کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 72 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 مهر 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب رئیس و نواب رئیس.

3- معرفی آقای دکتر متین‌دفتری به وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای جم رئیس‌الوزرا.

4- بقیه انتخاب اعضای هیئت رئیسه.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 72

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 مهر 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- انتخاب رئیس و نواب رئیس.

3- معرفی آقای دکتر متین‌دفتری به وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای جم رئیس‌الوزرا.

4- بقیه انتخاب اعضای هیئت رئیسه.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس 5 مهر را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر احتشام- دکتر قزل‌ایاغ- امیرابراهیمی- آصف.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: وکیلی- اعظم‌زنگنه- دکتر اهری- اسکندری- صادقی- تربیت- رفیعی- مصدق جهان‌شاهی- رحمت سمیعی- عراقی- دبیرسهرابی- صدیق- مجدضیائی- معدل- رهبری- بیات‌ماکو- دهستانی- مؤیدثابتی- کمالی- دکتر طاهری- نواب‌یزدی- پناهی.

دیرآمده با‌اجازه- آقای دکتر سنک.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: توانا- کاشف- نیک‌پور- شباهنگ- بیات- حبیبی- دکتر جوان.

1- تصویب صورت ‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای صفاری.

صفاری- آقای دهستانی را در صورت‌ مجلس غایب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان قبلاً استجازه نموده بودند.

رئیس- اصلاح می‌شود. مطلب دیگر اینکه آقایان وکلای محترمی که برای مسافرت اعلیحضرت همایونی به قزوین و زنجان و آذربایجان و غیره رفته‌اند اینها با اجازه بوده‌اند و در صورت مجلس باید اصلاح شود (صحیح است) و همچنین آقایانی که کسالت داشته‌اند مثلا آقای کمالی البته مدتی است کسالت دارند و بی‌اجازه نوشته شده‌اند ایشان مریض هستند و اینها اصلاح می‌شود (صحیح است) در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب رئیس و نواب‌رئیس

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه. بدواً سه نفر از آقایان به قرعه برای نظارت در استخراج آرا معین خواهند شد.

(آقای آزادی اقتراع به عمل آورده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقایان: دادور- کاشف- مؤیدقوامی

+++

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب ریاست مجلس به انتخاب فردی آقای دادور- آقای کاشف- آقای مؤیدقوامی تشریف بیاورند (اوراق رأی توزیع و پس از اخذ و شماره و استخراج آراء نتیجه این طور حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 85 اوراق رأی 85

آقای اسفندیاری 82 رأی آقای جرجانی 1 رأی

ورقه سفید 2

رئیس- عده حاضر در موقع رأی 85، حسن اسفندیاری 82 رأی آقای جرجانی یک رأی ورقه سفید 2. حسن اسفندیاری با 82 رأی انتخاب شد (نمایندگان صحیح است مبارک است انشاءالله)

به علاقه قلبی که بنده نسبت به افراد آقایان نمایندگان و همکاران محترم خودم دارم البته قیاس لطف آقایان نسبت به خودم مشکل نبود و چون از تشکر این همه توجهاتی که متواتراً نسبت به بنده مبذول می‌دارند بیان خود را قاصر می‌دانم این است که از خداوند متعال درخواست می‌کنم به همه آقایان توفیق و تأیید عنایت فرماید که در خدمت پادشاه و مملکت خودشان اسباب سربلندی حقیقی خودشان و ملت و مملکت را فراهم سازند (صحیح است- انشاءالله). شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نائب رئیس به انتخاب فردی آقای دادور آقای کاشف آقای مؤیدقوامی تشریف بیاورند

(اخذ و شمارش و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 79 اوراق رأی 79

آقای مرتضی بیات 55 رأی آقای اقبال 7 رأی

آقای دکتر سمیعی 4 رأی آقای طباطبائی‌دیبا 3 رأی

آقای دادور 2 رأی آقای دکتر طاهری 1 رأی

آقای افخمی 1 رأی آقای علوی 1 رأی

ورقه سفید 5

مؤیداحمدی (خطاب به آقای رئیس)- اکثریت تام در نظامنامه نوشته شده است.

دکتر طاهری- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

دکتر طاهری- اکثریت عده که در مجلس هستند رأی هم که گرفته شده اکثریت هم ملاکش نصف به علاوه یک است درست است؟ (عده‌ای از نمایندگان- بله) خوب هشتاد و سه نفر در مجلس بوده‌اند (عده‌ای از نمایندگان- هشتاد و چهار) اکثریت تام مربوط به هشتاد و سه نفر یا هشتاد و چهار نفر یا هشتاد و پنج نفر هر چه بوده می‌شود اگر فرضاً عده نود تا هم بود باز آقای بیات اکثریت دارند (صحیح است)

رئیس- عده حاضر در موقع رأی 79 نفر یعنی 79 نفر رأی داده‌اند ولی عده حاضر همین‌طور که صحبت شد بیشتر بود (صحیح است) آقای بیات 55 رأی دارند آقای اقبال 7 رأی- آقای دکتر سمیعی 5 رأی- آقای طباطبائی‌دیبا 3 رأی- آقای دادور 2 رأی- آقایان افخمی و علوی هم هر کدام 1 رأی- ورقه سفید هم شش با یک لایقرء آقای بیات با 55 رأی به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است) آقای اعتبار.

