کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 تیر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه مربوط به حفظ جنگل‌ها

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 تیر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه مربوط به حفظ جنگل‌ها

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس پنجشنبه 25 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، فیاض، ذوالقدر، ناصری، حمزه‌تاش، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، آصف، صادق وزیری

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقای: رضوی، منصف، دکتر غنی، نوبخت، دکتر طاهری، صفوی، موقر، مشار، یمین اسفندیاری، دکتر جوان، اکبر، نیک‌پور، دکتر ادهم، نمازی، جهانشاهی، مسعودی، مستشار، دشتی

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى معاون وزارت جنگ.

معاون وزارت جنگ (آقاى سرتیپ ریاضى)- اشتباهى در صورت جلسه شده است که خواستم تذکر بدهم اصلاح بفرمایند. در صورت مجلس نوشته شده است از مشمولین 1284 تا 1299 هفتاد هزار نفر هستند که هنوز به خدمت زیر پرچم احضار نشده‌اند و ما به آنها احتیاج داریم بنده این طور عرض کردم این قسمتى که مشمول پیشنهاد آقاى نراقى است و عجالتاً زیر پرچم هستند هفتاد هزار نفر هستند و اگر این طور شود ما از قواى حاضر‌السلاحمان ناچار هستیم صرف‌نظر کنیم و این عملى نیست.

رئیس- اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه مربوط به حفظ جنگل‌ها

جمعى از نمایندگان- دستور

صفوى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده در دستور عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

صفوى- شور اول لایحه قانون نظام وظیفه که خیلى

+++

خیلى اهمیت دارد و مبتلا به یک عده زیادى از مردم است و همه مشمولین گرفتار هستند یک مقدارى از موادش در جلسات گذشته تصویب شده است و چیزى از آن نمانده است بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه نظام وظیفه در دستور گذارده شود و تمام شود.

رئیس- لایحه جنگل در دستور گذارده شده است و دیگر نمی‌شود تغییر داد. آقاى اعتبار.

اعتبار- تعیین دستور همیشه با مجلس شوراى ملى است در جلسه پیش هم لایحه نظام وظیفه در دستور مجلس بود و چند جلسه هم رویش صحبت شد و اگر بایستى دستور تغییر کند باز مجلس باید تغییر بدهد از این جهت بنده تصور می‌کنم اگر مجلس موافق است که لایحه نظام وظیفه در دستور واقع نشود ممکن است دستور دیگرى معین کرد و چون مجلس موافق نیست بند ه استدعا می‌کنم که همان لایحه نظام وظیفه جزء دستور باشد.

رئیس- البته آقایان می‌دانند که وقتى بنده گفتم یک لایحه محل مذاکره است و مخالفت نکرده‌اند آن دستور می‌شود چون در آخر جلسه پیش بنده گفتم لایحه جنگل‌ها جزء دستور است کسى هم مخالفت نکرد در دستور گذاشته شد و اجازه بدهید امروز مدتى هم نداریم این لایحه مطرح شود در جلسه آینده البته لایحه نظام وظیفه را تمام می‌کنیم گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

کمیسیون‌هاى کشاورزى و دادگسترى لایحه دولت راجع به جنگل‌ها با حضور آقایان وزیر کشاورزى و وزیر دادگسترى مطرح شور و مطالعه قرار داده پس از چند جلسه مذاکره و توضیحاتى که از طرف آقایان وزرا داده شد مواد پیشنهادى براى شور اول به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

رئیس- مذاکره در کلیات است.

اعتبار- بنده پیشنهادى راجع به دستور تقدیم کردم.

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبارخوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم لایحه نظام وظیفه مقدم بر دستور مطرح شود و لایحه کشاورزى از دستور خارج شود.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید (عده براى رأى کافى نبود)

رئیس- بی‌خود وقتتان را ضایع می‌کنید حالا باید یک ساعت صبر کرد تا اکثریت حاصل شود.

