتى هم که بنده الان لایحه اش را تقدیم می‌کنم و استدعاى تصویبش را دارم انشاء‌الله اضافات سایر کارمندان را از اول اسفند به بعد پرداخت خواهیم کرد ولى نسبت به اضافات و ترفیعات سال‌هاى گذشته متأسفانه اعتبار نداریم و نمی‌توانیم هیچ گونه اقدامى نماییم.

نایب رئیس - به کمیسیون مربوطه‌اش ارجاع مى‌شود.

4- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1331 مجلس شوراى ملى

نایب رئیس - بودجه مجلس مطرح است قبل از این که بودجه مجلس مطرح بشود استدعایى می‌خواستم از آقایان بکنم که شعبات‌شان را هر چه زودتر براى انتخاب سه نفر اعضاى کمیسیون نفت تشکیل بدهند گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه مجلس قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش ازکمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون محاسبات مجلس شوراى ملى بودجه تفصیلى سال 1331 مجلس شوراى ملى را با حضور آقایان کارپردازان مجلس مورد رسیدگى قرارداد. و پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقایان کارپردازان اظهار نمودند به شرحى که ملاحظه مى‌فرمایند ضمن هشت ماده تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون محاسبات محمود جلیلى‏

قانون بودجه سال یک هزار و سیصدو سى و یک مجلس شوراى ملى. ماده اول براى مقررات و هزینه 12 ماهه سال 1331 مجلس شوراى ملى مبلغ بیست و شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و پنجاه ریال (26354350) مطابق فقرات (1) تا (5) ضمیمه اعتبار بکارپردازى مجلس داده مى‌شود.

تبصره - به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شوراى ملى و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمى کشور را تا آخر سال 1331 از محل درآمد عمومى کشور از وزارت دارایى دریافت دارد.

ماده دوم - براى حقوق و هزینه 12 ماهه سال 1331 اداره چاپخانه مجلس دوازده میلیون و نوزده هزار و دویست ریال (12019200) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده مى‌شود.

تبصره 1- به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود کمک هزینه کارگران فنى چاپخانه مجلس را تا آخر سال 1331 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

تبصره 2- وزارت دارایى مکلف است معادل یکصد هزار دلار براى خرید کاغذ و مرکب و صمغ و سایر لوازم چاپخانه مجلس از دست اول از خارجه به کارپردازى مجلس بپردازد و هم ارز ریالى آن را به نرخ دولتى دریافت دارد. ماده سوم براى حقوق و هزینه 12 ماهه سال 1331 اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سى هزار و دویست و نود ریال (3330290) مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده مى‌شود.

ماده چهارم - به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود مبلغ یک میلیون و چهار صد هزار ریال از محل درآمد عمومى کشور براى هزینه چاپ یک ساله 1331 فرهنگ دهخدا به کارپردازى مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهاى کاغذ و چاپ و غیره به مصرف خواهد رسید.

ماده پنجم - به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینى شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینى شده اداره روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى را در سال 1331 وصول و به خزانه‌دارى کل ایصال دارد و همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش مى‌رسد و چه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد.

ماده ششم - به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود از محل بودجه مجلس شوراى ملى:

الف - ماهى هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونى که پرداخته مى‌شود وظیفه در وجه وراث مرحوم محمود نیوى معاون سابق چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذی‌حق مى‌باشند بپردازد.

ب - ماهى یک هزار ریال برسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونى در وجه وراث مرحوم احمد گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که قانوناً ذی‌حق مى‌باشند بپردازد.

ج - ماهى مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگى آقاى سید محمد میر کریم دربان بازنشسته را مادام‌الحیات بپردازد.

د - ماهى یک هزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمد‌حسین دارایى کارمند سابق مجلس (موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1325) علاوه نموده و از آغاز فروردین ماه سال 1331 بپردازد.

ه - ماهى دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدى‌الموسوى کارمند سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون ذی‌حق مى‌باشند بپردازد.

و - ماهى یک هزار ریال از اول سال 1331 بر وظیفه وراث مرحوم سید مرتضى طباطبایى‌زاده ناظر سابق مجلس (موضوع ماده 9 بودجه سال 1328 مجلس شوراى ملى) اضافه نموده بپردازد.

ماده هفتم - به کارپردازى مجلس اجازه داده مى‌شود:

الف - براى آقاى دکتر سید احمد اسدى با در نظر گرفتن مدت خدمت در وزارت راه و مجلس شوراى ملى طبق قانون استخدام پزشکان رتبه 5 پزشک یکمى تشخیص و از آغاز سال 1331 بهره‌مند شوند کسور بازنشستگى را طبق مقررات باید پرداخت نماید.

ب - براى آقاى دکتر حسن قاضى داروساز بهدارى مجلس از آغاز سال 1331 پایه هشت ادارى منظور و تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته شود.

ج - چهارده نفر از خدمتگزاران جزو مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیئت رئیسه مجلس با پایه یک به کارمندى ارتقاء یابند.

د - براى آقاى سید جلال شعاعى که فعلاً به عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد مخصوصى مشغول انجام وظیفه مى‌باشد و قبلاً هم سوابق ادارى داشته و بعداً هم غیر از کار فرهنگ دهخدا شغل رسمى دیگرى تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه 5 ادارى تشخیص دهند.

ه - آقاى صادق جلالى را که فعلاً در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه ادارى استخدام نمایند.

و - خدمات آقاى مهدى نیک‌نژاد را از تاریخ چهاردهم خرداد ماه 1330 که در مجلس شوراى ملى اشتغال خدمت داشته رسمى محسوب و حقوق و مزایاى رتبه استحقاقى ایشان را پرداخت نمایند.

ز - تفاوت حقوق مربوطه به سال‌هاى 28 و 29 و 1331 آقاى رضا کمالاتى که بالغ بر هفده هزار ریال است بپردازد.

 (از محل صرفه‌جویى سال 1331)

ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقاى احمد خلیلى کارمند مجلس شوراى ملى را از تاریخ 16 مهرماه 1324 تا شروع به خدمت رسمى یعنى در سال‌هاى 25 و 26 و 27 و 28 و 29 جزو سنین خدمت رسمى محسوب و رتبه استحقاقى داده شود و ما‌به‌التفاوت حقوق از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1331 پرداخت گردد.