اعتبار- بنده عرض دیگری نداشتم عده‌ از 79 نفر بیشتر بوده است در اطاق جلسه و الا ما نمی‌توانستیم رأی بدهیم (صحیح است) هشتاد و چهار و هشتاد و پنج نفر بوده‌اند یعنی عده که در رأی شرکت کرده‌اند 79 نفر بوده‌اند و هشتاد و چهار نفر هم در مجلس حاضر بوده‌اند آن وقت البته دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب نایب‌رئیس دیگر به انتخاب فردی. آقای دادور- آقای کاشف- آقای مؤید‌قوامی بفرمایید (اخذ و شماره و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 82 اوراق رأی 82

آقای دکتر طاهری 54 رأی آقای هدایت 7 رأی

آقای دادور 3 رأی آقای افخمی 3 رأی

آقای طباطبائی‌دیبا 2 رأی آقای اقبال 2 رأی

ورقه سفید 5

آقایان: بیات- زوار- نمازی- شباهنگ- اعتبار- ایزدی- هرکدام یک رأی.

+++

رئیس- عده رأی‌دهندگان 82 نفر- آقای دکتر طاهری 54 رأی- آقای هدایت 7 رأی- آقای دادور 3 رأی- آقای افخمی 3 رأی- آقای دیبا 2 رأی- آقای اقبال 2 رأی- آقای شباهنگ و نمازی و اعتبار و ایزدی و زوار و بیات هر کدام یک رأی- ورقه سفید 5. آقای دکتر طاهری با 54 رأی به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است). آقای رئیس‌الوزراء فرمایشی داشتند.

3- معرفی آقای دکتر متین‌دفتری به وزارت عدلیه و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقای جم)- بعد از استعفای آقای صدر از وزارت عدلیه بر حسب اراده اعلیحضرت همایونی آقای دکتر متین دفتری که مدتی سمت معاونت وزارت عدلیه را داشتند و از مامورین شایسته و تحصیل‌کرده و دولت‌خواه هستند (صحیح است) به سمت وزارت عدلیه انتخاب شدند. اینک افتخار دارم ایشان را به این سمت به مجلس شورای ملی معرفی کنم (صحیح است- مبارک است انشاءالله) ضمناً لایحه‌ای است از طرف وزارت مالیه راجع به مالیات بر عایدات اشخاصی که عایداتشان در خارج کسب می‌شود مثل اشخاصی که اسهام نقد یا سرمایه‌هایی در خارج دارند یا عوایدی در خارج دارند و در قانون سابق پیش‌بینی نشده بود در این قانون پیش‌بینی می‌شود.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

4- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشی به انتخاب جمعی. آقایان: کاشف دادور و مؤید قوامی تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرای به عمل آمده نتیجه این طور حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 82 اوراق رأی 82

آقای آزادی 64 رأی آقای نبیل سمیعی 60 رأی

آقای مؤیداحمدی 48 رأی آقای پالیزی 48 رأی

آقای اعتصام‌زاده 37 رأی آقای مسعودی 5 رأی

آقای مؤیدثابتی 5 رأی آقای زوار 2 رأی

آقای کاشف 2 رأی آقای محیط 2 رأی

آقایان: مؤیدقوامی- محمد آخوند‌جرجانی- بروجردی- اقبال- ملک‌مدنی- نقابت- منصف- بلوچ هر کدام یک رأی.

ورقه سفید 5

رئیس- آقای آزادی 64 رأی- آقای نبیل سمیعی 60 رأی-‌آقای پالیزی 48 رأی- آقای مؤید‌احمدی 48 رأی- آقای اعتصام‌زاده 37 رأی- آقای زوار 2 رأی- آقای مسعودی 5 رأی- آقای مؤیدثابتی 5 رأی- آقای کاشف 2 رأی- آقای محیط 2 رأی- چند نفر از آقایان هم یک رأی- ورقه سفید 5. آقایان آزادی و نبیل و مؤیداحمدی و پالیزی به اکثریت به منشی‌گری مجلس شورای ملی انتخاب شدند. (صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب سه نفر مباشر به انتخاب جمعی.

(اخذ و استخراج و شمارش آرای به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 82 اوراق رأی 82

آقای مخبرفرهمند 64 رأی آقای ارباب کیخسرو 63 رأی

آقای مرآت اسفندیاری 59 رأی آقای صفوی 6 رأی

آقای هدایت 3 رأی آقای کاشف 2 رأی

آقای شباهنگ 2 رأی آقای مجدضیائی 2 رأی

ورقه سفید 5

آقایان: جرجانی- شیرازی- ملک‌زاده آملی- پناهی- سردار بلوچ- خواجه‌نوری- جلائی- اقبال- دکتر سمیعی- معصوم‌خانی- ناصری- دکتر ضیاء- محیط هر کدام یک رأی.

رئیس- آقای مخبر فرهمند 64 رأی- آقای ارباب کیخسرو 63 رأی- آقای مرآت اسفندیاری 59 رأی- آقای صفوی 6 رأی- آقای هدایت 3 رأی- آقای کاشف 2 رأی- آقای شباهنگ 2 رأی- آقای مجد ضیائی 2 رأی بعضی از آقایان هم یک رأی دارند. آقای مخبر فرهمند و آقای ارباب و آقای مرآت اسفندیاری با کثریت برای مباشرت مجلس شورای ملی انتخاب شدند (صحیح است)

+++

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- از آقایان نمایندگان خواهش می‌شود برای اینکه کار انتخاب کمیسیون‌ها به تاخیر نیفتد همین امروز از هر شعبه 3 نفر معین کنند که برای جلسه آتیه عده اعضای کمیسیون‌ها را مشخص کنند و اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 26 مهر سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293576!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)