(در این موقع عده براى رأى کافى شد)

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اعتبار موافقین برخیزند (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد. آقاى روحى‏

روحى- عرض مى‌کنم که من خواستم خاطر آقاى وزیر کشاورزى را متوجه کنم در قسمت عرایضى که می‌کنم اولاً جنگل‌ها یکى از سرمایه‌هاى ملى و ثروت کشور محسوب می‌شود و دولت مخصوصاً وزارت کشاورزى مسئول حفظ جنگل‌ها است من خیلى خوش‌وقتم که باید اعتراف کرد که خیلى در اقدامات غفلت شده است و قسمت زیادى از درخت‌هاى صنعتى ما بر اثر این غفلت از بین رفته است بعد شنیدم در اثر پیچیدگى اوضاع شهریور ماه به بعد یک اجازه‌هایى براى بریدن چوب به مقدار زیادى صادر شده و بعد رفته رفته مثل بورس در بازار قیمت هر روز بالا و پایین رفته این یکى به دست آن یکى فروخته است و تقریباً یک قسمت از کارهاى کشور را کارهاى جنگل تشکیل داده من می‌خواستم آقاى وزیر کشاورزى در اینجا توضیح بفرمایند که این چوب‌ها به چه اجازه قطع شده و اجازه دهنده کى بوده است و در مقابل چه پولى فروخته و دلالى که در این کار وارد بوده کى بوده و چگونه این کار را می‌کرده‌اند اینها را صریح بگویند و توضیح بدهند براى این که آن موقع دولت (وزارت کشاورزى یا اداره کشاورزى) موفق نشد بعد از شهریور این اجازه‌هاى بی‌مورد را جلوگیرى کند این قسمت را کوچک نشمارید ما باید بیشتر مراقب باشیم باز هم این کارهاى بى‌رویه انجام نشود. در این که یک مبلغ‌هاى گزافى معاملات راجع به چوب شده چه پروانه‌اى بوده؟ به منفعت چه؟ چه ضرورت ایجاب کرده است که دولت یک همچو اجازه‌هایى داده است. دولت پیش داده است یا دولت فعلى در اینجا بفرمایند اگر اطلاع ندارند بنده اصرار

+++

ندارم ممکن است به پرونده‌ها رجوع کنند سوابقش را ببینند و بعد بفرمایند که این مسئله خرید و فروش چوب با این شهرتى که در شهر هست چه بوده است.

وزیر کشاورزى (آقاى عدل)- آقایان نمایندگان محترم مستحضرند تا شهریور ماه سال قبل سازمان جنگلبانى فقط در گیلان بود در سایر شهرستان‌هاى شمال جنگلبانى نبود در گیلان وقتى کسى می‌خواست چوبى قطع کند از اداره جنگل کشاورزى جواز می‌گرفت و قطع می‌کرد در املاک اختصاصى هم خود اداره املاک اختصاص جواز قطع می‌داد بعد در وقایع شهریور که املاک اختصاصى به دولت واگذار شد اداره املاک واگذارى تصدى این املاک را در دست گرفت یک اجازه‌هایى هم داده شد بعد دولت ملاحظه کرد که یک زیاده‌روى‌هایى در خصوص جنگل شده و براى جلوگیرى از آن تصویب‌نامه‌اى صادر شد که کمیسیون‌هایى مرکب از وزارت دارایى دادگسترى پیشه و هنر و کشاورزى بروند به شمال پروانه‌هایى را که داده شده بود رسیدگى بکنند و موجودى چوب‌ها را ببینند و به هر کسى که طبق اجازه چوب قطع کرده بود اجازه حمل بدهند و هر کس که بدون اجازه چوب را قطع کرده اجازه حمل ندهند و همین طور هم عمل شد اگر کسى از اداره املاک اختصاص جوازى گرفته بود و هزار متر چوب بریده البته ما نمى‌توانستیم اجازه‌اى را که اداره املاک اختصاص داده آن را قبول نکنیم این اشخاص یا تاجر بودند یا مالک بودند پروانه‌هایى را گرفته بودند و این پروانه‌ها را فروختند به دیگران ولى دولت اجازه قطع چوب نمی‌دهد مگر در مواقع ضرورى مثل این که معدن شمشک چوب لازم داشته اجازه دادیم که مقدارى ببرند و اگر داده نمی‌شد کار معدن مى‌خوابید و این معاملاتى که شده مربوط به چوب‌هایى است که در زمان سابق بریده شده و پس از رسیدگى که از طرف کمیسیون شد معاملاتى بوده است که پیش خودشان کرده‌اند.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم بنده هم غرضم همین بود با آقاى وزیر کشاورزى بنده هم موافقم که اجازه‌هایى داده شده است ولى وظیفه وزارت کشاورزى بود که جلوگیرى کنند و باید اینها را تعقیب کنند بنده عرض کردم در آن آشفتگى‌هاى شهریور ماه یک اجازه‌هایى صادر کردند وظیفه شما جلوگیرى بود شما نباید بفرمایید که ما اجازه‌ها را موافقت کردیم اینها سرمایه کشور است بنده می‌دانم که این طور بوده قبلاً هم عرض کردم باز هم نگذشته است ببینید اگر اشخاصى آمده‌اند یک جوازهایى بى‌رویه با یک ترتیباتى گرفته‌اند جلوگیرى کنند نگذارند حق کشور را ببرند مثل بورس بازار براى معامله دست برود یکى زیادتر می‌خرد یکى کم‌تر اینها باید منع بشود و جلوگیرى بشود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این عرض را که می‌کنم نه این است که تعرض به آقاى روحى باشد چون شور در کلیات است ولى آقاى روحى یک مطلبى را به عنوان سؤال کردند که بنده هم خیلى علاقه‌مند هستم لکن موضوع شور در کلیات این است که آیا این قانونى که دولت آورده است با این مواد لازم هست یا نیست. بنده هیچ عقیده ندارم که این قانون فعلاً لازم باشد. چرا.؟