ط - مدت خدمت زیر پرچم آقاى رضا همتى تلفونچى را جزو مدت خدمت ادارى محسوب و از مزایاى آن از اول سال 1331 بهره‌مند خواهد شد.

ماده هشتم - استخدام کارمند جدید در سال 1331 (به استثناى یک نفر پایه 3 و یک نفر پایه 4 و یک نفر پایه یک ادارى و یک نفر پایه یک پزشک یکمى) ممنوع است.

نایب رئیس - کلیات مطرح است آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى‏

دکتر فقیهى‌شیرازى - صحبت بنده درباره بودجه مجلس مبتنى بر مخالفت خلاصه مى‌شود به چند جمله. جمله اول موضوع بهدارى مجلس است همه همکار محترم آقاى دکتر فلسفى هم همین قدر که متوجه شدند بنده راجع به بهدارى می‌خواهم صحبت بکنم اجازه خواستند قطعاً توضیحات کافى خواهند داد اعتراضى که بنده به بهدارى دارم از این نظر است که اگر آقایان توجه بفرمایند کوچکترین درمانگاه وزارت بهدارى یا سایر وزارتخانه‌ها از حیث دارو و آلات و ادوات و اثاثیه پزشکى و جراحى کامل‌تر و منظم‌تر از بهدارى مجلس است در صورتی که بهدارى مجلس در سال قریب به چهل هزار تومان چهار صد هزار ریال بودجه خرید دوا دارد خوب توجه بفرمایید عرض کردم چهل هزار تومان بودجه خرید دوا دارد البته عنوانش هم هست بهدارى مجلس شوراى ملى همه ساله به عنوان صرفه‌جویى به طوری که بنده شنیدم و اگر غیر از این باشد لطفاً آقایان کارپردازان توضیح خواهند داد همه ساله مبلغ گزافى از این محل خرید دوا را به عنوان صرفه‌جویى نگهدارى می‌کنند و به مصرف خرید دوا نمى‌رسد امسال و الساعه که بنده مشغول صحبت هستم که پنجمین روز از دوازدهمین ماه سال است آن طور که شنیدم در حدود شش هزار تومان یا هفت هزار تومان از این چهل هزار تومان دوا خریده شده آن هم دو قلمش را هنوز از بنگاه دارویى کشور سابق طلبکارند یعنى بنا بود بدهند نمى‌دانم تهیه کرده و داده‌اند یا نه. در حدود شش الى هفت هزار تومان به این ترتیب صرف خرید دارو شده بقیه این پول موجود است مطلبى که براى بنده مورد اشکال است این است که اگر واقعاً بهدارى مجلس شش هزار تومان یا هفت هزار تومان یا ده هزار تومان دوا برایش کافى است علت این که در بودجه 40 هزار تومان منظور می‌کنند چیست؟ اگر احتیاج ندارند در بودجه بنویسند محل خرید دارو براى بهدارى مجلس یکصد هزار ریال.

نایب رئیس - آقاى دکتر فقیهى تأمل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه عده کافى شد) بفرمایید.