براى این که در دوره ششم بنده در مجلس بودم دولت وقت آمد در تحت این عنوان که دولت می‌خواهد مواظبت در جنگل بکند و حفظ بکند جنگل را یک بیاناتى کرد اگر آقایانى که در دوره ششم تشریف دارند یادشان باشد در آن روز مجلس از حال طبیعى خارج شد و یک مجلس انقلابى شد که دولت مى‌خواهد قدم بردارد و مداخله در املاک اشخاص بکند به واسطه این که جنگل دولت یا جنگل مردم معین نیست که حدود این جنگلى که مالک شخصى دارد با آن حدود جنگلى که به طور عموم براى دولت است کجا است حالا دولت وارد می‌شود که من مى‌خواهم مراقبت کنم به مجرد مواظبت کردن و مراقبت کردن تمام اهالى که در آنجا هستند گیلان مازندران گرگان که زندگانى آنها به جنگل است مثل همین‍‌هایى که زیر کوه البرز واقع شده‌اند زندگانیشان به کوه است یک مرتبه از کرج نوشته‌اند

+++

تا لشگرک که براى عنوان شکار شاهنشاهى است تمام این مردم بدبخت را از این کوه نمی‌گذاشتند استفاده کنندچرا براى خاطر این که اینجا شکارگاه شاهنشاهى است حالا در اینجا لایحه جنگل مى‌آورند جنگل را می‌خواهند مراقبت کنند مواظبت کنند دولت می‌خواهد نظارت در بهره‌بردارى کند حقوق دولت و حدود در آن جنگلى که مال خودش است بنده موافقم اما آن جنگل‌هایى که مال اشخاص است چطور می‌توانیم بر سبیل مطلق بگوییم که دولت باید مواظبت کند. این اولاً. ثانیاً خوب جواب بدهند بنده به قدر امکان به عرض آقایان می‌رسانم که این ترتیب نسبت به حقوق مالکیت نسبت به آن اصولى را که کاملاً در تمام قوانین مقدس بوده است تعدى بهش شده است هر جا که قانونى آمده است حقوق مالکیت را زیر و زبر کرده است قانون اساسى ما را قانون مدنى ما را زیر و زبرکرده است به عنوان این که دولت می‌خواهد محافظت کند چه محافظتى می‌خواهد فریاد می‌زنند اینها که ما تیر نداریم خانه‌مان خراب شده است اجازه بدهیم ما تیرى ببریم می‌گویند نه خیر مال دولت است باید مراقبت کرد مال دولت مال عموم است کى مداخله می‌کند بیایند یک اطلاعاتى من دارم یک روز هم به آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه عرض کردم بناید اجازه دهید دویست هزار تومان گرفته شود و درخت‌هاى جنگل قطع شود اینها مال دولت نیست پس چرا حالا در این قانون بنده می‌گویم تا این که پیشنهاد بشود از طرف کشاورزى نسبت به جنگل‌هاى دولت چه کار دارد به جنگل‌هاى شخصى مداخله کند جنگلى که مال دولت نیست عنوان مازندارن گمان می‌کنم آقایان مازندرانى‌ها که مستحضر هستند گیلانى‌ها مستخضرند این جنگل‌هایى که باقى مانده همه‌اش مال اشخاص است ملک اشخاص است ملک مطلق آنها است. مال خودشان است حالا به این یک بودجه‌اى وزارت کشاورزى می‌نویسد دوازده میلیون بودجه کشاورزى است دوازده میلیون از این ملت بدبخت باید گرفت داد به این آقاى وزیر کشاورزى که جنگل‌هاى ما را حفظ کنند پس از این نقطه‌نظر جداً به این لایحه مخالفم به هیچ ماده‌اش هم رأى نمی‌دهم تا این که وضعیت جنگل اشخاص معین نشود دولت حق ندارد دخالت کند در جنگل‌ها.

مخبر کمیسیون کشاورزى (آقاى افشار)- عرض کنم آقاى نماینده محترم تصور فرمودند که منظور از آوردن این لایحه یک نوع تخطى و تجاوزى است به مالکیت اشخاص اولاً مالکیت اشخاص مطابق قانون محترم است ولى مالکیت شخص مستلزم این نیست که به حدود مالکین تجاوز و تخطى بشود. مالکیت مثل آزادى است هر فردى نسبت به خودش در زندگى خودش آزاد است ولى این آزادى یک حدى دارد که آن محدود است با منافع عالیه جامعه همچنین اصول مالکیت عرض کنم مالکى که صاحب دهات دات ملکش را از ایران خارج کند و به قیمت سه برابر گران‌تر به خارج بفروشند و ایران دچار سختى بشود بدیهاست البته حق دارد که از عایدات دهاتش هر نوع که می‌خواهد استفاده کند ولى آیا امروز اجازه می‌دهند که یک مالکى عایى است اجازه نمی‌دهند پس هر موقع که جامعه رو به ترقى گذاشت براى حفظ جامعه و افرادى که در آن زندگى می‌کنند یک مقرراتى وضع می‌شود که مردم نسبت به استفاده از حقوقى که دارند بر‌طبق آن مقررات باید استفاده کنند و خارج از آن حد نشود عرض می‌کنم جنگل منافع بی‌شمارى دارد که اگر بنده بخواهم یک یک شماره کنم اسباب ملال خاطر آقایان می‌شود ولى به طور کلى عرض می‌کنم جنگل یکى از مواهب طبیعى است که هر کشورى که دارا نباشد هیچ ندارد جنگل منافع فلاحتى دارد که اگر جایى جنگل نباشد اراضى بدون مواد آلى می‌شود و آب و هواى کشور دچار شداید زیادى می‌شود الى آخر به قدرى جنگل منافع دارد. که بنده می‌خواستم عرض کنم که دولت منظورش این است و چون گذشتگان هیچ توجهى در حفظ جنگل نکردند و همین طور در حدود و ثغور ایران جنگل‌هایى که می‌توانند از آن استفاده کنند بر اثر جهالت مردم از بین می رود و خراب می‌شود و همین مسئله سبب خشکى هوا می‌شود و همه ساله خطر قحطى ما را تهدید می‌کند کشور ما اگر یک آب و

+++

هواى مرطوبى داشت که آن هم در اثر زیادى جنگل فراهم می‌شود البته امروز و صدمه قحطى را نمی‌دیدیم به همین جهت حالا دولت درصدد برآمده است که اقلاً آنچه از جنگل‌هاى قدیمى ما در کشور باقى مانده نگذارند تلف شود لهذا این لایحه را آوردند و به موجب این لایحه هم هیچ سکته به اصول مالکیت وارد نمی‌شود و اگر ملاحظه بفرمایید در ماده اولش می‌نویسد مراقبت در حفظ جنگل‌ها و نظارت در بهره‌بردارى یعنى دولت ناظر خواهد بود که بنده مالک تاحدى از جنگل استفاده کنم که سکته به جامعه وارد نشود یعنى تمام جنگل را نبرم که مملکت سبز و خرم را مبدل به یک خرابه بکنم و دولت نمی‌خواهد تحمیلى به مردم بکند و می‌خواهد بگوید شما که می‌خواهید از جنگل‌ها استفاده کنید بر‌طبق این مقررات این کارها را انجام بدهیم که هر اندازه از کشور درخت کم شده است به همان اندازه افزوده شود چنانچه یک نفر می‌گفت که در ایران که بیشتر از همه احتیاج بسوخت است و بیش از همه جا احتیاج به آب و هوا است بریدن یک درختى مثل کشتن یک آدم می‌ماند چنانچه جامعه نباید اجازه بدهد که از افراد او یک نفر کشته شود به همین جهت هم نباید اجازه بدهد که درخت‌هاى جنگل را قطع کنند و از بین ببرند لهذا به عقیده بنده این لایحه یکى از مهم‌ترین لوایحى است که به مجلس آمده و امیدواریم انشاء‌الله وزارت کشاورزى هم در اجراى آن طورى عمل نمایند که نگذارند جنگل‌ها از بین برود.