دکتر فقیهى‌شیرازى - پس بقیه این بی‌مصرف است زاید است و جز بدنامى

+++

چیزى ندارد براى این که اگر بنا نیست که مصرف بشود چه داعى دارد که در بودجه یک همچو قلمى را نمایش مى‌دهید و مانور می‌دهید ولى عملاً صرف خرید دوا نمى‌شود اگر بهدارى مجلس احتیاج به این قدر دوا ندارد پس بهتر است که آن مبلغى که مورد احتیاج نیست در بودجه ننویسند که بی‌جهت و بى‌ربط یک بدنامى براى بهدارى مجلس ایجاد بشود به علاوه وضع بهدارى مجلس طورى است که اگر فرضاً بعد از ظهر یکى ازکارمندان مجلس مریض بشود یا در ایام تعطیل حتى یک پزشک‌یار هم کشیک ندارد و حال اینکه همین طور که عرض کردم کوچکترین درمانگاه لااقل یک کشیک شب دارد و بهدارى مجلس ساعت کارش منحصر است به همان چند ساعت صبح که آن را هم بس که از خارج به من تلفن کردند و ناراحتم کردند و مأخوذ به حیا شدم از کارمندان بهدارى اسمى مسلماً نخواهم برد ولى اکتفا می‌کنم به این که به طور خلاصه عرض کنم این وضع بهدارى مجلس نیست و براى مجلس شوراى ملى آبروریزى است اگر بناست مجلس بهدارى داشته باشد آقایان سعى کنند و دقت بفرمایند که یک بهدارى آبرومندى در مجلس باشد چه از حیث کادر پرسنلى و پرسنل و چه از حیث دوا کارمندان جزو پیش‌خدمت‌هاى مجلس به کرات از وضع بهدارى شکایت کرده‌اند و بنده به رأى العین دیده‌ام که همین مختصر دوایى هم که در بهدارى مجلس هست که چند قلم بیشتر نیست یعنى محدود به چند قلم آن هم اصل تبعیض و خاصه خرجى در این مختصر دوا هم حکمفرماست حتى به کارمندان جزو پیش‌خدمت‌هاى مجلس آن دوایى که به کارمندان صاحب رتبه و پایه دارد داده مى‌شود به آنها داده نمی‌دهند و به علاوه ندارند که بدهند دواها محدود است به چند قلم و اگر در این جمله که بنده عرض می‌کنم اعتراضى هست یا مبنى بر اشتباه است خواهش می‌کنم آقایان کارپردازان محترم مجلس که قاعدتاً و بر حسب قاعده باید جواب عرایض بنده را بدهند این نکته را خیلى صریح و روشن بفرمایند که ببینیم آیا واقعاً بهدارى مجلس شوراى ملى دوا به اندازه کافى دارد یا ندارد و همین اقلام محدود و معدودى که دارد به تبعیض درش نیست و بالسویه بین کارمندان صاحب پایه و کارمندان جزو مجلس و پیش‌خدمت‌ها توزیع مى‌شود یا نه؟ قسمت دیگر که در بودجه مجلس بنده فکر کردم باید صحبت کرد بعد از موضوع بهدارى مجلس که باز تکرار می‌کنم از حیث کادر پرسنلى و پرسنل ناقص است خیلى هم ناقص است و از حیث دارو و درمان هم فقیر است و داروهایى که مورد احتیاج غالب بیماری‌هاى عادى و معمولى است ندارد قسمت دوم موضوع جرایم نمایندگان و صرفه‌جویی‌هایى است که بنا بود و بنا هست صرفه‌جویی‌هایى که از جمله‌اش جرایمى است که از حقوق آقایان نمایندگان کم مى‌شود قسمتى به بهدارى مجلس داده بشود و قسمتى هم به کتابخانه مجلس. بهدارى را که عرض کردم خود بهدارى مجلس چهل هزار تومان که بودجه دارد در سال تا این موقع بیش از 5 شش هزار تومان احتیاجش نیست یعنى تا این موقع این مبلغ دوا خریده‌اند بنابراین این که نوشته مى‌شود و گفته مى‌شود که از جرایم هم بایستى به بهدارى مجلس داد آن که مال خودش است به او نمی‌دهند تا چه رسد به آن که از جرایم نمایندگان به بهدارى داده بشود و کتابخانه مجلس را هم آنچه که بنده تحقیق کردم کمکى به آن نشده است و کتابى هم خریدارى نشده اگر خریدارى شده از این محل و به کتابخانه مجلس کتابى داده شده خواهش می‌کنم که آقایان کارپردازها در موقعى که پاسخ مرحمت می‌کنند این قسمت را هم توضیح بدهند که بنده روشن بشوم و ببینم از محل جرایم به بهدارى مجلس کمک شده یا به کتابخانه مجلس کمکى شده است یا نه؟ قسمت سوم که مورد نظر بنده است قسمت یادداشت‌ها است مرسوم بوده و مرسوم هست و در بودجه الان آقاى ناظرزاده خواندند یا اگر نخواندند در تبصره‌ها هست که به عنوان پاداش و عیدى یک مبلغى را به صاحبان رتبه و مستخدمین جز بدهند اینجا هم به عقیده بنده اصل تبعیض حکمفرماست. اگر بناست پاداش و عیدى داده شود باید آقایان محترم هم موافقت کنند به این که اعم از کارمندان جزو کارمندان رتبه دارو صاحب پایه على‌السویه بینشان قسمت شود قسمت پنجم موضوع چاپخانه مجلس است چاپخانه مجلس باز ممکن است در این قسمت بنده درست متوجه نشده باشم اگر این طور باشد لطفاً آقایان کارپردازها پاسخ مکفى مرحمت خواهند کرد. آنچه انسان مشاهده می‌کند در همین خیابان باب همایون و این خیابان‌هاى زوایاى شهر دیده شده به کرات دیده شده که یک دستگاه‌هاى بسیار مختصر کوچکى به نام چاپ کارت ویزیت یک مردى دارد که زندگیش با او اداره مى‌شود یک عائله کوچکى را اداره می‌کند. بنده هنوز نتوانستم بفهمم که چاپخانه مجلس با این عرض و طول و به این دستگاه‌هاى انواع و اقسام مختلفه که دارد و انصافاً باید گفت یک چاپخانه بسیار آبرومندى است از حیث ادوات و اثاثیه و با این که غالب مطبوعات دوایر دولتى و ادارات و وزارتخانه‌ها در چاپخانه مجلس طبع مى‌شود و با این که روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى در این چاپخانه چاپ مى‌شود و آگهی‌هاى رسمى و دولتى را بنابر قانونى که چندى قبل گذشت اغلب و اکثر از جراید را در مضیقه این که این روزنامه (پورسرتیپ - آگهى‌نامه بفرمایید) این روزنامه مخارجش تکافو زندگانى ادارى و پرسونالیته و کادر پرسنلى روزنامه را نمی‌کند چیست؟ و علت این که ضرر مى‌‌کند چیست؟ در مورد چاپخانه مجلس خیلى بنده ممنون مى‏شوم که آقایان توضیح بدهند که با این دستگاه عریض و طویل که دارند چرا ضرر می‌کنند علت این که سال گذشته به آن کمک کردند و علت این که امسال هم ضرر می‌کند چیست (دکتر فلسفى - چاپخانه یا روزنامه؟) هر دواش در مورد ترفیعات و اضافات هم تبعیض مى‌شود و تبعیض شده کما این که اخیراً هم پیشنهادى شده بوده است به کمیسیون محاسبات و آمد در کمیسیون محاسبات تصویب شد و این همان مطلبى است که جناب آقاى مکى تذکر فرمودند و بعد به مرحله ثانوى که رسید اساساً موضوعش منتفى شد (جلالى - این طور نیست) و این موضوع را چون جناب آقاى مکى می‌خواهند رویش صحبت کنند بنده در این باب صحبتى نمی‌کنم ولى در مورد بهدارى مجلس و کیفیت روزنامه رسمى و چاپخانه مجلس انتظار دارم که آقایان کارپردازان محترم جواب کافى بدهند. باقى می‌ماند یک جمله و آن موضوع صرفه‌جویى مجلس است که در این مدت اداره محاسبات مجلس شوراى ملى کرده که بنده شنیدم در حدود هشتصد هزار تومان وجه نقد الان دربانک ملى دارد اگر واقعاً با این پول مجلس شوراى ملى و اداره محاسبات و صندوق احتیاج ندارد بنده پیشنهادى می‌دهم و این پیشنهاد را الان تقدیم می‌کنم که نیمى از این صرفه‌جویى را مجلس شوراى ملى اجازه بدهد که یک دستگاه عکسبردارى و رادیوگرافى و عکسبردارى از سینه براى مسلولین این کشور تهیه کند و هدیه بکند و این یک خدمتى است که به بهداشت و بهدارى مملکت می‌کند (صحیح است).