رئیس- آقاى دکتر سمیعى.

دکتر سمیعى- متأسفانه قوانینى که دراین کشور می‌گذرد وقتى که به مورد اجرا می‌آید طورى می‌شود که سر و صداى همه بلند می‌شود و یک عده زیادى ناراضى هستند و تصور می‌کنم دلیلش هم این باشد که فعلاً دولت وسایل کار را براى اجراى قانون پیش‌بینى نمی‌کند یعنى خودش را کاملاً مجهز نمی‌کند وقتى که دولت حفاظت جنگل‌ها را به دست ده دوازده نفر جنگلبان مى‌سپارد لازمه‌اش این است که آن جنگل‌ها از بین برود و موجب شود که نارضایتى افراد فراهم شود اگر در این چند ساله که دولت مداخله داشته در عمل چند ساله دولت توجهى بشود آن وقت ملاحظه خواهید فرمود و به کلى واضح و روشن است که در سال‌هایى که دولت دخالت نداشته وضعیت جنگل‌ها از هر حیث بهتر و انبوه‌تر بوده است و بنده مطمئن هستم که در این چند سال که دولت دخالت کرد دینارى صرف بهبود وضع جنگل‌ها نکرد دادن پروانه و عدم نظارت صحیح خودش یک عاملى بود که جنگل‌ها را از بین ببرد می‌آمدند و پروانه صادر می‌کردند در مرکز و می‌رفتند در محل و چون نظارت صحیحى هم دولت در آنجا نمی‌کرد براى این که مأمورین کافى در محل نداشتند می‌رفتند در جنگل‌هاى اختصاصى مردم وارد می‌شدند و هر مقداری که می‌خواستند چوب قطع می‌کردند و خود انتقال آن چوب‌ها از جنگل به خارج جنگل باعث می‌شد که یک عده زیادى از درخت‌ها از بین برود و خشک شود آن وقت در مقابل اگر یک زارع بدبختى یا مالکینى که مجاور جنگل‌ها بودند احتیاج پیدا می‌کردند به یک بوته درخت براى مرمت کردن اطاق خودشان مجبور بودند که ماه‌ها به انتظار بمانند و مبالغى رشوه بدهند تا این که به تحصیل پروانه براى قطع یک درخت نایل شوند و آن وقت حواله می‌دادند به زارع گیلانى که برود در مازندران و این درخت را از آنجا تحصیل کند این حفاظت دولت بود در امور جنگل که با رعیت و مالک این طور معامله می‌شد ولى در مقابل براى مردم خارج هزار اصله ده هزار اصله پروانه صادر می‌کردند و همین طور که آقاى انوار فرمودند آنهایى که در جنگل بودند از تشنگى می‌مردند و آن وقت منافع‌شان را دیگران می‌خوردند در همین امسال سد بندى نهر سفید رود و تقسیم آب که همه ساله محتاج به قطع اشجار است سه ماه قبل از این که موعد سد بندى برسد تقاضاى پروانه می‌کنند پنج ماه بعد پروانه صادر می‌شود و اگر چنانچه خود سرانه اقدام به قطع اشجار نمی‌کردند لازمه‌اش این می‌شد که تمام زراعت گیلان از بین می‌رفت این بود طرز عمل وزارت کشاورزى بنده مخالف دولت در جنگل‌ها نیستم و بلکه معتقد هستم که دولت باید به طرز بسیار خوب و اصول

+++

صحیحى در عمل بهره‌بردارى جنگل‌ها نظارت کند ولى باید اول سعى کند که مأمورین وظیفه‌شناسى سر این کارها بگمارند نه این که یک اشخاصى را با یک حقوق جزئى غیر مکفى براى حفاظت در عمل بهره‌بردارى بگمارند و البته با این اقدام دولت نتیجه این می‌شود که این مأمورین هم اسباب زحمت مردم بشوند و هم براى دولت و جنگل‌ها هم هیچ نفعى نخواهند داشت دیگر این که باید جنگل‌هاى اختصاصى را از جنگل‌هاى دولتى تفکیک کرد و مرزش را معین کرد و نقشه براى جنگل‌ها باید ترسیم کرد و در دسترس مردم گذاشت نه این که بى‌پروا هیمن طور پروانه صادر بکنند و تمام درخت‌هاى جنگل از صنعتى و غیرصنعتى را از بین ببرند در صورتی که براى تربیت درخت‌هاى صنعتى سال‌ها وقت لازم است تا یک درختى صنعتى تربیت شود و به دست آید در این چند ساله اخیر به واسطه صادر کردن پروانه‌هاى زیاد غالب این درخت‌هاى صنعتى گرانبها از بین رفته است البته بدیهى است که همه این کشور احتیاج به چوب دارند چوب که از خارج نمى‌آید پس باید توسعه در امور جنگل داده شود که این جنگل‌هاى طبیعى که به دست ما افتاده است از بین نرود در صورتی که دولت باید به تدریج درصدد این باشد که این جنگل‌ها را از حال طبیعى خارج نموده و تبدیل به جنگل‌هاى مصنوعى کند نه این که همین طور پروانه صادر کنند و حاتم‌بخشى کنند متخصصین جنگلى هستند اینها را بفرستند به اطراف و ببینند کدام زمین‌ها مستعد جنگل شدن هستند و همین جنگل‌هاى طبیعى که داریم مراقب کنند و به تدریج از حال طبیعى به حال مصنوعى برگردانند و راه‌هایى تهیه کنند که به سهولت این کار انجام شود و هم در نظارت و حفاظت دولت اشکالاتى پیش نیاید این بود عرایض بنده در کلیات و در مواد هم البته عرایضى دارم که به عرض می‌رسانم.

وزیر پیشه و هنر- فرمایشات نماینده محترم جنبه تأسف از اوضاع گذشته است که جنگل وضعیتش این طور بود و حالا خوب شده است عرض می‌کنم خدمتتان به واسطه همین اوضاع اسف‌آور است که ما این قانون را آورده‌ایم و تقدیم کرده‌ایم و براى اجراى این قانون البته یک سازمانى در نظر گرفته شده و یک مدرسه تأسیس شده است براى ترتیب مهندسین جنگل که دوره کشاورزى را که تمام کردند دو سال در آن مدرسه دوره مهندسى جنگل را ببینند و به علاوه یک مدرسه براى جنگلبان‌ها تأسیس کردیم که امسال یک عده از آنها تمام کرده‌اند و حالا رفته‌اند به محل مأموریت‌شان و البته این تشکیلات ما از سال اول باید توسعه یابد و البته در همین سال اول بنده مدعى نیستم که بتوانم این قانون را در تمام کشور اجرا کنم و به همین مناسب است که در همین قانون نوشته شده است که مواد 2/ 4/10 در بخش‌هایى که کشاورزى اعلان خواهد کرد اجرا خواهد کرد یعنى در موقعى که در یک جایى سازمان جنگلبانى تکمیل شد. آن وقت ما خواهیم گفت این قانون و این مواد را آنجا اجرا می‌کنیم و این نگرانى بر طرف می‌شود و این که فرمودند که جنگل آباد بوده است و دولت خراب کرده است بنده نمی‌توانم این را تصدیق کنم (دکتر سمیعى- اگر مسافرت بفرمایید تصدیق می‌کنید) آقا مصرف امروز با پنجاه سال پیش قابل مقایسه نیست سابقاً وقتی که می‌خواستند بروند به مازندران با قاطر می‌رفتند 10 روزه حالا با اتومبیل می‌روند 4 ساعته راه ساخته شده راه آهن ساخته شده اینها تمامش سبب شده است که البته جنگل‌ها خراب شود و عرض می‌کنم که براى این است که ما این قانون آورده‌ایم که جلوگیرى ازخرابى بشود. یکى هم راجع به سفید رود بنده عرض می‌کنم که اجازه‌اش داده شد و چوب‌ها هم بریده شد و سد هم بسته شد (دکتر سمیعى- ولى پنج ماه بعد پروانه صادر شد) آبیارى هم آنجاها تأمین شد آقایان اطلاع دارند کاملاً که این موضوع عملى شده بود بنابراین خیلى کم لطفى فرمودید که این را فرمودید. در فرمایشات خودتان یک موضوع که فرمودید راجع به جنگل‌ها بود که حدود جنگل‌هاى اختصاصى و دولت معلوم شود اینجا بنده بالصراحه عرض می‌کنم و در کمیسیون هم مکرر عرض کردم که ما به هیچ وجه نظرى نداریم که این جنگل‌ها مال دولت است یا مال مردم است وزارت کشاورزى در مالکیت هیچ دخالتى نداشته