نایب رئیس - آقاى دکتر فلسفى‏

دکتر فلسفى - آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى نماینده محترم راجع به موضوع بهدارى مجلس بیاناتى کردند از جمله راجع به دارو و اعتبار دارویى و این که در داروخانه بهدارى مجلس دارو نیست وقتى که بنده کارپرداز شدم یک پرونده گذاشتند جلوى بنده و گفتند این پرونده اعتبار بیست هزار تومان دارو است و بایستى خریدارى شود به اضافه نه هزار تومان از مجلس سنا اعتبارداشتند که در حدود سى هزار تومان می‌شد بنده فکر کردم که سى هزار تومان دارو خریدن و گذاشتن در داروخانه مصلحت نیست بعد به آقاى دکتر ملکى تکلیف کردم که برویم در بهدارى مجلس و آن جا مطالعه بکنیم ببینیم چطور می‌توانیم این پول را دارو بخریم آنجا رفتیم و این طور تصمیم گرفتیم که هر سه ماه به سه ماه یا هر چهار ماه به چهار ماه این اعتبار را تقسیم کنیم و دارو بخریم بعداً آمدیم در هیئت رئیسه مطرح کردیم و بعد از این که در هیئت رئیسه مطرح کردیم گفتند که از بنگاه دارویى کل کشور باید خریدارى بشود ما قبول کردیم با بنگاه دارویى مکاتبه کردیم یک ماه طول کشید کارمندان مجلس هم از نظر دارو در مضیقه بودند بالاخره ما نتوانستیم داروى لازم را از بنگاه دارو بخریم این مطلب مجدداً در هیئت رئیسه مطرح شد آقایان اختیار به من دادند بنده هم آمدم با آقاى رئیس بهدارى مجلس تمام نمایندگان مختلفه داروفروشان را دعوت کردیم در کارپردازى و فى‌المجلس هر کدام مثلاً داروهایى که مربوط به کارخانه روش بود گفتیم این دواها را به ما بدهید و صدى ده صدى 15 صدى 20 هم به ما تخفیف دادند در حدود سیزده هزار تومان دارو خریدیم و وقتى هم که این بودجه در اینجا مطرح شد بنده به جنابعالى عرض کردم که تشریف ببرید به بهدارى مجلس داروخانه الان مملو از دوا است حالا دیگر در مضیقه نیستند چند روز قبل آقا بنده آقاى دکتر نیرومند رئیس بهدارى مجلس را خواستم و گفتم که هر مقدار دارو که لازم دارید آنچه میسر است دوا بخرید گفتند ما دوا دادیم گفتم از نظر پنى‌سیلین و استروپتومسین و غیره چون فصل زمستان است و به علاوه صورت 3 ماه بعدتان را هم تنظیم کنید و خیال می‌کنم که در این عمل آنچه ما کردیم مصاب بودیم براى این که سى هزار تومان را ما دارو می‌خریم ولى یک مرتبه نمی‌خریم سه ماه به سه ماه مى‌خریم پس این از نظر دارو از نظر پرسنل یک درمانگاه به این اندازه‌اى که پرسنل دارد کافى است منتهى ما تصمیم گرفتیم اگر میسر بشود و بتوانیم با این بودجه یک بیمارستان بیست تختخوابى هم درست کنیم راجع به دندانسازها هم یک دندانساز استخدام کرده‌ایم و ملاحظه مى‌فرمایید پزشک یکمى مربوط به همان دندانسازاست (اقبال - اگر کار بلد باشد حقوقش کم است) دیگر چیزى لازم ندارد همین قدر هم که هست کافى است اما از نظر چاپخانه بنده تصدیق می‌کنم که این چاپخانه یکى از مؤسسات بسیار خوب و بزرگ است و بیشتر از این هم مى‌بایستى فایده داشته باشد و حتى ما فکر کردیم که مى‌بایستى یک متخصص براى همین منظور از آلمان استخدام بکنیم که راندمان این چاپخانه بهتر و بیشتر بشود سابقاً هم متخصص بوده و همین اقدام را کرده‌اند این حساب را کرده‌ایم ولى تاکنون چاپخانه ضرر نداده بلکه فایده هم داده منتهى ما فکر می‌کنیم این فایده‌اى که چاپخانه داده کم است بایستى بیشتر باشد و اگر از آن روز اول تأسیس چاپخانه در نظر بگیریم اگر تمام آنچه را که صرف خرید ماشین‌آلات شده است مستهلک بکنیم چهار میلیون تومان هم این چاپخانه تحویل خزانه کشور داده است (صحیح است) ولى من تصدیق می‌کنم که این مؤسسه بهتر از این باید بهره بدهد اما راجع به اداره روزنامه رسمى عرض کنم در دو سه سال اول ضرر می‌داد ولى الان دو سه سال است که فایده می‌دهد و امسال صد هزار

+++

تومان استفاده داده است صد هزار تومان استفاده از اداره روزنامه رسمى بوده است و این آقاى دکتر خطیبى که در رأس آن هست بسیار خوب کار کرده است همه از او راضى هستند بنابراین خیال می‌کنم که یک مقدارى از این نگرانى شما مربوط به عدم تحقیق بوده است و براى این بود که بنده به جنابعالى عرض کردم که اول تشریف بیاورید تحقیق کنید بعد اینجا بفرمایید (احسنت)