+++

و نخواهد داشت هر کس صاحبش بوده صاحبش هست و خواهد بود ما از نظر حفظ جنگل‌ها و مواظبت در بهبود وضع آنها و توسعه جنگل کارى یک وظایفى در کشاورزى داریم آن وظایف چه در مقابل جنگل‌هایى که متعلق به دولت است چه در مقابل جنگل‌هایى که متعلق به مردم است اجرا خواهد شد و چه جنگلى که به دست وزارت دارایى باشد یا به دست وزارت کشاورزى باشد یا به دست خود صاحبش باشد اجرا خواهد شد و طبق همین قانون با آنها عمل خواهد شد و هیچ فرقى نخواهد داشت. نسبت به توسعه جنگل هم که فرمودند البته مالک می‌تواند حدود جنگل خودش را معین کند و درست هم می‌تواند این کار را بکند این حدود معین است راجع به فرمایشى که آقاى انوار فرمودند در کمیسیون هم مورد مطالعه واقع شد و مکرر به آقایان توضیح داده شد که ما به هیچ وجه نظرى نداریم که ما اینجا بخواهیم مالکیت را از بین ببریم مالکیت براى ما محترم و مقدس است و محترمش هم خواهیم شمرد منتها وظیفه‌اى که داریم انجام خواهیم داد ولى البته یک پیش‌بینى‌هایى شد و اجرا هم خواهد شد و بنده امیدوارم البته به میزان سرعتى که جنگل خراب شد ولى با یک سرعت قابل ملاحظه‌اى بتوانیم این جنگل‌ها را زیادتر اصلاح کنیم.

رئیس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- وقتى راجع به جنگل‌ها صحبت می‌شود تمام توجهات متوجه جنگل‌هاى شمال این مملکت می‌شود جنگل‌هاى شمالى در نظر مجسم می‌شود البته شمال ایران و جنگل‌هاى آن را مهمترین سرمایه‌هاى این کشور است و جا هم دارد که همیشه مورد توجه باشد. اما غیر از قطعات شمالى مملکت در باقى نقاط مملکت و در جنوب مملکت جنگل‌هایى کم و بیش هستند که شایان این است که نسبت به آنها هم توجه کاملى بشود بنده در یکى از قسمت‌هایى که به شخصه در قطعات جنوبى و شرقى عبور کرده‌ام به یک قسمت جنگل‌ها برخورده‌ام که ارزش طبیعى دارد و میوه‌هاى فوق‌العاده زیادى دارد که اینها میوه‌جات طبیعى است از قبیل بادام کوهستانى یا پسته کوهستانى که اگر دولت وظیفه اساسى خودش عمل بکند و توجهى به این درخت‌ها بشود خوب خواهد شد. بادام‌هاى کوهستانى که بنده در قطعات جنوبى دیده‌ایم یعنى از شیراز تا نزدیکى بوشهر و از بوشهر تا آن طرف تا نزدیک قسمت شمال کوهستانات هست که جنگل‌هایش بادام طبیعى است و این بادام‌هاى طبیعى واقعاً اگر پیوند شود یک عایدات فوق‌العاده زیادى براى کشور ایجاد می‌کند و شایسته است که وزارت کشاورزى در این قسمت اقدام کند. در قسمت خراسان اغلب نقاط کوهستان‌هایى است که پسته‌هاى طبیعى دارد که این پسته‌ها میوه می‌دهد که خیلى خوش طعم و لذیذ است که از پسته‌هاى معمولى هم لذیذتر است و متأسفانه به حال کوهى است و اگر توجه بشود و این پسته‌ها پیوند بشود یک عایدات سرشارى و سرمایه هنگفتى براى مملکت عاید می‌گردد همان طور که آقاى روحى اظهار کردند واقعاً جنگل‌ها یکى از ثروت‌هاى مهم کشور است و جا دارد که توجه کاملى بشود. راجع به اداره جنگلبانى گیلان همان طور که سایر آقایان اظهار فرمودند و بیاناتى کردند آنچه هم بنده در این مدت‌ها جسته و گریخته شنیده‌ام خوب عمل نشده و مخصوصاً رعایت احتیاجات اهالى بومى آنجا نشده است و حتى رعایا را مانع شده‌اند که براى احتیاجات اولی‌شان چوب ببرید البته منظور مواظبت جنگل است نه این است که اهالى جنگل را از احتیاجات خودشان جلوگیرى کنند البته بایستى احتیاجات آنها را رعایت کنند و به آنها اجازه بدهند که به اندازه احتیاجات خودشان از جنگل‌ها استفاده نمایند و حتى آن صاحبان جنگل هم اگر بخواهند از درخت‌هاى صنعتى و قیمتى و یا درخت‌هاى میوه‌دار که می‌خواهند پیوند کنند اگر بخواهند از این تذکرات نبود البته بنده حتم دارم که آنها یک موضوعات اساسى است که بیشتر مورد آن‌ها را قطع کنند باید جداً جلوگیرى نشود باید به رایگان آنها را آزاد بگذارند. جهتى که بنده اجازه صحبت خواستم هیچ یک توجه وزارت کشاورزى است و مخصوصاً با تجاربى که آقاى عدل در امر کشاورزى دارند خودشان مورد توجه قرار خواهند داد.