نایب رئیس - آقاى مکى‏

مکى - به عقیده بنده دستگاه قانونگذارى بایستى سرمشق سایر ادارات و بنگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد (صحیح است) بنده با بودجه مجلس به دلایلى که عرض می‌کنم مخالفم و خیال می‌کنم که اگر از این مسایل سایر همکارانم اطلاع پیدا کنند و خوب رسیدگى بکنند رأى موافق ندهند همکار محترم آقاى دکتر فلسفى راجع به چاپخانه که ضررى ندارد مطالبى فرمودند آنچه که بنده اطلاع پیدا کردم در حدود دویست هزار تومان این دستگاه ضرر دارد شما باید استهلاک این ماشین‌ها را حساب کنید یک دستگاهى که کار می‌کند یک ماشینى که کار می‌کند این در طول یک مدتى به واسطه خستگى و کار از بین می‌رود و این یک سرمایه‌ای است هر سال که کار می‌کند یک قسمتى از قیمت این دستگاه دارد کم مى‌شود وانگهى مجهزترین چاپخانه‌هایى که من شنیده‌ام در خاورمیانه در این قسمت از آسیا هست چاپخانه مجلس شوراى ملى ایران است این از مهمترین کارخانجات دنیا ماشین‌هایش خریده شده همه جور کارى مى‌تواند بکند اوراق بهادار تمبر و غیره چاپ مى‌کند چند ماشین افست دارد که اینها در نوع خودشان در ایران بى‌نظیر هستند از لحاظ جا و کرایه و مکان و غیره اینها را وقتى حساب بکنید جناب آقاى دکتر فلسفى اینها همه‌اش رایگان است مجانى است اینها را حساب کنید مى‌بینید که دویست هزار تومان در سال ضرر می‌دهد (افشارصادقى - سفارشات 32 را براى امسال منظور کرده‌اند) با این ترتیب وقتى مجلس شوراى ملى نتواند یک چاپخانه خودش را اداره کند چطور می‌تواند بگوید که سازمان برنامه چرا نمى‌تواند از کارخانجات شمالش با این عرض و طول و این همه خرجى که برایش شده استفاده کافى بکند اول آقا یک سوزن به خودتان بزنید بعد یک جوالدوز به دیگرى بزنید وقتى که بنده ببینم که چاپخانه مجلس خوب کار می‌کند آن وقت می‌توانم به سازمان برنامه بگویم آقا چرا چند میلیون تومان در سال باید ملت ایران ضرر کارخانجات شمال را بدهد مى‌گویند آقا چاپخانه مجلس خودتان را ببینید بعد کارخانجات شمال را بگویید وانگهى در این ترفیعاتى که براى اشخاص تعیین کرده‌اند باید صرف‌نظر از بستگى اشخاص کرد باید خدا و حقیقت را در نظر گرفت هر کس هر چه حقش است بهش بدهید آقاى دکتر معظمى شما را به خدا توجه کنید توى کمیسیون نفت یک عده شب و روز جان کندند و کار کردند یک دسته‌اى متصدى هیئت مختلط نفت بودند کار کردند و من هم اسمشان را نمی‌آورم ولى وظیفه‌ام این است از خدمتى که اینها به مملکت و اصول ناسیونالیست و ملى شدن نفت کردند صحبت کنم اقلاً اگر چیزى هم بهشان ندهند بگویم که خدمت کردند یک عده‌اى در کمیسیون عرایض بودند اثبات شیئى نفى ما عدا نمى‌کند من نمی‌توانم بگویم آنها کار کرده‌اند بقیه کار نکرده‌اند این دو قسمتى است که من با آن سر و کار داشتم در سایر قسمت‌ها هم قطعاً افرادى هستند که با ایمان و علاقه کار کرده‌اند و آنها چون کسى را نداشتند پارتى نداشتند پاداشى بهشان داده نشده و نه رتبه‌شان داده شده نه مزایایى که دیگران مى‌گیرند و اینها باید به استحقاق گرفته باشند عرض بنده این است که یک بام و دو هوا نمى‌شود داد واقعاً تقدیرى بخواهند بکنند از تمام کارمندان باید بشود مجلس تندنویسى داشته کارپردازى داشته اداره قانونگذارى داشته تمام اینها تشکیلات است که کار مجلس را تا حالا کرده‌اند همه‌شان بالسویه اگر واقعاً تشویقى باید بشوند مورد تشویق قرار داد این پیش‌خدمت‌هایى که در مجلس هستند و شب وروز کار می‌کنند اینها هم بایستى تشویق بشوند چه فرقى با دیگران دارند از این گذشته مجلس در ادوار گذشته از محل جرایمش براى توسعه مجلس قدم‌هایى برداشته می‌شد دو سه دوره است بنده مى‌بینم در مجلس شوراى ملى قدمى برداشته نشده همه دوره از محل جرایم نمایندگان به محیط و فضا و مساحت مجلس اضافه می‌شد اطراف مجلس را خریدارى می‌کردند توى مجلس مى‌انداختند این پارلمان ایران است و خارجی‌ها که مى‌آیند به این توجه دارند و به علاوه پارلمان ایران اگر مثل پارکى در وسط شهر باشد در آب و هواى شهربى تأثیر نخواهد بود باید به همان ترتیبى که در دوره‌هاى دوم و سوم و چهارم و پیشترها در حدود اعتبارات مالى مجلس براى توسعه مجلس قدم بر می‌داشتند حالا هم اقدام بشود آقا ما داریم رو به تکامل می‌رویم و مجلس ما هم باید رو به تکامل برود امروز مجلس ما فاقد بسیارى از وسایل احتیاجات است غالباً مى‌بینید آقایان نمایندگان محترم در این مجلس متحصن مى‌شوند ما خودمان متحصن شده بودیم و در اطاق‌هاى کمیسیون‌هاى مجلس زندگى می‌کردیم مجلس یک عمارتى ندارد که اگر یک دسته اینجا متحصن شدند از نمایندگان و غیرنمایندگان بتوانند از آنها پذیرایى بکنند یکى از همکاران محترم نوشته است الان مجلس 250 هزار تومان پول از محل جرایم موجوده دارد این را می‌تواند از زمین‌هاى اطراف مجلس خریدارى بکند و یک ساختمان‌هاى آبرومندى در آن بنا بکند براى تحصن نمایندگان براى پذیرایى نمایندگان و اصولاً الان یک نماینده‌اى اگر بخواهد در مجلس از مهمانش پذیرایى بکند جا ندارد کجا می‌تواند یک نماینده از مهمانش پذیرایى بکند مگر مهمانش را بیاورد توى سرسرا که همه آقایان هستند براى نمایندگان در مجالس دنیا که بنده دیده‌ام براى هر کدام از آنها یک بور و یک دفتر وجود دارد که می‌توانند کارهاى خودشان را در آنجا اداره بکنند منشى هم بهشان می‌دهند ماشین‌نویس هم می‌دهند که کارهایى که به آنها رجوع مى‌شود ارجاع به دوایر مربوطه بکنند بنابراین به عقیده بنده توجه به این مسایل نشده و این بودجه با این رفیق بازى‌ها یا تبعیض‌هایى که شده است به عقیده من قابل تصویب نیست از طرفى هم یک دسته از کارمندان‏ مجلس اینجا به امید این هستند که آخر سال این اضافاتشان تصویب بشود و بتوانند از این چندرغاز که در این بودجه براى آنها پیشنهاد شده استفاده بکنند و کسى هم دلش نمی‌خواهد عقب بیافتد خواستم استدعا کنم که آقایان کارپردازان و همچنین هیئت رئیسه توجه بیشترى راجع به این موضوعاتى که عرض کردم بکنند و به یک کمیسیون اختیار بدهند یا ضمن تصویب همین بودجه اختیاربه کارپردازى و هیئت رئیسه مجلس بدهند که اگر تبعیضى به اشخاص شده است آنها از این اختیارشان استفاده بکنند و بتوانن دبه کسانى که ظلم و تعدى شده جبران بکنند همچنین همکار عزیزم آقاى دکتر بقایى مرقوم فرموده‌اند که یکى دو نفر هم که در کمیسیون تحقیق که طبق تصویب مجلس شوراى ملى تشکیل شده است و ریاست آن با جناب آقاى دکتر بقایى است چند نفر با کمال صمیمیت در این کمیسیون تحقیق زحمت کشیده‌اند و اسناد و مدارک جمع‌آورى کرده‌اند که یکى آقاى عطارچى و دیگرى آقاى سبحانى است به آنها هم پاداشى داده نشده و تقدیرى هم نشده به هر حال بنده به طور کلى عرض کردم که چون در تشکیلات داخلى مجلس بنده با دو کمیسیون تماس دارم یکى با کمیسیون عرایض و یکى با کمیسیون نفت که سال گذشته با آقاى دکتر شایگان ود کتر معظمى و آقاى حائرى‌زاده و بنده که آنجا بودیم کارمندانى که آنجابودند اینها شب و روز فداکارى کردند جان کندند این طور نبودجناب آقاى دکتر شایگان (دکتر شایگان - چرا) شب و روز وقت و بی‌وقت اینها کار کردند آخر کار کردن با کار نکردن باید یک روزى تشخیص داده شود من باب طرفدارى از حق و حقیقت بود که اینها را عرض کردم و الا بنده در حال حاضر براى این که حقوق آنها عقب مى‌افتد مصلحت نیست و نمی‌خواهم جلوى این شندرغازى که بنا است به آنها به عنوان اضافه داده شود گرفته شود ولى توى این ادارات مجلس توى همین تندنویسى و سایر قسمت‌ها افرادى هستند که به حق آنها ظلم شده و تعدى شده و آقایان باید به کارپردازان و هیئت رئیسه اختیار بدهند و اگر اشخاصى به علت نداشتن پارتى اینجا نتوانسته‌اندحق خودشان را بگیرند کارپردازان محترم و هیئت رئیسه محترم بتوانندجبران کنند.

نایب رئیس - آقاى بهادرى‏

بهادرى - مطالبى که جناب آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى جناب آقاى مکى فرمودند بنده خیلى خوشوقتم که معایب و نواقص را آقایان متذکر بشوند و براى ما لازم است که در وضع آنها اقدام بکنیم در قسمت بهدارى مجلس جناب آقاى دکتر فلسفى توضیحات کافى دادند و آنچه که بنده و همکاران بنده از طرف کارپردازى مقدورمان بود براى رفع نواقص و معایب دستگاه مجلس اقدام کردیم و مخصوصاً قسمت بهدارى تحت نظر آقاى دکتر فلسفى بود و انصافاً در این قسمت آقاى دکتر فلسفى آنچه توانسته‌اند کمک کرده‌اند و رفع نواقص کرده‌اند راجع به کتابخانه آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى فرمودند که در این مدت کمکى نشده و چیزى خریدارى نشده الان بنده صورتى فرستادم آوردند به عرض آقایان مى‌رسانم که در سال 1330 شانزده و هزار و ششصد تومان کتاب خریدارى شده است و تا آخر بهمن ماه 1331 هم 11415 تومان کتاب تهیه شده است و هر چه کتاب تهیه شده است و هر چه کتاب مورد نیاز کتابخانه بوده و شوراى کتابخانه پیشنهاد کرده کارپردازى و هیئت رئیسه موافقت کرده‌اند و پرداخت شده اما در مورد چاپخانه آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى و آقاى مکى مطالبى فرمودند بنده خیلى خوشوقتم که باید مطالب را گفت و نواقصات را به عرض مجلس رساند و بنده و همکاران بنده در آن قسمت که هستیم و در آنجا که نظارت داریم باید معایب کار را به عرض مجلس برسانیم و از روزى هم که بنده انتخاب شدم به سمت کارپردازى به تمام رفقاى محترم عرض کردم که آقایان ما برگزیده شما هستیم هر نواقصى مى‌بینید به ما کمک کنید و بفرمایید و بنده البته خودم تصدیق دارم که اوضاع چاپخانه ما آن طور که باید و شاید به نحو احسن اداره نمى‌شد از روز اولى که ما به این سمت انتخاب شدیم بعد از پنج جلسه شور و مطالعه تمام نواقصات چاپخانه مجلس بزرگترین دستگاهى است که در خاورمیانه هست ولى متأسفانه به نحو احسن اداره نمى‌شود چاپخانه مجلس

+++

الان افتاده به شکل یک اداره‌اى مثل سایر ادارات اصولاً چاپخانه مجلس باید با اصول تجارتى و بازرگانى اداره بشود این است که بنده اطمینان مى‌دهم آقایان آنچه وظیفه ما بوده راجع به چاپخانه ملجس گزارشات لازم را به عرض هیئت رئیسه رسانیده‌ام اما روزنامه رسمى را آقاى دکتر فرمودند اتفاقاً خدمات آقاى دکتر خطیبى قابل تقدیر بوده بنده خودم هم ایشان را نمى‌شناسم و از روزى که ما انتخاب شده‌ایم اصلاً این شخص را ندیده‌ام ولى بسیار جوان لایقى است از روزى که به مجلس آمده است از حیث روزنامه رسمى درآمد ما زیاد شده است آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى مطمئن باشند بهترین دستگاهى که الان در مجلس به خوبى می‌گردد و اداره‌اش خوب است دستگاه روزنامه رسمى است اما جناب آقاى مکى فرمودند که چاپخانه هنوز استهلاکش تمام نشده مى‌خواهم به عرضشان برسانم که چند سال است که چاپخانه مجلس استهلاکش تمام شده و دویست هزار تومان هم که فرمودند ضرر دارد این طو رنیست ولى منافعى هم ندارد این را هم عرض کردم که باید به شکل بازرگانى اداره شود این مورد تصدیق خود کارپردازان هم هست راجع به ترفیعات کسانیکه فرمودند مخصوصاً جناب آقاى مکى فرمودند که به واسطه نداشتن پارتى حق آنها ضایع شده خواستم به عرضشان برسانم بنده و رفقاى بنده وظیفه داشتیم مخصوصاً کارمندان جزو مجلس که انصافاً همه‌شان کار می‌کنند و مورد رضایت آقایان است آنچه که وظیفه‌دار بودیم از حق آنها دفاع کردیم و چنانچه کسانى هستند که حق آنها ضایع شده بنده خواهش می‌کنم که خود آقایان محترم به شکل پیشنهاد حوایج آنها را پیشنهاد کنند که مورد توجه مجلس قرار خواهد گرفت اما نسبت به موضوع جرایم که فرمودند طبق صورت موجود با قیمت زیادى که به مجلس سنا فروخته شده 729 هزار تومان و خورده‌اى الان مجلس پول دارد و فرمودند براى نواقصات مجلس مصرف بشود مانعى ندارد هر طور هیئت رئیسه موافقت بفرمایند که به چه مصرفى برسد کارپردازى انجام خواهد داد.