+++

عرض دیگر بنده این است که می‌شنویم از شهریور ماه یک اشخاصى خود سرانه رفته‌اند و بیشتر آبادى جنگل‌ها را قطع کردند یک مقدارى قطع کردند و به تهران حمل شده و یک مقدارى هم به جاهاى دیگر حالا این عمل در تحت اجازه یا بدون اجازه بوده است بنده اطلاع ندارم این را بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم که در این موضوع تحقیق بکنند اولاً اگر اشخاصى هستند که از خارج رفته باشند بدون اهل محل من نسبت به اهل محل هیچ اعتراضى ندارم اگر از خارج اشخاصى رفته‌اند و قطع کرده‌اند جنگل‌ها را باید جداً جلوگیرى شود و مجازات شوند تا خیال نکنند که دوره هرج و مرج در مملکت شروع شده است و اشخاصى می‌خواهند با زورگویى ثروت و سرمایه دولت و مملکت را دستخوش هوى و هوس خودشان قرار دهند و اگر این عمل طبق اجازه دولت بوده است از روى عدم بصیرت بوده باید اجازه نسبت به چوب‌هاى صنعتى و میوه‌دار داده نشود. خواستم تمنا کنم که آقاى وزیر کشاورزى به بنده اطمینان بدهند که به موجب این قانون بهره‌بردارى کامل از جنگل‌هاى ایران فراهم خواهند کرد و مخصوصاً اهتمالى خواهند داشت که جنگل‌هاى جنوب همان قسمتى که عرض کردم پسته و بادام کوهى شروع به پیوندش شده که انشاء‌الله براى مملکت مفید واقع شود.

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- راجع به جنگل‌هاى سایر قسمت‌هاى ایران البته مورد توجه ما هست ولى فعلاً آنچه که بیشتر طرف توجه است و ما باید حفظ کنیم آن جنگل‌هاى شمال است که چه از جهات صنعتى و چه از لحاظ دیگر اهمیتش خیلى زیادتر است البته جنگل‌هاى جنوب هم هست. مواظبت هم خواهد شد راجع به پیوند جنگل‌هاى جنوب چندین سال است که این مطالعه شده است و حالا هم مدتى است که یک اجازه داده شده است و در کرمان این موضوع بسیار خوب پیشرفت کرده و در جبال بارز مشغول پیوند هستند و مقدار زیادى هم پیوند کرده‌اند در سایر جاها نیز مشغول پیوند شده چه پسته و چه بادام در قسمت‌هاى دیگر هم اقدام خواهد شد و به نفسه ما موافقیم و اجازه خواهیم داد. راجع به رفع احتیاجات محلى همین طور پیش‌بینى خواهد شد در قانون پیش‌بینى شده که براى رفع احتیاجات ساکنین جنگل به مقدارى که لازم خواهد شد اجازه خواهیم داد و آن نگرانى که هست به کلى بر طرف خواهد شد و این قسمت در نظر گرفته شده راجع به قطع چوب از جنگل‌هاى شمالى هم یک عملیاتى شده و رسیدگى شده آنها که مجاز بود اجازه دادیم که پروانه حمل دادند ولى ما به آن اکتفا نکردیم مأمورین داریم در راه‌ها و آن چوب‌هایى که می‌آورند کنترل می‌کنند و اگر بدون اجازه باشد ضبط می‌کنند و روزى نیست که ما ده پانزده بیست یا چهل کامیون چوب قاچاق توقیف نکینم به وسیله مأمورین مربوطه و به نفع دولت بازداشت نشود. (امیر تیمور- البته باید جداً مجازات شوند).

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه اول مرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر و دستور هم لایحه نظام وظیفه.

(مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293942!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)