نایب رئیس - آقاى دکتر فلسفى‏

دکتر فلسفى - عرض کنم که تصویب بودجه مجلس یک جریانى دارد کارپردازى مجلس بودجه را تنظیم می‌کند تقدیم مجلس می‌کند مجلس می‌دهد به هیئت رئیسه در هیئت رئیسه مورد رسیدگى و بررسى قرار می‌گیرد و بعد از آنجا مى‌آید در کمیسیون محاسبات در کمیسیون محاسبات هم مورد رسیدگى قرار می‌گیرد و بعد مى‌آید در مجلس تصمیم نهایى و نظر قطعى با مجلس است البته آقایان آنچه را مى‌بینند صلاح است تصویب می‌کنند آنچه که صلاح نیست تصویب نمی‌کنند آنچه برخلاف قاعده است تصویب نمی‌کنند این با خود مجلس است بنده مقصودم از این صحبت اشاره به فرمایش آقاى مکى است که فرمودند تبعیض شده است در هر حال این بودجه این جریانات را داشته که عرض کردم و تصمیم نهایى و نظر قطعى با خود مجلس است.

نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در بودجه مجلس پس از بیانات یک موافق و یک مخالف به کفایت مذاکرات ر‌أى گرفته شود.

ملک مدنى - بنده مخالفم بگذارید در بودجه مجلس حرف زده شود.

نایب رئیس - آقاى ناظرزاده‏

ناظرزاده - در جلسه گذشته که لایحه اضافه اعتبارات خدمتگزاران و مستخدمین دون پایه مطرح بود چون ما خیال نمی‌کردیم که در آخر آن لایحه آن جریان پیش بیاید با مقام ریاست که صحبت می‌کردیم گفتیم شاید بحث در کلیات بودجه مجلس در آن جلسه تمام شود متأسفانه آن جریان پیش آمد و موکول شد به این روز و الان هم راجع به بودجه مجلس و تصویب کلى آن که حرفى نیست اگر صحبتى باشد راجع به مواد است مواد هم یکى یکى مطرح مى‌شود و آقایان اگر نظرى داشته باشند ممکن است ضمن همان مواد پیشنهاد بفرمایند (صحیح است) اما در سه موضوعى که اینجا تذکر داده شد یکى راجع به چاپخانه مجلس است جاى انکار نیست که این دستگاه باید درآمد بیشترى داشته باشد ولى یک موضوع دیگرى هم هست که مجلس هیچوقت نمی‌تواند از پرداخت مزایاى کارگران خوددارى کند زیرا مجلس از نظر حفظ حقوق کارگران باید سرمشق براى سایر دستگاه‌ها باشد به علاوه شما ملاحظه مى‌فرمایید در تمام کارخانجات این اشکال از نظر پرداخت مزایا به کارگران هست و مجلس نمی‌تواند استثناً از پرداخت این مزایا خوددارى کند از این گذشته کدام دستگاه دولتى است که مثل دستگاه خصوصى ممکن باشد ازش بهره‌بردارى بشود بنابراین با توجه به این که باید بیشتر به موضوع چاپخانه توجه کرد این نظرى هم که هست از لحاظ تامین اعتبارات کارگران باید در نظر گرفت. راجع به ترفیعات هم هر چه در هیئت رئیسه راجع به اضافات و ترفیعات کارمندان مطرح شده هیئت رئیسه با آن موافقت کرده حالااگراشتباهى شده یعنى اشخاصى که حقاً سزاوار ترفیع و مساعدت‌هایى هستند و باید به آنها ترفیع و اضافه داده شود اسمشان از قلم افتاده الان که بودجه مطرح است ممکن است آقایان پیشنهاد بفرمایید که اعتبار اضافات این قبیل اشخاص هم تأمین شده باشد راجع به روزنامه رسمى همان طور که کارپردازان محترم تذکر دادند دستگاهى است که براى مجلس درآمد هم دارد به علاوه این مذاکرات مجلس که هر دفعه مورد استفاده آقایان قرار می‌گیرد به وسیله همین روزنامه رسمى اداره می‌شود و این دستگاهى است که از هر جهت باید مورد تشویق مجلس قرار گیرد و در هیئت رئیسه هم این مذاکرات شده راجع به بهدارى مجلس هم همین طور که گفته شد با حسن اعتمادى که به آقاى دکتر فلسفى نماینده محترم هست اعضاى هیئت رئیسه موافقت کردند که بهدارى مجلس زیر نظر و مراقبت آقاى دکتر فلسفى اداره بشود ممکن است نواقصى در کار باشد که باید رفع شود و به تدریج اصلاح شود در هر حال دفاع از بودجه به عهده آقایان کارپردازان و مخبر کمیسیون محاسبات است و در تصویب بودجه هم حرفى نیست زیرا که مکرر خود آقایان در مجلس اظهار می‌داشتند که باید بیش از بودجه دولت بودجه کل کشور بودجه مجلس تصویب شود و نباید به تعویق بیافتد و تصویب نشود این براى مجلس خوب نیست که بودجه کل مملکتى به مجلس بیاید و تصویب نشود و به علاوه خدمتگزاران مجلس هم همه مورد علاقه آقایان هستند و در این شب عید انتظار دارند که این بودجه زودتر تصویب شود و با حسن توجه آقایان انشاء‌الله امروز بحث در کلیات تمام می‌شود و اگر آقایان نظرى راجع به بعضى مواد دارند چون ماده به ماده مطرح مى‌شود هر پیشنهادى که به نظرشان مى‌رسد ممکن است به وسیله پیشنهاد تذکر بفرمایند و تصویب شود.

نایب رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - بنده خودم به شهادت آقایان در این جلسات اخیر همیشه سعى داشتم که بودجه مجلس شوراى ملى هر چه زودتر از تصویب بگذرد براى این که سنت بوده است که بودجه مجلس همیشه قبل از بودجه کل کشور از تصویب می‌گذشته ولى اینجا یک مذاکراتى شد که بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم براى این که این مطالب یک قدرى باید روشن شود براى مجلس خوب نیست گفته شود که فلان مؤسسه‌اش خوب کار نمى‌کند و یک جواب بارى به هر جهت بدهند و رد بشوند ما باید همان طور که یکى از آقایان هم گفتند دستگاه ما مدل و نمونه باشد که سایر قسمت‌هاى مملکتى هم به آن تأسى کنند همین طور هم همه آقایان به خاطر دارند که خوشبختانه کارمندان مجلس و کارگرهاى چاپخانه هم همیشه نمونه انجام وظیفه بوده‌اند براى این که در این حوادثى که در این 5- 6 ساله اخیر واقع شده همه جا یک تشنجاتى واقع شد و یک ترتیباتى پیش آمدکرد به جز در مجلس و چاپخانه مجلس بنده وارد این نمی‌شوم که چاپخانه مجلس دستگاهش جمع و خرج می‌کند یا نه بنده آن چیزى را که بیشتر بهش توجه دارم نظم و ترتیبى است که در آنجا بوده که کوچکترین بى‌ترتیبى در آنجا واقع نشده است و هیئت رئیسه و کارپردازان مجلس مشغول هستند که رسیدگى دقیق بکنند و آن جور که لازم است کار آنجا را به جریان بیندازند چیزى که ما شاهد هستیم و مى‌بینیم این است که چاپخانه مجلس در این مدت همیشه با کمال خوبى وظیفه خودش را انجام داده و بى‌ترتیبى هم درش نبوده (صحیح است) حالا اگر لازم است که یک متخصص فنى هم اضافه بکنند یا یک متخصص بازرگانى هم داشته باشد و به ترتیب بازرگانى اداره بشود مانعى ندارد و در اختیار هیئت رئیسه است که باید این کار را بکنند یا در اختیار کارپردازان مجلس است که باید این کار را بکنند ولى اصولاً حق اشخاص که آنجا کار می‌کنند و زحماتى را متحمل می‌شوند انصافاً نباید از نظر دور کرد این که بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم براى چند مطلب بود که مى‌خواستم عرض کنم که به طور کلى حالا اشاره می‌کنم یکى از مسایل مهمش پاداش‌هایى است که وزارت خانه‌ها به تمام کارمندان‌شان می‌دهند ولى در مجلس شوراى ملى این مطلب مورد دقت شده ولى به طور کافى همه را مراعات نکرده‌اند جناب آقاى مکى فرمودند که در کمیسیون نفت و کمیسیون عرایض که بوده‌اند دیده‌اند شما ملاحظه بفرمایید در همین کمیسیون بودجه در تمام ساعات روز و شب و صبح و عصر هر وقت کمیسیون تشکیل شود همه منظم و حاضر هستند و صورت جلسات پنچاه و چهل صفحه‌اى را تهیه می‌کنند (صحیح است) همین طور سایر قسمت‌هاى دیگر این پاداشى که معمول هست در ساعات غیرادارى که کار می‌کند باید داده شود (ناظرزاده - همچنین تندنویس‌ها) همین طور تندنویس‌هاى مجلس بسیار متشکرم که جناب آقاى ناظرزاده فرمودند همین آقایان تندنویس‌ها که اینجا تشریف دارند با کمال دقت مطالب را تهیه می‌کنند (صحیح است) و خیلى کم اتفاق مى‌افتد که در مذاکرات آقایان فرض کنید که یک مختصر اصلاحاتى لازم داشته باشد و به نظر من هیئت رئیسه و کمیسیون محاسبات مجلس و کارپردازى بایستى پاداش به آقایان بدهند زندگى گران شده است این محل تردید نیست زندگى عمومى سخت است و این آقایان هم جز حقوق و وظیفه و مقررى که از اینجا باید

+++

بگیرند از جاى دیگر اغلب‌شان هیچ درآمدى ندارند یک موضوع دیگرى که اصولى است و بنده می‌خواستم عرض کنم این است که هیئت رئیسه و کارپردازها یک قانونى را که از مجلس گذشته است تا به حال اجرا نکرده‌اند آقاى دکتر فلسفى ما اینجا قانونى گذرانده‌ایم که مجلس شوراى ملى باید یک بیمارستان 12 تختخوابى مجهز در مجلس تدارک کند که هم اعضاى مجلس از آن استفاده کنند و هم سایر طبقات‌شان مجلس شوراى ملى این است که یکى از بهترین بیمارستان‌ها را داشته باشد مثلاً بانک ملى یک بیمارستان دارد براى کارمندان خودش که استفاده می‌کنند بنده این پیشنهاد را کردم مورد قبول واقع شده و الان هم خودتان مى‌فرمایید 700 هزار تومان پول موجود داریم اول بهار هم هست و اول بنایى زمین هم که دارید آن بیمارستان را بسازید به طورى که مدل باشد که هم اعضا مجلس استفاده کنند هم سایر مردم و این یک کار مفیدى است که اغلب مؤسسات کرده‌اند و ما هم در قانون گذاشته‌ایم متأسفانه بنده جسارت نمی‌کنم هیئت رئیسه و کارپردازی‌هاى مجلس انجام نداده‌اند بنده تقاضا می‌کنم در این موضوع آقاى دکتر فلسفى توضیحى بدهند و وعده بدهند که در سال آتى سال 1332 این کار را انجام بدهند ما که قانون گذراندیم قانون براى خودمان باید مورد احترام باشد این یک موضوعى است اساسى و صحیح پول هم که داریم این کار را بفرمایید یک موضوع دیگر هم هست راجع به اعضاى مجلس و چاپخانه است که بنده در موقع خودش پیشنهاد مى‌دهم و در موقع خودش عرایضى که لازم است در موقع طرح پیشنهاد به عرض مى‌رسانم (احسنت)

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به ورود به شور مواد، آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

 5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه دستور بقیه همین بودجه مجلس‏

(5 دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى – محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294811!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)